Oznam sekretariátu BFZ.

Na základe rokovania na ostatných zasadnutiach VV BFZ  (konaných dňa 9.4.2013 (Uzn.č. 28/2) a dňa 9.5.2013 (Uzn.č. 29/7)) ohľadom procesu novelizácie Stanov BFZ, vám oznamujeme, že termín konania Konferencie BFZ bol stanovený na 18.6.2013 (utorok)  s miestom konania v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave a s nasledujúcim programom:

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI