Úradná správa č. 43 zo dňa 17.5.2013

BFZ

ISSF

Od 16.5.2013 (poobede) sa v ISSF udiala zásadná zmena v Základnej registrácii hráča (Prihláška k registrácii hráča). Od tohto momentu sa úplne oddelila papierová forma Základnej registrácie hráča od čisto elektronickej. Funguje to presne ako pri elektronickom prestupe hráča.

Elektronická registrácia funguje nasledovne:
– Klubový ISSF manažér vyplní v ISSF v elektronickej podateľni formulár „Prihláška k registrácii hráča“ kde je NUTNÁ osobná emailová adresa registrovaného.
– Pokiaľ registrovaný nemá osobnú emailovú adresu, musí zaslať papierové tlačivo „Prihláška k registrácii hráča“
– Pokiaľ registrovaný hráč nedovŕšil 18 rokov, zadáva sa emailová adresa ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !
– následne po odoslaní žiadosti ide na uvedenú emailovú adresu notifikácia a v emaile je aj odkaz (linka) na ktorú treba kliknúť a následne sa otvorí www prehliadač kde je celá žiadosť a registrovaná osoba ju má možnosť Schváliť alebo Zamietnuť.
– Ak ju registrovaná osoba zamietne je to koniec procesu, nič viac sa nedeje.
– Ak ju registrovaná osoba schváli, ide notifikácia klubovému manažérovi (aj matrikárovi) a ten následne dokončí registračný proces.

Pri elektronickej registrácii sa AUTOMATICKY vytvorí osobné konto v ISSF a tým je celý proces registrácie a aktivácie člena SFZ dokončený. Nie je už treba vytvárať konto osobne na ktoromkoľvek zväze.

Sekretariát:

Na základe Uzn. 29/7 zo zasadnutia VV BFZ zo dňa 09.05.2013 bol stanovený termín konania Konferencie BFZ na 18.06.2013 o 17,00 hod. v dome Športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Športovo – technická komisia:

ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.5.2013 o 17:00hod. v sídle BFZ 6.poschodie miestnosť č.6.33 R Jamesa Triskala.
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.5.2013 o 17:30hod v sídle BFZ 6.poschodie miestnosť č.6.33 za účelom doriešenia námietky v stretnutí SZRL 14.kolo ŠK Vrakuňa-ŠK Lozorno: kapitánov družstiev Martina Rozboru, Mareka Ritomského, vedúcich družstiev Martina Rozboru st. a Radka Turnera, hráčov Michala Bogára a Miroslava Kollera(reg.číslo 1310458).
ŠTK na základe SD upozorňuje kluby na nedostatky, zistené na stretnutiach MRB 24.kolo FC Ružinov-FK Stupava – porušenie RS čl.2-nedostatočný počet usporiadateľov).Žiadame o odstránenie nedostatkov, v prípade opakovania bude klub odstúpený na DK.
ŠTK oznamuje, že stretnutie MZRL 24.kolo OFK D.Lužná-Žolík Malacky sa odohrá na ihrisku Žolík Malacky. V jesennej časti sa hralo v D.Lužnej.
ŠTK odstupuje na KRaD R A.Krča (neuzavretý ZoS v ISSF systéme-23.kolo MD3R a ZoS v zázname R vypísaný rukou).
ŠTK berie na vedomie záujemcov o zorganizovanie finále Pohára BFZ – FKM Karlova Ves a ŠFK Prenaks Jablonec.

Disciplinárna komisia:

U.č. 287
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 09.05.2013
Frečka Roman a Okénka Erik/ ŠKP Dúbravka /
Krištofič Štefan / OŠK Slovenský Grob /
Uhrinec Pavol / FC Družstevník Závod /
Turek Peter a Ivanko Dominik / TJ Baník Pezinok / všetci poplatok 10.-€
od 13.05.2013
Griga František / Slovan Viničné /
Strempek Peter / FK Inter Bratislava /
Števík Matej / FC Rohožník /
Buffa Jozef / ŠK Vrakuňa / všetci poplatok 10.-€
Miklušičák Erik / TJ Záhoran Kostolište-SD3R /
Kaufmann Lukáš / ŠK Svätý Jur –SD3R/
Bohuslav Andrej / MŠK Iskra Petržalka-SD3R / všetci poplatok 5.-€
U.č. 288
Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 09.05.2013
Sabo Tomáš / ŠK Bernolákovo / poplatok 10.-€
U.č. 289
Minarovič Ivan / OŠK Slovenský Grob / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 09.05.2013 (10.-€)
U.č. 290
Barbarič Ján / ŠK Lozorno / vylúčený za stiahnutie súpera v gólovej situácii – 2 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b + čl.23, od 13.05.2013 (10.-€)
U.č. 291
Horváth Adam / ŠK Danubia / vylúčený za stiahnutie súpera v strede HP – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 13.05.2013 (10.-€)
U.č. 292
Beňo Branislav / ŠK Danubia / vylúčený za stiahnutie súpera v strede HP – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 13.05.2013 (10.-€)
U.č. 293
Hanúsek Ľubomír / PSČ Pezinok / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 13.05.2013 (10.-€)
U.č. 294
Ambra Milan / TJ Záhoran Jakubov / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 09.05.2013 (10.-€)
U.č. 295
Zemeš Alan / FC Petržalka 1898 / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 12.05.2013 ( 5.-€)
U.č. 296
Freiwald Erik / OFK Dunajská Lužná / vylúčený za sotenie do súpera v neprerušenej hre – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 09.05.2013 ( 5.-€)
U.č. 297
Hrebačka Richard / ŠKP Inter Dúbravka / vylúčený za sotenie do súpera v neprerušenej hre – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 09.05.2013 ( 5.-€)
U.č. 298
ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká nezaslal stanovisko a vyjadrenie k nedostatkom – nedostatočný počet usporiadateľov a neoznačená US. DK BFZ za opakované nedodržanie čl. 2 RS , viď US č.19/191 zo dňa 16.11.2012, udeľuje klubu ŠK Pl. Štvrtok-OFK Vysoká peňažitú pokutu 40.-€ a za prerokovanie uhradí klub popolatok 10.-€. Spolu 50.-€.
U.č. 299
FK Rača nezaslal stanovisko a vyjadrenie k nedostatkom – nedostatočný počet usporiadateľov a neoznačená US. DK BFZ za nedoručenie písomného vyjadrenia a nedodržanie čl. 2 RS, udeľuje klubu FK Rača peňažitú pokutu 20.-€ a za prerokovanie uhradí klub poplatok 10.-€. Spolu 30.-€.
U.č. 300
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubom ŠK Bernolákovo, FK Inter Bratislava a ŠKP Inter Dúbravka, ktoré v 21. kole si nesplnilo povinnosť voči riadiacemu orgánu a neodovzdalo video záznam z domáceho majstrovského stretnutia na sekretariát BFZ v termíne do 14.5.2013.
DK žiada uvedené kluby o zaslanie videozáznamu a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 21.5.2013.
U.č. 301
FC Ružinov zaslal písomné vyjadrenie a stanovisko k NS p. Jána Kuklu, po stretnutí ŠK Plavecký Štvrtok.OFK Vysoká – FC Ružinov. Na základe správy delegáta stretnutia a zápisu rozhodcu, DK BFZ udeľuje p. Jánovi Kuklovi peňažitú pokutu 10.-€ , za prerokovanie zaplatí 10.-€, spolu 20.-€.
U.č. 302
DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK za umožnenie neoprávneného štartu hráča Štefana Stanka začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Hrubý Šúr a zároveň dňom 16.5. 2013 zastavuje činnosť nepodmienečne hráčovi Štefanovi Stankovi a vedúcemu družstva p. Michalovi Mikulovi do vyriešenia prípadu. DK BFZ ukladá klubu zaslať stanovisko a vyjadrenie k neoprávnenému štartu v termíne do 21.5.2013.
U.č. 303
Šepitka Šimon / FK Lamač Bratislava/ žiadosť o zmenu trestu. DK na základe čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 3 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 16.5.2013 s podmienečným odkladom do 31.12.2013.
U.č. 304
DK na základe správy delegáta zo stretnutia 22 kola medzi družstvami FK BCT – TJ Hrubý Šúr začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Hrubý Šúr, za HNS divákov a tajomníka klubu p. Miroslava Kociána– hanlivé a urážajúce vulgárne výrazy na adresu rozhodcov stretnutia. V 38. minúte stretnutia p. Kocián opustil svoje miesto a utekal za AR1, ktorého urážal, vyhrážal sa mu a musela zasiahnuť US. DK BFZ žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k HNS p. Kociána Miroslava a divákov v termíne do 21.5.2013.
U.č. 305
DK BFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.5.2013 o 16,30 rozhodcov stretnutia FK BCT Bratislava – TJ Hrubý Šúr pp. Jozefa Pacalaja, Juraja Pinčeka a Martina Křivana
U.č. 306
DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Námietku ŠK Svätý Jur (MRB, 23. kolo) považuje za opodstatnenú. Opatrenie voči rozhodcovi – zastavenie činnosti na príslušný počet súťažných stretnutí.
Námietku ŠK Ružinov (MRB, 23. kolo) považuje vzhľadom na znenie čl. 11.1 RS za neopodstatnenú.
Berie na vedomie sťažnosť FC Rohožník (MRB, 24. kolo). Odpovedala na ňu písomne a na základe správy delegáta zastavila činnosť rozhodcovi na príslušný počet súťažných stretnutí.
Berie na vedomie list B. Straku (MFK Rusovce) adresovaný predsedovi BFZ. Odporúča využiť postup uvedený v čl. 10 RS (vetácia).
Nedoručené DVD zo stretnutí 23. kola MRB: ŠKP Dúbravka (ŠKP – Jablonec), ŠK Bernolákovo (Bernolákovo – Rača). Žiada uvedené kluby splniť túto povinnosť do 21.5.
Dôrazne upozorňuje rozhodcov stretnutí ml. žiakov a prípravky, aby nepripustili konanie stretnutia na hracej ploche iných rozmerov ako tých, ktoré sú uvedené pre dané vekové kategórie v RS.
Pozýva na zasadnutie dňa 17.5. T. Marettu, R. Ščepána a T. Straku a dňa 24.5. V. Bilčíka a J. Pacalaja.
Ospravedlnenia: Fischer 11.5.; Jendruš 22.5.; Martinkovič st. 24.-26.5.; Ščepán 19.5.-3.6.; Cvengroš 15.5.; Rozinek 24.-28.5.; Straka 24.-26.5. (do 13.00); Mosor 25.-26.5.; Martinka 16.5.; Dávid M. 16.5.; Mydlárik 16.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 17.05.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás (20)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra (14)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček, T. Kallay (2)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne, okrem RP, ktoré majú momentálne platnosť starých RP /seniori MRB, S4A, S4B a 5, ligy/ do konca jarnej sezóny 2012/13 /musí byť žiadosť o vydanie nového RP/ postupne výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach do termínu 3l.08.2013 a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek do konca roka 2013. Tento materiál bude postúpený na schválenie najbližšieho VV BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
FC Ružinov – FKM Karlova Ves 14. kolo PMA1 hrá sa 11.6.2013 o 17,00 hod., PMB1 11.6.2013 o 16,00 hod., PMC 11.6.2013 o 16,00 hod. ihrisko FC Ružinov
FC Ružinov – FK Inter 18. kolo PMA1 hrá sa 27.5.2013 o 16,00 hod., PMB1 27.5.2013 o 16,00 hod. Ihrisko FC Ružinov..
FK Inter – FK Žolík Malacky 12. kolo PMA1 hrá sa 23.5. 2013 o 16,30 hod. PMB1 23.5.2013 o 16,30 hod., PMA2 23.5.2013 o 18,00 hod., PMB2 23.5.2013 o 18,00 hod. ihrisko Drieňová ul..
LP Domino – FC Ružinov 20. kolo PMA1 hrá sa 18.5.2013 o 12,00 hod., PMB1 18.5.2013 o 13,00 hod., PMC 18.5.2013 o 12,00 hod. ihrisko LP Domino. /Zmena hracích časov!!! /.
Karlova Ves A – Karlova Ves B 20. kolo PMA2 a PMB2 hrá sa súbežne 19.5.2013 o 8,30 hod. Ihrisko K. Ves.
ŠK Vrakuňa – Dun. Lužná 14. kolo PMA2 hrá sa 29.5.2013 o 17,00 hod., PMB2 23.5.2013 o 17,00 hod.
TJ Čunovo – Jarovce 21. kolo PMB2 hrá sa 26.5.2013 o 14,30 hod.
Kalinčiakova – Čunovo 20. kolo PMB2 hrá sa 30.5.2013 o 18,00 hod.
Čunovo – Dev. N. Ves 13. kolo PMB2 hrá sa 6.6.2013 o 18,00 hod.
Nahlásenie výsledkov prípravky : Pavel Príkopa 0905474471 – SMS, alebo mail: pavel.prikopa@centrum.sk

Zmena hlásenia výsledkov stretnutí prípraviek PrMA, PrPK, PrSC
Upozorňujeme FK hrajúce stretnutia prípraviek PrMA, PrPK, PrSC, že dňom 13.5.2013 sa výsledky stretnutí hlásia na tel.číslo 0914/173242 alebo 0902/544371 – Ivan Konečný. Nemusíte telefonovať, stačí zaslať SMS. Uvedená zmena bola zaslaná na FK elektronickou poštou dňa 13.5.2013.
Schválené zmeny
PrMA – 16.kolo: Jakubov – Zohor – pondelok 20.5.2013 o 17,30 hod.
rMA – 16.kolo: Záhorská Ves – Láb – piatok 17.5.2013 o 18,00 hod.
PrSC – 20.kolo: Kráľová p.Senci „B“ – Kalinkovo „B“ – sobota 18.5.2013 o 10,00 hod.
Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 14.kola PrMA medzi družstvami FC Zohor – FK Sološnica 3:0 k v prospech FC Zohor bez priznania bodov. FK Sološnica porušila SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie.
KM berie na vedomie oznámenie ŠK Sv.Jur o usporiadaní turnaja prípraviek 8.6.2013. Požiadavka ohľadne poskytnutia dotácie na turnaj je v kompetencii VV BFZ.

Komisia ženského futbalu:

TURNAJ REGIONÁLNYCH VÝBEROV 15-ROČNÝCH DIEVČAT (R 1998 a mladšie) konaný v OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ dňa 22.5.2013
Nominácia:
Hráčky:

Klára Mrvová                        FK Kuchyňa
Bianka Poláková                 FK Kuchyňa
Natália Heribanová            ŠK Vrakuňa
Tereza Mikócziová              ŠK Vrakuňa
Adriana Puhovichová         FK Dúbravka
Petra Rarkányová                FKM Karlova Ves
Dominika Karlíková             FK Dúbravka
Alžbeta Volková                    FKM Karlova Ves
Alexandra Majerská             FK Dúbravka
Lenka Fecková                      FKM Karlova Ves
Gozde Gedik                          FKM Karlova Ves
Mária Menkeová                    FKM Karlova Ves
Lenka Kopčová                     ŠK Slovan Bratislava
Rebeca Otiepková                ŠK Slovan Bratislava
Katka Májovská                     ŠK Slovan Bratislava
Tereza Kováľová                   ŠK Slovan Bratislava
Izabela Szeibecederová      ŠK Slovan Bratislava
Lucia Gotvaldová                  ŠK Slovan Bratislava

Realizačný tím:

Hlavný vedúci:              Ivan GEORGIEV
Tréner :                          Branislav PETROVIČ
Asistent:                        Matúš PETROVIČ
Lekár:                             MUDr. Milan HRIC
Masér:                            František MICHALOVÝCH

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk /)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
SD4VB 17.kolo Králová p.S. – Sl. Grob 15.6.2013 o 14,30 hod
2. ŠTK prešetrilo podozrenie FK Kuchyňa z neoprávneného štartu hráča FK M.Leváre Stanislava Mráza ako neopodstatnenú, nakoľko menovaný je registrovaný ako hráč FK Senica na hosťovaní v M.Levároch.
3. ŠTK kontumuje stretnutia:
S5VA 19.kolo Pl. Mikuláš – Pernek 0:3 v prospech družstva Pernek podľa SP čl. 100/i (P. Repáň – 4ŽK)
S5VB 26.kolo Sv.Jur „B“ – N. Dedinka 0:3 v prospech družstva N.Dedinka podľa SP 100/i (Andrašovič, Kresánek – 4ŽK)
4. Chýbajúce zápisy:
S5VA 18.kolo Sološnica – Marianka R: Gilan
S5VB 26.kolo Králová p.S. – Miloslavov R: Habo
5. ŠTK na svojom zasadnutí prešetrilo a zistilo neoprávnený štart hráča FC Petržalka Adama Janovičeka na RP Kevina Hornáčka z TJ Malinovo v stretnutí 15.kola SD4VB B.Pezinok – Malinovo a kontumuje stretnutie 3:0 v prospech B. Pezinok podľa SP čl. 100/i. Prípad odstupujeme na DK.
6. ŠTK prešetrilo a zistilo neoprávnený štart hráčov dorastu Karpaty Limbach na RP Mateja Fronca a Michala Petroviča a kontumuje podľa SP čl. 100/i stretnutia, v ktorých boli uvedení na ZS za družstvo Karpaty Limbach:
10.kolo Šenkvice – Limbach 3:0 K
11.kolo Limbach – Častá 0:7 K
12.kolo Budmerice – Limbach 3:0 K
13.kolo Limbach – B.Pezinok 0:5 K
18.kolo Limbach – Modra 0:3 K
19.kolo Limbach – Báhoň 0:5 K
Prípad odstupujeme na DK

Disciplinárna komisia:
U.č.205
DK eviduje elektronické podanie FK Kuchyňa ohľadom neoprávneného štartu hráča Malých Levár Stanislava Mráza a odstupuje ho na riešenie kompetentnej komisii, teda ŠTK ObFZ BA vidiek. ( bez poplatku )
U.č.206
Szikhart David ( MŠK Kráľová pri Senci ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK konštatuje, že menovaný nie je momentálne v žiadnom treste. ( bez poplatku )
U.č.207
Odstúpené družstvá KM ObFZ BA vidiek na riešenie DK – nenahlásenie výsledkov stretnutí hraných 4.-5.5.2013 – DK upozorňuje menované družstvá, že výsledky nahlasujú už výlučne v zmysle prijatého mailu na uvedené mailové adresy, alebo telefónne číslo predsedu KM ObFZ BA vidiek p. Konečného Ivana – 0902 544 371.
SZV MA: ŠK Žolík Malacky B /18.kolo/
PrMA: FK Sološnica / 15.kolo/
PrPK: Baník Pezinok / 15.kolo/
PrSC: MŠK Kráľová pri Senci B /18.kolo/, Slovan Ivánka pri Dunaji / 18.kolo /
( všetci bez poplatkov )
U.č.208
DK trestá za nedodržanie nariadenia písania evidenčných čísel hráčov namiesto dátumu narodenia v zápisoch o stretnutí nasledovné družstvá:
SZV SC: OŠK Chorvátsky Grob /14.kolo/, TJ Malinovo /14.kolo/, ŠK Tomašov /14.kolo /
MZV: Slovan Modra /12.kolo/
PrMA: FC Rohožník /11.kolo/, ŠK Láb /14.kolo/, FC Zohor /15.kolo/
PrPK: GFC Grinava /15.kolo/, ŠFK Jablonec /15.kolo/
PrSC: MŠK Kráľová pri Senci B / 12.kolo/.
pokutou 5 €. Menované družstvá zaplatia taktiež rokovací poplatok vo výške 5 €, ktorý im bude zahrnutý v zbernej faktúre
U.č.209
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.05.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Šteĺár Martin ( ŠK Báhoň ) ( 5 € )
Modrovič Peter ( GFC Grinava ) ( 10 € )
Benčurík Martin ( GFC Grinava ) ( 10 € )
Ježovič Ivan ( MŠK Kráľová pri Senci „ B “ ) ( 10 € )
Pekarčík Miroslav ( OŠK Marianka ) ( 10 € )
Hýll Andrej ( FK Studienka ) ( 10 € )
U.č.210
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 09.05.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Kozmon Peter, Andrašovič Juraj ( ŠK Svätý Jur „ B “ ) ( 10 € +10 € )
U.č.211
Vandák Jozef ( TJ Družstevník Doľany ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.05.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.212
Groger Tomáš ( ŠK Plavecký Štvrtok / OFK Vysoká pri Morave „ B “ ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.05.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.213
DK žiada FC Slovan Modra a MŠK Kráľová pri Senci „ B “ o písomné stanovisko k pozápasovej dohode a nátlaku na R stretnutia P. Mrvu k zámernému neuvedeniu osobného trestu hráča – červenej karty do zápisu o stretnutí 21. kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Modra a MŠK Kráľová pri Senci „ B “. Písomné stanovisko žiadame poslať do 20.5.2013 na adresu futbalového zväzu pod hrozbou ďalších disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Dôrazne upozorňuje R a D

Na každom stretnutí musí byť prítomný aspoň jeden lekár alebo zdravotník, R preverí jeho prítomnosť podpisom na zápise o stretnutí.

Na povinnosť R uzavrieť do 8.00 hod nasledujúceho dňa po odohratí stretnutia zápis v ISSF. V prípade problémov uvedie R v zápise o stretnutí problémy, kvôli ktorým nemohol uzavrieť zápis v ISSF. To isté uvedie vo svojej správe pozorovateľ rozhodcu, ak je na stretnutie delegovaný.

Správu delegáta o priebehu stretnutia seniorov súťaží ObFZ Bratislava-vidiek (S5VA a S5VB) zasielajte elektronickou poštou na e-mailové adresy:
abanic@azet.sk a rudolf.hupka@futbalsfz.sk

Upozorňuje delegátov na povinnosť dôslednej kontroly stanoveného počtu a označenia členov usporiadateľskej služby na stretnutiach.

Ospravedlnení:
Biháry 18.-19.5., Habo 18.-19.5., Hurban 18.-19.5., Kardelis 18.-19.5., Lieskovský 18.5., Olša M. 18.5., Polakovič A. 18.5. do 17.00, Rybár 19.5., Surovský od 18. 5. do 31.5.2013, Žilavý do 31.5. 2013, Blecha – 19.5.2013
Ospravedlnenia zasielajte e-mailom minimálne 10 dní vopred na : peter.augustovic1@gmail.com a zároveň aj na minarikp4458@azet.sk

Komisia mládeže:

1. Upozorňujeme FK hrajúce súťaže SZV MA, SZV PK, SZV SC a MZV, aby výsledky stretnutí zasielali na tel.číslo 0911/718450 výlučne formou SMS správy.
2. Schválená zmena termínu stretnutia
SZV SC – 17.kolo: MŠK Kráľová pri Senci – OŠK Chorvátsky Grob – sobota 25.5.2013 o 11,30 hod.
3. KM neschvaľuje telefonickú dohodu ďalšej zmeny dohrávky 17.kolo MZV medzi družstvami ŠK Pl.Štvrtok A – Slovan Modra. Stretnutie sa musí odohrať v schválenom termíne štvrtok 16.5.2013 o 17,00 hod. Telefonické dohody sú neplatné.
4. KM žiada OŠK Slovenský Grob o zaslanie termínov dohrávaných stretnutí.
SZV PK – 16.kolo: Budmerice – Slovenský Grob
SZV PK – 15.kolo: Slovenský Grob – Častá
5. KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 18.kola MZV medzi družstvami Plavecký Štvrtok B – Limbach 3:0 k v prospech družstva Pl.Štvrtok B s priznaním 3 bodov v jeho prospech. Družstvo Limbachu porušilo SP čl.100/b – nedostavenie sa na stretnutie.
6. Odstúpenie družstiev na DK ObFZ Karpaty Limbach / MZV – 18.kolo / – nedostavenie sa na stretnutie / SP čl.100/b/
FK Sološnica / PrMA – 14.kolo / – nedostavenie sa na stretnutie / SP čl.100/b/
Návrh trestu: pokuta 20 EURO / RS čl.3.5/, poplatok za prerokovanie 5 EURO / RS čl.14.10/
7. KM berie na vedomie žiadosť FC Pusté Uľany 2010, žiadosť je odstúpená na schválenie VV ObFZ.
8. KM berie na vedomie oznámenie ŠK Sv.Jur o organizovaní turnaja mladších žiakov dňa 22.6.2013. Schválenie dotácie je v kompetencii VV ObFZ.
9. KM v spolupráci s Matrikou BFZ a štatutárnym zástupcom FK Slovan Most p.Martinom Rendekom prešetrila oprávnenosť štartu hráča Nicolasa Tatrna za starších žiakov. Menovaný hral vo všetkých stretnutiach oprávnene. Chyba vznikla pri písaní zápisov o stretnutí a následnej kontroly údajov v zápise o stretnutí zo strany vedúceho družstva a kapitána družstva FK Slovan Most a kontroly údajov v zápise a kontroly RP pred stretnutím zo strany delegovaných R. Hráč Nicolas Tatrn má dňom 15.5.2013 uvoľnenú činnosť.
10. KM žiada R p.Andreja Polakoviča o urýchlené zaslanie zápisov zo stretnutí
SZV PK – 11.kolo: Budmerice – Častá
SZV PK – 13.kolo: Baník Pezinok – Budmerice
11. KM a TMK zverejňujú nominácie výberov ObFZ na akcie zverejnené v US zo dňa 10.5.2013

U11 / ročník 2002/ – tréneri: Rudolf Božik / hlásiť ospravedlnenia – 0905/269329/, Marek Dufek
Akcia: stretnutie výber Bratislava vidiek – Bratislava mesto
Dátum stretnutia: streda 29.5.2013
Zraz nominovaných hráčov – 10,00 hod.na štadione Slovan Ivanka pri Dunaji
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienicke potreby, karta poistenca
Ospravedlnenia do školy dostanú hráči na mieste stretnutia
Nominovaní hráči:
Baník Pezinok: Maximilián Trautlein, Tomáš Oškera
PŠC Pezinok: Samuel Escher, Šimon Kozák, Filip Slimák, Martin Slezák
ŠK Plavecký Štvrtok: Dávid Kimlička, Patrik Karman
ŠK Láb: Filip Dufek, Kristián Hrebeň
FC Zohor: Samuel Mifkovič
FC Rohožník: Patrik Kaňka, Marko Nitrišin
Slovan Ivanka: Erik Damian Korčuška, Dominik Preisach
OŠK Slovenský Grob: Pavol Šimončič
Karpaty Limbach: Adrián Farbula, Alex Lukáč

U12 /ročník 2001/ – tréner: Vojtech Varadin, vedúci: Ivan Konečný /hlásiť ospravedlnenia – 0902/544371, 0914/173242 /
Akcia: stretnutie výber Bratislava vidiek – výber Bratislava mesto
Dátum stretnutia: streda 29.5.2013
Zraz nominovaných hráčov – 12,00 hod. na štadione Slovan Ivanka pri Dunaji
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienicke potreby, karta poistenca
Ospravedlnenia do školy dostanú hráči na mieste stretnutia
Nominovaní hráči:
ŠK Šenkvice: Martin Lacko, Filip Juran
ŠK Žolík Malacky: Richard Biksadský, Patrik Valter
Slovan Modra: Richard Rubin
ŠK Svatý Jur: Martin Oravec
Veľké Leváre: Radovan Cocher
Karpaty Limbach: Kristián Peták
ŠK Lozorno: Tomáš Hrebeň
Slovan Ivanka: Lukáš Lovás, Juraj Jánošík, Viktor Vondriska
ŠK Bernolákovo: Dominik Mezovský, Patrik Procházka
PŠC Pezinok: Adrián Válek, Jakub Pyko, Martin Bilský
SFM Senec:Filip Nagy, Samuel Árva, David Kadlec

Výber U13 / ročník 2000/ – tréneri: Maroš Skovajsa /hlásiť ospravedlnenia – 0902/658530/, Rudolf Gajdúšek
Akcia: kontrolný zraz
Dátum: streda 5.6.2013
Zraz nominovaných hráčov: 16,30 hod. na štadione PŠC Pezinok
Výstroj hráčov: kopačky, treningová výstroj, hygienické potreby
Nominovaní hráči:
ŠK Žolík Malacky: Adrián Držka, René Szecsenyi, Dušan Kubinec
PŠC Pezinok: Filip Brom, Robert Gajdúšek, Jakub Barták, Alex Makýš
Slovan Ivanka: Martin Jánošík
ŠK Plavecký Štvrtok: Jakub Houdek
FK Kuchyňa: Rastislav Petrík
ŠK Šenkvice: Samuel Kročka
Upozornenie pre FK: V prípade ospravedlnenia sa hráča / choroba, zranenie/ nesmie ospravedlnený hráč nastúpiť 7 dní od ukončenia akcie v majstrovskom stretnutí. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč vystavuje disciplinárnym dôsledkom.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI