ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 ZO DŇA 06.05.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na weovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát opätovne vyzýva FK TIPOS III. ligy aby do stredy 11.05.2016 doručili na sekretariát BFZ na oficiálnom tlačive klubu , ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom FK a tiež opečiatkované pečiatkou FK  číslo účtu v tvare IBAN, ktoré bude zakomponované v ISSF systéme pri fakturačných údajoch. Tlačivo doručili:

ŠK Báhoň, MŠK Kráľová pri Senci , ŠK Svätý Jur , FK Slovan Ivanka pri Dunaji , ŠK Lozorno , ŠK Tomášov , FK Inter Bratislava , FK Slovan Most pri Bratislave.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

 

Pohár BFZ semifinále – 18.5.2016 o 17,30 hod.

 • ŠK Tomášov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji
 • ŠK Báhoň – FC Rohožník

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 25.kolo MŠK Kráľová pri Senci – TJ Slovan Viničné v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 17,30 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA kolo TJ Rovinka – ŠK Svätý Jur 14.5.2016 o 17,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 16.kolo TJ Slovan Viničné – TJ Rovinka 11.5.2016 o 17,30 hod. z dôvodu regionálneho turnaja BFZ na ihrisku vo Viničnom dňa 4.5.2016 – opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 26.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Ružinov Ba v pôvodnom termíne 15.5.2016, ale o 14,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím S4BA FK Stupava – TJ Záhoran Jakubov – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 17.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – FC Petržalka akadémia v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 15,00 hod. FK Šamorín-Hamuliakovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl. 3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • MD3R 13.kolo V.Leváre – DNV 17.5.2016 o 17,30 hod., neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu
 • SZRL+MZRL 22.kolo SDM Domino Ba – ŠK Bernolákovo 15.5.2016 o 14,00 hod. starší žiaci a 15,30 hod. mladší žiaci

Oznamy:

 • ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia S3BA, S4BA 28., 29. a 30. kola v jednotnom termíne a čase a to: NE UHČ. FK (FO), ktoré budú mať záujem odohrať stretnutie v inom termíne môžu o to požiadať. Žiadosť posúdi ŠTK individuálne na základe aktuálneho postavenia družstiev v tabuľke. Žiada všetky FK (FO), aby si skontrolovali prípadné kolízie a podali žiadosť na zmenu, ktorá bude samozrejme bez poplatku.
 • ŠTK vyhlasuje konkurz na usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 8.6.2016 o 18,00 hod. Záujemcovia o usporiadanie finále sa môžu prihlásiť predsedovi ŠTK emailom na stk@futbalbfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.5.2016. Doteraz podal prihlášku FC Lamač Ba.
 • Odpoveď na podnet SDM Domino Ba k stretnutiu SZRL 20. kola SDM Domino Ba – FC Petržalka akadémia: Stretnutie sa začalo neskôr z dôvodu nedostavenia sa rozhodcu stretnutia, preto stretnutie viedol AR1, čo je v súlade so SP čl.75/1. V konečnom dôsledku z pohľadu ŠTK sa stretnutie uskutočnilo v súlade s futbalovými normami.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP
  • S4BA – SDM Domino BA – Pavol Makara – RP predložený

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 381 : Pavol Pašuth/1123795/ (SDM Domino Bratislava S3BA) od 2.5.2016./ 10.-€ /

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.382: Ján Valovič/1209331/(ŠK Tomášov S3BA) od 2.5.2016.  /10.-€./

 U.č.383:Adam Ščibrány/1199173/ (FK Rača BratislavaS3BA) od 2.5.2016.  /10.-€-/

U.č.384:Matúš Matejčík/1148598/ (FKVajnoryS4BA) od 2.5.2016.  /10.-€./

U.č.385:Matúš Benčúrik/1253296/ (FK Karpaty LimbachS4BA) od 2.5.2016.  /10.-€./

 U.č.386:Juraj Šišolák/1235368/ (ŠK ZávodS4BA) od 2.5.2016.  /10.-€./

U.č.387:Róbert Benčúrik/1124016/ (ŠK Šenkvice S4BA) od 2.5.2016.  /10.-€./

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

U.č.388:Marek Ducký/1154402/ (FK Rača Bratislava S3BA) od 2.5.2016.  /10.-€-/

 U.č.389:Martin Lonský /1165267/ (SFC Kalinkovo S4BA) Z technických dôvodov bol poplatok za 5 ŽK v ISSF zaevidovaný 2x. Druhý poplatok 10.-€ bude stornovaný a vrátený v mesačnej faktúre za mesiac máj 2016.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA BFZ, 5.5.2016

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 390: Norbert Kleberc /1274257/ (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) – vylúčený za  HNS voči delegovanej osobe. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 48/1a,2a,  od 1.5.2016. / 5.-€/

U.č. 391: Rastislav Srnánek /1249853/ (PŠC Pezinok S3BA) – vylúčený za  zmarenie jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a,  od 5.5.2016. / 10.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č. 392 : Juraj Plško/1301001/ (PŠC PezinokMD3R) od 1.5.2016./ 5.-€ /

U.č. 393 : Ivan Droxel/1100658/ (FK Slovan Ivanka pri DunajiS3BA) od 5.5.2016./10.-€ /

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.394: Peter Adamec/1265307/(ŠK Šenkvice SD3R3) od 2.5.2016.  / 5.-€./

U.č.395: Daniel Kleineder/1297422/(TJ Veľké Leváre MD3R) od 1.5.2016.  / 5.-€./

U.č.396: Roman Žák/1124061/(ŠK Závod S4BA) od 5.5.2016.  /10.-€./

U.č.397: Peter Kostovčík/1219525/(FK Stupava S4BA) od 5.5.2016.  /10.-€./

U.č.398: Jozef Dikoš/1190484/(SFC Kalinkovo S4BA) od 5.5.2016.  /10.-€./

U.č. 399: FK Slovan Most pri Bratislave /S3BA/ – DK BFZ berie na vedomie podanie na komisiu a oznamuje klubu, že s podaním sa nebude zaoberať z dôvodu, že proti výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť riadiacemu zväzu.

U.č. 400: SFC Kalinkovo  /S4BA/ –  DK BFZ za HNS fanúšika po stretnutí voči delegovaným osobám udeľuje klubu UPOZORNENIE. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 401: PŠC Pezinok–(SZRL). Za  nepredloženie registračného preukazu na riadiaci orgán súťaže za hráčkuPatríciu Gašparovičovú, keď  hráčka  nastúpila na stretnutie bez RP, DK udeľuje klubu  PŠC Pezinok  pokutu 25.-€ , poplatok za prerokovanie 5.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba podávať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

 Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA1, PMB1, PMC:

FKP Dúbravka Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na štadióne v Dúbravke – bývalý

ŠKP Inter Dúbravka Bratislava, terajší názov ŠCP /športové centrum polície/ Dúbravka.

Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA2, PMB2

MŠK Iskra Petržalka hrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 9.00 / súbežne PMA2, PMB2 /

a/Upozornenie pre FK: žiadosti o zmeny môže podávať len ISSF manažér

príslušného FK , ktorý žiada o zmenu, je potrebné dodržiavať RS čl.3.4.

Neúčasť trénerov, resp. vedúceho družstva na stretnutí z akýchkoľvek príčin nie je

dôvodom žiadosti na zmenu termínu odohratia stretnutia.

 b/ zmeny hracieho dňa stretnutí

PrPK – 26.kolo: Budmerice – Báhoň – ST 25.5. o 18.00

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

   PMA1 – 18.kolo: FKP Dúbravka – ŠK Vrakuňa – SO 21.5. o 9.00

ŠK Vrakuňa Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 EURO

v súlade s RS čl.3.4

Zmeny sú upravené v ISSF

 Úsek školského futbalu:

 Oznamujeme, že v dňoch 26.4. – 4.5.2016 usporiadala KM BFZ v spolupráci s Okresným úradom – odbor školstva Bratislava finálové obvodné kolá 18. ročníka MCDonald´s CUP 2015/2016 pre žiakov ZŠ 1. stupňa v regióne Bratislavského kraja  / štartovali žiaci a žiačky narod. od 1.9. 2005 a mladší /. V obvodných kolách, v ktorom štartovali žiaci a žiačky, narodení od 1.9.2005 a mladší, sa stretli družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazi obvodných kôl postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 17.5. 2016 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ: ZŠ Grösslingova, ZŠ Železničná, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Malokarpatské nám., ZŠ Tupolevova, ZŠ Štúrová Malacky, ZŠ Kupeckého Pezinok, ZŠ Tajovského Senec.

Oznamujeme, že dňa 11.5. 2016 /streda/ v spolupráci s Okresným úradom, odbor školstva Bratislava sa uskutoční 5. ročník krajského kola ZŠ mladších žiakov DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ  2015/2016. Krajského kola sa zúčastnia víťazi obvodných kôl, v ktorých štartovali žiaci ZŠ, narodení od 1.1.2003 a mladší. PROGRAM krajského kola /11.5. 2016/ – ihrisko NMŠK 1922 BA: 09.10 Gymn. Bilíkova – ZŠ MudroňovaZŠ Slov. Grob – ZŠ Pankúchova, 09.40 Slávnostné otvorenie turnaja, 09,50 ZŠ Drieňová – ZŠ Za kasárňou, ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Štúrova Malacky, 10.15 ZŠ Mudroňova – ZŠ Pankúchova, Gymn. Bilíkova – ZŠ Slov. Grob, 10.45 ZŠ Za kasárňou – ZŠ Štúrova Malacky, ZŠ Drieňová – ZŠ Tajovského Senec, 11,10 ZŠ Slov. Grob  ZŠ Mudroňova, ZŠ Pankúchova – Gymn. Bilíkova, 11,35 ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Za kasárňou, ZŠ Štúrova MalackyZŠ Drieňová. Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále /A1-B2/,              2. semifinále /A2 -B1/,  12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 5.-6. miesto /A3 – B3/, 13,20 3.-4. miesto (porazení), FINÁLE TURNAJA (víťazi),  14,00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

 Oznamujeme, že dňa 12.5. 2016 /štvrtok/ v spolupráci s Okresným úradom, odbor školstva Bratislava sa uskutoční 5. ročník krajského kola ZŠ mladších žiačok DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ  2015/2016. Krajského kola sa zúčastnia žiačky ZŠ, narodené od 1.1.2003 a mladšie. PROGRAM krajského kola /12.5. 2016/ – ihrisko NMŠK 1922 BA: 09.10 ZŠ Holíčska – ZŠ KarloveskáZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Štúrova Malacky, 09.40 Slávnostné otvorenie turnaja, 09,50 ZŠ Gessayova – SŠ Tilgnerova, ZŠ Tomášov – ZŠ Veternicova, 10.15 ZŠ Karloveská – ZŠ Štúrova Malacky, ZŠ Holíčska – ZŠ Fándlyho Pezinok, 10.45 SŠ Tilgnerova – ZŠ Veternicova, ZŠ Gessayova – ZŠ Tomášov, 11,10 ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Karloveská, ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Holíčska, 11,35 ZŠ Tomášov – SŠ Tilgnerova, ZŠ Veternicova – ZŠ Gessayova. Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále /A1 – B2/, 2. semifinále /A2 -B1/,  12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 5.-6. miesto   /A3 – B3/, 13,20 3.-4. miesto (porazení), FINÁLE TURNAJA (víťazi),  14,00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 2.6.2016. Z rozhodcov, ktorí absolvovali riadny termín, budú pozvaní M. Lackovič, I. Kočický a L. Koštrna.

Zobrala na vedomie podnety SDM Domino (ID 40751 a ID 40814). Oba boli po zistení okolností, pohovore s rozhodcami a prijatí opatrení voči nim vyriešené. Vyriešila aj podnet PŠC Pezinok (ID 40055).

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (30.4.-4.5.): T. Srna (SZRL) – nedostatočne popísané okolnosti prevzatia vedenia stretnutia, nesprávne uvedený čas začiatku stretnutia; T. Ralbovský (S4BA) – pripustenie do hry „rizikového“ hráča bez komentára k tejto skutočnosti; S. Polomský (S3BA) – popis oboch priestupkov vylúčeného hráča (po 2. ŽK) nie je v súlade so znením pravidiel futbalu; D. Olša (MD3R) – popis 1. priestupku hráča vylúčeného po 2. ŽK nie je v súlade so znením pravidiel futbalu; M. Lackovič (Pohár BFZ) – chýba meno vedúceho družstva H (je uvedený iba dátum jeho narodenia).

Pozýva na zasadnutie dňa 6.5. R. Dadykina a 13.5. T. Ralbovského.

Ospravedlnenia: Gosiorovský 15.5.; Strapek 14.5.; Smolíková 20.-23.5.; Hudy 14.5. (po 15.00); Ježík 18.-22.5.; Choreň 14.-15.5.; Polomský 11.5.; Chladek 15.5.; Beňo 14.-16.5.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš,

L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš,

M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy  (1)

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14  (nar. po 1.1.2002) na Medzinárodný turnaj výberov v Belehrade 5. – 8. mája 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ    ŠK Slovan Bratislava       Roman ČEREPKAI     ŠK Slovan Bratislava

Bruno GALOVIČ  ŠK Slovan Bratislava       Gabriel HORNYÁK    ŠK Slovan Bratislava

Branislav CHUDÍK ŠK Slovan Bratislava     Adam IGAZ       ŠK Slovan Bratislava

Rudolf BOŽIK    ŠK Slovan Bratislava          Andrej MAJTÁN        FK Inter Bratislava

Adam PALACKA ŠK Slovan Bratislava         Michal POLČIC  ŠK Slovan Bratislava

Oliver ŠOUC    ŠK Slovan Bratislava              Adam TUČNÝ         ŠK Slovan Bratislava

Adam ZBUDILA ŠK Slovan Bratislava          Juraj BORČIN    FKM Karlova Ves

Peter ČEKAŇÁK FKM Karlova Ves                Filip RÁCZ           FKM Karlova Ves

Tomáš BENKE  FK Inter Bratislava               Adam OBERT     FC Zbrojovka Brno

Náhradníci:

Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan Bratislava   Damian KORČUŠKA ŠK Slovan Bratislava

Michal MATTA  FKM Karlova Ves         Dominik MARKOVIČ  FK Inter Bratislava

Ján BOLF   FK Inter Bratislava                  Dávid HEDERA   FK Inter Bratislava

Patrik SOÓS  ŠK Senec                                Jakub KOLNÍK     ŠK Slovan Bratislava

Juraj LACKO      ŠK Slovan Bratislava     Tomáš BEZÁK      ŠK Slovan Bratislava

RT :   

Vedúci výpravy: Alexander Teleky             

Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér :

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, prezuvky, pyžamo, karta poistencacestovný pas!!!

Zraz nominovaných hráčov je  vo štvrtok 5. 5. 2016 o 16:00 hod. pred štadiónom ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus).

Predpokladané ukončenie zrazu je naplánované na nedeľu, 8. 5. 2016 vo večerných hodinách,  cca 23:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na tréningový zraz v pondelok 9.5.2016 o 16.30 hod./ zmena termínu / v tréningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Timotej UHRÍN              FKM K.Ves                 Patrik SLÁDEČEK    FK Inter

Adam HILEK                 FKM K.Ves                 Radovan BRANIŠ     FK Inter

Martin TURNER            FKM K.Ves                  Marko ŽVÁČ             FK Inter

Marek GAJDOŠ             FKM K.Ves                  Adam KORMANÍK  FK Inter

Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves                 Tamas MÉRY             FK Inter

Erik REINDL                 FKM K.Ves                  Patrik MARKOVIČ  NMŠK 1922

Viktor VONDRYSKA   ŠK Senec                     Filip NAGY                ŠK Slovan

Viliam HYNEK              ŠK Slovan                   Dávid STRELEC        ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan                    Ladislav NAGY          ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan                    Denis GIESSER          ŠK Slovan

Roman BEKO                 ŠK Slovan                    Adam KURUC           ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan                    Martin UŽÍK               ŠK Slovan

Jakub JURČÍK                ŠK Slovan

NÁHRADNÍCI:

Michal HORNYÁK        ŠK Slovan                    Zsolt BEKE                 ŠK Senec

Kristián LUKAČIK        ŠK Slovan                    Lukáš TVAROH         FKM K.Ves

Samuel LAVRINČÍK     ŠK Slovan                    Juraj GBELEC            FKM K.Ves

Dominik MEZOVSKÝ   ŠK Bernolákovo           Michal MOJŽIŠ          FKM K.Ves

Erik MRÁZ                     FC Petržalka                 Tomáš HORVÁTH     FC Petržalka

REALIZAČNÝ TÝM:

TRENER MLÁDEŽE SFZ : Rudolf NOVÁK  

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

VEDÚCI: Ivan KONEČNÝ                              

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, brankári – vlastná brankárska výstroj

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 9.5.2016 o 16.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Začiatok TJ: 17.00 hod.                 Ukončenie TJ: 18.30 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-13 ( nar. od 1.1.2003)  na tréningový zraz v pondelok 16.5.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji

HRÁČI:

Dávid ĎUGEL              ŠK BERNOLÁKOVO   Marek KÉRY               FKM K.VES

Anton TUHÝ                SDM DOMINO BA        Martin MAKUCH       FKM K.VES

Markus KALMAN        SDM DOMINO BA       Lukáš HUDEC             FKM K.VES

Martin DEŽULIAN      SLOVAN .IVANKA      Filip ZÁVODSKÝ      FKM K.VES

Dominik VÉGH             FC PETRŽALKA           Martin ŽILAVÝ          FK STUDIENKA

Filip BIELEK                 FC PETRŽALKA           Šimon KRAJČÍ          FK VAJNORY

Matúš TUPÝ                  FC PETRŽALKA           Rastislav HARAMIA  Ž.MALACKY

Dušan HLAVATÝ        FC SCORPIONS BA      Marek MOČKO         ŠK Sv.JUR

Mykyta SKACHKOV    FKP DÚBRAVKA        Erik BAĎURA           ŠK Sv.JUR

Matej MATYSKA          FK RAČA                       Peter DORNAI           NMŠK 1922 BA

Ján Radovan ZUBO       FK RAČA                       Peter ŠÚPLATA         ŠK SENEC

Samuel ŠULC                 FK INTER                      Tibor DEMKO            ŠK SENEC

Stanislav TURČÁNIK   FK INTER                       Daniel SZALMA        ŠK SENEC

Samuel HASOŇ             FK INTER                      Matúš ALMÁŠI          ŠK SENEC

Tobias ČONGRÁDY     FK INTER                      Boris STRUHÁR        FK INTER

Jaroslav RICHTER         FK INTER

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ:  Rudolf NOVÁK

Tréner: Walter RISCHER

Asistent trénera: Rudolf BOŽÍK

Vedúci:Ivan KONEČNÝ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, modré štucne, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 16.5.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.00 hod. – ukončenie TZ: 18.30 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trenerovi p.Rischerovi Walterovi 0903 160663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-12 ( nar. od 1.1.2004)  na tréningový zraz v pondelok 16.5.2016 o 17.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Oliver VAJDA             FKM K.VES         Marek SADLOŇ           NMŠK 1922 BA

Branislav ČOMOR       FKM K.VES       Rastislav VAVRÍČEK TJ JAKUBOV

Samuel SRPOŇ            FKM K.VES        Samuel ZÁHUMENSKÝ Ž.MALACKY

Patrik VEIDINGER     FKM K.VES        Patrik ĎURICA                        Ž.MALACKY

Eduard HRŽIČ             FKM K.VES        Matthew AIDI               FK INTER BA

Martin OROS                FKM K.VES        Patrik VOLF                ŠK SV.JUR

Krištof HORVATH      FKM K.VES        Andrej MATEJOVIČ  ŠK LOZORNO

Oliver LEDNÁR           FKM K.VES        Michal POLČAK          ŠK SENEC

Damián KACHÚT        FKM K.VES        Oliver BARKOL           ŠK SENEC

Michal HARGAŠ         FKM K.VES          David NEMETH           ŠK SENEC

Janko HLPKA              MŠK ISKRA         Jakub BITARA            ŠK SENEC

Samuel KAKAŠ           ŠK N.DEDINKA   Tomáš VAŠKO            ŠK SENEC

Richard KOŠÍK           FC PETRŽALKA    Benjamín CHOBOT     ŠK SENEC

Matej GIAC                  FC PETRŽALKA   Marko TRUSINA         FK RAČA

Martin DAVID             FC PETRŽALKA   Goran PILINSKÝ          FK RAČA

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ:  Rudolf NOVÁK

Tréner:  Mário ROVENSKÝ

Asistent trénera:   Attila ILLES

Vedúci:  Daniel RINČO

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 16.5.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.00 hod. – ukončenie TZ: 19.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Máriovi Rovenskému – 0908 726884

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Dátum                              Akcia                                                                       Kategória

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                      U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

9.5.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                  U 15 BFZ

11.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár chlapci- ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                              štadión NMŠK BA

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

12.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                           štadión NMŠK BA

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                   U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                   U12-13 BA vid.

17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                                           ŠCP Dúbravka

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                    U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                     U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                                 U12-13 BFZ

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI