Rozhodcovia BFZ na seminári talent v Liptovskom Jáne

V dňoch 29. 04. 2016 – 01. 05 .2016 sa uskutočnil celoslovenský seminár mladých talentovaných rozhodcov zaradených do programu Talent. Seminár sa konal v krásnom prostrední Hotela Alexandra v Liptovskom Jáne. Hotel bol vybavený peknými izbami, výbornou kongresovou miestnosťou a  wellnesom.

Seminár otvoril vedúci školiaceho úseku SsFZ Michal Očenáš (členk KR SsFZ), ktorý oficiálne privítal hostí, menovite pána Mariána Ružbarského (predsedu KR SFZ), pána Gabriela Ádáma (predsedu KR VsFZ), pána Ivana Kružliaka (predsedu KR BFZ), pána Radomíra Sluka (člena KR ZsFZ), ospravedlnil pána Jána Tomčíka (predsedu KR SsFZ), ktorý bol služobne odcestovaný a bol zastúpený Ivanon Roštárom (člen KR SsFZ), menovaní privítali všetkých R na danom seminári úvodným slovom, pokynmi pre seminár a na záver im popriali úspešné zvládnutie seminára. o príjemnom uvítaní a úvodných slovách nasledovala odborná prednáška pána Hianika, ktorá bola zameraná na testovanie kondičnej prípravy rozhodcu. Prednáška, bola zameraná na nové fyzické testy, ktoré boli schválené futbalovou asociáciou FIFA. Po prednáške o fyzickej príprave nesmel chýbať fyzický tréning. Rozhodcovia rozdelení na dve skupiny (SsFZ + VsFZ, ZsVZ + BFZ) absolvovali tréning v telocvični. Tréning bol zameraný na kondičnú prípravu rozhodcu. Rozhodcovia si vyskúšali aj jeden z nových testov (Ariet). Po náročnom tréningu mala každá skupina čas na oddych. Poslednú prednášku piatkového dňa si pripravil pán Pavol Páchnik (lektor SFZ). Prednáška bola zameraná na spoluprácu R a AR v stretnutí. Po úvodných slovách, výborných prednáškach a tréningoch si rozhodcovia doplnili energiu večerou. Na záver dňa rozhodcovia mohli využiť služby wellnesu, oddýchnuť si na izbách a viesť spoločné debaty so svojimi kolegami.Sobota začínala aeróbnou vytrvalosťou vo vonkajšom teréne pre rozhodcov zo ZsFZ a BFZ, tréning bol pod vedením Andreja Hrmu (AR SFZ, člen KR SsFZ). Rozhodcovia zo SsFZ a VsFZ absolvovali tréning v telocvični zameraný na rozvoj sily, pod vedením pána Hianika.

Po rannom tréningu nesmeli chýbať výdatné raňajky. Nasledovala odborná prednáška pána Artura Jakubca (vedúci školiaceho úseku SFZ, člen KR SFZ). Pán Jakubec odprezentoval mladým rozhodcom odbornú prednášku o osobnosti rozhodcu. Rozhodcov navštívil aj športový psychológ pán Tomáš Gurský. Odprezentoval prednášku o psychickej odolnosti rozhodcu a o psychickej príprave rozhodcu, o rituáloch a talizmanoch jednotlivých R. Po dvoch odborných prednáškach nasledoval modelový tréning. Rozhodcovia sa opätovne rozdelili na dve skupiny (SsFZ + VsFZ, ZsVZ + BFZ).

Nedeľa začínala aeróbnou vytrvalosťou vo vonkajšom teréne pre rozhodcov zo SsFZ a VsFZ, tréning bol pod vedením Andreja Hrmu (AR SFZ, člen KR SsFZ). Rozhodcovia zo ZsFZ a BFZ absolvovali tréning v telocvični zameraný na rozvoj sily, pod vedením pána Michala Perašína (R SFZ, kondičný tréner). Nasledovala odborná prednáška o dohovore pred stretnutím, ktorú si pripravil pán Michal Očenáš (R SFZ, člen KR SsFZ), dohovor rozhodcov  pred stretnutím. Po prednáške dostali rozhodcovia prestávku na odubytovanie. Poslednú prednášku na seminári mal pripravenú pán Martin Balko (AR SFZ). Prednáška bola zameraná na motiváciu rozhodcu, o skúsenostiach, zážitkoch a o dosiahnutých cieľoch ako AR na listine FIFA. Nasledovalo už len vyhodnotenie seminára a záverečné slová. Seminár vyhodnotili pán Marián Ružbarský (predseda KR SFZ), pán Ján Tomčík (predseda KR SsFZ, predseda AR SFZ), pán Gabriel Ádám (predseda KR VsFZ), pán Ivan Kružliak (predseda KR BFZ), pán Radomír Sluk (člen KR ZsFZ), pán Vladimír Medveď (koordinátor PT za SFZ).  Seminár bol zakončený obedom a po víkende plnom prednášok a tréningov, mladí rozhodcovia cestovali domov, prípadne na zápasy obohatení o vedomostí a nové zážitky..Poďakovanie za organizáciu seminára patrí KR SsFZ menovite predsedovi Tomčíkovi a členom KR Roštárovi a Očenášovi za organizáciu a prípravu seminára.

Rozhodcovia BFZ , ktorý sa zúčastnili seminára talent – mentor

Michal Martiška, Andrej Chromý, Katarína Smolíková , Gabriela Matejová, Peter Gaži, Boris Parilák, Marián Ruc , Radovan Hudy , Filip Malárik , Milan Kardelis , Martin Ďurčo , Matej Choreň

Talent mentor 2016 R BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI