ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 20.05.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát opätovne vyzýva FK TIPOS III. ligy  – OŠK Slovenský Grob a  FK Rača Bratislava , aby do stredy 25.05.2016 doručili na sekretariát BFZ na oficiálnom tlačive klubu , ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom FK a tiež opečiatkované pečiatkou FK  číslo účtu v tvare IBAN, ktoré bude zakomponované v ISSF systéme pri fakturačných údajoch. 

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Finále pohára BFZ:

 • ŠK Báhoň – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 8.6.2016 o 18,00 hod.

Schvaľuje zmeny termínov:

 • SD3R 28.kolo FC Slovan Modra – ŠK Šenkvice 27.5.2016 o 18,00 hod. z dôvodu mestskej akcie na ihrisku v Modre. Klubu FC Sl. Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4. vo výške 30,- € – opakovanie z predošlej ÚS.
 • SD3R 28.kolo OFK D.Lužná – FC Ružinov Ba v pôvodnom termíne 28.5.2016, ale o 13,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím riadeným SFZ.
 • SD3R 30.kolo OFK D.Lužná – Lok. DNV 25.5.2016 o 17,30 hod. z dôvodu uzavretia areálu štadióna – opakovanie z predošlej ÚS.
 • SD3R 30.kolo FC Rohožník – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 11.6.2016, ale o 12,30 hod.
 • MD3R 20.kolo FC Petržalka akadémia – TJ V. Leváre 28.5.2016 o 12,00 hod. – opakovanie z predošlej ÚS.
 • MD3R 20.kolo FK Šamorín/Hamuliakovo – FC Ružinov Ba 8.6.2016 o 18,00 hod. z dôvodu uzavretia ihriska v Hamuliakove. Klubu FK Šamorín/Hamuliakovo bude do zbernej faktúry započítaný poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €.
 • SZRL+MZRL 22.kolo FK Rača Ba – PŠC Pezinok 24.5.2016 o 17,30 hod. starší žiaci a 16,00hod. mladší žiaci, neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu – opakovanie z predošlej ÚS.
 • SZRL+MZRL 22.kolo Lok. DNV – ŠK Šenkvice 24.5.2016 o 18,00 hod. starší žiaci a 16,30hod. mladší žiaci, neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu – opakovanie z predošlej ÚS.
 • SZRL+MZRL 22.kolo FKP Dúbravka Ba – FC Ružinov Ba 25.5.2016 o 17,30 hod. starší žiaci a 16,00hod. mladší žiaci, neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu – opakovanie z predošlej ÚS.
 • SZRL+MZRL 25.kolo SDM Domino Ba – NMŠK 1922 Ba 5.6.2016 o 14,00 hod. starší žiaci a 15,30 hod. mladší žiaci

Žiada:

 • S3BA PŠC Pezinok predložiť do 26.5.2016, v zmysle SP čl.46 odsek 2., súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára so súťažením hráčov vo vyššej vekovej kategórii (RS čl. 5.1) hráčov: Marek Bojko, Peter Šuba a Richard Petrovský.

Oznamy:

 • ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia S3BA, S4BA 28., 29. a 30. kola v jednotnom termíne a čase a to: NE UHČ. FK (FO), ktoré budú mať záujem odohrať stretnutie v inom termíne môžu o to požiadať. Žiadosť posúdi ŠTK individuálne na základe aktuálneho postavenia družstiev v tabuľke. Žiada všetky FK (FO), aby si skontrolovali prípadné kolízie a podali žiadosť na zmenu, ktorá bude samozrejme bez poplatku.
 • Konkurz na usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ 2016 vyhral FK Lamač Ba.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP
  • S3BA kolo FK Sl. Most pri Ba – Radoslav Kohút – RP predložený
  • S3BA 26.kolo Lok. Devínska Nová Ves – Richard Kačeňák, Maroš Švarc – RP predložené
 • Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.5.2016 o 17,00 hod. rozhodcu Martina Abrmana za účelom podania vysvetlenia zistených skutočností v stretnutí 26.kola SD3R FK Jablonové – FC Sl.Modra.

Upozorňuje:

 • Všetky delegované osoby na majstrovské stretnutia na dodržiavanie stanovených hracích časov v zmysle RS. Oneskorenie začiatku stretnutia, môže byť len v súlade so súťažným poriadkom a delegované osoby musia túto udalosť popísať v ZoS resp. v SD.
 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Odstupuje DK:

 • S4BA FK Stupava, na základe správy DS, za nedostatočnú US v zmysle RS čl.2 (počet usporiadateľov) v stretnutí 26.kola FK Stupava – TJ Záhoran Jakubov.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 419: Andrej Szӧke/1211156/ (ŠK Svätý Jur-  S3BA)  vylúčený za  HNS – vrazenie do súpera v jasnej gólovej situácií. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a  od 15.5.2016./10.-€/

 U.č. 420: Michal Kaiser/1311044/ (TJ Veľké Leváre –  MD3R)  vylúčený za  HNS –  vrazenie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/1a,2a  od 15.5.2016./ 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č.421: Róbert Wurster/1253417/(FK Stupava  S4BA) od 16.5.2016.  Po vylúčení sa hráč správal hrubo nešportovo.  DK ukladá Róbertovi Wursterovi pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne  nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b po odstáti DO za 2. ŽK / 10.-€ /

 U.č.422:Tomáš Nemeček/1310742/ (ŠK Igram SD3R ) od 16.5.2016. / 5.-€/

 U.č.423:Tomáš Martišek/1297299/ (NMŠK 1922 BratislavaMD3R ) od 15.5.2016.  /5.-€/

 U.č.424:Jozef Sipos/1302099/ (FK Šamorín – HamuliakovoMD3R ) od 16.5.2016. / 5.-€ /

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.425:Miroslav Repiský/1177494/ (ŠK Lozorno,FO S3BA) od 16.5.2016.  /10.-€/

 U.č.426:Martin Mravec/1209340/(ŠK Bernolákovo S3BA) od 16.5.2016. /10.-€/

 U.č.427:Michal Mackových/1176622/ (FK Jablonové  S4BA) od 16.5.2016.  /10.-€/

 U.č.428:Adrian Obala/1201914/ (TJ Veľké Leváre  S4BA) od 15.5.2016.  /10.-€/

 U.č.429:Lukáš Hlavina/1174604/ (FK Karpaty Limbach  S4BA ) od 16.5.2016.  /10.-€/

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :

U.č.430:Vladimír Ronec/1312663/ (ŠK Lozorno,FO S3BA) od 16.5.2016.  /10.-€/

 U.č.431:Andrej Sokol/1239483/ (PŠC Pezinok S3BA) od 15.5.2016./10.-€/

 Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č.432:Marek Rendek – FK Slovan Most pri Bratislave, vedúci družstva) Menovaný sa dostavil na DK na vlastnú žiadosť a vysvetlil svoje správanie na lavičke. Za HNS smerom k AR1 a následne vykázanie z lavičky náhradníkov v stretnutí FK Slovan Most pri Bratislave – Lokomotíva D. N. Ves, DO – zákaz výkonu funkcie VD, zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov a styk s delegovanými osobamina 3 týždne nepodmienečne podľa 48 / 1 c, 2 b od 9.5.2016. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.433:Miroslav Báchora – ŠK Báhoň, vedúci družstva. Menovaný zaslal písomné stanovisko k incidentu po termíne. Za HNS k delegovanej osobe, prejavenie nesúhlasu hodením fľaše v technickej zóne a následne vykázanie z lavičky náhradníkov v stretnutí ŠK Bernolákovo – ŠK Báhoň, DO– zákaz výkonu funkcie VD, zákaz viesť družstvo z lavičky náhradníkov a styk s delegovanými osobamina 3 týždne nepodmienečne podľa 48 / 1 c, 2 b od 9.5.2016 a pokutu klubu ŠK Báhoň 20.-€ za nedodržanie termínu stanoviska. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

 U.č.434: Zoltán Péterfi – FK Šamorín-Hamuliakovo/prípravka PMB2/. DK na základe odstúpenia KM začína disciplinárne konanie za odvolanie družstva a nedohratie stretnutia FK Šamorín-Hamuliakovo – ŠK Žolík Malacky. DK dňom 20.5.2016 zastavuje činnosť nepodmienečne trénerovi Zoltánovi Péterfimu – pozastavenie funkcie trénera družstva a styk s delegovanými osobami do vyriešenia prípadu  a žiada p. Péterfiho a klub o podrobné písomné stanovisko / odvolanie družstva, kričanie na rozhodcu a provokujúci výrok v kabíne smerom k rozhodcovi /  v termíne do 25.05.2016.

U.č. 435: Filip Čisárik – rozhodca.DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 26.5.2016 o 15,45 ohľadom stretnutia 17. kola prípravky,FK Šamorín-Hamuliakovo – ŠK Žolík Malacky.

U.č.436: PŠC Pezinok/SD3R/. DK na základe zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie za nešportové správanie diváka počas a po stretnutí PŠC Pezinok – FC Petržalka akadémia Žiada klub o predloženie identity diváka, ktorý napadol rozhodcu mimo športového areálu po stretnutí. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 26.5.2016 o 16,15 HU PŠC Pezinok p. Dušana Berzédiho a rozhodcov stretnutia pp. Tomáša Srnu, Dušana Olšu a Mateja Choreňa.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba podávať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

a/ dohrávky stretnutí – nehralo sa pre nepriaznivé počasie

     PMA1 – 18.kolo: Rača – Ružinov – ŠT 9.6. o 16.00

PMB1 – 18.kolo: Rača – Ružinov – ŠT 9.6. o 16.00

PMC   – 18.kolo: Rača – Ružinov – ŠT 9.6. o 17.00

PMA1 – 21.kolo: STK Šamorín – Domino – ŠT 19.5. o 17.30

PMB1 – 18.kolo: FKP – Vrakuňa – UT 8.6. o 17.30

PMB1 – 18.kolo: FK Inter – DNV – PO 30.5. o 18.30 / ihr.Drieňova /

PMC  –  18.kolo: FKP – Vrakuňa – UT 8.6. o 17.30

PMC –  18.kolo: FK Inter – DNV – PO 30.5. o 18.30 / ihr.Drieňova /

     PMA2 – 18.kolo: Ivanka – Š.Hamuliakovo – ST 18.5. o 17.30

PrSC  – 20.kolo: Kalinkovo – Kráľova B – UT 24.5. o 18.00

PrSC  – 20.kolo: Čataj – Miloslavov – PI 10.6. o 18.00

b/ zmeny hracieho dňa stretnutí

  PMA1 – 21.kolo: K.Ves – FKP – ŠT 2.6. o 18.30

PMA1 – 22.kolo: FKP – Šamorín – UT 7.6. o 17.00

PMB1 – 21.kolo: K.Ves – FKP – ŠT 2.6. o 17.15

PMC   – 21.kolo: K.Ves – FKP – ŠT 2.6. o 16.00

PMA2 – 21.kolo: K.Ves B – FC Malacky – NE 5.6. o 10.00

PMB2 – 21.kolo: K.Ves B – Ž.Malacky – NE 5.6. o 9.00

  PMA2 – 21.kolo: Rusovce – Ivanka – NE 5.6. o 9.00

PMB2 – 21.kolo: Rusovce – Ivanka – NE 5.6. o 9.00

PrMA – 21.kolo: Sološnica – Vysoká – NE 5.6. o 11.00

PrSC – 23.kolo: Most – Blatné – ŠT 9.6. o 18.00

PrSC – 23.kolo: Miloslavov – N.Dedinka – NE 5.6. o 10.00

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

   PMB1 – 19.kolo: K.Ves – FK Inter – PO 23.5. o 17.30. FK Inter Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

   PMC – 19.kolo: FC Šamorín – FK Rača – ŠT 26.5. o 17.30. FC ŠTK 1914 Šamorín bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4.

   PrSC – 26.kolo: Kalinkovo – Blatné – ST 1.6. o 18.00. FK Blatné bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €  v súlade s RS čl.3.4

Zmeny sú upravené v ISSF

 Úsek školského futbalu:

 Oznamujeme, že dňa 17.5. 2016 /utorok/  v spolupráci s Okresným úradom – odbor školstva Bratislava sa uskutočnil 18. ročník krajského kola MCDonald´s CUP 2015/2016 pre ZŠ žiakov 1. stupňa v regióne Bratislavského kraja  / štartovali žiaci a žiačky narod. od 1.9. 2005 a mladší /. Krajského kola, ktoré sa uskutočnilo na štadióne ŠCP Dúbravka sa zúčastnili družstvá ZŠ, ktoré postúpili z finálových obvodných kôl. Víťazom krajského kola žiakov sa stala ZŠ Za kasárňou, ktorá vo finále porazila ZŠ Tajovského Senec v pomere 6:1. Prehľad výsledkov o konečné umiestnenie: 1. semifinále: ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Malokarpatské námestie 5:2, 2. semifinále: ZŠ Za kasárňou – ZŠ Železničná 5:1, o 7.-8.miesto: ZŠ Tupolevova – ZŠ Kupeckého Pezinok 6:4, o 5.-6. miesto: ZŠ Grösslingova  – ZŠ Štúrova Malacky 8:3, o 3.-4. miesto: ZŠ Malokarpatské námestie – ZŠ Železničná 2:3, FINÁLE : ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Za kasárňou 1:6.

Víťazné družstvo ZŠ Za kasárňou Bratislava zároveň postúpila na celoslovenské finále SR, ktoré sa uskutoční v dňoch 16 – 17. jún 2016 na štadióne NTC Poprad.

Oznamujeme, že dňa 18.5. 2016 /streda/ v spolupráci s Okresným úradom, odbor školstva Bratislava sa uskutočnil 5. ročník krajského kola ZŠ mladších žiačok Dôvera Školský pohár SFZ 2015/2016. Krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v areále NMŠK 1922 v Bratislave sa zúčastnili žiačky ZŠ, narodené od 1.1.2003 a mladšie. Výsledky krajského kola: ZŠ Holíčska – ZŠ Fándlyho Pezinok  O:3, ZŠ Gessayova – ZŠ Tomášov 5:1ZŠ Fándlyho PezinokZŠ Gessayova 6:0, ZŠ HolíčskaZŠ Tomášov 13:1, ZŠ Holíčska – ZŠ Gessayova 2:1, ZŠ Tomášov – ZŠ Fándlyho Pezinok 0:2.  Konečné poradie: 1. ZŠ Fándlyho Pezinok /11:0/ 9 bodov, 2. ZŠ Holíčska Bratislava /15:5/ 6 bodov, 3. ZŠ Gessayova Bratislava /6:9/ 3 body, 4. ZŠ Školská Tomášov /2:20/ 0 bodov.

Víťazom krajského kola žiačok sa stala ZŠ Fándlyho Pezinok, ktorá zároveň postúpila na celoslovenské finále SR, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. – 17. júna 2016 na štadióne NTC Poprad.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 2.6.2016. Súčasne opätovne upozorňuje rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov na predbežný termín letného predsezónneho seminára v týždni od 1. do 5.8.2016. Konkrétny deň bude spresnený v krátkom čase.

Potvrdzuje vyriešenie podnetu ŠK Lozorno, FO (ID 39462) v zmysle uznesenia BFZ-KR-2015/2016-0013.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (14.-15.5.): M. Franek (SZRL) – pri štarte hráčov vo vyššej vekovej kategórii uvádza len, že mu boli predložené potvrdenia telovýchovného lekára, ale o súhlase rodičov (zákonných zástupcov) sa nezmieňuje; J. Laciňák (MD3R) – nedostatočný popis hráča vylúčeného po 2. ŽK (PF nepoznajú pojem sotenie s nízkou intenzitou); M. Hajnala a Ľ. Čižmár (S4BA) – chýbajúce mená lekárov hostí (v príslušných rubrikách sú iba dátumy narodenia).

Ospravedlnenia: Franek 3.-4.6.; Polomský 28.5., 10.6.; Hrazdira 29.5.-19.6.; Hádek 29.5.; Orlický 11.6., 15.-22.6.; Ďurčo 4.6.; Darlea 27.5.-1.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš,

Ľ. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš,

M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy  (1)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA  hráčov výberu BFZ U-15 ( nar. od 1.1.2001)  na družobné stretnutie výberov BFZ U15v a JmKFS U15 v stredu 25.5.2016 o 11.00 hod. na štadióne OFK Dunajská Lužná.

HRÁČI:

Patrik SLÁDEČEK        FK Inter            Marek GAJDOŠ          FKM K.Ves

Marko ŽVÁČ                 FK Inter             Erik REINDL             FKM K.Ves

Tamas MÉRY                 FK Inter            Lukáš TVAROH         FKM K.Ves

Viktor VONDRYSKA   ŠK Senec            Filip NAGY                ŠK Slovan

Viliam HYNEK              ŠK Slovan          Dávid STRELEC        ŠK Slovan

Alexander TÓTH            ŠK Slovan         Ladislav NAGY         ŠK Slovan

Patrick FARKAŠ            ŠK Slovan          Denis GIESSER         ŠK Slovan

Roman BEKO                 ŠK Slovan         Michal HORNYÁK   ŠK Slovan

Radovan VALENTIN     ŠK Slovan         Martin UŽÍK              ŠK Slovan

NÁHRADNÍCI:

Dominik MEZOVSKÝ   ŠK Bernolákovo    Tomáš HORVÁTH        FC Petržalka

Radovan BRANIŠ          FK Inter                  Adam HÍLEK                FKM K.Ves

Adam KORMANÍK       FK Inter                   Martin TURNER            FKM K.Ves

Patrik MARKOVIČ        NMŠK 1922 BA     Peter ŠTEPANOVSKÝ  FKM K.Ves

REALIZAČNÝ TÝM:

TRENER MLÁDEŽE SFZ pre BFZ: Rudolf NOVÁK

TRÉNERI: Mário ROVENSKÝ, Walter RISCHER

MASÉR: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca,

Zraz nominovaných hráčov: streda 25.5.2016 o 9.45 hod. na štadióne OFK Dunajská Lužná.

Ukončenie je plánované na cca 14:00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p. Rovenskému Máriovi 0908 726884.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp. FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

Nominácia hráčov je zároveň ospravedlnením hráča pre potreby školy.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

Dátum                              Akcia                                                               Kategória

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS  NTC D. Lužná      U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                    U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                         U 12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                    U 12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                               U 12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI