ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 ZO DŇA 03.06.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016 – 2019. Tento je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii oznamy.

Na Konferencii BFZ, konanej dňa 13.4.2016 bol schválený rozpočet BFZ na rok 2016. Tento  je zverejnený na webovej stránke BFZ v sekcii dokumenty.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competitionLopta Milano 2016

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Finále pohára BFZ:

 • ŠK Báhoň – FK Sl. Ivanka pri Dunaji 8.6.2016 o 18,00 hod. v Lamači

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 29.kolo ŠK Bernolákovo – FK Sl. Ivanka pri Dunaji 4.6.2016 o 17,30 hod.
 • S3BA 29.kolo PŠC Pezinok – ŠK Tomášov 4.6.2016 o 17,30 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • S3BA 29.kolo FK Inter Ba – ŠK Báhoň 5.6.2016 o 10,30 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • S3BA 30.kolo Lok. DNV – ŠK Bernolákovo 11.6.2016 o 14,00 hod.
 • S3BA 30.kolo ŠK Báhoň – FK Sl. Most pri Ba 11.6.2016 o 14,30 hod.
 • S3BA 30.kolo FC Rohožník – ŠK Sv.Jur 11.6.2016 o 15,00 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • S3BA 30.kolo TJ Rovinka – PŠC Pezinok 11.6.2016 o 15,00 hod.
 • S3BA 30.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Rača 11.6.2016 o 15,00 hod.
 • S4BA 29.kolo SDM Domino Ba – MFK Rusovce 4.6.2016 o 17,30 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • S4BA 30.kolo FK Lamač Ba – SFC Kalinkovo 11.6.2016 o 15,00 hod.
 • SD3R 26.kolo ŠK Vrakuňa Ba – Lok. DNV 9.6.2016 o 17,30 hod. z dôvodu nespôsobilej hracej plochy 1.6.2016
 • SD3R 30.kolo FC Rohožník – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 11.6.2016, ale o 12,30 hod. (predzápas S3BA) – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • SD3R 30.kolo MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Ba 11.6.2016 o 15,00 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • MD3R 20.kolo FK Šamorín/Hamuliakovo – FC Ružinov Ba 8.6.2016 o 18,00 hod. z dôvodu uzavretia ihriska v Hamuliakove. Klubu FK Šamorín/Hamuliakovo bude do zbernej faktúry započítaný poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • MD3R 22.kolo NMŠK 1922 Ba – FK Rača Ba 11.6.2016 o 14,00 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • MD3R 22.kolo Lok.DNV – FC Ružinov Ba 11.6.2016 o 11,30 hod. – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • SZRL+MZRL 25.kolo SDM Domino Ba – NMŠK 1922 Ba 5.6.2016 o 14,00 hod. starší žiaci a 15,30 hod. mladší žiaci – opakovanie z predchádzajúcej ÚS.
 • SZRL+MZRL 26.kolo Lok. DNV – ŠK Bernolákovo 11.6.2016 o 8,30 hod. starší žiaci + 10,00 hod. mladší žiaci. z dôvodu kolízie s MD3R.

Nariaďuje:

SZRL+MZRL 22.kolo Lok. DNV – ŠK Šenkvice odohrať stretnutie 7.6.2016 o 16,00 hod mladší žiaci + 17,30 starší žiaci.

Zamieta:

 • žiadosť, SD3R 29.kolo PŠC Pezinok – MŠK Kráľová pri Senci, o zmenu hracieho času v zmysle RS čl. 3.4. Stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne podľa vyžrebovania.

Upozorňuje:

 • Všetky stretnutia v súťažiach riadených ŠTK BFZ musia byť odohrané do 12.6.2016.
 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 462: Martin Čermák/1110698/ (FK Jablonové  S4BA)  vylúčený za  HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňovs prerušením od 13.6.2016 podľa DP čl. 49/1b,2bod 30.5.2016./ 10.-€/

U.č. 463: Róbert Mikulecký/1297353/ (FC Rohožník SD3R)  vylúčený za  HNS –zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a  od 29.5.2016./5.-€ /

U.č. 464: Kristián Peták/1303667/ (PŠC Pezinok SZRL)  vylúčený za  HNS –zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 45/1,2a  od 30.5.2016./5.-€ /

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

 U.č.465: Peter Kogler/1234780/(MFK Rusovce, S4BA) od 30.5.2016.  /10.-€/

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.466: Jakub Karovič/1175637/( ŠK Lozorno, FO  S3BA) od 30.5.2016.  /10.-€/

 U.č.467:Peter Majerník/1102998/ (FK Inter Bratislava S3BA) od 29.5.2016. /10.-€/

 U.č.468: Rudolf Pálfy/1143605/(FK Lamač Bratislava S4BA) od 30.5.2016. /10.-€/

 U.č.469: Juraj Brunclík/1215129/(ŠK Závod S4BA) od 30.5.2016. /10.-€/

 U.č.470:Patrik Gažo/1253294/(ŠK Šenkvice S4BA) od 30.5.2016. /10.-€/

 U.č.471:Tomáš Plach/1149824/(ŠK Šenkvice S4BA) od 30.5.2016. /10.-€/

 U.č.472:Patrik Kozák/1220139/(TJ Veľké Leváre S4BA) od 30.5.2016. /10.-€ /

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 12 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5c :

U.č.473:Román Repáň/1209347/(ŠK Tomašov S3BA) od 30.5.2016. /10.-€/

 Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č.474:Pavol Laki (FK Jablonové  SD3R) V 14. min.bol vykázaný asistent trénera Pavol Laki za  HNS  – demonštratívne hodenie plechovky piva do hracej plochy na znak nesúhlasu z rozhodnutím rozhodcu. DO – zastavenie činnosti na 2týždne nepodmienečne a pokuta30.-€ podľa 16/1,2,3 a 12/1 od 29.5.2016. /5.-€/

U.č.475: Tibor Horváth – ŠK Lozorno FO, tréner družstva. DK BFZ začína disciplinárne konanie za HNS voči delegovanej osobe  a následné vykázanie z lavičky/ hrubá urážka         na adresu rozhodcu, počas stretnutia ŠK Lozorno FO – FK Rača, odohraného dňa 29.5.2016.  DK dňom 30.5.2016  ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti v majstrovských stretnutiach, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP do doriešeniaa žiada p. Horvátha o podrobné písomné stanovisko k incidentu v termíne do 8.06.2016.

U.č.476: ŠK Lozorno,FO. DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu za HNSdivákavoči delegovaným osobám/ vulgárne urážky a pokus o fyzické napadnutie/, počas stretnutia ŠK Lozorno FO – FK Rača, odohraného dňa 29.5.2016.  DK  žiada klub ŠK Lozorno, FO  o podrobné písomné stanovisko, nahlásenie identity diváka a prijaté opatrenie v termíne do 8.06.2016.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže:

KM BFZ robí prieskum záujmu zo strany FK v súvislosti s možnosťou vytvorenia ďalších samostatných súťaží prípraviek – ide o nasledujúce kategórie:

samostatná súťaž U9 – roč.2008 a mladší / dovŕšený 6. rok veku /

samostatná súťaž U8 – roč.2009 a mladší / dovŕšený 6. rok veku /

Žiadame FK, aby do 12.6.2016 /nedeľa/ zaslali na e-mail – pavel.prikopa@futbalsfz.sk predbežný záujem o uvedené samostatné súťaže, treba uviesť o akú kategóriu máte záujem.

Uvedené samostatné súťaže sa netýkajú družstiev, ktoré si podajú prihlášky na zaradenie do súťaží tzv. trojičiek – PMA1, PMB1, PMC.

 KM oznamuje FK, ktoré hrajú v súťažiach prípraviek BFZ, že žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba podávať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

 a/ dohrávky stretnutí – opakovanie z predchádzajúcich US

    18.kolo: Rača – Ružinov –14.6. PMA1, PMB1 – 16.00 h., PMC – 17.00 h.

18.kolo: FKP – Vrakuňa – 8.6. PMB1, PMC – 17.30 h.

19.kolo PrMA: Sološnica – Jakubov – 12.6. o 10.30 h.

26.kolo PrSC: MŠK Senec – Most – 7.6. o 17.00 h.

23.kolo PrSC: Kráľova B – Bernolákovo – 9.6. o 17.30 h.

23.kolo PrSC: Most – Blatné – 9.6. o 18.00 h.

20.kolo PrSC: Čataj – Miloslavov – 10.6. o 18.00 h.

 b/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

 PrPK – 23.kolo: Jablonec – Častá – SO 4.6. o 10.30 h. ŠFK Prenaks Jablonec bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4.

PrPK – 23.kolo: Limbach – PŠC Pezinok – ŠT 9.6. o 18.00 h. FK Karpaty Limbach bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € v súlade s RS čl.3.4

PrPK – 24.kolo: Jablonec – Viničné – SO 11.6. o 10.30 h.Slovan Viničné bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €  v súlade s RS čl.3.4

c/ zmena hracieho času stretnutia

    PrSC – 24. kolo: Bernolákovo – Rovinka – NE 12.6. o 10,30 hod.

Zmeny sú upravené v ISSF

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete  http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Oznamujeme FK, že žiadosti o transfer amatéra skončilo dňom 15. marca 2016.  Nový termín transferu hráča začína dňom 15.6. 2016 – pre profesionálov a od 1. júla 2016 pre amatérov.

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov stretnutia / pozorovateľov rozhodcov dňa 1.8.2016 od 16.00 (s predpokladaným časom ukončenia o 21.00) v Dome kultúry Ružinov. Pozvánka s programom seminára bude pozvaným účastníkom poslaná mailom. Upozorňuje rozhodcov, že ich povinnosťou je predložiť pred začiatkom seminára potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Ospravedlnenia: Hudy 11.6.; Bláha 18.-19.6.; Lackovič 11.6.; Ruc 28.7.-8.8.; Ježík 15.-26.6.; Keller 4.-5.6.; Hájek 10.-15.6.; Dadykin 11.-17.6.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení – UEFA „C“ Grassroots (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní – v štyroch častiach; cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš, M.Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA“ C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásený :  I. Nagy,  V. Šinkovič  (2)

Akcie výberov  mládeže BFZ:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14  (nar. po 1.1.2002) na tréningový zraz v pondelok 6. 6. 2016 o 16:30 hod. v TC v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Tomáš BENKE   FK Inter BA   Ján  BOLF    FK Inter BA

Oliver FANDEL  FK Inter BA   Dávid HEDERA  FK Inter BA

Peter KOVALÍK  FK Inter BA  Andrej MAJTÁN FK Inter BA

Dominik MARKOVIČ FK Inter BA Branislav ŠTEVAŇÁK  FK Inter BA

Juraj BORČIN  FKM K. Ves      Peter ČEKŇÁK FKM K. Ves

Timotej FOLTÝN FKM K. Ves  Jozef KLIMENT   FKM K. Ves

Michal MATTA  FKM K. Ves    Filip RÁCZ  FKM K. Ves

Tomáš BUŠA    ŠK Senec           Adam HORVÁTH      ŠK Senec

Samuel KÁNOVIČ ŠK Senec     Patrik SOÓS                ŠK Senec

Pavol ŠIMONČIČ   ŠK Senec    Mário PILÁCIK          ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Pavol SEDLÁK, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 6.6.2016 o 16:30 hod. na štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Začiatok tréningovej jednotky je o 17:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Sedlák – 0905 963 603, M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

N O M I N Á C I A  výberu BFZ hráčov U17 (nar. po 1.1.2000) na kontrolný zraz dňa 13. 6. 2016 na štadióne ŠK Slovan Bratislava Pasienky

Hráči:

Škoda   Matej     SDM  Domino    Kliment Ondrej    SDM Domino

Zeleník Ondrej  SDM  Domino    Rusnák  Adam      SDM Domino

Kobal Michal    SDM  Domino     Otruba Timotej     SDM Domino

Korienek Martin  SDM  Domino  Majcher  Patrik    SDM Domino

Držka Adrián  Žolík  Malacky       Závoník František   Žolík  Malacky

Mrázik  Lukáš FC  Petržalka ak.  Marcin  Kristián FC  Petržalka  ak.

Kristín  Lukáš FC  Petržalka ak.   Mihók  Marko     FC  Petržalka  ak.

Lošonský  Lukáš  FKM K. Ves      Sedláček  Juraj    FKM K. Ves

Čahoj  Michal       FKM K. Ves      Pfaff  Oliver          FKM K. Ves

Uher  Enrico        FKM K. Ves      Kocsis  Marek       FKM K. Ves

Varju  Andrej      FK Inter BA      Brunner  Martin   FK  Inter BA

Méry Tamaš        FK Inter BA      Lorinc  Patrik        FK  Inter BA

Baláž  Samuel     FK Inter BA      Valik  Juraj            FCL D. N. Ves

Valo  Miroslav    FCL D. N. Ves   Martiš  Samuel    FCL D. N. Ves

REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI: GÁLA Vladimír

ASISTENT TRÉNERA: ŠTEFÁNIK Daniel

VEDÚCI DRUŽSTVA:

MASÉR: HORNYAK Gabriel

Plán stretnutia:
Dátum                                    Zraz                 Predpokladané ukončenie

13.6. 2016                            12:00                              15:00

Priniesť si treba kompletnú tréningovú výstroj, šľapky, uterák, preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080). Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neúčasť na vyučovaní.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2004) na Letné sústredenie výberov BFZ v Stupave, v dňoch 20. – 25.6.2016.
Hráči:

Samuel BENKO ŠK Slovan BA   Jozef HALČIN ŠK Slovan BA

Peter JURITKA ŠK Slovan BA   Tomáš KACHNIČ ŠK Slovan BA

Michal KOVÁČ  ŠK Slovan Bratislava   Tibor MARICS ŠK Slovan BA

Andrej MIKOLAŠ ŠK Slovan BA Martin MIŠOVIČ ŠK Slovan BA

Ján MURGAŠ       ŠK Slovan BA  Matej RIZNIČ  ŠK Slovan BA

Mário SAUER      ŠK Slovan BA   Boris SÚKENNÍK  ŠK Slovan BA

Branislav ČOMOR FKM K. Ves   Damián KACHÚT  FKM K. Ves

Samuel SRPOŇ   FKM K. Ves       Patrik VEIDINGER FKM K. Ves

Jakub BITTARA ŠK Senec           Michal POLČÁK   ŠK Senec

Tomáš VAŠKO    ŠK Senec           Matthew AIDI  FK Inter Bratislava

Matej GIAČ         FC Petržalka     Andrej MATEJOVIČ  ŠK Lozorno

Rastislav VAVRÍČEK TJ Jakubov  Samuel ZÁHUMENSKÝ  Žolík Malacky

Náhradníci:

Rastislav GOČA  ŠK Slovan Bratislava  Šimon LEŠČÁK ŠK Slovan BA

Oliver VAJDA     FKM Karlova Ves        Marko TRUSINA  FK Rača

Benjamín CHOBOT    ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Attila ILLÉS, Maroš SKOVAJSA

Zdravotník : Marián  MAREŠ

Výstroj hráčov: viď pokyny účastníkom sústredenia v prílohe k nominácii.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. 6. 2016 o 7:00 hod. pred budovou Domu športu, FŠ ŠK Slovan, Junácka č. 6, Bratislava.

Predpokladané ukončenie je naplánované na sobotu 25. 6. 2016 o 14:00 hod. v Bratislave na mieste zrazu (budova Domu športu).

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A.Illés – 0907 558 134, M. Skovajsa – 0902 658 530.

Upozorňujeme rodičov, že zo súkromných dôvodov nebudú účastníci sústredenia uvoľňovaní pred jeho ukončením, t.j. 25. 6. 2016, keď tak len vo výnimočných prípadoch.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2003)  na Letné sústredenie výberov BFZ v Stupave, v dňoch 20. – 25.6.2016.
Hráči:

Dávid Ďugel     ŠK Bernolákovo   Rudolf Božik      ŠK Slovan

Marco Daniel   FA Petržalka         Filip Zámečník  ŠK Slovan

Dávid Packa     FA Petržalka         Richard Hečko   ŠK Slovan

Dominik Végh FA Petržalka         Marek Mydla    ŠK Slovan

Sebastián Červienka FKP Dúbravka   Maxim Bodnár  ŠK Slovan

Daren Bučák FKM K. Ves                William Veselík  ŠK Slovan

Richard Lichner FKM K. Ves          Lukáš Sečanský  ŠK Slovan

Peter Krutil  FKM K. Ves                David Džavoronok   ŠK Slovan

Matúš Koseček FKM K. Ves          Jakub Lauro  ŠK Slovan

Martin Makuch FKM K. Ves        Timotej Murcko  ŠK Slovan

Samuel Šulc FK Inter                      Vician Matúš Tobias  ŠK Slovan

Stanislav Turčánik FK Inter           Tibor Demko  ŠK Senec

Samuel Hasoň FK Inter                   Matúš Almáši  ŠK Senec

Tobias Čongrády FK Inter              Jaroslav Richter  FK Inter

Náhradníci:

Šimon Rexa  FKM K. Ves                Peter Šuplata    ŠK Senec

Lukáš Holka FKM K. Ves                Ladislav Kis      ŠK Slovan

Martin Žilavý  FK Studienka          Samuel Blažek  SDM Domino

Mykyta Skachkov  FKP Dúbravka   Šimon Krajčí   FK Vajnory

Tréner mládeže SFZ pre región BFZ: Rudolf  NOVÁK

Tréner:Walter RISCHER

Asistent trénera:Marek PORVAZNÍK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: viď pokyny účastníkom sústredenia v prílohe k nominácii. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 20. 6. 2016 o 7:00 hod. pred budovou Domu športu, FŠ ŠK Slovan, Junácka č. 6, Bratislava. Predpokladané ukončenie je naplánované na sobotu 25. 6. 2016 o 14:00 hod. v Bratislave na mieste zrazu (budova Domu športu). Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Walter Rischer – 0903 160 663.

Upozorňujeme rodičov, že zo súkromných dôvodov nebudú účastníci sústredenia uvoľňovaní pred jeho ukončením, t.j. 25. 6. 2016, keď tak len vo výnimočných prípadoch.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

 Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016:

Dátum                                      Akcia                          Kategória                                     30.5.2016      TJ/TC Ivanka pri Dubaji              U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji            U12-13 BA vid.

12.-14.6.16 2.časť školenia trénerov UEFA C       BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava         U12-13 BFZ

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI