Oznam DK BFZ o zrušení disciplinárnych opatrení

DK BFZ oznamuje zrušené disciplinárne opatrenia po skončení súťažného ročníka 2015/2016, o ktoré bolo požiadané podnetom na DK BFZ

U.č.  1: Richard Kačenák/1293932/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves, SD3R). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (10 € + 5 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  2: Lukáš Zeman/1155774/  (FK Vajnory, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  3: Igor Malý/1122465/  (TJ Záhoran Jakubov, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  4: Tomáš Gramblička/1174002/  (TJ Čunovo, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (30 € + 10 € prerokovanie – zberná faktúra).

U.č.  5: FK Slovan Most pri Bratislave. DK BFZ rozhodla o zrušení disciplinárnej sankcii, ohľadom  zabezpečenia vlastnej US na stretnutí u súpera od 15.7.2016.

U.č.  6: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorý platí pre všetky súťaže BFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U.č.  7: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/17.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI