Školský pohár – program stretnutí – žiaci

PROGRAM ŠKOLSKÉHO POHÁRA DÔVERA

pre  finále krajského kola bratislavského regiónu

v kategórii mladších žiakov – ročník 2012/2013

 

Miesto :    trávnaté ihrisko FK BCT Bratislava /pri Kuchajde/

Termín:    23. mája  2013 / štvrtok/                                                                                                            

Účastníci krajského kola žiakov:

 

     Skupina A                                                                        Skupina B:

1.  1.Súkr. gymn. Bajkalská 20, Bratislava                 1. Gymn. Vazovova 6, Bratislava

 2.  ZŠ Štúrova 142/A, Malacky                                     2. ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

 3.  ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná – Senec             3. ZŠ Kupeckého 74, Pezinok

 4.  SŠ Tilgnerova 14, Bratislava                                     4. ZŠ Pankúchova 4, Bratislava

                        Rozpis stretnutí v skupinách:

08.30            Technická porada

09.00         Gym. Bajkalská BA      –   SŠ Tilgnerova, BA

09.00        Gym. Vazovova, BA       –   ZŠ Pankúchova, BA

09.30            Slávnostné otvorenie turnaja

09,40        ZŠ Štúrova,MA                       –   ZŠ Dunajská Lužná, SC

09.40        ZŠ Kalinčiakova, BA       –   ZŠ Kupeckého, PK

10.10          SŠ Tilgnerova, BA            –   ZŠ Dunajská Lužná, SC

10,10          ZŠ Pankúchova BA        –   Kupeckého, PK

10.40         Gym. Bajkalská, BA          –   ZŠ Štúrova, MA

10.40         Gym. Vazovova, BA         –   ZŠ Kalinčiakova, BA                                                               

11,10            ZŠ Štúrova, MA              –   SŠ Tilgnerova, BA

11,10            ZŠ Kalinčiakova,BA       –   ZŠ Pankúchova, BA

11,40            ZŠ Dunajská Lužná, SC –   Gym. Bajkalská, BA

11,40            ZŠ Kupeckého, PK         –   Gym. Vazovova, BA

                        Stretnutia o umiestnenie:

12,20               1. semifinále   (A1      –           B2)

12,20               2. semifinále   (A2      –           B1)

12,50               7.-8.miesto      (A4     –           B4)

12.50               5.-6. miesto    (A3      –           B3)

13,20               3.-4. miesto    (porazení semifinalisti)

13,20               FINÁLE TURNAJA    (víťazi semifinále)

14,00               Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien

 

 

 

  

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI