Školský pohár – propozície – žiačky

Školská súťaž mladších žiačok ZŠ  v  malom  futbale      

 

 PROPOZÍCIE ŠKOLSKÉHO POHÁRA DÔVERA

pre  finále krajského kola bratislavského regiónu v kategórii žiačok

– ročník 2012/2013

A.         Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ  súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva

Bratislavský futbalový zväz

Cieľ projektu :

Zvýšiť a vybudovať povedomie o projekte Školský pohár, ako kľúčovej aktivite rozvoja dievčenského mládežníckeho futbalu SR.

Systém turnaja :

Krajského finálového kola sa zúčastnili družstvá žiačok ZŠ, ktoré postúpili z jednotlivých obvodov /okresov/ bratislavského regiónu  a sú rozdelené do dvoch skupín /viď program /.

Víťazné družstvo dievčat postúpi na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v dňoch     3. – 4. júna 2013 na štadióne FC Nitra.

Účastníci – v školskom roku  2012/13 :

Štartujú žiačky –  základných škôl a ose,mročných gymnázií – nar. po 1.1. 2000 a mladší.

Družstvá štartujú na 10 člennú súpisku dievčat, ktorú treba zverejniť na portál a potvrdiť riaditeľstvom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiačok zodpovedá príslušná škola.

Miesto krajského kola :

Trávnaté ihrisko FK BCT Bratislava /pri Kuchajde/, s rozmermi 50 x 2O m. Na tomto ihrisku sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi ( v stretnutiach sa nemôžu používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Riadenie turnaja :

Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia  KR  BFZ.

Informácie :

Prípadné ďalšie informácie získate na Krajskom školskom úrade p. Ľubomír Čamek t.č. 02/49207837 a na  Bratislavskom futbalovom zväze, p. Pavel Príkopa, m. 0905/ 474471.

B.   Technické ustanovenia

Hrací systém :  Družstvá sú rozdelené do 2 trojčlenných skupín. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa vyžrebovania /viď program krajského kola/.Víťaz krajského kola postúpi na slovenské finále – školské majstrovstvá SR.

Hodnotiace kritéria : Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre konečné poradie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

a) celkový počet bodov                                 d) vyšší počet strelených gólov

b) vzájomné stretnutie (minitabuľka )           e) vyšší počet víťazstiev

c) rozdiel v celkovom skóre                          f) žreb

Zápasy o umiestnenie a semifinále: Hrá sa podľa schváleného programu.Ak skončí stretnutie v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany. Každé družstvo je povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 10 minút od stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Hrací čas : hrací čas je určený :  2 x  10 min.

Počet hráčok : hrá  4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčok, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  4 + 1

Hracie lopty : poskytuje BFZ. Odporúčame družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Výstroj hráčov :   Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), žiačky hrajú s chráničmi.Spoluorganizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby.

Bratislava, 07.05. 2013

 

PhDr. Soňa Hanzlovičová                                         PaedDr. Juraj Jánošík

prednostka                                                                  predseda

Krajský školský úrad v Bratislave                            Bratislavský futbalový zväz

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI