ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 ZO DŇA 26.08.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom.

Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na všetky FK v súťažiach BFZ.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamy:

 • Prihlasovanie sa FK (FO) do Pohára BFZ ročníka 2016/2017 je možné do 30.9.2016.

Schvaľuje:

 • S3BA 5.kolo OFK Dunajská Lužná – Lokomotíva DNV 31.8.2016 o 17,00 hod. Klubu Lokomotíva DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS č.3.4 vo výške 70,- €.
 • S3BA 6.kolo MŠK Kráľova pri Senci – OFK Dunajská Lužná v pôvodnom termíne 4.9.2016, ale o 15,00 hod.
 • S4BA 6.kolo TJ Z.Jakubov – SFC Kalinkovo 3.9.2016 o 16,30 hod. Odôvodnenie – obecné slávnosti 4.9.2016 na ihrisku v Jakubove (opakovanie z predošlej ÚS).
 • S4BA 6.kolo OŠK Slovenský Grob – ŠK Šenkvice 3.9.2016 o 16,30 hod.
 • S4BA 6.kolo FK Borinka – FK Lamač Ba 4.9.2016 o 14,30 hod.
 • S4BA 7.kolo SFC Kalinkovo – ŠK Vrakuňa Ba 10.9.2016 o 16,30 hod v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku vo Vrakuni a v jarnej časti na ihrisku v Kalinkove (opakovanie z predošlej ÚS). Odôvodnenie – hodové slávnosti vo Vrakuni 10.9.2016.
 • SD3R 1.kolo FC Ružinov Ba – FK Jablonové 6.9.2016 o 17,00 hod. z dôvodu kolízie so SZRL+MZRL.
 • SD3R 1.kolo NMŠK 1922 BA – FC Rohožník 9.2016 o 17,00 hod. z dôvodu kolízie so SZRL+MZRL.
 • SD3R 1.kolo ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok 6.9.2016 o 17,00 hod. z dôvodu kolízie so SZRL+MZRL.
 • SD3R 7.kolo MŠK Kráľová pri Senci – OFK Dunajská Lužná odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 10.9.2016, ale o 11,00 hod. z dôvodu obecných slávností na ihrisku v Kráľovej (opakovanie z predošlej ÚS).
 • MD3R – 3.kolo FK Lamač Ba – MŠK Iskra Petržalka odohrať stretnutie 7.9.2016 o 16,00 hod., z dôvodu kolízií so stretnutiami žiakov a mužov (opakovanie z predošlej ÚS).
 • MD3R – odohrať stretnutie 7.kola FC Zohor – ŠK TOP Pusté Úľany 24.9.2016 o 16,00 hod. v obrátenom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Zohore a v jarnej časti na ihrisku v P.Úľanoch.
 • SZRL+MZRL 5.kolo OFK Dunajská Lužná – Lokomotíva DNV v pôvodnom termíne 31.8.2016, ale o 10,00 hod.starší + 12,00 hod. mladší
 • SZRL+MZRL 7.kolo OFK Dunajská Lužná – FC Ružinov Ba 9.9.2016 o 15,30 hod. mladší + 17,00 hod. starší.

Nariaďuje:

 • SD3R 3.kolo FK Inter Ba “B” – PŠC Pezinok 14.9.2016 o 16,30 hod. Neodohraté 21.8.2016 z dôvodu nespôsobilej HP.

Neschvaľuje:

 • SZRL+MZRL 10.kolo – žiadosť SDM Domino o zmenu termínu. Chýba odôvodnenie.
 • predložené dohody o striedavom štarte hráčok Martiny Geletovej a Sofii Černákovej. Obe dohody nespĺňajú náležitosti platného SP.

Kontumuje:

 • S4BA 3.kolo FC Petržalka akadémia – FK Jablonové 3:0 podľa SP čl. 82/1/b za nenastúpenie družstva FK Jablonové na stretnutie. Podľa RS čl. 3.5. bude FK Jablonové do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 300,- €.
 • MD3R 1.kolo ŠK Tomášov – FC Ružinov Bratislava podľa SP čl. 82/1/b za nenastúpenie družstva ŠK Tomášov na stretnutie. Podľa RS čl. 3.5. bude ŠK Tomášov do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200,- €.
 • MD3R 1.kolo FK Lamač Ba – ŠK TOP Pusté Úľany 3:0 podľa SP čl. 82/1/b za nenastúpenie družstva ŠK TOP Pusté Úľany na stretnutie. Podľa RS čl. 3.5. bude ŠK TOP Pusté Úľany do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200,- €.
 • MZRL 3.kolo ŠK Bernolákovo – MŠK Senec 3:0 podľa SP čl. 82/f (Filip Peško, Samuel Mihók), s použitím SP čl. 43/3/b a RS čl. 5.3/6

Upozorňuje:

 • S4BA – FK Karpaty Limbach na vyznačenie technickej zóny v okolí lavičiek náhradníkov a nariaďuje zabezpečenie nápravy už v najbližšom domácom stretnutí. Kontrolu vykoná DS.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • S3BA 2.kolo:

FK Sl. Most pri Ba – Roman Szatmáry – RP predložený

 • S4BA 2.kolo

TJ Sl. Viničné – Lukáš Kuboši – RP predložený

 • MZRL 3.kolo

FKP Dúbravka – Raphael Pokorný – RP predložený

Odstupuje na DK:

 • S4BA – OŠK Slovenský Grob na základe SD. Porušenie RS čl. 9.6 (nezabezpečenie 2 zberačov lôpt na majstrovské stretnutie riadené ŠTK BFZ )
 • MZRL 3.kolo ŠK Bernolákovo – MŠK Senec podľa SP čl. 82/f (Filip Peško, Samuel Mihók), s použitím SP čl. 43/3/b a RS čl. 5.3/6

Žiada písomné vyjadrenie:

 • SZRL – NMŠK 1922 Ba k zapríčeneniu oneskoreného začiatku stretnutia 3.kola NMŠK 1922 Ba – FK Rača Ba

Odstupuje na KRaD:

 • Rozhodcu Michala Martišku za nedostatočný popis identity hráčov v zápise o stretnutí S3BA 3.kolo PŠC Pezinok – Sl. Most pri Ba, ktorí nedovŕšili 18. rok veku ku dňu štartu v majstrovskom stretnutí.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 30: Silvester Ersek/1252158/ (MŠK Kráľová pri SenciS3BA),  vylúčený za  udretie súpera nadmernou silou do tváre v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b,2bod 21.8.2016./10.-€/

U.č. 31: Jiří Cibulya/1228796/ (FK Slovan Most pri BratislaveS3BA),  vylúčený za  kopnutie súpera nadmernou silou bez možnosti hrať s loptou. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3súťažné stretnutie, podľa  DP čl. 45/1,2aod 21.8.2016./10.-€/

U.č. 32: Marek Habai/1148390/ (FK Slovan Most pri BratislaveS3BA), vylúčený za kopnutie a šliapnutie na súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov, podľa  DP čl. 49/1b,2bod 21.8.2016./10.-€/

U.č. 33: Filip Rybanský/1301062/ (MŠK Senec MD3R), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1,2a od 22.8.2016. /5.-€/

 Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 34:Michal Zemko / PŠCPezinok / doručené písomné vyjadrenie k HNS voči rozhodcovi  počas stretnutia ŠK Lozorno  –  PŠC Pezinok, dňa 14.8.2016. DS – zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne,podľa DP čl. 16/1,2 a 48/1a,2a  od 15.8.2016. / 10.-€/

U.č. 35:FK Rača /S3BA/doručené písomné vyjadrenie za porušenie RS čl.9.7.( nepoužitie predpísaných lôpt v majstrovských stretnutiach). DK  udeľuje klubu  FK RačaUpozornenie, DP, čl.10/1, poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 36:FK Lamač/S4BA/doručené písomné vyjadrenie za porušenie RS čl.9.7.( nepoužitie predpísaných lôpt v majstrovských stretnutiach). DK  udeľuje klubu  FK LamačUpozornenie, DP, čl.10/1, poplatok za prerokovanie 10.-€

U.č. 37:ŠK Lozorno /S3BA/doručené písomné vyjadrenie za porušenie RS čl.5.3.( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráča Erika Kissa). DK  udeľuje klubu  ŠK LozornoUpozornenie, DP, čl.10/1, poplatok za prerokovanie 10.-€

U.č. 38:FK Vajnory /S3BA/doručené písomné vyjadrenie za porušenie RS čl.5.3.( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráča Adama Zdráhala). DK  udeľuje klubu  FK Vajnory Upozornenie, DP, čl.10/1, poplatok za prerokovanie 10.-€

U.č. 39:FK Borinka /S4BA/doručené písomné vyjadrenie za porušenie RS čl.5.3.( neoznámenie dôvodu nepredloženia RP na ŠTK za hráča Petra Piačeka). DK  udeľuje klubu  FK BorinkaUpozornenie, DP, čl.10/1, poplatok za prerokovanie 10.-€

U.č. 40:MŠK Senec, MD3R – Žiadosť o prešetrenie ČK pre hráča Filipa Rybanského /1301062/ berie na vedomie a oznamuje klubu, že proti výkonu rozhodcu a jeho konkrétnych rozhodnutí v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na KRaD BFZ.  Poplatok za prerokovanie /5.-€/.

Budúce zasadnutie DK ObFZ bude mimoriadne v stredu 31.8.2016 o 16,00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok SFZ bol prerokovaný a schválený výkonným výborom SFZ dňa 9.5.2016.  Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, nájdete na týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOMVKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže  BFZ :

KM upozorňuje FK aby v prípade žiadostí o zmenu termínu stretnutí dodržiavali RS čl. 3.4 / časové lehoty, súhlas súpera atď. /

a/ úprava súťaží prípraviek PMA3 a PRMA

VV BFZ schválil dodatočné zaradenie družstva prípravky FC Petržalka akadémia do súťaže PMA3. Družstvo je zaradené do súťaže pod číslom 3. Hrací deň FC Petržalka: nedeľa 10.30 hod. / ihr. Pankúchova 4 /

VV BFZ schválil dodatočné zaradenie družstva prípravky FKM Stupava do súťaže PRMA. Súťaž bola prežrebovaná na 14 účastníkov s jedným voľným žrebom a dvomi vloženými kolami v pracovnom týždni na jeseň a na jar. Hrací deň FKM Stupava: sobota 9.30 hod. / ihr. Borinka /

Upravené súťaže PMA3 a PRMA sú zverejnené na stránke BFZ a futbalnet.sk.

b/ KM BFZ oznamuje FK hrajúcim súťaže PMA2 a PMB2, že družstvá prípraviek FK Dúbravka Bratislava z dôvodom rozsiahlej rekonštrukcie FŠ odohrá v jesennej časti súťažného ročníka všetky svoje stretnutia na ihriskách svojích súperov a v jarnej časti potom na domácom ihrisku.

c/  žiadosti o zmeny termínov stretnutí súťaží prípraviek musia byť zasielané cez elektronickú podateľňu na KM BFZ / nie ŠTK BFZ /. Mailové a telefonické dohody nebudú akceptované. Z každej žiadosti o zmenu musí byť prijaté uznesenie, ktoré je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk / BFZ – Komisia mládeže /

d/ zmeny – kolízie stretnutí

PMA2 – 3.kolo: FC Malacky – FK Dúbravka – SO 17.9. o 9.00 hod.

PMB2 – 3.kolo: FC Malacky – FK Dúbravka – SO 17.9. o 9.00 hod.

 e/ zmeny stretnutí – zmena letného času na zimný

PMA1 – 10.kolo: Domino – DNV – 5.11. o 9.00 hod.

PMB1 – 10.kolo: Domino – DNV – 5.11. o 9.00 hod.

PMC   – 10.kolo: Domino – DNV – 5.11. o 10.30 hod.

f/ zmeny – dohody FK

PRPK – 4.kolo: Grinava – Sl.Grob – 17.9. o 13.30 hod.

g/ zmeny s poplatkom

PRPK – 1.kolo: Grinava – PŠC Pezinok – UT 13.9. o 17.00 hod.

PŠC Pezinok bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

h/ zamietnuté žiadosti

PRPK – 1.kolo: Cajla – Vištuk / podanie adresované na ObFZ vidiek /

PRSC – 1.kolo: Malinovo – Most / RS čl.3.4 – lehota kratšia ako 10 dní , súhlas súpera /

PRSC – 13.kolo: Malinovo – Kráľová / RS čl.3.4 – súhlas súpera /

i/ odložené stretnutie z dôvodov chorobnosti hráčov

PRSC – 1.kolo: Rovinka – Miloslavov A – odložený na neurčito

j/ zmena hracieho času

FK Vajnory – súťaž PMA2:  sobota 9.00 hod.

Zmeny sú už upravené v ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky rozhodcov BFZ sa uskutočnia dňa 30.8.2016 v Športovom areáli P. Gleska Mladá garda. Pozvánka s programom fyzických previerok a rozpisom behov bola pozvaným účastníkom poslaná mailom.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (20.-21.8.):

Sabela – v popise procesu kontroly identity hráčov štartujúcich bez RP chýba dôvod, pre ktorý nemali hráči RP;

Martiška – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča.

Upozorňuje rozhodcov na množiaci sa nedostatok – neuvádzanie dátumov narodenia členov realizačného tímu v zápisoch o stretnutí. V ostatnom kole Valko, Ruc, Dujava, Ralbovský, Tománek.

Nedoručené DVD podľa požiadaviek RS: FC Malacky (S3BA, 1. kolo), ŠK Závod (S4BA, 2. kolo).

Ospravedlnenia: Pati Nagy 29.-31.8.; Čižmár 3.9.; Hudy 3.9. od 14.00; Ježík 3.9., 4.9. (do 12.00); Dujava 15.9.; Kica 8.-16.9.; Hrazdira od 25.8.; Páchnik 26.-28.8., 1.9., 9.-11.9., 17.-18.9.; Keller 10.-15.9.; Pavlík 27.8.-3.9., 24.9.

Trénersko – metodická komisia: 

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že v rámci Grassroots programu SFZ orgagizuje pre družstvá 1. a 2. žiackej ligy v sezóne 2016/17 v príslušnom RFZ celoslovenský turnaj „“MINI CHAMPIONS LigaSlovensko 2016″  prechalpcov U12 narodených po 1.1.2015 a dievčatá U15 po 1.1.2002.

Turnaj sa uskutoční v III. kolách:

Základné kolo: termín 30.8.2016v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze (určený pre družstvá II. ligy mladších žiakov). Prihlásené družstvá : SDM Domino BA, FK Rača BA, ŠK Šenkvice, MŠK Senec, Lok. Devínska Nová Ves.

Krajské kolo: termín 22.9.2016 v areáli FŠ ŠK Slovan, Rapid v Prievoze (určený pre družstvá so štatútom ÚTM a Grassroots + 2 najlepšie družstvá so základného kola),

Celoslovenské finále:termín 4.-5.10. 2016 (určený pre víťazov krajských kôl) v Nemšovej.

TMK BFZ oznamuje,že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v dvoch blokoch;poplatok cca 140,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch;poplatok cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu:michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA Blicencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA Blicencie(predbežná cena cca 255,- eur)

Prihlášky sa prijímajú: predbežný termín – 05.- 08.10.2016 (1. blok)

Prihlásení: F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš, L. Hargaš, P. Vnuk,M. Pokorný, D. Katona, J. Krajočovič, P. Baláž, A. Léper, I. Klas, M. Marko, J. Prokop, M. Kojnok,M. Jánoš, M. Terlanda, F. Bodics, M. Pipíška, R. Nosko, P. Hroudný, T. Kučera (24)

Trénerov, ktorí v apríli splnili všetky podmienky prihlásenia sa na školenie (zaplatili poplatok, ktorý im bol vrátený), budeme opätovne kontaktovať!

Školenie trénerov UEFA C licencie (7 dní – v dvoch častiach; cca 140,- eur)

Prihlášky sa prijímajú – predbežný termín – 6.-9.10. a 23.- 25.10.2016

Prihlásení :  I. Nagy,  V. Šinkovič, Š. Bujna, J. Kadnár, F. Cvečko, B. Sedlák, P. Rak, M. Svetlík, B.Bolech, M. Kadelčík, L. Žiga, P. Popluhár, M. Farkáš, Ľ. Trudič,  M. Varga, A. Hýll, D. Randuch, S. Fitos, M. Šimkovič (18)

Vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, sa uskutoční v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister,  Ľ. Martinka, F. Molnár(4)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17(nar. po 1.1.2000)
na PZ proti ŠK Slovan Bratislava U16 v termíne 30. 8. 2016.

Hráči:

Matej ŠKODA   SDM Domino  BA   Michal KOBAL  SDM Domino  BA

Adam RUSNÁK SDM Domino BA  Martin KORIENEK SDM Domino BA                                                                                                                                                                                   Lukáš LOŠOVSKÝ   FKM K. Ves  Miroslav VALO  FC Lokomotíva D.N.V

Samuel MARTIŠ  FC Lokomotíva D.N.V Juraj SEDLÁČEK  FKM K.Ves Ve

Michal ČAHOJ  FKM Karlova Ves Oliver PFAFF   FKM Karlova Ves

Tomáš BELÁK  FC Petržalka ak. Kristián MARCIN FC Petržalka ak.

Patrik MAJCHER  FC Petržalka ak.   Samuel HEGYI  FC Petržalka ak.

Lukáš POLÁK FC Petržalka ak.   Ondrej KLIMENT  FK Inter BA

Marko MIHÓK   FK Inter BA   Patrik LORINC     FK Inter BA

Ondrej ZELENÍK  FK Inter BA  Samuel BALÁŽ    FK Inter BA

Martin BRUNNER  FK Inter BA  Filip VAKTOR   FK Inter BA

RT : 

Regionálny tréner: Michal Kováč               

Tréneri: Vladimír GÁLA

Asistent trénera: Daniel ŠTEFÁNIK

Vedúci: Ondrej TRNOVSKÝ

Masér:  Róbert DIOŠI

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, šľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok  30.8.2016 o 10:00 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava – Rapid v Prievoze.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: V. Gála–0903 700 749

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003)

na kontrolný zraz v pondelok 5.9.2016 o 16:30 hod. v Ivanke pri Dunaji.

Hráči:

Marek MYDLA    ŠK Slovan BA   Maxim BODNÁR   ŠK Slovan BA

Tibor DEMKO  ŠK Slovan BA  Lukáš SEČANSKÝ ŠK Slovan BA

Timotej MURCKO  ŠK Slovan BA  Jakub LAURO  ŠK Slovan BA

Samuel ŠULC  FK Inter BA  Stanislav MATELEHA FK Inter BA

Vasyl MATELEHA  FK Inter BA  Tobias ČONGRÁDY  FK Inter BA

Matej NEMEC FK Inter BA   Stanislav TURČÁNIK  FK Inter BA

Samuel  HASOŇ FK Inter BA  Marek KÉRY   FKM K. Ves

Matúš  KOSEČEK  FKM K. Ves  Richard LICHNER FKM K. Ves

Peter KRUTIL FKM K. Ves  Mykyta SKACHKOV  FKM K. Ves

Dominik VÉGH  FC Petržalka ak.  Dávid PACKA FC Petržalka ak.

Marco DANIEL FC Petržalka ak. Sebastián ČERVIENKA FC Petržalka ak.

Filip BIELEK  FC Petržalka ak.  Adam ŠIŠKA    FC Petržalka ak.

Róbert SZITÁS  FC Petržalka ak.  DávidĎUGEL    ŠK Bernolákovo

Martin DEŽILIAN  ŠK Bernolákovo  Samuel  BLAŽEK SDM Domino

RT :               

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PENZES

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraznominovanýchhráčovje dňa 5.9.2016 o 16:30 hod.naštadióneIvankapriDunaji. Tréningovajednotkaprebieha v časeod 17:30 – 19:00. Predpokladanéukončeniezrazu je o 19:30hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A   

hráčov  nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 05. 09. 2016 v Bratislave.

Hráči:

Chudík Michal   Domino BA              Kostolný Ivan            FKP Dúbravka

Osvald Antonín  FK Rača BA            Čajági Radovan          FKP Dúbravka

Pokorný Adam   FCL DNV                Benčič Matúš             Domino BA

Varga Lukáš  FCL DNV                      Hudák Šimon             Domino BA

Kaninasky Lukáš   FCL DNV            Taufer Adam              FK Rača

Balážik Jerguš   NMŠK BA               Hipp Alex                   FK Rača

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner:  Ján Hullman

Asistent trénera: Peter Baláž

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 05. 09. 2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny,brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dníod ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

N O M I N Á C I A   

hráčov  nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 05.09.2016 v Bratislave.

Hráči:

Peter Gabura   FK Rača         Janko Hlpka               Iskra Petržalka

Adam Keszocze   FK Rača     Adam Titka                Iskra Petržalka

Goran Pilinský  FK Rača       Marián Fendek           Iskra Petržalka

Michal Sojka  FK Rača          Branislav Hlásnik       Iskra Petržalka

Dominik Gaál FK Rača         Filip Murgáč               MFK Rusovce

Alan Kubaský   MFK Z. Bystrica  Alex Rusňák               NMŠK 1922

Šéftréner výberov:       Walter Rischer 

Tréner: Lukáš Hargaš

Vedúci výpravy: Adam Somoláni  

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 05.09.2016 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30. Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny,brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dníod ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hargašovi na m. 0948 605 089.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U12 (nar. po 1.1.2005)

na kontrolný zraz konaný dňa 12.9.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Maršovský Ladislav   MŠK Senec   Markovič Denis   Sl. Grob

Antalík Samuel    Sl. Grob    Richtárik Jakub   Sl. Grob

Ollé Šimon   Rovinka       Országh Matúš    Rovinka

Benian Zoltán  Malinovo   Barnáš Adam   Malinovo

Bordáč Dávid   Sv. Jur    Hargaš Martin      Sv. Jur

Tordaji Samuel    Sv. Jur   Csémy Richard     Králová p. Senci

Náhradníci:

Ternény Rastislav  Králová p. Senci  Heringeš Samuel   MŠK Senec

Šimončič Roman    Sl. Grob

Tréner: Róbert Rajt,

Vedúci: Pavol Minárik,

Zraz nominovaných je 12.9.2016 o 14.30 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Rajt – 0903/312792.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-V na doriešenie.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-V hráčov U13 (nar. po 1.1.2004)

na kontrolný zraz konaný dňa 12.9.2016 o 15:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Samuel Kakaš   NováDedinka     Michal Štofa   Nová Dedinka

Gabriel Kajoš   NováDedinka      Maťko Komínek    Žolík Malacky

Nicolas Gazdič   Žolík Malacky   PatrikĎurica    Žolík Malacky

Riško Repaský  Žolík Malacky    Popelák Samuel   ŠK SvätýJur

Srna Maxim    ŠK Svätý Jur         Volf Patrik     ŠK Svätý Jur

Jakub Kormanovič PSČ Pezinok  Matej Seč    Ivanka pri Dunaji

 Tréner: Martin Zaťko

Asistent: Michal Kysela

Zraz nominovaných je 12.9.2016 o 14.30 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: M. Zaťko – 0917 261 027.V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-Vidiek na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                          Akcia                                 Kategória

August:

30.8.2016 MT – Mini Champ. Liga 2016 – Zákl. kolo (Rapid BA)  U12 – FK

September:

5.9.2016     TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                U14 BFZ

5.9.2016     TZ/TC – NŠK Bratislava                    U12-13 BA mes.

12.9.2016   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                U14 BFZ

12.9.2016   TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U12-13 BA vid.

13.-15.9.2016   MT – Danube cup 2016 – Senec a okolie    U17 BFZ

17.9.2016  RT –Senec a okolie                               U14 BFZ

19.9.2016  TZ/TC – NŠK Bratislava                    U12-13 BA mes.

19.9.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                U13 BFZ

22.9.2016 Mini Champ. Liga 2016 – Krajské kolo (Rapid BA)   U12 – FK

26.9.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U12-13 BA vid.

Október:

3.10.2016  TZ/TC – NŠK Bratislava                    U12-13 BA mes.

3.10.2016  TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U13 BFZ

4.-5.10.2016  Mini Champions Liga 2016 – Finále (Nemšová)  U12 – FK

5.-8.10.2016 1. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

10.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U12-13 BA vid.

17.10.2016  TZ/TC – NŠK Bratislava                   U12-13 BA mes.

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji               U12-13 BA vid.

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie      BFZ

November:

6.-8.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie  BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie      BFZ

December:

3.12.2016      HT – Bratislava Cup            U13 – FK, výbery

4.12.2016      HT – Bratislava Cup            U1 – FK, výbery

8.12.2016     3. Blok školenia UEFA B licencie    BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI