OZNAM MATRIKY BFZ

Matričná komisia BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september 2016. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami, od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra 2016 do 24,00 hod. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI