ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 ZO DŇA 21.10.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 22.11.2016 o 18:30 sa v matičnom dome v Ivanke pri Dunaji uskutoční stretnutie vedenia BFZ so zástupcami FK. Pozvánka bude zverejnená na webovej stránke BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, ktoré v súťažnom ročníku 2015/2016 pôsobili v súťaži TIPOS IV. liga Bratislava a riadne celý súťažný ročník dohrali , že druhá časť splátky s projektu TIPOS im bola poukázaná  na účet 20.10.2016.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • Prihlasovanie do Zimného turnaja seniorov a aj dorastu je možné do 30.11.2016 elektronickou prihláškou. Maximálny počet účastníkov seniorov je 28. Družstvá budú rozdelené do štyroch 7-členných skupín. Predpokladaný začiatok je naplánovaný na 21.-22.1.2017. Upredňostnené budú družstvá, ktoré sa prihlásili aj do Pohára BFZ. Predbežná cena pre seniorov je cca 550 €, pre dorast cca 250 €. Prípadné ďalšie informácie Vám podá predseda ŠTK.

  Vyžrebovanie Pohára BFZ 2016/2017

  • MFK Rusovce – OFK Dunajská Lužná

  • CFK Pezinok-Cajla – FK Slovan Ivanka pri Dunaji

  • MŠK Senec – FK Lamač Bratislava

  • TJ Malinovo – SFC Kalinkovo

  • TJ Rovinka – TJ Záhoran Jakubov

  • ŠK Tomášov – FK Borinka

  • FK Záhorska Ves – Lokomotíva Devínska Nová Ves

  • ŠK Báhoň – voľný žreb

ŠTK žiada všetky vyžrebované FK (FO) ako domáce o nahlásenie termínu odohrania stretnutia do 03.11.2016 na emailovu adresu stk@futbalbfz.sk. Termín 1.kola je stanovený na 12.-13.11.2016 o 13,30. hod, v prípade dohody klubov je možné stretnutie odohrať aj v termíne 26.04.2017 o 17,30 hod.

Schvaľuje:

 • SD3R 15.kolo FK Jablonové – FK Šamorín-Hamuliakovo 6.11.2016 o 10,00 hod.

Žiada:

 • S4BA SFC Kalinkovo – poslať do 27. 10. 2016 na adresu ŠTK potvrdenie o zaplatení faktúry za mesiac September 2016 na účet SFZ

 • S4BA FK Jablonové – poslať do 27. 10. 2016 na adresu ŠTK potvrdenie o zaplatení faktúry za mesiac September 2016 na účet SFZ

Berie na vedomie:

 • S4BA SFC Kalinkovo – vyjadrenie, o ktoré ŠTK žiadalo v predchádzajúcej úradnej správe, a je postačujúce.

 • S4BA ŠK Závod – vyjadrenie, o ktoré ŠTK žiadalo v predchádzajúcej úradnej správe, a je postačujúce.

Hráči, ktorí nehrali na RP:

 • SD3R 12.kolo

MŠK Kráľová pri Senci – Vladimír Kis – RP predložený

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 133: Kevin Jozef Póša /1258731/ (FK Lamač Bratislava,S4BA),  vylúčený za  HNS – sotenie hráča H nadmernou silou v prerušenej hre (vzájomné sotenie). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a,2a od 16.10.2016. /10.-€/

U.č. 134: Lukáš Hlavina /1174604/ (FK Karpaty Limbach,S4BA),  vylúčený za  HNS – sotenie hráča D nadmernou silou v prerušenej hre (vzájomné sotenie), Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 49/1a,2a a čl. 36/2a od 16.10.2016. /10.-€/

U.č. 135: Andrej Farkaš /1169089/ (FK Karpaty Limbach,S4BA),  vylúčený za  HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyseľnou hrou rukou. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 46/1a,2a od 16.10.2016. /10.-€/

U.č. 136: Vincent Pipaš /1233460/ (ŠK Vrakuňa Bratislava  S4BA), vylúčený za  HNS – úmyselné kopnutie lopty do protihráča v prerušenej hre nadmernou silou do oblasti hrudníka. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 2a od 17.10.2016. /10.-€/

U.č. 137: Šimon Babín /1300108/ (TJ Dubová,SD3R),  vylúčený za  HNS voči R. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b od 16.10.2016. /5.-€/

U.č. 138: Viktor Rigó /1296946/ (ŠK Tomášov,MD3R),  vylúčený za  HNS – udretie protihráča do chrbta nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne nepodmienečne, podľa DP čl.49/1b,2b od 17.10.2016. /5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.139:Marek Zajíc /1178320/ (FC Rohožník,S3BA) od 16.10.2016. /10.-€/

U.č.140:Jakub Hollý/1142380/ (FK Lamač Bratislava,S4BA) od 16.10.2016. /10.-€/

U.č.141:Peter Kogler/1234780/ (MFK Rusovce,S4BA) od 17.10.2016. /10.-€/

U.č. 142: Michal Holek /1286238/ (MŠK Senec,SD3R) od 16.10.2016. /5.-€/

U.č. 143: Richard Kačenák /1293932/ (Lok. Dev. Nová Ves SD3R) od 17.10.2016. /5.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U. č. 144: Jakub Hodulík /1229640/ (ŠK Báhoň S3BA) od16.10.2016

U.č.145: Pavol Kriš /1298778/ (NMŠK 1922 Bratislava,SD3R) od 16.10.2016

U.č. 146: Kristián Rybár /1295628/ (FC Rohožník,SD3R) od16.10.2016

U.č.147: Marko Hrzič /1306786/(ŠK Bernolákovo, SZRL) od 16.10.2016

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 148: Besmir Toči /1304361/(MŠK Iskra Petržalka, MD3R) Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie, DK zamieta. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č. 149: Libor Koník / TJ Dubová, SD3R/. DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Liborovi Koníkovi za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí TJ Dubová – MŠK Senec dňa 15.10.2016. DK BFZ dňom 16.10.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, žiada Libora Koníka a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 26.10.2016.

U.č. 150: Miroslav Gál / ŠK Bernolákovo, SZRL/. DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Miroslavovi Gálovi za HNS voči delegovanej osobe v stretnutí ŠK Šenkvice – ŠK Bernolákovo dňa 15.10.2016. DK BFZ dňom 16.10.2016 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, žiada Miroslava Gála a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 26.10.2016.

U.č. 151:Marek Zajíc /1178320/ (FC Rohožník, S3BA) Začína disciplinárne konanie za HNS po udelení 2 ŽK a následne ČK, DK pozastavuje výkon športu od 16.10.2016 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného o zaslanie písomného stanoviska k výroku smerom k rozhodcovi a následnému soteniu protihráča, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP v termíne do 26.10.2016.

U.č. 152: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (zapálenie nepovolenej pyrotechniky v sektore domácich) v stretnutí 12. kola Lok. D.N.Ves – FC Rohožník, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 26.10.2016.

U.č. 153: FC Rohožník, S3BA. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (hodenie plastových pohárov z tribúny pred HP, vhodenie plastovej fľaše na HP, urážlivé skandovanie divákov smerom k rozhodcom a identifikáciu osoby, ktorá sa zúčastnila porady, ohľadom farebnosti výstroja, ktorý sa na tribúne správal hrubo-nešportovo k DS) v stretnutí 12. kola Lok. D.N.Ves – FC Rohožník, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 26.10.2016.

U.č. 154: MFK Rusovce, S4BA. Začína disciplinárne konanie a predvoláva zástupcu klubu MFK Rusovce na svoje zasadnutie dňa 27.10.2016 o 16,00 hodine, ohľadom písomného vyjadrenia v sťažnosti na delegovanú osobu v stretnutí 12. kola MFK Rusovce – TJ Slovan Viničné.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, v ktorom uvedené konkrétne zmeny, nájdete na stránke BFZ: http://www.futbalbfz.sk/oznamy-a-pozvanky/, http://bfz.futbalnet.sk/ a týchto linkoch:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmuregistračné obdobie bez obmedzenia: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmuregistračné obdobie s obmedzením: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada na vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie skončilo dňom 30. septembra 2016. Po tomto termíne nebude prestup s obmedzením schválený. Najbližšie zimné registračné obdobie začína dňom 1.1.2017. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení spomínaného letného registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ nová zmena termínu predohrávky stretnutí / kolízia /

PMA19.kolo: RačaVrakuňa 25.10. UT o 15.30 hod.

PMB19.kolo: RačaVrakuňa 25.10. UT o 16.30 hod.

PMC 9.kolo: RačaVrakuňa 25.10. UT o 16.30 hod.

b/ predohrávky stretnutí / školské prázdniny /

PMA19.kolo: D.LužnáSenec 27.10. ŠTV o 16.00 hod.

PMB19.kolo: D.LužnáSenec 27.10. ŠTV o 17.00 hod.

PMC 9.kolo: D.LužnáSenec 27.10. ŠTV o 18.00 hod.

PMA19.kolo: NMŠK 1922Domino 27.10. ŠTV o 15.30 hod.

PMB19.kolo: NMŠK 1922Domino 27.10. ŠTV o 15.30 hod.

PMC 9.kolo: NMŠK 1922Domino 27.10. ŠTV o 16.30 hod.

PMA39.kolo: RusovceMariathal 25.10. UT o 17.30 hod.

c/ nový termín dohrávky / nespôsobilý terén /

PMA14.kolo: DNVRača 27.10. ŠTV o 16.00 hod.

PRSC 8.kolo: RovinkaIvankaB26.10. STR o 17.30 hod.

d/ odložené stretnutia na neurčito / nespôsobilý terén /

PMA1, PMB1, PMC – 8.kolo: FKP Dúbravka – DNV

Zmeny termínov stretnutí upravené v ISSF.

d/ OZNAM KM BFZ:

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2016/2017  organizujeme Zimnú halovú ligu starších, mladších žiakov a prípraviek ,, O Pohár predsedu BSK.

 Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: /ročník 2002 a mladší/ športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

mladší žiaci: /ročník 2004 a mladší/ telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača,,

prípravky: /ročník 2006 a mladší/ hala pri v Tomášove. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2016, január a február 2017,

Termíny stretnutí

st. žiaci4.12.,11.12.,18.12.2016,15.1., 22.1.,29.1. a 5.2.2017 /nedeľa/,

ml. žiaci3.12., 10.12. 2016, 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2.2017 /sobota/

 prípravky 17.12.,18.12. 2016,15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,12.2., 19.2.2017finálová časť /SO-NE/.

Štartovný vklad na 1 družstvo je  100,-.

 Prihlášku do ZHL BFZ mládeže a doklad o zaplatení štartovného vkladu  je povinné doručiť na matriku BFZ ( p. Pavel Príkopa) do 13.11. 2016 .

 Prihlášku nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/ , alebo www.futbalbfz.sk/ŠTK/KM/.

Termín finálovej časťi ZHL BFZ st. a ml. žiakov 18.2.2017 /sobota/ hala Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a delegátov BFZ: 25.-26.2.2017 (rozhodcovia), 4.-5.3.2017 (delegáti stretnutí a pozorovatelia rozhodcov).

Oznamuje termín seminára frekventantov programu Talent – Mentor 26.-27.11.2016.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí (15.-16.10.):

Bláha, Kardelis, Henček – dôrazne upozorňuje menovaných, že hráči štartujúci vo vyššej vekovej kategórii majú mať potvrdenie (súhlas) od telovýchovného lekára; Parilák – nadstavenie HČ o 7´ treba zdôvodniť (nedá sa považovať za štandardné).

Pozýva na zasadnutie dňa 28.10. M. Martišku, P. Patiho Nagya a J. Strapeka.

Ospravedlnenia: Henček 12.-13.11.; Dujava 29.10., 30.10. (do 13.00); Kardelis 6.11. od 12.00; Kocurek 29.10.-1.11.; Abrman od 20.10. k dispozícii (ukončenie PN); Ľupták 28.10.-1.11.; Páchnik 28.10.-1.11.

Trénersko – metodická komisia:

Vzdelávanie trénerov :

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu vzdelávací seminár, ktorý môže slúžiť na predĺženie licencie na úrovni UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, bude v termíne 04.02.2016 (predbežne).

Prihlásení : P. Birka, P. Hofmeister, Ľ. Martinka, F. Molnár, R. Horvát, M. Snopek, P. Bútor (7)

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2002)
na kontrolný zraz v stredu 24.10.2016 o 15:00 hod. na Pasienkoch (Stará Bajkalská)

Hráči:

Branislav CHUDÍK ŠK Slovan BA Adam ZBUDILA ŠK Slovan BA

Max MATZENAUER ŠK Slovan BA Adam PALACKA ŠK Slovan BA

Dominik JANKOVIČ ŠK Slovan BA Gabriel HORNYÁK ŠK Slovan BA

Michal POLČIC ŠK Slovan BA Tomáš BEZÁK ŠK Slovan BA

Roman ČEREPKAI ŠK Slovan BA Adam TUČNÝ ŠK Slovan BA

Filip RÁCZ FKM K, Ves Timotej FOLTÝN FKM K. Ves

Peter ČEKAŇÁK FKM K. Ves Erik HAVLAS FK Inter BA

Pavol ŠIMONČIČ FK Inter BA Peter SOKOL FC Petržalka ak.

Dominik MARKOVIČ FC Petržalka ak. Timothy ZMAJKOVIČ FC Petržalka ak.

Náhradníci:

Ján BOLF FC Petržalka ak. Martin DANIHEL ŠK Slovan BA

Bruno GALOVIČ ŠK Slovan BA Viliam DUFFEK ŠK Slovan BA

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Ľubomír KORDANIČ, Maroš SKOVAJSA

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Róbert DIOŠI

Výstroj hráčov: oblečenie na tréning, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, brankári vlastnú výstroj.

Zraz nominovaných hráčov je pondelok 24.10.2016 o 15:00 hod. na štadióne ŠK Slovan Bratislava (Pasienky). Tréningova jednotka prebieha v čase od 15:30 – 17:00.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Ľ Kordanič – 0908 555 956. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2003) na kontrolný zraz v pondelok 24.10.2016 o 15:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Maxim BODNÁR ŠK Slovan BA Matúš Tobias VICIAN ŠK Slovan BA

Richard HEČKO ŠK Slovan BA Arthur J.PODZÁMSKY ŠK Slovan BA

Filip ZÁMEČNÍK ŠK Slovan BA Alex LOVÁS ŠK Slovan BA

William VESELÍK ŠK Slovan BA Marek MYDLA ŠK Slovan BA

Rudolf BOŽIK ŠK Slovan BA Stanislav TURČÁNIK FK Inter BA

Stanislav MATELEHA FK Inter BA Matej NEMEC FK Inter BA

Tobias ČONGRÁDY FK Inter BA Samuel HASOŇ FK Inter BA

Maximilián MAJERNÍK FKM K. Ves Adam CHRUPKA FK Inter BA

Matúš KOSEČEK FKM K. Ves Matúš TUPÝ FC Petržalka ak.

Matej BUGALA FC Petržalka ak. Dominik VÉGH FC Petržalka ak.

Anton TUHÝ SDM Domino Peter ŠUPLATA MŠK Senec

Náhradníci:

Róbert SZITÁS FC Petržalka akad Adam ŠIŠKA FC Petržalka akad.

Filip BIELEK FC Petržalka akad. Martin MAKUCH FKM Karlova Ves

Samuel BLAŽEK SDM Domino Jakub LAURO ŠK Slovan Bratislava

Filip NOVAKOV ŠK Slovan Bratislava Timotej MURCKO ŠK Slovan Bratislava

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 24.10.2016 o 15:00 hod. na štadióne NMŠK 1922 v Bratislave na ulici Tomášikova. Tréningova jednotka prebieha v čase od 15:30 – 17:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N O M I N Á C I A

výberu ObFZ-vidiek hráčov U12 (nar. po 1.1.2005) na kontrolný zraz konaný dňa 24.10.2016 o 14:30 v Ivanke p. Dunaji

Hráči:

Maršovský Ladislav MŠK Senec   Csémy Richard MŠK Senec

Antalík Samuel Sl. Grob Richtárik Jakub Sl. Grob

Benian Zoltán Malinovo Dujnič Šimon Lozorno

Gulbiš Tomáš Žolik Malacky Švarc Michal Žolik Malacky

Bariny Matúš Šenkvice Bilčík Marcel Šenkvice

Melioris Nicolas Ivanka p. D. Podmanický Tomáš Ivanka p. D.

Náhradníci:

Krutek Matej Bernolákovo  Buzek Jerguš Bernolákovo

Gabura Samuel Sv. Jur

RT:

Tréner: Róbert Rajt, mob.: 0903/312792

Vedúci: Pavol Minárik, mob.: 0911/397156

Zraz nominovaných je 24.10.2016 o 14.00 hod. na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji.

Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj – kopačky, trenky, tričko, ponožky, chrániče, brankári brankársku výstroj, uterák, hygienické potreby a kartu poistenca. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t. č.: R. Rajt – 0903/312792.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ-vidiek na doriešenie.

N O M I N Á C I A

hráčov výberu ObFZ Bratislava vidiek U13 / roč.2003 / na tréningový zraz dňa 24.10.2016 v treningovom centre FK Slovan Ivanka pri Dunaji – realizácia projektu „ program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U15 „.

 

Nominovaní hráči:

Volf Patrik ŠK Svätý Jur   Ďurica Patrik ŠK Žolík Malacky

Kakaš Samuel ŠK Nová Dedinka Fule Adam SFC Kalinkovo

Blanarovič Martin SFC Kalinkovo  Plavník Jakub SFC Kalinkovo

Srnánek Tomáš PSČ Pezinok  Hrušovský Tomáš OFK Dunajská Lužná

Horváth Sebastian MŠK Kráľová pri Senci  Mučka Matej CFK Pezinok Cajla

Szocs Matej FK Slovan Ivanka pri Dunaji  Kormanovič Jakub PSČ Pezinok

Náhradníci :

Filip Gyuszu TJ Malinovo   Gabriel Kajoš ŠK Nová Dedinka

Vedúci pre ralizáciu programu:

Tréner: Zaťko Martin

Výstroj hráčov: vlastná treningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 24.10. o 14,00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok tréningovej jednotky je o 14,30 hod. – ukončenie tréningovej jednotky je o 16,00 hod.

Ospravedlnenia nominovaných hráčov je potrebné nahlásiť trénerovi Martinovi Zaťkovi 0917 261 027

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2016

Dátum                          Akcia                            Kategória

20.-23.10.2016 1. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Slovan Bratislava       U15 BFZ

24.10.2016 TZ/TC – NMŠK Bratislava       U14 BFZ

24.10.2016 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji       U12-13 BA vid.

27.10.2016 TZ/TC                                            seniori BFZ

27.-30.10.2016 2. Blok školenia UEFA B licencie BFZ

November:

2.10.2016 PZ – Výber BFZ – JmKFS (Rača) U13, U14 BFZ

6.-7.11.2016 2. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie BFZ

9.10.2016 PZ – JmKFS – Výber BFZ                  U15 BFZ

14.-16.11.2016 3. Blok školenia UEFA B licencie   BFZ

19.-20.11.2016 TU – Seniori BFZ (Tatranská Lomnica) seniori BFZ

24.11.2016 3. Blok školenia UEFA Grassroots C licencie (ZS) BFZ

December:

3.-4.12.2016 HT – Bratislava Cup – Dom športu      U13 BFZ

8.12.2016 4. Blok školenia UEFA B licencie (ZS)       BFZ

10.12.2016 HT – Victory Cup – Dom športu U12        BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI