BFZ vyškolilo nových trénerov UEFA Grassroots C licencie

Trénersko – metodická komisia – Vzdelávací a metodický úsek, Bratislavského futbalového zväzu zabezpečila na základe prihlásených požiadaviek, školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – UEFA Grassroots „C“ licencie.

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa sa uskutočnilo v priebehu druhého polroka 2016 a to v termínoch I. blok (20.10. – 23.10.2016), II. blok (7.11. – 8.11. 2016), a školenie sa ukončilo záverečnou skúškou dňa 24.11. 2016. Školenia sa zúčastnilo 30 frekventantov, pričom 27 úspešne absolvovalo školenie trénerov UEFA Grassroot „C“ licencie. Záverečnú skúšku musia opakovať traja frekventanti.

Systém vzdelávania sa zmenil k pozitívnemu v tom, že podľa nových syláb je školenie viac orientované do praxe a prináša nový pohľad do tréningovej praxe (hospitácie TJ, workshopy). Zabezpečenie školenia trénerov bolo na požadovanej kvalitatívnej úrovni, pričom priebeh školenia bol pozitívne hodnotený aj zo strany frekventantov.

Pozitívne hodnotí priebeh školenia aj vedúci školenia p. Michal Kováč, ktorý je vedúcim vzdelávania v regióne Bratislavského futbalového zväzu, pričom konštatuje, že zo strany frekventantov cítiť nedostatok v oblasti odbornej prezentácie na ústnej záverečnej skúške.

Predseda TMK p. Michal Salenka je podobného názoru, pričom hodnotí priebeh ako aj záver v novom modeli školenia za pozitívny, pretože v teoretickej časti (test z pravidiel futbalu a všeobecnej časti) boli frekventanti stopercentní, čo v predchádzajúcich cykloch nebolo.

TMK BFZ ďakuje predsedovi Bratislavského futbalového zväzu p. Jurajovi Jánošíkovi ako aj sekretárovi zväzu p. Jánovi Farbulovi, za ich účasť na záverečnom vyhodnotení školenia.

uefa-clicencia-treneri-24-11-2016


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI