Propozície ZT seniorov a dorastu

Propozície ZT seniorov a dorastu na stiahnutie TU

PROPOZÍCIE ZIMNÉHO TURNAJA BFZ

Organizátor: Bratislavský futbalový zväz

Organizačný výbor ZT:

Miroslav Richtárik – predseda OV

Ján Farbula – člen OV (za BFZ)

Rudolf Hupka – člen OV(za ObFZ BA- vidiek)

Jozef Pavlík – člen OV (za ObFZ BA- mesto)

Miroslav Bóc – člen OV ( za DK )

Ivan Kružliak – člen OV (za KRaD)

Začiatok turnaja: 22.1.2017

Semifinále mužov: 26.2.2016 o 12:00h a 14:00h na UT NTC Senec

Finále: 5.3.2016 o 12,00h dorast a o 14:00h muži na UT FC Petržalka akadémia

Zaradenie družstiev do skupín – seniori

A skupina –ihrisko FC Petržalka akadémia:

Hracie časy: NE – 9:00h, 11:00h, 13:00h.

Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Lamač Bratislava, TJ Záhoran Jakubov, MFK Rusovce, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Láb

B. skupina –ihrisko ŠK Slovan (Rapid-Prievoz):

Hracie časy: NE – 9:00h, 11:00h, 13:00h.

FK Vajnory, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, NMŠK 1922 Bratislava, FK Borinka, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo

C. skupina –ihrisko NTC Senec:

Hracie časy: NE – 10:00h, 12:00h, 14:00h.

ŠK Báhoň, MŠK Kráľová pri Senci, ŠK Igram, ŠK Šenkvice, FC Nový Život, TJ ŠM Janíky

Zaradenie družstiev do skupín – dorast

A skupina –ihrisko Dunajská Lužná:

Hracie časy: SO – 9:00h, 11:00h, 13:00h.

NMŠK 1922 Bratislava, OFK Dunajská Lužná, SDM Domino, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Žolík Malacky, ŠK Bernolákovo, FC ŠTK 1914 Šamorín

B skupina –ihrisko Montostroj Senec:

Hracie časy: SO – 9:00h, 11:00h, 13:00h.

MŠK Senec, ŠK Šenkvice, PŠC Pezinok, ŠK Nová Dedinka, FC Nový Život, CFK Pezinok-Cajla, MŠK Kráľová pri Senci

Hrací systém:

V skupinách hrá každý s každým jednokolovo – podľa vyžrebovania, uverejneného na webe bfz.futbalnet.sk a na www.futbalbfz.sk

U seniorov sa v semifinále stretnú medzi sebou víťazi 3 skupín a 1 mužstvo umiestnené na 2. mieste s najväčším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

 1. gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
 2. viac víťazstiev
 3. viac strelených gólov
 4. žreb

V zásade platí, že v semifinále sa nemôžu medzi sebou stretnúť družstvá z rovnakej základnej skupiny. Víťazi semifinálových stretnutí sa stanú finalistami ZT BFZ.

U dorastu sa víťazi skupín stretnú vo finálovom stretnutí.

Hrací čas:

2 x 45 minút s prestávkou 15 minút (môže byť skrátená po dohode oboch družstiev)

Striedanie:

9 hráčov v jednom stretnutí (vrátane brankára). Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa nesmie vrátiť späť do hry.

O umiestnení družstva v skupine rozhoduje:

1, Počet získaných bodov v jednotlivých stretnutiach

víťazstvo – 3 body,

remíza – 1 bod

prehra – 0 bodov

2. výsledok vzájomného stretnutia

3. gólový rozdiel zo všetkých stretnutí

4. viac víťazstiev

5. viac strelených gólov

6. žreb

Štart hráčov:

1. Nastúpiť môžu len hráči s platným RP príslušného klubu. V prípade, že je hráč na skúške, družstvo sa preukáže OV ZT písomným súhlasom materského klubu, so štartom hráča v drese iného družstva, podpísaným štatutárom materského klubu a pečiatkou klubu. Zástupca družstva požiada OV ZT o povolenie zapísania takéhoto hráča do súpisky. V prípade nepredloženia písomného súhlasu nebude hráč pripustený k hre.

2. Zápis o stretnutí sa vypisuje pred každým stretnutím v ISSF systéme (ako v majstrovskej súťaži). Papierová forma nie je nutná.

3. Hráči na umelej tráve môžu nastúpiť na stretnutie len v obuvi na to určenej (lisované kopačky, turfy….), hráči v kopačkách s vymeniteľnými štupľami nebudú pustení na hraciu plochu – rozhodcovia pred stretnutím a počas striedaní skontrolujú obuv hráčov jednotlivých družstiev.

4. Organizátor ZT BFZ nie je zodpovedný za zdravotné, resp. úrazové poistenie hráčov, ktoré je plne v réžii zúčastnených družstiev.

5. Všetci hráči sú povinní nosiť chrániče a štulpne viditeľne na spodnom odeve, hráč bez chráničov nebude pripustený k hre. Trenírky nie sú povinnou výbavou v ZT BFZ.

6. OV upozorňuje FK, aby si pred jednotlivými stretnutiami upresnili farbu dresov, v akých v konkrétnom stretnutí proti sebe nastúpia. Právo výberu farby dresov má družstvo, vyžrebované ako domáce – prvé.

7. V prípade nerozhodného výsledku v semifinále a finále sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu.

Lopty:

družstvo, vyžrebované ako domáce, je povinné zabezpečiť na stretnutie 2 lopty

Zdravotná služba:

zdravotnú službu si zabezpečujú zúčastnené družstvá vo vlastnej réžii

Občerstvenie:

každé družstvo vo vlastnej réžii

Disciplinárne postihy:

1. zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 3.ŽK, bez poplatku

2. zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 2.ŽK v zápase a následnom vylúčení, bez poplatku (ŽK sa nezapočítajú).

3. zastavenie činnosti po ČK, výšku trestu za ČK určí OV ZT v zmysle Disciplinárneho poriadku, poplatok 10,- €.

4. Vylúčenie z turnaja pri porušení SP čl.82/d. Odstúpenie na DK BFZ.

Za prípadné škody na zariadeniach ihrísk a šatní plne zodpovedajú zúčastnené družstvá.

Štartovné v ZT BFZ:

Seniori:

VV BFZ na zasadnutí dňa 12.12.2016 schválil štartovný vklad na jedno družstvo vo výške 510,- €. Každé družstvo je ho povinné uhradiť, len bankovým prevodom, do 16.1.2017 na účet BFZ č. SK6402000000000182937012 (variabilný symbol 222). V správe pre prijímateľa uviesť: ZT BFZ a názov mužstva.

Dorast:

Náklady na 1 družstvo v ZT dorastu sú 265,- €. Každý účastník uhradí 190,-€. Rozdiel bude doplatený s prostriedkov BFZ.

VV BFZ na zasadnutí dňa 12.12.2016 schválil štartovný vklad na jedno družstvo vo výške 190,- €. Každé družstvo je ho povinné uhradiť, len bankovým prevodom, do 16.1.2017 na účet BFZ č. SK6402000000000182937012 (variabilný symbol 222). V správe pre prijímateľa uviesť: ZT BFZ a názov mužstva.

OV ZT BFZ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu stretnutia v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI