Pozvánka na XIX. ročník MHT U 11 „ATTRACT KEROBAJ CUP 2017“

PROPOZÍCIE

1. Hráči a veková kategória

Na turnaji môžu štartovať hráči narodení po 1.1. 2006 a mladší. Maximálny počet nominovaných je 15 hráčov a 3 členovia realizačného tímu. Súpisku predloží zástupca družstva pred prvým stretnutím družstva v turnaji.

2. Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel halového futbalu a týchto propozícií.

3. Doplnky k pravidlám

– hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov, bez mantinelov

– ustanovenie o postavení mimo hry neplatí

– gól môže byť dosiahnutý z celého ihriska

– brankár nesmie vyhodiť alebo vykopnúť z ruky loptu cez poliacu čiaru (NVK zo stredovej čiary)

– dotyk lopty o strop (NVK zo stredovej čiary)

– auty sa kopú spoza postrannej čiary

– ŽK znamená vylúčenie na 2 minúty

– ČK znamená vylúčenie na 2 minút, vylúčený hráč nesmie už v stretnutí nastúpiť.

4. Hrací čas

Hrací čas každého stretnutia je 1×18 min. Finálové stretnutie sa hrá 2×15 min.

5. Hrací systém

Družstvá sú rozdelené do 2 štvorčlenných skupín. V skupine sa hrá systémom každý s každým

podľa vylosovania. Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre

umiestnenie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

a) celkový počet bodov d) vyšší počet strelených gólov

b) vzájomné stretnutie (minitabuľka) e) vyšší počet víťazstiev

c) rozdiel v celkovom skóre f) žreb

Zápasy o umiestnenia semifinále: Hrá sa podľa schváleného hracieho plánu. Ak skončí stretnutie

v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu

po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany. Každé družstvo je

povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 5 minút od

stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

6. Rozhodcovia

Deleguje Komisia rozhodcov BFZ.

7. Striedanie

Počet striedajúcich hráčov, ako aj striedaní je ľubovoľný. Striedanie hráčov je možné len vo

vyhradenom priestore lavičiek.

8. Výstroj hráčov

Každé družstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby. V prípade, že družstvá majú na

zápas dresy rovnakej farby, družstvo vyžrebované ako domáce je povinné zmeniť dresy. Chrániče

holení sú povinné.

9. Družstvo

Družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár (4+1).

10. Ceny

Družstvá získajú za umiestnenie pohár, vyhodnotený bude najlepší hráč, brankár a strelec turnaja.

11. Organizačný výbor turnaja

O všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto propozíciách rozhoduje OV turnaja.

Účastníci turnaja:

skupina A                                                      skupina B

1. ObFZ Bratislava – mesto                         1. ObFZ Bratislava-vidiek

2. Viedenský FZ                                            2. MěFS Brno

3. FC Nitra                                                      3. MTK Budapest

4. AS Trenčín                                                 4. FK DAC 1904 Dunajská Streda

Vylosovanie stretnutí v skupinách:

08.30 Technická porada

09.00 BA mesto – Trenčín

09.20 BA vidiek – Dun. Streda

09.40 Viedenský FZ – Nitra

09.55 Slávnostné otvorenie turnaja

10.00 MěFS Brno – Budapest

10.20 BA mesto – Viedenský FZ

10.40 BA vidiek – MěFS Brno

11.00 Trenčín – Nitra

11.20 Dun. Streda – Budapest

11.40 Nitra – BA mesto

12.00 Budapest – BA vidiek

12.20 Viedenský FZ – Trenčín

12.40 MěFS Brno – Dun. Streda

Stretnutia o umiestnenie:

13.10 1. semifinále (1. sk A – 2. sk.B)

13.30 2. semifinále (2. sk.A – 1. sk.B)

13.50 7.-8. miesto (4. sk.A – 4. sk.B)

14.15 5.-6. miesto (3. sk.A – 3. sk B)

14.35 3.-4. miesto (porazení semifinalisti)

15.00 FINÁLE TURNAJA (víťazi semifinále)

15.45 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

ATRACT_2017


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI