Úradná správa č. 44 zo dňa 24.5.2013

BFZ

ISSF

Dnes začíname prvú celoplošnú marketingovú pomoc celej futbalovej rodine v podobe akciových produktov Telekomu pre všetkých.
Podmienky ponuky a informácie o čom to celé je nájdete vo videorozhovore na linke:

Bonusy Telekomu – videorozhovor

 

Od 16.5.2013 (poobede) sa v ISSF udiala zásadná zmena v Základnej registrácii hráča (Prihláška k registrácii hráča). Od tohto momentu sa úplne oddelila papierová forma Základnej registrácie hráča od čisto elektronickej. Funguje to presne ako pri elektronickom prestupe hráča.

Elektronická registrácia funguje nasledovne:
– Klubový ISSF manažér vyplní v ISSF v elektronickej podateľni formulár „Prihláška k registrácii hráča“ kde je NUTNÁ osobná emailová adresa registrovaného.
– Pokiaľ registrovaný nemá osobnú emailovú adresu, musí zaslať papierové tlačivo „Prihláška k registrácii hráča“
– Pokiaľ registrovaný hráč nedovŕšil 18 rokov, zadáva sa emailová adresa ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !
– následne po odoslaní žiadosti ide na uvedenú emailovú adresu notifikácia a v emaile je aj odkaz (linka) na ktorú treba kliknúť a následne sa otvorí www prehliadač kde je celá žiadosť a registrovaná osoba ju má možnosť Schváliť alebo Zamietnuť.
– Ak ju registrovaná osoba zamietne je to koniec procesu, nič viac sa nedeje.
– Ak ju registrovaná osoba schváli, ide notifikácia klubovému manažérovi (aj matrikárovi) a ten následne dokončí registračný proces.

Pri elektronickej registrácii sa AUTOMATICKY vytvorí osobné konto v ISSF a tým je celý proces registrácie a aktivácie člena SFZ dokončený. Nie je už treba vytvárať konto osobne na ktoromkoľvek zväze.

Sekretariát:

Oznamuje, že termín zasadnutia Rady BFZ je stanovený na 06.06.2013 o 17,00 hod. v sídle BFZ a termín konania Konferencie BFZ je 18.06.2013 o 17,00 hod. v dome Športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
S4B 26.kolo ŠK Šenkvice – Záhoran Jakubov dňa 8.6.2013 o 17:00hod.
23.kolo SZRL + MZRL FA Bratislava – Lokomotíva D.N.Ves dňa 22.5.2013 o 15:30hod.(SZRL) a 17:30hod.(MZRL).
ŠTK nariaďuje odohrať:
MZRL 24.kolo Slovan Ivanka p.Dunaji – MŠK Iskra Petržalka dňa 26.5.2013 o 13:00hod.
MZRL 25.kolo MŠK Iskra Petržalka – PŠC Pezinok dňa 1.6.2013 o 10:30hod.
SZRL+MZRL 26.kolo PŠC Pezinok- FK BCT Bratislava 9.6.2013 o 10:00hod.(SZRL) a 11:30hod.(MZRL).
lmz SFZ u12 16.kolo FC Petržalka 1898-LP Domino dňa 4.6.2013 o 18:00hod.
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29.5.2013 o 17:30hod v sídle BFZ 6.poschodie miestnosť č.6.33 za účelom doriešenia námietky v stretnutí SZRL 14.kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Lozorno: kapitánov družstiev Martina Rozboru, Mareka Ritomského, vedúcich družstiev Martina Rozboru st. a Radka Turnera, hráčov Michala Bogára a Miroslava Kollera (reg.číslo 1310458).
ŠTK vykonala pohovor s R Trískalom o postupoch pri konfrontácii a uzatváraní ZoS v ISSF systéme.
ŠTK kontumuje:
23.kolo SZRL LP Domino – ŠK Lozorno 3:0 kont. Podľa SP čl.100/b.ŠK Lozorno bude do zbernej faktúry zarátaná pokuta podľa RS čl.3.5 vo výške 20€.
23.kolo SZRL ŠK Žolík Malacky – PŠC Pezinok 3:0 kont. Podľa SP čl.100/b.PŠC Pezinok bude do zbernej faktúry zarátaná pokuta podľa RS čl.3.5 vo výške 20€.
ŠTK berie na vedomie námietku ŠK DANUBIA v stretnutí S4A 23.koloFK ŠK Danubia Bratislava – SFC Kalinkovo. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK opätovne odstupuje za opakované porušenie RS čl.2 družstvo ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká(MRB)-neoznačená ÚS.
ŠTK odstupuje na KRaD R Tanglmayera Rastislava a DS Jablonického Miroslava za nezhody v ZoS a SD zo stretnutia 27.kolo MRB ŠK Bernolákovo – ŠKP Inter Dúbravka.
Chýbajúce zápisy:
SZRL 23.kolo ŠK Vrakuňa – Slovan Ivanka p.Dunaji (R Moravec).Menovaného R odstupujeme na KRaD.
ŠTK oznamuje, že do finále pohára BFZ postúpili tieto družstvá:
SENIORI – TJ ROVINKA, SFC KALINKOVO
DORAST – FKM K.VES, FC PETRŽALKA 1898 „B“
Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 19.6.2013 o 15:30hod.(dorast) a 18:00hod.(seniori).Miesto finále pohára BFZ určí VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 4.6.2013.
ŠTK berie na vedomie list ŠK Lozorno o záujem  usporiadania finále pohára BFZ.

Disciplinárna komisia:

U.č. 307 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 19.05.2013
Hodulik Jakub/ FK Inter Bratislava / poplatok 10.-€
Bujna Šimon/ FK Slovan Ivanka pri Dunaji / poplatok 5.-€
od 20.05.2013
Mikulec Dušan/ ŠKP Dúbravka /
Raček Alexander / FC Ružinov /
Kovasich Jozef a Tvrdoň Michal / ŠK Čunovo / všetci poplatok 10.-€
Krištofík Jakub / ŠK Bernolákovo / poplatok 5.-€
U.č. 308 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 19.05.2013
Vanka Tomáš / LP Domino Bratislava B / poplatok 10.-€
U.č. 309 Plach František / ŠK Svätý Jur / vylúčený za stiahnutie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b, od 20.05.2013 (10.-€)
U.č. 310 Hirtl Jakub / ŠKP Dúbravka / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/5/a od 20.05.2013 (10.-€)
U.č. 311 Novák Andrej / FC Ružinov / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne,
podľa 1/5/a od 20.05.2013 (10.-€)
U.č. 312 Krakovský David / ŠK Danubia / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a, od 19.05.2013 (10.-€)
U.č. 313 Kratochvíl Patrik / ŠK Vrakuňa – SD3R / vylúčený za HNS – zmarenie jasnej
gólovej situácie – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/a, od 20.05.2013 (5.-€)
U.č. 314 Miro Stanislav / tréner FK Slovan Ivanka pri Dunaji – MZRL / za HNS voči
rozhodcovi v stretnutí 23 kola Vrakuňa – Ivanka, DK udeľuje peňažitú pokutu
klubu 10.-€ a za prerokovanie 5.-€, spolu 15.-€, podľa DP, príloha 2/1/a.
U.č. 315 Barbarič Ján / ŠK Lozorno / žiadosť o zmenu trestu. DK na základe
čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 23.5.2013 s podmienečným odkladom na 1 mesiac
do 22.06.2013. ( poplatok 10.-€)
U.č. 316 Kaufmann Tomáš / ŠK Svätý Jur – SD3R / vylúčený po 2 ŽK –
1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 12.05.2013 (5.-€)
U.č. 317 Jantoška Michal / ŠFK Prenaks Jablonec / vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej situácie – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/a, od 9.05.2013 (10.-€)
U.č. 318 DK BFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie klubu TJ Hrubý Šúr vo veci
neoprávneného štartu hráča Štefana Stanka. Štefanovi Stankovi bola zastavená činnosť nepodmienečne na 2 stretnutia a dňom 23.5.2013 má uvoľnenú činnosť. DK udeľuje disciplinárne opatrenie vedúcemu družstva p. Michalovi Mikulovi
1 mesiac nepodmienečne za umožnenie neoprávneného štartu 9.5.2013 do 8.6.2013. Klub TJ Hrubý Šúr zaplatí rokovací poplatok 10.-€
U.č. 319 DK berie na vedomie písomné vyjadrenie klubu TJ Hrubý Šúr za HNS divákov
v stretnutí FK BCT – TJ Hrubý Šúr a prehlásenie, že p. Kocián nie je tajomníkom klubu. V uvedenej veci podali svoje stanovisko aj rozhodcovia stretnutia.
Na základe stanoviska delegáta a rozhodcov, DK za HNS divákov udeľuje klubu peňažitú pokutu 20.- € a za prerokovanie zaplatí klub 10.-€, spolu 30.-€
U.č. 320 DK BFZ za nesplnenie povinnosti voči riadiacemu orgánu – neodovzdanie
video záznamu zo stretnutia 21 kola v stanovenom termíne do 21.5.2013,
aj napriek niekoľkým upozorneniam v úradných správach z KR a DK udeľuje
klubom ŠK Bernolákovo, FK Inter Bratislava a  ŠKP Inter Dúbravka,
peňažitú pokutu 10.- €.
U.č. 321 DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú
prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci
každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Upozorňuje rozhodcov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov neabsolvovali fyzické previerky, prípadne nemajú splnené limity, že majú poslednú možnosť zúčastniť sa ich v rámci konania fyzických previerok ObFZ Bratislava-mesto dňa 30.5. o 17.00 na Pasienkoch. Záujemcovia potvrdia svoju účasť mailom alebo telefonicky sekretárovi KRaD BFZ do 29.5. do 12.00.

Nedoručené DVD zo stretnutí 25. kola MRB: Tatran Stupava (Stupava – Rovinka), ŠK Bernolákovo (Bernolákovo – Sl. Grob) a ŠK Lozorno (Lozorno – Rohožník). Vzhľadom na nesplnenie povinnosti určenej v ÚS č.43 odovzdáva ŠKP Dúbravka a ŠK Bernolákovo na riešenie DK BFZ.

Pozýva na zasadnutie dňa 31.5. J. Pacalaja (opakované pozvanie) a J. Kellera.

Ospravedlnenia: Lackovič 25.-26.5.; Brody 22.5.; Hrazdira 3.-17.6.; Mosor 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6.; Darlea 22.-28.5.; Jablonický 29.5.-1.6.; Ľupták 2.6.; Hájek 31.5.-2.6.; Mazanec P. 2.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 24.05.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník (21)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník (15)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček, T. Kallay (2)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

NOMINÁCIA hráčov U13 (nar. po 1.1.2000) výberu BFZ na KZ – 03.06. 2013 v Bratislave.

 

Hráči:

BELÁK Tomáš – Petržalka                                     MAJCHER Patrik – Lamač
MIHOK Marko – Petržalka                                      KONEČNÝ Ivan – Žolik Malacky
HEGYI Samuel – Petržalka                                     ŠKODA Matej – SFM Senec
ČECH Adam – Petržalka                                          WIESNER Frederik – SFM Senec
HABODÁSZ Samuel – Petržalka                            TAKÁCS Dávid – SFM Senec
KOPŠÍK Samuel – Petržalka                                   RUSNÁK Adam – SFM Senec
POCHYLÝ Nicolas – Inter                                       VARADY Patrik – SFM Senec
VOŠTINÁR Šimon – LP Domino                            BALÁŽ Samuel – Dunajská Lužná
VITKOVIČ Patrik – D. N. Ves                                  ČAHOJ Michal – Karlová Ves
RUŽIČKA Matej – Ivanka                                         UHER Enrico – Karlová Ves
BRUNNER Martin – FA Bratislava                         JELÍNEK Tomáš – Karlová Ves
HOLEC Richard  – PŠC Pezinok                             HRONČEK Martin – ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin – ŠK Slovan                             ČERŇANSKÝ Bruno – ŠK Slovan
LEGINUS Lukas – ŠK Slovan                                   HORVATH Adam – ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej – ŠK Slovan                                  KORENAČKA Samuel – ŠK Slovan
NAGY Tomáš – ŠK Slovan                                        NAGY Richard – ŠK Slovan
FEJDA Martin – ŠK Slovan                                        SADOVSKÝ Adam – ŠK Slovan

TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor; VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej; MASÉR: MICHALOVICH František.

Zraz nominovaných je dňa 3.6.2013 (pondelok) o 12,30hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu ), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi : (Gála Vladimír 0903788080).

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného
úradu alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne, okrem RP, ktoré majú momentálne platnosť starých RP /seniori MRB, S4A, S4B a 5, ligy/ do konca jarnej sezóny 2012/13 /musí byť žiadosť o vydanie nového RP/ postupne výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach do termínu 3l.08.2013 a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek do konca roka 2013. Tento materiál bude postúpený na schválenie najbližšieho VV BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
ŠK Slovan „A“ – FKM Karlova Ves 21. kolo PMA1 hrá sa 28.5.2013 o 17,00 hod., PMB1 28.5.2013 o 18,00 hod., ihrisko Pasienky.
ZŠ Kalinčiakova – Lok. Dev.N.Ves 22. kolo PMB2 hrá sa 6.6.2013 o 17,00 hod., ihrisko ZŠ Kalinčiakova.
FC Petržalka – ŠK Slovan „B“ 13. kolo PMA1 hrá sa 9.6.2013 o 9,00 hod., PMB1- 6.6.2013 o 17,00 hod., PMC  9.6.2013 o 10,00 hod., ihrisko ZŠ Pankúchová.
Nahlásenie výsledkov prípravky : Pavel Príkopa 0905474471 – SMS, alebo e-mail: pavel.prikopa@centrum.sk.

Zmena hlásenia výsledkov od 13.5.2013 sa výsledky / aj polčasové výsledky / stretnutí prípraviek PrMA, PrSK, PrSC hlásia na tel.číslo 0914/173242 alebo 0902/544371 / stačí zaslať SMS /, prípadne na mail ivan.konecny@centrum.sk.
Stretnutie 18.kola PrPK medzi družstvami ŠFK Jablonec – Slovan Modra sa hrá v nedeľu 26.5. o 15,30 hod./predzápas MRB/

Komisia ženského futbalu:

Nominácia RV BFZ dievčat U13 (2000 a ml.) na kontrolný zraz konaný dňa 05. júna 2013

Hráčky:
Antalová Lucia – FC Ružinov                                         Adamecká Natália – FK Dúbravka
Dvornická Kristína Ľudmila – FK Dúbravka                Labošová Sarah – FK Dúbravka
Hazdary Sabina – FK Dúbravka                                    Petrušová Sabrina – ŠK Pl. Štvrtok OFK

Podolcová Sandra – FK Kuchyňa                                   Ábelová Tamara – FKM Karlová Ves
Kozlová Karin – FKM Karlova Ves                                  Nagyová Viktória – Lady Team
Dobiášová Veronika – PŠC Pezinok                             Sčasnárová Viktória – ŠK Bernolákovo
Balážová Alena – ŠK Slovan                                             Balážová Vanessa – ŠK Slovan
Bednárová Tereza – ŠK Slovan                                        Belošicová Lea – ŠK Slovan
Cigánková Viktória – ŠK Slovan                                       Kaláberová Victoria – ŠK Slovan
Kratochvílová Viktória – ŠK Slovan                                  Miniariková Natália – ŠK Slovan
Rezeková Dominika – ŠK Slovan                                     Srnková Karolína – ŠK Slovan
Niňajová Katarína – FC Petržalka 1898                          Pátková Andrea – FC Petržalka 1898
Veselá Karolína – OŠK Marianka                                     Vitkovičová Katarína – ŠK Slovan
Maderičová Natália – ŠK Šenkvice                                Geršičová Kristína – TJ Slovan Viničné

Realizačný tím:
Hlavný tréner: Roszbeck Peter                                           Vedúci mužstva: Roszbeck Richard
Asistent trénera: Geržová Monika                                      Lekár: MUDr. Slepčan Igor

Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu je 05. 06. 2013 (utorok) o 09,15 hod. na ihrisku FK BCT Bratislava. Ukončenie akcie je predpokladané o 12,30 hod.
Je potrebné si priniesť obuv na trávu, oblečenie na tréning, preukaz poistenca, niečo na jedenie.
Prípadné ospravedlnenie v súlade s čl. 16.1 Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2012/2013 je potrebné telefonicky nahlásiť p. Roszbeck Petrovi 0907/982 576.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk /)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

Spoločné zasadnutie Výkonného výboru a Rady ObFZ Bratislava-vidiek sa koná 28. mája 2013 o 17.00 h v objekte futbalového štadióna v Grinave.

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov
SD4VB 17.kolo B.Pezinok – Šenkvice 16.6.2013 pUHČ
ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene miesta stretnutia
S5VA 14.kolo Sološnica – Pernek 9.6.2013 UHČ (malo sa hrať v Perneku)
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
SD4VB 21.kolo Viničné – Šenkvice 12.6.2013 o 17,30 hod
ŠTK vzhľadom ku kolízií stretnutí mužov a dorastu nariaďuje odohrať stretnutie
SD4VB 26.kolo Šenkvice – Králová p.S. 8.6.2013 pUHČ

Disciplinárna komisia:

U.č.214
DK trestá FC Slovan Modra za nerešpektovanie ÚS č. 43 pod uznesením č. 213 peňažnou pokutou vo výške 50 € podľa čl. 2/6 DP.( rokovací poplatok 10 € )
U.č.215
DK trestá MŠK Kráľová pri Senci „ B “ za nerešpektovanie ÚS č. 43 pod uznesením č. 213 peňažnou pokutou vo výške 50 € podľa čl. 2/6 DP. ( rokovací poplatok 10 € )
U.č.216
DK trestá :
a ) vedúceho družstva FC Slovan Modra p. Reného Fédera zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva po dobu 3 mesiacov od 23.5.2013, podľa čl. 1/10 za nátlak na rozhodcu po stretnutí 21. kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Modra a MŠK Kráľová pri Senci „ B “ a kvôli neuvedeniu osobného trestu hráča – červenej karty do zápisu o stretnutí. Menovaný si trest odpyká v súťažnom období. ( 10 € )
b ) kapitána družstva FC Slovan Modra v uvedenom stretnutí Martina Hasáka za podpísanie nesprávne vyplneného zápisu o stretnutí zákazom výkonu funkcie kapitána po dobu 3 mesiacov od 23.5.2013, podľa čl. 1/10. Menovaný si trest odpyká v súťažnom období. ( 10 € )
c ) hráča Martina Hasáka, ktorý bol vylúčený a osobný trest mu nebol v zápise uvedený – zastavená pretekárska činnosť za zmarenie jasnej gólovej príležitosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23.5.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č.217
DK trestá :
a ) vedúceho družstva MŠK Kráľová pri Senci „ B “ p. Ternényho Petra zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva po dobu 2 mesiacov od 23.5.2013, podľa čl. 1/10 za nátlak na rozhodcu po stretnutí 21. kola S5VB medzi družstvami FC Slovan Modra a MŠK Kráľová pri Senci „ B “ a kvôli umožneniu neuvedenia osobného trestu hráča – červenej karty do zápisu o stretnutí. Menovaný si trest odpyká v súťažnom období (10 €)
b ) kapitána družstva MŠK Kráľová pri Senci „ B “ v uvedenom stretnutí Ivana Ježoviča za podpísanie nesprávne vyplneného zápisu o stretnutí zákazom výkonu funkcie kapitána po dobu 2 mesiacov od 23.5.2013, podľa čl. 1/10. Menovaný si trest odpyká v súťažnom období. ( 10 € )
U.č.218
Po odstúpení ŠTK ObFZ BA vidiek DK trestá Karpaty Limbach za neoprávnený štart hráčov dorastu na RP Mateja Fronca a Michala Petroviča v stretnutiach
10.kolo Šenkvice – Limbach
11.kolo Limbach – Častá
12.kolo Budmerice – Limbach
13.kolo Limbach – B.Pezinok
18.kolo Limbach – Modra
19.kolo Limbach – Báhoň
a) vedúcich družstva v uvedených stretnutiach p. Františka Moravčíka, p. Martina Pitoňáka, p. Jozefa Čapuchu a p. Petra Demoviča zákazom výkonu funkcie po dobu 1 mesiaca od 23.5.2013, podľa čl. 1/9/2b. Menovaní si trest odpykajú v súťažnom období. ( rokovací poplatok 4 x 5 € )
b) peňažnou pokutou vo výške 50 € podľa RS čl. 7
U.č.219
Po odstúpení ŠTK ObFZ BA vidiek DK trestá TJ Malinovo za neoprávnený štart hráča
v stretnutí 15.kola SD4VB B.Pezinok – Malinovo :
a ) vedúceho družstva TJ Malinovo Petra Lieskovského zákazom výkonu funkcie po dobu 1 mesiaca od 23.5.2013, podľa čl. 1/9/2b. Menovaný si trest odpyká v súťažnom období. (10 €)
b) trénera TJ Malinovo Ladislava Bernera zákazom viesť družstvo z lavičky po dobu 1 mesiaca od 23.5.2013, podľa čl. 1/9/2b. Menovaný si trest odpyká v súťažnom období. (10 €)
c) peňažnou pokutou vo výške 50 € podľa RS čl. 7
U.č.220
Po odstúpení KM ObFZ BA vidiek DK trestá Karpaty Limbach za nedostavenie sa na stretnutie MZV – 18.kolo pokutou 20 €, podľa RS čl. 3.5. ( rokovací poplatok 5 € )
U.č.221
Po odstúpení KM ObFZ BA vidiek DK trestá FK Sološnica za nedostavenie sa na stretnutie PrMA – 14.kolo – pokutou 20 €, podľa RS čl. 3.5. ( rokovací poplatok 5 € )
U.č.222
Oslej Richard ( Záhoran Jakubov ) vylúčený za HNS voči R, zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23.5.2013, podľa čl. 1/3a. ( 5 € )
U.č.223
Ambruš Lukáš ( ŠK Báhoň ) vylúčený za HNS – udretie do tváre v neprerušenej hre, zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.5.2013, podľa čl. 1/4a. ( 5 € )
U.č.224
Demovič Martin ( ŠK Čataj ) vylúčený za HNS voči AR 1, zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 23.5.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.225
Mráz Peter ( FC Suchohrad ) vylúčený po druhom napomenutí ŽK. Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.5.2013 podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.226
Kanich Juraj ( ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) vylúčený za udretie súpera do tváre v prerušenej hre, zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 23.5.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10 € )
U.č.227
Mészaros Marek ( OŠK Marianka ) vylúčený za HNS voči R, zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 10.5.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.228
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.5.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Geržič Miroslav ( TJ Slovan Vištuk ) ( 10 € )
U.č.229
Mráz Stanislav ( FK Malé Leváre) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta (10 € )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Dňa 30.5.2013 (štvrtok) o 17.00 hod. sa uskutočnia fyzické previerky rozhodcov ObFZ Bratislava – mesto na atletickej dráhe Pasienky. Z ObFZ Bratislava – vidiek sa fyzických previerok zúčastnia: Ján Bočák, Miloš Boldižár, Dušan Olša, Marcel Olša, Andrej Pirník.
Ospravedlnení:
Hudy R.-26.5.2013, Kardelis M.-25.-26.5., Olša M.-26.5.2013, Surovský Š.-25.-26.5.2013, Strapek J.-26.5.2013 do 16.00 Hilka 26.5.2013

Ospravedlnenia zasielajte e-mailom minimálne 10 dní vopred na : peter.augustovic1@gmail.com a zároveň aj na minarikp4458@azet.sk

Komisia mládeže:

1. KM a TMK berú na vedomie a súhlasia s ospravedlnením hráča Richarda Rubina / Slovan Modra / z akcie výberu U12 dňa 29.5.2013 – menovaný je od 27.5. do 31.5.2013 na školskom plaveckom výcviku v Štúrove.
2. Schválené zmeny stretnutí
SZV MA – 21.kolo: Jakubov – ŠK Malacky, hrá sa v stredu o 17,00 hod. / KR o zmene upovedomená /
SZV MA – 21.kolo: Kuchyňa dievčatá – Gajary, hrá sa v nedeľu 26.5.2013 o 14,30 hod. / KR o zmene upovedomená /
SZV SC – 17.kolo: Tomašov – Nová Dedinka, hrá sa v nedeľu 26.5.2013 o 15,00 hod. / KR o zmene upovedomená /
MZV – 20.kolo: Pl.Štvrtok B – Pl.Štvrtok A, hrá sa v pondelok 27.5.2013 o 17,00 hod./R Konečný o zmene upovedomený/
Schválené zmeny sú nahodené v ISSF.
3. Oprava hracieho času dohrávky 13.kola SZV SC
Most – Malinovo, hrá sa v nedeľu 26.5.2013 o 11,30 hod. / omylom bolo uvedené 10,00 hod. /
4. Schválené termíny dohrávok
SZV PK – 16.kolo: Budmerice – Sl.Grob, hrá sa v stredu 29.5.2013 o 16,30 hod.
SZV PK – 15.kolo: Sl.Grob – Častá, hrá sa v stredu 5.6.2013 o 17,30 hod.
Termíny dohrávok sú nahodené v ISSF.
5. Zmena ihriska
SZV SC – 18.kolo: Igram – Kráľová, hrá sa v nedeľu 2.6.2013 o 15,00 hod. na ihrisku v Kráľovej / na jeseň sa hralo v Igrame /.
6. Kontumácie stretnutí
KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 14.kola SZV MA medzi družstvami Žolík Malacky B – Tatran Stupava 3:0 k v prospech Žolík Malacky, s priznaním 3 bodov. / Tatran Stupava porušila RS čl.7 v náväznosti na SP čl.35 /
KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 19.kola SZV MA medzi družstvami ŠK Láb – FK Jablonové 3:0 k v prospech ŠK Láb, s priznaním 3 bodov. / FK Jablonové porušil SP čl.100/b /.
KM vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 16.kola SZV SC medzi družstvami ŠK Nová Dedinka – Slovan Most 3:0 k v prospech ŠK Nová Dedinka, s priznaním 3 bodov / Slovan Most porušil SP čl.100/b /
7. Odstúpenie na DK
KM odstupuje na riešenie DK ObFZ nasledovné FK:
Tatran Stupava – porušenie RS čl.7 v návaznosti na SP čl.35
FK Jabloňové – porušenie SP čl.100/b
Slovan Most – porušenie SP čl.100/b
Návrh trestu: pokuta 20 EURO / RS čl.3.5 /, poplatok za prerokovanie 5 EURO / RS čl.14.10/

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI