Milan SLUŽANIČ má 80 rokov

V nedeľu 2. apríla sa v plnom zdraví dožil významného životného jubilea osemdesiat rokov bývalý prvý predseda Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Milan Služanič. Rodák z Dúbravky pracoval vo futbalovom hnutí od roku 1962, postupne sa prepracoval až do bývalého federálneho zväzu, niekoľko mesiacov pred rozdelením Československa pracoval ako predseda vtedajšej Československej futbalovej asociácie.  Do svojich 24 rokov hrával futbal, dvojnásobná zlomenina nohy ho prinútila presedlať na volejbal, veslovanie, neskôr na diaľkové plávanie a cestné behy. Ako sám hovorí, v živote je „bežcom na dlhé trate“

Na 5. konferencii futbalového zväzu SÚV ČSZTV sa stal v máji 1988 prvým predsedom Slovenského futbalového zväzu (1988-1999) po rozpade Česko-Slovenska. Stál na čele vedenia, ktoré sa zaslúžilo o prijatie SFZ za člena UEFA (1993) a v Chicagu, pri príležitosti MS 1994 v USA, tiež za člena FIFA. Významne sa zaslúžil o získanie definitívy o vzniku SFZ (4. novembra 1938). ,,Začínali sme ako Slovenský futbalový zväz na zelenej lúke. Za pochodu sme sa učili. Aj keď sme mali skúsenosti z federálu,“ povedal o začiatkoch samostatného fungovania SFZ. ,,Doktor Jíra bol v tomto smere seriózny a prijali sme zákon ako sa delila federácia – dva ku jednej,“ naznačil dohody o delení majetku.  ,,Zavŕšenie bolo, keď sme mali uzavrieť tento postup v Brne, tak sme čakali na doktora Jíru. Po začiatku prišiel pán Kroupa z Brna a oznámil, že doktor Jíra zomrel. V tom momente sme boli uzrozumení so všetkým a už sme sa na ničom nedohadovali, len sme podpísali,“  vraví M. Služanič o finálovej časti procesu prerozdelenia majetku.

Medzi svoje najväčšie úspechy radí  udržanie štruktúry 38 oblastných zväzov a 4 regionálnych, ktoré vychádzali z pôvodného rozdelenia správy na štyri kraje a 38 okresov. Toto rozdelenie pretrvalo dodnes a ukazuje sa, že takéto rozdelenie je funkčné a moderné. Takisto z jeho podnetu sa od roku 1994 vyhlasuje v Dolnom Kubíne Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka. Plným právom mu patrí miesto v Čestnej rade Siene slávy slovenského futbalu, ktorá každoročne menuje jej laureátov.  Milan Služanič stále pozorne sleduje dianie vo futbale, pravidelne sa zúčastňuje na rôznych akciách BFZ, hlavne zimných mládežníckych turnajov, na ktorých odovzdáva ceny najlepším mužstvám a hráčom.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto, ObFZ Bratislava-vidiek a celá slovenská futbalová verejnosť  prajú jubilantovi do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, životnej energie a potešenia z futbalu.

Milan Valko, manažér komunikácie BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI