Úradná správa č. 46 zo dňa 7.6.2013

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že v dňoch od 10.06.2013 do 14.06.2013 si sekretár BFZ p. Ščibranyová čerpá riadnu dovolenku. Počas dovolenku ju zastupuje p. Pavel Príkopa.

Oznamuje, že termín zasadnutia Rady BFZ je stanovený na 12.06.2013 o 17,00 hod. v sídle BFZ, miestnosť 6.31 ohľadne Stanov BFZ a termín konania Konferencie BFZ je 18.06.2013 o 17,00 hod. v dome Športu na Junáckej ul. v Bratislave.

ŠK SFM Senec na rokovaní Výboru Občianskeho združenia dňa 04.06.2013 rozhodol o zmene sídla a boli volení noví štatutárny zástupcovia.
Nové sídlo združenia ŠK SFM Senec je: Rybárska 29, 903 01 Senec.
Štatutárnym orgánom združenia ŠK SFM Senec je:
Predseda: Denis Marton
Podpredseda: Juraj Krchnár
Tajomník: Ing. Dušan Badinský
Členovia výboru: Ivan Kolembus, Roman Vaško, Ľudovít Szabo a Zdenko Marton.

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 18.kolo ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká-ŠK Bernolákovo dňa 12.6.2013 o 17:30hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
SZRL+MZRL 16.kolo Slovan Ivanka p.Dunaji-OFK D.Lužná dňa 18.6.2013 o 16:30hod.(MZRL) a 18:00hod.(SZRL).
ŠTK kontumuje:
S4A 25.kolo FK Lamač Bratislava – TJ Hrubý Šúr 3:0 kont. podľa SP čl.100/b. TJ Hrubý Šúr bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,-€.
S4A 16.kolo ŠK Tomášov – TJ Čunovo 0:3 kont.podľa SP čl.100/i.(Hráč Pavel Majdák reg.č 1059187- 4 ŽK).Prípad odstupujeme na DK.
S4A 25.kolo ŠK Tomášov – FK BCT Bratislava 0:3 kont. podľa SP čl.100/i.(Hráč Pavel Majdák reg.č 1059187- 4ŽK). Prípad odstupujeme na DK.
S4B 16.kolo ŠK FO Malacky –FC Zohor 0:3 kont.podľa SP čl.100/b.ŠK FO Malacky bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150€.
SD3R 28.kolo FKM K.Ves – Slovan Ivanka p.Dunaji podla SP čl.100/i.(Šimon Bujna reg.č 1252509- 4ŽK).Výsledok, dosiahnutý na ihrisku 5:0 ponechávame v platnosti. Prípad odstupujeme na DK.
SD3R 29.kolo ŠK Bernolákovo – Slovan Ivanka p.Dunaji 3:0kont. podľa SP čl.100/i(Šimon Bujna 1252509 – 4ŽK).Prípad odstupujeme na DK.
SZRL 25.kolo FA Bratislava – LP Domino 0:3 kont.podľa SP čl.100/b.FA Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 20€.
MZRL 25.kolo FA Bratislava – LP Domino 0:3 kont.podľa SP čl.100/b.FA Bratislava bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 20€.
Klubu FA Bratislava budú zaúčtované ostatné náhrady pre rozhodcov, ktorý sa riadne dostavili na stretnutie.
Chýbajúce zápisy:
SD3R FKM K.Ves – ŠK Vrakuňa (R Brody).
SD3R ŠK Svätý Jur – FKM K.Ves (R Berner).
SD3R LP Domino – OFK D.Lužná (R Křiván).
MZRL Lozorno – FC Ružinov (R Hušek).
lmz SFZ u12 12.kolo FC Petržalka – ŠKP Inter Dúbravka (R Rataj).
lmz SFZ u12 12.kolo FKM K.Ves – FC Ružinov (R Rataj).
lmz SFZ u12 14.kolo FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava (R Malárik F.).
lmz SFZ u12 19.kolo ŠKP Inter Dúbravka – FC Petržalka (R Matejová).
lmz SFZ u12 20.kolo FK Inter Bratislava – LP Domino(R Ruc).
lmz SFZ u13 14.kolo FC Petržalka – ŠK Slovan Bratislava (R Malárik F.).
lmz SFZ u13 12.kolo FKM K.Ves – FC Ružinov (R Rataj).
lmz SFZ u13 20.kolo FK Inter Bratislava – LP Domino(R Ruc).
Menovaných R odstupujeme na príslušné KRaD.
ŠTK žiada klub FA Bratislava o doručenie zápisu o stretnutí 17.kola MZRL FA Bratislava – MŠK Iskra Petržalka na sekretariát BFZ do 11.6.2013.
ŠTK berie na vedomie námietku kapitána ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká po stretnutí MRB 29.kolo ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká – ŠFK Prenaks Jablonec. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK na základe SD zo stretnutia MRB 29.kolo ŠK Pl.Štvrtok – OFK Vysoká – ŠFK Prenaks Jablonec odstupuje ŠK Pl.Štvrtok – OFK Vysoká na DK za opakované porušovanie RS čl.2.
ŠTK na základe SD zo stretnutia 16.kola S4A Slovan Most p.Bratislave – TJ Hrubý Šúr odstupuje TJ Hrubý Šúr na DK za HNS voči delegovaným osobám.
ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12.6.2013 o 17:30hod. R Mariannu Orlíkovu.

Na základe rozhodnutia VV BFZ sa finále Pohára BFZ uskutoční na ihrisku TJ Rovinka dňa 19.06.2013.

Disciplinárna komisia:

U.č. 337
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 30.05.2013
Datner Peter a Briatka Peter/ FK BCT Bratislava /
Kováč Ján a Ryšavý Juraj/ TJ Čunovo /
Tengeri Tomáš / TJ Hrubý Šúr / všetci poplatok 10.-€
od 31.05.2013
Hon Radoslav / FK Jablonové /
Demovič Tomáš / TJ Baník Pezinok / obaja poplatok 10.-€
od 02.06.2013
Bajan Lukáš / ŠK Sv. Jur /
Šarmír Pavel / ŠFK Pranaks Jablonec / obaja poplatok 10.-€
od 03.06.2013
Ilaš Martin / FK Stupava /
Jurkáček Radoslav / TJ Z. Kostolište /
Majzún Radovan / TJ Dr. Závod /
Blaho Tomáš / ŠK Báhoň /
Borovský Jakub / ŠK Igram /
Blahutiak Branislav a Kogler Peter / MFK Rusovce / všetci poplatok 10.-€
U.č. 338
Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 m.s. Nepodmienečne od 30.05.2013
Lipiak Vladimír / ŠK Tomašov /
od 03.06.2013
Bereš Maroš / ŠKP Dúbravka /
Kalmár Matej / FC Ružinov /
Konečný Matej / TJ Rovinka /
Striško Peter / FK Slovan Most pri BA / všetci poplatok 10.-€
U.č. 339
Zajíc Marek / ŠK Plavecký Štvtok-OFK Vysoká / vylúčený za kopnutie súpera nepr. hre – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 02.06.2013 (10.-€)
U.č. 340
Klempa Ondrej / ŠK Tomašov / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a, od 03.06.2013 (10.-€)
U.č. 341
Vrábel Peter / FC Dr. Budmerice / vylúčený za udretie súpera do hrude v nepr. hre – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 31.05.2013 (10.-€)
U.č. 342
Hollý Peter / TJ Z. Jakubov / vylúčený za kopnutie súpera v prer. hre – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 31.05.2013 (10.-€)
U.č. 343
Uhrinec Pavol / TJ Dr. Závod / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 03.06.2013 (10.-€)
U.č. 344
Martišek Tomáš / FK Slovan Ivanka pri D.-SZRL / vylúčený za sotenie súpera v neprer. hre – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a od 02.06.2013 (5.-€)
U.č. 345
Orság Nikolas / ŠK Bernolákovo – SD3R / vylúčený za udretie súpera do hlavy v pr. hre – 5 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 03.06.2013 ( 5.-€)
U.č. 346
Meszaros Ján / TJ Hrubý Šúr / vylúčený za HNS, oplutie rozhodcu – neprerokované. Žiada menovaného a klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k HNS v termíne do 12.6.2013.
U.č. 347
DK začína disciplinárne konanie voči hráčovi Jozefovi Farkašovi / TJ Hrubý Šúr / a klubu TJ Hrubý Šúr. Hráčovi Farkašovi za HNS k delegovaným osobám: urážajúce,  vulgárne výrazy a vyliatie tekutiny na delegáta stretnutia, po stretnutí 16.kola FK Slovan Most – TJ Hrubý Šúr. Klub TJ Hr. Šúr za HNS funkcionárov, trénera, divákov a hráčov, ktorí slovne napádali delegované osoby urážlivými pokrikmi. DK zastavuje činnosť nepodmienečne Jozefovi Farkašovi dňom 6.6.2013 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného a klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k uvedeným skutočnostiam, ktoré sa odohrali po stretnutí v termíne do 12.6.2013
U.č. 348
DK za nesplnenie povinnosti usporiadateľa ŠK Plavecký Štvtok-OFK Vysoká v stretnutí ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – ŠFK Prenaks Jablonec, hraného dňa 1.6.2013, za porušenie RS a to: žiaden usporiadateľ nemal oblečenú farebnú rozlišovačku, nebol zabezpečený doprovod rozhodcov z HP do kabín, vbehnutie usporiadateľa počas stretnutia k AR2 a následné reklamovanie HMH a provokatívne fotenie delegáta na tribúne. Uvedené skutočnosti sa udiali na stretnutí a HU p. Sládeček bol upozornený delegátom stretnutia na tieto nedostatky. Za uvedené nedostatky, ktoré sa opakujú pravidelne, DK udeľuje klubu ŠK Plavecký Štvtok-OFK Vysoká peňažitú pokutu 150.-€. a za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
U.č. 349
DK začína disciplinárne konanie voči hráčovi Jakubovi Hirtlovi za HNS – vulgárne urážajúce výrazy a vyhrážanie rozhodcom a a trénerovi Jánovi Valovičovi za vykázanie trénera z lavičky za HNS- urážlivé a vulgárne výrazy na rozhodcov stretnutia / obaja ŠKP Inter Dúbravka / Uvedené skutočnosti sa stali v stretnutí 29.kola Karpaty Limbach – ŠKP Inter Dúbravka BA. DK zastavuje činnosť nepodmienečne Jakubovi Hirtlovi dňom 6.6.2013 do vyriešenia prípadu a žiada menovaného a klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k uvedeným skutočnostiam, ktoré sa odohrali počas a po stretnutí v termíne do 12.6.2013. DK žiada klub aj o vyjadrenie za opakované porušovanie RS čl.2 – nedostatočný počet usporiadateľov na stretnutí.
U.č. 350
DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Vrakuňa – SZRL za pokus o neoprávnený štart hráča FK Inter Bratislava Miroslava Poláka r.č.1310458, v stretnutí ŠK Vrakuňa – ŠK Lozorno.
DK BFZ ukladá klubu ŠK Vrakuňa zaslať stanovisko a vyjadrenie klubu, vedúceho družstva a trénera k pokusu o neoprávnený štart v termíne do 12.6.2013 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.
U.č. 351
DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Žiada o doručenie DVD do 11.6. domáce kluby z nasledujúcich stretnutí MRB: Pl. Štvrtok – Rohožník, 27. kolo; Bernolákovo – ŠKP, 27. kolo; ŠKP Dúbravka – Lozorno, 28. kolo; Rohožník – Stupava, 28. kolo.
Pozýva na zasadnutie dňa 10.6. (pondelok) o 16.30 T. Srnu, M. Fischera, K. Smolíkovú a P. Sedláka a o 17.00 M. Vašša a T. Straku.
Ospravedlnenia: Pacalaj 1.6.-1.9.; Zálesňák do konca súťažného ročníka; Ščepán 8.-15.6.; Mazanec I. 4.-9.6.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 07.06.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec (22)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : september/december 2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník (15)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček, T. Kallay (2)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného
úradu alebo matrika BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.
VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
ŠKP – Ružinov 22. kolo PMA1 hrá sa 12.6. 2013 o 16,00 hod., PMB1 12.6. 2013 o 17,00 hod., PMC 12.6.2013 o 18,00 hod., ihrisko ŠKP.
FKM Karl. Ves – Inter 13. kolo PMB1 8.6.2013 o 9,00 hod., PMC 13.6.2013 o 17,30 hod., ihrisko K. Ves.
Ružinov – FKM K. Ves 14. kolo PMA1 hrá sa 20.6.2013 o 17,30 hod., PMB1 20.6.2013 o 16,00 hod., PMC 20.6.2013 o 16,00 hod. ihrisko FC Ružinov. /OPRAVA TERMÍNU/
FK Rača – Domino 13. kolo PMA1 hrá sa 8.6. 2013 o 10,45 hod., PMB1 8.6.2013 o 10,45 hod. ihrisko FK Rača.
FKM K. Ves „A“ – Dun. Lužná 12. kolo PMA2 hrá sa 16.6. 2013 o 10, 30 hod., PMB2 hrá sa 16.6. 2013 o 9,00 hod.
FKM K. Ves „B“ – Scorpions 12. kolo PMA2 hrá sa 16.6.2013 o 9,00 hod. FKM K. Ves „B“ – Záh. Bystrica 16.6.2013 o 10,30 hod. Ihrisko K. Ves.
Vrakuňa – BCT 12. kolo PMA2 hrá sa 15.6. 2013 o 9,00 hod., PMB2 Vrakuňa – Danubia 15.6.2013 o 10,00 hod. ihrisko Vrakuňa.
ZŠ Kalinčiakova – Čunovo 20.kolo PMB2 hrá sa 13.6. 2013 o 17,30 hod., ihrisko ZŠ Kalinčiakova. Jarovce – FK Dúbravka 22. kolo PMB2 hrá sa 13.6.2013 o 17,00 hod. ihrisko Jarovce.
Nahlásenie výsledkov prípravky : Pavel Príkopa 0905474471 – SMS, alebo e-mail: pavel.prikopa@centrum.sk.
KM oznamuje FK, ktoré prihlásia svoje družstvá do súťaží prípraviek PrMA, PrPK, PrSC, že v novom súťažnom ročníku 2013/2014 budú môcť hrať iba hráči na novú plastovú kartu. Platnosť starých ŽP / žiacke preukazy / končí dňom 30.6.2013 / rozhodnutie VV BFZ /.
KM predbežne uzavrela výsledky stretnutí prípraviek PrMA, PrPK, PrSC v súťažnom ročníku 2012/2013. Zostávajú len nasledovné dohrávky:
PrPK – 10.kolo: Viničné – Jablonec /oba FK sa dohodnú na termíne podľa priaznivej predpovede počasia /
PrSC – 22.kolo: Ivanka – Viničné, štvrtok 6.6. o 17,30 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

Rada ObFZ Bratislava-vidiek
na svojom zasadnutí 28. mája 2013 v Grinave schválila FK, ktorých štatutárny zástupcovia (oznámiť náhradníka v prípade vážnych dôvodov neúčasti) sa 18. 6. 2013 zúčastnia na Konferencii BFZ – FK hrajúce v II. lige, III. lige, IV. lige A a B a zástupcovia FK z V. líg: Družstevník Malinovo, ŠK Nová Dedinka, ŠK Čataj, Dubová, FC Slovan Častá, ŠK Gajary, Borinka, FK Kuchyňa.

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
S5VB 16.kolo Grinava – Modra 12.6.2013 o 17,30 hod
Družstvu Grinavy bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5,00 € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK kontumuje stretnutie:
– SD4VB 25.kolo Limbach – Budmerice 0:3k podľa SP 100/b v prospech družstva Budmeríc. Družstvu Limbachu bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 30,-€ podľa RS čl. 3.5.
3. Chýbajúce zápisy:
– S5VA 18.kolo Sv. Jur „B“ – Báhoň R: Húska
– S5VA 22.kolo Studienka – Kuchyňa R: Hušek
– S4VA 18.kolo Rohožník – Lozorno R: Hušek
– S4VB 25.kolo Malinovo – Šenkvice R: Polakovič

Disciplinárna komisia:

U.č.237
Novák Martin ( OŠK Marianka ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 06.06.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10 € )
U.č.238
Novák Juraj ( OŠK Marianka ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.06.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č.239
DK udeľuje disciplinárne opatrenie Kolláthovi Martinovi (ŠK Igram ) – vedúcemu družstva dorastu ŠK Igram v stretnutí 24. kola SD4VB Sl. Grob – Igram za neustále nešportové správanie sa voči R a AR a vykázanie z lavičky, zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva
po dobu 1 mesiaca od 06.06.2013, podľa čl. 1/3a. Disciplinárne opatrenie je platné v súťažnom období. ( 5 € )
U.č.240
Hasák Martin ( FC Slovan Modra ) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta. ( 10 € )
U.č.241
Po odstúpení KM ObFZ BA vidiek DK udeľuje disciplinárne opatrenie – pokutu 20 €
nasledovným FO :
Družstevník Závod / starší žiaci SZV MA / – porušenie SP čl.100/b, nedostavenie sa na stretnutie, podľa RS čl. 3.5 a RS čl. 14.10 ( rokovací poplatok 5 € )
OŠK Slovenský Grob / starší žiaci SZV PK/ – porušenie SP čl.100/b, nedostavenie sa na stretnutie, podľa RS čl. 3.5 a RS čl. 14.10 ( rokovací poplatok 5 € )
U.č.242
DK udeľuje disciplinárne opatrenie :
a )vedúcej družstva prípravky FC Záhorská Ves p. Malíkovej Gabriele za NS voči R v stretnutí 18. kola PrMA medzi družstvami FC Záhorská Ves – ŠK Lozorno, zákaz výkonu funkcie vedúcej družstva po dobu 1 mesiaca od 06.06.2013, podľa čl. 1/3a. Disciplinárne opatrenie je platné v súťažnom období.( 5 € )
b) peňažnú pokutu FC Záhorská Ves vo výške 30 € za neoznačenú a nedostatočnú US v stretnutí 18.kola PrMA FC Záhorská Ves – ŠK Lozorno. ( 5 € )
U.č.243
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 06.06.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Sloboda Martin ( TJ Záhoran Jakubov ) ( 5 € )
Matejka Adrián ( MŠK Kráľová pri Senci ) ( 5 € )
Somorovský Adrián ( ŠK Báhoň ) ( 5 € )
Rinzelli Giuseppe ( OŠK Slovenský Grob ) ( 5 € )
Mesároš Marek ( ŠK Nová Dedinka ) ( 5 € )
Štellár Šimon ( ŠK Igram ) ( 5 € )
Pavle Richard ( MŠK Kráľová pri Senci ) ( 5 € )
U.č.244
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 03.06.2013 za 4x napomenutie ŽK :
Kellner Ivan ( ŠK Kaplná ) ( 10 € )
Hrdlovič Marek ( TJ Dubová ) ( 10 € )
U.č.245
Babača Peter ( FC Slovan Vištuk ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.05.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Berie na vedomie odvolanie p. V. Rusinka a sťažnosť p. M. Beladiča – k prípadom sa vyjadrí na základe rozhodnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek

Komisia mládeže:

1. ObFZ Bratislava vidiek a KM ObFZ srdečne pozývajú futbalových priaznivcov na záverečný turnaj starších žiakov o postup do 2.ligy BFZ / SZRL, MZRL /.
Účastníci turnaja: FC Rohožník – víťaz SZV MA, Slovan Modra – víťaz SZV PK, ŠK Nová Dedinka – víťaz SZV SC. Turnaj sa odohrá na štadióne ŠK Nová Dedinka v sobotu 8.6.2013. Zahájenie turnaja je o 9,00 hod.
2. KM oznamuje FK, ktoré prihlásia do nového súťažného ročníka 2013/2014 družstvá starších a mladších žiakov, že hráči budú môcť štartovať len na novú plastovú kartu. Platnosť súčasných ŽP / žiackych preukazov / končí dňom 30.6.2013 / rozhodnutie VV ObFZ /
3. KM a TMK zverejňujú nomináciu hráčov výberu U11 / roč.2002/ na medzinárodný MEGAturnaj Senec 2013 v dňoch piatok – sobota 14.-15.6.2013
Tréner: Marek Dufek / 0903 418487 – hlásiť ospravedlnenia/, vedúci: Ján Farbula
Nominovaní hráči:
Veľké Leváre – Ondrej Hlavenka
OFK Dunajská Lužná: Adam Kerekeš, Filip Hubert
ŠK Láb: Filip Dufek, Kristián Hrebeň
Karpaty Limbach: Adrián Farbula, Alex Lukáč
OŠK Slovenský Grob: Pavol Šimončič
ŠK Plavecký Štvrtok: Dávid Kimlička, Patrik Karman
Slovan Ivanka pri Dunaji: Erik Damián Korčuška, Daniel Preisach
FC Zohor: Samuel Mifkovič
Baník Pezinok: Maximilián Trautlein, Tomáš Oškera
FK Rohožník: Patrik Kaňka
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.6.2013 o 8,00 hod. na ihrisku ŠK Čataj.
Ospravedlnenie do školy dostanú hráči na turnaji.
 4. KM a TMK zverejňujú nomináciu hráčov výberu U12 / roč.2001/ na medzinárodný MEGAturnaj Senec 2013 v dňoch piatok – sobota 14.-15.6.2013
Tréner: Vojtech Varadin / 0902 080992 /, Vedúci: Ivan Konečný / 0914 173242 – hlásiť ospravedlnenia /
Nominovaní hráči:
Karpaty Limbach: Kristián Peták
Slovan Ivanka pri Dunaji: Lukáš Lovás, Viktor Vondryska
Žolík Malacky: Marko Žváč, Patrik Walter, Richard Biksadský
ŠK Šenkvice: Martin Lacko
OFK Dunajská Lužná: Erik Reindl, Rastislav Jendruš, Matej Dolník
Slovan Modra: Richard Rubin
ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká: Adam Houdek
ŠK Lozorno: Tomáš Hrebeň
ŠK Sv.Jur: Martin Oravec
TJ Rovinka: Marek Gajdoš
PŠC Pezinok: Martin Bilský
ŠK Bernolákovo: Patrik Procházka, Dominik Mezovský
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca
Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.6.2013 o 7,30 hod. na štadióne Slovan Ivanka / zmena miesta odohratia stretnutí / Ospravedlnenie do školy dostanú hráči na turnaji
5. KM a TMK zverejňujú nomináciu hráčov U13 / roč.2000/ na medzinárodný MEGAturnaj Senec 2013 v dňoch piatok – sobota 14.-15.6.2013.
Tréner: Maroš Skovajsa, Asistent a vedúci: Rudolf Gajdúšek / 0905 483714 – hlásiť ospravedlnenia /
Nominovaní hráči:
Slovan Ivanka: Martin Jánošík, Matej Ružička
FK Kuchyňa: Rastislav Petrík
ŠK Pl.Štvrtok/OFK Vysoká: Jakub Houdek
TJ Veľké Leváre: Michal Skoršepa
OFK Dunajská Lužná: Kristián Prochyra
Žolík Malacky: František Závoník, Ivan Konečný, René Szecsényi, Patrik Haramia, Adrián Držka, Dušan Kubinec
PŠC Pezinok: Richard Holec, Filip Brom, Robert Gajdúšek, Jakub Barták, Alex Makýš
Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, brankári – vlastnú výstroj
Zraz nominovaných hráčov je v piatok 14.6.2013 o 7,30 hod. na štadione OŠK Slovenský Grob.
Ospravedlnenie do školy dostanú hráči na turnaji.
Oznam pre hráčov výberu U13: nominovaní hráči, ktorí majú záujem zúčastniť sa slávnostného zahájenia turnaja vo štvrtok 13.6.2013 a taktiež tam chcú prespať sa budú hlásiť u vedúceho výpravy p.Ivana Konečného vo štvrtok 13.6. o 14,00 hod. pred budovou ZŠ Tajovského ul. Nezabudnite si zobrať spací vak.
6. Schválená zmena
MZV – 22.kolo: Plavecký Štvrtok B – Kuchyňa – pondelok 10.6. o 17,30 hod.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI