ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 6.7.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých R a D BFZ , aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

Sekretariát BFZ vyzýva všetkých členov SFZ v BFZ ,aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v mesiaci jún vstúpili do platnosti novelizované predpisy SFZ, a to disciplinárny poriadok, súťažný poriadok a registračný a prestupový poriadok. Uvedené predpisy nájdete na bfz.futbalnet.sk v sekcii správy a dokumenty na stiahnutie

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 v Bratislave schválil o.i

 • Zaradenie družstiev do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Zaradenie družstiev nájdete v jednotlivých súťažiach na bfz.futbalnet.sk a na futbalbfz.sk

 • Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

●  email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • Na futbalnete bude zverejnené vyžrebovanie prvých troch kôl Slovnaft cupu.
 • Predkolo 22.7. o 17,30 hod.
  • Dúbravka – Vrakuňa
  • Šenkvice – Vajnory
  • Doľany – Pezinok-Cajla
  • Studienka – Lozorno
  • V.Leváre – Malacky
 • 1.kolo 22.7. o 17,30 hod.
  • Ivanka – Tomášov
  • Rusovce – Rovinka
  • Bernolákovo – Dev.Nová Ves
  • Kalinkovo – D.Lužná
 • 1.kolo 28.7. o 17,30 hod.
  • Dúbravka / Vrakuňa – Rača
  • Šenkvice / Vajnory – Most
  • Doľany / Pezinok-Cajla – Báhoň
  • Studienka / Lozorno – Rohožník
  • V.Leváre / Malacky – Pezinok

Domáci oddiel si môže určiť termín stretnutia (21. alebo 22.7.) Stretnutia si môžu FK po vzájomnej dohode aj preložiť na iný termín, maximálne však do 28.7. Druhé kolo je naplánované na 8.8.2018.

Matrika BFZ :

Registračný a prestupový poriadok (účinný od 1.7.2018) nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať od 1.7. – 31.7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením podávať od 1.7. – 30.9. 2018  /letné registračné obdobie/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ 

KM BFZ žiada všetky prihlásené FK do kategórie PMD U8, aby nám v termíne do 15.7.2018 ( nedeľa ) zaslali kontaktné údaje zodpovedných trénerov /alebo funkcionára/ pre kategóriu PMD ( meno a priezvisko zodpovednej osoby, tel. číslo mobilu a mailovú adresu ). Uvedené údaje žiadame poslať na správcov súťaže: Pavel Príkopa – mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk .

Komisia rozhodcov a delegátov

KRaD BFZ vyzýva všetkých R a D BFZ , aby si do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Moje členské poplatky) vygenerovali faktúru za členský poplatok SFZ  a uhradili ju. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

Nominačná listina rozhodcov a delegátov BFZ pre súťažný ročník 2018/2019, schválená VV BFZ dňa 02.07.2018

Rozhodcovia S3BA

Bláha Dávid, Bohun Mário, Budáč Peter, Cvengroš Peter, Dujava Daniel, Harajbič Igor, Hegedüs Peter, Henček Róbert, Hudy Radovan, Choreň Matej, Ježík Peter, Kardelis Milan, Laciňák Jozef, Lalo Miloš, Lauer Lukáš, Malárik Filip, Martinkovič Peter, Martiš Viktor, Martiška Michal, Matejová Gabriela, Olša Dušan, Parilák Boris, Pati Nagy Peter, Pavlíková Petra, Polakovič Ľuboslav, Ralbovský Tomáš, Srna Tomáš, Straka Tomáš, Štofik Dušan, Tanglmayer Rastislav, Tománek Lukáš, Volek Michal.

Rozhodcovia S4BA

Bogdáň Erik, Brody Milan ml., Čižmár Ľubomír, Farkaš Marek, Fischer Marián, Gosiorovský Andrej, Hádek Rastislav, Hajnala Martin, Hrazdira Miroslav, Kachnič Ivan, Kakaščik Kristián, Kašper František, Klúčik Dušan, Kožuch Daniel, Krčová Mária, Lomňančík Lukáš, Orlíková Marianna, Piatka Pavol, Polák Marko, Sabela Lukáš, Samko Karol, Szakáll Peter, Šimovič Dávid, Triskal James, Valko Juraj, Vanek Andrej, Vasilenko Štefan, Vašš Marián.

Delegáti S3BA

Beňo Karol, Darlea Adrián, Hájek Anton, Jablonický Miroslav, Keller Jozef, Lazar Rudolf, Líška Rudolf, Ľupták Štefan, Mydlárik Ľubomír, Páchnik Pavol, Pinček Juraj, Príkopa Pavel, Schmidt Alexander, Truchlý Miroslav.

Delegáti S4BA

Banič Alojz, Brody Milan st., Farkaš Roman, Marczell Alexander, Pavlík Radovan, Perašín Michal, Slezák Jozef, Vnuk Patrik.

Trénersko – metodická komisia

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula, T. Majtán, R. Babirát, M. Šimko, D. Marko (12).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora, D. Križan, L. Laca, D. Huml, J. Hodál (16).

 Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
Júl:
19.07.2018 TZ/TC –  FK Inter BA  (Drieňová) BFZ U17
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danube Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14
Október:
23.-14.010.2018 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) kluby U12
November:
17.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
18.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
December:
1.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI