Úradná správa č. 4 zo dňa 26.7.2013.

 

BFZ

 

Disciplinárna komisia BFZ :

 

U.č.     1   DK BFZ na podnet VV BFZ začína disciplinárne konanie, podľa čl. 14/1c DP, voči klubom, ktoré v súťažnom ročníku 2012/13 porušili článok 5.2.5 RS – neskorá úhrada faktúry. Žiada, kluby ŠKP Inter Dúbravka, ŠK FO Malacky  a FA Bratislava o písomné vyjadrenie a stanovisko k uvedenej skutočnosti v termíne do 5.8.2013.

U.č.     2   DK BFZ na základe úradnej správy č.3 zo dňa 19.7.2013 začína disciplinárne konanie, podľa čl. 14/1c DP, voči klubom, ktoré k termínu splatnosti faktúry 15.7.2013 nesplnili termín úhrady a porušili článok 5.2.5 RS.

DK BFZ zastavuje pretekársku činnosť družstvu SFC Kalinkovo – seniori, za nezaplatenie faktúry v hodnote  289,18.-€ dňom 26.7.2013 a to až do dňa, keď klub preukáže platbu na DK. FC Petržalka 1898 – dorast – DK žiada klub o úhradu 173,98.-€ v termíne do 15 dní – klub nie je v štruktúre súťaží seniorov a dorastu pre ročník 2013/14.  FK Karpaty Limbach – zaplatené po termíne splatnosti. DK udeľuje klubu pokutu 10.-€ + za prejednanie 10.-€, spolu 20.-€ . ŠK Báhoň – zaplatené po termíne splatnosti.  DK udeľuje klubu pokutu 10.-€ + za prejednanie 10.-€, spolu 20.-€ .  TJ Slovan Viničné – zaplatené po termíne splatnosti.  DK udeľuje klubu pokutu 10.-€ + za prejednanie 10.-€, spolu 20.-€ .

U.č.     3   DK upozorňuje kluby, že za zastavenie činnosti za 4 prípadne 8 ŽK a za ne uložené disciplinárne opatrenia v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú. Ostatné „DISCIPLINÁRNE OPATRENIA“ (DO za ČK, osobné DO a kolektívne DO), uložené v sezóne 2012/213, zostávajú v platnosti a prenášajú sa do sezóny 2013/2014.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

 

Komisia rozhodcov BFZ

 

Ospravedlnenie delegátov – Vladimír Ondrušek 1-8.8.2013, Juraj Pogány 1-16.8.8.2013.

 

TMK oznamuje :

 

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

    TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 26.7.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :

Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :

T. Rigáň, P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, K. Miček,

M. Terlanda, P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo, M. Mintál, P. Maroň, T. Bartoš, K. Schulz, R. Bacigal, M. Halmeš  (28)

Študenti FTVŠ (len špecializácia) – M. Ďanovský (FTVŠ), L. Martinka (FTVŠ), M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ) (4)

Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)

Termíny školenia :

I. časť – 29.9.-2.10.;  II. časť – 27.-30.10.;  III. časť – 24.- 26.11.  a  skúšky – 13.12.2013

Ďalšie prihlášky na školenie UEFA B už neberieme !

 

 

Školenie trénerov na „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov) :

A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,

R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, G. Dobranská,

Z. Bencová, P. Majdák, D. Jáger, I. Stano, B. Bolech, Z. Kontár, P. Zboniak, G. Lacska, P. Haľko  (33)

Termíny školenia :

I. časť – 27. – 29.9.;  II. časť –  20. – 22.10.2013

Ďalšie prihlášky na školenie UEFA Grassroots C už neberieme !

 

 

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :

J. Buček, T. Kallay (2)

Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

 

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :

Termín seminára : 8.2.2014

T. Lukešová (C), J. Gubáni (U A), R. Boris (U B)  (3)

 

Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku.Takútofaktúruvžiadnomprípadedruhýkrátneplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzat na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrikaBFZ,SFZ.

VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Žároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednáívanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

 

Komisia mládeže:

 1. KM oznamuje oficiálne počty prihlásených družstiev prípraviek v súťažiach BFZ pre ročník 2013/14.

a/ PMA1, PMB1, PMC /U-11, U10, U-9/ počet družstiev 11. Začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013.

b/ PMA2 / U 11 a mladší/, PMB2 / U 10 a mladší/, počet družstiev – 10. Začiatok jesennej časti: 7.-8.9.2013.

c/ PMA3 /U 11 a mladší/ , zaradené sólové družstvá z Bratislavy, počet družstiev -10. Začiatok jesennej časti: 7.-8.9.2013.

d/ PrMA /U 11 a mladší – okres Malacky/ počet družstiev – 12. Začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013.

e/ PrPK /U 11 a mladší – okres Pezinok/ , počet družstiev 10. Začiatok jesennej časti: 7.-8.9.2013.

f/ PrSC /U 11 a mladší – okres Senec/, počet družstiev 13. Začiatok jesennej časti: 31.8.-1.9.2013.

Vysvetlenie: U11 – narod. od 1.1.2003 a mladší, U10 – narod. od 1.1. 2004 a mladší, U-9 – narod. od 1.1.2005 a mladší.

Prípadné informácie podajú : Ivan Konečný m: 0902 544371, 0914 173242, Pavel Príkopa m: 0903 718 455, 0905 474471.

 1. KM BFZ odstupuje na doriešenie DK BFZ FK ŠK Pl. Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave. Dôvod: odhlásenie závazne prihláseného družstva prípravky /PrMA/ zo súťaže.

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Sekretár ObFZ Bratislava-vidiek R. Hupka je od 27. 7. do 9. 8. na riadnej dovolenke. V prípade nevyhnutného kontaktu je na telefóne 0948 699588.

FK a FO posielajte poštu na mejl predsedom komisií, ale i sekretárovi na mejl: rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk

DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com

KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

 

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

 

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

 

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

 

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI