ÚRADNÁ SPRÁVA Č.5 ZO DŇA 21.08.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozpis súťaží na súťažný ročník 2020/2021 je zverejnený na webových stránkach:

 futbalbfz.sk

https://www.futbalbfz.sk/wp-content/uploads/RS_BFZ_2020_2021.pdf

 bfz.futbalnet.sk

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/b/BFZ/2020/08/rs_bfz_2020_2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje FK v súťažiach BFZ, že odporúčania ŠTK BFZ k dodržiavaniu nariadení ústredného krízového štábu SR sú zverejnené na webových stránkach BFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/b/BFZ/2020/08/manual-bfz-covid.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

FC Rohožník (S3BA) zmena farby výstroja pre domáce stretnutia: neónovo-ružová – biela – biela.

Schvaľuje:

III. liga

5.kolo MŠK Senec – Lokomotíva Devínska Nová Ves 16.9. o 17:00

IV.liga

5.kolo ŠK Závod – FK Lamač Bratislava 1.9. o 17:00

OŠK Slovenský Grob – TJ Veľké Leváre 1.9. o 17:00

9.kolo FKM Karlova Ves – OŠK Láb 26.9. o 16:00 (HP Zohor)

U19

5.kolo PŠC Pezinok – ŠK Žolík Malacky 12.9. o 09:00

U17 A

3.kolo ŠK Žolík Malacky  – TJ Jarovce Bratislava 1.9. o 10:00

U17 B

6.kolo SDM Domino “B” – MŠK Senec “B” 19.9. o 13:00

11.kolo SDM Domino “B” – FK Rača Bratislava 24.10. o 14:30

12.kolo SDM Domino “B”  – ŠK Vrakuňa Bratislava 31.10. o 10:00

U15/U13

 1. kolo MFK Rusovce – PFA ŠTK Šamorín 9.9. o 15:00 U13 / o 17:00 U15.

Upozorňuje:

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 20. 9. 2020. Prihlášky môžu poslať družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI.liga ObFZ Bratislava – mesto a V. a VI.liga ObFZ Bratislava – vidiek.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U17 B:

15.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji  – SDM Domino “B” 27.8. o 17:30

Na základe podnetu ŠK Svätý Jur ( U13 BFZ ) k stretnutiu 2.kola U13 BFZ FC Slovan Modra – ŠK Svätý Jur  predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27.08.2020 o 17:00 hod. v sídle BFZ, Súmračná 27, Bratislava vedúceho družstva ŠK Svätý Jur p. Ľubomíra Polakoviča a R stretnutia p. Mareka Farkaša.

Kontumuje:

S4BA 1.kolo FK Vajnory  – ŠK Svätý Jur (3:0) v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 52 písm. j). V zmysle SP čl. 11 ods. 3 platí výsledok dosiahnutý v stretnutí (3:0).

S4BA 2.kolo ŠK Svätý Jur  – TJ Čunovo (2:1) v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 52 písm. j). V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu TJ Čunovo 3 body a aktívne skóre (0:3).

Odstupuje na DK:

 • hráčov ŠK Svätý Jur Baďura Erik (1303791), Schmögner Ivan (1328095), Chrappa Ivan (1306793), Kyselica Peter (1304364) v zmysle SP čl. 82 ods. 2 ŠK Svätý Jur (S4BA) za neoprávnený štart hráčov v stretnutí 1. a 2. kola súťaže S4BA

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Michal Vajda (ŠK Vrakuňa)
 • Roman Rusnák (MFK Rusovce)
 • Branislav Brečka (Lokomotíva Devínska Nová Ves)
 • Dominik Horváth (FK Slovan Ivanka pri Dunaji)
 • Roman Roller (FK Slovan Ivanka pri Dunaji)
 • Martin Šlesarik (FK Slovan Ivanka pri Dunaji)
 • Filip Tomovič (FC Rohožník)
 • Nicolas Pachinger (FK Slovan Modra)
 • Juraj Nemčovič (FK Slovan Modra)
 • Jakub Vyskočil (FK Slovan Modra)
 • Miroslav Janky (FK Dúbravka)
 • Boris Polák (TJ Veľké Leváre)
 • Samuel Neupauer (MŠK Iskra Petržalka)
 • Filip Titka (MŠK Iskra Petržalka)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 40: Matúš Benčúrik  1252963 (FK Karpaty Limbach, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 17.08.2020.

U.č. 41: Alexander Mészáros  1263717 (FK Lamač BA, S4BA), vylúčený za HNS po stretnutí k rozhodcovi ( ponižujúci výrok ), podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 16.08.2019.

U.č. 42: Marek Čajkovič  1340659 (ŠK Vrakuňa, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 17.08.2020.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 43: Kristián Molnár  1303008  (SFC Kalinkovo, S3BA) , od 17.08.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 44: ŠK Nová Dedinka, S4BA. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.38, ukladá klubu ŠK Nová Dedinka finančnú pokutu 50.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 45: FC Ružinov, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu FC Ružinov -finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 46: FK Slovan Modra, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu FK Slovan Modra – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 47: Záhoran Jakubov, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu Záhoran Jakubov – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 48: FK Kráľová pri Senci, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu FK Kráľová pri Senci – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 49: PFA Šamorín, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu PFA Šamorín – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 50: FK Rača, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu FK Rača – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 51: ŠK Šenkvice, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu ŠK Šenkvice – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 52: FC IMAS, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu FC IMAS – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 53: FK Lamač, mládežnícke súťaže. Za nenahlásenie trénera na TMK a nezaslanie vyjadrenia požadované v U.č.39, ukladá klubu FK Lamač – finančnú pokutu 25.-€, podľa čl.12 DP.

U.č. 54: ŠK Miloslavov, mládežnícke súťaže. Berie na vedomie písomné vyjadrenie k U.č.39 a za nenahlásenie trénera na TMK ukladá klubu ŠK Miloslavov disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP.

U.č. 55: FK Vajnory, mládežnícke súťaže. Berie na vedomie písomné vyjadrenie k U.č.39 a za nenahlásenie trénera na TMK ukladá klubu FK Vajnory disciplinárnu sankciu – Upozornenie, podľa čl.10 DP.

U.č. 56: Branislav Kocian 1153669 ( CFK Pezinok-Cajla, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS  a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2020.

U.č. 57: DK nariaďuje v prípade pozastavenia výkonu funkcie trénera, alebo iného člena RT, že počas trvajúcej udelenej disciplinárnej sankcii bude osoba povinná zdržiavať sa na hlavnej tribúne. V prípade nedodržania nariadenia a zistenie sedenia pri hráčskych lavičkách, alebo v inom sektore bude proti previnilcovi začaté disciplinárne konanie za nedodržanie nariadenia DK BFZ v zmysle DP.

U.č. 58: DK začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráčov ŠK Svätý Jur S4BA, na základe podnetu ŠTK. Jedná sa o hráčov :

Baďura Erik (1303791 ),

Schmőgner Ivan (1328095 ),

Chrappa Ivan (1306793 ),

Kyselica Peter    (1304364 )                                               

Uvedení hráči ŠK Svätý Jur majú od 21.08.2020 pozastavený výkon športu do vyriešenia prípadu.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Informácia pre FK:

Matričné úkony pre súťaže BFZ vykonáva od 13.07.2020 p. Ján Farbula. V prípade nejasností a potreby usmernenia matričných úkonov ho kontaktujte telefonicky na čísle 0903 718 450 alebo elektronickou poštou na jan.farbula@futbalsfz.sk

Matrika BFZ oznamuje, že schválením nového rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 sa mení poplatok za schválenie prestupov bez obmedzenia alebo s obmedzením počas sviatkov, víkendov a po pracovnej dobe sekretariátu BFZ. V uvedených prípadoch bude poplatok zdvojnásobený a zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry FK.

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2020 a prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali okrem žiadosti o preregistráciu hráča aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená žiadosť o elektronický registračný preukaz hráča (ERP). ERP má platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

a/ zmeny :

PMA1,PMB1,PMC1–1.kolo: FKM DNV – FKM Stupava, 23.9. o 16.00,17.15,18.30 h.

PRSC – 9.kolo: Sv.Jur B – Kaplná, 25.10. o 11.00 hod.

b/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž :

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

pravidlá a podmienky:

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2 x 5 metrov, resp. 2 x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2 x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Termíny jednotlivých turnajov ( jeseň 2020 ) :

T1: 12.9., resp. 13.9.2020

T2: 26.9., resp. 27.9.2020

T3: 10.10., resp. 11.10.2020

T4: 24.10., resp.25.10.2020

Nahlásený termín turnaja :

sk.A:

T1 – 12.9. FC Petržalka od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

T3 – 10.10. FKM Karlová Ves od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „A“ od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FK Rača od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C:

T2 – 26.9. FKP Bratislava od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FK Dúbravka od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „B“ od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. MFK Záhorská Bystrica od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC IMAS od 11.00 hod. ( UT Stupava – 2 ihriská )

sk.E:

T1 – 12.9. TJ Záhoran Kostolište od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Žolík Malacky od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC Rohožník od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F:

T1 – 12.9. OFK Vysoká pri Morave od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 27.9. ŠK Závod od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. TJ Záhoran Jakubov od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G:

T1 – 13.9. PŠC Pezinok od 12.30 hod. ( HP PŠC Pezinok – 2 ihriská )

sk.H:

T1 – 13.9. Senec Football Academy od 10.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

sk.I

T1 – 12.9. MŠK Senec od 9.00 hod. ( HP Čataj, 2 ihriská )

T2 – 26.9. OFK Dunajská Lužná od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FC ŠTK 1914 Šamorín od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FK Slovan Ivanka od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J:

T1 – 13.9. OŠK Chorvátsky Grob od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. SFC Kalinkovo od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Bernolákovo od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. TJ Rovinka od 9.45 hod. ( 2 ihriská )

sk.K:

T1 – 12.9. ŠK Tomášov od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie

PMA2 – 1.kolo: PŠC Pezinok B – Lamač, 30.8. o 9.00 hod. ( HP Grinava )

PMA2 – 3.kolo: PŠC Pezinok B – Rovinka, 13.9. o 9.00 hod- ( HP Grinava )

PMA2 – 7.kolo: PŠC Pezinok B – Jarovce, 11.10. o 11.00 hod. ( HP Grinava )

PMA2 – 9.kolo: PŠC Pezinok B – D.Lužná, 25.10. o 14.00 hod. ( HP Grinava )

PMB2 – 1.kolo: PŠC Pezinok B – Lamač, 30.8. o 11.00 hod. ( HP Grinava )

PMB2 – 3.kolo: PŠC Pezinok B – Rovinka, 13.9. o 11.00 hod. ( HP Grinava )

PMB2 – 7.kolo: PŠC Pezinok B – Jarovce, 11.10. o 11.00 hod. ( HP Grinava )

PMB2 – 9.kolo: PŠC Pezinok B – D.Lužná, 25.10. o 9.00 hod. ( HP Grinava )

PMC2 – 3.kolo: PŠC Pezinok B – Lozorno, 12.9. o 13.30 hod. (HP PŠC Pezinok )

PMC2 – 7.kolo: PŠC Pezinok B – Limbach, 10.10. o 12.00 hod. (HP PŠC Pezinok )

PMC2 – 9.kolo: PŠC Pezinok B – Sv.Jur, 25.10. o 12.00 hod. ( HP PŠC Pezinok )

d/ zmeny termínov stretnutí – dohody FK

PMA1, PMB1 – 1.kolo: FK Dúbravka – Rača B, 30.9. o 17.45 hod. ( súbežne )

PMC1 – 1.kolo: FK Dúbravka – Rača B, 30.9. o 16.30 hod.

PMC2 – 1.kolo: Miloslavov – FK Dúbravka, 15.9. o 11.00 hod.

PMC2 – 1.kolo: D.Lužná – V.Biel , 9.9. o 18.00 hod.

PMC2 – 1.kolo: PŠC Pezinok B – Gajary, 10.9. o 18.00 hod.

e/ zmena hracieho času

PRPK: ŠK Báhoň domáce stretnutia vždy v sobotu o 10.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín jesenných fyzických previerok na 10.9.2020 (štadión Mladá garda). Pozvánku s limitmi a rozpisom behov dostanú rozhodcovia elektronickou poštou.

Opakovane upozorňuje všetkých rozhodcov, že v súťažiach riadených BFZ sú striedania možné bez ohľadu na počet prerušení, v ktorých prebiehajú. To znamená, že v seniorských súťažiach majú družstvá možnosť využiť na 5 striedaní hoci aj 5 prerušení hry v II. polčase. V porovnaní s minulým súťažným ročníkom nenastala z tohto hľadiska žiadna zmena.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí.

D.Kožuch, P. Pati Nagy aP. Piatka – chýbajú mená vedúcich družstiev domácich resp. hostí v žiackych stretnutiach;

R.Hudy a M. Uram – pri štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii je nutné uviesť, že to bolo komunikované so zástupcom (vedúcim) družstva;

M.Vašš – zakázaná hra rukou je dôvodom na udelenie OT-ŽK, ak ňou došlo k zmareniu sľubne sa rozvíjajúcej akcie súpera (zmarenie rýchlej rozohrávky brankára nie je v tomto kontexte dostatočný popis);

Malovec Ro. – nedostatočný popis priestupku, za ktorý bol udelený OT-ŽK pri nariadení PK.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.8. D. Kožucha, P. Cvengroša a A. Darleu.

Ospravedlnenia: Valko 30.8.; Szakáll 5.-6.9., 12.-13.9., 19.9. a 27.9.; Truchlý 29.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedeniu SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania trénerov od marca do mája 2020 v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti evidujeme od 01.06.2020). Takáto licencia bude ale predĺžená len do konca kalendárneho roka v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a posielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C a UEFA B licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie – B2:

Termín školenia:  13.09.2020 – 06.11.2020  + záverečné skúšky 20. – 21.11.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 13.09.2020 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 28.09.2020 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 08.10.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 22.10.2020 štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 31.10.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 06.11.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!) – poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športového areálu, odmeny lektorom).

Prihlášky: Len elektronickou formou do 31.08.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/.

Prihlásení (9): O. Hencz, M. Malovec, S. Árpa, P. Juhás, M. Blechová, T. Szarka, R. Horvátová, A. Bujna, B. Bolech.

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TJ Záhoran Jakubov v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 02.09.2020 (streda) praktický seminár trénerov na témuPríprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriach. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.
Záväzné prihlasovanie prebieha len elektronickou formou do 25.08.2020. Prihlášku (na stránke: https://bfz.futbalnet.sk/sekcia/1784/) treba posielať na adresu: registracia.jakubov@gmail.com.

Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Úsek mládeže

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2007)
na celodenný kontrolný zraz dňa 25.8.2020

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (9): Oliver ĎURÍK, Alex VEĽKÝ, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Michal HRMO, Marko PERNIČKA, Peter HOLOCSY, Šimon RÚSEK, Patrik HORVÁTH

FC Petržalka (7):  Ján BRNULA, Nicolas SAGAN, Timotej KUSALÍK, Jakub KUSALÍK, Adam ĎURDÍK, Martin HLAVATÝ, Alex BARILLA

FKM Karlova Ves (4): Noel VARGA, Oskar OLLE, Arsenij REZNIČENKO, Alex KOTÚČEK

FK Inter Bratislava (2): Filip ONDRUŠ, Simon HUŽOVIČ

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (3): Rafael VALCH, Artur HABA, Adam CANOLLI

FC Petržalka (2): Šimon VLNA, Šimon MELO

FK Inter Bratislava (2): Alex MONAGHAN, Benjamín SALAJ

NŠK 1922 Bratislava (1):  Martin RIGO

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a dotazník (príloha nominácie)!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 25.08.2020 o 8:15 hod na ihrisku FC Petržalka (M.C.Sklodowskej 1, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 16:00 hod. na mieste zrazu.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020

Dátum Akcia (program) /miesto/ Kategória
August:
25.08.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TZ) /Petržalka/ – s hráčmi FA BFZ U14 (2007)
September:
08-09.09.2020 RT PPT Poprad U14, U15 – mimo FA a ÚTM BFZ U14, BFZ U15
10.09.2020 TURNAJ 8 – kluby FA a ÚTM + výbery U13 /Dunajská Lužná/ Kluby BFZ U13, ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, BFZ WU14
15.09.2020 MT TRIANGEL U13/U14 /Rapid/  – bez hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
16.09.2020 MinichampionsLiga U12 – 1.kolo BA /MiniUT Rapid/ Kluby BFZ U12
19.09.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TJ) /Pezinok/ – s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2020 Kontrolný zraz BFZ U14 (TJ) /Viničné/ BFZ U14
19-23.09.2020 RT Senec a okolie U14 – s hráčmi FA BFZ U14
Október:
20-21.10.2020 Finále MiniChampionsLiga U12 – Púchov Kluby U12
November:
24.11.2020 HSM SFZ U13 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U13
27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala Pezinok/ BFZ U13
28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ s hráčmi FA BFZ U13
December:
05.12.2020 HSM SFZ U15 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI