ÚRADNÁ SPRÁVA Č.6 ZO DŇA 28.08.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozpis súťaží na súťažný ročník 2020/2021 je zverejnený na webových stránkach:

 futbalbfz.sk

https://www.futbalbfz.sk/wp-content/uploads/RS_BFZ_2020_2021.pdf

 bfz.futbalnet.sk

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/b/BFZ/2020/08/rs_bfz_2020_2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje FK v súťažiach BFZ, že odporúčania ŠTK BFZ k dodržiavaniu nariadení ústredného krízového štábu SR sú zverejnené na webových stránkach BFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/b/BFZ/2020/08/manual-bfz-covid.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ v zmysle článku 9.7. RS BFZ schvaľuje HP s trávnatým povrchom (FC ŠTK 1914 Šamorín a.s. – plocha č.1, Adresa: Športová 450/29, 931 01 Šamorín) pre súťaž II. liga žiakov U15 BFZ na súťažný ročník 2020/2021.

Berie na vedomie pochvalu ŠK Nová Dedinka pre FKM Karlova Ves Bratislava za korektné správanie pred, počas a hlavne po stretnutí 3. kola S4BA.

Berie na vedomie späťvzatie podania ŠK Svätý Jur zo dňa 16.8.2020 a týmto považuje celý prípad týkajúci sa stretnutia 2. kola II. ligy žiakov U13 za vyriešený.

Schvaľuje:

III. liga

5.kolo ŠK Báhoň – SFC Kalinkovo 15.9. o 16:30.

6.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok 5.9. o 10:30.

6.kolo FC Rohožník – OFK Dunajská Lužná 5.9. o 16:30.

U19

3.kolo NŠK 1922 Bratislava – ŠK Žolík Malacky 1.9. o 15:00

5.kolo FC Petržalka “B” – FC Ružinov Bratislava 11.9. o 18:30

U17 A

2.kolo FK Dúbravka – IMAS 14.10. o 15:30

3.kolo IMAS – TJ Záhoran Jakubov 1.9. o 12:00

4.kolo FK Dúbravka – FK Inter Bratislava “B” odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 4. kolo na ihrisku Drieňová 5.9.2020 o 14:00 a 13. kolo 7.11.2020 o 12:30 v Dúbravke.

5.kolo FK Dúbravka – TJ Jakubov odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 7. kolo na ihrisku v Jakubove 26.9.2020 o 16:00 a 16. kolo 27.3.2021 o 12:15 v Dúbravke.

U17 B

3.kolo ŠK Vrakuňa – ŠKO Miloslavov 2.9. o 17:00

5.kolo ŠK Vrakuňa – FC Ružinov 13.9. o 14:30

Upozorňuje:

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 20. 9. 2020. Prihlášky môžu poslať družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI.liga ObFZ Bratislava – mesto a V. a VI.liga ObFZ Bratislava – vidiek.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

III. liga:

3.kolo ŠK Báhoň – MFK Rusovce a FC Malacky – Lokomotíva Devínska Nová Ves obe stretnutia dňa 9. 9. 2020 o 17:00.

U15/U13

6.kolo MŠK Senec – ŠK Šenkvice 5.9. o 14:00 / 16:00

Kontumuje:

U15 3.kolo ŠK Bernolákovo  – MFK Rusovce (3:0) v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. b). V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu ŠK Bernolákovo tri body a aktívne skóre 3:0. V zmysle RS BFZ bod 3.5 je MFK Rusovce povinný uhradiť poriadkovú pokutu vo výške 150 €, ktorá bude započítaná do mesačnej zbernej faktúry.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Andrej Čumakov (FK Inter Bratislava)
 • Šimon Rexa (FK Inter Bratislava)
 • Marcel Plavnik (FK Inter Bratislava)
 • Dominik Wiesner (FK Inter Bratislava)
 • Martin Žilavý (FC Malacky)
 • Matúš Hollý (MFK Záhorská Bystrica)
 • Michal Rigo (ŠK Vrakuňa Bratislava)
 • Erik Baďura (ŠK Svätý Jur)
 • Ivan Schmӧgner (ŠK Svätý Jur)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 59: Marek Beseda  1298523 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 24.08.2020.

U.č. 60: Martin Kovačič  1240102 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 24.08.2020.

U.č. 61: Samuel Mifkovič  1305413 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, urážlivé gesto voči trénerovi súpera, podľa 48/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.48/2a DP, od 24.08.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 62: Dávid Jakubec  1133568  (FK Vajnory, S4BA) , od 24.08.2020.

U.č. 63: Peter Koporec  1262345  (FKM Karlova Ves, S4BA) , od 24.08.2020.

U.č. 64: Samuel Kubinec  1314002  (FC Zohor, SD3R) , od 24.08.2020.

U.č. 65: Tomáš Sklenár  1325213  (TJ Jarovce BA, MD3R) , od 24.08.2020.

U.č. 66: Ján Berkay  1421667  (FC Ružinov, MD3R) , od 24.08.2020.

U.č. 67: Dalibor Karalo  1398073  (FC Ružinov, MD3R) , od 24.08.2020.

U.č. 68: Samuel Mužlay  1421667  (FC Ružinov, SD3R). Po vylúčení sa správal HNS k rozhodcovi ( hrubá urážka ), podľa čl. 37/3 a 48/1c.   DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 23.08.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 69: Dušan Barkol 1030566 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji – tréner, S3BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe v stretnutí 3. kola III. Ligy,  FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Rača Bratislava. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 týždeň, a finančná pokuta 100.-€, podľa čl.48/2b,  od 24.08.2020.

U.č. 70: Ján Kukla 1314816 (FC Ružinov BA – tréner, MD3R), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe počas a po jeho skončení stretnutia 1. kola ŠKO Miloslavov – FC Ružinov Bratislava, dňa 23.08.2020. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne, a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b, od 24.08.2020.

U.č. 71: Baďura Erik  1303791  (ŠK Svätý Jur, S4BA). Za neoprávnený štart v súťaži S4BA ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 53/2b, od 21.08.2020.

U.č. 72: Chrappa Ivan 1306793  (ŠK Svätý Jur, S4BA). Za neoprávnený štart v súťaži S4BA ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 53/2b, od 21.08.2020

U.č. 73: ŠK Svätý Jur, S4BA. Na základe podnetu od ŠTK BFZ,  začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Svätý Jur za umožnenie neoprávneného štartu hráčov bez súhlasu telovýchovného lekára. Tréner, podľa SP, čl.46/2 nesmie nominovať hráča na stretnutie ak nemá súhlas k dispozícii. Žiada Rudolfa Baďuru – vedúceho družstva a Štefana Maťaša – trénera družstva o zaslanie písomného stanoviska, do 02.09.2020 a zároveň Rudolfovi BaďuroviŠtefanovi Maťašovi pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie do vyriešenia prípadu od 28.08.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

Matrika

Informácia pre FK:

Matričné úkony pre súťaže BFZ vykonáva od 13.07.2020 p. Ján Farbula. V prípade nejasností a potreby usmernenia matričných úkonov ho kontaktujte telefonicky na čísle 0903 718 450 alebo elektronickou poštou na jan.farbula@futbalsfz.sk

Matrika BFZ oznamuje, že schválením nového rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 sa mení poplatok za schválenie prestupov bez obmedzenia alebo s obmedzením počas sviatkov, víkendov a po pracovnej dobe sekretariátu BFZ. V uvedených prípadoch bude poplatok zdvojnásobený a zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry FK.

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2020 a prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali okrem žiadosti o preregistráciu hráča aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená žiadosť o elektronický registračný preukaz hráča (ERP). ERP má platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

a/ zmeny :

PMA1, PMB1, PMC1 – 2.kolo: MŠK Iskra – NŠK A, 6.9. ( 10.00-10.-11.30 )

PMA1, PMB1, PMC1 – 3.kolo: Lafranconi – Rača B, 13.9. (14.15 –13.00 –13.00 )

PMA1, PMB1, PMC1 – 6.kolo: MŠK Iskra – Rača B, 4.10. (10.00 –10.00 –11.30 )

PMA2, PMB2 – 1.kolo: D.Lužná – Jarovce, 10.9. (17.30 – 18.30 hod. )

PRSC – 8.kolo: Kráľova – Ch.Grob, 17.10. o 10.30 hod.

b/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž :

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

pravidlá a podmienky:

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2 x 5 metrov, resp. 2 x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2 x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Termíny jednotlivých turnajov ( jeseň 2020 ) :

T1: 12.9., resp. 13.9.2020

T2: 26.9., resp. 27.9.2020

T3: 10.10., resp. 11.10.2020

T4: 24.10., resp.25.10.2020

Nahlásený termín turnaja :

sk.A:

T1 – 12.9. FC Petržalka od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

T3 – 10.10. FKM Karlová Ves od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „A“ od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FK Rača od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C:

T1 – 12.9. Iskra Petržalka od 09.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FKP Bratislava od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FK Dúbravka od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „B“ od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. MFK Záhorská Bystrica od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC IMAS od 11.00 hod. ( UT Stupava – 2 ihriská )

sk.E:

T1 – 12.9. TJ Záhoran Kostolište od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Žolík Malacky od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC Rohožník od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F:

T1 – 12.9. OFK Vysoká pri Morave od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 27.9. ŠK Závod od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. TJ Záhoran Jakubov od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G:

T1 – 13.9. PŠC Pezinok od 12.30 hod. ( HP PŠC Pezinok – 2 ihriská )

T2 – 26.9. OŠK Slovenský Grob od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. FK Karpaty Limbach od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H:

T1 – 13.9. Senec Football Academy od 10.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

T4 – 24.10. ŠK Nová Dedinka od 10,00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I

T1 – 12.9. MŠK Senec od 9.00 hod. ( HP Čataj, 2 ihriská )

T2 – 26.9. OFK Dunajská Lužná od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FC ŠTK 1914 Šamorín od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FK Slovan Ivanka od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J:

T1 – 13.9. OŠK Chorvátsky Grob od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. SFC Kalinkovo od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Bernolákovo od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. TJ Rovinka od 9.45 hod. ( 2 ihriská )

sk.K:

T1 – 12.9. ŠK Tomášov od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. SFC Kalinkovo B od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín jesenných fyzických previerok na 10.9.2020 (štadión Mladá garda). Pozvánku s limitmi a rozpisom behov dostanú rozhodcovia elektronickou poštou.

Dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov, že dôvody disciplinárnych sankcií uplatnených voči členom realizačných tímov je nutné uvádzať nielen v rubrike pri OT, ale aj v zázname rozhodcu. Nedostatky z tohto hľadiska viď nižšie.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

L. Tománek, J. Valko, A. Gosiorovský a Š. Vasilenko – chýbajú mená vedúcich družstiev domácich (hostí) v žiackych stretnutiach, alebo zdôvodnenie neprítomnosti tohto funkcionára na stretnutí, alebo uvedenie mena osoby, ktorá túto funkciu vykonávala;

P.Cvengroš a Ro. Malovec – nedostatok uvedený v predchádzajúcom bode;

M.Dúbravec – nesprávny popis priestupku hráčov pri udelení OT-ŽK (sotenie je priestupok, pri ktorom sa rozlišuje intenzita, aj keď k nemu dôjde v prerušenej hre).

Ospravedlnenia: Cvengroš 5.9., 15.-17.9.; Farkaš R. 4.9., 6.9., 19.-20.9.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedeniu SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania trénerov od marca do mája 2020 v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti evidujeme od 01.06.2020). Takáto licencia bude ale predĺžená len do konca kalendárneho roka v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a posielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na max. 24 osôb.

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie – B2:

Termín školenia:  13.09.2020 – 06.11.2020  + záverečné skúšky 20. – 21.11.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 13.09.2020 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 28.09.2020 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 08.10.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 22.10.2020 štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 31.10.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 06.11.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!) – poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športového areálu, odmeny lektorom).

Prihlášky: Len elektronickou formou do 31.08.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/.

Prihlásení (21): O. Hencz, M. Malovec, S. Árpa, P. Juhás, M. Blechová, T. Szarka, R. Horvátová, A. Bujna, B. Bolech, M. Hatala, P. Milko, M. Križan, O. Vereš, K. Šlahor, Noskovič, F. Nagy, T. Filipiak, V. Jedinák, L. Krisztin, M. Jankovič, R. Budanec.

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TJ Záhoran Jakubov v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 02.09.2020 (streda) praktický seminár trénerov na témuPríprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriach. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.
Prihlášku (na stránke: https://bfz.futbalnet.sk/sekcia/1784/) treba posielať na adresu: registracia.jakubov@gmail.com.

Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020

Dátum Akcia (program) /miesto/ Kategória
September:
03.09.2020 KZ PPT ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek BFZ U14, BFZ U15
08-09.09.2020 RT PPT Poprad U14, U15 – mimo FA a ÚTM BFZ U14, BFZ U15
10.09.2020 TURNAJ 8 – kluby FA a ÚTM + výbery U13 /Dunajská Lužná/ Kluby BFZ U13, ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, BFZ WU14
15.09.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TJ) BFZ U14
16.09.2020 MinichampionsLiga U12 – 1.kolo BA /MiniUT Rapid/ Kluby BFZ U12
19.09.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TJ) /Pezinok/ – s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2020 Kontrolný zraz BFZ U14 (TJ) /Viničné/ BFZ U14
19-23.09.2020 RT Senec a okolie U14 – s hráčmi FA BFZ U14
Október:
20-21.10.2020 Finále MiniChampionsLiga U12 – Púchov Kluby U12
November:
24.11.2020 HSM SFZ U13 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U13
27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala Pezinok/ BFZ U13
28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ s hráčmi FA BFZ U13
December:
05.12.2020 HSM SFZ U15 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI