ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 22.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 25.10.2021. Okresy Bratislava I -V, a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okresy Malacky a Senec do 1.stupňa ohrozenia (červená farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok 30.10. o 14:00

U19

12.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – NŠK 1922 Bratislava 23.10. o 10:00

13.kolo FK Dúbravka – SDM Domino “B” 28.10. o 9:00

13.kolo FK Rača Bratislava – FC Ružinov Bratislava 28.10. o 10:30

U17 A

10.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Vajnory 23.10. o 14:00

11.kolo FK Rača Bratislava – TJ Malinovo 29.10. o 11:00

U17 B

11.kolo FC Ružinov Bratislava – FK Lamač Bratislava 27.10. o 16:00

U15/U13

11.kolo MFK Rusovce – FKP Bratislava 26.10. U13 o 15:00 / U15 o 16:30

11.kolo FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec 28.10. U15 o 13:30 / U13 o 15:00

Nariaďuje odohrať:

III. liga

12.kolo ŠK Nová Dedinka – ŠK Vrakuňa dňa 21.11.2021 o 13:00

15.kolo OFK Dunajská Lužná – TJ Rovinka dňa 13.11. o 13:30

U19

12.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Rača Bratislava dňa 20.11. o 13:00

15.kolo OFK Dunajská Lužná – MŠK Kráľová pri Senci dňa 14.11. o 13:30

Odstupuje na DK:

FK Lamač Bratislava (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 11. kola do 48 hodín.

Kontumuje:

stretnutie 11.kola S4BA FK Jablonové – TJ Slovan Vištuk (2:0) v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. c) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu FK Jablonové tri body a aktívne skóre 3:0.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

Andrej Polkoráb (PŠC Pezinok)

František Somorovský (PŠC Pezinok)

Bruno Sirota (FC IMAS)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U132: Michal Gubrický 1252696 (CFK Pezinok – Cajla, IV. liga) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 18.10.2021

U133: Martin Duračka 1259209 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl.46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 18.10.2021

U134: Igor Turinič 1177882 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za HNS, pokus o udretie diváka nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre. Menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP od 18.10.2021.

U135:  Karim Abdellaoui 1355522 (NŠK 1922 Bratislava,SD3R)  vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl.48/1c DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 18.10.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U136: Matej Ružička 1301061 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, lll. liga), od 18.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U137: Matúš Šteberla 1304332 (FK Karpaty Limbach, IV. liga), od 18.10.2021

U138: Michal Šimunek 1148608 (TJ Čunovo, IV. liga), od 18.10.2021

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6 DP:   

U139: Rastislav Boris, tréner 1320806 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga), od 18.10.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U140: Lukáš Baďurík – HU 1244371,MŠK Senec, lll. LigaBerie na vedomie stanovisko menovaného a klubu k U129 a za hrubé nešportové správanie k delegovaným osobám po stretnutí, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 48/2b DP, od 9.10.2021.

U141: MŠK Senec, lll. Liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U129  (hrubé nešportové prejavy HU voči delegovanej osobe, neumožnenie klubu DZ pozrieť si videozáznam po stretnutí, ktorý nezaznamenáva odchod hráčov z HP a odchod HU z areálu pred vyhodnotením stretnutia DZ v stretnutí 10. kola MŠK Senec – FK Rača Bratislava, ukladá DS – finančnú pokutu 150.-€, podľa čl. 48/4, čl. 64/1a a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U142: FK Karpaty Limbach, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U130 k neuzatvorenej nominácii 30 minút pred stretnutím 9. kola FK Karpaty Limbach – FK Lamač Bratislava a podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.

U143: FKM Karlova Ves, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U131 k porušeniu RS BFZ bod 9.7nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov počas celého stretnutia 9. kola FKM Karlova Ves – TJ Slovan Vištuk a podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.

U144: ŠK Závod, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch za nedostatočnú usporiadateľskú službu, hrubé nešportové správanie diváka voči AR2 a za jeho nepovolený vstup na hraciu plochu po stretnutí 11. kola ŠK Závod – CFK Pezinok-Cajla podľa čl.58/1a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U145: FK Jablonové, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie za hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera. Berie na vedomie stanovisko klubu k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk a pokračuje v šetrení prípadu.

U146: TJ Slovan Vištuk, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk a odmietnutie pokračovania v hre po prvom polčase, predvoláva zástupcu klubu na svoje rokovanie dňa 28.10.2021 o 16,00 hodine.

U147: Športový klub Nová Dedinka, lll. Liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch za hrubé nešportové správanie divákov vo vyhradenom sektore hostí v stretnutí 11. kola FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Nová Dedinka podľa čl.58/1a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U148: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. Liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko klubu k HNS člena US Michala Gaľbu, (urážlivé výroky a vyhrážanie počas stretnutia smerom k asistentovi rozhodcu 2) v stretnutí 11. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Tomašov, do 26.10.2021.

U149: FC Rohožník, MD3R-U17. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 9.2 – na stretnutí nebol zdravotník, napriek tomu, že bol uvedený v ZoS 7. kola FC Rohožník – FK Inter Bratislava B, kde prišlo k vážnemu zraneniu hráča a bola privolaná RZS, do 26.10.2021.

U150: FC Ružinov, II liga žiaci-U13. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu SP bod 82/1f, 8. kola FC Ružinov – ŠK Bernolákovo, do 26.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4 ( predohrávky )

A/ FKP Bratislava – 23.10. 2021 od 14,00 hod. ( 2 ihriská )

C/ ŠK Vrakuňa – 23.10. od 15,15 hod. ( 2 ihriská )

G/ OFK Vysoká pri Morave – 23.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ FK Karpaty Limbach – 24.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ FK Slovan Most – 23.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Nová Dedinka – 23.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4 ( predohrávky )

A/ FKM Karlová Ves – 24.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská)

H/ CFK Pezinok Cajla – 23.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

c / zmeny ( jesenné prázdniny, pandemické opatrenia )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Jarovce – PŠC Pezinok, 26.10. o 16.45 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Svätý Jur – ŠK Vrakuňa, 27.10. o 16.30 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PMA3 – 9.kolo: Domino C – Vajnory B, 27.10. o 17.00 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B ( nahlásiť termín )

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb ( nahlásiť termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pavlíková – v zázname rozhodcu chýba popis priestupku pri udelení OT-ŽK masérovi D;

Ľ. Polakovič – zmätočne vysvetlená neprítomnosť trénera H resp. jeho zástupcu na lavičke náhradníkov (nie je jasné, kto danú funkciu vykonával);

E. Bogdáň – neuvedené meno hlavného usporiadateľa.

Pozýva na zasadnutie dňa 26.10. L. Tománka, M. Perašína, R. Pavlíka, P. Vnuka a R. Farkaša.

Ospravedlnenia: Polakovič 27.10.-2.11; Ďurčo 29.10.-10.11.

Trénersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI