Úradná správa č. 7 zo dňa 16.8.2013

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že v týchto dňoch bolo posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak v priebehu nesledujúceho týždňa faktúru neobdržíte, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ.

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

oznamuje, že na základe hlasovania VV BFZ per rollam pozastavuje nariadenie v RS čl.2.1(videozáznam) pre súťaže S4A a S4B s účinnosťou od 16.8.2013 do 31.12.2013.

TMK a KM BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga Slovensko, v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2002) a starších žiačok U16 (nar. po 1.1.1998), aby sa prihlásili písomne do 19.8.2013 na adresu sekretariátu BFZ – úsek mládeže, alebo na e-mail : rudolf.novak@futbalsfz.sk .
Turnaj sa uskutoční predbežne v termíne 16.9.2013 (termín – deň bude spresnený) a víťaz turnaja postúpi do celoslovenského finále dňa 1.-2.10.2013 vo Zvolene. Hrá sa na malých umelých trávach – mini ihriskách, počet hráčov (4+1). Účastníci si hradia len cestovné a poistenie. Pre záujemcov pošleme podrobnejšie propozície a ďalšie informácie.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4B 1.kolo ŠK FO Malacky – Záhoran Kostolište 18.8.2013 o 17:00hod. ( ihr. Kostolište).
MD3R 1.kolo ŠKP Inter Dúbravka – ŠK Gajary 20.8.2013 o 17:00ohd.(zmena hracieho dňa).
ŠTK nariaďuje odohrať:
1.kolo MD3R ŠK Nová Dedinka – FK Rača 18.8.2013 o 13:00hod.(zmena hr. času).
1.kolo MD3R FK Šamorín- Hamuliakovo – FC Ružinov 18.8.2013 o 13:00hod.(zmena hr. času)
ŠTK na základe lekárskej správy odkladá stretnutie 1.kola MD3R LP Domino – FK BCT Bratislava z dôvodu hromadnej črevnej virózy na neurčito.
ŠTK odstupuje na DK za nepredloženie licenčného preukazu trénera ku kontrole tieto FK:
MRB – ŠK Bernolákovo, FK Stupava
SD3R – ŠK Bernolákovo, FK Rača, Záhoran Kostolište
ŠTK upozorňuje kluby S4A,S4B,MD3R,SZRL a MZRL, ktoré nepredložili licenčný preukaz trénera ku kontrole, aby ho elektronickou poštou zaslali na emailovú adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk do stredy 21.8.2013.
ŠTK schvaľuje žiadosť OFK D. Lužná o odohratie majstrovských stretnutí (SD3R,SZRL,MZRL a prípravky)na ihrisku s umelým povrchom v prípade nepriaznivého počasia. OFK D. Lužná je povinný včas informovať FK, ak sa stretnutia odohrajú na ihrisku s umelým povrchom.
ŠTK berie na vedomie list hráčov ŠK Malacky FO.ŠTK nie je oprávnená zasahovať do štruktúr klubu ŠK Malacky FO a odporúča hráčom adresovať list na vedenie ŠK Malacky FO.
ŠTK oznamuje klubom, že v novom súťažnom ročníku 2013/2014 môžu na stretnutie nastúpiť iba hráči, ktorý majú nový plastový preukaz. V prípade nedodania nových plastových preukazov pre FK môže hráč nastúpiť na majstrovské stretnutie iba v tom prípade, ak FK požiadal o vystavenie nového plastového preukazu a na verejnom portáli www.futbalnet.sk je u hráča zadaná fotografia, na základe ktorej sa dá skonfrontovať.
ŠTK odporúča FK, aby klubový ISSF manageri nahrali všetkým hráčom, pôsobiacim v jednotlivých FK fotografie, pre overenie v prípade skonfrontovania na verejnom portáli www.futbalnet.sk.
ŠTK oznamuje, že na základe hlasovania VV BFZ per rollam pozastavuje nariadenie v RS čl.2.1(videozáznam) pre súťaže S4A a S4B s účinnosťou od 16.8.2013 do 31.12.2013.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána TJ Rovinka(MRB),vznesenú po stretnutí Slovan Ivanka p. Dunaji – TJ Rovinka. Námietka je v kompetencii KRaD.

Disciplinárna komisia:

U.č. 9 Ťapuška Dušan / FK Most pri BA / vylúčený za držanie súpera v jasnej gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 12.08.2013 (10.-€)
U.č. 10 Matúšek Roman / ŠK Svätý Jur / vylúčený za držanie súpera v jasnej gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/1/b od 11.08.2013 (10.-€)
U.č. 11 Čermák Tomáš / ŠK Plavecký Štvrtok / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 11.08.2013 (10.-€)
U.č. 12 Kocnár Lukáš / FK BCT BA – SD3R / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 11.08.2013 ( 5.-€)
U.č. 13 Hlavina Lukáš / FK Karpaty Limbach / vylúčený za hrubé nešportové správanie voči rozhodcovi – 5 s.s. nepodmienečne, podľa 1/3/b od 11.08.2013 (10.-)
U.č. 14 Krucký Tomáš / TJ Rovinka / vylúčený po 2 ŽK- DK po vzhliadnutí videozáznamu a správy delegáta p. Brodyho zo stretnutia FK Sl. Ivanka – TJ Rovinka usúdila, že k priestupku na 2 ŽK nedošlo a upúšťa od disciplinárneho konania. Hráč Krucký Tomáš má uvoľnenenú činnosť od 16.8.2013 (10.-€)
U.č. 15 DK na základe správy delegáta stretnutia a vyjadrenia hráča TJ Rovinka p. Kanisa Mariána, ktorý sa zúčastnil zasadnutia DK, za HNS po stretnutí FK Sl. Ivanka – TJ Rovinka udeľuje disciplinárne opatrenie hráčovi Kanis Marián – zastavenie činnosti nepodmienečne na 2 s.s. od 12.8.2013. (10.-€)
U.č. 16 DK na základe správy delegáta stretnutia a vyjadrenia predsedu TJ Rovinka p. Jaroslava Ománika, ktorý sa zúčastnil zasadnutia DK, udeľuje klubu TJ Rovinka za HNS trénera a maséra klubu na hráčskej lavičke počas stretnutia FK Sl. Ivanka – TJ Rovinka peňažitú pokutu 50.-€
U.č. 17 Na DK sa dostavili pozvaní p Daniel Horvát a rozhodcovia pp Somoláni, Berner a Rozinek. Po vyjadrení menovaných DK žiadosť o odpustenie zvyšku trestu od hráča Horváta Daniela – ŠK Lozorno zamieta.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 22.8.2013 o 16,00 hodine.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Berie na vedomie oznámenie F. Jancuru o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu. Ďakuje menovanému za činnosť vo funkcii rozhodcu v rámci BFZ a ObFZ Bratislava-mesto.
Upozorňuje rozhodcov, ktorí sú nominovaní na stretnutia II.LS/M/DZ, že zápis o stretnutí posielajú poštou na adresu Západoslovenského futbalového zväzu: Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova 23, 949 01. Počet exemplárov 1+3 (II.LSDZ) resp. 1+2 (II.LMDZ). Vyúčtovanie z týchto stretnutí je potrebné odovzdať na BFZ.
Pozýva na zasadnutie dňa 23.8. o 17.30 T. Srnu, M. Melíška a M. Brodyho st.
Ospravedlnenia: Černý 24.-25.8., 31.8.-1.9., 14.-15.9.; Laciňák 16.-19.8., 28.-30.8.; Boldižár do konca jesennej časti; Melíšek 31.8.-1.9.; Valko 31.8.; Chladek 25.8.; Mazanec P. 13.8.-2.9.; Minárik 25.-30.8.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 16.8.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, K. Miček, M. Terlanda, P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo, M. Mintál, P. Maroň, T. Bartoš, K. Schulz, R. Bacigal, M. Halmeš, St. Hakala (29)
Študenti FTVŠ (len špecializácia) – M. Ďanovský (FTVŠ), L. Martinka (FTVŠ), M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), T. Balga (5)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termíny školenia :
I. časť – 29.9.-2.10.; II. časť – 27.-30.10.; III. časť – 24.- 26.11. a  skúšky – 13.12.2013
Ďalšie prihlášky na školenie UEFA B už neberieme !

Školenie trénerov na UEFA Grassroots „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov):
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič, R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, Z. Bencová, P. Majdák, D. Jáger, I. Stano, B. Bolech, Z. Kontár, P. Zboniak, G. Lacska, P. Haľko, P. Szabo, V. Gligič, T. Huszár, A. Licoli (36)
Termíny školenia :
I. časť – 27. – 29.9.; II. časť – 20. – 22.10.2013
Ďalšie prihlášky na školenie UEFA Grassroots C už neberieme !

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B) (6)
—————————————————————————————————————————

NOMINÁCIA
hráčov U14 (nar. po 1.1.2000) výberu BFZ na KZ – 19.08. 2013 v Bratislave

Hráči:
MIHOK Marko Petržalka                         KONEČNÝ Ivan Žolik Malacky
HEGYI Samuel Petržalka                         ŠKODA Matej SFM Senec
ČECH Adam Petržalka                               WIESNER Frederik SFM Senec
HABODÁSZ Samuel Petržalka                TAKÁCS Dávid SFM Senec
KOPŠÍK Samuel Petržalka                        RUSNÁK Adam SFM Senec
POCHYLÝ Nicolas Inter                           JELÍNEK Tomáš Karlová Ves
VITKOVIČ Patrik D. N. Ves                     ČAHOJ Michal Karlová Ves
RUŽIČKA Matej Ivánka                            UHER Enrico Karlová Ves
BRUNNER Martin FA Bratislava           HIRKO Jakub ŠK Slovan
HRONČEK Martin ŠK Slovan                   BALÁŽ Samuel ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan                ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                       HORVATH Adam ŠK Slovan
ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan                     KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                           NAGY Richard ŠK Slovan
SADOVSKÝ Adam ŠK Slovan                  MAJCHER Patrik Lamač
REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK Rudolf
TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor ;
VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR : MICHALOVICH František

Zraz nominovaných je dňa 19.08.2013 (pondelok) o 10,30hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 19.8.2013 (pondelok cca o 13,00 hod.) v Bratislave . Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu ), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

NOMINÁCIA
hráčov U13 (nar.po 1.1.2001) širšieho výberu BFZ na KZ -26.08.2013 v Bratislave

Hráči:
Patrik KUKLA ŠKP Bratislava                    Erik HORŇÁK FC Ružinov
Adam KUNŠTEK ŠKP Bratislava               Lukáš CSANO FC Ružinov
Jozef VLAŠIČ ŠKP Bratislava                     Tomáš ŠVAGERKO FC Ružinov
Kristián ČERNÁK ŠKP Bratislava              Sebastián KESZEI FA Bratislava
Adam KORMANÍK ŠKP Bratislava           Ladislav NAGY FA Bratislava
Filip DRGOŇA Domino Bratislava            Kristián MESAROŠ FK Rača
Ján TROCHTA Domino Bratislava            Filip ADÁMEK FK Rača
Stanislav UHER FKM Karlova Ves            Róbert PUŠKÁR BCT
Lukáš LETENAY FKM Karlova Ves          Matúš MOLNÁR DNV
Marko ŽVÁČ Žolík Malacky                        Martin BILSKÝ PŠC Pezinok
Patrik WALTER Žolík Malacky                   Matej KUDRNÁČ PŠC Pezinok
Richard BIKSADSKÝ Žolík Malacky         Rastislav JENDRUŠ D.Lužná
Viktor VONDRYSKA Slovan Ivanka         Matej DOLNÍK D.Lužná
Juraj JÁNOŠÍK Slovan Ivanka                    Martin LACKO ŠK Šenkvice
Lukáš LOVAS Slovan Ivanka                        Filip JURAN ŠK Šenkvice
Dominik MEZOVSKÝ ŠK Bernolákovo      Richard RUBIN Slovan Modra
Patrik PROCHÁZKA ŠK Bernolákovo        Kristián PETÁK Limbach
Adam HOUDEK OFK Vysoká                         Tomáš HREBEŇ ŠK Lozorno
REGIONÁLNY TRÉNER : Rudolf NOVÁK
TRÉNERI: Marek PORVAZNÍK, Maroš SKOVAJSA;
VEDÚCI DRUŽSTVA: Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných na kontrolný zraz je v pondelok 26.08.2013 o 16,00 hod. ihrisku ŠK Krasňany, Pekná cesta, Bratislava – Krasňany. Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (kopačky, tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p.PORVAZNÍK 0903 641544 / hráči ObFZ BA mesto /, p.SKOVAJSA 0902 658530 / hráči ObFZ BA vidiek /.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia
zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA
hráčov U-15 (nar. po 1.1.1999) výberu BFZ na Medzinárodný turnaj v Košiciach v dňoch 25. – 29.8.2013

Hráči :
Martin HAJTMÁNEK ŠK Slovan               Tomaš RYBÁR ŠK Slovan
Filip ŠIMORA ŠK Slovan                              Samuel LIVORA ŠK Slovan
Jakub BALÁŽ ŠK Slovan                              Dominik DANIŠ ŠK Slovan
Samuel KOZLOVSKÝ ŠK Slovan                Tamáš NÉMETH ŠK Slovan
Martin VICIAN ŠK Slovan                           Jakub LACKO ŠK Slovan
Adam FRONC ŠK Slovan                              Dávid KOČÍK ŠK Slovan
Michal MACO FC Petržalka                         Jozef TORNYAI SFM Senec
Juraj KISS FC Petržalka                                Dominik ŠPIRIAK SFM Senec
Marko ŠIMONČIČ FC Petržálka                  Mário LORINCZI Žolík Malacky
Náhradníci:
Juraj MARTÍŠEK Ivánka p. Dunaji           Richard CHMÚRA SFM Senec
Jakub ČIŽNÁR FKM Karlova Ves              Branislav LEXA ŠK Slovan
Martin MICHAL FKM Karlova Ves           Adam BEŇO ŠK Slovan
Lukáš VILIM FK Inter                                   Adam SITH D. N. Ves
Dominik ŠUSTA FK Inter                              Patrik BORIS FC Petržálka
Dávid ŠTEVÍK LP Domino                            Samuel FOLTÝN Žolík Malacky
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK;
TRÉNER : Mário ROVENSKÝ
VEDÚCI DRUŽSTVA: MASÉR: Marián MAREŠ

Zraz nominovaných je v nedeľu 25.08.2013 o 14.45 hod pri Dome športu budova SZTK
( vchod od Polusu ). Ukončenie zrazu je naplánované vo štvrtok 29.8.2013 cca 19.00
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj a preukaz poistenca!
Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť na t. č. p. ROVENSKÝ 0908 726 884.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku.Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzat na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1. Nakoľko sa v sobotu 14.9.2013 na štadione FK Rača uskutoční futbalový turnaj “ Memoriál bývalého predsedu FK Rača p.Sedramača “ nariaďuje KM odohrať stretnutia 3.kola PMA1, PMB1, PMC medzi družstvami FK Rača – ŠK SFM Senec nasledovne:
PMA1 – nedeľa 15.9. o 15,00 hod., PMB1 – nedeľa 15.9. o 16,00 hod., PMC – nedeľa 15.9. o 17,00 hod. Zmeny sú už upravené v ISSF.
2. Schválená vzájomná dohoda klubov
PMA1 – 1.kolo: FC Ružinov – FK Inter Bratislava – pondelok 2.9.2013 o 17,30 hod. v Ružinove
PMB1 – 1.kolo: FC Ružinov – FK Inter Bratislava – pondelok 2.9.2013 o 16,00 hod. v Ružinove
PMC   – 1.kolo: FC Ružinov – FK Inter Bratislava – pondelok 2.9.2013 o 16,00 hod. v Ružinove
3. Schválené zmeny odohratia stretnutí z dôvodov kolízie stretnutí / 2.liga dorast ZsFZ, prípravky BFZ /
PMA1 – 4.kolo: FK Inter Bratislava – FK Rača bude sa hrať vo štvrtok 26.9.2013 o 16,00 hod. / Drieňova ul./
PMB1 – 4.kolo: FK Inter Bratislava – FK Rača bude sa hrať vo štvrtok 26.9.2013 o 16,00 hod. / Drieňova ul. /
PMC   – 4.kolo: FK Inter Bratislava – FK Rača bude sa hrať vo štvrtok 26.9.2013 o 17,30 hod. / Drieňova ul. /
PMA3 – 3.kolo: FK Inter Bratislava – FK Dúbravka bude sa hrať vo štvrtok 12.9.2013 o 16,00 hod. / Drieňova ul. /
PMA3 – 5.kolo: FK Inter Bratislava – FK Lamač bude sa hrať vo štvrtok 3.10.2013 o 16,00 hod. / Drieňova ul. /
PMA3 – 7.kolo: FK Inter Bratislava – ZŠ Kalinčiakova bude sa hrať vo štvrtok 17.10.2013 o 16,00 hod. / Drieňova ul./
Zmeny sú už upravené v ISSF.
4. Žiadame FK aby si začali postupne nahrávať súpisky družstiev do systému ISSF
5. Upozorňujeme FK, že minimálny počet hráčov na súpiske prípravky je 8 hráčov.
6. Schválené súpisky prípraviek správcom súťaží.
PMA1 – ŠK Slovan Bratislava, LP Domino Bratislava
PMB1 – LP Domino Bratislava
PMC   – LP Domino Bratislavs
PMA3 – FK Scorpions Bratislava
PrSC  – Slovan Ivanka , SFC Kalinkovo / hráč Šimon Podstrelenec 1332699 – doplniť fotografiu /
7. Neschválená súpiska
Záhoran Jakubov – nedostatočný počet hráčov / len 7 /, doplniť trenera, vedúceho, zástupcu klubu
8. KM berie na vedomie pripomienku FC Petržalka 1898 ohľadne nesprávne uvedeného hracieho času 2.kola PMB1 v systéme ISSF. Správca súťaže vykonal opravu.
9. KM oznamuje FK, že za KM BFZ sú správcami súťaží prípraviek ustanovení:
Ivan Konečný – 0902 544371, 0914 173242, ivan.konecny@centrum.sk
Pavel Príkopa – 0905 474471, 0903 718455, pavel.prikopa@futbalsfz.sk

 

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodou klubov
S5VB 2.kolo Sl. Grob „B“ – Kráľová p.S. „B“ dňa 17.8.2013 o 14,00 hod S5VB 4.kolo Častá – Kaplná dňa 28.8.2013 UHČ na ihrisku v Kaplnej (zmena ihriska)
S5VB 6.kolo Sv. Jur „B“ – Doľany dňa 8.9.2013 UHČ na ihrisku TJ Dr. Doľany (zmena ihriska)
S5VB 13.kolo Doľany – Modra dňa 27.10.2013 UHČ na ihrisku v Modre (zmena ihriska)
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
S5VB 10.kolo Grinava – Dubová dňa 6.10.2013 UHČ na ihrisku v Dubovej (zmena ihriska)
ŠTK odkladá stretnutie S5VA 1.kolo Borinka – FC Malacky. Náhradný termín stretnutia bude upresnený dodatočne v US.
ŠTK oznamuje klubom, že v novom súťažnom ročníku 2013/2014 môžu na stretnutie nastúpiť iba hráči, ktorí majú nový plastový preukaz. V prípade nedodania nových plastových preukazov pre FK môže hráč nastúpiť na majstrovské stretnutie iba v tom prípade, ak FK požiadal o vystavenie nového plastového preukazu a na verejnom portáli www.futbalnet.sk je u hráča zadaná fotografia, na základe ktorej sa dá skonfrontovať.
ŠTK odstupuje na DK ŠK Kaplná za nedodanú súpisku družstva v stanovenom termíne
ŠTK žiada kluby ŠK Nová Dedinka a FK Družstevník Blatné na doplnenie funkcionárov v súpiske družstiev.

Disciplinárna komisia:

U.č.4
Andrašovič Juraj ( ŠK Svätý Jur „ B “ ) vylúčený za HNS – udretie súpera lakťom do tváre v prerušenej hre – oplácanie – DK udeľuje disciplinárne opatrenie ( DO ) – zastavenie pretekárskej činnosti ( ZPČ ) na 4 s.s. nepodmienečne od 12.8.2013, podľa čl. 1/6 b. Rokovací poplatok vo výške 10 € bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre. ( 10 € )
U.č.5
DK eviduje elektronické podanie FK Záhorská Ves a upozorňuje menovaný oddiel, že v zmysle Disciplinárneho poriadku môžu kluby podať odvolanie v lehote do 15 dní od uverejnenia disciplinárnych opatrení v úradnej správe a tiež, že riadenie súťaží prípraviek spadá do kompetencie KM BFZ.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

oznamuje:
Používať zápisy o stretnutí vytlačené iba v ISSF systéme , v prípade, že sa hráč nemôže preukázať novým plastovým preukazom, musí predložiť iný doklad totožnosti s fotkou (OP), podľa RS čl.7 – štart hráča ods.7, ktorý musí byť predložený do kabíny R spolu so zápisom o stretnutí.
KR a D upozorňuje, aby R nosili na stretnutia dve zástavky a nie iba jednu
Ak nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po ukončení stretnutia, R a D sú povinní uviesť dôvod v zápise o stretnutí a v správe delegáta
Ospravedlnenia R zasielať min. 10 dní vopred e-mailom na adresy: pincek.j@centrum.sk; peter.augustovic1@gmail.com
Ospravedlnenia D zasielať rovnako 10 dní vopred e-mailom na adresy: pincek.j@centrum.sk; abanic@azet.sk
UPOZORNENIE  pre delegátov – Správy delegátov je potrebné zasielať elektronicky najneskôr do utorka, do 12:00 hod., na tieto e-mailove adresy :
pincek.j@centrum.sk / J.Pinček /; abanic@azet.sk / A.Banič / a rudolf.hupka@futbalsfz.sk / sekretariát ObFz Ba-vidiek

Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
KR a D pozýva na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 22.8.2013 o 18:30 hod. v novom sídle BFZ na Súmračnej ulici tých rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného semináru. Sú to: Habo, Bihári, Hošo, Durčo, Kováč, Miško, Surovský, Mrva.
Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenia: Rybár 25.8., Pirník do prihlásenia, Olša M. 17.-18.8.

Komisia mládeže:

1. Zloženie komisie
predseda – Ivan Konečný
členovia – Stanislav Baxa, Marcel Olša, Dušan Olša
2. Rozdelenie súťaží
SZV MA: Ivan Konečný – 0902 544371, 0914 173242, mail. ivan.konecny@centrum.sk
SZV PK: Stanislav Baxa – 0902 137654
SZV SC: Marcel Olša – 0902 265059
MZV:      Dušan Olša – 0910 180277
3. Upozorňuje FK hrajúce SZV MA aby si v RS na strane 85 škrtli pod číslom 10 FK Stupava. Uvedený klub má číslo 15. Číslo 10 je voľný žreb.
4. Upozorňuje FK hrajúce SZV SC aby si v RS na strane 85 škrtli hrací čas ŠK Tomašov NE 2 hod.pUHČ. Správne má byť NE 10,00 hod. Zmena je už zaznamenaná v ISSF.
5. Upozorňuje FK hrajúce SZV MA, že termín nahratia sezónnych súpisiek v ISSF je utorok 20.8.2013. V prípade nenahratia sezónnej súpisky sa príslušný FK vystavuje disciplinárnemu šetreniu.
starší žiaci – minimálny počet hráčov na súpiske je 13
mladší žiaci – minimálny počet hráčov na súpiske je 11
Všetci hráči štartujú na novú plastovú kartu, v prípade, že hráčovi, resp. viacerým hráčom nebola plastová karta dodaná povoľuje sa štart na originál kartu poistenca, za podmienky, že je riadne uvedený v ISSF / fotografia, pridelené registračné číslo a je riadne preukázateľné, že požiadal o vystavenie a dodanie plastovej karty /.
6. Schválené súpisky v ISSF
MZV: FC Pusté Uľany 2010, SFC Kalinkovo
7. Neschválené súpisky v ISSF
SZV MA: Záhoran Jakubov – doplniť počet hráčov na 13, chýba meno trenera, chýba zástupca klubu – ISSF Manažér
SZV SC: ŠK Igram – doplniť počet hráčov na 13, hráči Ján Fekete, Marek Brestovanský – chýbajú fotografie, chýba vedúci družstva
MZV: ŠK Báhoň – Marián Budinský, Marián Šúplata – chýbajú fotografie
Žiadame uvedené FK o odstránenie zistených nedostatkov.
8. Žiadame FK aby sledovali US a dodržiavali všetky futbalové normy a RS
9. Upozorňujeme na zmenu v počte striedaní hráčov v súťažiach starších žiakov – striedať možno 6 hráčov / RS 8.2 /

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI