Úradná správa č. 9 zo dňa 30.8.2013

BFZ

Sekretariát:

Ekonomická komisia BFZ týmto upozorňuje a zároveň vyzýva všetky FK (FO) v regióne BFZ na včasnú úhradu zálohových faktúr BFZ, ktoré poštou zaslal sekretariát BFZ, alebo boli osobne prevzaté zástupcami FK (FO) na sekretariáte BFZ. 

TERMÍN SPLATNOSTI ZÁLOHOVÝCH FAKTÚR - FAKTUROVANÁ SUMA MUSÍ BYŤ PRIPÍSANÁ 
NA ČÍSLO ÚČTU BFZ 2872972754/0200 NAJNESKORŠIE V PIATOK DŇA 30. 08. 2013.
Ak fakturovaná suma nebude do 30. 08. 2013 pripísaná na účet BFZ, bude mať 
príslušné družstvo seniorov okamžite zastavenú pretekársku činnosť.
Podrobnejšie informácie sú uverejnené v Rozpise majstrovských súťaží 
vo futbale súťažný ročník 2013 - 2014,vydanom BFZ, bod 5.2.5., strana 
14 a 15.
V prípade, že niektorý FK (FO) zálohovú faktúru ešte neobdržal, nech 
urgentne mailom (darina.scibranyova@futbalsfz.sk) a telefonicky 
(0903718450) informuje sekretára BFZ, p. Darinu Ščibranyovú.

Oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Oznamuje, že FO ŠK Šenkvice zastupuje predseda ŠK Šenkvice pán Ján Belko s okamžitou účinnosťou a nahrádza doterajšieho predsedu FO pána Róberta Benčúrika.

Športovo – technická komisia:

ŠTK kontumuje:
S4B 1.kolo Záhoran Kostolište – ŠK FO Malacky podľa SP čl.100/e.Výsledok dosiahnutý na ihrisku (10:0) ponecháva v platnosti.
SD3R 4.kolo OFK Dunajská Lužná – ŠK Svätý Jur 3:0kont. podľa SP čl.100/b.ŠK Svätý Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 v sume 150€.
SZRL 1.kolo ŠK Vrakuňa –  Domino Bratislava 0:3kont. podľa SP čl.100/b.ŠK Vrakuňa bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 v sume 100€.

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 4.kolo FK Stupava – Domino Bratislava dňa 4.9.2013 o 17:00hod.
MRB 4.kolo ŠK Bernolákovo – FC Ružinov dňa 4.9.2013 o 17:00hod.
MRB 4.kolo Karpaty Limbach – ŠK Svätý Jur dňa 4.9.2013 o 17:00hod.
MRB 4.kolo MŠK Králová p. Senci – ŠK Báhoň dňa 4.9.2013 o 17:00hod.
MRB 4.kolo Slovan Most p. Bratislave – Slovan Ivanka p .Dunaji dňa 4.9.2013 o 17:00hod.
SD3R 4.kolo FK BCT Bratislava – FK Rača dňa 25.9.2013 o 16:00hod.
SZRL 3.kolo ŠK Vrakuňa – FK BCT Bratislava dňa 12.9.2013 o 17:00hod.

ŠTK z dôvodu kolízií oznamuje zmeny hracích časov družstiev Domino Bratislava:
SD3R 7.kolo Domino – OFK D. Lužná dňa 14.9.2013 o 16:00hod.
SD3R 9.kolo Domino – ŠK Vrakuňa dňa 28.9.2013 o 16:00hod.
SD3R 13.kolo Domino – ŠK Báhoň dňa 26.10.2013 o 9:00hod.
SD3R 15.kolo Domino – ŠK Bernolákovo dňa 9.11.2013 o 13:30hod.
SZRL,MZRL 11.kolo Domino – Slovan Ivanka p.Dunaji dňa 27.10.2013 o 9:00hod.(SZRL) a 10:30hod.(MZRL).
ŠTK berie na vedomie list FK Inter Bratislava.

ŠTK  nariaďuje FK Inter Bratislava(MRB):
Oznámiť termíny domácich stretnutí seniorov (MRB) na MÚ Bratislava –Ružinov 7 dní pred termínom konania stretnutia.
Pri stretnutiach  na ihriskách súperov spolupracovať z domácim FK pri organizácii a hladkom zabezpečení priebehu stretnutia.
ŠTK odporúča FK Inter Bratislava podľa SP čl.44/a zabezpečiť na stretnutia dostatočnú US a prípadne aj potrebný počet príslušníkov PZ.

ŠTK vyžrebovala predkolo pohára BFZ:


Seniori 1.predkolo – termín 11.9.2013 o 17:00hod.
OŠK Marianka – TJ Záhoran Kostolište

Seniori 2.predkolo – termín stretnutí 18.9.2013 o 17:00hod.
ŠK Šenkvice – ŠK Báhoň
PŠC Pezinok – Karpaty Limbach
Lokomotíva D.N.Ves – ŠKP Inter Dúbravka
FC Rohožník – ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká
SFC Kalinkovo – Slovan Most p.Bratislave
OŠK Chorvátsky Grob – Slovan Ivanka p.Dunaji
víťaz OŠK Marianka/TJ Záhoran Kostolište  – ŠK Lozorno
FKM K.Ves – FK Stupava

Dorast  1.predkolo – termín stretnutí 18.9.2013 o 17:00hod.
ŠK Igram  – ŠK Báhoň
ŠK Šenkvice – ŠK Svätý Jur
ŠK Lozorno – Záhoran Kostolište
FK Stupava – FC Rohožník
ŠK Vrakuňa – Lokomotíva D.N.Ves

Disciplinárna komisia:

U.č.    33  Hurban Jaroslav / ŠK Gajary-1210302 / vylúčený za udretie súpera v neprer. hre  –  5 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b  od 26.08.2013   (10.-€)
U.č.    34  Husár Maroš / ŠK Vrakuňa BA-SD3R- 1252093 / vylúčený za podrazenie súpera  v gólovej situácii – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/4/a,  od 25.08.2013   ( 5.-€)
U.č.    35  Mazura Ľubomír / ŠK Bernolákovo / Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu 1 stretnutie. DK na základe čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú  pretekársku činnosť od 02.9.2013  s podmienečným odkladom do 31.12.2013. ( 10.-€)
U.č.    36  Horvát Daniel / ŠK Lozorno / Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu 4 stretnutia. DK na základe čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 4 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú  pretekársku činnosť od 30.8.2013  s podmienečným  odkladom do 31.12.2013. ( 10.-€)
U.č.    37   DK BFZ začína disciplinárne konanie proti klubu ŠKP Inter Dúbravka BA,  za porušenie nariadenia RS čl. 2.1– nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne. DK žiada uvedený klub o zaslanie videozáznamu                  a zaslanie písomného stanoviska  k nedodržanému termínu do 04.9.2013.
U.č.    38    DK BFZ začína disciplinárne konanie voči trenerovi ŠK Vrakuňa BA p. Beniakovi za HNS a vykázanie z ľavičky počas stretnutia FK Vajnory – ŠK Vrakuňa, odohraného dňa 25.8.2013. Zároveň DK dňom 30.8.2013 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne – zákaz viesť družstvo z ľavičky do vyriešenia prípadu  a žiada p. Beniaka  a klub o zaslanie písomného stanoviska            k predmetnej situácii v termíne do 04.09.2013.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Berie na vedomie oznam D. Kudlicu o vzdaní sa aktívnej činnosti rozhodcu. Ďakuje menovanému za činnosť vo funkcii rozhodcu v rámci BFZ a ObFZ Bratislava-mesto.

Nedoručené DVD zo stretnutí 2. kola MRB (16.-18.8.): ŠKP Dúbravka, Rohožník, Bernolákovo, Stupava. Žiada uvedené kluby o doručenie do 3.9. V opačnom prípade ich odovzdá na riešenie DK.

Ospravedlnenia: Pacalaj 7.9.; Ježík 21.-22.9.; Cvengroš 7.9.; Ďurčo M. 7.9. (popoludní), 10.-16.9.; Tanuška 28.8.-15.9.; Fischer 7.9.; Pogány 14.9.; Minárik 8.9.; Brody st. 4.-13.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

K 30.8.2013 eviduje TMK BFZ prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)

Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013
Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B) (8)

—————————————————————————————————————————

NOMINÁCIE  VÝBEROV  BFZ :

NOMINÁCIA hráčov U 13 ( nar. od 1.1.2001 ) výberu BFZ na KZ dňa 02.09.2013 na ihrisku Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:
Patrik KUKLA                ŠKP Bratislava                    Erik HORŇÁK            FC Ružinov
Adam KUNŠTEK           ŠKP Bratislava                    Lukáš CSANO             FC Ružinov
Jozef VLAŠIČ                 ŠKP Bratislava                    Tomáš ŠVAGERKO    FC Ružinov
Jakub PUCHER               ŠK Svätý Jur                       Sebastián KESZEI       FA Bratislava
Adam KORMANÍK        ŠKP Bratislava                     Ladislav NAGY           FA Bratislava
Filip DRGOŇA                Domino Bratislava               Kristián MESAROŠ    FK Rača
Ján TROCHTA                Domino Bratislava                Filip ADÁMEK           FK Rača
Timotej UHRÍN               FKM Karlova Ves                Róbert PUŠKÁR          BCT
Lukáš LETENAY            FKM Karlova Ves                 Matúš MOLNÁR         DNV
Marko ŽVÁČ                   Žolík Malacky                       Martin BILSKÝ           PŠC Pezinok
Patrik WALTER               Žolík Malacky                      Matej KUDRNÁČ        PŠC Pezinok
Richard BIKSADSKÝ      Žolík Malacky                      Rastislav JENDRUŠ     D.Lužná
Viktor VONDRYSKA      Slovan Ivanka                       Matej DOLNÍK             D.Lužná
Juraj JÁNOŠÍK                 Slovan Ivanka                       Martin LACKO            ŠK Šenkvice
Lukáš LOVAS                   Slovan Ivanka                       Filip JURAN                ŠK Šenkvice
Dominik MEZOVSKÝ      ŠK Bernolákovo                   Richard RUBIN            PŠC Pezinok
Patrik PROCHÁZKA         ŠK Bernolákovo                   Kristián PETÁK           Limbach
Adam HOUDEK                 OFK Vysoká                        Tomáš HREBEŇ          ŠK Lozorno
REGIONÁLNY TRÉNER: Rudolf NOVÁK;   TRÉNERI:  Marek PORVAZNÍK, Maroš SKOVAJSA
VEDÚCI DRUŽSTVA:        Ivan KONEČNÝ

Zraz nominovaných na kontrolný zraz je v pondelok 02.09.2013 o 17,00 hod. na ihrisku Slovan Ivanka Pri Dunaji. Priniesť si treba športovú treningovú výstroj.
Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č. p.PORVAZNÍK 0903 641544 / hráči ObFZ BA mesto /, p.SKOVAJSA 0902 658530 / hráči ObFZ BA vidiek /.
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu na majstrovský zápas a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

NOMINÁCIA  hráčov U14 (nar. po 1.1.2000) výberu BFZ  na KZ  9.–11.9.2013  v Senci/Viničné.

Hráči:
HEGYI  Samuel            Petržalka                         POCHYLÝ  Nicolas      Inter
ČECH  Adam                Petržalka                         RUŽIČKA  Matej           Ivánka
HABODÁSZ  Samuel   Petržalka                         TAKÁCS  Dávid            SFM Senec
JELÍNEK  Tomáš          Karlová Ves                    VÁRADY Patrik            SFM Senec
HIRKO  Jakub              ŠK Slovan                       HRONČEK  Martin       ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin      ŠK Slovan                       ČERŇANSKÝ Bruno    ŠK Slovan
LEGINUS  Lukas          ŠK Slovan                       HORVATH  Adam        ŠK Slovan
ZELENÍK  Ondrej          ŠK Slovan                       KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY  Tomáš              ŠK Slovan                       NAGY  Richard             ŠK Slovan
Náhradníci:
SADOVSKÝ  Adam      ŠK Slovan                       MAJCHER  Patrik        Lamač
BALÁŽ  Samuel            ŠK Slovan                       BRUNNER  Martin       FA Bratislava
FEJDA Martin               ŠK Slovan                       ŠKODA  Matej              SFM Senec
VOŠTINÁR Šimon        ŠK Slovan                       RUSNÁK  Adam           SFM Senec
KOBAL Michal              ŠK Slovan                       ČAHOJ  Michal             Karlová Ves
GVORA Anton              ŠK Slovan                       WIESNER Frederik      SFM Senec
UHER  Enrico               Petržalka                         VAJDA Martin               Petržalka
VEDÚCI   TRÉNER :  NOVÁK  Rudolf;  TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI : TRNOVSKÝ  Ondrej;  MASÉR : MICHALOVICH  František

Zraz nominovaných je dňa 09.09.2013 (pondelok) o 14,00 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 11.09.2013  (streda cca o 14,00 hod.) v Bratislave .   Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, kopačky, aj lisované kopačky), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.

V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

Po ukončení zrazu bude spresnená nominácia na PZ  BFZ – Brno (18.8.2013) a RT v Senci (22.-25.9.2013)

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1. v súvislosti s častými telefónnymi otázkami ako postupovať v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu, vydáva KM nasledujúce pokyny:
    – vytlačiť zápasovú súpisku s ISSF / v prípade problémov s Internetom písať zápis starým spôsobom PC /
– po stretnutí vypísať všetky predpísané kolonky v zápise / výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov, počet divákov, meno rozhodcu laika, prípadné námietky, OT, podpisy kapitánov a vedúcich družstiev /
– domáci FK do 48 hodín doručí originál zápisu na BFZ
– domáci FK je povinný ihneď po stretnutí formou SMS nahlásiť výsledok stretnutia niektorému správcovi súťaží prípraviek: Ivan Konečný – 0914 173242, 0902 544371, Pavel Príkopa – 0903 718455, 0905 474471
    – zápisy zo stretnutí uzatvorí v stredu jeden zo správcov súťaží

2. Uznesenie KM č.1 – poplatky za prejednanie žiadosti o zmenu termínu stretnutí v súlade s RS čl.3.4.
FA Bratislava / súťaž PMC / – 5 EURO
FKM Karlova Ves / súťaž PMC / – 5 EURO
Poplatky budú zarátané do mesačnej zbernej faktúry

3. Schválené zmeny termínov stretnutí
PMC – 1.kolo: FA Bratislava – ŠK Slovan, štvrtok 12.9.2013 o 17,00 hod.
PMC – 1.kolo: FK Š.Hamuliakovo – FKM Karlova Ves, štvrtok 5.9.2013 o 17,00 hod.
PrSC – 3.kolo: GFC Grinava – ŠK Šenkvice, sobota 21.9.2013 o 14,00 hod.
PrPK – 2.kolo: PŠC Pezinok – OŠK Sl.Grob, piatok 13.9.2013 o 17,00 hod.

4. V súvislosti s hromadnou kolíziou stretnutí / starší dorast SD3R, starší žiaci SZRL, mladší žiaci MZRL ako aj prípravky PMA 1, PMB 1, PMC / na ihrisku LP Domino Bratislava v jeden hrací deň upravuje KM BFZ stretnutia prípraviek nasledovne:
PMA1 – 3.kolo, SO 14.9.: LP Domino – FK Inter o 13,30 hod.
PMB 1 – 3.kolo, SO 14.9.: LP Domino – FK Inter o 13,30 hod.
PMC   – 3.kolo, SO 14.9.: LP Domino – FK Inter o 14,30 hod.
PMA 1 – 5.kolo, SO 28.9.: LP Domino – FC Petržalka o 13,30 hod.
PMB 1 – 5.kolo, SO 28.9.: LP Domino – FC Petržalka o 13,30 hod.
PMC   – 5.kolo, SO 28.9.: LP Domino – FC Petržalka o 14,30 hod.
PMA 1 – 7.kolo, SO 12.10.: LP Domino – ŠKP Bratislava o 13,30 hod.
PMB 1 – 7.kolo, SO 12.10.: LP Domino – ŠKP Bratislava o 13,30 hod.
PMC   – 7.kolo, SO 12.10.: LP Domino – ŠKP Bratislava o 14,30 hod.
PMA 1 – 9.kolo, SO 26.10.: LP Domino – FC Ružinov o 11,00 hod.
PMB 1 – 9.kolo, SO 26.10.: LP Domino – FC Ružinov o 11,00 hod.
PMC   –  9.kolo, SO 26.10.: LP Domino – FC Ružinov o 12,00 hod.
PMA 1 – 11.kolo, SO 9.11.: LP Domino – ŠK Slovan o 10,00 hod.
PMB 1 – 11.kolo, SO 9.11.: LP Domino – ŠK Slovan o 10,00 hod.
PMC   –  11.kolo, SO 9.11.: LP Domino – ŠK Slovan o 11,00 hod.


ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

FO ŠK Šenkvice – s okamžitou účinnosťou nahradil doterajšieho predsedu p. Róberta Benčúrika p. Ján Belko – mobil: 0944 545149.

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek

ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@mail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

 1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov
  S5VA    3.kolo   M.Leváre      –   Sološnica                    dňa    10.11.2013      UHČ
  S5VB     8.kolo   Grinava        –  Kráľová p.S. „B“       dňa    21.9.2013        UHČ
  SD4VB  2.kolo   D.Lužná „B“-  Cajla                            dňa      7.9.2013       UHČ
  SD4VB  3.kolo   Modra           –  Viničné                        dňa    14.7.2013     pUHČ
 1. ŠTK  nariaďuje odohrať stretnutie
  S5VA     2.kolo    Malacky      –   Pl.Mikuláš                  dňa      1.9.2013       UHČ
  na ihrisku Pl. Mikuláša (zmena miesta stretnutia)
 1. Chýbajúce zápisy:
  S5VB  3.kolo      Nová Dedinka  –  Ch. Grob     R: Miško
 1. ŠTK oznamuje klubom, že v novom súťažnom ročníku 2013/2014 môžu na stretnutie nastúpiť iba hráči, ktorí majú nový plastový preukaz. V prípade nedodania nových plastových preukazov pre FK môže hráč nastúpiť na majstrovské stretnutie iba v tom prípade, ak FK požiadal o vystavenie nového plastového preukazu a na verejnom portáli www.futbalnet.sk je u hráča zadaná fotografia, na základe ktorej sa dá skonfrontovať. 

Disciplinárna komisia:

U.č.7
Koník Libor ( TJ Dubocvá ) vylúčený za HNS voči R – DO : ZPČ na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 26.8.2013, podľa čl. 1/3b. ( 10 € )
U.č.8
Bartek Peter ( TJ Slovan Vištuk ) vylúčený po druhom napomenutí DO : ZPČ na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 26.8.2013, podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č.9
Szabo Pavol ( ŠK Plavecký Štvrtok/ Vysoká ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti – DO : ZPČ na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 26.8.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č.10
Andrašovič Juraj ( ŠK Svätý Jur „ B “)  žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO : DK mení DO menovaného na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 29.8.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť.

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 4.9.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nová komisia R a D:

 

predseda Pinček Juraj pincek.j@centrum.sk 0905 787199
podpredseda Mydlárik Ľubomír lu1@atlas.sk 0905 592006
úsek delegátov Banič Alojz abanic@azet.sk 0904 146979
technický úsek Hájek Anton tono.hajek@centrum.sk 0905 742563
školiaci úsek Vašš Marián marian.vass@gmail.com 0908 122798
obsadzovací úsek Augustovič Peter peter.augustovič1@gmail.com 0908 556955


Komisia R a D oznamuje:

–          Zasadanie komisie R a D bude každý  štvrtok o 18:00 hod.

–          Najbližšie zasadnutie komisie R a D bude dňa 05.09.2013 o 18:00 hod.

–          Používať zápisy o stretnutí  vytlačené iba v ISSF systéme , v prípade,  že sa hráč nemôže preukázať  novým plastovým preukazom, musí predložiť  iný doklad totožnosti s fotkou (OP), podľa RS čl.7 – štart hráča ods.7, ktorý musí byť predložený do kabíny R spolu so zápisom o stretnutí – platí  do odvolania

–          K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že  ako rozhodcovia môžete byť  obsadení aj v súťažiach riadených BFZ

–          K R a D dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov  – ospravedlnenia R zasielať min. 10 dní vopred,  e-mailom na adresy: pincek.j@centrum.sk; peter.augustovic1@gmail.com

–          UPOZORNENIE  pre delegátov – Správy delegátov je potrebné zasielať elektronicky  najneskôr do utorka, do 12:00 hod., na tieto e-mailove adresy :
pincek.j@centrum.sk / J.Pinček /; abanic@azet.sk / A.Banič / a rudolf.hupka@futbalsfz.sk / sekretariát ObFz Ba-vidiek /

–          Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.

–          K R a D opätovne pozýva na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 05.09.2013 o 18:30 hod. v novom sídle BFZ na Súmračnej ulici tých rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára. Sú to: Habo,  Hošo,  Surovský.

–          Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať  e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

–          Kto má záujem o vystavenie nového plastového preukazu, aby mohol  využívať  výhody nákupu,  napr. notebooku,  či tabletu, napíšte  do 15.09.2013 na adresu pincek.j@centrum.sk

–          Bol vykonaný pohovor s delegátom  J. Blechom.

 –          Ospravedlnenia:  Rybár  07 – 08.09., Pirník do prihlásenia, Blecha 01.-02.09, Bočák 22.8.-31.8., Opálek 31.8.-1.9., Zárecký 31.8., Kardelis 1.9.

 Komisia mládeže:

v súvislosti s častými telefonnymi otázkami ako postupovať v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu vydáva KM nasledujúce pokyny:
    – vytlačiť zápasovú súpisku s ISSF / v prípade problémov s Internetom písať zápis starým spôsobom PC /
– po stretnutí vypísať všetky predpísané kolonky v zápise / výsledok, polčasový výsledok, strelcov golov, počet divákov, meno rozhodcu laika, prípadné námietky, OT, podpisy kapitánov a vedúcich družstiev /
– domáci FK do 48 hodín doručí originál zápisu na BFZ
– domáci FK je povinný ihneď po stretnutí formou SMS nahlásiť výsledok stretnutia správcovi súťaží
Ivan Konečný – 0914 173242, 0902 544371
    – zápisy zo stretnutí uzatvorí v stredusprávca súťaže
2. Uznesenie KM ObFZ č.1
V súlade s RS čl.3.6 za odhlásenie družstva starších žiakov TJ Hrubý Šur zo súťaže SZV SC bude  TJ Hrubý Šur započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.
Družstvá, ktoré mali hrať proti TJ Hrubý Šur budú mať voľno.

3. Uznesenie KM ObFZ č.2
KM vyhlasuje kontumáciu stretnutia 1.kola SZV MA medzi družstvami Záhoran Jakubov – FK Jabloňové 3 : 0 k v prospech Záhoran Jakubov aj s priznaním 3 bodov. Porušený SP čl.100/b.  V súlade s RS čl.3.5 bude FK Jabloňove započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 100 EURO.

4. Uznesenie KM ObFZ č.3
KM vyhlasuje kontumáciu stretnutia 1.kola SZV MA medzi družstvami FC Záhorská Ves – FK Stupava 3 : 0 k v prospech FC Záhorská Ves aj s priznaním 3 bodov. Porušený SP čl.100/i.  V súlade s RS čl.7 bude FK Stupava započítaný do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 50 EURO.

5. KM odstupuje na DK ObFZ vedúceho družstva starších žiakov FK Stupava p.Jána Katonu, trenera  družstva p.Jakuba Pavlačiča- obaja za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí. Hráča Jakuba Haraslína za neoprávnený štart v stretnutí – menovaný v čase stretnutia nemal podanú žiadosť o vystavenie nového RP. Žiadame DK, aby postupovala v zmysle DP, Príloha 1, čl.9.

6. Nedostavenie sa rozhodcov na stretnutie
SZV MA – 1.kolo: Z.Ves – Stupava – R: Višvader
SZV MA – 13.kolo: Jakubov – Láb – R: Hudy
Žiadame KR o podanie vysvetlenia a dôvodov nedostavenia sa menovaných na stretnutia.

7. Schválené zmeny termínov stretnutí
SZV PK – 1.kolo: Slovenský Grob – Šenkvice, sobota 31.8.2013 už o 11,00 hod. R: Hošo informovaný
    SZV PK – 1.kolo: CFK Cajla – Dubová, streda 4.9.2013 o 18,00 hod.
SZV SC – 1.kolo: Tomašov – Š.Hamuliakovo, sobota 31.8.2013 o 15,00 hod. v Hamuliakove
    SZV SC – 1.kolo: Malinovo – Ch.Grob, štvrtok 12.9.2013 o 17,00 hod.
SZV MA – 13.kolo: Jabloňove – Rohožník, utorok 10.9.2013 o 17,30 hod.

8. Uznesenie KM ObFZ č.4 – Poplatky za prejednanie zmeny termínov stretnutí v súlade s RS čl.3.4
    TJ Malinovo – 5 EURO
TJ Dubova – 5 EURO
ŠK Tomašov – 5 EURO
FK Jabloňove – 5 EURO

9. Odloženie stretnutia
KM odkladá stretnutie 2.kola medzi družstvami TJ Veľké Leváre – FK Jabloňové. Stretnutie sa malo hrať v nedeľu 1.9.2013 o 13,00 hod. v Jabloňovom. Žiadame TJ Veľké Leváre o nahlásenie termínu odohratia stretnutia.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI