Úradná správa č. 13 zo dňa 27.9.2013

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že v týchto dňoch bolo posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak v priebehu nesledujúceho týždňa faktúru neobdržíte, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ u p. Ščibranyovej.

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SZRL,MZRL 7.kolo FA Bratislava – PŠC Pezinok dňa 28.9.2013 o 10:00hod.(SZRL) a 12:00hod.(MZRL) – Ihrisko Malinovo (Zmena hracieho času).
MD3R 1.kolo Domino Bratislava – FK BCT Bratislava dňa 1.10.2013 o 16:00hod.

ŠTK nariaďuje odohrať:
MD3R 6.kolo FK BCT Bratislava – FC Zohor dňa 9.10.2013 o 16:00hod.
MZRL 6.kolo PŠC Pezinok – Slovan Modra dňa 2.10.2013 o 16:00hod.

ŠTK nesúhlasí s dohodou klubov:
S4B 7.kolo ŠK FO Malacky – FK Jabloňové dňa 29.9.2013 o 16:00hod. – Porušenie SP čl.58 bod 2.

ŠTK kontumuje:
MRB 10.kolo ŠKP Inter Dúbravka Bratislava – ŠK Lozorno 0:3 kont. podľa SP čl.100/i.(Hráč Sven Rybecký reg.č 1245092 – 4 ŽK),prípad odstupujeme na DK.
SD3R 8.kolo ŠK Vrakuňa – Záhoran Kostolište 3:0 kont.podľa SP čl.100/i.(Hráč Tomáš Lonček reg.č 1310406 – 4 ŽK),prípad odstupujeme na DK.

ŠTK na základe odstúpenia DK BFZ po skončení súťažného ročníka 2013/2014 za porušenie RS čl.5.2.5 odpočíta body nasledovným FK(FO):
FK Rača Bratislava – SD3R -3 body.
ŠK SFM Senec – MD3R -6 bodov.
FC Petržalka – PMA -3 body.

ŠTK odstupuje na KRaD nasledovných R:
R Cvengroš – Porušenie RS čl.10
R Bohun – Porušenie RS čl.10
R Chromý – Porušenie SP čl.87 bod 2.

ŠTK sa zaoberala námietkami v stretnutiach:
MRB 9.kolo FK Stupava – ŠK Bernolákovo –Námietka je v kompetencii KR a D.
SD3R 8.kolo ŠK Vrakuňa – Záhoran Kostolište – Námietka je v kompetencii KRaD.

ŠTK upozorňuje klub OŠK Slovenský Grob na dodržiavanie RS čl.2. V prípade opakovaných nedostatkov bude FK odstúpený na DK.

ŠTK berie na vedomie vyjadrenia zástupcov FK v záznamoch z porady pred stretnutiami MRB ŠK Lozorno – ŠK Báhoň a FC Ružinov – Slovan Most pri Bratislave a upozorňuje FK na odstránenie nedostatkov.V prípade opakovania budú FK odstúpené na DK.

Disciplinárna komisia:

U.č. 80
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 20.09.2013
Wurster Róbert – 1253417 ( FK BCT BA ) SD3R ( 5.-€ )
od 22.09.2013
Rybecký Sven – 1245092 ( ŠKP Inter Dúbravka ) MRB ( 10.-€ )
Lapin Stanislav – 1230373 ( OŠK Slov. Grob ) MRB ( 10.-€ )
Šarmír Pavel – 1196540 (ŠFK Prenaks Jablonec ) S4B ( 10.-€ )
Tančibok Michal – 1253401 ( TJ Z. Kostolište ) SD3R ( 5.-€ )
Fiľak Tomáš – 1263203 ( ŠK Báhoň ) SD3R ( 5.-€ )
Kaušic Kristián – 1262868 ( FK BCT Bratislava ) SD3R ( 5.-€ )
Nemec Martin – 1253716 ( FC Ružinov Bratislava ) SD3R ( 5.-€ )
od 23.09.2013
Bartko Tomáš – 1125535 ( ŠK Báhoň ) MRB ( 10.-€ )
Keszi Matúš 1160073 ( MFK Rusovce ) S4A ( 10.-€ )
od 25.09.2013
Krucký Tomáš – 1138458 ( TJ Rovinka ) MRB ( 10.-€ )
od 26.09.2013
Riho Peter – 1177504 ( OŠK Slov. Grob ) MRB ( 10.-€ )
U.č. 81
Timm Marian – 1309249 / FK Slovan Ivánka pri Dunaji / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 22.9.2013, podľa čl. 1/5a. (10.-€)
U.č. 82
Uhrinec Pavol – 1178146 / FK Stupava / vylúčený za udretie súpera rukou – DO: zastavená pretekárska činnosť na 4s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/6b. (10.-€)
U.č. 83
Krištofík Matej – 1184659 / ŠK Bernolákovo / vylúčený za vulgárne výrazy – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/3b. (10.-€)
U.č. 84
Meszároš Erik – 1182512 / ŠK Bernolákovo / vylúčený za prudké vrazenie do súpera rukami – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/6a. (10.-€)
U.č. 85
Dikoš Jozef – 1190484 / TJ Rovinka / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej príležitosti – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 25.9.2013, podľa čl. 1/4a. (10.-€)
U.č. 86
Riho Peter – 1177504 / OŠK Slov. Grob / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej príležitosti – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 26.9.2013, podľa čl. 1/4a. (10.-€) po odstáti DO za 4 ŽK.
U.č. 87
Kufel Ján – 1140886 / TJ Malinovo / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/5a. (10.-€)
U.č. 88
Labis Jozef – 1211186 / ŠK Danubia / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/5a. (10.-€)
U.č. 89
Gríger Silvester – 1211813 / ŠFK Prenaks Jablonec / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 22.9.2013, podľa čl. 1/5a. (10.-€)
U.č. 90
Kain Anton – 1175616 / FC Zohor / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/5a. (10.-€)
U.č. 91
Benca Lukáš – 1321384 / TJ Z. Kostolište / vylúčený za podrazenie súpera v gólovej príležitosti – nesprávne udelená ČK- uvoľnená pretekárska činnosť od 27.9.2013. (10.-€)
U.č. 92
Pilo Lukáš – 1260251 / ŠK Vrakuňa / vylúčený za vulgárne výrazy – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3s.s.nepodmienečne, od 22.9.2013, podľa čl. 1/3b. ( 5.-€)
U.č. 93
Takacz René – 1296564 / ŠK Tomašov / vylúčený za stiahnutie súpera v gólovej príležitosti – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 23.9.2013, podľa čl. 1/4a. ( 5.-€)
U.č. 94
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči p. Bauer Peter – 1335564 ( ŠK Vrakuňa ) tréner SD3R za HNS – zosmiešňovanie a hanlivé výroky na adresu R a vykázanie z lavičky počas stretnutia SD3R 8. kola ŠK Vrakuňa- TJ Záhoran Kostolište, odohraného dňa 21.09.2013. Zároveň DK dňom 27.9.2013 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne- zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu a žiada klub ŠK Vrakuňa a p. Bauera o zaslanie písomného vyjadrenia k predmetnej situácii v termíne do 2.10.2013.
U.č. 95
Doručené písomné stanovisko ŠK Báhoň a trénera Juraja Gubániho. DK BFZ p. Gubánimu Jurajovi / ŠK Báhoň – tréner / dňom 27.9.2013 uvoľňuje činnosť a v zmysle DP čl.7/1a a udeľuje pokarhanie. Poplatok za prerokovanie 10.-€,
U.č. 96
DK BFZ udeľuje klubom ŠK Bernolákovo a FC Rohožník za porušenie nariadenia RS čl. 2.1- nedoručenie videozáznamu na sekretariát v stanovenom termíne a nezaslanie písomného stanoviska k nedodržaniu termínu na DK peňažitú pokutu 10.-€ + 10.-€ za prerokovanie, spolu 20.-€ každý klub jednotlivo.
U.č. 97
DK BFZ začala disciplinárne konanie dňa 23.8.2013 za nepredloženie licencii trénerov TMK BFZ, podľa čl. 12.2 RS. Platné licencie nepredložili do 26.9.2013 tieto kluby: ŠK Bernolákovo – MRB N.Dedinka – MD3R – FC Slovan Modra – MŽRL
Uvedené kluby majú zastavenú matričnú činnosť od 6.9.2013 za nesplnenie si povinnosti čl. 12.2 RS.
DK BFZ predvoláva zástupcu klubu ŠK Bernolákovo, N.Dedinka a FC Slovan Modra na svoje zasadnutie dňa 3.10.2013 o 16,15 hod.
U.č. 98
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu SFC Kalinkovo ohľadom HNS počas a po stretnutí 6. kola SFC Kalinkovo – TJ Malinovo a pozýva na zasadnutie DK dňa 3.10.2013 o 16,30 hod vedúceho družstva p. Petra Fridricha a trénera p. Arpu. Zároveň pozýva kapitánov SFC Kalinkovo- František Gyenes a TJ Malinovo -Michal Chabroň a hráča TJ Malinovo – Malý Michal, do ktorého počas stretnutia bola vhodená lopta divákom p. Zsigom. Zároveň pozýva aj zástupcu klubu TJ Malinovo, ohľadom prerokovania podania na komisiu cez ISSF a rozhodcu Juraja Pinčeka a DS p. Juraja Vaška.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Náhradný termín fyzických previerok je 3.10. o 17.00 (štadión Pasienky). Zraz pozvaných rozhodcov je o 16.30 resp. 17.30. Program bol poslaný mailom.
Dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na povinnosť konať pri uzatváraní elektronického zápisu o stretnutí v zmysle pokynov, ktoré dostali pred začiatkom súťažného ročníka. KRaD nebude tolerovať oneskorené bezdôvodné uzatváranie zápisov. Ak nie je možné uzavrieť zápis priamo na štadióne, je nutné uviesť dôvody a využiť aspoň možnosť priebežného uzavretia zápisu s uvedením výsledku stretnutia.
Pozýva na zasadnutie dňa 27.9. o 17.00 M. Křivana a M. Gubančoka o 17.15 J. Valka a o 17.30 S. Polomského.
Ospravedlnenia: Pacalaj 28.9., 5.-6.10.; Pinček 4.-6.10.; Ruc 28.9., 5.10.; Samko 25.9.; Hrazdira 28.9. a každú sobotu do 12.00; Bilčík 3.-6.10.; Ďurčo od 1.10. obsadzovať iba počas víkendov; Beňo 4.-6.10.; Pogány 5.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
TMK BFZ eviduje k 26.9.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B), D. Federl (U B), R. Kačeňák, J. Lacko (U B), I. Kiss (U B), J. Lenár (C) (15)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J. (2)

Pre trénerov mládeže je pripravovaný kurz pod názvom : Coerver Coaching Kurz 1  (koná sa dňa 7.10.2013 v Trnave)
Jednodenné školenie je úvodom do metódy výuky futbalových zručností podľa svetoznámej futbalovej školy Coerver.
Obsahom školenia je história a súčasnosť Coerver Coaching, prístup k futbalovému tréningu podľa Coerver, pyramída rozvoja hráča, most schopností a cvičenia a drily v praxi.
Na tento kurz nadväzujú ďalšie úrovne vzdelávania v metodike Coerver, na ktorých sa účastníci oboznámia detailne s princípmi tréningu technických zručností futbalistu a dostanú do rúk nástroje, ktorými jednoducho a efektívne naplánujú tréningovú jednotku a zabezpečia rozvoj futbalového majstrovstva svojich zverencov.
Viac info na stránke www.coerver.sk, sekcia kurzy pre trénerov

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14
16.8.2013 Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013 RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013 Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013 1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13 1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13 2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13 2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013 Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013 MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13 3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013 MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13 MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013 4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013 MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Žiacka halová liga mladších a starších žiakov (ŽHL) o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2014 HT – o pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2014 HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

Január, február 2014 –
Žiacka halová liga mladších a starších žiakov o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014 MHT ATRAKKEROBAI – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014 finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14 ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovanie/ končí dňom 30.9.2013

Komisia mládeže:

1. V prípade neprítomnosti R na stretnutiach prípraviek sú domáce FK povinné po stretnutí nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový / formou SMS na tel.čísla:
Ivan Konečný – 0914 173242, resp. 0902 544371, alebo
Pavel Príkopa – 0903 718455, resp. 0905 474471
Domáci FK je povinný zaslať riadne vyplnený zápis o stretnutí do 48 hod. na KM BFZ
2. KM opätovne upozorňuje FK na dodržiavanie SP čl.112 – štart hráča je možný až od dovršenia 6. roku veku.
3. KM opätovne upozorňuje FK, že všetci hráči / hráčky /, ktorí nastupujú v majstrovskom stretnutí musia mať platný RP / plastovú kartu /, resp. musia mať požiadané o vydanie plastovej karty. Bez toho je štart hráča neoprávnený.
 3. Schválené zmeny:
PMA2 – 4.kolo: Jarovce – Dev. N. Ves – štvrtok 3.10.2013 o 17,00 hod.
PMB2 – 4.kolo: Jarovce – Dev. N. Ves – štvrtok 3.10.2013 o 16,00 hod.
PMB 2 – 4.kolo: Karlova Ves – Vrakuňa – štvrtok 3.10.2013 o 17,00 hod.
PMA3 – 6.kolo: Scorpions – Inter BA – pondelok 30.9.2013 o 16,30 hod.
PrMA – 7.kolo: Lozorno – Láb – nedeľa 13.10.2013 o 9,30 hod. na ihrisku v Lábe
PrSC – 6.kolo: Ch.Grob – Kraľova A – sobota 5.10.2013 o 10,00 hod. na ihrisku v Kraľovej.
4. Schválené termíny dohrávok stretnutí
PMC – 1.kolo: ŠKP Inter Dúbravka – FC Petržalka – utorok 1.10.2013 o 16,30 hod.
5. KM oznamuje FK Šamorín/Hamuliakovo / súťaž PMC /, že námietka podaná v stretnutí 4.kola medzi družstvami ŠKP Inter Dúbravka – FK Š.Hamuliakovo je neopodstatnená – nespĺňa náležitosti v zmysle SP čl.118 – 130 ako aj RS čl.11 a 20.2.
6. KM nariaďuje odohrať neodohraté stretnutie 4.kola PrMA medzi družstvami FC Rohožník – ŠK Lozorno v stredu 2.10.2013 o 16,30 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

oznamuje, že v týchto dňoch bolo posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak v priebehu nesledujúceho týždňa faktúru neobdržíte, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ u p. Ščibranyovej.

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK odstupuje na DK družstvo Častej za nedodržanie RS čl. 2. (nedodržaný počet a označenie US) v stretnutí 8.kola S5VB Častá – Doľany.

ŠTK odstupuje na DK družstvo Modry za nedodržanie RS čl. 3.2. (neskoré dostavenie sa na stretnutie) v stretnutí 8.kola S5VB Miloslavov – Modra.

ŠTK súhlasí s dohodou klubov SD4VA 5.kolo Malacky – Jakubov 28.9.2013 o 15,00 hod na ihrisku v Jakubove (zmena ihriska). Družstvu Malaciek bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,-€ podľa RS čl. 3.4

ŠTK berie na vedomie doložený doklad od lekára o viróze hráčov dorastu Viničného a termín stretnutia 4.kola SD4VB Viničné – Cajla bude určený po dohode družstiev. Zároveň oznamuje, že z toho istého dôvodu odkladá stretnutie 5.kola SD4VB Kráľová p.S. – Viničné rozlosované na 28.9.2013 a termín stretnutia určí dodatočne.

Chýbajúce zápisy:
SD4VB 4.kolo Igram – Modra R: Ďurčo

Disciplinárna komisia:

U.č.26
Mrňa Marcel 1254272 ( FK Kuchyňa ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.9.2013, podľa 1/5a. ( 10 € )
U.č.27
Slušný Milan 1204278 ( TJ NV Pernek ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.9.2013, podľa 1/5a. ( 10 € )
U.č.28
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 23.9.2013 za 4 x napomenutie ŽK : Fiala Juraj 1119447 ( FK Družstevník Blatné ) ( 10 € )
U.č.29
Oslej Richard 1252332 ( Záhoran Jakubov ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.9.2013, podľa 1/5a. ( 5 € )
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 2.10.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zasadanie komisie R a D bude každý štvrtok o 18:00 hod.
K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že ako rozhodcovia môžete byť obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: ObFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava, a to: seniorské stretnutia 1 x originál + 3 x kópia, dorastenecké stretnutia 1 x originál + 2 x kópia, žiacke stretnutia 1 x originál + 1 x kópia
KR a D dôrazne žiada všetkých rozhodcov o doručovanie zápisov na adresu zväzu včas, a to najneskôr do utorka 12:00 hod. !
V prípade mimoriadnych udalostí (ČK) do 24 hodín od ukončenia stretnutia.
Zápisy o stretnutí sú potrebné pre ďalšiu prácu odborných komisií (ŠTK, DK).
V prípade opakovania sa nedoručenia zápisu včas, nebude takýto rozhodca delegovaný na stretnutia ako R !
Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenia: Rybár 06.10.2013, Blecha 28.-29.09.2013

Komisia mládeže:

Schválené zmeny
SZV PK – 8.kolo: Doľany – CFK Cajla – nedeľa 20.10.2013 o 10,30hod.
Chýbajúce zápisy
SZV MA – 5.kolo: Rohožník – Pl.Štvrtok B

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI