Úradná správa č. 14 zo dňa 4.10.2013

BFZ

Sekretariát:

žiada zástupcov všetkých FK, aby vyúčtovania finančných náležitostí pre rozhodcov a delegátov potvrdzovali pečiatkou klubu a podpisom zodpovednej osoby.

oznamuje, že v týchto dňoch bolo posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak v priebehu nasledujúceho týždňa faktúru neobdržíte, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ u p. Ščibranyovej. 

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že družstvo  ŠK Danubia Bratislava (S4A) odohrá svoje  majstrovské stretnutia na ihrisku TJ Hrubý Šúr nasledovne:
8.kolo ŠK Danubia – FK BCT Bratislava dňa 6.10.2013 o 11:00hod.
9.kolo ŠK Danubia – FKM Karlová Ves dňa 13.10.2013 o 15:30hod.
10.kolo ŠK Danubia – MFK Rusovce dňa 20.10.2013 o 11:00ohd.
12.kolo ŠK Danubia – ŠK Igram dňa 2.11.2013 o 13:30hod.

ŠTK žiada ŠK FO Malacky o nahlásenie ihriska pre domáce majstrovské  stretnutia podľa SP čl.56 do 9.10.2013.

ŠTK berie na vedomie list ŠK FO Malacky a predvoláva štatutárneho zástupcu klubu na zasadnutie ŠTK dňa 10.10.2013 o 17:30hod.

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK Svätý Jur zo súťaže SD3R. Družstvá,vyžrebované s ŠK Svätý Jur budú mať voľný žreb. ŠK Svätý Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.6 vo výške 350€.

ŠTK oznamuje, že na základe odhlásenia družstva ŠK Svätý Jur zo súťaže SD3R je družstvo automaticky vylúčené aj z pohára BFZ v kategórii dorastu. Do dalšieho kola pohára BFZ dorastu postupuje družstvo ŠK Šenkvice.

ŠTK kontumuje:
S4A 7.kolo TJ Malinovo – ŠK Danubia Bratislava 0:3 kont. podľa SP čl.100/d.Za porušenie SP čl.44,100/d  odstupujeme klub TJ Malinovo podľa SP čl.51 na doriešenie DK.

ŠTK nariaďuje klubu TJ Malinovo za porušenie RS čl.2 a SP čl.44(nesplnenie si povinností US) zvýšenie počtu usporiadateľov z 10 na 15+1(1 HU a 15 členov US) do konca súťažného ročníka 2013/2014.

S4B 7.kolo ŠK FO Malacky – FK Jabloňové 0:3 kont. podľa SP čl.100/b.Klubu ŠK FO Malacky bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 200€.

SD3R 9.kolo ŠK Svätý Jur – FK Slovan Ivanka p. Dunaji podľa SP čl.100/e. Výsledok, dosiahnutý na ihrisku (0:4) ponechávame v platnosti.

MD3R 7.kolo ŠKP Inter Dúbravka Bratislava – FC Ružinov Bratislava 0:3 kont. podľa SP. čl 100/b. Klubu ŠKP Inter Dúbravka Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150€.

MD3R 7.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Gajary 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b. Klubu ŠK Gajary bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150€.

ŠTK upozorňuje R, aby Zápisy zo stretnutí predkladali v predpísanej forme.

ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Závod(S4B) na zabezpečenie dodržania UHČ.

Chýbajúce zápisy:
7.kolo SZRL FKM K.Ves – Slovan Ivanka p.Dunaji (R Moravec).
Menovaného R odstupujeme na KRaD.

Disciplinárna komisia:

U.č.    99 
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 29.09.2013
Ďurica Mário – 1173805 ( ŠK Plavecký Štvrtok ) MRB ( 10.-€ )
Bacho Patrik – 1259580 ( Domino Bratislava ) SD3R ( 5.-€ )
od 30.09.2013
Úradníček Rastislav – 1157167 ( Domino Bratislava ) MRB ( 10.-€ )
U.č.  100
Uhrinec Peter1196506 / FC Rohožník / vylúčený za kopnutie brankára do rúk DO: zastavená pretekárska činnosť na 2s.s.nepodmienečne, od 29.9.2013, podľa čl. 1/4a.  (10.-€)
U.č.  101
Ťapuška Dušan – 1057108 / FK Slovan Most pri Ba / vylúčený po 2. napomenutí  ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2s.s.nepodmienečne, od 30.9.2013, podľa čl. 1/5a + čl 23.  (10.-€)
U.č.  102
Hipki Juraj1174599 / MFK Rusovce / vylúčený za podrazenie  zo zadu v súboji o loptu – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2s.s.nepodmienečne, od 30.9.2013, podľa čl. 1/4a.  (10.-€)
U.č.  103
Blahutiak Branislav1065105 / MFK Rusovce / vylúčený – neprerokované. Na základe výpovede p. Blahutiaka, DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2013 o 16,30 rozhodcov stretnutia pp. Rozineka Michala a Koštrnu Lukáša
U.č.  104
Minárik Jozef  / FK Danubia BA / vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre DO: zastavená pretekárska činnosť na 3s.s.nepodmienečne, od 30.9.2013, podľa čl. 1/6b.  (10.-€)
U.č.  105
Pavelka Jakub / FKM Karlova Ves / SD3R- vylúčený v Pohári BFZ – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1s.s.nepodmienečne, od 19.9.2013, podľa čl.1/4a.  (10.-€)
U.č.  106
Kocnár Lukáš1258296  / FK BCT BA / SD3R- vylúčený za prudké sotenie do súpera – DO: zastavená pretekárska činnosť na 4s.s.nepodmienečne, od 30.9.2013, podľa čl. 1/6a.  (5.-€)
U.č.  107
Pavlus Tomáš1262859  / OFK D. Lužná /SD3R- vylúčený za HNS, prudké sotenie do súpera – DO: zastavená pretekárska činnosť na 4s.s.nepodmienečne, od 30.9.2013, podľa čl. 1/6a.  (5.-€)
U.č.  108
Krištofík Matej1184659 / ŠK Bernolákovo / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta.  (10.-€)
U.č.  109
Meszároš Erik1182512 / ŠK Bernolákovo / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta.  (10.-€)
U.č.  110
Klub TJ Malinovo  prostredníctvom ISSF podalo žiadosť o odpustenie zvyšku trestu pre hráča Kufela Jána – 1140886 / TJ Malinovo / DK žiadosť zamieta, nakoľko žiadosť o zmenu trestu môže podať len potrestaný hráč  (10.-€)
U.č.  111
Klub FK Stupava  podalo žiadosť o odpustenie zvyšku trestu pre hráča Uhrinca Pavla1178461 / FK Stupava / DK žiadosť zamieta, nakoľko žiadosť o zmenu trestu môže podať len potrestaný hráč  (10.-€)
U.č.  112
Doručené písomné stanovisko ŠK Vrakuňa a trénera p. Bauera Petra – 1335564 DK BFZ  p. Bauerovi Petrovi  / ŠK Vrakuňa – tréner /  dňom 04.10.2013 uvoľňuje činnosť a udeľuje menovanému pokutu 20.-€.v zmysle DP čl.7/1b.              Poplatok za prerokovanie 5.-€.
U.č.  113   DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK vo veci neoprávneného štartu hráča Svena Rybeckého – 1245092 udeľuje DO vedúcemu družstva p. Branislavovi Popičovi  1 mesiac nepodmienečne za umožnenie neoprávneného štartu                  od 4.10.2013 do 3.11.2013. Klub ŠKP Inter Dúbravka zaplatí rokovací polatok 10.-€
U.č.  114
DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK vo veci neoprávneného štartu hráča Tomáša Lončeka – 1310406  udeľuje DO vedúcemu družstva p. Jane Jursovej 1 mesiac nepodmienečne za umožnenie neoprávneného štartu od 4.10.2013 do 3.11.2013. Klub Záhoran Kostolište zaplatí rokovací polatok 5.-€
U.č.  115
DK pozvala na zasadnutie 3.10.2013 zástupcu klubov:
ŠK Bernolákovo – MRB a FC Slovan Modra MZRL za nepredložené licenčné preukazy trénera. Zástupcovia klubov sa nedostavili a ani sa neospravedlnili. Nakoľko DK vo veci nepredloženia licencii trénera koná od 23.8.2013, uvedené kluby nerešpektujú platné poriadky a tak znevažujú svojou               nečinnosťou  orgány BFZ. DK určila termín predloženia preukazov do 11.10.2013 na TMK BFZ. V prípade nedoriešenia a nepredloženia preukazov v termíne do 11.10.2013, DK BFZ dňom 12.11.2013 zastavuje             družstvám ŠK Bernolákovo – MRB a FC Slovan Modra – MZRL pretekársku činnosť a to až do dňa, keď klub si splní povinnosť voči TMK BFZ.
U.č. 116
DK uvoľňuje matričnú činnosť klubu Nová Dedinka – MD3R. Družstvo bolo odhlásené zo súťaže, klub zaplatí rokovací polatok 5.-€
U.č.  117
DK BFZ za HNS diváka p. Zsiga a funkcionárov klubu SFC Kalinkovo, počas stretnutia  6. kola SFC Kalinkovo – TJ Malinovo, udeľuje klubu SFC Kalinkovo peňažitú  pokutu 100.-€. Klub zaplatí rokovací polatok 10.-€
U.č. 118
DK na základe správy delegáta a rozhodcu stretnutia začína disciplinárne konanie voči klubu  TJ Malinovo za inzultáciu rozhodcu na hracej ploche v stretnutí 7. kola TJ Malinovo – FK ŠK Danubia, za HNS funkcionárov klubu a nedostatočnú usporiadatelskú  službu – nečinnosť po stretnutí. Na zasadnutie sa dostavil p. Tibor Peller – prezident klubu. Podal vyjadrenie k stretnutiu a podal závažnú informáciu, že do rozhodcu vrazil hráč domáceho družstva č.9 Adrian Peller a nie hráč č. 17 Tibor Peller, ktorý je uvedený v zápise a správe delegáta. DK pozýva rozhodcov stretnutia pp. Lukáša Lauera, Karola Samka, Vladimíra Bilčíka a hráča Malinova Tibora Pellera na konfrontáciu dňa 10.10.2013 o 17,00 hod.. DK zastavuje činnosť nepodmienečne hráčovi  Tiborovi Pellerovi od 30.9.2013 do vyriešenia prípadu.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zaoberala sa námietkou ŠK Bernolákovo voči popisu priestupku vylúčeného hráča v stretnutí 9. kola MRB Stupava – Bernolákovo. Po zhliadnutí videozáznamu konštatuje, že popis priestupku v zápise o stretnutí bol správny a námietka je neopodstatnená.

Námietku ŠK Vrakuňa voči udeleniu ČK hráčovi družstva v stretnutí 8. kola SD3R Vrakuňa – Kostolište prerokuje na zasadnutí dňa 4.10., keď bude mať k dispozícii vyjadrenie rozhodcu k námietke.

Opätovne dôrazne upozorňuje rozhodcov na povinnosť konať pri uzatváraní elektronického zápisu o stretnutí v zmysle pokynov, ktoré dostali pred začiatkom súťažného ročníka a ktoré boli spresnené listom sekretára KRaD z 1.10. KRaD nebude tolerovať oneskorené bezdôvodné uzatváranie zápisov a v takýchto prípadoch vyvodí voči rozhodcom sankcie vrátane riešenia na DK BFZ.

Limity na náhradných FP dňa 3.10.2013 splnili: M. Kroneraff, Ľ. Polakovič, M. Rozinek, T. Srna a S. Polomský (šprinty a intervalový beh); M. Ďurčo, M. Hrazdira a J. Pacalaj (beh na 12 minút); nevyhoveli R. Hádek, Ľ. Čižmár a M. Moravec; nezúčastnili sa V. Bilčík, M. Boldižár, M. Dávid, D. Dujava, M. Hajnala, V Jendruš, Ľ. Mydlárik (ospravedlnení resp. dlhodobo PN a zranení); A. Krč (bez ospravedlnenia).

Pozýva na zasadnutie dňa 4.10. o 17.30 A. Marczella a J. Vaška, o 17.45 T. Bernera a M. Křivana a o 18.00 D. Olšu. Na zasadnutie dňa 11.10. o 17. 30 pozýva L. Lauera, K. Samka, V. Bilčíka a o 17.45 M. Moravca.

Ospravedlnenia: Zálesňák 12.10., 26.10.; Samko od 5.10. každú sobotu; Cvengroš 5.10.; Fischer 12.10.; Smolíková 18.-20.10.; Martinkovič 11.-13.10.; Dávid M. do konca jesennej časti; Chálka 12.10.; Dadykin 13.-17.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

TMK BFZ eviduje k 26.9.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :   

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B),  D. Federl (U B), R. Kačeňák, J. Lacko (U B), I. Kiss (U B), J. Lenár (C), D. Badinský (16)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J.  (2)

Pre trénerov mládeže je pripravovaný kurz pod názvom : Coerver Coaching Kurz 1  (koná sa dňa 7.10.2013 v Trnave)
Jednodenné školenie je úvodom do metódy výuky futbalových zručností podľa svetoznámej futbalovej školy Coerver.
Obsahom školenia je história a súčasnosť Coerver Coaching, prístup k futbalovému tréningu podľa Coerver, pyramída rozvoja hráča, most schopností a cvičenia a drily v praxi.
Na tento kurz nadväzujú ďalšie úrovne vzdelávania v metodike Coerver, na ktorých sa účastníci oboznámia detailne s princípmi tréningu technických zručností futbalistu a dostanú do rúk nástroje, ktorými jednoducho a efektívne naplánujú tréningovú jednotku a zabezpečia rozvoj futbalového majstrovstva svojich zverencov.
Viac info na stránke www.coerver.sk, sekcia kurzy pre trénerov

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

16.8.2013          Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013  RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013          Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013          Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013            Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013    Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013          Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ  – U 14 (R 2000)  – NTC Senec
27.-29.9.2013    1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

Október, november  2013 –
Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013         Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013         Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013        MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013        MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13    MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013        4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013        MHT – Victory Cup – R  2002 –  ŠH – Dom športu SZTK

november, december 2013 – Žiacka halová liga mladších a starších žiakov (ŽHL) o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2014  HT – o pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2014  HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

Január, február 2014  – Žiacka halová liga mladších a starších žiakov o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014            MHT ATRAKKEROBAJ – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014          finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 –

Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014            Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14    ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

 NOMINÁCIA

hráčov U-15 nar. po 1.1.1999, výberu BFZ na „Družobný zápas“  16.10.2013 s výberom JmFS (Brno) vo Velkých                                                                                     Pavloviciach     

 

Hráči:

Dominik KRATOCHVÍL          ŠK SLOVAN                Samuel LIVORA                    ŠK SLOVAN
Filip ŠIMORA                          ŠK SLOVAN                Samuel KOZLOVSKÝ             ŠK SLOVAN
Tamáš NÉMETH                      ŠK SLOVAN                Dávid SLAMKA                       PETRŽALKA
Kristián BARTOŠ                   ŠK SLOVAN                Tomas VEBER                        PETRŽÁLKA
Dávid KOČÍK                          ŠK SLOVAN                Marko ŠIMONČIČ                 PETRŽALKA
Dominik DANIŠ                     ŠK SLOVAN                Marek ŽIVICKÝ                     INTER BA
Daniel GOGA                          SFM SENEC                Mario LORINCZI                    ŽOLÍK MA
Samuel FOLTÝN                    ŽOLÍK MA                   Jakub ČIŽNÁR                       FKM K. VES
Kevin HLAVATÝ                  SFM SENEC

Náhradníci: 

Jozef TORNYAI                      SFM SENEC                Adam BEŇO                ŠK SLOVAN
Martin HAJTMÁNEK               ŠK SLOVAN                Martin MICHAL          FKM K. VES
Juraj KISS                             FC PETRŽÁLKA           Dominik ŠUSTA         INTER
Adam SITH                            D. N. VES                    Martin GREGOR         INTER
Matej ŠIMKO                         FK RAČA                     Michal KASSAJ           FC RUŽINOV

TRÉNER:  Mário ROVENSKÝ
VEDÚCI DRUŽSTVA :  Róbert KAČEŇÁK
MASÉR DRUŽSTVA:  Marián MAREŠ
Zraz nominovaných na kontrolný zraz je v stredu 16.10.2013 o 8.00. hod  pred Domom Športu SZTK. Hrať sa bude vo Veľkých Pavloviciach. Ukončenie zrazu je naplánované cca 16.00 ( Dom športu Junácka ul. )

Táto nominácia slúži aj ako ospravedlnenie zo školy.  Priniesť si treba tréningovú športovú výstroj –  kopačky, chrániče, brankári  brankársku výstroj, uterák. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť  p. Rovenský 0908 726 884

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípadbude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!

Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!

Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.

VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovanie/ končí dňom 30.9.2013

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa aj v tomto súťažnom ročníku bude organizovať  Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana„. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 1999 a mladší, mladší žiaci: ročník 2001 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2013, január a február 2014 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti:
zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 27. 10. 2013 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja – číslo účtu BFZ: 182937012/0200 . Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
2. KM odstupuje na DK BFZ FC Rohožník / súťaž PrMA / – nerešpektovanie uznesenia KM č.8 zverejneného v US č.12 zo dňa 20.9.2013.
3. Zmena ihriska
    PMA 1 – 6.kolo: FC Petržalka – FK Rača, NE 6.10. o 9,00 hod. / ihrisko FK Rača /
PMB 1 – 6.kolo: FC Petržalka – FK Rača , NE 6.10. o 10,00 hod. / ihrisko FK Rača /
PMC – 6.kolo: FC Petržalka – FK Rača , NE 6.10. o 11,00 hod. / ihrisko FK Rača /
PMA 3 – 5.kolo: FC Petržalka – FK Scorpions, NE 6.10. o 12,00 hod. / ihrisko Polygraf /
PrMA – 7.kolo: ŠK Lozorno – ŠK Láb, NE 13.10. o 9,30 hod. / ihrisko ŠK Láb /
4. Schválené zmeny
    PMA 1 – 7.kolo: Domino – ŠKP Dúbravka, ŠT 10.10. o 16,00 hod.
PMA 3 – 6.kolo: Danubia – Čuňovo, SO 12.10. o 15,30 hod. / ihrisko Domino /
5. Schválená dohrávka
    PrPK – 3.kolo: Viničné – Modra, UT 8.10. o 16,30 hod.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

oznamuje, že v týchto dňoch bolo posielané poštou zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov. Ak v priebehu nasledujúceho týždňa faktúru neobdržíte, ohláste to prosím ihneď na sekretariáte BFZ u p. Ščibranyovej.

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje odohrať odložené  stretnutie
S5VA  1.kolo   Borinka   –   Malacky                   dňa      10.11.2013       UHČ
ŠTK  kontumuje stretnutia
-S5VA  3.kolo Borinka – Kuchyňa v prospech Borinky podľa SP čl. 100/e a výsledok 9:0 zostáva v platnosti
-S5VA  3.kolo Záhorská Ves  –  Studienka 3:0 v prospech družstva Zah.Vsi podľa    SP čl. 100/b Družstvu Studienky  bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 100,-€ podľa RS čl. 3.5.
Chýbajúce zápisy:
SD4VB        2.kolo      Sl. Grob  –  Modra       R: Berner
SD4VA        1.kolo      Lozorno –  Malacky    R: Berner

Disciplinárna komisia:

U.č.30
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 30.9.2013 za 4 x napomenutie ŽK :
Fiala Martin 1142306 ( FK Družstevník Blatné ) ( 10 € )
Ščepánek Ján 1111446 ( ŠK Svätý Jur „ B „ ) ( 10 € )
Zeman Michal 1151737 ( ŠK Plavecký Štvrtok/ OFK Vysoká pri Morave ) ( 10 € )
Nemec Martin 1230661 ( ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš ) ( 10 € )
U.č.31
Rovenský Martin 1147920 ( ŠK Kaplná ) vylúčený za HNS voči R – DO :  zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 30.9.2013, podľa čl. 1/3b.      ( 10 € )
U.č.32
Šarmír Tomáš 1220161 ( ŠK Kaplná ) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO : DK mení DO menovaného na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 3.10.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť. ( 10 € )
U.č.33
Lošonský Peter 1252173 ( TJ Jarovce ) a Vaculík Jaroslav 1263169 ( TJ Jarovce ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia DK zamieta na základe nedodržania čl. 31/1 DP. ( 5 € )
U.č.34
Pikna Samuel 1250754 ( FK Devínska Nová Ves ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti –  DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.9.2013, podľa 1/4a. ( 5 € )
U.č.35
Gašparík Patrik 1293801 ( FC Slovan Modra ) vylúčený za HNS voči R – DO :  zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.9.2013, podľa čl. 1/3b.        ( 5 € )
U.č.36
Juran Martin 1262878 ( FC Slovan Modra ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.9.2013, podľa 1/5a. ( 5 € )
U.č.37
FC Slovan Častá ( S5VB ) DK na základe odstúpenia ŠTK BA vidiek v ÚS č. 13 zo dňa 27.9.2013 za nedodržanie čl. 2 RS ( nedodržaný počet a označenie US ) udeľuje DO : pokarhanie a pokutu vo výške 20 €. ( 10 € )
U.č.38
FC Slovan Modra ( S5VB ) DK na základe odstúpenia ŠTK BA vidiek v ÚS č. 13 zo dňa 27.9.2013 za nedodržanie čl. 3.2. RS ( neskoré dostavenie sa na stretnutie ) udeľuje DO : pokarhanie. ( 10 € )
U.č.39
Mráz Henrich 1098003 ( FC Suchohrad ) vylúčený za HNS voči R – DO :  zastavená pretekárska činnosť na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.9.2013, podľa čl. 1/3a.  (10 € )
U.č.40
Jablonický Marek 1192393 ( FK Borinka ) vylúčený za úmyselnú hru rukou v PU  –  DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.9.2013, podľa 1/1a. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 9.10.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že  ako rozhodcovia môžete byť  obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
K R a D dôrazne upozorňuje na doručovanie správneho počtu zápisov zo stretnutí: seniorské stretnutia 1 x originál + 3 x kópia, dorastenecké stretnutia 1 x originál + 2 x kópia, žiacke stretnutia 1 x originál + 1 x kópia
K R a D dôrazne žiada všetkých rozhodcov o doručovanie zápisov na adresu zväzu včas, a to najneskôr do utorka 12:00 hod. !
V prípade mimoriadnych udalostí (ČK) do 24 hodín od ukončenia stretnutia.
Zápisy o stretnutí sú potrebné pre ďalšiu prácu odborných komisií (ŠTK, DK).
V prípade opakovania sa nedoručenia zápisu včas, nebude takýto rozhodca delegovaný na stretnutia ako R !
K R a D upozorňuje rozhodcov, ktorí nemajú nové odznaky, aby si ich zakúpili na sekretariáte BFZ u pani Ščibranyovej
K R a D opätovne upozorňuje na ospravedlnenia, ktoré treba zaslať 10 dní vopred pred dňom, na ktorý sa ospravedlňuje na adresy: pincek.j@centrum.skpeter.augustovic1@gmail.com
K R a D predvoláva na svoje zasadnutie R Boška vo štvrtok, dňa 10.10.2013 o 18:30 hod.
K R a D berie na vedomie e-mail Novej Dedinky

Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať  e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenia:  Rybár  06.10.2013, Paracková 05.-06.10.2013, Randa 05.10.2013 od 13:00h.

Komisia mládeže:

Zmena ihriska
SZV MA – 8.kolo: ŠK Pl.Štvrtok A – ŠK Láb, NE 13.10. o 11,00 hod. / ihrisko ŠK Láb /
Chýbajúci zápis:
SZV SC – 5.kolo: Tomašov – Igram

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI