Úradná správa č. 15 zo dňa 11.10.2013

BFZ

Sekretariát:

žiada zástupcov všetkých FK, aby vyúčtovania finančných náležitostí pre rozhodcov a delegátov potvrdzovali pečiatkou klubu a podpisom zodpovednej osoby.

oznamuje, že sa blíži termín splatnosti druhej zálohovej faktúry. Fakturovaná suma musí byť pripísaná na číslo účtu BFZ 2872972754/0200 najneskôr v piatok, dňa 18.10.2013

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4A 10.kolo ŠK Danubia Bratislava – MFK Rusovce dňa 20.10.2013 o 15:00hod.(Ihrisko RUSOVCE)
S4A 10.kolo FKM K. Ves – ŠK Vrakuňa dňa 19.10.2013 o 15:00hod.(Ihrisko VRAKUŇA)
S4A 12.kolo FKM K. Ves – Lokomotíva D.N. Ves dňa 3.11.2013 o 13:30hod.(Ihrisko D.N. Ves)
ŠTK nariaďuje odohrať:
11.kolo SD3R OFK D. Lužná – FC Rohožník dňa 12.10.2013 o 11:00hod.(Kolízia SFZ)
Na zasadnutie ŠTK sa dostavila štatutárna zástupkyňa ŠK FO Malacky p. Zábojníková.
ŠTK oznamuje, že na základe písomného potvrdenia odohrá družstvo ŠK FO Malacky (S4B) svoje domáce stretnutia na štadióne ŠK Pl. Štvrtok(umelá tráva) len do konca jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014.Hrací čas: NEDEĽA UHČ.

Disciplinárna komisia:

U.č. 119
Zastavenie činnosti za č ŽK na 1 m.s. nepodmienečne
od 06.10.2013
Hirtl Jakub – 1218867 (ŠKP Inter Dúbravka) MRB (10,-€)
od 07.10.2013
Ilaš Martin – 1199111 (FK Stupava) MRB (10,-€)
Ondrík Marek – 1196737 (FK Inter Bratislava) MRB (10,-€)
Varadínek Tomáš – 1154146 (ŠK Čunovo) S4A (10,-€)
U.č. 120
Pelikán Andrej – 1192687 / FC Rohožník / vylúčený po 2. Napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 07.10.2013, podľa čl. 1/5a (10,-€)
U.č. 121
Vereš Martin – 1246374 / FK Ivanka pri Dunaji / vylúčený po 2.napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 07.10.2013, podľa čl. 1/5a (10,-€)
U.č. 122
Blahutiak Branislav – 1065105 / MFK Rusovce BA / vylúčený za HNS, vrazenie do súpera – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 s.s. nepodmienečne, od 30.09.2013, podľa čl. 1/6a (10,-€)
U.č. 123
Hanuliak Jakub – 1310624 / OFK Dunajská Lužná / vylúčený za HNS, udretie súpera do tváre v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3 s.s. nepodmienečne, od 06.10.2013, podľa čl. 1/4a (5,-€)
U.č. 124
Masár Maximilián – 1299883 / ŠK Vrakuňa BA /  vylúčený za HNS, pohoršujúce a vulgárne výrazy voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 6 s.s. nepodmienečne, od 07.10.2013, podľa čl. 1/3a (5,-€)
U.č.125
Uhrinec Peter – 1196506 / FC Rohožník / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu DK zamieta (10,-€)
U.č. 126
Straka Branislav – (MFK Rusovce BA) vedúci družstva – vykázanie z lavičky počas stretnutia 8.kola S4A: MFK Rusovce – FK Vajnory, odohraného dňa 06.10.2013 za NS k AR1 – nesúhlas s jeho rozhodnutiami, komentovanie jeho signalizácie a pohybovanie sa mimo technickú zónu. DK udeľuje p. Strakovi v zmysle DP, čl. 7 pokarhanie. Za prerokovanie zaplatí poplatok 10,-€
U.č. 127
Na zasadnutie DK sa dostavili rozhodcovia stretnutia, na základe námietky p. Tibora Pellera – prezidenta TJ Malinovo, že do rozhodcu vrazil hráč č. 9 Adrian Peller a nie hráč č. 17 Tibor Peller. Pozvaný hráč Tibor Peller s nedostavil, ospravedlnil sa telefonicky pred zasadnutím pre chorobu. Rozhodcovia a delegát stretnutia potvrdili, že rozhodcu inzultoval hráč č. 17 Tibor Peller ml. Na zasadnutie sa dostavil HU stretnutia p. Dušan Mikloš, ktorý podal podrobnú informáciu o činnosti poriadateľskej služby v uvedenom stretnutí.
Peller Tibor – 1196701 / TJ Malinovo / – za inzultáciu rozhodcu, násilné vrazenie do R po nariadení PK na hracej ploche – zastavená pretekárska činnosť na 8 mesiacov nepodmienečne, od 30.09.2013, podľa čl. 1/6/3a
Peller Tibor st. – asistent trénera, za nedovolené vbehnutie na HP po predčasnom ukončení stretnutia, za pohoršujúce vulgárne výrazy a vyhrážanie sa rozhodcom – DO: zákaz viesť družstvo z ľavičky a styk s delegovanými osobami na 6 mesiacov nepodmienečne od 30.09.2013, podľa prílohy 2 k DP.
DK BFZ za inzultáciu rozhodcu hráčom TJ Malinovo udeľuje peňažitú pokutu klubu vo výške 300,-€ a zastavuje činnosť družstvu TJ Malinovo – S4A na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne. Súťažné stretnutie družstvo odohrá a po skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta družstvu 3 body.
U.č. 128
DK obdržala ospravedlnenie od klubu ŠK Bernolákovo – MRB a FC Slovan Modra – MZRL za nedostavenie sa na zasadnutie DK vo veci licenčných preukazov trénerov. Slovan Modra predložil licenčný preukaz v mesiaci september. ŠK Bernolákovo licenčný preukaz nepredložil z dôvodu ukončenia doby platnosti preukazu. Tréner podal žiadosť na seminár o predĺženie licencie na TMK BFZ.
DK uvoľňuje matričnú činnosť klubu FC Slovan Modra – MZRL.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zaoberala sa námietkou ŠK Vrakuňa voči udeleniu ČK hráčovi družstva v stretnutí 8. kola SD3R Vrakuňa – Kostolište. Na základe prerokovania veci s rozhodcom stretnutia a popisu previnenia hráča v zápise o stretnutí konštatuje, že námietka je neopodstatnená.
Po schválení VV BFZ boli na nominačnú listinu rozhodcov BFZ zaradení Stanislav Polomský a Giuseppe Lipari (obaja ako rozhodcovia v súťažiach S4A / S4B).
Na základe návrhu KRaD BFZ schváleného VV BFZ boli z nominačnej listiny rozhodcov BFZ vyradení V. Bilčík, Ľ. Čižmár, M. Dávid a A. Krč. Ako podmienečne zaradení rozhodcovia sa nezúčastnili FP, resp. nesplnili predpísané limity.
Pozýva na zasadnutie dňa 18.10. o 17.30 L. Koštrnu a 25.10. o 17.30 J. Pogánya.

Ospravedlnenia: Smirnov 6.-14.10.; Mosor 12.10., 19.10.; Kachnič 19.-20.10.; Berner 9.-14.10.; Henček 20.10.; Pogány 13.10., 19.10.; Marczell každú sobotu do konca jesennej časti; Minarovič 20.10.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 10.10.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B),  D. Federl (U B), R. Kačeňák, J. Lacko (U B), I. Kiss (U B), J. Lenár (C), D. Badinský, R. Biegelbauer, D. Barkol (UE B) (18) 

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014

P. Tóth, Reffek J.  (2)

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2013/14

16.8.2013          Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013  RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013          Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013          Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013            Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013    Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013          Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ  – U 14 (R 2000)  – NTC Senec
27.-29.9.2013    1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK

Október, november  2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013         Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ  – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013         Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013        MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013        MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013         Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13    MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013        4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK –  záverečné skúšky
14.12.2013        MHT – Victory Cup – R  2002 –  ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Žiacka halová liga mladších a starších žiakov (ŽHL) o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013  HT – o pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013  HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
Január, február 2014  – Žiacka halová liga mladších a starších žiakov o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014            MHT ATRAKKEROBAI – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014          finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014            Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14    ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014   Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa aj v tomto súťažnom ročníku bude organizovať  Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana„. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 1999 a mladší, mladší žiaci: ročník 2001 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava, ml. žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2013, január a február 2014 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 27. 10. 2013 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja – číslo účtu BFZ: 182937-012/0200 . Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ     p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
2. Schválené zmeny
PMA 1 – 7.kolo: FC Ružinov – ŠK Slovan, ŠT 10.10. o 16,00 hod. / zmena hracieho času /
PMA 1 – 7.kolo: FK Inter – FKM K.Ves, UT 15.10. o 17,00 hod. / ihr. Drieňova ul. /
PMB 1 – 7.kolo: FK Rača – FA Bratislava, PI 11.10. o 16,00 hod.
PMB 1 – 11.kolo: FK Inter – FK Š.Hamuliakovo, ŠT 7.11. o 16,00 hod. / ihr. Drieňova ul. /
PMC    – 11.kolo: LP Domino – ŠK Slovan NE 13.10. o 9,00 hod.
PMA 2 – 6.kolo. D.Lužná – K.Ves – NE 13.10. o 9,00 hod.
PMB 2 – 6.kolo: D.Lužná – K.Ves – NE 13.10. o 10,15 hod.
3. Odložené stretnutie
PMC – 7.kolo: FC Ružinov – ŠK Slovan – nehrá sa z dôvodu choroby hráčov FC Ružinov
NT bude zverejnený v najbližšej US
4. Rôzne informácie
KM oznamuje FK hrajúcim súťaž PrMA, že FK Studienka má v tabuľke nesprávne skóre gólov / 21 : 41 /. Správne skóre má byť 8 : 38. Uvedená chyba bude prostredníctvom programátorov v najbližších dňoch odstránená.

 ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

 ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

oznamuje, že sa blíži termín splatnosti druhej zálohovej faktúry. Fakturovaná suma musí byť pripísaná na číslo účtu BFZ 2872972754/0200 najneskôr v piatok, dňa 18.10.2013

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

 Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

 FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

 Športovo – technická komisia:

 ŠTK  kontumuje stretnutia
-S5VB  10.kolo Miloslavov – Doľany 3:0 v prospech družstva Miloslavov podľa SP čl. 100/b. Družstvu Doľany bude zahrnutá v zbernej faktúre poriadková pokuta 100,-€ podľa RS čl. 3.5
ŠTK berie na vedomie potvrdenie a súhlas  štatutárneho zástupcu –konateľa spoločnosti  ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká, s.r.o., aby ŠK Malacky odohral  zápasy jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014  vo futbale ( súťaže riadené BFZ – družstvá dorastu a seniorov) na ihrisku ŠK Plavecký Štvrtok na umelej tráve.  Hrací  deň nedeľa UHČ ( dorast predzápas mužstvu seniorov – pUHČ )   od 11.10.2013.
ŠTK vzhľadom ku kolízií stretnutí  / ženy, dorasty, prípravky /v sobotu 12.10.2013 na štadióne OFK Dunajská Lužná nariaďuje odohrať stretnutie SD4VB – 7.kolo: OFK Dunajská Lužná B – ŠK Igram v nedeľu 13.10. o 11,30 hod.
Chýbajúce zápisy:
SD4VB     6.kolo      Budmerice     –   Cajla                      R: Somoši
ŠTK berie na vedomie doložený doklad od lekára o viróze hráčov dorastu  Stupavy a termín neodohratého stretnutia 6.kola SD4VA Jakubov – Stupava bude určený dodatočne.

Disciplinárna komisia:

U.č.41
Tábora Sebastian 1116149 ( GFC 1923 Grinava ) vylúčený za HNS voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 7.10.2013, podľa čl. 1/3b ( 10 € )
U.č. 42
Ruman Bernard 1240282 ( MŠK Králová pri Senci ) vylúčený za podrazenie súpera zozadu v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 7.10.2013, podľa čl. 1/4a ( 10 € )
U.č. 43
Jurčovič Samuel 1240327 ( TJ Slovan Vištuk ) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO: DK mení DO menovanému na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 10.10.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť  ( 10 € )
U.č. 44
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 7.10.2013 za 4 x napomenutie ŽK :
Manduľák Tomáš 1146000 ( TJ Dubová ) ( 10 € )
Klimek Tomáš 1201755 ( TJ Dubová ) ( 10 € )
U.č. 45
Malinovský Peter 1121365 ( FK Záhorská Ves ) vylúčený za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 7.10.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č. 46
Petrík Peter 1238864 ( FK Kuchyňa ) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 7.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 16.10.2013 – streda

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že  ako rozhodcovia môžete byť  obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
K R a D dôrazne upozorňuje na doručovanie správneho počtu zápisov zo stretnutí: seniorské stretnutia 1 x originál + 3 x kópia, dorastenecké stretnutia 1 x originál + 2 x kópia, žiacke stretnutia 1 x originál + 1 x kópia
K R a D dôrazne žiada všetkých rozhodcov o doručovanie zápisov na adresu zväzu včas, a to najneskôr do utorka 12:00 hod. ! V prípade mimoriadnych udalostí (ČK) do 24 hodín od ukončenia stretnutia. Zápisy o stretnutí sú potrebné pre ďalšiu prácu odborných komisií (ŠTK, DK). V prípade opakovania sa nedoručenia zápisu včas, nebude takýto rozhodca delegovaný na stretnutia ako R !
K R a D upozorňuje rozhodcov, ktorí nemajú nové odznaky, aby si ich zakúpili na sekretariáte BFZ u pani Ščibranyovej
K R a D opätovne upozorňuje na ospravedlnenia, ktoré treba zaslať 10 dní vopred pred dňom, na ktorý sa ospravedlňuje na adresy: pincek.j@centrum.skpeter.augustovic1@gmail.com
K R a D opätovne upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutia  – 1 hodinu pred začiatkom stretnutia !
K R a D opätovne predvoláva na svoje zasadnutie R Boška vo štvrtok, dňa 17.10.2013 o 18:30 hod. Dovtedy je menovanému pozastavená činnosť.
Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať  e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1.Odložené stretnutie
SZV PK – 6.kolo: Sl.Grob – Dubova / TJ Dubova nahlási urýchlene termín dohrávky /
2. Rôzne informácie
KM upozorňuje FK hrajúce súťaž SZV MA, že v tabuľke majú niektoré FK nesprávne uvedené skóre. je to spôsobené tým, že v priebehu súťaže odohrali stretnutia proti ŠK FO Malacky, ktoré sa medzitým odhlásilo. Uvedená chyba bude prostredníctvom      programátorov v najbližších dňoch odstránená. Ide o nasledujúce FK.
ŠK Lozorno / 112 . 1 / – správne má byť 99 : 1
ŠK Pl.Štvrtok A / 50 : 10 / – správne má byť 36 : 14
ŠK Láb / 39 : 5 / – správne má byť 26 : 5
ŠK Žolík Malacky B / 53 : 6 / – správne má byť 45 : 9
Nakoľko sa predseda KM v stredu 16.10.2013 zúčastní družobného stretnutia výberov BFZ a JmFSK vo Veľkých Pavloviciach zasadnutie KM bude vo štvrtok 17.10.2013 o 14,30 hod.

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI