Úradná správa č. 16 zo dňa 18.10.2013

BFZ

Sekretariát:

žiada zástupcov všetkých FK, aby vyúčtovania finančných náležitostí pre rozhodcov a delegátov potvrdzovali pečiatkou klubu a podpisom zodpovednej osoby.

oznamuje, že dnešným dňom je termín splatnosti druhej zálohovej faktúry. Fakturovaná suma musí byť pripísaná na číslo účtu BFZ 2872972754/0200 najneskôr dnes, t.j. 18.10.2013

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S4B 13.kolo Záhoran Jakubov – ŠK Šenkvice dňa 9.11.2013 o 13:30hod.(ihrisko ŠENKVICE).
ŠTK nariaďuje odohrať:
SD3R 12.kolo FC Ružinov – FC Rohožník dňa 19.10.2013 o 13:00hod.(zmena hracieho času).
MD3R 10.kolo FC Ružinov – FK BCT Bratislava dňa 19.10.2013 o 15:00hod.(zmena hracieho času).
ŠTK berie na vedomie list FK Rača Bratislava. Odvolanie je potrebné adresovať na odvolaciu komisiu BFZ.
ŠTK berie na vedomie oznam ŠK Svätý Jur o rekonštrukcii športového areálu. ŠTK žiada ŠK Svätý Jur na zabezpečenie provizórneho zastrešenia striedačiek pre hráčov v prípade nepriaznivého počasia.
ŠTK vyžrebovala 1.kolo pohára BFZ:
Seniori – hrací deň 17.11.2013 o 13:00hod.
SFC Kalinkovo – FC Ružinov
Lokomotíva D.N. Ves – FK Stupava
MŠK Králová p. Senci – Slovan Ivanka p. Dunaji
Karpaty Limbach – OŠK Slovenský Grob
ŠK Bernolákovo – ŠK Báhoň
FK Inter Bratislava – ŠK Svätý Jur
TJ Rovinka – Domino Bratislava
FC Rohožník – ŠK Lozorno
Dorast – hrací deň 16.11.2013 o 13:00hod.
ŠK Šenkvice – PŠC Pezinok
ŠK Bernolákovo – ŠK Báhoň
FK Stupava – Záhoran Kostolište
ŠK Vrakuňa – ŠKP Inter Dúbravka
MŠK Iskra Petržalka – FK BCT Bratislava
FK Rača Bratislava – Slovan Ivanka p.Dunaji
OFK D.Lužná – Domino Bratislava
Stretnutia pohára BFZ sa hrajú na 1.zápas,víťaz postupuje do štvrťfinále, ktoré sa odohrá 30.4.2014 o 17:00hod.
ŠTK upozorňuje ŠK FO Malacky(S4B) na dodržiavanie RS čl.2. V prípade opakovaných nedostatkov bude FK odstúpený na DK.

Disciplinárna komisia:

U.č. 129
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne
od 13.10.2013
Karovič Jakub – 1175637 ( ŠK Lozorno ) MRB ( 10.-€ )
Teraz Dominik – 1196666 ( OŠK Sl. Grob ) MRB ( 10.-€ )
Horváth Marek – 1174726 ( ŠK Pl. Štvrtok ) MRB ( 10.-€ )
od 14.10.2013
Vanka Tomáš – 1210770 ( LP Domino ) MRB ( 10.-€ )
Mravec Andrej – 1253727 ( ŠK Bernolákovo ) MRB ( 10.-€ )
Štefunko Marián – 1218574 ( TJ Rovinka ) MRB ( 10.-€ )
Hrdina Lukáš – 1224408 ( ŠK Gajary ) S4B ( 10.-€ )
U.č. 130
Riš Ondrej – 1240665 / FK Stupava / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 14.10.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 131
Mravec Andrej – 1253727 / ŠK Bernolákovo / vylúčený za HNS voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3 s.s.nepodmienečne, od 14.10.2013, podľa čl. 1/3b (10.-€), DO hráč vykoná po odstáti za 4 ŽK.
U.č. 132
Krajčír Marek – / SFC Kalinkovo / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 14.10.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 133
Woltemar Sebastian – 1220211 / FC Zohor / vylúčený za HNS, kopnutie súpera v prerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 s.s.nepodmienečne, od 14.10.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10.-€)
U.č. 134
Bednárik Rastislav – 1059153 / FK Jablonové / vylúčený za HNS, kopnutie súpera v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 4 s.s.nepodmienečne, od 14.10.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10.-€)
U.č. 135
Koporec Peter – 1262345 / TJ Z. Kostolište / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 13.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 5.-€)
U.č. 136
Šarkozi Michal – 1308244 / ŠK Gajary / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 14.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 5.-€)
U.č. 137
Kozák Maximilián – 1299339 / FA Bratislava – SZRL / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 10.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 5.-€)
U.č. 138
Pull Hugo – 1297946 / Lok. D.N.Ves- SZRL/ vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 13.10.2013, podľa čl. 1/1b ( 5.-€)
U.č. 139
DK BFZ na základe odstúpenia KM za nerešpektovanie uznesenia KM č.8 z U.S. č.12, kde KM žiadala vyjadrenie o neoprávnenom štarte hráča v súťaži PrMA. DK za nezaslanie písomného stanoviska k štartu hráča, udeľuje klubu FC Rohožník pokarhanie v zmysle DP čl.7/3a. Za prerokovanie zaplatí klub poplatok 5.-€.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimných seminárov. Seminár delegátov BFZ sa uskutoční 2.3.2014 v Dome športu, seminár rozhodcov BFZ 8.-9.3.2014 v hoteli Senec v Senci.
Upozorňuje rozhodcov stretnutí II.LSDZ a II.LMDZ na povinnosť (požiadavku ZsFZ) nahlasovať výsledky týchto stretnutí prostredníctvom SMS na číslo 0911 550 510 v tvare: súťaž kolo domáci hostia výsledok polčas. Správu je potrebné napísať a odoslať hneď po skončení stretnutia. Nesplnenie tejto povinnosti bude riešené DK.
Upozorňuje rozhodcov na povinnosť doručiť vyúčtovania stretnutí, ktoré rozhodujú, čo najskôr po ich uskutočnení. Ak nie sú vyúčtovania za konkrétny mesiac na zväze do 5. nasledujúceho mesiaca, nie je možné poukázať za príslušné stretnutie odmenu žiadnej z delegovaných osôb.
Opakovane pozýva na zasadnutie dňa 18.10. o 17.45 M. Moravca.
Ospravedlnenia: Pacalaj 19.10.; Olša D. 9.11., Lauer do prihlásenia; Somoši 19.-20.10.; Maretta 25.-27.10.; Rozinek 26.-27.10.; Samko 17.-20.10.; Hrazdira 27.10.; Polomský 21.-27.10., 2.-3.11.; Bohun 30.10.-2.11.; Mazanec P. 20.10.; Elefant od 5.11. do skončenia jesennej časti ročníka.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 17.10.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (U B), R. Boris (U B), F. Bodics (C), P. Máťuš (U B), V. Opálek (U B), M. Adámek (U B), A. Benčič (B), T. Novotný (U B), M. Kovařik (U B), D. Federl (U B), R. Kačeňák, J. Lacko (U B), I. Kiss (U B), J. Lenár (C), D. Badinský, R. Biegelbauer, D. Barkol (UE B),
J. Kostecký (UE B) (19)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J. (2)

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013 Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013 RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013 Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013 Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013 Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13 ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013 1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13 1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013 Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13 2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13 2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013 Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013 MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13 3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013 MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013 Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13 MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013 4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK –
záverečné skúšky
14.12.2013 MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár
župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2014 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2014 HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky

Január, február 2014 – 

Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK –
R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014 MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014 Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014 finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014 Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14 ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
VV BFZ na svojom júnovom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013

Komisia mládeže:

Dôležité oznamy KM pre súťaže prípraviek
Upozorňujeme všetky FK, že v súlade s RS časť B – Technické ustanovenia čl.7 “ Štart hráčov “ sa povinná konfrontácia hráčov vykonáva pred začiatkom stretnutia. Štart hráča je povolený len na platný nový RP / plastová karta /, resp. je evidentný a preukázateľný doklad o vydanie plastovej karty.
Upozorňujeme FK FKM Karlová Ves a ŠKP Inter Dúbravka Bratislava, že v stretnutiach PMA 2 a PMB 2 môžu štartovať len hráči, ktorí sú na súpiskách týchto družstiev / nie hráči zo súpisiek PMA 1, PMB 1 /
Upozorňujeme FK, aby vo vlastnom záujme sledovali všetky zverejnené podklady v US.
KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa aj v tomto súťažnom ročníku bude organizovať  Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie starší žiaci: ročník 1999 a mladší, mladší žiaci: ročník 2001 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava, ml. žiaci: telocvična SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2013, január a február 2014 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti:
zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 27. 10. 2013 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja – číslo účtu BFZ: 182937-012/0200 . Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
KM oznamuje FK hrajúcim súťaže PrMA, PrPK, PrSC, že bude organizovať halovú ligu prípraviek v mesiacoch december 2013 až začiatok marca 2014. Liga sa bude hrávať v nedeľu v ŠH Malina v Malackách. Maximálny počet družstiev je stanovený na 20, s tým že z každého okresu by bolo po 6 družstiev / MA, PK, SC / a spoluorganizátor Žolík Malacky bude mať 2 družstvá. Družstvá budú rozdelené do 2 skupín po 10 družstiev, s tým, že v hrací deň odohrajú 2 stretnutia. V skupinách sa bude hrať každý druhý týždeň.
Predpokladané štartovné je predbežne stanovené na 80 EURO. FK sa môžu do ligy prihlásiť do 27.10.2013 na mailovú adresu – ivan.konecny@centrum.sk / netreba zatiaľ platiť žiaden poplatok /. Bližšie informácie podá Ivan Konečný – 0902/544371, 0914/173242.
Schválené zmeny
PMA 2 – 8.kolo: D.Lužná – Jarovce, SO 26.10. o 10,00 hod.
PMB 2 – 8.kolo: D.Lužná – Jarovce, SO 26.10. o 10,00 hod. / súbežne s PMA 2 /
PMA 3 – 8.kolo: Scorpions – Čuňovo, SO 26.10. o 9,30 hod. / posun hracieho času /
PrPK – 8.kolo: Sv.Jur – Sl.Grob, SO 26.10. o 9,30 hod. / kolízia stretnutí v nedeľu 27.10. /
Kontumácia stretnutia
PrMA – 6.kolo: Závod – Rohožník 3 : 0 k / zo strany FC Rohožník bol porušený SP čl.35 /
Uznesenie KM BFZ č.9
Za porušenie SP čl.35 bude FC Rohožník započítaný do mesačnej zbernej faktúry poplatok vo výške 50 EURO.
KM obdržala písomnú sťažnosť FK TJ Malinovo na neetické správanie sa nedelegovaného R na stretnutie 6.kola PrSC medzi družstvami ŠK Čataj – TJ Malinovo. Sťažnosť berie na vedomie a písomná sťažnosť bola odstúpená na príslušnú KR / ObFZ Bratislava vidiek /.
KM berie na vedomie písomné stanovisko zástupcu FC Rohožník p.Katrenčíka v súvislosti so stretnutím 7.kola PrMA medzi družstvami Dr.Závod – FC Rohožník. Vzhľadom k tomu, že na stretnutí nebol delegovaný R sa informácie opísané v stanovisku nedajú objektívne vyhodnotiť.

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

oznamuje, že dnešným dňom je termín splatnosti druhej zálohovej faktúry. Fakturovaná suma musí byť pripísaná na číslo účtu BFZ 2872972754/0200 najneskôr dnes, t.j. 18.10.2013

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK nariaďuje podľa SP čl. 91 nedohraté stretnutie S5VA Sološnica – Pernek odohrať 17.11.2013 UHČ, nakoľko bol porušený SP čl.76/h, čl. 90 a RS čl.7.1. Rozhodcu stretnutia odstupuje na KRaD.
ŠTK odstupuje na DK družstvo ŠK Malacky za porušenie RS čl.8.3. v stretnutí SD4VA 7.kolo Malacky – Jarovce
ŠTK vzhľadom ku kolízií stretnutí  / ženy /v sobotu 26.10.2013 na štadióne OFK Dunajská Lužná nariaďuje odohrať stretnutie SD4VB – 9.kolo: OFK Dunajská Lužná B – FC Slovan Častá v nedeľu 27.10. o 10,30 hod. Družstvu Dunajskej Lužnej bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 5,- € podľa RS čl. 3.4
Chýbajúce zápisy:
SD4VA 7.kolo Závod – Pl. Mikuláš R: Žilavý
ŠTK odstupuje na KRaD rozhodcu Miška za porušenie RS čl.8.3 v stretnutí SD4VB Sl.Grob – Viničné nebol dodaný zápis o stretnutí na predpísanom tlačive)

Disciplinárna komisia:

U.č.47
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 14.10.2013 za 4 x napomenutie ŽK :
Cíferský Matej 1185045 ( FC Slovan Častá )
Vrbinkovič Rudolf 1099214 ( TJ Družstevník Doľany )
U.č. 48
Peter Tardík 1221978 ( FK v Sološnici ) DK predbežným opatrením udeľuje DO : zastavená pretekárska činnosť od 14.10.2013 až do prešetrenia udalostí vzniknutých dňa 13.10.2013 v stretnutí S5VA medzi družstvami FK v Sološnici a TJ NV Pernek. ( 10 € )
U.č. 49
Mário Krajčovič 1142692 ( TJ NV Pernek ) DK predbežným opatrením udeľuje DO : zastavená pretekárska činnosť od 14.10.2013 až do prešetrenia udalostí vzniknutých dňa 13.10.2013 v stretnutí S5VA medzi družstvami FK v Sološnici a TJ NV Pernek. ( 10 € )
U.č. 50
Za porušenie RS čl. 14.7. – nedostavenie sa na prvé zasadnutie DK po výtržnostiach v stretnutí S5VA medzi družstvami FK v Sološnici a TJ NV Pernek dňa 13.10.2013 a nepredloženie písomného stanoviska k udalostiam s návrhom opatrení na ich zamedzenie, DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.10.2013 o 15.30 hod. zástupcov obidvoch zainteresovaných klubov. DK súčasne predvoláva v uvedenom termíne aj R stretnutia p. Jakuba Strapeka.
U.č. 51
Valter Kuch 1176374 ( ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká „B“) vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 14.10.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 23.10.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D upozorňuje rozhodcov , aby čítali pozorne aj obsadenie BFZ, nakoľko sa môže stať, že ako rozhodcovia môžete byť obsadení aj v súťažiach riadených BFZ
Zápisy o stretnutí priniesť osobne alebo zaslať poštou na novú adresu zväzu: OBFZ Bratislava – vidiek, ul. Súmračná 27, 821 02 Bratislava.
K R a D dôrazne upozorňuje na doručovanie správneho počtu zápisov zo stretnutí: seniorské stretnutia 1 x originál + 3 x kópia, dorastenecké stretnutia 1 x originál + 2 x kópia, žiacke stretnutia 1 x originál + 1 x kópia
K R a D dôrazne žiada všetkých rozhodcov o doručovanie zápisov na adresu zväzu včas, a to najneskôr do utorka 12:00 hod. !
V prípade mimoriadnych udalostí (ČK) do 24 hodín od ukončenia stretnutia.
Zápisy o stretnutí sú potrebné pre ďalšiu prácu odborných komisií (ŠTK, DK).
V prípade opakovania sa nedoručenia zápisu včas, nebude takýto rozhodca delegovaný na stretnutia ako R !
K R a D upozorňuje rozhodcov, ktorí nemajú nové odznaky, aby si ich zakúpili na sekretariáte BFZ u pani Ščibranyovej
K R a D opätovne upozorňuje na ospravedlnenia, ktoré treba zaslať 10 dní vopred pred dňom, na ktorý sa ospravedlňuje na adresy: pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1@gmail.com
K R a D opätovne upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutia – 1 hodinu pred začiatkom stretnutia !

– K R a D predvoláva na svoje zasadnutie R Mičuru vo štvrtok, dňa 24.10.2013 o 18:15 hod. a R Strapeka vo štvrtok, dňa 24.10.2013 o 18:30 hod.

– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Ospravedlnenia : Surovský 19.10.

Komisia mládeže:

Dôležité upozornenia pre FK
Upozorňujeme FK, že v súlade s RS – časť B Technické ustanovenia čl.7 “ Start hráčov „, povinná konfrontácia sa vykonáva pred začiatkom stretnutia. Štart hráča je oprávnený len na platný nový RP / plastovú kartu /, resp. existujúci doklad, že hráč podal žiadosť o vydanie plastovej karty.
Schválená zmena
SZV PK – 8.kolo: Sl.Grob – Jablonec, SO 19.10.2013 o 11,30 hod. / ako predzápas sa hrá o 10,00 hod. stretnutie 7.kola PrPK : Sl.Grob – Jablonec /
Nariadený termín dohrávky
KM nariaďuje odohrať stretnutie 6.kola SZV PK medzi družstvami Sl.Grob – Dubová v sobotu 2.11.2013 o 11,30 hod. / menované kluby boli o nariadení informované /

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI