Úradná správa č. 17 zo dňa 25.10.2013

BFZ

Sekretariát:

týmto vyslovuje poďakovanie FK za dodržanie termínu úhrady a splatnosti II. zálohových faktúr.

žiada zástupcov všetkých FK, aby vyúčtovania finančných náležitostí pre rozhodcov a delegátov potvrdzovali pečiatkou klubu a podpisom zodpovednej osoby.

oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2013/2014 je na sekretariáte BFZ k dispozícii od pondelka 12.8.2013. Na základe schválenia VV BFZ dostane každý FK 2 ks Rozpisu zdarma. V prípade záujmu je možné si Rozpis zakúpiť v cene 5,-€ za kus.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
SD3R 14.kolo ŠKP Inter Dúbravka – Domino Bratislava dňa 31.10.2013 o 13:00hod.
MD3R 12.kolo ŠKP Inter Dúbravka – PŠC Pezinok dňa 30.10.2013 o 13:00hod.
MD3R 12.kolo FC Ružinov – ŠK Vrakuňa dňa 3.11.2013 o 10:00 hod.
MZRL 11.kolo Slovan Modra – FK Rača Bratislava dňa 30.10.2013 o 16:00hod.FC Slovan Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.4 vo výške 5 €.
MZRL 13.kolo D. N. Ves – ŠK Vrakuňa dňa 29.10 2013 o 16:00hod.
ŠTK kontumuje:
SZRL 10.kolo ŠK Žolík Malacky – FC Slovan Modra 3:0kont. podľa SP čl.100/b. FC Slovan Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 100 €.
MZRL 10.kolo ŠK Žolík Malacky – FC Slovan Modra 3:0kont. podľa SP čl.100/b. FC Slovan Modra bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 100 €.
ŠTK berie na vedomie list ŠK Žolík Malacky. ŠTK oznamuje klubom, ktoré svoje stretnutia neodohrali z dôvodu nepricestovania súpera , že preplatenie nákladov podľa RS čl.3.5 im bude vyplatené po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014.
ŠTK odstupuje MŠK Kráľová pri Senci (MRB) za porušenie RS čl.2.1 na DK.
Chýbajúce zápisy:
SD3R 11.kolo BCT Bratislava – ŠK Vrakuňa (R Moravec). Za opakované neskoré doručovanie zápisov o stretnutí na BFZ odstupujeme menovaného R na KRaD.
SZRL 10.kolo FKM K.Ves – ŠK Vrakuňa (R Malárik F). Menovaného R odstupujeme na KRaD.
MZRL 10.kolo FK Rača – Domino (R Smirnov).Menovaného R odstupujeme na KRaD.

ŠTK oznamuje, že budúce zasadnutie sa bude konať dňa 30.10.2013 (streda) o 17:00 hod.

Disciplinárna komisia:

U.č. 140
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. nepodmienečne
od 20.10.2013
Obert Tomáš – 1149479 ( ŠK Sv. Jur ) MRB ( 10.-€ )
Novák Andrej – 1196682 ( FC Ružinov ) MRB ( 10.-€ )
Bobrík Martin – 1160385 ( FC Ružinov ) MRB ( 10.-€ )
od 21.10.2013
Župa Samuel – 1208758 ( OŠK Sl. Grob ) MRB ( 10.-€ )
Hrutka Tomáš – 1216556 ( Sl. Most pri BA ) MRB ( 10.-€ )
Maroši Peter – 1155088 ( TJ Rovinka ) MRB ( 10.-€ )
Džupák Andrej – 1147971 ( Karpaty Limbach ) MRB ( 10.-€ )
Spišiak Andrej – 1192221 ( Karpaty Limbach ) MRB ( 10.-€ )
Ježík Jakub – 1218331 ( ŠK Bernolákovo ) MRB ( 10.-€ )
Gramblička Tomáš – ( TJ Čunovo ) S4A ( 10.-€ )
Beitl Roman – ( ŠK Danubia ) S4A ( 10.-€ )
Holeš Marek – 1174619 ( ŠK Gajary ) S4B ( 10.-€ )
Sýkora Radovan – 1123350 ( FK Jablonové ) S4B ( 10.-€ )
Piaček Dušan – 1132433 ( FC Zohor ) S4B ( 10.-€ )
U.č. 141
Hurban Jaroslav – 1210302 / ŠK Gajary / vylúčený za HNS, kopnutie súpera mimo súboja o loptu – DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 s.s. nepodmienečne, od 21.10.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10.-€)
U.č. 142
Oscity Ján – 1218258 / Dr. Budmerice / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 21.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 10.-€)
U.č. 143
Blecha Marek – 1150746 / Dr. Závod / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 21.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 10.-€)
U.č. 144
Lonček Tomáš – 1310406 / Zah. Kostolište – SD3R / vylúčený za HNS –
podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 20.10.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 145
Witkovský Michal – 1276441 / FK BCT BA – SD3R / vylúčený za HNS – zakázané hranie rukou – zmarenie jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 20.10.2013, podľa čl. 1/1a ( 5.-€)
U.č. 146
Bugár Nikola – 1292980 / Šamorín-Hamuliakovo – MD3R / vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s. nepodmienečne, od 21.10.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 147
FK Jablonové – sťažnosť na výkon rozhodcu Tomáša Srnu odstupuje KRaD.
U.č. 148
Peller Tibor ml. – odvolanie voči udelenému trestu. Podľa článku 24/3 DP o odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán. Odvolanie je potrebné adresovať na odvolaciu komisiu BFZ.
U.č. 149
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči p. Opálek Viliam – 1037882 ( FK Rača Bratislava ) tréner a zároveň vedúci SD3R za HNS – vulgárne výrazy, vyhrážanie na adresu R a vykázanie z lavičky počas stretnutia SD3R 12. kola ŠKP Inter Dúbravka BA- FK Rača BA, odohraného dňa 19.10.2013. DK BFZ dňom 25.10.2013 zastavuje menovanému činnosť nepodmienečne – zákaz viesť družstvo z lavičky do vyriešenia prípadu a žiada klub FK Rača a p. Opálka o zaslanie písomného vyjadrenia k predmetnej situácii s prijatými opatreniami v termíne do 29.10.2013.
U.č. 150
Podľa čl. 14/1a, b, c, DP, začína disciplinárne konanie voči:
ŠK Závod za HNS divákov v stretnutí 10 kola S4B ŠK Závod – CFK Pezinok, ktorí vulgárne nadávali rozhodcom pri odchode z HP po stretnutí a vyhrážky, že ich počkajú pred bránou do areálu štadióna. DK ukladá klubu ŠK Závod zaslať vyjadrenie s prijatými opatreniami na zamedzenie vzniku obdobných previnení v termíne do 29.10.2013.
U.č. 151
Krpelan Michal – Rovinka / u. č. 276 – U.S. č.42 zo dňa 10.5.2013/ – zastavenie činnosti za 4 ŽK. Poplatok bol omylom udelený na klub Lozorno – bude storno 10.-€
U.č. 152
FK Inter Bratislava / u. č. 320 zo dna 24.5.2013/ DK udelila FK Inter peňažitú pokutu 10.-€ za neodovzdanie videa z 21.kola súťaží. Video bolo dodané v termíne, ale informácia na DK o dodaní videa prišla až po udelení pokuty – bude storno 10.-€

DK oznamuje, že budúce zasadnutie sa bude konať dňa 30.10.2013 / streda / o 16:00 hod.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín zimných seminárov. Seminár delegátov BFZ sa uskutoční 2.3.2014 v Dome športu, seminár rozhodcov BFZ 8.-9.3.2014 v hoteli Senec v Senci.
Upozorňuje rozhodcov na povinnosť doručiť vyúčtovania stretnutí, ktoré rozhodujú, čo najskôr po ich uskutočnení. Ak nie sú vyúčtovania za konkrétny mesiac na zväze do 5. nasledujúceho mesiaca, nie je možné poukázať za príslušné stretnutie odmenu žiadnej z delegovaných osôb.
Berie na vedomie žiadosť V. Bilčíka v súvislosti so zmenou adresy bydliska.
Nedoručené DVD: ŠK Báhoň (10. a 12. kolo), ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká (11. kolo). Žiada o doručenie do 30.10. V opačnom prípade odovzdá kluby na riešenie DK.
Ospravedlnenia: Martiška 25.-28.10.; Zálesňák 3.11., 23.11.; Mosor 31.10.-4.11.; Pinček 31.10.-4.11.; Minárik 1.-3.11.; Minarovič 3.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 24.10.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay (2)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostecký (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),
J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), P. Roszbeck (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič (UE B) (28)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J. (2)

Tréningový kemp – Coerver Coaching kemp – Dávame Vám do pozornosti  info o víkendovom kempe, ktorý v dňoch 29.11- 1.12.2013 organizuje Coerver Coaching v Senickej futbalovej hale. Žiadame trénerov mládeže v kluboch, aby distribuovali túto informáciu deťom  u Vás v družstve.
Keďže je tam obmedzený počet miest a bude túto informácia posielaná na veľké množstvo mládežníckych futbalových klubov, tak keď ma niekto záujem, nech nenecháva prihlásenie na poslednú chvíľu, pretože tento rok sa bude organizovať už len tento jeden kemp. Ďalšie info na :
www.coerver.sk

 

NOMINÁCIA  výberu U 14 BFZ hráčov

(narodených po 1.1.2000) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
HEGYI Samuel Petržalka                                   POCHYLÝ Nicolas Inter
ČECH Adam Petržalka                                        RUŽIČKA Matej Ivánka
HABODÁSZ Samuel Petržalka                          TAKÁCS Dávid SFM Senec
KOPŠÍK SAMUEL Petržalka                               ŠKODA Matej SFM Senec
JELÍNEK Tomáš Karlová Ves                           VÁRADY Patrik SFM Senec
ČAHOJ Michal Karlová Ves                               KOZÁK Maximilián FA Bratislava
HIRKO Jakub ŠK Slovan                                    HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan                           ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                               HORVATH Adam ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan                    VOŠTINÁR Šimon ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                                    NAGY Richard ŠK Slovan
GVORA Anton ŠK Slovan                                   ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan
TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor;     VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej;
MASÉR: MICHALOVICH František
Plán KZ:
Dátum                           Zraz                  Tréning                   Ukončenie                Miesto
19. 11. 2013              13.00              13.30 – 15.00            15.30                         ŠH SZTK
06. 12. 2013              12.30              13.00 – 14.30            15.00                         ŠH SZTK
11. 12. 2013              13.00              13.30 – 15.00            15.30                         ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj o pohár J. Vengloša v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. a 14. 12. 2013.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Po kontrolnom zraze dňa 06. 12. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 11. 12. 2013.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013     Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013     RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013     Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013     Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013     Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013     Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013     Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13     ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013     1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13     1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 –
Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013     Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13     2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13     2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013     Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013     MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13     3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013     MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013     Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13     MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013     4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013     MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 –
Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013     HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013     HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————–

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014     MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014     Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014     finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014     Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14     ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014     Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa aj v tomto súťažnom ročníku bude organizovať  Zimná halová liga starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie: starší žiaci: ročník 1999 a mladší, mladší žiaci: ročník 2001 a mladší. Miesto konania – st. žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava, ml. žiaci: telocvična SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača. Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2013, január a február 2014 (na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja). Podmienky účasti:
zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 27. 10. 2013 a zaplatenie účastníckeho poplatku vo výške 80 € za každé družstvo prihlásené do turnaja – variabilný symbol 222, číslo účtu BFZ: 182937012/0200. Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
Doteraz evidujeme prihlášky týchto družstiev : Lok. Dev.N.Ves /SZ A,B, MZ A,B/, Ivanka pri Dunaji /SZ,MZ/ , Žolík Malacky /SZ,MZ/, S. Hamuliakovo /SZ/, ŠK Vrakuňa /SZ,MZ/, Scorpions /MZ/.
2. KM oznamuje FK hrajúcim súťaže PrMA, PrPK, PrSC, že bude organizovať halovú ligu prípraviek v mesiacoch december 2013 až začiatok marca 2014. Liga sa bude hrávať v nedeľu v ŠH Malina v Malackách. Maximálny počet družstiev je stanovený na 20, s tým že z každého okresu by bolo po 6 družstiev / MA, PK, SC / a spoluorganizátor Žolík Malacky bude mať 2 družstvá. Družstvá budú rozdelené do 2 skupín po 10 družstiev, s tým, že v hrací deň odohrajú 2 stretnutia. V skupinách sa bude hrať každý druhý týždeň. Štartovné je stanovené na 80 EURO. FK sa môžu do ligy  prihlásiť do 27.10.2013 na mailovú adresu –   ivan.konecny@centrum.sk. Bližšie informácie podá Ivan Konečný – 0902/544371, 0914/173242.
3. KM eviduje prihlášky do HL prípraviek týchto FK: Slovan Modra, FC Zohor, Dr.Závod, ŠK Šenkvice, ŠK Žolík Malacky A, B.
4.Schválené zmeny
PMB 1 – 9.kolo: FK Inter – FA Bratislava, UT 5.11. o 16,00 hod. / ihr. Drieňova /
PMC – 9.kolo: FK Inter – FA Bratislava, SO 26.10. o 9,00 hod. / ihr. Drieňova /
PMA1 – 11. kolo FC Petržalka – FA , UT 29.10. o 14,00 hod. / ihr. Pankúchová/
PMB1 – 11. kolo FC Petržalka – FA , UT 29.10. o 15,00 hod. /Pankúchová/
PMC – 11. kolo FC Petržalka – FA , UT 29.10. o 16,00 hod. /Pankúchová/
PrMA – 9.kolo: Jakubov – Zohor, NE 27.10. o 10,00 / ihr. Zohor /
PrMA – 10. kolo: Zohor – Sološnica, NE 3.11. o 10,00 / ihr. Sološnica/
PrMA – 11.kolo: Jakubov – Stupava, NE 10.11. o 10,30 / ihr. Stupava /
PrPK – 9.kolo: Sl.Grob – Viničné, SO 2.11. o 10,00
PrSC – 10.kolo: Kalinkovo – Ivanka, NE 3.11. o 11,30
PrSC – 10.kolo: Ch.Grob – Bernolákovo, SO 26.10. o 11,00 / predohrávka /
PrSC – 9.kolo : Bernolákovo – N.Dedinka, ŠT 24.10. o 16,00 / predohrávka /
PrSC – 10.kolo: Kraľova B – N.Dedinka, UT 29.10. o 16,00 / predohrávka /
5. KM súhlasí s odložením stretnutia PMC 9. kolo FK Rača – Š. Hamuliakovo z dôvodu zvýšenej chorobnosti hráčov Š. Hamuliakovo. Nový termín bude dodatočne oznámený.
6. Na základe oznámenia OFK D.Lužná sa stretnutia 8.kola PMA 2, PMB 2 medzi družstvami OFK D.Lužná – TJ Jarovce odohrajú podľa pôvodného rozpisu /PMA2- SO 9,00/ a /PMB2-SO 10,15 hod./

ObFZ BRATISLAVA – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

týmto vyslovuje poďakovanie FK za dodržanie termínu úhrady a splatnosti II. zálohových faktúr.

Rozpis súťaží ročníka 2013/2014 si FK môžu vyzdvihnúť (2 ks) na sekretariáte BFZ u p. D. Ščibranyovej. Je možnosť za 5€ dokúpiť si ďalší Rozpis.

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK kontumuje stretnutie
-SD4VB 8.kolo Šenkvice – Viničné v prospech družstva Šenkvic podľa SP čl. 100/e a výsledok 3:0 zostáva v platnosti..
2. ŠTK súhlasí s dohodou klubov
– SD4VA 9.kolo Jakubov – Lamač dňa 26.10.2013 o 12,00 hod na ihrisku v Lamači ( zmena ihriska)
– SD4VA 6-kolo Jakubov – Stupava dňa 2.11.2013 UHČ na ihrisku v Stupave ( zmena ihriska)
– SD4VB 4.kolo Viničné – Cajla dňa 31.10.2013 o 15,30 hod
– SD4VB 9.kolo Častá – D.Lužná B dňa 31.10.2013 o 17,00 hod umelé osvetlenie
3. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutie
– SD4VB 4.kolo Kráľová p.S. „B“ – Viničné dňa 2.11.2013 pUHČ
4. Chýbajúce zápisy:
S5VB 12.kolo Sl.Grob „B“ – Sv.Jur „B“ R: Brejcha
SD4VA 8.kolo Závod – Lozorno R: Rozbora
SD4VB 8.kolo Igram – Sl.Grob R: Malárik
5. ŠTK žiada KRaD, aby upozornili rozhodcov na vyplňovanie zápisov o stretnutí na predpísanom tlačive.

Disciplinárna komisia:

U.č. 52
Miroslav Geršič 1190770 (TJ Slovan Vištuk) vylúčený po 2 napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 21.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 10 € )
U.č. 53
Marek Valek 1220163 ( MŠK Králová pri Senci ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v PÚ v jasnej gólovej príležitosti – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 21.10.2013, podľa čl. 1/4a ( 10 € )
U.č. 54
Andrej Juran 1211068 ( FC Slovan Modra ) – vylúčený za HNS voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 21.10.2013, podľa čl. 1/3b ( 10 € )
U.č. 55
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 21.10.2013 za 4 x napomenutie ŽK :
Krajč Mário 1133980 ( TJ Hrubý Šúr ) ( 10 € )
Štefanka David 1251622 ( TJ Družstevník Budmerice ) ( 5 € )
Hrnčár Peter 1310190 ( TJ Slovan Častá ) ( 5 € )
Petrík Peter 1238864 ( FK Kuchyňa ) ( 10 € )
Víger Martin 1202486 ( TJ NV Pernek ) ( 10 € )
U.č. 56
Rovenský Martin 1147920 ( ŠK Kaplná ) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO: DK mení DO menovanému na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 24.10.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť (10 €)
U.č. 57
Gašparík Patrik 1293801 ( FC Slovan Modra ) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO: DK mení DO menovanému na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 24.10.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť ( 5 € )
U.č. 58
Tábora Sebastian 1116149 ( GFC 1923 Grinava ) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO: DK mení DO menovanému na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 28.10.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť. ( 10 € )
U.č. 59
ŠK Malacky – na základe odstúpenia ŠTK ObFZ BA vidiek DK udeľuje pokarhanie menovanému klubu za porušenie RS čl. 8.3 v stretnutí SD4VA 7. kolo Malacky –Jarovce s upozornením, že v prípade opakovania sa priestupku bude DK postupovať voči menovanému klubu v zmysle DP prílohy 2 čl. 6 finančnou pokutou. ( 5 € )
U.č. 60
Mikula Marian 1313611 ( OFK Dunajská Lužná ) – vylúčený po 2.napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 21.10.2013, podľa čl. 1/5a. ( 5 € )
U.č. 61
Kolarčík Tomáš 1202635 ( ŠK Plavecký Štvrtok- OFK Vysoká pri Morave ) vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti, zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 21.10.2013, podľa čl. 1/4a. ( 10 € )
U.č. 62
Malík David 1234400 ( FK Záhorská Ves ) – vylúčený po 2.napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 21.10.2013, podľa čl. 1/5a ( 10 € )
U.č. 63
Peter Tardík 1221978 ( FK v Sološnici ) DK po prešetrení incidentu v stretnutí S5VA dňa 13.10.2013 medzi družstvami FK v Sološnici a TJ NV Pernek udeľuje DO : zastavená pretekárska činnosť na 6 súťažných stretnutí nepodmienečne od 14.10.2013, podľa čl. 1/6b ( 10 € )
U.č. 64
Mário Krajčovič 1142692 ( TJ NV Pernek ) DK po prešetrení incidentu v stretnutí S5VA dňa 13.10.2013 medzi družstvami FK v Sološnici a TJ NV Pernek udeľuje DO : zastavená pretekárska činnosť na 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 14.10.2013, podľa čl. 1/6b ( 10 € )
U.č. 65
DK trestá FK v Sološnici peňažnou pokutou vo výške 30 € za výtržnosť diváka v stretnutí S5VA dňa 13.10.2013 medzi družstvami FK v Sološnici a TJ NV Pernek v zmysle prílohy 2 čl. 1a ( 10 € )
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 30.10.2013 – streda.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D dôrazne žiada všetkých rozhodcov o doručovanie zápisov na adresu zväzu včas, a to najneskôr do utorka 12:00 hod. !
V prípade mimoriadnych udalostí (ČK) do 24 hodín od ukončenia stretnutia.
Zápisy o stretnutí sú potrebné pre ďalšiu prácu odborných komisií (ŠTK, DK).
V prípade opakovania sa nedoručenia zápisu včas, nebude takýto rozhodca delegovaný na stretnutia ako R !
K R a D upozorňuje rozhodcov, ktorí nemajú nové odznaky, aby si ich zakúpili na sekretariáte BFZ u pani Ščibranyovej
K R a D opätovne upozorňuje na ospravedlnenia, ktoré treba zaslať 10 dní vopred pred dňom, na ktorý sa ospravedlňuje na adresy: pincek.j@centrum.sk a peter.augustovic1@gmail.com
K R a D opätovne upozorňuje rozhodcov na príchody na stretnutia – 1 hodinu pred začiatkom stretnutia !

K R a D urobila pohovor s R Mičurom.

KR a D sa zaoberala nedohratým stretnutím 8.kola S5VA FK Sološnica – TJ NV Pernek a pozastavuje činnosť R Strapekovi do konca jesennej časti. R Strapek nebude nominovaný ako R na seniorské stretnutia.

K R a D urobila pohovor s R Boškom a od 24.10.2013 mu povoľuje činnosť.

Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

Schválené zmeny
SZV MA – 11.kolo: Jakubov – Žolík Malacky – NE 3.11. o 10,00 hod. na ihrisku Žolík Malacky
MZV – 4.kolo / dohrávka /: Kalinkovo – Viničné – NE 10.11. o 11,30 hod.

 

Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI