Úradná spáva č. 19 zo dňa 8.11.2013

BFZ

Sekretariát:

vyzýva všetkých činovníkov futbalového hnutia, ktorí majú vo svojom okolí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o dlhoročný rozvoj futbalu v našom regióne, alebo sa dožil (dožíva) významného životného jubilea, pošlite prosím svoje návrhy na ocenenie mailom alebo písomne na sekretariát BFZ najneskôr do 25.11.2013

žiada zástupcov všetkých FK, aby vyúčtovania finančných náležitostí pre rozhodcov a delegátov potvrdzovali pečiatkou klubu a podpisom zodpovednej osoby

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
1.kolo pohár BFZ FK Inter Bratislava – ŠK Svätý Jur dňa 16.11.2013 o 13:00hod.
1.kolo pohár BFZ TJ Rovinka – Domino Bratislava dňa 16.11.2013 o 13:00hod.
1.kolo pohár BFZ FC Rohožník – ŠK Lozorno dňa 16.11.2013 o 13:00ohd.
ŠTK odstupuje ŠK FO Malacky (S4B) za opakované porušenie RS čl.2 (nezabezpečenie hlásateľskej služby) a RS čl. 8.3(neskoré doručenie zápisu o stretnutí do kabíny rozhodcov)na DK.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána Domino Bratislava(MRB) v stretnutí 16.kola FC Ružinov- Domino Bratislava. Na základe SD ŠTK konštatuje, že vypnutie elektronického ukazovateľa času a skóre bolo spôsobené výpadkom elektrickej energie a nie vinou domáceho FK.
ŠTK oznamuje, že v prípade vyžiadania písomného stanoviska k incidentom, zmeny stretnutia a pod. pre potreby komisie je možné tieto zasielať elektronickou poštou na sekretariát BFZ: darina.scibranyova@futbalsfz.sk a taktiež predsedovi ŠTK BFZ: jan.farbula@gmail.com.
ŠTK oznamuje, že v mesiacoch január, február a marec usporiada tradičný zimný turnaj seniorov o pohár predsedu BFZ. Turnaj sa odohrá na ihriskách s umelou trávou: UT Plavecký Štvrtok , UT Rapid , UT Budatínská ul., UT NTC Senec. Prihláška do turnaja bude zverejnená na stránke zväzu po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014. Bližšie informácie k zimnému turnaju žiadajte u predsedu ŠTK BFZ emailovou poštou: jan.farbula@gmail.com

Disciplinárna komisia:

U.č. 168
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne
od 03.11.2013
Camastra Liugino – 1235622 ( ŠKP Inter Dúbravka BA ) MRB ( 10.-€ )
Lelkeš Nicolas – 1310398 ( Záhoran Kostolište ) SD3R ( 5.-€ )
Hrúz Martin – 1312180 ( ŠK Vrakuňa BA ) SD3R ( 5.-€ )
od 04.11.2013
Schwinghammer Martin – 1199230 ( TJ Rovinka ) MRB ( 10.-€ )
Bakyta Radovan – 1151598 ( Karpaty Limbach ) MRB ( 10.-€ )
Černek Peter – 1219516 ( ŠK Bernolákovo ) MRB ( 10.-€ )
Meszáros Erik – 1182512 ( ŠK Bernolákovo ) MRB ( 10.-€ )
Koršepa David – 1235649 ( TJ Jarovce BA ) S4A ( 10.-€ )
Varenits Štefan – 1213919 ( TJ Jarovce BA ) S4A ( 10.-€ )
U.č. 169
Rybecký Sven – 1245092 / ŠKP Inter Dúbravka BA / vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/4a (10.-€)
U.č. 170
Bobovnický Ondrej – 1240299 / Domino Bratislava / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 171
Genčúr Jozef – 1140101 / Domino Bratislava / vylúčený za HNS voči R – DO: zastavená pretekárska činnosť na 4 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/3b (10.-€)
U.č. 172
Angelovič Stanislav – 1133822 / ŠK Svätý Jur / vylúčený po 2. napomenutí ŽK DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 173
Jeck Ernest – 1063152 / TJ Rovinka / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 174
Borovský Jakub – 1202250 / ŠK Igram / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 175
Moravec Michal – 1195099 / ŠK Igram / vylúčený po 2. napomenutí ŽK – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 176
Majdák Pavel – 1059187 / ŠK Tomašov / vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 10.-€)
U.č. 177
Kufel Ján – 1140886 / TJ Malinovo / vylúčený za HNS, udretie súpera do tváre v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 s.s.nepodmienečne, od 04.11.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10.-€)
U.č. 178
Pavelka Jakub – 1240351 / FKM Karlova Ves / vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 2 s.s.nepodmienečne, od 04.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 10.-€)
U.č. 179
Tábora Matej – 1198980 / ŠK Šenkvice / vylúčený za HNS – podrazenie súpera gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 04.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 10.-€)
U.č. 180
Lovás Felix – 1109763 / FC Dr. Budmerice / vylúčený po 2. napomenutí ŽK DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 04.11.2013, podľa čl. 1/5a (10.-€)
U.č. 181
Holásek Anton – 1249239 / ŠK Vrakuňa BA / vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre – DO: zastavená pretekárska činnosť na 4 s.s.nepodmienečne, od 03.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 182
Rózsa Michal – 1312665 / FK BCT BA / vylúčený za HNS – stiahnutie súpera rukami v jasnej gólovej situácii – DO: zastavená pretekárska činnosť na 1 s.s.nepodmienečne, od 04.11.2013, podľa čl. 1/4a ( 5.-€)
U.č. 183
Malinovský Pavol – 1103919 / Záhoran Jakubov / vylúčený za HNS voči AR2 a k US. Hráč Malinovský zaslal písomné vyjadrenie, kde priznal svoju chybu a ľutuje svoje správanie. DO: zastavená pretekárska činnosť na 5 s.s. nepodmienečne, od 28.10.2013, podľa čl. 1/3b (10.-€)
U.č. 184
Doručené písomné stanovisko TJ Slovan Viničné za umožnenie strčenia diváka do vylúčeného hráča. Prijaté opatrenia na zamedzenie obdobnej situácie, to je zabezpečiť bezpečný odchod hráčov z ľavičky do kabín považuje DK za postačujúce. DK udeľuje klubu TJ Slovan Viničné disciplinárne opatrenie : Pokarhanie v zmysle DP čl.7/3a. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho konania 10.-€.
U.č. 185
Na zasadnutie DK sa dostavili pozvaní rozhodca Miroslav Hrazdíra, DS -Jozef Minarovič a kapitána družstva ŠK Danubia BA Jozef Duducz, Rozhodca a delegát stretnutia predniesli svoje stanovisko k námietkam kapitána ŠK Danubia, ktoré neboli uvedené v zápise o stretnutí. DK odstupuje pp. Hrazdíru a Minaroviča na KRaD.
U.č. 186
Petráš Michal – 1198708 / ŠK Gajary / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK na základe žiadosti odpúšťa menovanému 1 s.s. a hráč Petráš Michal má uvoľnenú pretekársku činnosť od 08.11.2013 ( poplatok 10.-€)
U.č. 187
Augustín Róbert – 1172612 / ŠK Šenkvice / žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK na základe žiadosti odpúšťa menovanému 1 s.s. a hráč Augustín Róbert má uvoľnenú pretekársku činnosť od 08.11.2013 ( poplatok 10.-€)
U.č. 188
Mravec Andrej – 1253727/ ŠK Bernolákovo / žiadosť o zmenu trestu. DK na základe čl. 31/2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 08.11.2013 s podmienečným odkladom do 30.06.2014. ( poplatok 10.-€)
U.č. 189
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Plavecký Štvrtok- OFK Vysoká za porušenie nariadenia RS čl. 2.1– nedoručenie videozáznamu na sekretariát zväzu v stanovenom termíne. DK žiada uvedený klub o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 11 kola, ŠK Pl. Štvrtok – FC Rohožník, odohrané dňa 28.9.2013 a zaslanie písomného stanoviska k nedodržanému termínu do 13.11.2013.
U.č. 190
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Malacky/S4B/, na základe odstúpenia ŠTK za opakované porušenie RS čl.2 – nezabezpečenie hlásateľskej služby a RS čl. 8.3 – neskoré doručenie zápisu o stretnutí do kabíny rozhodcov. DK žiada ŠK Malacky o zaslanie písomného stanoviska k uvedeným nedostatkom do 13.11.2013.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Nedoručené DVD: ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká a ŠK Bernolákovo (13. kolo), OŠK Sl. Grob (14. kolo). Žiada uvedené kluby o splnenie povinnosti do 13.11. V opačnom prípade ich odovzdá na riešenie DK.
Pozýva na zasadnutie dňa 8.11. M. Brodyho st. a J. Vyletela (18.00).
Ospravedlnenia: Ralbovský 14.-17.11.; Dujava 16.11.; Straka 15.-25.11.; Ďurčo 17.11.; Mosor 16.-17.11.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V tejto súvislosti „Technický úsek SFZ“ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.
Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať – v prípade registrovaného trénera v ISSF – prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.
Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:
T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.
Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:
J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 31.10.2013 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu :
J. Buček, T. Kallay, L. Doka (3)
Termín uskutočnenia – 25.-26.11.2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) –prihlášky berieme do15.12.2013.
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C), V. Winkler (UE B), R. Boris (UE B), F. Bodics (C), P. Máťuš (UE B), V. Opálek (UE B), M. Adámek (UE B), A. Benčič (B), T. Novotný (UE B), M. Kovařik (UE B), D. Federl (UE B), R. Kačeňák, J. Lacko (UE B), I. Kiss (UE B), J. Lenár (C), D. Badinský (UE B), R. Biegelbauer (UE B), D. Barkol (UE B), J. Kostecký (UE B), K. Molnár (UE B), J. Majo (UE B), P. Nosko (C),
J. Jánošik (B), J. Hlavenka (UE B), P. Roszbeck (UE B), T. Domonkoš (UE B), M. Moravčík (UE B), P. Baňovič (UE B), F. Čavoj (29)

Školenie trénerov Grassroouts C licencia : predpokladaný termín leto 2014
P. Tóth, Reffek J. L. Mach, F. Trungel (4)

Tréningový kemp – Coerver Coaching kemp – Dávame Vám do pozornosti  info o víkendovom kempe, ktorý v dňoch 29.11- 1.12.2013 organizuje Coerver Coaching v Senickej futbalovej hale. Žiadame trénerov mládeže v kluboch, aby distribuovali túto informáciu deťom  u Vás v družstve.
Keďže je tam obmedzený počet miest a bude túto informácia posielaná na veľké množstvo mládežníckych futbalových klubov, tak keď ma niekto záujem, nech nenecháva prihlásenie na poslednú chvíľu, pretože tento rok sa bude organizovať už len tento jeden kemp. Ďalšie info na :
www.coerver.sk

 

NOMINÁCIA  výberu U 14 BFZ hráčov
(narodených po 1.1.2000) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
HEGYI Samuel Petržalka                            POCHYLÝ Nicolas Inter
ČECH Adam Petržalka                                 RUŽIČKA Matej Ivánka
HABODÁSZ Samuel Petržalka                  TAKÁCS Dávid SFM Senec
KOPŠÍK SAMUEL Petržalka                        ŠKODA Matej SFM Senec
JELÍNEK Tomáš Karlová Ves                    VÁRADY Patrik SFM Senec
ČAHOJ Michal Karlová Ves                        KOZÁK Maximilián FA Bratislava
HIRKO Jakub ŠK Slovan                             HRONČEK Martin ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin ŠK Slovan                   ČERŇANSKÝ Bruno ŠK Slovan
LEGINUS Lukas ŠK Slovan                       HORVATH Adam ŠK Slovan
KORENAČKA Samuel ŠK Slovan            VOŠTINÁR Šimon ŠK Slovan
NAGY Tomáš ŠK Slovan                            NAGY Richard ŠK Slovan
GVORA Anton ŠK Slovan                           ZELENÍK Ondrej ŠK Slovan
TRÉNERI : GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor; VEDÚCI : TRNOVSKÝ Ondrej;
MASÉR: MICHALOVICH František

Plán KZ:
Dátum                   Zraz             Tréning                     Ukončenie                   Miesto
19. 11. 2013      13.00        13.30 – 15.00                15.30                     ŠH SZTK
06. 12. 2013      12.30        13.00 – 14.30                 15.00                    ŠH SZTK
11. 12. 2013      13.00        13.30 – 15.00                 15.30                    ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj o pohár J. Vengloša v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. a 14. 12. 2013.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štucne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Gála Vladimír 0903788080.
Po kontrolnom zraze dňa 06. 12. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 11. 12. 2013.

 

N O M I N Á C I A výberu BFZ U 15 hráčov
(narodených po 1.1.1999) na KZ BFZ v ŠH Dom športu SZTK, Junácka ulica v Bratislave.

Hráči:
KISS Juraj Petržalka                                 SLAMKA Dávid Petržalka
ŠIMONČIČ Marko Petržalka                    ŽÁKOVIČ Michal Inter
VEBER Tomas Petržalka                         ŠPIRIAK Dominik SFM Senec
MACO Michal Petržalka                            TORNAYI Jozef SFM Senec
MICHAL Martin Karlova Ves                    LORINCZI Mário ŽOLÍK MA
ČIŽNÁR Jakub Karlova Ves                     FOLTÝN Samuel ŽOLÍK MA
RYBÁR Tomáš ŠK Slovan                        KRATOCHVÍL Dominik ŠK Slovan
BALÁŽ Jakub ŠK Slovan                           KOČÍK Dávid ŠK Slovan
ŠIMORA Filip ŠK Slovan                           BARTOŠ Kristián ŠK Slovan
FRONC Adam ŠK Slovan                          LACKO Jakub ŠK Slovan
LIVORA Samuel ŠK Slovan                      VICIAN Martin ŠK Slovan
NEMETH Tamáš ŠK Slovan                      DANIŠ Dominik ŠK Slovan
HAJTMÁNEK Martin ŠK Slovan                 KOZLOVSKÝ Samuel ŠK Slovan
HRONSKÝ Ondrej FK Rača
TRÉNERI : ROVENSKÝ Mário , RISCHER Walter; VEDÚCI : KAČEŇÁK Róbert
MASÉR: MAREŠ Marián

Plán KZ:
Dátum                    Zraz               Tréning                  Ukončenie                   Miesto
14. 11. 2013       13.00       13.30 – 15.00              15.30                         ŠH SZTK
21. 11. 2013       13.00        13.30 – 15.90              15.30                         ŠH SZTK
28. 11. 2013       13.00        13.30 – 15.00              15.30                        ŠH SZTK
Účelom kontrolných zrazov je posúdenie výkonnosti, príprava a výber hráčov na medzinárodný halový turnaj  Blava CUP 2013 ktorý sa uskutoční v dňa 7. 12. 2013. Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tréningové tričko, trenky, štulpne, chrániče, šľapky, uterák, halovú obuv na futbal), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi: Rovenský Mário 0908 726 884.
Po kontrolnom zraze dňa 14. 11. 2013 bude oznámená užšia nominácia na KZ dňa 21. 11. 2013.
Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neprítomnosť na vyučovaní v škole.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

16.8.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – FŠ BCT Bratislava
25.– 29.8.2013      RT memoriál G. Princa – U 15 — R 1999 – Košice
19.8.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – FŠ ŠK Slovan
26.8.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Krasňany
2.9.2013      Prípravný zraz výberu U 13 (R 2001) – FŠ Ivanka pri Dunaji
9.- 11.9.2013      Sústredenie výberu U 14 (R 2000) – Senec + Viničné (príprava na ReTu)
18.9.2013      Družobné stretnutia – BFZ – JmFS Brno – U 13 a U 14 – FŠ Viničné
22. – 25.9.13      ReTu výberov – SFZ – U 14 (R 2000) – NTC Senec
27.-29.9.2013      1. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
29.9.-2.10.13      1. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
Október, november 2013 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml. chlapci +
dievčatá – ZŠ Bratislava
16.10.2013      Družobné stretnutie – JmFS Brno – BFZ – U 15 (R 1999) – Velké Pavlovice
20.-22.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie Grassroots – Dom športu SZTK
27.-30.10.13      2. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
18.11.2013      Prípravný zraz – výber U 15 (R 1999) – hala DŠ SZTK
24.11.2013      MHT – Burgenland – R 1999 – halový turnaj starších žiakov – Burgenland
24.-26.11.13      3. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK
07.12.2013      MHT – Blava CUP – R 1999 – ŠH – Dom športu SZTK
09.12.2013      Prípravný zraz – výber U 14 (R 2000) – hala DŠ SZTK
13.– 14.12.13      MHT – o pohár J. Vengloša – (R 2000) – B. Bystrica
13.12.2013      4. časť – školenie trénerov licencie UEFA „B“ – Dom športu SZTK – záverečné skúšky
14.12.2013      MHT – Victory Cup – R 2002 – ŠH – Dom športu SZTK
november, december 2013 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava
december 2013 HT – o Pohár Primátora mesta Pezinok – R 2000, R 2001
december 2013 HT mladších žiakov – R 2001, R 2002 – ŠH Malina, Malacky
—————————————————————————————————————

Január, február 2014 – Zimná halová liga mladších a starších žiakov o Pohár župana BSK – R 1999, R 2001 – Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
1.2.2014      MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2014 – R 2003 – ŠH – Dom športu SZTK
08.2.2014      Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
22.2.2014      finále ŽHL o pohár primátora Bratislavy – R 1999, R 2001 – Bratislava
Apríl – máj 2014 –      Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – R 1999, R 2000, R 2001
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2001 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
9.4.2014      Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2002 – Bratislava
13.4.–16.4.14      ReTu výberov – SFZ – R 2000 – Senec a okolie
16.–21.6.2014      Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Dubová

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhýkrát neplaťte!
Oznamujeme všetkým klubom v súťažiach BFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú tiež akceptované, ale postupne sa bude prechádzať na elektronické žiadosti.  Matrika BFZ preto odporúča všetkým futbalovým  klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ, BFZ alebo ObFZ v rámci SR. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu, alebo matrika BFZ, SFZ.
Upozorňujeme futbalové kluby, že od ročníka 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Touto cestou žiadame FK, aby objednávanie nových RP riešili cez klubových manažérov elektronickou poštou.
Oznamujeme, že hosťovanie hráčov /ukončenie hosťovania/ skončilo dňom 30.9.2013
Do 31.12.2013 je možné podávať len transfery hráčov – prestupy.

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že boli uzavreté prihlášky do Zimnej halovej ligy BFZ starších a mladších žiakov ,, O Pohár Župana“. Vekové kategórie – starší žiaci: ročník 1999 a mladší, miesto konania: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava. Zaradenie družstiev: 1. FC Ružinov Bratislava, 2. FKM Karlova Ves, 3. LP Domino „A“, 4. LP Domino „B“, 5. MŠK Iskra Petržalka, 6. FK Slovan Ivanka p./Dunaji, 7. ŠK Vrakuňa Bratislava, 8. ŠK Žolík Malacky, 9. FK Šamorín-Hamuliakovo, 10. Lokomotíva Dev. N. Ves „A“, 11. Lokomotíva Dev. N. Ves „B“, 12. FK Rača Bratislava, 13. FK BCT Bratislava, 14. Slávia Ekonóm Bratislava, 15. ŠK Svätý Jur, 16. OFK Vysoká pri Morave, 17. FK Vajnory, 18. FC STK 1914 Šamorín „A“, 19. FC STK 1914 Šamorín „B“, 20. OŠK Marianka. Termíny: 1. kolo: 1.12. 2013, 2.kolo: 7. 12. 2013 /!Sobota!/, 3. kolo: 12. 1. 2014, 4. kolo: 19. 1. 2014, 5. kolo: 26. 1. 2014, 6. kolo: 2. 2. 2014, 7. kolo: 9.2. 2014.
Mladší žiaci: ročník 2001 a mladší, miesto konania – telocvična SOS Na Pántoch 9,
Bratislava-Rača. Zaradenie družstiev: 1. FC Ružinov Bratislava, 2. FKM Karlova Ves, 3. LP Domino „A“, 4. LP Domino „B“, 5. MŠK Iskra Petržalka, 6. FK Scorpions Bratislava, 7. FK Slovan Ivanka p./Dunaji, 8. ŠK Vrakuňa Bratislava, 9. ŠK Žolík Malacky, 10. Lokomotíva Dev. N. Ves „A“, 11. Lokomotíva Dev. N. Ves „B“, 12. FK Rača Bratislava, 13. FK BCT Bratislava, 14. OŠK Dunajská Lužná, 15. ŠK Slovan Bratislava /dievčatá/, 16. FK Vajnory, 17. MFC Záhorská Bystrica, 18. FK Lamač Bratislava, 19. ŠK Bernolákovo, 20. ŠK Šenkvice. Termíny: 1. kolo: 8.12. 2013, 2.kolo: 15. 12. 2013, 3. kolo: 12. 1. 2014, 4. kolo: 19. 1. 2014, 5. kolo: 26. 1. 2014, 6. kolo: 2. 2. 2014, 7. kolo: 9.2. 2014.
Žiadame družstvá, ktoré doteraz nezaplatili štartovné vo výške 80 € za každé družstvo, číslo účtu BFZ: 182937-012/0200 variab. symbol 222, aby tak urobili do 12.11. 2013, v opačnom prípade nebudú zaradené do ZHL.
Prípadné otázky smerujte na pracovníka BFZ p. Príkopu Pavla, alebo na predsedu KM BFZ p. Konečného Ivana.
2. KM oznamuje , že boli uzavreté prihlášky do ZHL prípraviek, počet zúčastnených družstiev je 16 – dve skupiny po 8 družstiev.
Skupina A:
1. ŠK Šenkvice, 2.FK Studienka, 3.OFK Vysoká pri Morave, 4.FK Sološnica, 5. ŠK Lozorno, 6.FC Rohožník, 7.LP Domino Bratislava A, 8.Žolík Malacky B
Skupina B:
1.ŠK Závod, 2.ŠK Láb, 3.ŠK Kúty, 4.FC Zohor, 5.Žolík Malacky A, 6.LP Domino Bratislava B, 7.ŠKP Inter Dúbravka, 8.Slovan Modra
Termínová listina:
NE – 8.12., NE – 15.12., SO – 21.12., NE – 19.01.2014, NE – 26.01., NE – 02.02.,
NE – 09.02., NE – 16.02., NE – 23.02., NE – 02.03. / stretnutia o celkové umiestnenie /
Zúčastnené FK obdržali v utorok 5.11. predbežné vyžrebovanie ZHL.
Kompletný materiál / propozície, pravidlá a opravené vyžrebovanie / na mailové adresy počas tohto víkendu.
3. KM BFZ nariaďuje odohrať stretnutie PMC 8. kolo FA – SFM Senec, streda 13.11.2013, o 15,00 hod. ihrisko bieloruská ul. Bratislava.
4.Schválené zmeny:
PMA 1 – 11.kolo: LP Domino – ŠK Slovan, piatok 8.11. o 15,30 hod.
PMB 1 – 11.kolo: LP Domino – ŠK Slovan, piatok 8.11. o 15,30 hod.
PrMA – 11.kolo: FK Sološnica – Veľké Leváre, sobota 9.11. o 10,00 hod.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Mailové adresy predsedov komisií ObFZ Bratislava-vidiek
ŠTK Štefan Hilka: s.hilka@centrum.sk
DK Róbert Dadykin: robert.dadykin@gmail.com
KM Ivan Konečný: ivan.konecny@centrum.sk

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov
– S5VB 15.kolo Grinava – Častá dňa 9.11.2013 UHČ
2. Chýbajúce zápisy:
S5VA 11.kolo Sološnica – Pl.Štvrtok OFK Vysoká B R: Hošo
S5VA 11.kolo Pl.Mikuláš – Studienka R: Žilavý
3. ŠTK do rozhodnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek, odkladá nedohraté stretnutie 7.kola SD5VA Sološnica-Pernek zo dňa 13.10.2013, ktoré sa malo opakovane odohrať dňa 17.11.2013, na základe odvolania klubu TJ NV Pernek voči jeho opakovaniu, nakoľko toto odvolanie bolo postúpené na VV ObFZ Bratislava-vidiek.

Disciplinárna komisia:

U.č. 79
Zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie od 4.11.2013 za 4 x napomenutie ŽK :
Matúš Martin 1213579 ( ŠK Čataj ) ( 10 € )
U.č. 80
Ščepánek Ján 1111446 ( ŠK Svätý Jur „B“ ) vylúčený za hru rukou a zmarenie gólovej príležitosti – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 4.11.2013, podľa čl. 1/1a. ( 10 € )
U.č. 81
Štefek Tomáš 1177783 ( FK Borinka ) vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre v neprerušenej hre – DO : zastavená pretekárska činnosť na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 4.11.2013, podľa čl. 1/6b. ( 10 € )
U.č. 82
Kovárik Štefan 1149224 ( FC Malacky ) – vylúčený po druhom napomenutí ŽK – DO : zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 4.11.2013, podľa čl. 1/5a. ( 10 € )
U.č. 83
Juran Andrej 1211068 ( FC Slovan Modra ) – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia – DO: DK mení DO menovanému na trest podmienečný po dobu 2 mesiacov od 7.11.2013 a súčasne s týmto dátumom uvoľňuje menovanému pretekársku činnosť. ( 10 € )
U.č. 84
Šíra Martin 1210306 ( FK Malé Leváre ) – vylúčený – zastavená pretekárska činnosť na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 4.11.2013, podľa čl. 1/2a. ( 10 € )
U.č. 85
Na základe Zápisu o stretnutí zo stretnutia 9. kola SD4VB OŠK Slovenský Grob – FC Družstevník Budmerice, za HNS vedúceho družstva domácich OŠK Slovenský Grob udeľuje klubu OŠK Slovenský Grob pokutu 20€, podľa čl. 2/1b a zároveň p. Štefanovi Navratekovi zákaz vykonávania funkcie vedúceho družstva a zákaz styku s delegovanými osobami na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 1/3b. ( 5€ ) DK súčasne ruší uzn.č.78 z ÚS č.18 zo dňa 31.10.2013 a družstvu FC Družstevník Budmerice a p. Ing. Gubrickému Jozefovi sa ospravedlňuje za nedorozumenie.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D pozýva všetkých rozhodcov a delegátov (doplnené) na jesenný seminár, ktorý sa bude konať dňa 15.11.2013 o 17:00 hod. v Dome športu na Junáckej ulici v malej aule.
Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná a preto si zariaďte svoje osobné a pracovné povinnosti tak, aby ste sa mohli semináru zúčastniť.
Program seminára :
16:45 – 17:00 – Prezentácia
Otvorenie
Vystúpenie hostí
Vyhodnotenie jesennej časti
Diskusia
Záver

KR a D s okamžitou platnosťou vylučuje R Hoša L. z nominačnej listiny rozhodcov OBFZ Bratislava – vidiek.

– Svoje otázky či pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že referent súťaže st.žiaci SZV PK p.Stanislav Baxa uzavrel jesennú časť tejto súťaže aj s celkovým zhodnotením. Hodnotenie bolo prijaté bez pripomienok.
Kontumácie – žiadne
Počet: ŽK – 14
Počet: ČK – 0
Tabuľka po jesennej časti je v súlade so zverejňovanou tabuľkou na stránke www.futbalnet.sk Začiatok jarnej časti súťaže je stanovený na 5. – 6.4.2014
2. Chýbajúci zápis
SZV MA – 11.kolo: FK Sološnica – FC Zohor – R Hošo

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI