Úradná správa č. 44 zo dňa 16.5.2014

BFZ

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že dnešným dňom, 16.05.2014 končí splatnosť zálohových faktúr za rozhodcov a delegátov a pripomína ich úhradu.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.5.2014 !

Sekretariát BFZ žiada zástupcov všetkých klubov BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, ktorí si ešte nevyzdvihli lekárničky, zakúpené z dotácie BSK, aby tak spravili čo najskôr. Lekárničky si môžete vyzdvihnúť v priestoroch sídla BFZ na Súmračnej 27.

Odvolacia komisia:

Odvolacia komisia BFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.5. 2014 oboznámila s podaným odvolaním FK Stupava zo dňa 23.4.2014 voči rozhodnutiu DK BFZ, o uložení pokuty za neodovzdané DVD zo stretnutia a dospela k záveru, že odvolanie FK Stupava nespĺňa náležitosti podľa čl. 126 súťažného poriadku. Z tohto dôvodu Odvolacia komisia BFZ podané odvolanie v zmysle článku 127 SP neprerokovala.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že do finále pohára BFZ postúpili družstvá:
Dorast – FK BCT Bratislava, SDM Domino Bratislava
Seniori – SFC Kalinkovo, FK Slovan Ivanka pri Dunaji.
Finále sa odohrá dňa 4.6.2014 o 15:30hod.(Dorast) a 18:00hod.(Seniori). Dejisko finále určí VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 19.5.2014
ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
25.kolo SZRL, MZRL MFK Rusovce – ŠK Žolík Malacky dňa 27.5.2014 o 17:00hod. (SZRL) a 28.5.2014 o 17:00hod.(MZRL).
ŠTK nariaďuje odohrať:
32,33 a 34. Kolo MRB v jednotnom termíne SOBOTA UHČ
24,25 a 26.kolo S4A a S4B v jednotnom termíne NEDEĽA UHČ.
28.kolo MRB TJ Rovinka – FK Stupava dňa 3.6.2014 o 18:00hod.
28.kolo MRB Slovan Most pri Bratislave – FK Inter Bratislava dňa 3.6.2014 o 18:00hod.
28.kolo MRB Družstevník Slovenský Grob – ŠK Lozorno dňa 28.5.2014 o 18:00hod.
28.kolo MRB FK Slovan Ivanka pri Dunaji – SDM Domino Bratislava 28.5.2014 o 17:30hod.
21.kolo S4A Lokomotíva D. N. Ves – FK Lamač dňa 21.5.2014 o 18:00hod.
21. kolo S4A FKM Karlová Ves – TJ Malinovo dňa 21.5.2014 o 17:30hod.
21.kolo MD3R PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa dňa 21.5.2014 o 17:30hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
27.kolo SD3R OFK Dunajská Lužná – ŠK Vrakuňa dňa 24.5.2014 o 17:00hod.(Kolízia SFZ).
29.kolo SD3R PŠC Pezinok – ŠK Báhoň dňa 24.5.2014 o 10:00hod.
ŠTK kontumuje:
20.kolo S4A MFK Rusovce ­– TJ Čunovo 3:0 kont. Podľa SP čl. 100/d. Družstvu TJ Čunovo budú po skončení súťažného ročníka 2013/2014 odpočítané 3 body v konečnej tabuľke.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána D , vznesenú po stretnutí 27.kola MRB FC Ružinov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala námietkami kapitána H , vznesenými po stretnutí 21.kola S4A FK BCT Bratislava– ŠK Danubia Bratislava. Námietky sú v kompetencii KRaD.
ŠTK sa zaoberala námietkou kapitána H , vznesenú po stretnutí 21.kola S4B Záhoran Kostolište – Záhoran Jakubov. Námietka je v kompetencii KRaD.
ŠTK na základe ZoS zo stretnutia 21.kola S4B ŠK Gajary – PŠC Pezinok, SD a vyjadrenia predsedu ŠTK BFZ, ktorý sa osobne na stretnutí zúčastnil nariaďuje:
ŠK Gajary zvýšenie počtu členov usporiadateľskej služby na 15 členov + Hlavný usporiadateľ do konca súťažného ročníka 2013/2014.
Zabezpečenie vyrobenia videozáznamu zo zostávajúcich domácich stretnutí.
Zabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb a hráčov družstiev do priestorov šatní a pri odchode z areálu štadióna.
ŠTK za nedostatočnú US a HNS trénera a vedúceho družstva H po stretnutí 21.kola SZRL FC Ružinov – FK Rača Bratislava odstupuje na DK:
HÚ Vladimíra Blahutiaka
Trénera FK Rača p. Máťuša Pavla
Vedúceho družstva H p. Šimka Juraja.
ŠTK upozorňuje FC Ružinov na dodržanie SP čl. 47 a čl. 50.
ŠTK za HNS voči delegovaným osobám po stretnutí semifinále pohára BFZ dorastu FK BCT Bratislava – ŠK Báhoň odstupuje na DK p. Juraja Gubániho – trénera ŠK Báhoň
ŠTK upozorňuje kluby Záhoran Kostolište a ŠK Gajary na dodržiavanie RS čl. 2.1 (Videozáznam).

Disciplinárna komisia:

U. č. 371:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 8.5.2014 – Róbert Kain (1149434) ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká ,MRB
od 8.5.2014 – Roman Frečka (1202742) Inter Bratislava, MRB
od 8.5.2014 – Zoltán Szórád (1156124) FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MRB.
od 8.5.2014 – Igor Obert (1136452) ŠK Svätý Jur, MRB.
od 8.5.2014 – Maroš Bereš (1209335) ŠKP Inter Dúbravka, MRB.
od 8.5.2014 – Marek Zechmeister (1232009) ŠKP Inter Dúbravka, MRB.
od 8.5.2014 – Michal Ščasný (1099190) ŠK Lozorno FO, MRB.
od 12.5.2014 –Jakub Nemec (1287350) FC Rohožník, MRB.
od 12.5.2014 –Matej Krištofík (1184659) ŠK Bernolákovo, MRB.
od 12.5.2014 –Marek Krajčír (1159477) SFC Kalinkovo, S4A.
U. č. 372:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b :
od 12.5.2014 –Marek Horváth (1174726) ŠK Plavecký Štvrtok, MRB.
U. č. 373:
Martin Lalík (1196809) ŠK Báhoň, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 8.5.2014
U. č. 374:
Jakub Borovský (1202250) ŠK Igram, S4A, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 12.5.2014
U. č. 375:
Andrej Spišiak (1192221) FK Karpaty Limbach, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 12.5.2014
U. č. 376:
Andrej Džubák (1147971) FK Limbach, MRB, vylúčený za HNS udretie súpera rukou do tváre v prerušenej hre podľa čl. 9/2b ii DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 49/2b, od 12.5.2014 do 09.06.2014.
U. č. 377:
Martin Galajda (1202502) ŠK Pl. Štvrtok-OFK Vysoká, MRB, vylúčený za HNS kopnutie súpera v jasnej gólovej situácii v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2b ii DP, na 2 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 45/2a, od 8.5.2014.
U. č. 378:
Vladimír Ťapuška (1096308) FK Most pri Bratislave, MRB, vylúčený za HNS k rozhodcovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2b ii DP, na 4 mesiace, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c,2b, od 8.5.2014 do 7.9.2014.
U. č. 379:
DK udeľuje klubu FK Most pri Bratislave, MRB, pokutu 100.-€ za HNS hráča Vladimíra Ťapušku – urážlivý výrok a vyhrážanie po udelení ČK v stretnutí LP Domino – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa DP , čl. 48/4.
U. č. 380:
Peter Sebestyén (1255753) Slovan Ivanka pri Dunaji, SD3R, vylúčený za HNS stiahnutie súpera za dres vo vyloženej gólovej šanci v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1a,2a od 15.5.2014.
U. č. 381:
František Hurban (1122828) TJ Záhoran Jakubov, S4B, vylúčený za HNS k rozhodcovi a napadnutie usporiadateľa č.1 pri odchode z HP po vylúčení. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 6 mesiacov, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c, a 50/1a,2a od 12.5.2014 do 11.11.2014.
U. č. 382:
DK udeľuje klubu TJ Záhoran Jakubov, S4B, pokutu 100.-€ za HNS hráča Františka Hurbana voči usporiadateľskej službe po vylúčení v stretnutí TJ Záhoran Kostolište – TJ Záhoran Jakubov, podľa DP , čl. 50/4.
U. č. 383:
Dominik Gaál (1306592) FK Rača BA, PMB1, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, a čl. 37/3, od 2.5.2014.
U. č. 384:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Gajary, S4B za nezabránenie nešportového správania divákov – sotenie do AR2 pri vchode do budovy po stretnutí , urážlivých pokrikov na delegované osoby, nezabezpečenie bezpečnostných opatrení po stretnutí a HNS US smerom k delegovaným osobám po stretnutí ŠK Gajary – PSČ Pezinok.DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.5.2014 o 17,00 HU p. Michala Kozela a VD Jána Wirtha z ŠK Gajary, ktorým dňom 16.5.2014 ukladá ochranné opatrenie a pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu, podľa DP čl. 9/2b,i a 2c.
U. č. 385:
Mário Adamovič (1195522) ŠK Gajary, S4B, za napadnutie hráča hostí po stretnutí ŠK Gajary – PSČ Pezinok, DK menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti podľa čl. 9/2b ii DP do vyriešenia prípadu a pozýva menovaného na prerokovanie disciplinárneho previnenia dňa 22.5.2014 o 17,00 hodine na svoje zasadnutie. Zároveň pozýva rozhodcov stretnutia pp. Jána Somošiho, Rastislava Hádeka, Pavla Černého a DS p. Juraja Vaška.
U. č. 386:
ŠK Gajary, MD3R, zaslal stanovisko k neoprávnenému štartu hráčov bez RP. DO: pokuta klubu ŠK Gajary – 100.-€, podľa DP čl. 53/3b.
U. č. 387:
Tibor Danihel (1311283) ŠK Gajary, MD3R, uvoľnenie činnosti od 16.5.2014, podľa DP čl. 53/4. / 5.-€ /
U. č. 388:
Lukáš Szalay (1295726) ŠK Gajary, MD3R, uvoľnenie činnosti od 16.5.2014, podľa DP čl. 53/4. / 5.-€ /
U. č. 389:
Nikolas Vašek (1296242) ŠK Gajary, MD3R, uvoľnenie činnosti od 16.5.2014, podľa DP čl. 53/4. / 5.-€ /
U. č. 390:
Tibor Németh (1329576) tréner družstva ŠK Gajary, MD3R, za umožnenie štartu bez RP pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 16.5.2014 s podmienečným odkladom do 30.09.2014, podľa DP čl. 53/3b. / 5.-€ /
U. č. 391:
Juraj Zeman (17.07.1988) vedúci družstva ŠK Gajary, MD3R, za umožnenie štartu bez RP pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 16.5.2014 s podmienečným odkladom do 30.09.2014, podľa DP čl. 53/3b. / 5.-€ /
U. č. 392:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu FK Rača, SZRL za HNS VD p. Juraja Šimka a trénera Pavla Máťuša po stretnutí 21 kola FC Ružinov BA – FK Rača BA, súťaž žiakov SZRL. DK žiada zaslať vyjadrenie a písomné stanovisko klubu, trénera a vedúceho družstva na hanlivé a urážlivé výroky na adresu rozhodcov v kabíne rozhodcov v termíne do 21.5.2014.
U. č. 393:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči klubu FC Ružinov BA, SZRL za nedostatočnú usporiadateľskú službu, ktorá nereagovala na vulgárne správanie divákov hostí počas stretnutí 21 kola FC Ružinov BA – FK Rača BA, súťaž žiakov SZRL. DK žiada zaslať vyjadrenie a písomné stanovisko klubu, a HU p. Blahutiaka Vladimíra v termíne do 21.5.2014.
U. č. 394:
Daniel Bartko asistent trénera ŠK Báhoň za vykázanie z ľavičky a za nezaslanie stanoviska, DO: pozastavenie výkonu funkcie, zákaz viesť družstvo z ľavičky na 4 súťažné stretnutia od 4.5.2014. Pokuta za disciplinárne previnenie 50.-€, podľa DP čl. 12/1 a čl. 19/1. / 10.-€ /
U. č. 395:
DK BFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi klubu ŠK Báhoň- Juraj Gubáni, za HNS voči rozhodcom po stretnutí FK BCT BA – ŠK Báhoň, pohár BFZ na HP a v útrobách štadiónu a pozastavuje mu výkon športovej funkcie trénera – zákaz vstupu na ľavičku do vyriešenia prípadu od 15.5.2014, podľa DP čl. 9/2b,i. Zároveň pozýva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2014 o 16,45 hod.
U. č. 396:
Oprava u. č. 370 – Nedoručené DVD zo stretnutia 23. Kola MRB zo dňa 19.4.2014 ŠKP Inter Dúbravka – FK Slovan Most pri Bratislave. DK žiada klub SKP Inter Dúbravka o zaslanie DVD a písomného stanoviska v termíne do 21.5.2014.
Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 22.5.2014 o 16,00 hod.
Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014 a náhradný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 27.5.2014. Program náhradných FP bol pozvaným poslaný mailom.
Berie na vedomie vyjadrenie ŠK Gajary. Vzhľadom na nevykonávanie videozáznamu považuje skutočnosti týkajúce sa výkonu rozhodcov uvedené v správe delegáta za smerodajné.
Konštatovala, že námietka kapitána FC Ružinov Bratislava vznesená po stretnutí 27. kola MRB Ružinov – Ivanka p/D nie je v súlade čl.11.1 Rozpisu súťaží a čl.98 d) SP, pretože sa týka konkrétneho rozhodnutia rozhodcu.
Konštatovala, že námietky kapitána ŠK Danubia Bratislava vznesené po stretnutí 21. kola S4A BCT – Danubia nie sú v súlade čl.11.1 Rozpisu súťaží a čl.98 d) SP, pretože sa týkajú konkrétnych rozhodnutí rozhodcu.
Konštatovala, že námietka kapitána Záhoran Jakubov vznesená po stretnutí 21. kola S4B Kostolište – Jakubov je na základe skutočností uvedených v zápise rozhodcu a správe delegáta neopodstatnená, pretože vylúčený hráč sa nepochybne dopustil HNS.
Na základe informácie predsedu BFZ a člena KRaD BFZ a na základe zhliadnutia videozáznamu stretnutia 21. kola S4A BCT – Danubia navrhuje, aby prejavy HNS hráča ŠK Danubia č.5 riešila DK BFZ. Súčasne pozýva na zasadnutie dňa 23.5. T. Marettu a J. Minaroviča.
Upozorňuje kluby na nedoručené DVD zo stretnutí. MRB: ŠKP, Stupava (25. kolo), Most p/B, Báhoň (26. kolo), Pl. Štvrtok, Stupava (27. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 20.5.2014, v opačnom prípade budú odovzdané na riešenie DK. S4A: Malinovo (19. kolo). S4B: Zohor, Závod (19. kolo), Budmerice, Jakubov, Viničné, Gajary (20. kolo). Žiada kluby o zaslanie DVD zo stretnutí do 20.5.2014 a súčasne upozorňuje, že po schválení VV BFZ sa videozáznamy v jarnej časti súťažného ročníka povinne vyhotovujú aj vo všetkých stretnutiach súťaží S4A/S4B a následne doručujú na sekretariát BFZ. V prípade, že v stretnutiach videozáznam vyhotovovaný nebol, žiada kluby o zaslanie písomného stanoviska a uvedenia dôvodov.
Ospravedlnenia: Truchlý 24.5.; Dadykin 24.-30.5.; Minarovič 24.5.; Šuniar 10.-26.6.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 16.5.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot (4)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

Termíny – prípravných zrazov a „Družobných stretnutí“ výberov BFZ – I. polrok 2014

U 14 – R 2000 – V. Gála, I. Bôbik, O. Trnovský
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
18.- 21.5.2014 – Regionálny turnaj SFZ – Senec
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 14

U 13 – R 2001 – M. Povrazník, M. Skovajsa, I. Konečný
Náklady sú hradené z dotácií SFZ na CP „Športovo talentovanú mládež“ a z rozpočtu BFZ („Družobné stretnutie“)
27.5.2014 – čas a miesto spresní JmFS – „Družobné stretnutie“ : výber JmFS – BFZ U 13

———————————————————————————————————————————-
N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U14 (1.1.2000) na Turnaj regiónov 18. – 21.5.2014 v Senci

Hráči:
POCHYLÝ Nicolas – Inter                    JELÍNEK Tomáš – Karlova Ves
ČECH Adam – Petržalka                       RUŽIČKA Matej – SFM Senec
HABODÁSZ Samuel – Petržalka         TAKÁCS Dávid – SFM Senec
MIHOK Marko – Petržalka                    BOROVSKÝ Daniel – ŠK Slovan
HIRKO Jakub ŠK Slovan                      HRONČEK Martin – ŠK Slovan
TRNOVSKÝ Martin – ŠK Slovan          ČERŇANSKÝ Bruno – ŠK Slovan
LEGINUS Lukas – ŠK Slovan              HORVATH Adam ŠK Slovan
GVORA Anton – ŠK Slovan                  KORENAČKA Samuel ŠK Slovan
NAGY Tomáš – ŠK Slovan                   NAGY Richard – ŠK Slovan
Náhradníci:
HEGYI Samuel – Petržalka                  ZELENÍK Ondrej – ŠK Slovan
BELÁK Tomáš – Petržalka
VEDÚCI TRÉNER : NOVÁK Rudolf
TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR: MICHALOVICH František
Zraz nominovaných je dňa 18. 05. 2014 (nedeľa) o 14,30 hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6, Bratislava. Predpokladané ukončenie turnaja je 21. 05. 2014 (streda cca o 14,00 hod.) v Senci (Penzión BATT).
TÁTO NOMINÁCIA SLÚŽI AJ AKO OSPRAVEDLNENIE ZA NEPRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ V ŠKOLE.
Priniesť si treba športovú tréningovú výstroj (tričká pod dres, ponožky, chrániče, šľapky, uterák, plavky, kopačky na umelú trávu, aj lisované kopačky na živú trávu), preukaz poistenca, brankári svoju výstroj.
V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom: (Gála Vladimír 0903788080).

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Rok 2014 :
18.-21.5.14 Turnaj výberov regiónov SFZ – U 14 – NTC Senec (okolie)
19.5.2014 – od 9,30 hod. – hrá sa –  Tomášov
20.5.2014 – od 9,30 hod. – hrá sa – Veľký Biel
21.5.2014 – od 9,00 hod. – hrá sa – Viničné
Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
27.5.2014 Družobné stretnutie : výber JmFS Brno – BFZ U 13 a U 14 – o 11,00 a 12,45 hod.
hrá sa v Ratiškoviciach – organizuje JmFS Brno
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Výpis zo zasadnutia Matričnej komisie SFZ, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2014.
Program: 1. informácia o doručených pripomienkach k RaPP .
2. stav RaPP po zapracovaní prvých pripomienok
1. Informácia o doručených pripomienkach k RaPP p. Šuník: bolo doručených cca 15 pripomienok k predloženému materiálu – ohlasy sa týkali vo všetkých prípadoch voľného pohybu amatérskych hráčov; p. Majláthová: stretnutie klubov s predkladateľmi nového RaPP sa konalo formou diskusie; názory na voľný pohyb hráčov boli v pomere cca polovica za a polovica proti (mierne proti voľnému pohybu hráčov); záujem zachovať možnosť hosťovania a platbu výchovného za odchádzajúceho hráča, p. Straka: informoval o doručených pripomienkach v rámci Bratislavského FZ; navrhuje predĺžiť termín schválenia nového RaPP, definovať status amatéra, zachovať inštitút opakovaného prestupu; p. Urban: informoval o zasadnutí matričnej komisie ZsFZ – komisia nesúhlasí s voľným pohybom hráča, žiada stanoviť výšku odstupného v prípade prestupu, od 28 rokov veku možnosť zvoliť si nový klub, p. Sládkovič: matrike SFZ bolo doručených niekoľko pripomienok, okrem jednej, ktorá vyjadrovala súhlas s predloženým návrhom, všetky vyjadrili nesúhlas s voľným pohybom hráča; všetky pripomienky boli v zmysle uznesenia z predošlého zasadnutia odoslané predkladateľovi návrhu RaPP; 2. stav RaPP po zapracovaní prvých pripomienok p. Munková: v súčasnom období sa stále zbierajú pripomienky, ktoré budú zapracované do RaPP; po schválení Výkonným výborom bude návrh RaPP sprístupnený na verejné pripomienkovanie;
U 7 Pripomienky Matričnej komisie SFZ k návrhu RaPP :
– čl. 16, v bodoch bod 4, 9 a 10 upraviť text: „… je povinný vyjadriť sa k ohlásenému transferu do 3 pracovných dní od podania žiadosti“
čl. 16, bod 5 a) pre profesionálnych hráčov
b) pre neprofesionálnych hráčov s tým, že hosťovanie je podmienené súhlasom materského klubu
bod 11 vypustiť „profesionál“
bod 12 doplniť text: „…v prípade, že nový klub uhradí materskému klubu odstupné vo výške 2.000,- € pre I. a II. ligu, III. a IV. ligu 1.500 €, V. a VI. liga 1.000 € a 330,- € pre súťaže od 5. ligy (vrátane) a nižšie (alebo tabuľka)
– čl. 17 – prestupové obdobia; ponechať pre amatérov prestupové obdobie od 1. 7. do 3. 9.
– doplniť článok o kluboch, ktoré pracujú len s mládežníckymi vekovými kategóriami v súvislosti s odchodom hráčov po dovŕšení príslušného veku a zohľadniť odstupné

– vzhľadom na rozsah materiálu MaK odporúča Výkonnému výboru posunúť zavedenie nového RaPP od 1. januára 2015 U 8 Zabezpečiť preklad ostatného vydania Reglementu FIFA, termín: 15. 6. zodp.: Šuník, Sládkovič
U 9 Zabezpečiť informácie z futbalových zväzov Rakúsko, Poľsko, Česko, Nemecko o platbách pri prestupoch amatérskych hráčov, termín: 31. 5. zodp. Sládkovič.
U 10 Zaslať pripomienky k štatútu komisie, termín: 12. 5. zodp.: členovia komisie
U 11 Najbližšie zasadnutie Matričnej komisie bude 2. júna 2014 o 12.00 hod. v sídle SFZ.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :

1. Nahlasovanie výsledkov
Upozorňujeme FK, že v prípade nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie, je potrebné nahlásiť po stretnutívýsledok stretnutia / aj polčasový / niektorému zo správcov súťaží.
Ivan Konečný – 0914/173242, resp. 0902/544371
Pavel Príkopa – 0905/474471, resp. 0903/718455
Stačí poslať SMS správu, nemusíte telefonovať.
2. Schválené zmeny :
PMA1,PMB1,PMC – 20. kolo: ŠKP – SFM Senec, hrá sa 24.5.2014 o 9,00h, 9,00h.,10,00h.
PMA2, PMB2 – 16. kolo : ŠKP – Dev.N.Ves , hrá sa 24.5.2014 o 11,00 hod./súbežne/.
PMB 1 – 20.kolo: FA Bratislava – FK Inter – 23.5. o 16,30
FA Bratislava bude zahrnutý v mesačnej zbernej fakture poplatok 5 EURO.
3. Termín dohrávky
PMC – 14.kolo: FC Petržalka – FC Ružinov – 18.5. o 10,00 hod.
PrMA – 16.kolo: Vysoká – Zohor – 29.5. o 17,30 hod.
4. Odstúpenie na doriešenie DK BFZ
Na základe zápisu R zo stretnutia 14.kola PMB 2 medzi družstvami OFK D.Lužná – ŠKP Inter Dúbravka Bratislava odstupuje KM BFZ na doriešenie DK BFZ klub OFK D.Lužná – HNS voči R po stretnutí zo strany diváka p.Jozefa Fronka / agresivita a vyhrážanie sa R /
Uvedené zmeny sú už upravené v ISSF

Úsek školského futbalu:

Oznamujeme, že dňa 20. mája 2014 /utorok/ na štadióne FK BCT Bratislava organizujeme v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo mladších dievčat v minifutbale Dôvera Školský pohár SFZ, v ktorom štartujú dievčatá ZŠ narodené od 1.9.2000 a mladšie. Začiatok krajského kola je od 9,00 hod.
Prehľad družstiev ZŠ z jednotlivých okresov: BA II – ZŠ Bieloruská, BA III – ZŠ Kalinčiakova, BA IV – ZŠ Karloveská 61, BA V – ZŠ Gessayova, Malacky – ZŠ Záhorácka Malacky, Pezinok – ZŠ Fándlyho Pezinok, Senec – ZŠ Tomášov.
Program krajského kola dňa 20.5. 2014: 9.00 h. ZŠ Gessayova – ZŠ Bieloruská, ZŠ Fándlyho, PK – ZŠ Tomášov, 9.30 Slávnostné otvorenie, 9,40 ZŠ Karloveská – ZŠ Kalinčiakova, 10.10 ZŠ Bieloruská – ZŠ Tomášov, ZŠ Gessayova – ZŠ Fándlyho, PK,10.40 ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Záhorácka MA, 11,10 ZŠ Fándlyho, PK – ZŠ Bieloruská, ZŠ Tomášov – ZŠ Gessayova, 11,40 ZŠ Záhorácka MA – ZŠ Karloveská.
Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifináleA1 – B2, 2. semifinále A2 – B1, 12,50 o 5.-6. siesto A3 – B3, 12,50 o 3.-4. miesto (porazení semifinalisti),13,20 FINÁLE TURNAJA (víťazi semifinále).14,00 hod. Slávnostné vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien.

Oznamujeme, že dňa 21. mája 2014 /streda/ na štadióne FK BCT Bratislava organizujeme v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava krajské kolo mladších žiakov v minifutbale Dôvera Školský pohár SFZ, ktorého sa zúčastnia víťazné družstvá ZŠ, ktoré postúpili ako víťazi z okresných /obvodných/ kôl. V súťaži štartujú žiaci ZŠ narodení od 1.9.2000 a mladší. Začiatok krajského kola je od 9,00 hod.
Prehľad postupujúcich družstiev ZŠ a víťazov jednotlivých okresov: Bratislava I – ZŠ Mudroňova, BA II – ZŠ Drieňova, BA III – ZŠ Kalinčiakova, BA IV – ZŠ Karloveská 61, BA V – Gymnázium Pankúchova, Malacky – ZŠ Lozorno, Pezinok – ZŠ Šenkvice, Senec – ZŠ Tajovského, Senec.
Program krajského kola dňa 21.5. 2014: 9.00 h. Gym. Pankúchova – ZŠ Drieňová, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Karloveská, 9.30 Slávnostné otvorenie, 9,40 ZŠ Mudroňova – ZŠ Tajovského, SC, ZŠ Lozorno – ZŠ Šenkvice 10.10 ZŠ Drieňová – Tajovského, SC, ZŠ Karloveská – ZŠ Šenkvice,10.40 Gym. Pankúchova – ZŠ Mudroňova, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Lozorno, 11,10 ZŠ Mudroňova – ZŠ Drieňová, ZŠ Lozorno – ZŠ Karloveská, 11,40 ZŠ Tajovského, SC – Gym. Pankúchova, ZŠ Šenkvice – ZŠ Kalinčiakova.
Stretnutia o umiestnenie: 12,20 1. semifinále A1 – B2, 2. semifinále A2 – B1, 12,50 o 7.-8. miesto A4 – B4, o 5.-6. siesto A3 – B3, 13,20 o 3.-4. miesto (porazení semifinalisti),13,20 FINÁLE TURNAJA (víťazi semifinále).14,00 hod. Slávnostné vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien.

Komisia ženského futbalu: 

NOMINÁCIA Výber BFZ U15 žiačok
na prípravné stretnutie s FKM Karlova Ves žiačky U16 a turnaj regiónov v Nedožeroch

Rezeková Dominika – ŠK Slovan                  Sečková Slávka – FC Petržalka
Karlíková Dominika – FK Dúbravka             Adamecká Natália – ŠK Slovan
Bábiová Dominika – FKM K.Ves                   Kopčová Lenka – Pl.Štvrtok-Vysoká
Jendrušová Daniela – ŠK Slovan                  Fehérová Viktória – OFK D.Lužná
Csibová Kristína – FC Petržalka                    Gedik Gozde – FKM K.Ves
Májovská Katarína – ŠK Slovan                     Puškárová Andrea – ŠK Slovan
Jančová Veronika – ŠK Slovan                      Cigánková Viktória – ŠK Slovan
Czvedlerová Dominika – FC Šamorín          Bobocká Rebeka – ŠK Slovan
Ščasnárová Viktória – ŠK Bernolákovo      Čermáková Lucia – Pl.Štvrtok-Vysoká
NÁHRADNÍČKY
Takácsová Vivien – ŠK Slovan                      Veselá Karolína – ŠK Slovan
Vitkovičová Katarína – ŠK Slovan                Nováková Lucia – Slávia Ekonóm
Realizačný tím:
Tréner: Jasovský Roman Asistentka: Erosová Jana
Asistentka Kaderková Monika Tréner brankárok: Rinčo Daniel
Technický vedúci Jasovský Roman Hlavný vedúci Georgiev Ivan
Zraz nominovaných hráčok je dňa 19.5.2014 (pondelok) o 16.50 hod., štadión Rapid, Telocvičná ul, Bratislava. Ukončenie zrazu je 19. 5. 2014 (pondelok) cca o 20.15 hod. Prineste si so sebou kopačky, chrániče, tričko pod dres, trenírky, štucne, preukaz poistenca, hygienické potreby a písacie potreby.
Zraz nominovaných hráčok je dňa 21.5.2014 (streda) o 6.30 hod., štadión Inter – Pasienky, Junácka ul, Bratislava. Ukončenie zrazu je 21. 5. 2014 (streda) cca o 20.00 hod. Prineste si so sebou kopačky, chrániče, tričko pod dres, trenírky, štucne, preukaz poistenca, hygienické potreby.
Prípadné ospravedlnenie je potrebné okamžite nahlásiť telefonicky trénerovi Jasovskému, tel. 0905/254111. Neospravedlnená neúčasť hráčky na zraze bude riešená v zmysle znenia príslušných ustanovení DK.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:  http://www.obfzbamesto.sk )

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
– S5VB 25.kolo N.Dedinka – Kaplná dňa 20.5.2014 o 17,30 hod (odložené pre nespôsobilý terén)
– S5VB 25.kolo Ch.Grob – Sv.Jur B dňa 11.6.2014 o 18,00 hod (odložené pre nespôsobilý terén)
– o zmene hracieho dňa SD4VB 17.kolo D.Lužná B – Budmerice dňa 25.5.2014 (nedeľa) o 17,30 hod, z dôvodu kolízie stretnutí (pôvodne sobota 24.5.2014).
– SD4VB 15.kolo Sl.Grob – Šenkvice dňa 18.5.2014 o 18,00 hod (odložené pre nespôsobilý terén)
2. ŠTK kontumuje stretnutie S5VB 25.kolo Grinava – Dubová 0:3k  v prospech družstva Dubovej podľa SP čl.100/i (hráč Grinavy Benčurik M. – 5 ŽK). ŠTK odstupuje prípad na doriešenie DK.
3. Chýbajúce zápisy: SD4VA 15.kolo Závod – Kostolište R: Žilavý
SD4VA 15.kolo Jakubov – Stupava

Disciplinárna komisia:

U.č.157 :
Juraj Fiala 1119447 ( S5VB – FK Družstevník Blatné ) vylúčený po 2ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 9.5.2014. ( 10 € )
U.č.158 :
Jakub Vandák ( S5VB – TJ Družstevník Doľany ) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 4 týždne, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1b,2a,  od 9.5.2014. ( 10 € )
U.č. 159 :
Branislav Budaj 1112075 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr ) vylúčený po 2ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 37/3, od 11.5.2014. (10 € )
U.č.160 :
Jezovič Matej 1175291 (S5VB – MŠK Kráľová pri Senci B) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 9.5.2014. ( 10 € )
U.č.161 :
Štefan Stanko 1070204 ( S5VB – TJ Hrubý Šúr) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 11.5.2014. (10 €)
U.č.162 :
Roman Golej 1303507 ( FK Šamorín Hamuliakovo ) za neoprávnený štart hráča v stretnutí 14. kola MZV DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 mesiac, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl.53/1e,2b od 12.5.2014.(5 €)
U.č.163 :
Erika Szabóová ( vedúca družstva FK Šamorín Hamuliakovo ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 14.kola MZV DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 9/2bii DP , podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 53/3b od 12.5.2014. ( 5 € )
U.č.164 :
Radoslav Halas ( asistent trénera FK Šamorín Hamuliakovo ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 14.kola MZV DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 9/2bii DP , podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 53/3b od 12.5.2014. ( 5 € )
U.č.165 :
Marcell Javorka ( kapitán FK Šamorín Hamuliakovo ) za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 14.kola MZV DK upúšťa od DO v zmysle DP čl. 38 a 53/4. ( 5 € )
U.č.166 :
FK Šamorín Hamuliakovo DK v zmysle RS čl. 7 udeľuje DO – finančnú pokutu vo výške 50 € za neoprávnený štart hráča Romana Goleja v stretnutí 14. kola MZV.
U.č.167 :
Jozef Rybecký 1027198 ( S5VA – FK Studienka ) žiadosť o zmenu DO DK zamieta. ( 10 € )
U.č.168 :
Martin Benčurík 1173268 ( S5VB – GFC 1923 Grinava ) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 9.5.2014. ( 10 € )
U.č.169 :
Peter Lebr 1216808 ( S5VA – FK Záhorská Ves ) vylúčený po 2ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 5.5.2014. ( 10 € )
U.č.170 :
Lukáš Holič 1214260 ( S5VA – FK v Sološnici ) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 mesiac, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1c,2b. Ďalej udeľuje menovanému za telesné napadnutie R po udelení ČK DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii  na 6 mesiacov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 49/1e,2e úhrnom do 11.12.2014. Súčasne udeľuje menovanému finančnú pokutu vo výške 50 € v zmysle DP čl. 48/2b a 49/2e. ( 10 € )
Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.05.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KRaD vykonala pohovor s R Gilanom.
R Žilavého odstupuje na DK ObFZ Bratislava-vidiek za opakované nedostavenie sa na stretnutie.
KRaD pozýva na svoje zasadnutie dňa 20. 5. 2014 o 18:15 v sídle ObFZ BA-vidiek na Súmračnú ul. R A. Polakoviča.
KRaD pozýva na svoje zasadnutie dňa 20. 5. 2014 o 18:30 v sídle ObFZ BA-vidiek na Súmračnej ul. všetkých delegátov: Farkaš, Ležovič, Lukeš, Hilka, Blecha, Farbula.
Termín fyzických previerok je 27. 5. 2014 o 17:30 na atletickej dráhe Mladá Garda. Účasť všetkých R povinná bez výnimky.
KRaD dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné kontroly registračných preukazov hráčov pred stretnutím. Hráč, ktorý nemá nový registračný preukaz alebo nemá podané na nový registračný preukaz nesmie byť pripustený do hry!!! A to aj napriek tomu, že má platný starý preukaz. Overiť, či má hráč podanú žiadosť na nový registračný preukaz sa dá 2 spôsobmi:
1. overiť si to v ISSF systéme
2. vedúci mužstva musí predložiť do kabíny rozhodcov vytlačenú žiadosť, že má podané na nový preukaz
KRaD oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Keďže sa začínajú vyskytovať prípady neuzavretia zápisov v ISSF, KR a D dôrazne upozorňuje rozhodcov na uzatváranie zápisu v ISSF systéme ihneď po ukončení stretnutia, najneskôr však do nasledujúceho dňa do 08:00 hod., v prípade, že nie je možné zápis uzavrieť ihneď po ukončení stretnutia – v správe treba uviesť dôvod !
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
Ospravedlnenia: Hudy 17.-18. 5., Rozbora 17. 5., Pirník 24.-25. 5.
Najbližšie zasadnutie komisie KR a D bude 20. 5. 2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:
1. Nahlasovanie výsledkov stretnutí
KM upozorňuje štatutárnych zástupcov resp. ISSF manažerov FK, že v prípade nedostavenia sa R na stretnutie
sú povinný nahlásiť výsledok stretnutia / aj polčasový výsledok / na tel.číslo: 0914/173242, resp. 0902/544371.
Posielajte to vo forme SMS správy – nemusíte telefonovať.
2. Schválené zmeny
SZV MA – 24.kolo:V.Leváre – Rohožník – 18.5.2014 – hrá sa už o 13,00 hod.
FC Rohožník bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 EURO
3. Termíny dohrávok stretnutí / nehrali sa pre nepriaznivé počasie /
SZV MA – 23.kolo: Jabloňové – Stupava – 20.5. o 17,00 hod.
SZV MA – 23.kolo: Rohožník – Žolík Malacky B – 27.5. o 17,00 hod.
SZV PK – 15.kolo: Vištuk – Častá – 21.5. o 17,00 hod.
SZV SC – 17.kolo: Malinovo – Most – 21.5. o 18,00 hod.
4. Kontumácia stretnutia
KM anuluje výsledok dosiahnutý na ihrisku v stretnutí 14.kola MZV medzi družstvami TJ Rovinka – FK Šamorín Hamuliakovo v pomere 2 : 8 v prospech FK Šamorín Hamuliakovo a vyhlasuje kontumačný výsledok 3 : 0 k v prospech TJ Rovinka s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 pre TJ Rovinka.
Odôvodnenie: porušenie SP čl. 100/i – neoprávnený štart hráča Romana Goleja reg.číslo 1303507, menovaného hráča nie je možné konfrontovať a nemá ani požiadané o vydanie nového RP / plastovej karty /
5. KM odstupuje DK ObFZ Bratislava vidiek na doriešenie nasledujúce osoby:
hráč FK Šamorín Hamuliakovo: Roman Golej č.RP 1303507
kapitán družstva FK Šamorín Hamuliakovo: Marcell Javorka č.RP 1296974
vedúca družstva FK Šamorín Hamuliakovo: Erika Szabóová
asistent trenera FK Šamorín Hamuliakovo: Radoslav Halas

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI