DÔVERA – Školský pohár: Propozície + Program – ŽIACI

PROPOZÍCIE DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ  

pre  finále krajského kola bratislavského regiónu  v kategórii mladších žiakov – ročník 2013/2014

A.       Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ  súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Obvodný úrad – odbor školstva, Bratislava

Bratislavský futbalový zväz

Spoluorganizátor :

Futbalový klub BCT Bratislava.

Cieľ projektu :

Zvýšiť a vybudovať povedomie o projekte Školský pohár, ako kľúčovej aktivite rozvoja mládežníckeho futbalu SR.

Systém turnaja :

Krajského kola (KK) sa zúčastnia družstvá žiakov ZŠ, ktoré postúpili z okresných kôl bratislavského regiónu a sú rozdelení do dvoch skupín (viď program KK). Víťazné družstvo krajského kola postúpi na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v dňoch 4.-5. júna 2014 NTC Poprad.

Účastníci – v školskom roku  2013/14 :

Štartujú žiaci     –  základných škôl a gymnázia –   narod. od 1.9. 2000 a mladší.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiakov zodpovedá príslušná škola.

Termní a miesto krajského kola :

Krajské kolo: dňa 21.5.2014 /streda/na dvoch trávnatých ihriskách o rozmerov 43 m x 26 m – FK BCT Bratislava pri jazere Kuchajda.

Riadenie turnaja :

K riadeniu turnaja je zostavený organizačný výbor krajského kola.

Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia  KR  BFZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č. 02/49207837; e-mail: lubomir.camek@minv.sk

BFZ:  Pavel Príkopa, 0905/474471; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

BFZ:  Ivan Konečný, 0914173242; e-mail: ivan.konecny@centrum.sk

A.  Technické ustanovenia

Hrací systém :  Družstvá sú rozdelené do 2 štvorčlenných skupín. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa programu krajského kola. Prvé dve družstvá postupujú do semifinále.

Hodnotiace kritéria : Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre konečné poradie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

a) celkový počet bodov                                  d) vyšší počet strelených gólov

b) vzájomné stretnutie (minitabuľka )            e) vyšší počet víťazstiev

c) rozdiel v celkovom skóre                          f) žreb

Zápasy o umiestnenie a semifinále: Hrá sa podľa schváleného programu. Ak skončí stretnutie v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany až do rozhodnutia. Každé družstvo je povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 10 minút od stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

Hrací čas : hrací čas je určený :  2 x  10 min.

Počet hráčov : hrá  4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  4 + 1

Hracie lopty : poskytuje BFZ. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Výstroj hráčov : Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa  používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), hráči hrajú s chráničmi.

Organizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby

Bratislava, 4.5. 2014.

 

PhDr. Soňa Hanzlovičová                                                       PaedDr. Juraj Jánošík

vedúca odboru školstva                                                                      predseda

Okresný úrad Bratislava                                               Bratislavský futbalový zväz

 

Po klinutí na nasledujúci link sa vám tento otvorí plagát ŠP v novom okne :

Plagát ŠP chlapci turnaj

 

PROGRAM DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

pre  finále krajského kola bratislavského regiónu                                      

v kategórii mladších žiakov – ročník 2013/2014 

Miesto :    trávnaté ihrisko FK BCT Bratislava /pri Kuchajde/

Termín:    21. mája  2014 / streda/                                                                                                            

Účastníci krajského kola žiakov:

 

 Skupina A                                                 Skupina B:

1.  Gymn. Pankúchova 6, Bratislava          1. ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

2.  ZŠ Mudroňova 83, Bratislava                2. ZŠ Staničná 631, Lozorno

3.  ZŠ Tajovského 1,  Senec                          3. ZŠ Vinohradnícka 62, Šenkvice

4.  ZŠ Drieňová 16, Bratislava                     4. ZŠ Karloveská 61, Bratislava

                        Rozpis stretnutí v skupinách:

08.30               Technická porada

09.00               Gym. Pankúchova          –   ZŠ Drieňová, BA

09.00            ZŠ Kalinčiakova, BA             –   ZŠ Karloveská, BA

09.30            Slávnostné otvorenie turnaja

09,40            ZŠ Mudroňova, BA           –   ZŠ Tajovského, SC

09.40            ZŠ Lozorno                        –   ZŠ Šenkvice

10.10            ZŠ Drieňová, BA             –   ZŠ Tajovského, SC

10,10            ZŠ Karloveská BA         –   ZŠ Šenkvice

10.40            Gym. Pankúchova B      –   ZŠ Mudroňova, BA

10.40            ZŠ Kalinčiakova, BA      –   ZŠ Lozorno                                                                              

11,10            ZŠ Mudroňova, BA        –   ZŠ Drieňová, BA

11,10            ZŠ Lozorno                      –   ZŠ Karloveská, BA

11,40            ZŠ Tajovského, SC         –   Gym. Pankúchova BA

11,40            ZŠ Šenkvice                     –   ZŠ Kalinčiakova, BA                                     

                        Stretnutia o umiestnenie:

12,20               1. semifinále    (A1      –           B2)

12,20               2. semifinále    (A2      –           B1)

12,50               7.-8.miesto      (A4      –           B4)

12.50               5.-6. miesto     (A3      –           B3)

13,20               3.-4. miesto     (porazení semifinalisti)

13,20               FINÁLE TURNAJA    (víťazi semifinále)

14,00               Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI