DÔVERA – Školský pohár: Propozície + Program – ŽIAČKY

PROPOZÍCIE DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ  

pre  finále krajského kola bratislavského regiónu  v kategórii mladších dievčat – ročník 2013/2014

A.       Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ  súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Okresný úrad – odbor školstva, Bratislava

Bratislavský futbalový zväz

Spoluorganizátor :

Futbalový klub BCT Bratislava.

Cieľ projektu :

Zvýšiť a vybudovať povedomie o projekte Školský pohár, ako kľúčovej aktivite rozvoja mládežníckeho futbalu SR.

Systém turnaja :

Družstvá ml. dievčat ZŠ, ktoré postúpili z okresných /obvodných/ kôl bratislavského regiónu, sú rozdelené do dvoch skupín /viď program KK/. Víťazné družstvo krajského kola postúpi na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v dňoch 4.-5. júna 2014 NTC Poprad

Účastníci – v školskom roku  2013/14 :

Štartujú žiačky     –  základných škôl a gymnázia –   narod. od 1.9. 2000 a mladší.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiačok zodpovedá príslušná škola.

Termín a miesto krajského kola :

Krajské kolo: dňa 20.5.2014 /utorok/na dvoch trávnatých ihriskách o rozmerov 43 m x 26 m – FK BCT Bratislava pri jazere Kuchajda.

Riadenie turnaja :

K riadeniu turnaja je zostavený organizačný výbor krajského kola.

Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia  KR  BFZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č. 02/49207837; e-mail: lubomir.camek@minv.sk

BFZ:  Pavel Príkopa, 0905/474471; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

BFZ:  Ivan Konečný, 0914173242; e-mail: ivan.konecny@centrum.sk

 1. A.  Technické ustanovenia

Hrací systém :  Družstvá sú rozdelené do 1-nej štvorčlennej a l-nej tročlennej skupiny. V skupine sa hrá systémom každý s každým podľa programu krajského kola. Prvé dve družstvá zo skupín postupujú do semifinále.

Hodnotiace kritéria : Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre konečné poradie v skupine je rozhodujúci počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

a) celkový počet bodov                                  d) vyšší počet strelených gólov

b) vzájomné stretnutie (minitabuľka )            e) vyšší počet víťazstiev

c) rozdiel v celkovom skóre                          f) žreb

Zápasy o umiestnenie a semifinále: Hrá sa podľa schváleného programu. Ak skončí stretnutie v riadnom hracom čase nerozhodne, nepredlžuje sa, ale nasledujú kopy zo značky pokutového kopu po 5 z každej strany. Ak sa nerozhodne, striedavo po 1 kope z každej strany až do rozhodnutia. Každé družstvo je povinné dostaviť sa včas na začiatok stretnutia. V prípade, že sa družstvo nedostaví do 10 minút od stanoveného času na hraciu plochu, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0.

Hrací čas : hrací čas je určený :  2 x  10 min.

Počet hráčov : hrá  4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  4 + 1

Hracie lopty : poskytuje BFZ. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Výstroj hráčov : Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa  používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), hráči hrajú s chráničmi.

Organizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby

Bratislava, 4.5. 2014.

PhDr. Soňa Hanzlovičová                                                       PaedDr. Juraj Jánošík

vedúca odboru školstva                                                                      predseda

Okresný úrad Bratislava                                                   Bratislavský futbalový zväz

 

Po klinutí na nasledujúci link sa vám tento otvorí plagát ŠP v novom okne :

Plagát ŠP dievčatá turnaj

 

PROGRAM DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

        pre  finále krajského kola bratislavského regiónu                                      

       v kategórii mladších dievčat – ročník 2013/2014

 

Miesto :    trávnaté ihrisko FK BCT Bratislava /pri Kuchajde/

Termín:    20. mája  2014 / utorok/                                                                                                            

Účastníci krajského kola dievčat:

Skupina A                                          Skupina B:

1.  ZŠ Gessayova 2, Bratislava             1. ZŠ Karloveská 61, Bratislava

2.  ZŠ Fándlyho 11, Pezinok                  2. ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

3.  ZŠ Školská 7, Tomášov                    3. ZŠ Záhorácka 95, Malacky

4.  ZŠ Bieloruská 1, Bratislava

Rozpis stretnutí v skupinách:

08.30               Technická porada

09.00               ZŠ Gessayova, BA        –   ZŠ Bieloruská, BA

09.00            ZŠ Fándlyho, PK             –   ZŠ Tomášov

09.30            Slávnostné otvorenie turnaja

09.40            ZŠ Karloveská, BA              –   ZŠ Kalinčiakova, BA

10.10            ZŠ Bieloruská, BA                       –   ZŠ Tomášov

10,10            ZŠ Gessayova, BA            –   ZŠ Fándlyho, PK

10.40            ZŠ Kalinčiakova, BA         –   ZŠ Záhorácka, MA                                                                           

11,10            ZŠ Fándlyho, PK              –   ZŠ Bieloruská, BA

11,10            ZŠ Tomášov                     –   ZŠ Gessayova, BA

11,40            ZŠ Záhorácka, MA         –   ZŠ Karloveská, BA

Stretnutia o umiestnenie:

12,20               1. semifinále    (A1      –           B2)

12,20               2. semifinále    (A2      –           B1)

12.50               5.-6. miesto     (A3      –           B3)

12.50               3.-4. miesto     (porazení semifinalisti)

13,20               FINÁLE TURNAJA    (víťazi semifinále)

13,45               Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI