Úradná správa č. 46 zo dňa 30.5.2014

BFZ

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní „Kroniku (y)“ túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!
Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.5.2014 !

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje:
ŠTK pozýva všetkých fanúšikov na finále Pohára BFZ v kategórii seniorov aj dorastu, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2014 na štadióne ŠK Tomášov nasledovne:
Dorast 15:30 hod. FK BCT Bratislava – SDM Domino Bratislava
Seniori: 18:00hod. SFC Kalinkovo – Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
29.kolo SD3R ŠK Vrakuňa – FC Ružinov Bratislava dňa 7.6.2014 o 16:00hod.
25.kolo SZRL Lokomotíva D. N. Ves – FKM Karlová Ves dňa 4.6.2014 o 17:00hod.
25.kolo MZRL OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok dňa 4.6.2014 o 17:00hod.
26.kolo SZRL Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná dňa 12.6.2014 o 17:00hod.
26.kolo MZRL Žolík Malacky – OFK Dunajská Lužná dňa 10.6.2014 o 17:00hod.
ŠTK odkladá: Z dôvodu virózy v mužstve FK Vajnory (S4A) ŠTK odkladá stretnutie 24.kola S4A TJ Jarovce – FK Vajnory na neurčito.
ŠTK nesúhlasí: S oznamom FA Bratislava (SZRL) o zmene hracieho času stretnutia 24. Kola SZRL FA Bratislava – Lokomotíva D. N. Ves (Chýba súhlas súpera a porušenie RS čl.3.4).

Disciplinárna komisia:

U. č.425:
Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :
od 25.5.2014 – Lukáš Martinka (1234386) FK Ivanka pri Dunaji, MRB /10.-€/
od 26.5.2014 – Ševčík Tomáš (1177731) OŠK Slovenský Grob, MRB /10.-€/
od 29.5.2014 – Jozef Marec (1159311) TJ Rovinka, MRB /10.-€/
od 29.5.2014 – Kamil Zekucia (1196818) ŠK Lozorno, MRB /10.-€/
od 26.5.2014 – Juraj Liška (1154251) TJ Čunovo, S4A /10.-€/
od 26.5.2014 – Juraj Hipki (1174599) MFK Rusovce, S4A /10.-€/
od 29.5.2014 – Jakub Hollý (1142380) FK Lamač, S4A /10.-€/
od 26.5.2014 – Tomáš Zajíc (1141613) Záhoran Kostolište, S4B /10.-€/
od 26.5.2014 – Michal Križan (1131205) Družstevník Budmerice, S4B /10.-€/

U. č. 426:
Ján Belica (1091083) OŠK Slovenský Grob, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 26.5.2014. /10.-€/
U. č. 427:
Miroslav Beňa (1138198) ŠK Plavecký Štvrtok, MRB, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 25.5.2014. /10.-€/
U. č. 428:
Jaroslav Hurban (1210302) ŠK Gajary, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 37/3, od 26.5.2014. /10.-€/
U. č. 429:
Jozef Martinec (1136877) Záhoran Jakubov, S4B, vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 26.5.2014. /10.-€/
U. č. 430:
Rastislav Putík (1123165) Záhoran Jakubov, S4B, vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1, 2a, od 26.5.2014. /10.-€/
U. č. 431:
Andrej Sokol (1239483) ŠKP Dúbravka, MRB, vylúčený za HNS úmyselné hranie rukou . DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 46/1a, od 25.5.2014. /10.-€/
U. č. 432:
Maroš Bereš (1209335) ŠKP Dúbravka, MRB, vylúčený za HNS urážka rozhodcu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1,2a, od 25.5.2014. /10.-€/
U. č. 433:
Jozef Duducz (1068522) FK ŠK Danubia Bratislava, S4A, vylúčený za HNS urážka rozhodcu a následné opľutie rozhodcu na HP. Menovaný bol pozvaný aj za HNS v stretnutí ŠK Danubia BA – MFK Rusovce, kde sa správal hrubo nešportovo k rozhodcovi Tomášovi Marettovi, ktorý nepostupoval v zmysle PF a hráča Duducza nevylúčil z hry. Jozef Duducz sa ospravedlnil z pracovných dôvodov z neúčasti na DK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP, na 4 mesiace nepodmienečne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c,2b, od 26.05.2014 do 25.09.2014. /10.-€/
U. č. 434:
DK udeľuje klubu ŠK Danubia Bratislava, S4A, pokutu 150.-€ za hrubé nešportové správanie hráča Jozefa Duducza voči delegovanej osobe na hracej ploche v stretnutí MFK Rusovce – ŠK Danubia, podľa DP čl. 48/4.
U. č. 435:
DK opravuje kvalifikáciu priestupku v U.č. 410 Marián Kanis vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu / nesprávne uvedené v prerušenej hre – odplácanie /. DO pozastavenie výkonu na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1b,2b, od 15.05.2014 ostáva v platnosti.
U. č. 436:
DK berie na vedomie vyjadrenie trénera ŠK Báhoň p. Juraja Gubániho – DO v U.č. 419 ostáva v platnosti.
U. č. 437:
Na základe informácie z KRaD zastavuje disciplinárne konanie voči klubu FK Slovan Most pri Bratislave – doručené DVD po termíne, klub zaplatí rokovací poplatok 10.-€.
U. č. 438:
Na základe informácie z KRaD zastavuje disciplinárne konanie voči klubu ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká – doručené DVD po termíne, klub zaplatí rokovací poplatok 10.-€.
U. č. 439:
Na základe informácie z KRaD za viacnásobné nedoručenie DVD, DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 5.6.2014 o 16,30 štatutárneho zástupcu ŠKP Inter Dúbravka Bratislava.
U. č. 440:
Na DK bolo doručené písomné vyjadrenie klubu FK Rača, trénera Pavla Maťuša ohľadom HNS po stretnutí FC Ružinov – FK Rača, SZRL. Vedúci družstva Juraj Šimko vyjadrenie nezaslal. DO – Pavol Maťuš – pokuta za HNS k rozhodcovi po stretnutí – 20.-€, podľa DP, čl. 12/1 a Juraj Šimko – pokuta za HNS k rozhodcovi po stretnutí – 20.-€, podľa DP, čl. 12/1. /10.-€/
U. č. 441:
Na DK bolo doručené písomné vyjadrenie klubu FC Ružinov a HU p. Vladimíra Blahutiaka. DK na základe vyjadrenia klubu a HU, konštatuje, že opatrenia voči HNS divákov boli neúčinné a udeľuje HU p. Vladimírovi Blahutiakovi DO – pokarhanie, podľa DP, čl. 11/2. /10.-€/
U. č. 442:
Marián Štefunko – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK zamieta z dôvodu, že menovaný môže požiadať o odpustenie po vykonaní polovice disciplinárneho opatrenia, ktoré zatiaľ neuplynulo. /10.-€/
U. č. 443:
TJ Záhoran Jakubov- odvolanie voči U.č.382 , že vylúčený hráč František Hurban mal konflikt s domácim fanúšikom a nie s usporiadateľom. DK BFZ odvolanie zamieta z dôvodu, že menovaný usporiadateľ bol zapísaný v zázname z porady pred stretnutím, ako usporiadateľ č. 1. Na základe článku 84/2 DP, DK BFZ do 7 kalendárnych dní predloží odvolanie so stanoviskom odvolacej komisii BFZ, nakoľko DK odvolaniu nevyhovela. /10.-€/
U. č. 444:
FK Slovan Most pri Bratislave- odvolanie voči U.č.378 , že vylúčený hráč Vladimír Ťapuška sa nevyhrážal rozhodcovi po udelení ČK. DK BFZ odvolanie zamieta. Na základe článku 84/2 DP, DK BFZ do 7 kalendárnych dní predloží odvolanie so stanoviskom odvolacej komisii BFZ, nakoľko DK odvolaniu nevyhovela. /10.-€/
U. č. 445:
ŠK Čunovo Bratislava – prehodnotenie výšky trestu pre Michala Kovasicha a pokuty pre klub, DK zamieta.
U. č. 446:
Andrej Džubák (1147971) FK Limbach, MRB – žiadosť o skrátenie dĺžky trvania pozastavenia výkonu športovej činnosti, DK zamieta.
U. č. 447:
Patrik Mališek (1253295) – CFK Pezinok Cajla, S4B– žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia, DK zamieta.
U. č. 448:
Milan Vencel – CFK Pezinok Cajla, – žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia, DK zamieta.
U. č. 449:
DK BFZ na základe informácie člena DK, ktorý bol prítomný na stretnutí ŠK Danubia BA – MFK Rusovce, žiada komisiu rozhodcov o vzhliadnutie videozáznamu z uvedeného stretnutia a v prípade zistenia nedostatkov zo strany rozhodcov o vyvodenie opatrení voči delegovaným osobám.
U. č. 450:
DK začína disciplinárne konanie voči klubu OFK Dunajská Lužná – PMB2, prípravka BFZ . Po stretnutí OFK Dunajská Lužná – ŠKP Inter Dúbravka dňa 10.5.2014 vošiel do priestoru funkcionárov klubu divák Jozef Franko a správal sa HN k rozhodcovi Michalovi Šestákovi. DK žiada klub o zaslanie písomného vyjadrenia a stanoviska klubu k HNS p. Jozefa Franka v termíne do 4.6.2014.
Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje predbežný termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 25.7.2014.
Oznamuje termín konania workshopu delegátov: 1. skupina 10.6., 2. skupina 11.6.2014. Program a rozdelenie do skupín budú poslané mailom.
Upozorňuje, že nebude reagovať na žiadne žiadosti klubov o vymenenie rozhodcov v stretnutiach. Postup v takýchto prípadoch je stanovený v RS.
Ospravedlnenia: Ďurčo 15.7.-9.8.; Kroneraff od 27.5.; Mosor 27.5.; Koštrna 7.6. (od 12.00) – 8.6. (do 12.00); Hrazdira 7.-16.6.; Dujava 8.6., 15.6., 21.6., 29.6.

Trénersko-metodická komisia:

TMK oznamuje :

Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.
V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ eviduje k 30.5.2014 prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot (4)

Rekvalifikácia – III. trieda „C“ licencia SFZ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín jún 2014 – prihlásený : F. Lošonský, P. Flaškár (2)

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf (UE B) (1)

TMK BFZ týmto dôrazne upozorňuje kluby, ktoré v priebehu zimného obdobia 2013/2014 menili trénerov, že v zmysle RS BFZ (čl. 12.2) 2013 – 2014, sú povinné okamžite nahlásiť zmenu na TMK BFZ a predložiť licenčný preukaz tohto trénera.

P l á n akcií a podujatí organizovaných BFZ v ročníku 2013/14

Apríl – jún 2014 – Turnaj škôl na malých ihriskách – „Školský pohár“ R 2000 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2013)
16.–21.6.14 Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2001, 2002 – Modra, Piesky

Matrika BFZ :

Oznamujeme FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať.
Najbližší prestupový termín začína od 1. júla 2014.
Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Výpis zo zasadnutia Matričnej komisie SFZ, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2014. Program: 1. informácia o doručených pripomienkach k RaPP . 2. stav RaPP po zapracovaní prvých pripomienok Ad 1 Informácia o doručených pripomienkach k RaPP p. Šuník: bolo doručených cca 15 pripomienok k predloženému materiálu – ohlasy sa týkali vo všetkých prípadoch voľného pohybu amatérskych hráčov; p. Majláthová: stretnutie klubov s predkladateľmi nového RaPP sa konalo formou diskusie; názory na voľný pohyb hráčov boli v pomere cca polovica za a polovica proti (mierne proti voľnému pohybu hráčov); záujem zachovať možnosť hosťovania a platbu výchovného za odchádzajúceho hráča, p. Straka: informoval o doručených pripomienkach v rámci Bratislavského FZ; navrhuje predĺžiť termín schválenia nového RaPP, definovať status amatéra, zachovať inštitút opakovaného prestupu; p. Urban: informoval o zasadnutí matričnej komisie ZsFZ – komisia nesúhlasí s voľným pohybom hráča, žiada stanoviť výšku odstupného v prípade prestupu, od 28 rokov veku možnosť zvoliť si nový klub, p. Sládkovič: matrike SFZ bolo doručených niekoľko pripomienok, okrem jednej, ktorá vyjadrovala súhlas s predloženým návrhom, všetky vyjadrili nesúhlas s voľným pohybom hráča; všetky pripomienky boli v zmysle uznesenia z predošlého zasadnutia odoslané predkladateľovi návrhu RaPP; 2. stav RaPP po zapracovaní prvých pripomienok p. Munková: v súčasnom období sa stále zbierajú pripomienky, ktoré budú zapracované do RaPP; po schválení Výkonným výborom bude návrh RaPP sprístupnený na verejné pripomienkovanie;
U 7 Pripomienky Matričnej komisie SFZ k návrhu RaPP : – čl. 16, v bodoch bod 4, 9 a 10 upraviť text: „… je povinný vyjadriť sa k ohlásenému transferu do 3 pracovných dní od podania žiadosti“ – čl. 16, bod 5 a) pre profesionálnych hráčov b) pre neprofesionálnych hráčov s tým, že hosťovanie je podmienené súhlasom materského klubu bod 11 vypustiť „profesionál“ bod 12 doplniť text: „…v prípade, že nový klub uhradí materskému klubu odstupné vo výške 2.000,- € pre I. a II. ligu, III. a IV. ligu 1.500 €, V. a VI. liga 1.000 € a 330,- € pre súťaže od 5. ligy (vrátane) a nižšie (alebo tabuľka) – čl. 17 – prestupové obdobia; ponechať pre amatérov prestupové obdobie od 1. 7. do 3. 9. – doplniť článok o kluboch, ktoré pracujú len s mládežníckymi vekovými kategóriami v súvislosti s odchodom hráčov po dovŕšení príslušného veku a zohľadniť odstupné – vzhľadom na rozsah materiálu MaK odporúča Výkonnému výboru posunúť zavedenie nového RaPP od 1. januára 2015 U 8 Zabezpečiť preklad ostatného vydania Reglementu FIFA, termín: 15. 6. zodp.: Šuník, Sládkovič U 9 Zabezpečiť informácie z futbalových zväzov Rakúsko, Poľsko, Česko, Nemecko o platbách pri prestupoch amatérskych hráčov, termín: 31. 5. zodp. Sládkovič. U 10 Zaslať pripomienky k štatútu komisie, termín: 12. 5. zodp.: členovia komisie
U 11 Najbližšie zasadnutie Matričnej komisie bude 2. júna 2014 o 12.00 hod. v sídle SFZ.

Komisia mládeže a školského futbalu BFZ :
1. Schválené zmeny s poplatkom / RS čl.3.4 /
SZV SC – 22.kolo: Malinovo – Senec – 3.6. o 17,30 hod.
ŠK SFM Senec bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 5 Euro
2. Schválené zmeny bez poplatku
PMC – 22.kolo: ŠKP – K.Ves – 5.6. o 16,30 hod.
PMB1 – 22.kolo: ŠKP – K.Ves – 5.6. o 17,30 hod.
PMA1 – 22.kolo: ŠKP – K.Ves – 7.6. o 9,00 hod.
PMA2 – 18.kolo: ŠKP – Iskra Petržalka – 4.6. o 17,00 hod.
PMB2 – 18.kolo: ŠKP – Iskra Petržalka – 7.6. o 10,00 hod.
PMB2 – 18.kolo: FK BCT – ŠK Vrakuňa – 4.6. o 18,00 hod.
PMA2 – 18.kolo: Dun. Lužná – Dev.N.Ves – 7.6. o 11,45 hod.
PMB2 – 18.kolo: Dun. Lužná – Dev.N.Ves – 8.6. o 10,00 hod.
PMA 3 – 17.kolo: FK Dúbravka – ZŠ Kalinčiakova – 6.6. o 17,00 hod.
3. Zmena ihriska a hracieho času
PMA 1 – 21.kolo: Petržalka – Slovan – 1.6. o 12,00 hod. / ihr. Polygraf /
PMB 1 – 21.kolo: Petržalka – Slovan – 1.6. o 13,00 hod. / ihr. Polygraf /
PMC   – 21.kolo: Petržalka – Slovan – 1.6. o 14,00 hod. / ihr. Polygraf /
PMA 3 – 17.kolo: Petržalka – Rusovce – 1.6. o 10,00 hod. / ihr. Rusovce /
Uvedené zmeny sú už upravené v ISSF.
4. KM upozorňuje FK hrajúce súťaž PrSC, že v stredu 4.6. sa hrá 26.kolo tejto súťaže,  jednotný ÚHČ je stanovený na 17,00 hod.
5. KM BFZ oznamuje futbalovej verejnosti, že v sobotu 21.6.2014 sa na štadione ŠK Šenkvice uskutoční turnaj mladších dorastencov za účasti 4 družstiev- výber okresu Malacky, výber okresu Senec, výber okresu Pezinok a výber mesta Bratislavy. Začiatok turnaja je o 9,00 h.

Úsek školského futbalu:
Konečné poradie 16. ročníka celoslovenského finále MC Donald´s CUP 2014, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. – 27.5. 2014 na štadióne FK Dukla Banská Bystrica: 1. ZŠ Novomeského, Trenčín. 2. ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom. 3. ZŠ Za kasárňou, Bratislava.
4. Súkromná ZŠ Dneperská, Košice. 5. ZŠ Sadová, Senica. 6. ZŠ Škultétyho, Nitra. 7. ZŠ Komenského, Turany. 8. ZŠ Hradné nám. Kežmarok.
KM BFZ touto cestou ďakuje ZŠ Za kasárňou za vzornú reprezentáciu školy a dosiahnutie pekného tretieho miesta v celoslovenskom finále.
Celoslovenské finále Dôvera Školský pohár SFZ sa uskutoční v dňoch 4.-5. júna 2014 na štadióne NTC Poprad. Bratislavský región reprezentuje v obidvoch kategóriách mladšie žiačky a mladší žiaci ZŠ Kalinčiakova, Bratislava. KM BFZ im praje vzornú reprezentáciu bratislavského kraja a dosiahnutie dobrých výsledkov.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2013/2014 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Je potrebné, aby si to kluby nenechávali na poslednú chvíľu.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov:
– o zmene hracieho dňa: S5VB 30.kolo Čataj – Dubová dňa 14.6.2014 (sobota) o 16,00 hod, (pôvodne nedeľa 15.6.2014). Družstvu Dubovej bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4
– o zmene hracieho dňa: S5VA 22.kolo M.Leváre – Malacky dňa 14.6.2014 o 17,00 hod. (pôvodne nedeľa 15.6.2014). Družstvu Malaciek bude zahrnutý v zbernej faktúre poplatok 10,- € podľa RS čl. 3.4
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie S5VB 15.kolo Sl.Grob – N.Dedinka dňa 1.6.2014 o 17,00 hod (z dôvodu kolízie stretnutia MRB)
3. Chýbajúce zápisy: S5VB 22.kolo Blatné – Miloslavov R: Krč

Disciplinárna komisia:

U.č. 182 :
Ondrej Kardoš 1175634 ( S5VB – ŠK Kaplna ) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 5 týždňov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 48/1c,2b,  od 25.5.2014. ( 10 € )
U.č. 183 :
Štefan Kovárik 1149224 (S5VA – FC Malacky) vylúčený po 2ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 37/3, od 26.5.2014. ( 10 €)
U.č. 184 :
Valter Kuch 1176374 ( S5VA – ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave (B) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 5 týždňov, podľa DP čl. 71/1, 71/2a,b a čl. 48/1c,2b,  od 26.5.2014. ( 10 € )
U.č. 185 :
Dávid Kováč 1294105 ( SD4VB – OFK Dunajská Lužná ) vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 45/1a,2a, od 26.5.2014. ( 5 € )
U.č. 186 :
Martin Horváth 1174729 (S5VB – ŠK Kaplna) za 5x napomenutie ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/5a  od 21.5.2014. ( 10 € )
U.č. 187 :
Miroslav Pátek 1150418 (S5VB – FC Slovan Častá ) DK sa zaoberala neoprávneným štartom hráča v stretnutí S5VB 26.kola medzi FC Slovan Častá a TJ Dubová a v zmysle DP čl. 38/1 upúšťa od ďalších DO. ( 10 € )
U.č. 188 :
Jakub Vandák 1188802 (S5VB – TJ Družstevník Doľany) žiadosť o zmenu DO DK zamieta. (10 € )
U.č. 189 :
Ivan Ružek (vedúci družstva FC Slovan Častá a asistent trénera) vykázaný z lavičky za HNS voči R v stretnutí 27.kola S5VB medzi OŠK Chorvátsky Grob a FC Slovan Častá, DO – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva a asistenta trénera podľa čl. 9/2bi DP na 4 týždne, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1c,2b,  od 26.5.2014. ( 10 € )
U.č. 190 :
Vladimír Kuric 1176389 (S5VB – FC Slovan Častá) za HNS voči R po stretnutí 26.kola medzi družstvami FC Slovan Častá a TJ Dubová pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 5 týždňov a finančnú pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1c,2b od 19.5.2014. ( 10 € )
U.č. 191 :
Alexander Szelepcsényi ( hlavný usporiadateľ a vedúci družstva FC Slovan Častá ) za HNS voči R v stretnutí a po stretnutí 26.kola medzi družstvami FC Slovan Častá a TJ Dubová, DO – pozastavenie výkonu funkcie hlavného usporiadateľa a člena US a funkcie vedúceho družstva, podľa čl. 9/2bi DP a čl. 16/1 na 5 týždňov a finančnú pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 71/1, 71/2a a čl. 48/1c,2b od 19.5.2014. ( 10 € )
Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 4.6.2014.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D sa zaoberala podnetom ŠK Svätý Jur.
KRaD oznamuje, že správy delegátov treba zasielať iba na tieto e-mailové adresy: pincek.j@centrum.sk, tonohajek1@centrum.sk
Svoje otázky, pripomienky môžete zasielať e-mailom na adresu: pincek.j@centrum.sk
Najbližšie zasadnutie komisie KRaD bude 5.6. 2014 o 18:30 hod.

Komisia mládeže:

1. KM ObFZ Bratislava vidiek oznamuje, že finálový turnaj víťazov jednotlivých skupín kategorie starší žiaci sa uskutoční v nedeľu 15.6.2014 na štadione TJ Dubová. Začiatok bude o 9,00 hod. Propozície budú jednotlivým družstvám zaslané 9.6. na mailové adresy.
2. Termíny dohrávok stretnutí 
MZV – 20.kolo: P.Uľany – Š.Hamuliakovo – 3.6. o 16,00 hod.
MZV – 20.kolo: Báhoň – Rovinka – 4.6. o 17,00 hod.
MZV – 21.kolo: Bernolákovo – Viničné – 30.5. o 17,00 hod.
SZV PK – 17.kolo: Vištuk – Budmerice – 3.6. o 17,30 hod.
3. Zmena hracieho dňa s polatkom / RS čl. 3.4 /
SZV PK – 18.kolo: Budemerice – Jablonec – 31.5. o 10,00 hod.
ŠFK Prenaks Jablonec bude v mesačnej zbernej faktúre zaúčtovaný poplatok 5 EURO
4. Schválené zmeny
SZV MA – 27.kolo: Zohor – V.Leváre 8.6. o 15,00 hod. / hrá sa ako predzápas S4B Zohor – V.Leváre /
5. KM ObFZ upozorňuje FK hrajúce súťaž SZV MA, že v stredu 4.6.2014 sa hrá 30.kolo tejto súťaže, jednotný ÚHČ je stanovený na 17,30 hod.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI