Novomestský Športový klub sa otvoril vo veľkom štýle

Klubový deň pri príležitosti slávnostného otvorenia areálu športového klubu Novomestský Športový klub 1922 na ihrisku BCT Bratislava sa v sobotu 11. októbra niesol vo veľkom štýle. Svojou prítomnosťou ho totiž poctili primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, starosta mestskej časti Bratislava Nové-Mesto Rudolf Kusý a predseda Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) Juraj Jánošík, ktorí klubu nezištne pomáhali a právom slávnostne prestrihli pásku.

Po ťažkých siedmich rokoch beznádeje a nepredstaviteľných komplikácií, keď futbalový klub BCT nemal zmluvy o prenájme pozemkov sa mu konečne aj vďaka magistrátu Hlavného mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava Nové – Mesto podarilo podpísať prenájom pozemkov na 15 rokov za symbolické jedno euro. Po vzájomnom dohode medzi mestskou časťou Bratislava Nové-Mesto a futbalovým klubom BCT Bratislava bolo podpísané medzi starostom Rudolfom Kusým a prezidentom FK BCT Ottom Kremmerom memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore novovzniknutého miestneho športového klubu. 1. júna 2014 oficiálne vznikol Novomestský Športový klub 1922 Bratislava. Športový areál prešiel čiastočnou rekonštrukciou trávnatých hracích plôch. Predseda vlády SR zo svojej rezervy poskytol finančné prostriedky na zhotovenie vedľajšej trávnatej tréningovej plochy s umelou závlahou.

,,Dovoľte mi za mesto Bratislava vyjadriť veľkú radosť z toho, že sa v centre nášho hlavného mesta podarilo vytvoriť dobré dielo. Aktivitou mestskej časti Nové-Mesto, funkcionárov BCT Bratislava a aj s podporou mesta sme uzatvorili dve nájomné zmluvy, ktoré pomôžu tomuto priestoru, aby sa stabilizoval, zrekonštruoval a slúžil v prvom rade pre naše deti. Z toho miesta chcem poďakovať predsedovi klubu BCT Ottovi Kremmerovi a ďalším, ktorí ste sa o to pričinili, lebo sme spolu viackrát rokovali a vedeli sme, že to nebude ľahké. Ale naozaj keď sa spojili sily klubu, mestskej časti a mesta, tak sa nám podarilo usporiadať veci a preto verím, že tento priestor bude slúžiť pre deti, futbal, aby sme mali radosť z toho, že mládež športuje a netúla sa po uliciach. Nech sa Novomestského Športovému klubu, ktorý vznikol z veľkej aktivity dobre darí a pevne verím, že pribudnú aj ďalšie športoviská,“ povedal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. ,,Za mestskú časť môžem povedať, že sme hrdí na to, že máme svoj vlastný futbalový klub a že sme k nemu mohli prispieť. Slúži hlavne deťom, takisto by som chcel poďakovať Ottovi Kremmerovi a všetkým, lebo stále chodili, nedali pokoj, mali krásnu víziu a toto je výsledok ich veľkej aktivity. Všetkým vám želám nech sa vám darí, veľa športových úspechov,“ zdôraznil starosta mestskej časti Nové-Mesto Rudolf Kusý. ,,Takisto som veľmi rád, že sa podarilo vytvoriť toto pekné dielo. Stále tvrdím, že tam, kde je symbióza medzi obecným úradom, primátorom, starostom a klubom, tam sa lepšie darí. Toto je dôkaz aj toho, že skutočne pán primátor a pán starosta boli nápomocní ku vzniku tohto klubu. Myslím si, že aj funkcionári BFZ a ObFZ Bratislava-mesto, a samozrejme treba vyzdvihnúť hlavne prezidenta FK p. Otta Kremmera, priložili tiež ruku k tomuto dielu. Gratulujem vám a prajem vám všetko dobré, aby aj takéto dielo sa podarilo vytvoriť v ďalších mestských častiach Bratislavy a takisto v našom regióne Bratislavského samosprávneho kraja,“ povedal predseda BFZ Juraj Jánošík.

Najspokojnejší bol určite Otto Kremmer, ktorý si očividne užíval veľký deň. ,,Vyšlo nám počasie, bolo skutočne nádherne, preto prišlo dosť ľudí, napokon zápasy našich prípraviek sleduje veľa návštevníkov, mamy, otcovia, starí rodičia, príbuzní a atď. Sme radi, že až na splnomocnenca vlády pre mládež a šport Dušana Galisa prišli medzi nás a slávnostne otvorili nový klub primátor, starosta a predseda BFZ, ktorí nás v našom úsilí podporovali. Mohli vidieť, ako sme za posledný rok zveľadili náš areál. Túto sezónu ešte dohráme pod dvomi názvami, Štart Nepočujúci a BCT Bratislava. Problém vnikol v tom, že sme nemohli zlikvidovať pôvodné kluby, lebo sme poberatelia dvoch percent daní. Zákon totiž ukladá, aby sme dokončili tento kalendárny rok, ale od nového ročníka 2015/2016 budeme už vystupovať pod názvom Novomestský Športový klub 1922 Bratislava. Tento týždeň sa uskutoční ustanovujúca konferencia, na ktorej sa zvolia orgány Novomestského Športového klubu,“ povedal nám Otto Kremmer.

Súčasťou slávnostného otvorenie Novomestského Športového klubu 1922 bol aj zápas prípraviek medzi domácim výberom a FKM Karlovou Vsou. Bola to veľmi vydarená sobota, návštevníci si pochutnali na výbornej cigánskej pečienke a tiež na skvelom guláši.

Milan Valko – manažér komunikácie BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI