Výsledky základných kôl a program obvodných kôl 17. ročníka McDonald’s Cup 2014/2015

V dňoch 16. až 20.3.2015 organizovala Komisia mládeže BFZ v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava základné kolá 17.ročníka Mc Donald´s CUP v malom futbale pre žiakov kategóriu „U11“ /hráči narodení od 1.9.2004 a mladší/. Družstvá boli rozdelené na základe prihlášok ZŠ v jednotlivých okresoch v rámci Bratislavského samosprávneho kraja / BSK / do 16 základných skupín. Z každej skupiny postúpili prvé 2 družstvá do obvodného kola.

Prehľad výsledkov základných kôl:

Bratislava 1 – počet skupín 2

Skupina A:
ZŠ Mudroňova – ZŠ Palisády 14 : 2
ZŠ Mudroňova – ZŠ Dubová 9 : 4
ZŠ Mudroňova – ZŠ Dunajská 7 : 5
ZŠ Dubová – ZŠ Dunajská 9 : 9
ZŠ Dubová – Palisády 16 : 3
ZŠ Dunajská – ZŠ Palisády 8 : 6

Postupujúci: ZŠ Mudroňova, ZŠ Dubová

Skupina B:
ZŠ Grosslingová – ZŠ Vazovova 9 : 3
ZŠ Grosslingova – ZŠ Palackého 7 : 4
ZŠ Vazovova – ZŠ Palackého 4 : 3

Postupujúci: ZŠ Grosslingova, ZŠ Vazovova

Bratislava 2 – počet skupín 2

Skupina A:
ZŠ Bachová – ZŠ Drieňova 6 : 2
ZŠ Bachová – ZŠ Kulíšková 12 : 4
ZŠ Drieňova – ZŠ Kulíšková 7 : 6

Postupujúci: ZŠ Bachová, ZŠ Drieňova

Skupina B:
ZŠ Železničná – ZŠ Podzáhradná 7 : 0
ZŠ Železničná – ZŠ Rajčianská 10 : 2
ZŠ Rajčianská – ZŠ Podzáhradná 6 : 3

Postupujúci: ZŠ Železničná, ZŠ Rajčianská

Bratislava 3 – počet skupín 2

Skupina A:
ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Za kasárňou 7 : 6
ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Česká 10 : 0
ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Riazanská 4 : 3
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Riazanská 5 : 3
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Česká 12 : 0
ZŠ Riazanská – ZŠ Česká 13 : 3

Postupujúci: ZŠ Kalinčiakova, ZŠ Za kasárňou

Skupina B:
ZŠ Tbiliská – ZŠ Odborárska 8 : 0
ZŠ Tbiliská – ZŠ Detvianská 4 : 0
ZŠ Tbiliská – ZŠ Hubeného 6 : 1
ZŠ Odborárska – ZŠ Hubeného 5 : 3
ZŠ Odborárska – ZŠ Detvianska 3 : 4
ZŠ Hubeného – ZŠ Detvianska 4 : 2

Postupujúci: ZŠ Tbiliská, ZŠ Odborárska

Bratislava 4 – počet skupín 2

Skupina A:
ZŠ Tilgnerová – ZŠ Veternicová 8 : 1
ZŠ Tilgnerová – ZŠ Majerníková 9 : 0
ZŠ Tilgnerová – ZŠ Karloveská 32 6 : 5
ZŠ Tilgnerová – ZŠ Karloveská 61 7 : 4
ZŠ Karloveská 32 – ZŠ Majerníková 11 : 1
ZŠ Karloveská 32 – ZŠ Karloveská 61 3 : 2
ZŠ Karloveská 32 – ZŠ Veternicová 5 : 2
ZŠ Veternicová – ZŠ Majerníková 4 : 3
ZŠ Veternicová – ZŠ Karloveská 61 6 : 3
ZŠ Karloveská 61 – ZŠ Majerníková 6 : 0

Postupujúci: ZŠ Tilgnerová, ZŠ Karloveská 32

Skupina B:
ZŠ Lamač – ZŠ Sokolíková 5 : 3
ZŠ Lamač – ZŠ Horova 3 : 0
ZŠ Lamač – ZŠ Pri Kríži 5 : 1
ZŠ Lamač – ZŠ Beňovského 5 : 0
ZŠ Horova – ZŠ Pri Kríži 3 : 3
ZŠ Horova – ZŠ Sokolíková 6 : 3
ZŠ Horova – ZŠ Beňovského 7 : 1
ZŠ Sokolíková – ZŠ Pri Kríži 6 : 3
ZŠ Sokolíková – ZŠ Beňovského 4 : 2
ZŠ Beňovského – ZŠ Pri Kríži 3 : 1

Postupujúci: ZŠ Lamač, ZŠ Horova

Bratislava 5 – počet skupín 3

Skupina A:
ZŠ Holíčska – ZŠ Tupolevova 16 : 7

Postupujúci: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova

Skupina B:
ZŠ Černyševského – ZŠ Gessayova 11 : 2
ZŠ Černyševského – ZŠ Dudova 10 : 0
ZŠ Černyševského – ZŠ Pankúchova 14 : 2
ZŠ Gessayova – ZŠ Dudova 7 : 4
ZŠ Gessayova – ZŠ Pankúchova 7 : 6
ZŠ Pankúchova – ZŠ Dudova 7 : 2

Postupujúci: ZŠ Černyševského, ZŠ Gessayova

Skupina C:
ZŠ Lachova – ZŠ Nobelovo námestie 10 : 0

Postupujúci: ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo námestie

okres Malacky – počet skupín: 3

Skupina A:
ZŠ Záhorská Ves – ZŠ Stupava 6 : 1
ZŠ Záhorská Ves – ZŠ Zohor 4 : 2
ZŠ Zohor – ZŠ Stupava 6 : 0

Postupujúci: ZŠ Záhorská Ves, ZŠ Zohor

Skupina B:
ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Záhoracka Malacky 18 : 2

Postupujúci: ZŠ Štúrová Malacky, ZŠ Záhorácka Malacky

Skupina C:
ZŠ Lozorno – ZŠ Studienka 9 : 0
ZŠ Lozorno – ZŠ Rohožník 10 : 3
ZŠ Rohožník – ZŠ Studienka 5 : 5

Postupujúci: ZŠ Lozorno, ZŠ Rohožník

okres Pezinok – základné kolo sa nehralo.

okres Senec – počet skupín 2    

Skupina A:
ZŠ Mlynská Senec – ZŠ Kraľova pri Senci 17 : 0
ZŠ Mlynská Senec – ZŠ Tomašov 11 : 0
ZŠ Mlynská Senec – ZŠ Tajovského Senec 4 : 2
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Kraľova pri Senci 15 : 0
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Tomašov 5 : 2
ZŠ Tomašov – ZŠ Kraľova pri Senci 7 : 1

Postupujúci: ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec

Skupina B:
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Bernolákovo 8 : 1
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Ivanka pri Dunaji 4 : 2
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Most pri Bratislave 9 : 1
ZŠ Ivanka pri Dunaji – ZŠ Bernolákovo 5 : 4
ZŠ Ivanka pri Dunaji – ZŠ Most pri Bratislave 5 : 1
ZŠ Bernolákovo – ZŠ Most pri Bratislave 8 : 2

Postupujúci: ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Ivanka pri Dunaji

Program obvodných kôl:

Bratislava 1: ZŠ Mudroňova, ZŠ Dubová, ZŠ Grösslingová, ZŠ Vazovova – hrá sa 16.4.2015 na ZŠ Kalinčiakova.

Bratislava 2: ZŠ Železničná, ZŠ Rajčianská, ZŠ Bachová, ZŠ Drieňova – hrá sa 16.4.2015 na FK Inter Drieňová ul.

Bratislava 3: ZŠ Tbiliská, ZŠ Odborárska, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Kalinčiakova – hrá sa 16.4.2015 na ZŠ Kalinčiakova.

Bratislava 4: ZŠ Tilgnerova, ZŠ Karloveská 32, ZŠ Lamač, ZŠ Horova – hrá sa 20.4.2015 na FKM Karlova Ves , Karloveská 3.

Bratislava 5: ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Černyševského , ZŠ Gessayova, ZŠ Lachova , ZŠ Nobelovo námestie – hrá sa 17.4.2015 na MŠK Iskra Petržalka, Budatínska ul.

Malacky: ZŠ Záhorská Ves, ZŠ Zohor, ZŠ Štúrova Malacky, ZŠ Záhorácka Malacky, ZŠ Lozorno, ZŠ Rohožník – hrá sa 20.4.2015 na ŠK Lozorno.

Pezinok : ZŠ Kupeckého Pezinok, ZŠ Fandlyho Pezinok, ZŠ Na Bielenisku Pezinok, ZŠ Šenkvice – hrá sa 14.4. 2014 na PŠC Pezinok.

Senec: ZŠ Mlynská Senec, ZŠ Tajovského Senec, ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Ivanka pri Dunaji – hrá sa 14.4. 2015 na NTC Senec.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI