Výsledky obvodných kôl Dôvera ŠP SFZ 2014/2015

V dňoch 21.4. – 30.4. 2015 usporiadala KM BFZ v spolupráci s Okresným úradom Bratislava – odbor školstva finále obvodných kôl Dôvera Školský pohár SFZ 2014/215 v rámci Bratislavského kraja. Zo základných kôl, ktoré sa uskutočnili v mesiaci november 2014 si postup do obvodných kôl vybojovalo celkovo 41 ZŠ, resp. 8-ročných gymnázií. V tejto postupovej školskej súťaži štartujú mladší žiaci narodení od 1.1. 2002 a mladší.

Výsledky Dôvera ŠP SFZ 2014/2015 SFZ – žiaci v jednotlivých obvodov:

Bratislava 1 :
ZŠ Mudroňova – DS Palisády 10 : 0
ZŠ Mudroňova – ZŠ Dubová 11 : 4
ZŠ Mudroňova – ZŠ Škarniclová 10 : 1
ZŠ Mudroňova – CZŠ Palackého 10 : 1
ZŠ Mudroňova – ZŠ Vazovova 9 : 1
ZŠ Dubová – DS Palisády 5 : 0
ZŠ Dubová – ZŠ Škarniclová 6 : 1
ZŠ Dubová – CZŠ Palackého 2 : 5
ZŠ Dubová – ZŠ Vazovova 4 : 3
DS Palisády – ZŠ Škarniclová 4 : 2
DS Palisády – CZŠ Palackého 3 : 1
DS Palisády – ZŠ Vazovova 3 : 2
CZŠ Palackého – ZŠ Škarniclová 4 : 0
CZŠ Palackého – ZŠ Vazovova 3 : 3
ZŠ Škarniclová – ZŠ Vazovova 4 : 2

Konečné poradie: 1. ZŠ Mudroňova, 2. ZŠ Dubova, 3. DS Palisády, 4. CZŠ Palackého, 5.ZŠ Škarniclová, 6. ZŠ Vazovova.

Najlepší strelec: Michal Kováč / ZŠ Mudroňova / – 12 gólov

Bratislava 2 :
Gym.Metodova – ZŠ Drieňova 3 : 4
Gym.Metodova – Gym.Hronská 4 : 0
Gym.Metodova – ZŠ Podzáhradná 2 : 1
Gym.Hronská – ZŠ Drieňova 3 : 2
Gym.Hronská – ZŠ Podzáhradná 5 : 1
ZŠ Podzáhradná – ZŠ Drieňova 7 : 4

Konečné poradie: 1. Gym.Metodova, 2. Gym.Hronská, 3.ZŠ Podzáhradná, 4. ZŠ Drieňova.

Najlepší strelec: Peter Červeňák / ZŠ Podzáhradná / – 6 gólov

Bratislava 3 :
ZŠ Tbiliská – ZŠ Kalinčiakova 4 : 2
ZŠ Tbiliská – ŠPMND Teplická 9 : 0
ZŠ Tbiliská – ZŠ Za kasárňou 5 : 1
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Kalinčiakova 6 : 1
ZŠ Za kasárňou – ŠPMND Teplická 9 : 4
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Česká 11 : 0
ZŠ Kalinčiakova – ŠPMND Teplická 7 : 3
ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Česká 3 : 2
ŠPMND Teplická – ZŠ Česká 8 : 4

Konečné poradie: 1.ZŠ Tbiliská, 2.ZŠ Za kasárňou, 3. ZŠ Kalinčiakova, 4. ŠPMND Teplická, 5. ZŠ Česká.

Najlepší strelec: Jakub Kolník / ZŠ Za kasárňou / – 14 gólov

Bratislava 4 :
Gym.L.Sáru – SŠ Karloveská 2 : 1
Gym.L.Sáru – ZŠ Pri kríži 6 : 1
Gym.L.Sáru – Gym.Bílikova 6 : 0
Gym.L.Sáru – SŠ Tilgnerova 4 : 2
Gym.L.Sáru – ZŠ P.Horova 4 : 1
ZŠ Pri kríži – SŠ Karloveská 5 : 0
ZŠ Pri Kríži – Gym.Bílikova 6 : 3
ZŠ Pri kríži – SŠ Tilgnerova 1 : 3
ZŠ Pri kríži – ZŠ P.Horova 3 : 1
SŠ Tilgnerova – SŠ Karloveská 3 : 4
SŠ Tilgnerova – Gym.Bílikova 9 : 1
SŠ Tilgnerova – ZŠ P.Horova 2 : 1
SŠ Karloveská – Gym.Bílikova 4 : 1
SŠ Karloveská – ZŠ P.Horova 3 : 0
ZŠ P.Horova – Gym.Bílikova 2 : 0

Konečné poradie: 1. Gym. L. Sáru, 2. ZŠ Pri kríži, 3. SŠ Tilgnerova, 4. SŠ Karloveská, 5. ZŠ P. Horova, 6. Gym.Bílikova.

Najlepší strelec: Jakub Hudec / ZŠ Pri kríži / – 9 gólov

Bratislava 5 :
ZŠ Turnianská – ZŠ Holíčska 8 : 1
ZŠ Turnianska – ZŠ Tupolevova 10 : 1
ZŠ Turnianska – ZŠ Pankúchova 7 : 1
ZŠ Turnianska – ZŠ Gessayova 5 : 2
ZŠ Turnianska – ZŠ Černyševského 5 : 0
ZŠ Pankúchova – ZŠ Tupolevova 7 : 0
ZŠ Pankúchova – ZŠ Holíčska 5 : 1
ZŠ Pankúchova – ZŠ Gessayova 3 : 2
ZŠ Pankúchova – ZŠ Černyševského 5 : 2
ZŠ Gessayova – ZŠ Holíčska 6 : 4
ZŠ Gessayova – ZŠ Tupolevova 9 : 3
ZŠ Gessayova – ZŠ Černyševského 6 : 0
ZŠ Černyševského – ZŠ Holíčska 4 : 5
ZŠ Černyševského – ZŠ Tupolevova 4 : 0
ZŠ Holíčska – ZŠ Tupolevova 1 : 3

Konečné poradie: 1. ZŠ Turnianská, 2. ZŠ Pankúchova, 3. ZŠ Gessayova, 4. ZŠ Černyševského, 5. ZŠ Holíčska, 6. ZŠ Tupolevova.

Najlepší strelec: Patrik Bartoš / ZŠ Turnianska / – 18 gólov

Okres Malacky :
ZŠ Záhorácka Malacky – ZŠ Studienka 1 : 0
ZŠ Záhorácka Malacky – CZŠ Kláštorné nám.Malacky 4 : 4
ZŠ Záhorácka Malacky – ZŠ Stupava 7 : 0
ZŠ Záhorácka Malacky – ZŠ Zohor 6 : 0
ZŠ Záhorácka Malacky – ZŠ Lozorno 2 : 1
ZŠ Studienka – CZŠ Kláštorné nám.Malacky 4 : 2
ZŠ Studienka – Stupava 3 : 0
ZŠ Studienka – ZŠ Zohor 3 : 4
ZŠ Studienka – ZŠ Lozorno 5 : 3
CZŠ Kláštorné nám.Malacky – ZŠ Stupava 3 : 3
CZŠ Kláštorné nám.Malacky – ZŠ  Zohor 4 : 1
CZŠ Kláštorné nám.Malacky – ZŠ Lozorno 4 : 3
ZŠ Zohor – ZŠ Stupva 0 : 4
ZŠ Zohor – ZŠ Lozorno 3 : 0
ZŠ Stupava – ZŠ Lozorno 0 : 5

Konečné poradie: 1. ZŠ Záhorácka Malacky, 2. ZŠ Studienka, 3. CZŠ Kláštorné nám. Malacky, 4. ZŠ Zohor, 5. ZŠ Stupava, 6. ZŠ Lozorno.

Najlepší strelec: Timotej Foltýn / CZŠ Kláštorné nám. Malacky / – 12 gólov                          

Okres Pezinok :
ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Kupeckého Pezinok 8 : 1
ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Častá 3 : 3
ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Slovenský Grob 3 : 1
ZŠ Slovenský Grob – ZŠ Častá 3 : 1
ZŠ Slovenský Grob – ZŠ Kupeckého Pezinok 6 : 0
ZŠ Častá – ZŠ Kupeckého Pezinok 4 : 1

Konečné poradie: 1. ZŠ Fándlyho Pezinok, 2. ZŠ Slovenský Grob, 3. ZŠ Častá, 4. ZŠ Kupeckého Pezinok.

Najlepší strelec: Filip Slimák / ZŠ Fándlyho Pezinok / – 8 gólov

Okres Senec :
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Mlynská Senec 9 : 2
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Dunajská Lužná 9 : 0
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Ivanka pri Dunaji 17 : 0
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Mlynská Pezinok 7 : 5
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Ivanka pri Dunaji 4 : 2
ZŠ Mlynská Senec – ZŠ Ivanka pri Dunaji 6 : 3

Konečné poradie: 1. ZŠ Tajovského Senec, 2. ZŠ Dunajská Lužná, 3. ZŠ Mlynská Senec, 4. ZŠ Ivanka pri Dunaji.

Najlepší strelec: Rudolf Božík / ZŠ Tajovského Senec / – 10 gólov

Do krajského kola Dôvera ŠP SFZ 2014/2015 SFZ – žiaci, ktoré sa uskutoční v stredu 20.5.2015 na štadióne FK BCT Bratislava postúpili tieto ZŠ: ZŠ Mudroňova / BA1/, Gym. Metodova / BA2 /, ZŠ Tbiliská / BA3 /, Gym. L. Sáru / BA4 /, ZŠ Turnianska / BA5 /, ZŠ Záhorácka Malacky / MA /, ZŠ Fándlyho Pezinok / PK /, ZŠ Tajovského Senec / SC /.

Spracovali: Ivan Konečný – predseda KM BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI