Novým predsedom ŠTK BFZ sa stal Miroslav Richtárik

VV BFZ sa na svojom zasadnutí dňa 4.5.2015 zaoberal okrem iných bodov aj obsadením postu predsedu ŠTK BFZ.. Platné stanovy BFZ hovoria, že zamestnanec zväzu nemôže vykonávať funkciu predsedu odbornej komisie, preto doterajší predseda ŠTK BFZ p. Ján Farbula, ktorý nastúpil od 1.5.2015 na post vedúceho sekretára BFZ, musel skončiť. VV poďakoval p. Farbulovi za jeho prácu v komisii a následne jednohlasne zvolil za nového predsedu ŠTK BFZ p. Miroslava Richtárika, ktorý túto funkciu zastával v minulosti. Novému predsedovi ŠTK BFZ želáme veľa úspechov pri vedení komisie.

Predseda ŠTK BFZ – Miroslav Richtárik  telefón – 0911 451 142 , email: miroslav.richtárik@gmail.com


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI