Úradná správa č. 10 zo dňa 4.9.2015

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje FK , že DVD zo stretnutí 3. a 4. ligy seniorov, v ktorých boli ako hosťujúce družstvá  si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 1.8.2015 budú úradné hodiny sekretariátu pre zástupcov FK(FO) nasledovné:

 • PONDELOK: 13:00 – 16:00
 • UTOROK  – Nestránkový deň
 • STREDA  9:00 – 12:00
 • ŠTVRTOK  13:00 – 18:00
 • PIATOK  9:00 – 12:00

Sekretariát BFZ oznamuje, že knižku rozpis súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 si môžu zástupcovia FK(FO) vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ. VV BFZ schválil nasledovné prerozdelenie:

FK(FO) s počtom mládežníckych družstiev 2 a viac – 2 ks

FK(FO) bez mládežníckeho družstva a s 1 mládežníckym družstvom – 1 ks

Taktiež je možnosť zakúpenia si rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2015/2016 v cene 5€/ks. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že US sú  zverejnené aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na pripojenie na stránku www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>bratislavský futbalový zväz>novinky .Na tejto stránke budú zverejňované všetky oznamy, pozvánky a US. Stránka www.futbalbfz.sk bude nadaľej aktualizovaná.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 27.8.2015 boli FK(FO), ktoré odohrali stretnutia I a II. kola Slovnaft Cupu ako domáce družstvá zaslané faktúry za výkon delegovaných osôb.Družstvá, ktoré odohrali stretnutia II. kola proti družstvám Fortuna ligy a Doxx bet ligy, budú mať odmeny pre delegované osoby zahrnuté v zbernej faktúre. Sekretariát žiada FK(FO) o dodržanie termínu splatnosti faktúry 11.9.2015. V prípade, že vám faktúra nebola doručená, kontaktujte prosím vedúceho sekretára BFZ.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 28:Marek Janíček /1349770/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves MZRL) – vylúčený za HNS –  sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre.DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 49/1a,2a od 30.8.2015.

U.č. 29:Peter Zeman /1304168/ (NMŠK 1922 Bratislava, MZRL) – vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 49/1a,2a od 30.8.2015.

U.č. 30: Patrik Gašparík/1293801/ ( FC Slovan Modra, SD3R) – vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre mimo súboja o loptu v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne   podľa DP čl. 49/1a , 2a od 30.8.2015.

U.č.31:Patrik Spusta /1295703/ (FK Rača Bratislava, SD3R) – vylúčený za  HNS – držanie súpera v jasnej gólovej situácií. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 31.8.2015.

U.č.32:Samuel Ihász/1325946/ (ŠK Igram, SD3R) – vylúčený za  HNS – podrazenie súpera v gólovej situácií. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/1,2a od 30.8.2015.

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 33: Dominik Švajdlenka/1140481/ (ŠK Lozorno S3BA) od 31.8.2015

U.č. 34: Jakub Nemec /1287350/ (FC Rohožník S3BA) od 31.8.2015

U.č. 35: Ivan Droxel/1100658/ (FK SL. Ivanka pri D. S3BA) od 31.8.2015

U.č. 36: Martin Mravec /1209340/ (ŠK Bernolákovo  S3BA) od 31.8.2015

U.č. 37: Tomáš Šiška /1209040/ (FK SL. Most pri BA S3BA) od 31.8.2015

U.č. 38: David Figura /1258295/ (TJ Slovan Viničné S3BA) od 31.8.2015

U.č. 39: Michal Dugovič /1149848/ (ŠK Šenkvice S4BA) od 31.8.2015

U.č. 40: Kristián Molnár /1303008/(OFK Dunajská Lužná SZRL) od 2.9.2015

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 41: Marko Rigo / 1303703 /( ŠK Vrakuňa SZRL) DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U465 a zamieta ju. / 5.-€./

U.č. 42: Peter Špacír / NMŠK 1922 – tréner /za NS na hráčskej lavičke voči R počas stretnutiaLokomotíva D. N. Ves  – NMŠK 1922, odohraného dňa 29.8.2015 a následné vykázanie z lavičky. DK ukladá Petrovi Špacírovi  zákaz  viesť družstvo z priestorov lavičky náhradníkov na 2 súťažné stretnutia od 30.8.2015, podľa DP, čl. 48/1a,2a. Poplatok za prerokovanie  10.-€..

U.č. 43:Jozef Olejník /1258455/ (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Na základe správy DS za NS počas a po stretnutí v kabíne rozhodcov, DK udeľuje DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 48/1a,2a od 31.8.2015

U.č. 44: DK začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Bernolákovo za umožnenie vhodenia nepovoleného predmetu na HP počas stretnutia ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 30.8.2015. Žiada klub o písomné vyjadrenie a identifikáciu osoby, ktorá hodila predmet na HP. Písomné vyjadrenie dodajte na sekretariát BFZ v termíne do 09.9.2015.

U.č. 45: DK začína disciplinárne konanie voči klubu FK Slovan Most pri Bratislave za nešportové prejavy na adresu rozhodcov a vhodenie nepovoleného predmetu na HP zo sektoru hostí počas stretnutia ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 30.8.2015. Žiada klub o písomné vyjadrenie a identifikáciu osoby, ktorá hodila predmet na HP. Písomné vyjadrenie dodajte na sekretariát BFZ v termíne do 09.9.2015.

U.č. 46: DK začína disciplinárne konanie voči klubu TJ Slovan Viničné na základe odstúpenia KRaD, nakoľko na doručenom videozázname zo stretnutia Slovan Viničné – ŠK Báhoň nie je zachytená mimoriadna udalosť, ktorá je uvedená v správe DS a záznam nebol vykonaný až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna v zmysle RS BFZ. Žiada klub o písomné vyjadrenie k uvedenému videozáznamu. Písomné vyjadrenie dodajte na sekretariát BFZ v termíne do 09.9.2015.

Predložené LP k termínu 28.8.2015

U.č. 47: FK Slovan Most pri Bratislave – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 48: ŠK Báhoň – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 49: ŠK Lozorno – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 50: TJ Slovan Viničné – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 51: ŠK Bernolákovo – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 52: FK Lamač Bratislava  – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 53: FK Stupava – poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 54: a OŠK Slovenský Grob – nepredložil v termíne stanovenom DK – predložil dňa 3.9.2015. Za nesplnenie uvedenej povinnosti DK udeľuje klubu pokutu 100.-€. Poplatok za prerokovanie 10.-€, spolu 110.-€.

U.č. 55: DK BFZ na základe odstúpenia TMK začína disciplinárne konanie voči klubom, ktoré v zmysle RS BFZ pre 2015/16 porušili článok 12.2. a nepredložili LP trénerov svojich družstiev a to napriek niekoľko násobnému upozorneniu v ÚS BFZ.

III. liga  starší dorast :

ŠK Igram, FK Jablonové, FC Slovan Modra, ŠK Lozorno, FC Rohožník a FC Ružinov Bratislava.

III. liga  mladší dorast:  

FK Mariathal Bratislava, FA Bratislava,  FC Ružinov Bratislava a FK Rača Bratislava. 

II.liga  M/SŽ:

FK Rača Bratislava, ŠK Bernolákovo, FC Ružinov Bratislava, ŠK Šenkvice,  OFK Dunajská Lužná.

DK žiada uvedené kluby predložiť LP trénera na TMK BFZ p. Novákovi v termíne do 11. 9.2013. V prípade nepredloženia budú voči klubom vyvodené disciplinárne opatrenia :pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa DP.

U.č. 56:DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK, udeľuje klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves – MZRL, poriadkovú pokutu 150.-€ za nenastúpenie na stretnutie 2. kola ŠK Vrakuňa – Lokomotíva. D. N. Ves v zmysle RS čl. 3.5.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Športovo – technická komisia:

Upozorňuje:
● že SZRL+MZRL 12. kolo sa hrá 15.9. v jednotných hracích časoch (ako je na
futbalnete) a hrá sa v poradí mladší žiaci (15,30) a starší žiaci (17,00), ako v pracovný deň
Odstupuje k riešeniu DK:
● S3BA 5. kolo ŠK Bernolákovo na základe správy delegáta stretnutia vhodenie
cudzieho predmetu na hraciu plochu počas stretnutia
● SZRL 3. kolo na základe záznamu rozhodcu v zápise o stretnutí vykázaného z lavičky náhradníkov trénera p. Petra Špacíra za HNS voči rozhodcovi, kapitána p. Samuela Suváka a vedúceho mužstva p. Mariána Belianskeho oboch za nedostavenie sa do kabíny rozhodcov a nepodpísanie zápisu o stretnutí po stretnutí(všetci NMŠK 1922 Bratislava) porušenie RS čl 5.8
Odpoveď na sťažnosť ŠK Závod (S4BA) kontumácia stretnutia:
● Hráč p. Dalibor Kuník bol zaevidovaný v systéme dňa 16.8. v deň stretnutia, ale schválený príslušnou matrikou až 17.8. deňpo stretnutí, čím nebol naplnený SP čl. 43. Na základe nedodržania SP čl. 43, ŠTK postupovala v zmysle SP čl. 52/i.
Oznamuje:
● SD3R MŠK Kráľová pri Senci zmenu hracieho času na ÚHČ od 19.9.2015
● SZRL+MZRL PŠC Pezinok zmenu hracieho dňa od 12.9.2015 na N E o 9,30 hod. starší a 11,00 hod. mladší žiaci
● Všetkým FK, rozhodcom a delegátom, že pred každým stretnutím podpisujú len originál Zápis o stretnutí kapitáni a vedúci mužstiev mimo kabíny R (nie je potrebné dostaviť sa do kabíny R) a po stretnutí podpisujú zápis kapitáni mužstiev v kabíne rozhodcov (u mládeže aj vedúci) a sú povinní si skontrolovať strelcov gólov, napomínaných, prípadne vylúčených hráčov a v prípade nezrovnalostí tieto opraviť v spolupráci s rozhodcom stretnutia (kópie už nedostanú). Podľa nového SP nie je možné po stretnutí uviesť námietku kapitána mužstva do zápisu o stretnutí.
Námietku môže FK podať výlučne prostredníctvom ISSF systému v zmysle SP.
Žiada:
● všetkých R stretnutí dôsledne kontrolovať hráčov v ISSF, ktorí štartujú na iný doklad ako RP. Dbať na dátum schválenia príslušnej matriky, ktorým začína platnosť aktuálneho preukazu, tak ako je uvedené v SP čl. 43. Nestačí ak hráč má iba požiadané o vydanie RP (musí byť schválený)
Nariaďuje:
● SD3R 7.kolo D.Lužná  – FKJablonové odohrať stretnutie 13.9.2015 o 16,30 hod.
(pôvodný termín 12.9.) z dôvodu uzatvorenia ihriska v rámci obecných dní (opakovanie z predošlej ÚS)
● SD3R 8.kolo D.Lužná –  ŠKLozorno odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 19.9.2015, ale o 14,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím S6A
● MD3R 1.kolo ŠK Šamorín Hamuliakovo – Mariathal odohrať stretnutie 23.9.2015 o 17,00 hod. z dôvodu obsadenia ihriska v pôvodnom termíne 9.9.
● SZRL+MZRL 12.kolo PŠC Pezinok – FCRužinov odohrať stretnutia 16.9. o 15,30 hod. mladší a 17,00 hod. starší žiaci, z dôvodu celodennej organizácie regionálneho turnaja BFZ dňa 15.9. na ihrisku PŠC Pezinok (opakovanie z predošlej ÚS)
Kontumuje:

● SD3R 5.kolo FC Ružinov –  MŠKI.Petržalka 3 : 0 podľa SP čl. 82/b (nenastúpenie na stretnutie) a prípad odstupuje k riešeniu DK BFZ

Komisia rozhodcov a delegátov:

Odstupuje ŠK Bernolákovo na DK BFZ za nedodržanie čl. 2 RS, časti Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch (22.-23.8.): Gosiorovský, Brejcha, Polakovič Ľ., Ruc, Somoši, Srna. Vo väčšine prípadov išlo o nevyplnenie rubrík námietky a zranenia hráčov.

Dôrazne upozorňuje rozhodcov na postup pri overovaní totožnosti hráčov v ISSF v prípade ich štartu bez registračného preukazu. Je výrazným spôsobom uvedený v Rozpise súťaží (čl.5.3) a v ÚS z 28.8. v časti ŠTK. V zápise o stretnutí je potrebné popísať tento postup čo najpodrobnejšie.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.9. R. Hudyho a G. Chladeka.

Ospravedlnenia: Zálesňák 19.-20.9.; Laciňák 11.-15.9.; Martinkovič ml. 8.9.; Martinkovič st. 18.-20.9.; Hrazdira 3.9.; Páchnik 11.-13.9.; Dadykin 11.-15.9.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ nadobudol účinnosť 15.6.2015 a je dostupný na web stránke SFZ a BFZ. RaPP nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu novému RaPP  ktoré nájdete aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom „amatéra“:

– klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá

– v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)

– v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe

– po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada

– v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

– v prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

– po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur

– položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF

– po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

– matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom augusta 2015 (Odstupne bude až vo faktúre za august 2015 vystavenej 1.9.2015).

UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1. 9. 2015:

– ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!

– KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!

– KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy.Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:

„Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, ako aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza. Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

Povinnosti hráčov a klubov pri medzinárodných transferoch:

Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť  formulár „Žiadosť  o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na web stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo, spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ) je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. V prípade predloženia, doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najprv schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.

Žiadosť o transfér amatéra sa podáva od 1.7. 2015 – 30.9. 2015 /letné registračné obdobie /čl.19/2 PP/.

Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže:

a/  odhlásenie družstva zo súťaže

 PrMA: zo súťaže sa odhlásilo družstvo ŠK Gajary, družstvá budú mať voľno

b/ poplatok za odhlásenie zo súťaže / RS čl.3.6. /

 ŠK Gajary – 200€

Poplatok bude pripočítaný do zbernej mesačnej faktúry

c/  zmena termínu stretnutia bez poplatku

PMB2 – 6. kolo: FK Dúbravka – Rusovce – SO 3.10. o 11,00 hod.

d/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PrPK – 2.kolo: Šenkvice – Sv.Jur – PI 11.9. o 17,00 hod.

PrPK – 11.kolo: Limbach – Šenkvice – ST 16.9. o 17,30 hod.

e/ poplatky za zmeny termínov stretnutí / RS čl.3.4 /

ŠK Šenkvice – 20€

FK Karpaty Limbach – 20€

Poplatky budú uvedeným FK zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre

f/ zmena termínu stretnutia bez poplatku / Slovnaft CUP /

PrMA – 11.kolo: Závod – Kostolište – ŠT 17.9. o 17,00 hod.

g/ termín dohrávky

PrSC – 1.kolo: Bernolákovo – Most – ST 9.9. o 17,00 hod.

Všetky zmeny sú upravené v ISSF.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/) a taktiež na www.futbalnet.sk:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – mesto >novinky

ObFZ Bratislava – vidiek

Od 21.8.2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na vstup na stránku:

www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

SEKRETARIÁT

Od 21. 8. 2015 nájdete US ObFZ Bratislava – vidiek aj na stránke www.futbalnet.sk. Návod na vstup na stránku: www.futbalnet.sk >zväzy>oblastný futbalový zväz bratislava – vidiek >novinky

Na stránke okrem úradných správ sú uvádzané oznamy a informácie pre FK a o súťažiach.

 

Oznamuje, že nový súťažný poriadok, sprievodca registračným a prestupovým poriadkom a manuál k elektronickej prihláške do súťaží v ISSF systéme sú na webovej stránke BFZ v “dokumentoch”.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA      

Žiada klub TJ Doľany o zaslanie písomného vyjadrenia k zapríčineniu neskorého začiatku stretnutia S6V 1. kolo Vysoká p/M. – Doľany do 8. 9. 2015.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA                     

Vylúčený po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, 71/2a,b:

Uzn. č. 10 – Juraj Mackura 1241447 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) – vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b od 31. 8. 2015 (10 €);

Uzn. č. 11 – Ľubomír Krajčír 1294121 (SD4V – ŠK Závod) vylúčený za HNS voči R, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 2. 9. 2015 (5 €).

Vylúčený po 2.ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

Uzn. č. 12 – Martin Hasak 1174070 (S5V – FC Slovan Modra) od 31. 8. 2015 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 13 – Marek Mesároš (tréner dorastu ŠK Bernolákovo) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráčov v stretnutí SD4V udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 4. 9. 2015, (5 €);

Uzn. č. 14 – Stanislav Rebro (vedúci družstva dorastu ŠK Bernolákovo) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráčov v zápase SD4V udeľuje DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b, od 4. 9. 2015, (5 €);

Uzn. č. 15 – Dominik Mezovský 1303004 (hráč ŠK Bernolákovo) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráčov v stretnutí SD4V berie uvedené na vedomie bez prijatia DO, podľa DP čl. 53/1 a 53/4, (5 €);

Uzn. č. 16 – Jakub Golais 1302885 (hráč ŠK Bernolákovo) DK na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ BA-vidiek v ÚS č. 9 za neoprávnený štart hráčov v stretnutí SD4V berie uvedené na vedomie bez prijatia DO, podľa DP čl. 53/1 a 53/4, (5 €).

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 9. 9. 2015 o 15.00 h.

 

KOMISIA MLÁDEŽE                                        

Oznam pre FK: Od nového súťažného ročníka sa námietky podávajú cez elektronickú podateľňu na príslušnú odbornú komisiu, rozhodcovia námietky v zápise o stretnutí neuvádzajú. Podľa RS čl. 22 je poplatok za namietku 10 €, poplatok za sťažnosť, resp. namietku na výkon R je 40 €.

1)Oprava v RS: Čl. 5.1. – Štart hráčov (strana 18) – V súťaži mladší žiaci U13 MZV môžu štartovať dievčatá narodené od 1. 1. 2002.

2) Oznam KM BFZ pre FK – súťaže prípraviek U11 – PrMA, PrPK, PrSC: KM BFZ ako riadiaci orgán súťaží prípraviek schváli FK v súťažnom ročníku 2015/2016 maximálne 2x na jeseň a 2x na jar žiadosti o zmenu termínov stretnutí prípraviek. Akákoľvek ďalšia žiadosť o zmenu termínu stretnutia pre daný FK nebude akceptovaná. (US č. 9 zo dňa 28. 8. 2015).

3) Oznam pre FK – súťaže mladší žiaci MZV U13: KM ObFZ Bratislava vidiek oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutí pre

kategóriu U13 z dôvodov nedostatku hráčov (doplňanie hráčov prípraviek do stretnutí MZV) nebudú akceptované. Každý FK pred začiatkom  súťažného ročníka 2015/2016 v čestnom prehlásení uviedol, že má dostatočne hráčsky zabezpečené všetky súťaže v uvedených vekových kategóriach.

4) Zmeny termínov stretnutí:

SZPK – 1. kolo: Jablonec – Sv. Jur – ST 9. 9. 2015 o 17.30 h;

MZV – 3. kolo: Vysoká – Studienka – NE 13. 9. 2015 o 15.00 h.

5) Poplatky za prerokované zmeny stretnutí (RS čl.3.4): ŠK Svätý Jur (SZPK) – 20 €; OFK Vysoká (MZV) – 20 €. Poplatky budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre.

6) Zmena ihriska (kolízia Slovnaft Cup):

MZV – 10. kolo: Závod – Sv. Jur – 15. 9. o 17.00 (ihr. Sv. Jur);

MZV – 21. kolo: Sv. Jur – Závod – 5. 6. o 14.30 (ihr. Závod).

7) Na základe námietky ŠK Svätý Jur (cez elektronickú podateľňu), začína KM šetrenie ohľadne štartu kmeňových hráčok ŠK Slovan Bratislava (Karin Blaškovičová 1352204, Miriam Blaškovičová 1304474, Petra Beňová 1318191) za družstvo mladších žiakov CFK Pezinok-Cajla v súťaži mladší žiaci MZV. Žiadame CFK Pezinok Cajla, aby do 7. 9. 2015 zaslali na uvedené mailové adresy: rudolf.hupka@futbalsfz.sk a ivan.konecny@centrum.sk, všetky doklady ohľadne oprávnenosti štartu uvedených hráčok za družstvo chlapcov v klube CFK Pezinok-Cajla.

8) Poplatok za podanú námietku (RS čl.22): ŠK Svätý Jur (MZV) – 10 €. Poplatok bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

9) Odstúpenie R na doriešenie KR ObFZ BA-vidiek:

MZV – 1. kolo: CFK Cajla – Sv. Jur, R: Kuric – nedostaky v zápise o stretnutí;

MZV – 1. kolo: Vysoká – Modra, R: Paracková – nedostatky v zápise o stretnutí, nedostaky v pravidlách pre súťaž mladších žiakov.

10) Hlásenie výsledkov stretnutí bez R: Domáci FK formou SMS na tel. číslo 0914 173242 zašle výsledok stretnutia, polčasový výsledok a strelcov gólov (stačí čísla dresov hráčov).

11) Oznam pre FK: Dňom 28. 8. 2015 bude KM zverejňovať v US rozpisy stretnutí súťaží starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek PrMA, PrPK, PrSC na ďalší týždeň. FK tak majú možnosť skontrolovať si svoje stretnutia jednak v US ako aj na stránkenovýfutbalnet.sk.

12) Rozpis stretnutí od 9. 9. do 17. 9. 2015 – súťaže riadené KM ObFZ Bratislava-vidiek:

 

Starší žiaci U15 (SZMA):

1.kolo – dohrávka:

9.9. 17.00 Lozorno – Láb

15.9. 14.00 Zohor – V. Leváre

3.kolo – sobota 12. 9.

12.9. 11.30 Žolík B – Z. Ves

12.9. 16.30 V. Leváre – Láb

12.9. 16.30 Zohor – Rohožník

Starší žiaci U15 (SZPK):

1.kolo – dohrávka:

9.9. 17.30 Jablonec – Sv. Jur

3.kolo – nedeľa 13. 9.

13.9. 14.30 Budmerice – Dubová

13.9. 14.30 Častá – Doľany

13.9. 10.30 Báhoň – Sv. Jur

Mladší žiaci U13 (MZV):

3.kolo – sobota, nedeľa 12./13. 9

 12.9. 10.30 Limbach – Jablonové

12.9. 11.00 Cajla – Jakubov

12.9 11.30 Sv. Jur – Modra

12.9 12.00 Lozorno – Slov. Grob

13.9 13.30 Závod – Viničné

13.9 15.00 Vysoká – Studienka

11.kolo – utorok 15. 9.

15.9. 17.00 Jablonové – Viničné

15.9. 17.00 Slov. Grob – Studienka

15.9. 17.00 Limbach – Jakubov

15.9. 17.00 Lozorno – Modra

15.9. 17.00 Závod – Sv. Jur

15.9. 17.00 Vysoká – Cajla

ťaže riadené KM BFZ:

Prípravka U11 (PrMA)

3.kolo – sobota, nedeľa 12./13. 9.:

12.9. 14.00 Závod – Studienka

12.9. 14.00 Sološnica – Láb

13.9. 10.00 Lozorno – Rohožník

13.9. 14.30 Jakubov – Kostolište

11.kolo – utorok 15. 9.

15.9. 14.30 Závod – Kostolište

15.9. 17.00 Sološnica – Zohor

15.9. 17.00 Studienka – Lozorno

Prípravka U11 (PrPK)

3.kolo – sobota, nedeľa 12./13.9.

12.9. 9.00 Cajla – Šenkvice

12.9. 10.00 Slov. Grob – Báhoň

13.9. 9.00 PŠC – Viničné

13.9. 9.30 Sv. Jur – Vištuk

13.9. 10.00 Modra – Grinava

13.9. 10.00 Budmerice – Jablonec

13.9. 10.00 Limbach – Častá

11.kolo – utorok 15. 9.

15.9. 15.00 Vištuk – Modra

16.9. 17.30 Limbach – Šenkvice

15.9. 15.30 Slov. Grob – PŠC Pezinok

15.9. 17.30 Báhoň – Cajla

15.9. 17.30 Častá – Grinava

15.9. 17.30 Viničné – Jablonec

16.9. 17.30 Sv. Jur – Budmerice

Prípravka U11 (PrSC)

1.kolo – dohrávka

10.9. 17.30 Kraľova B – Rovinka

3.kolo – sobota, nedeľa 12./13. 9.

12.9. 9.30 Rovinka – Miloslavov

12.9. 10.00 N. Dedinka – Chorv. Grob

12.9. 10.00 Bernolákovo – Blatné

13.9. 9.30 Tomašov – Čataj

13.9. 9.30 Kraľova A – Most

13.9. 11.00 Kraľova B – Malinovo

11.kolo – utorok 15.9.

15.9. 17.30 Rovinka – Bernolákovo

15.9. 17.30 Miloslavov – Senec

15.9. 17.30 Malinovo – N. Dedinka

15.9. 17.30 Čataj – Blatné

15.9. 17.30 Most – Kalinkovo

17.9. 16.00 Kraľova B – Tomašov

17.9. 17.30 Kraľova A – Chorv. Grob

 

 

 

 

 

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI