Aj táto konferencia BFZ splnila svoj účel

V stredu 13. apríla sa v dome kultúry Ružinov v Bratislave  v súlade so stanovami BFZ čl. 48 bod d  uskutočnila riadna konferencia Bratislavského futbalového zväzu, ktorá nadviazala na poslednú z 18. marca 2015. Za ObFZ Bratislava-mesto dostalo pozvánku 25 delegátov, za ObFZ Bratislava-vidiek 40 s právom hlasovať, zúčastnilo sa celkovo 46 delegátov s právom hlasovať a na konferencii BFZ bolo spolu s pozvanými hosťami 62 ľudí. Konferencia  trvala takmer dve a pol hodiny. Zo šestnástich hostí sa jej zúčastnil generálny sekretár SFZ Jozef Kliment a spolu s ním za predsedníckym  stolom sedeli predseda BFZ Juraj Jánošík, predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý, predseda ObFZ Bratislava-vidiek Miroslav Baxa, vedúci sekretár BFZ Ján Farbula a člen VV BFZ Milan Lônčík.

Rokovanie viedol  Milan Lônčík, člen VV BFZ, konferencia pozostávala z 13 bodov. Okrem jeho najdôležitejšieho bodu a to správe predsedu BFZ Juraja Jánošíka o činnosti zväzu od poslednej konferencie, bolo v popredí záujmu odovzdanie ocenení, schválenie Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018 a diskusia. V úvode konferencie si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých , ktorí nás v poslednom roku opustili. Sú to Igor Slepčan, Karol Polák, Ján Belko, Jozef Gajda, Štefan Farkaš, Peter Ivanov , František Arpa, Ivan Niňaj, Rudolf Kramoliš,  Stanislav Sládek, Peter Molnár a Štefan Gürtler.

Konferencia BFZ 6

Juraj Jánošík vo svojom obsiahlom príhovore tradične podrobne zhodnotil činnosť zväzu od poslednej konferencie. ,,Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na konferencii BFZ. Vítam generálneho sekretára, pracovné predsedníctvo, delegátov, hostí, predsedov komisií a členov výkonného výboru.  VV BFZ sa stretáva minimálne raz do mesiaca, zápisnica z neho je vždy zavesená na našej webovej stránke a keď si dobre všimnite, tak hlasovanie jednotlivých bodov je väčšinou zhodné.  To, čo sme si povedali po našom zvolení do funkcií v roku 2011 platí, že si musíme rozumieť BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek. Vo výkonnom výbore sú čestní a pracovití ľudia, veľmi vyťažený Vladimír Medveď, skúsený Milan Lônčik, či Dušan Paška, bez ktorého si neviem predstaviť našu prácu. Ďalším  je Jaroslav Ferík, kvalitnú prácu však odvádzajú všetci predsedovia odborných komisií.  Bol som na obidvoch oblastných konferenciách, prebehli v súlade so stanovami, bez problémov.  Dobre vychádzame aj so SFZ, keď si pozriete hlasovania, tak na niektoré otázky máme rozdielne názory, naši funkcionári poukazovali na nový prestupový a registračný poriadok, ktorý sa musí novelizovať a opraviť. Vzťah BFZ aj k ostatným regionálnym zväzom je celkom dobrý, navzájom sa rešpektujeme.  Mali sme už aj v Budmericiach stretnutie s novým predsedom ZsFZ Pavlom Šipošom,  kde sme si na pracovnej porade povedali ďalšiu spoluprácu.

Konferencia BFZ 7

BFZ počas tohto roka nadviazal spoluprácu  s významnými zväzmi z okolitých štátov.  Sú to Budapeštiansky futbalový zväz, kde sa 11. a 12. mája podpíše spolupráca na úrovni od mládeže, cez ženy až po seniorov. S Viedenským futbalovým zväzom sa ráta spolupráca v kategórii jedenásť až štrnásťročných výberov. S Belehradským futbalovým zväzom máme znova užšiu spoluprácu, onedlho tam ideme na veľký medzinárodný turnaj. S vedením Pražského futbalového zväzu sme sa stretli na jeho pôde koncom minulého týždňa a črtá sa aj spolupráca so Slovinským futbalovým zväzom.  Už dlhodobo spolupracujeme s Juhomoravským futbalovým zväzom, Západoslovenským futbalovým zväzom a momentálne aj s Györskou  župou, kde zástupcovia a predsedovia  jednotlivých regionálnych zväzov sa 11. a 12. mája  zídeme na spoločnom stretnutí, kde si vymeníme názory a dohodneme sa na organizovaní viacerých turnajov.“

Konferencia BFZ 8

Jánošík zdôraznil, že vedenie BFZ venuje veľa priestoru mládežníckemu futbalu, podporuje naše výbery na viacerých početných turnajov hlavne počas zimného obdobia. Takisto zväz organizuje aj veľké akcie, akými sú vyhlásenie Jedenásta roka spojená aj s reprezentačným plesom BFZ. V tomto roku sa uskutočnila už po druhý raz. Takisto sa usilovne pracuje aj na kronike, lebo BFZ je jediný zväz, ktorý ju ešte nemá. V tejto činnosti mu pomáha skupina ľudí na čele so známym funkcionárom Vladimírom Wänkem, športovým redaktorom Jozefom Kšiňanom a mladým autorom Tomášom Čermákom.  Vytvorí sa teda pekná knižnica BFZ.

Konferencia BFZ 9

Konferencia BFZ 10

,,Z TIPOSU sa nám podarilo zohnať 15 tisíc eur, jedine  naša IV. liga je sponzorovaná touto spoločnosťou. Kluby, ktoré si splnili svoje záväzky už financie dostali, takisto minulý týždeň prvá splátka 500 eur mala prísť na treťoligové kluby z celého Slovenska a v júni obdržia ďalšiu rovnakú čiastku. Do BFZ vstupuje aj najväčšia spoločnosť na území Bratislavy Slovnaft, ďalej Respect a iné firmy. Takže aj touto cestou chceme finančne podporovať mládežnícke a seniorský výbery. Z Hattricku sa podarilo získať 2 milióny eur, ktoré sa rozdelili  na vybudovanie šiestich ihrísk s umelou trávou pre východ, stred, západ a dve pre Bratislavu. U nás sa otvorilo umelé ihrisko pre FC Petržalka akadémia s dotáciou sto tisíc eur a druhé ihrisko sa vybuduje v Stupave,“ vraví ďalej J. Jánošík.  Takisto sa vyjadril k reorganizácií súťaží na úrovni Slovenska. Názor BFZ je jasný: jedna I. liga, jedna II. liga, dve III. ligy západ a východ a potom nasledujú regionálne  ligy.  Tento utorok je veľké sedenie zástupcov DoXXbet II. ligy a zástupcov regionálnych zväzov, BFZ bude zastupovať predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý.

Delegáti konferencie schválili Strategický plán rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2016-2018, nikto z nich nemal k nemu nejaké pripomienky.  Jozef Kliment  povedal, že SFZ čaká veľa práce pri zabezpečovaní prípravy reprezentačného mužstva na ME vo Francúzsku.  ,,Futbal je prepojený, profesionáli bez amatérov nemôžu žiť, sú to spojené nádoby. Nový zákon o športe mení celkovú situáciu v slovenskom športe, futbal sa dostal na prvé miesto, čo v minulosti neplatilo, lebo boli pred ním hokej, športová streľba, či kanoistika.  Medzi SFZ a BFZ vládne dobrá komunikácia, verím, že v tom budeme pokračovať, lebo sme na jednej lodi od hora po dole,“ povedal J. Kliment.

Ľubomír Suchý sa tiež vyjadril k reorganizácií súťaží, ktorá bola schválená pred rokom na konferencii BFZ. Podľa neho bola prediskutovaná zľava i sprava, ohlas je zatiaľ viac ako pozitívny, úroveň súťaží stúpla, zápasy majú dobrú športovú kvalitu. ,,Už viac ako  rok rezonuje reorganizácia súťaží v rámci Slovenska, dotýka sa nielen SFZ, ale aj regiónov.  Zastávame názor, že prioritou by mali byť stanoviská SFZ, regióny by si tam nemali dokazovať silu  a myslíme si, že keď sa vrátime k modelu súťaží na Slovensku, 1 – 1 – 2, nič nepokazíme.  My z BFZ ho radi podporíme. Samozrejme,  tiež máme určité pripomienky a požiadavky, chceme, aby Bratislava bola tak rešpektovaná ako ostatné regióny. Ide nám o to, aby sa dodržiavali stanovy,“ vraví Ľ. Suchý. Zároveň sa veľmi poďakoval účastníkom III. dorasteneckej ligy, ktorí po vylúčení MŠK Iskra Petržalka za tri kontumácie z jesennej časti z tejto súťaže za to, že klub z pravého brehu Dunaja pokračuje v súťaži aj keď jeho výsledku sa nezarátavajú do tabuľky. ,,Je to záslužný čin a myslím, že tieto kluby by si zaslúžili aj nejakú medailu.“

Michal Salenka, predseda TMK za negatívum označil slabú účasť členov komisie na zasadnutiach a na základe toho TMK od budúceho roku zúži komisiu len na vedúcich jednotlivých odborných komisií.  Úsek analýzy súťaží konštatuje, že úroveň súťaží (III a IV. liga) v oblasti presadzovania koncepcie hry má stúpajúcu tendenciu, nedochádza k stagnácii hry, ale úroveň a postupne zintenzívňuje. Prínos v tejto oblasti je daná aj skúsenosťou starších ligových hráčov v jednotlivých mužstvách.

Zrušenie hosťovania môže znamenať zánik viacerých mužstiev

Aj táto konferencia splnila svoj účel, lebo  sa počas nej hovorilo o rôznych problémoch v záujme napredovania futbalu v bratislavskom regióne. V bohatej diskusii sa rozvinula debata ohľadne  nového prestupového a registračného poriadku SFZ a najmä o zrušení hosťovania, ktoré  sa týka amatérskeho futbalu. Viacerí predsedovia či funkcionári klubov poukázali na to, že to môže znamenať likvidáciu ich mužstiev, mládežníckych, ale aj seniorských.  V takomto duchu hovoril nielen nový predseda FK Vajnory Richard Fekete, ale aj ostatní jeho kolegovia

Zoznam ocenených za BFZ na konferencii:

Foto konferencia BFZ

Strieborný odznak SFZ,

Ondrej Trnovský, 65 rokov,

Bronzový odznak SFZ,

Konferencia BFZ 2

Milan Bombala,  70 rokov

Ján Sabo, 70 rokov

Rudolf Kovár,  60 rokov

Ivan Kolembus, 50 rokov

Jubilanti BFZ

Konferencia BFZ 3

Bohuslav Lopoš 85 rokov

Štefan Slezák  75 rokov

Jozef Minarovič, 70 rokov

Vladimír Wänke, 70 rokov

Konferencia BFZ 4

Ján Kováč, 60 rokov

Rudolf  Lehuta, 60 rokov

Milan Lodnánek  60 rokov

Jaroslav Ferík – 50 rokov

Najúspešnejší  mládežnícki tréneri BFZ za rok 2015

Konferencia BFZ 5

Vladimír Gála, Viliam Opálek.

Ocenenia odovzdávali Jozef Kliment, Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý a Miroslav Baxa.

Milan Valko, manažér komunikácie BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI