ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 22.04.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Lopty sú k nahliadnutiu u vedúceho sekretára BFZ. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Sekretariát žiada FK TIPOS III. ligy aby do stredy 27.4.2016 doručili na sekretariát BFZ na oficiálnom tlačive, ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom FK a tiež opečiatkované pečiatkou FK  číslo účtu v tvare IBAN, ktoré bude zakomponované v ISSF systéme pri fakturačných údajoch. 

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • S3BA 24.kolo TJ Rovinka – ŠK Bernolákovo 30.4.2016 o 16,00 hod. Klubu TJ Rovinka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl. 3.4.
 • S3BA 24.kolo OŠK Slov. Grob – FC Rohožník 30.4.2016 o 15,00 hod. Klubu FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 70,- € v zmysle RS čl. 3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 25.kolo MŠK Kráľová pri Senci – TJ Slovan Viničné v pôvodnom termíne 8.5.2016, ale o 17,30 hod. – opakovanie z predošlej ÚS
 • S3BA 16.kolo TJ Slovan Viničné – TJ Rovinka 11.5.2016 o 17,30 hod. z dôvodu regionálneho turnaja BFZ na ihrisku vo Viničnom dňa 4.5.2016 – opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 24.kolo NMŠK 1922 Ba – ŠK Šenkvice v pôvodnom termíne 1.5.2016, ale o 14,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím S4BA FK Stupava – TJ V.Leváre
 • SD3R 26.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Ružinov Ba v pôvodnom termíne 15.5.2016, ale o 14,00 hod. z dôvodu kolízie so stretnutím S4BA FK Stupava – TJ Záhoran Jakubov
 • MD3R 13.kolo TJ Veľké Leváre – Lok. Devínska Nová Ves 27.4.2016 o 17,30 hod., neodohrané z dôvodu nespôsobilého terénu – opakovanie z predošlej ÚS
 • SZRL+MZRL 20.kolo SDM Domino – FC Petržalka akadémia 1.5.2016 o 14,00 starší žiaci + 15,30 mladší žiaci z dôvodu kolízie s II.LSDZ.

Kontumuje:

 • SD3Rkolo MŠK Kráľová pri Senci – FC Rohožník 6 : 0 podľa SP čl. 82/g a prípad odstupuje k riešeniu DK BFZ. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3.

Oznamy:

 • ŠTK vyhlasuje konkurz na usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 8.6.2016 o 18,00 hod. Záujemcovia o usporiadanie finále sa môžu prihlásiť predsedovi ŠTK emailom na stk@futbalbfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.5.2016.
 • Na základe predložených certifikátov k umelému povrchu na štadióne FC Petržalka akadémia na ul. Sklodowskej ŠTK schvaľuje hraciu plochu s týmto povrchom k odohratiu majstrovských stretnutí vo všetkých kategóriach riadených ŠTK BFZ. FK (FO), ktoré budú hrať s FC Petržalka akadémia sú povinné si priniesť vhodnú obuv k použitiu na tomto povrchu.
 • V najbližších dňoch budú na stránke BFZ uverejnené Podmienky zaradenia družstiev do regionálnych súťaží BFZ z hľadiska infraštruktúry štadiónov.
 • Hráči, ktorí nehrali na RP:
  • S4BA SDM Domino Ba – Rastislav Úradníček – RP vo vyžiadaní
  • S4BA FC Lamač Ba – Darko Poljak – RP predložený

Upozorňuje:

 • Všetky FK (FO) na povinnosť zabezpečiť zdravotnú službu v zmysle RS čl.12 (SP čl.44). Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť preveriť a len v prípade nedostatkov toto pravdivo uviesť v zápise o stretnutí.
 • Všetky FK (FO), že od nasledujúceho ročníka 2016/2017 bude povinnosťou mať zaradených v súťažiach BFZ 3 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S3BA a 2 mládežnícke družstvá pre kluby zaradené v S4BA v zmysle platného RS čl.11.1

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 347: Ivan Hamala/1174048/ (ŠK Vrakuňa Bratislava S4BA) – vylúčený za  hru rukou mimo PÚ, zmarenie jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia podľa DP čl. 46/1a,2  od 18.4.2016./10.-€/

U.č. 348: Michal Novák/1295321/ (ŠK Vrakuňa Bratislava SD3R) – vylúčený za  kopnutie súpera neprimeranou silou v PH. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne,  podľa DP čl. 49/1b,2b  od 17.4.2016. /5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č.349: Artúr Benes/1229843/(FK Inter Bratislava S3BA) od 18.4.2016. /10.-€/

U.č.350: Peter Riho/1177504/(OŠK Slovenský Grob S3BA) od 18.4.2016. /10.-€/

U.č.351: Tomáš Štefík /1201915/(TJ Veľké Leváre S4BA) od 18.4.2016. /10.-€/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.352:Michal Čambal/1156570/ (MŠK Kráľová pri Senci S3BA) od 18.4.2016./10.-€/

 U.č.353:Roman Ševčík/1196713/(FKSlovan Most pri Bratislave S3BA) od 18.4.2016. 10.-€

 U.č.354:Tomáš Matuška/1210234/ (ŠK Vrakuňa BA S4BA) od 17.4.2016. /10.-€/

 U.č.355:Pavol Uhrinec/1178146/ (ŠK Závod S4BA) od 18.4.2016. /10.-€/

 U.č.356:Viktor Porth/1190486/ (ŠK Vrakuňa Bratislava S4BA) od 17.4.2016. /10.-€/

 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č.357:Roman Repáň/1209047/ (ŠK Tomášov S3BA) od 18.4.2016.  /10.-€/

 U.č.358:Andrej Džubák/1147971/ (FK Karpaty Limbach S4BA) od 18.4.2016.  /10.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 359: FK Slovan Most pri Bratislave /S3BA/. DK BFZ berie na vedomie námietku v podaní na DK. /10.-€/

U.č. 360: FK Rača Bratislava /S3BA/. DK BFZ berie na vedomie vyjadrenie klubu k námietke v podaní  od FK Slovan Most pri Bratislave.

U.č. 361: FC Rohožník / S3BA/. Berie navedomie stanovisko klubu, kde plne ruší svoje subjektívne tvrdenie, ale trvá na vetácii rozhodcu Bohúňa. DK BFZ pokračuje v šetrení veci.

U.č. 362:Dušan Maluniak 1230387 – vedúci družstvaFK Rača Bratislava.  Za sotenie do súpera v technickej zóne v prerušenej hre, počas stretnutia FK Rača BA –  FK Slovan Most pri Bratislave, dňa 10.4.2016, DK BFZ pozastavuje  menovanému vykonávať funkciu vedúceho družstva a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 15.4.2016 do 14.5.2016, podľa DP čl.49/1a,2. Zároveň udeľuje pokutu klubu FK Rača Bratislava 50.-€, podľa DP čl. 49/1a,2a. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ 

Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA1, PMB1, PMC:

FKP Dúbravka Bratislava hráva svoje domáce stretnutia na štadióne v Dúbravke – bývalý

ŠKP Inter Dúbravka Bratislava, terajší názov ŠCP /športové centrum polície/ Dúbravka.

Oznam pre FK hrajúce všetky súťaže prípraviek

Žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí treba zasielať prostredníctvom klubového ISSF manažéra cez ISSF podaním výlučne na Komisiu mládeže BFZ /nie na ŠTK BFZ/.

 Oznam pre FK hrajúce súťaže PMA2, PMB2

MŠK Iskra Petržalka hrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 9.00 / súbežne PMA2, PMB2 /

a/ predohrávky stretnutí – vzájomné dohody

   PMA1-18.kolo: Rača – Ružinov – ŠT 12.5. o 16.00

PMA1 – 21.kolo: Šamorín – Domino – ŠT 12.5. o 16.30

PMA1 – 22.kolo: Domino – FK Inter – ŠT 26.5. o 15.45

PMB1 – 18.kolo: Domino – ŠK Senec – ST 11.5. o 16.45

PMB1 – 18.kolo: Rača – Ružinov – ŠT 12.5. o 16.00

PMB1 – 22.kolo: Domino – Inter – ŠT 8.6. o 16.45

PMC – 18.kolo: Rača – Ružinov – ŠT 12.5. o 17.00

PMA2 – 21.kolo: FK Dúbravka – FA Bratislava – ŠT 5.5. o 16.00

PMB2 – 21.kolo: FK Dúbravka – FA Bratislava – ŠT 5.5. o 17.00

PrPK – 19.kolo: Budmerice – Modra – UT 3.5. o 17.00

PrPK – 19.kolo: Báhoň – Šenkvice – PI 6.5. o 17.00

PrSC – 20.kolo: Čataj – Miloslavov – ŠT 12.5. o 18.00

b/ zmeny termínov stretnutí z dôvodov kolízie – pohár BFZ

    PrMA – 14.kolo: Rohožník – Lozorno – ŠT 28.4. o 18.00

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom – RS čl.3.4

PrSC – 18.kolo: ŠK Nová Dedinka – ŠK Bernolákovo – ST 4.5. o 17.3o

ŠK Bernolákovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20€

     v súlade s RS čl.3.4

d/ zmena termínu stretnutia z dôvodov obsadenia ihriska

    PMA3 – 14.kolo: Čuňovo – Vajnory – NE 24.4. o 11.00

e/ zmena hracieho času / počnúc 14.kolom /

PMA3: TJ Čuňovo – NE 11.00

f/ dohrávky stretnutí / nehralo sa pre nepriaznivé počasie /

PMA1 – 13.kolo: Vrakuňa – DNV – SO 30.4. o 8.30

PMB1 – 13.kolo: NMŠK – K.Ves – ŠT 28.4. o 17.45

PMC – 13.kolo: NMŠK – K.Ves – ŠT 28.4. o 16.30

g/ dohrávka stretnutia z dôvodov chorobnosti hráčov

PrPK – 17.kolo: PŠC Pezinok – ŠFK Prenaks Jablonec – ŠT 5.5. o 17.30

Zmeny sú upravené v ISSF

h/ V období od 26.4. – 3.5.2016 budú prebiehať obvodné kolá McDonald´s CUP 2015/2016. Štartujú   žiaci I. stupňa ZŠ narod. od 1.9. 2005 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na postupujúce ZŠ  v jednotlivých obvodov regiónálneho bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu). Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

MK oznamuje, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ skončilo dňom 15. marca 2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína dňom 1. júla 2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zverejnené  a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované.

Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016 v Športovom areáli P. Gleska Mladá garda od 16.30. Pozvánka a rozpis behov s limitmi boli zúčastneným poslané mailovou poštou. Účasť rozhodcov na fyzických previerkach je jednou zo základných podmienok zaradenia na nominačnú listinu súťaží riadených BFZ v budúcom súťažnom ročníku.

Zobrala na vedomie podnety ŠK Lozorno, FO (ID 39462) a FK Slovan Most pri Bratislave (ID 39580).

Berie na vedomie pochvalu FK Inter Bratislava za výkon P. Pavlíkovej (R) v stretnutí 22. kola S3BA FK Inter – MŠK Kráľová pri Senci.

Nedostatky rozhodcov v zápisoch o stretnutí: J. Laciňák (SD3R) – nesprávna terminológia pri popise priestupkov napomenutého aj vylúčeného hráča (nie kopnutie neprimeranou, ale nadmernou silou); R. Tanglmayer (SZRL) – nie je uvedený výsledok konfrontácie, ktorá je v mládežníckych súťažiach povinná; L. Koštrna (SD3R) – chýbajúce vyjadrenia k zraneniam hráčov, ktoré boli dôvodom na predčasné ukončenie stretnutia, chýba uvedenie hráča z poľa, ktorý nahradil zraneného brankára.

Pozýva na zasadnutie dňa 22.4. o 17.45 I. Chálku, M. Križka a P. Martinkoviča st.

Ospravedlnenia: Križko 23.-24.4. (neuverejnené v ÚS z 15.4.); Polomský 30.4.; Maretta 7.5.; Čižmár od 21.4.; Pinček 29.4.-1.5.; Jablonický 30.4.-7.5.; Minárik 30.4.-8.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení :

– UEFA „C“ Grassroots (7 dní, cca 140,- eur) a UEFA „B“ licencie (12 dní, cca 255,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur)   Prihlášky sa prijímajú:

Termíny : školenie presunuté na september – november 2016 – pre nedostatočný záujem trénerov

Prihlásení (ponechali poplatok) : F. Bögi, Z. Iskra, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tvrdý, O. Pénzeš,

L. Hargaš, P. Vnuk (8)

Prihlásení (poplatok bude vrátený) : P. Hroudný, M. Jánoš, J. Hulman, A. Kurilla, M. Mesároš,

M. Dobrotka, J. Piroška, M. Tholt, M. Terlanda, M. Bognár (10)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie (cena cca 140,- eur)

Prihlášky sa už neprijímajú   !!!

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Potvrdení účastníci (uhradili aj poplatok) :

M. Havrila, V. Měšťan, M. Buček, Š. Pánik (FTVŠ), P.Munk, G. Stančík, Ľ. Požgay, S. Karas, F. Kurta, P. Ryšánek, M. Vadovič, J. Grujbar, E. Hanich, R. Kohút (FTVŠ), J. Urban, F.Kiss, J. Špiriak, M. Dovičák (FTVŠ), J. Hajdúch, Z. Ágh, R. Pásztor, M. Šimončič, P. Troják, P. Wolák, M. Horváth (???) (25)

Akcie výberov  mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov výberu BFZ U-12 ( nar. od 1.1.2004)  na tréningový zraz v pondelok 25.4.2016 o 17.00 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

HRÁČI:

Oliver VAJDA             FKM K.VES                    Dávid RÁBEK           TJ JAKUBOV

Branislav ČOMOR     FKM K.VES                    Rastislav VAVRÍČEK TJ JAKUBOV

Samuel SRPOŇ          FKM K.VES                   Samuel ZÁHUMENSKÝ Ž.MALACKY

Patrik VEIDINGER   FKM K.VES                   Patrik ĎURICA            Ž.MALACKY

Eduard HRŽIČ           FKM K.VES                   Samuel KAKAŠ          ŠK N.DEDINKA

Martin OROS              FKM K.VES                   Patrik VOLF               ŠK SV.JUR

Krištof HORVATH     FKM K.VES                   Andrej MATEJOVIČ  ŠK LOZORNO

Oliver LEDNÁR          FKM K.VES                  Richard ĎURICA       FK INTER BA

Damián KACHÚT       FKM K.VES                   Matthew AIDI            FK INTER BA

Matúš KALISKÝ         FKM K.VES                   Juraj HRIC                  FK INTER BA

Tomáš VAŠKO            ŠK SENEC                      Dionýz ALEX            ŠK VRAKUŇA

Benjamín CHOBOT   ŠK SENEC                      Marek SADLOŇ        NMŠK 1922 BA

Marián LIPKA             ŠK SENEC                      Adam SALAMON    FC RUŽINOV

Matej GIAC                 FC PETRŽALKA           Marko TRUSINA       FK RAČA

Martin DAVID             FC PETRŽALKA           Goran PILINSKÝ       FK RAČA

Janko HLPKA              MŠK ISKRA

REALIZAČNÝ TÝM:

Tréner SFZ pre BFZ:      Rudolf NOVÁK  

Tréner:Mário ROVENSKÝ

Asistent trénera:   Attila ILLES

Masér:Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca

Zraz nominovaných hráčov: pondelok 25.4.2016 o 16.30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Začiatok TZ: 17.00 hod. – ukončenie TZ: 19.00 hod.

Ospravedlnenie hráčov je potrebné oznámiť trénerovi p.Máriovi Rovenskému – 0908 726884

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa hráč, resp.FK vystavujú disciplinárnemu šetreniu.

N O M I N Á C I A výberu BFZ hráčov U17 (nar. po 1.1.2000) na kontrolný zraz dňa 26. 4. 2016 na štadióne ŠK Slovan Bratislava Pasienky

Hráči:

Škoda   Matej              SDM  Domino                       Kliment Ondrej     SDM Domino

Zeleník Ondrej           SDM  Domino                        Rusnák  Adam      SDM Domino

Kobal Michal              SDM  Domino                       Otruba Timotej      SDM Domino

Korienek Martin        SDM  Domino                       Majcher  Patrik      SDM Domino

Držka Adrián             Žolík  Malacky                       Závoník František  Žolík  Malacky

Mrázik  Lukáš            FC  Petržalka  akadémia        Marcin  Kristián  FC  Petržalka  akadémia

Kristín  Lukáš            FC  Petržalka  akadémia        Mihók  Marko       FC  Petržalka  akadémia

Lošonský  Lukáš       FKM K. Ves                          Sedláček  Juraj           FKM K. Ves

Čahoj  Michal            FKM K. Ves                          Pfaff  Oliver               FKM K. Ves

Uher  Enrico              FKM K. Ves                          Kocsis  Marek            FKM K. Ves

Varju  Andrej            FK Inter                                 Brunner  Martin       FK  Inter

Méry Tamaš              FK Inter                                 Lorinc  Patrik             FK  Inter

Baláž  Samuel           FK Inter                                 Valik  Juraj                 FCL D. N. Ves

Valo  Miroslav          FCL D. N. Ves                      Martiš  Samuel           FCL D. N. Ves

REGIONÁLNY TRÉNER : NOVÁK  Rudolf

TRÉNERI: GÁLA Vladimír, ŠTEFÁNIK Daniel

VEDÚCI DRUŽSTVA: TRNOVSKÝ Ondrej

MASÉR: HORNYAK Gabriel

Plán stretnutia:
Dátum                                    Zraz                               Predpokladané ukončenie

 1. 4. 2016                        12:00                                                15:00

Priniesť si treba kompletnú tréningovú výstroj, šľapky, uterák, preukaz poistenca, brankári svoju výstroj. V prípade neospravedlnenia neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerom:  (Gála Vladimír 0903788080).

Táto nominácia slúži zároveň ako ospravedlnenie za neúčasť na vyučovaní.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2002)na tréningový zraz a Regionálny turnaj Senec a okolie v termíne 30. 4. – 4. 5. 2016.
Hráči:

Patrik BARTOŠ           ŠK Slovan Bratislava     Tomáš BEZÁK           ŠK Slovan Bratislava

Roman ČEREPKAI     ŠK Slovan Bratislava     Bruno GALOVIČ        ŠK Slovan Bratislava

Gabriel HORNYÁK    ŠK Slovan Bratislava      Adam IGAZ                ŠK Slovan Bratislava

Dominik JANKOVIČ  ŠK Slovan Bratislava     Jakub KOLNÍK          ŠK Slovan Bratislava

Damián  KORČUŠKA ŠK Slovan Bratislava     Adam PALACKA       ŠK Slovan Bratislava

Michal POLČIC          ŠK Slovan Bratislava       Oliver ŠOUC               ŠK Slovan Bratislava

Adam TUČNÝ             ŠK Slovan Bratislava      Adam ZBUDILA        ŠK Slovan Bratislava

Tomáš BENKE           FK Inter Bratislava         Oliver FANDEL          FK Inter Bratislava

Dávid HEDERA          FK Inter Bratislava        Dominik MARKOVIČ FK Inter Bratislava

Juraj BORČIN             FKM Karlova Ves           Filip RÁCZ                 FKM Karlova Ves

Náhradníci:

Matej KOLLÁTH        FKM Karlova Ves           Michal MATTA          FKM Karlova Ves

Andrej MAJTÁN        FK Inter Bratislava         Patrik SOÓS                ŠK Senec

RT :               

Vedúci tréner: Rudolf  NOVÁK

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Rudolf BOŽIK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, sľapky, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 30. 4. 2016 o 14:45 hod. na parkovisku pred štadiónom

ŠK Slovan – Pasienky (OD Polus). Odchod autobusu je o 15:00 hod.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa – 0902 658 530.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Nominácia slúži súčasne ako ospravedlnenie do školy.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

25.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                               U 12-13 BA mes.

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                           U 12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                       U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                       U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná            U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                      U 14 BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                  U 12-13 BA mes.

11.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár chlapci- ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                              štadión NMŠK BA
12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

12.5.2016      Krajské kolo Dôvera Školský pohár dievčatá – ZŠ 1.1.2003 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                           štadión NMŠK BA

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U12-13 BA vid.

17.5.2016      Krajské kolo MC Donald´s CUP CH+D – ZŠ 1.9.2015 a ml. víťazi obvodných kôl                                                                                                                                       štadión:ŠCP Dúbravka

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                          U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                      U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U12-13 BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul. BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                            U 12-13 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI