Krajské kolo 18. ročníka McDonald’s CUP 2015/2016

Školská súťaž mladších žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ v  minifutbale 

 

 McDonald’s CUP 2015/2016

PROPOZÍCIE  krajského kola v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 18. ročníka McDonald’s CUP 2015/2016

1. Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ  súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

Bratislavský futbalový zväz

Generálny partner:

McDonald´s SR

Spoluorganizátor:

Športové centrum polície

Systém turnaja :

Krajského kola , ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2015 /utorok/ na štadióne ŠCP Dúbravka Bratislava, sa zúčastní osem družstiev ZŠ /viď program KK/. Víťazné družstvo ZŠ postupuje na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 16 – 17. jún 2016 na štadióne NTC Poprad.

Účastníci:

Štartujú žiaci 1. stupňa základných škôl, nar. 1.9. 2005 a mladší

10 členné koedukované družstvo + 2 doprovod /učiteľ/. Účasť dievčaťa nie je podmienkou.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiakov zodpovedá príslušná škola.

     !!!!! NEZABUDNITE  PRED  SÚŤAŽOU  ZVEREJNIŤ  SÚPISKU  NA  PORTÁL  !!!!!

                                                   www.skolskysport.sk

Miesto krajského kola :

Štadión ŠCP Dúbravka Bratislava. Hraje sa súbežne na dvoch malých trávnaté ihriskách       – rozmery 25 m x 43 m , bránky 5 m x 2 m /viď rozlosovanie/.

Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi ( v stretnutiach sa nemôžu používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Riadenie turnaja :

K riadeniu krajského kola je zostavený organizačný výbor. Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia  KR  BFZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek t.č. 0915/837224; e-mail: lubomir.camek@minv.sk

BFZ:  Pavel Príkopa, 0903/718455; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

BFZ:  Ivan Konečný, 0914173242; e-mail: ivan.konecny@centrum.sk

Správca ŠCP: Miroslav Kucharič 0905 509202, e-mail: miro@techsport.sk

2. Technické ustanovenia

Hrací systém :  do krajského kola boli zaradené družstvá ZŠ, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyri družstvá. V skupinách sa hrá každý s každým – viď rozlosovanie. Víťazné družstvo krajského kola postupuje do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 16 – 17. jún 2016 na štadióne NTC Poprad.

Hodnotiace kritéria :

O konečnom poradí v skupinách rozhoduje:

a/ celkový počet získaných bodov

b/ vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí

c/ vyšší gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí

d/ vyšší počet strelených gólov zo vzájomných stretnutí,

d/ ak sa na základe hore uvedených kritérií a/ až c/nerozhodne o poradí, kritériá e/ až g/ sa uplatnia: vyšší gólový rozdiel zo všetkých stretnutí f/ vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí, g/ kopy zo značky PK v počte 5 kopov, ďalej po jednom až do rozhodnutia. Pri nerozhodnom výsledku v stretnutiach o konečné poradie sa kopú kopy zo značky PK v počte 5 kopov, ďalej po jednom až do rozhodnutia.

Hracie pravidlá turnaja :

Stretnutia sa hrajú podľa upravených Pravidiel malého futbalu, Pravidiel futbalu SFZ a týchto Propozícií.

Hrací čas :   2 x  10  min.

Družstvá sú povinné dostaviť sa na svoje prvé stretnutie minimálne 20 min. pred jeho začiatkom. Čakacia doba sa neposkytuje, nakoľko stretnutia nadväzujú tesne na seba. 

Hracie lopty :  hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Počet hráčov : hrá  4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  4 + 1

Výstroj hráčov : Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa  používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi).

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres s číslom, trenky, štulpne), hráči hrajú s chráničmi.

Organizátor poskytne, v prípade rovnakej farby dresov družstiev, rozlišovačky inej farby.

Bratislava, 06.05. 2016

PaedDr. Juraj Jánošík                                       Mgr.Bc. Miriam Valašiková

predseda BFZ                                                            vedúca odboru školstva                                                                                                                                            Okresný úrad Bratislava

PROGRAM krajského kola Bratislava:

Termín: 17.5. 2016 /utorok/ – štadión ŠCP Dúbravka – Bratislava.

    Skupina A:

1. ZŠ Železničná, BA             

 2. ZŠ Tajovského, Senec          

 3. ZŠ Tupolevova 20, BA      

 4. ZŠ Grösslingova 48, BA      

Skupina B:

1. ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA     

2. ZŠ Kupeckého, Pezinok     

3. ZŠ Za kasárňou, BA  

4. ZŠ Štúrova, Malacky

Rozpis stretnutí v skupinách

  08.45            Technická porada

 09.10            ZŠ Železničná, BA               –   ZŠ Grösslingova, BA

09.10            ZŠ Tajovského, SC              –   ZŠ Tupolevova, BA

09.40            Slávnostné otvorenie turnaja

09,50            ZŠ Malokarpatské nám., BA –   ZŠ Štúrova, MA

09.50            ZŠ Kupeckého, PK                 –   ZŠ Za kasárňou, BA

10.15            ZŠ Grösslingova, BA              –   ZŠ Tupolevova, BA

10,15            ZŠ Železničná, BA                   –   ZŠ Tajovského, SC

10.45            ZŠ Štúrova, MA                      –   ZŠ Za kasárňou, BA

10.45            ZŠ Malokarpatské nám., BA –   ZŠ Kupeckého, PK                                                                11,10            ZŠ Tajovského, SC              –   ZŠ Grösslingova, BA

11,10            ZŠ Tupolevova, BA                 –   ZŠ Železničná, BA

11,35            ZŠ Kupeckého, PK                  –   ZŠ Štúrova, MA

11,35            ZŠ Za kasárňou, BA           –   ZŠ Malokarpatské nám.                                            

Stretnutia o umiestnenie:

                        12,20               1. semifinále     A1       –          B2

                        12,20               2. semifinále     A2       –          B1

                        12,50               7.-8.miesto      A4       –          B4

                        12,50               5.-6. miesto     A3       –          B3

                        13,20               3.-4. miesto     (porazení semifinalisti)

                        13,20               FINÁLE TURNAJA    (víťazi semifinále)

                        14,00               Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI