Výkonný výbor BFZ

Juraj JÁNOŠÍK, predseda

Ľubomír SUCHÝ, podpredseda
Miroslav BAXA, podpredseda
Ivan  KRUŽLIAK, predseda KRaD
Milan LÔNČÍK, člen VV
Branko KOVAČIČ, člen VV
Dušan  PAŠKA, člen VV
Jaroslav FERIK, člen VV

Dušan BADINSKÝ, predseda RK

VV BFZ