Výkonný výbor BFZ

Juraj JÁNOŠÍK, predseda
Ľubomír SUCHÝ, podpredseda
Miroslav BAXA, podpredseda
Ivan  KRUŽLIAK, predseda KRaD
Milan LÔNČÍK, člen VV
Vladimír  MEDVEĎ, člen VV
Dušan  PAŠKA, člen VV
Jaroslav FERIK, člen VV

Dušan BADINSKÝ, predseda RK