Informácia k Projektu SFZ – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Do 31. marca 2017, dokedy bol  stanovený termín predkladania žiadostí, sme obdržali celkovo 255 prihlásení – 18 z regiónu Bratislava, 102 z regiónu Západ, 61 z regiónu Stred a 74 z regiónu Východ.

Touto cestou si dovoľujeme všetkých žiadateľov o finančný príspevok v rámci tohto projektu SFZ informovať, že vzhľadom na prebiehajúce rokovania a intenzívnu komunikáciu SFZ s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o schválení národného športového projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v roku 2017 (na základe rozhodnutia vlády SR je alokácia finančných prostriedkov vo výške 6 miliónov eur), nebude o žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku rozhodnuté v termíne do 30. apríla 2017, ako to bolo uvedené vo výzve, zverejnenej SFZ.

Keďže zámerom SFZ je zabezpečiť na realizáciu tohto projektu čo najviac zdrojov zo štátneho rozpočtu a zároveň realizovať ho v súlade s uznesením vlády SR, najmä čo sa týka splnenia podmienok realizácie projektu a čerpania finančných prostriedkov, po definitívnom doriešení otázok financovania projektu, administratívnych úkonov a po schválení projektu vládou SR, resp. prijatí príslušného uznesenia výkonným výborom SFZ, budeme všetkých žiadateľov o ďalšom postupe v projekte bezodkladne informovať.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI