Category Archives: Oznamy a pozvánky

Známy mládežnícky tréner Jozef Minarovič oslávil 75 rokov

Bratislava mala vždy veľa výborných a známych mládežníckych trénerov.  Jedným  z nich je aj  Jozef Minarovič, bývalý dlhoročný mládežnícky tréner, ktorý v nedeľu 29. marca oslávil 75 rokov. Je odchovancom Dynamo Energia Bratislava, ktoré v tom čase trénoval  a hrával na cyklistickom štadióne.

Vtedy väčšina mládežníkov z Energie sa venovala okrem futbalu viacerým športom, vzhľadom na blízkosť zimného štadióna, najmä hokeju. Jozef Minarovič v dorasteneckom veku hrával za Slovan Bratislava a Slavoj Potravinár, predchodca BEZ Bratislava. Počas vojenčiny pôsobil v južných Čechách. Po návrate pokračoval v aktívnej činnosti vo Vinohradoch a začal pomáhať nestorovi slovenskej športovej žurnalistiky Jozefovi Kšiňanovi v Energii trénovať žiakov. Pri prechode mládežníckej základne v roku 1969 do Rapidu Bratislava viedol starších žiakov. V Štarte Bratislava trénoval 10 rokov a  v ŠK Vrakuňa s krátkymi prestávkami 30 rokov.  Okrem toho viedol žiakov v Spojoch, Vinohradoch a v Moste pri Bratislava.

V rokoch 1973-1976 viedol výber žiakov Slovenska, za ktorý hrali a neskôr sa z nich stali uznávaní hráči, ako J. Chovanec, M. Luhový, Bielik, Baláž, Víger, Moravec, Fieber, Šimkovič, Baran a J. Lehocký. ,,Išlo naozaj o výber z celého Slovenska a nielen z veľkých klubov. Na jar 1975 odohrala žiacka reprezentácia prvý medzinárodný zápas proti výberu Čiech  a Moravy ako predzápas kvalifikácie ME 1976 Československo – Portugalsko. Pred takmer vypredaným štadiónom na Letnej prehrali sme po vyrovnanom priebehu 0:1. V tom čase na sústredenia a kontrolné zrazy bol využívaný hlavne areál v Kalinove pri Lučenci,“ loví vo svojich spomienkach Jozef Minarovič, ktorý naďalej pracuje s mladými ľuďmi ako delegát ObFZ Bratislava-mesto. Mimochodom, do Kalinova v majstrovských časoch chodil aj Spartak Trnava a jeho legendárny tréner Anton Malatinský sa o tamojšom trávniku vyjadril, že je taký skvelý, ako v mekke svetového futbalu vo Wembley.

Jozef Minarovič celú trénerskú kariéru trénoval popri zamestnaní. V roku 1969 bol najmladším trénerom II. triedy na Slovensku, je držiteľom strieborného odznaku za rozvoj československého futbalu  a v tréningovom procese vždy dbal na rozvoj techniky hráčov a viedol ich  k hre oboma nohami.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 27.03.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur 

Predseda:  Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

Tajomník a ISSF manager: Lukáš Galovič,0902 099 099 email:  lukasko5155@gmail.com

FCL D.N.Ves

Róbert Kačeňák m: 0903 666 222  email: kacenak@postpoint.sk

ŠK Bernolákovo

JUDr. Martin Mravec  m: 0910/ 994 499 ,email: skbprezident@gmail.com

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Prezident: Ivan Droxel m: 0907/ 801 882 email: ivan.droxel@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ hlasovaním per rollam:

1,Odkladá  súťažné stretnutia v súťažiach BFZ vo všetkých vekových kategóriách do odvolania.

2,Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK oznamuje, že rozhodnutím VV BFZ sú všetky súťaže riadene ŠTK BFZ odložené do odvolania.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začína až dňom 1.7. 2020. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – odloženie stretnutí prípraviek BFZ

KM BFZ oznamuje, že všetky stretnutia prípraviek BFZ sú odložené do odvolania.

Komisia rozhodcov a delegátov

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a rozhodnutím VV BFZ (uverejnenom na stránke zväzu) žiada rozhodcov a delegátov, aby pravidelne sledovali webovú stránku BFZ. Na aktuálne zmeny budú upozornení priamo na nej, resp. elektronickou poštou.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu semináraV prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 23.04 2020 (štvrtok) praktický seminár trénerov na tému “Príprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (možnosť prihlásiť sa aj trénerom bez licencie), ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriachSúčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku. Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke: www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 15.04.2020. Počet miest je obmedzený pre 40 ľudí. Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Vzhľadom na okolnosti šírenia nákazy koronavírusom a nariadenia krízového štábu MV SR, so súhlasom vedenia SFZ rozhodla TMK BFZ a oznámila prihláseným frekventantom školenia, že školenie trénerov UEFA Grassroots C v Bratislave – blok č. 1, naplánovaný na 21.03.2020 sa PRESÚVA NA NEURČITO. O ďalšom postupe budú prihlásení frekventanti školenia informovaní.

Prihlásení (24): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay, T. Juračka, S. Rapant, M. Potočný, T. Iró, F. Fabian, U. Busch, R. Szombat, Ml Gembeš, E. Nagy, A. Benko, L. Poór, M. Kastler, R. Bratko, F. Kamenistý.

Vzhľadom na naplnenie maximálneho počtu uchádzačov nie je možné prihlásiť sa na dané školenie.

V prípade záujmu o tento druh školenia kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA (Rapid/Pasienky) BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava (Rapid) BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM (Stupava) U12,U13

Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutia.

SFZ ruší všetky reprezentačné zrazy naplánované do 31. mája 2020, vrátane výberov regionálnych a oblastných futbalových zväzov.

Všetky súťaže riadené SFZ sú pozastavené do 30. apríla 2020 a stretnutia odložené do odvolania.

O ďalších opatreniach bude SFZ informovať na základe nových opatrení, ktoré vláda a Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky prijme. SFZ situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať.

Anton Ondruš, kapitán majstrov Európy z roku 1976 oslavuje 70 rokov

Anton Ondruš, bývalý 58-násobný československý futbalový reprezentant, kapitán majstrov Európy z roku 1976 v Belehrade a bronzový z ME 1980 v Taliansku,  sa v piatok 27. marca dožíva významného životného jubilea 70 rokov.

Rodák zo Solčian pri Topoľčanoch s výnimkou základnej vojenskej služby v rokoch 1977/1978, ktorú si „odkrútil“ v Dukle Banská Bystrica, obliekal v Československu iba jeden dres – v rokoch 1970 – 1981 pôsobil v Slovane Bratislava. V jeho službách vybojoval tri majstrovské tituly (1970, 1974, 1975), raz vyhral Československý pohár (1974) a dvakrát sa tešil z triumfu v Slovenskom pohári (1974, 1976).

V lige odohral 226 zápasov a dal 38 gólov.  Na sklonku kariéry si zahral v belgickom FC Bruggy, francúzskom CS Thonon a švajčiarskom FC Biel. V prestížnej ankete Zlatá lopta obsadil v roku 1976 šieste miesto. Rovnaké umiestenie mu patrí aj v ankete o najlepšieho slovenského futbalistu storočia.

Keď sme mu začiatkom decembra 2019 na predvianočnom stretnutí SFZ pripomenuli, že sa o niekoľko mesiacov zaradí do šíku sedemdesiatnikov, tak nám odvetil: ,,Ani si nechcem na to pomyslieť, lebo keď sa povie sedemdesiatka, človek dostane tak trochu aj strach. Lepšie je, keď sa snažím neuvedomovať si to.“  Pochopiteľne, Anton Ondruš si do ďalšieho života želá predovšetkým zdravie: ,,To ostatné si už človek v živote nájde. Zdravie som dával vždy na prvé miesto a dúfam, že sa odo mňa neodkloní ani v ďalších rokoch.“

V týchto dňoch mal byť Anton Ondruš na Slovensku, plánoval sa zúčastniť barážového semifinálového zápasu play-off  o postup na ME Slovensko – Írsko, ale kvôli pandémie nového koronavírusu bol súboj preložený na začiatok júna. V roku 2008 mu udelili Cenu fair play za dlhoročnú úspešnú a príkladnú hráčsku činnosť, v marci 2016 bol uvedený do Siene slávy slovenského futbalu a pred ME 2016 ho UEFA zaradila medzi 50 najlepších hráčov histórie majstrovstiev Európy.

Po skončení aktívnej činnosti pracoval ako funkcionár, bol manažérom i prezidentom Slovana Bratislava a tiež aj členom širšieho realizačného tímu pred desiatimi rokmi na majstrovstvách sveta v JAR. Anton Ondruš už viac ako tri desiatky rokov žije vo Francúzsku.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 20.03.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur 

Predseda:  Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

Tajomník a ISSF manager: Lukáš Galovič,0902 099 099 email:  lukasko5155@gmail.com

FCL D.N.Ves

Róbert Kačeňák m: 0903 666 222  email: kacenak@postpoint.sk

ŠK Bernolákovo

JUDr. Martin Mravec  m: 0910/ 994 499 ,email: skbprezident@gmail.com

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Prezident: Ivan Droxel m: 0907/ 801 882 email: ivan.droxel@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje rozhodnutie VV BFZ, prijaté na zasadnutí dňa 09.03.2020 k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním spojené spôsobenie vírusového ochorenia COVID – 19.

VV BFZ odkladá termín konferencie BFZ, ktorá sa mala konať dňa 02.04.2020 na neurčito.

Odkladá všetky futbalové stretnutia, riadené BFZ  vo všetkých vekových kategóriách  do 31.03.2020.

Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

ŠTK oznamuje, že rozhodnutím VV BFZ sú všetky súťaže riadene ŠTK BFZ odložené do 31.3.2020.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začína až dňom 1.7. 2020. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa  musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ oznam pre FK – odloženie stretnutí

KM odkladá  na neurčito všetky stretnutia súťaží prípraviek.

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6:  2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7:  2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

Nahlásené termíny:

Skupina A

T5 – FK Inter , NE 19.4. čas upresní ( 4 ihriská )

T6 –  ŠK Slovan , NE 3.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

T7 –  FKM K.Ves, NE 17.5. čas upresní ( 4 ihriská )

T8 –  FC Petržalka A , NE 31.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

Skupina B

T5 – FK Rača , SO 18.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 – FKP Dúbravka, SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina C

T6 – FK Dúbravka , SO  2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 – MFK Záhorská Bystrica, NE 17.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 – Lokomotíva DNV A, NE 31.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina D

T5 – TJ Záhoran Jakubov , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 –  FC Rohožník , SO  2.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  ŠK Žolík Malacky, SO 16.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina E

T5 – ŠK Závod , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Záhoran Kostolište , SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  FC IMAS , SO  30.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina F

T5 – PŠC Pezinok A , SO 18.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina G

T5 – ŠK Nová Dedinka, NE 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 –  OŠK Chorvátsky Grob , NE 3.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Malinovo , NE 17.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  ŠK Atletiko Zálesie , SO 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina H

T5 – FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 19.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 – ŠKO Miloslavov, NE 3.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 – TJ Rovinka, NE 17.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina I

T5 – ŠK Bernolákovo, SO 18.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 – Slovan Ivanka , NE 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  OFK Dunajská Lužná , SO 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  MŠK Senec , SO 30.5. od 9.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

Skupina J

T6 – FC Petržalka B , NE 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  PŠC Pezinok B , SO 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 – Lokomotíva DNV, NE 17.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Družstvá, ktoré ešte nenahlásili termíny:

    Skupina B: NMŠK 1922, SDM Domino

Skupina C: MŠK Iskra Petržalka

Skupina D: FKM Stupava A

Skupina E: FK Studienka

Skupina F: FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Viničné, FK Cinemax Doľany

Skupina H: SFC Kalinkovo A

Skupina J: FKM Stupava B, SFC Kalinkovo B

KM BFZ opätovne žiada družstvá PMD U8, ktoré ešte nenahlásili termín konania  turnaja U8, aby tak urobili do 22.3.2020 /nedeľa/ a nahlásili termín organizácie turnaja na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk 

Komisia rozhodcov a delegátov

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a rozhodnutím VV BFZ (uverejnenom na stránke zväzu) odkladá termín opravného a náhradného zimného doškoľovacieho seminára na neurčito. Ďalšie súvisiace informácie budú oznámené elektronickou poštou a v príslušnej sekcii úradnej správy.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 23.04 2020 (štvrtok) praktický seminár trénerov na témuPríprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (možnosť prihlásiť sa aj trénerom bez licencie), ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriach. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku. Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke: www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 15.04.2020. Počet miest je obmedzený pre 40 ľudí. Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Vzhľadom na okolnosti šírenia nákazy koronavírusom a nariadenia krízového štábu MV SR, so súhlasom vedenia SFZ rozhodla TMK BFZ a oznámila prihláseným frekventantom školenia, že školenie trénerov UEFA Grassroots C v Bratislave – blok č. 1, naplánovaný na 21.03.2020 sa PRESÚVA NA NEURČITO. O ďalšom postupe budú prihlásení frekventanti školenia informovaní.

Prihlásení (24): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay, T. Juračka, S. Rapant, M. Potočný, T. Iró, F. Fabian, U. Busch, R. Szombat, Ml Gembeš, E. Nagy, A. Benko, L. Poór, M. Kastler, R. Bratko, F. Kamenistý.

Vzhľadom na naplnenie maximálneho počtu uchádzačov nie je možné prihlásiť sa na dané školenie.

V prípade záujmu o tento druh školenia kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (Domino) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
06.05.2020 Triangel BFZ U13 (Pezinok)  – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
14.05.2020 KZ BFZ U16 + BFZ U17 (Drieňová) – mimo FA BFZ U16, BFZ U17
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) – Petržalka BFZ U12 + kluby U12
20.05.2020 PZ JmkFS – BFZ U16/U17 BFZ U16, BFZ U17
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (Domino) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA (Rapid/Pasienky) BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava (Rapid) BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM (Stupava) U12,U13

TMK BFZ – Úsek mládeže informuje, že vzhľadom na okolnosti šírenia nákazy koronavírusom a nariadenie krízového štábu MV SR a  so súhlasom vedenia SFZ, že 1.kontrólne zrazy PPT projektu SFZ v pôvodnom termíne OBfZ BA Vidiek 23.3.2020 a OBfZ BA Mesto 24.3.2020 sa presúvajú na neurčito. O náhradných termínoch Vás budeme informovať.

DOPLNENÉ ROZHODNUTIE VV BFZ k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19.

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu plne rešpektuje a stotožňuje sa s nariadením vlády SR k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19. Na základe prijatých opatrení zo strany vlády SR:

1, Odkladá všetky súťažné stretnutia v súťažiach ,riadených Bratislavským futbalovým zväzom do 31.03.2020.

2, Do odvolania ruší stránkové hodiny na sekretariáte BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ a predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 13.03.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur 

Predseda:  Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

Tajomník a ISSF manager: Lukáš Galovič,0902 099 099 email:  lukasko5155@gmail.com

FCL D.N.Ves

Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

ŠK Bernolákovo

JUDr. Martin Mravec  m: 0910/ 994 499 ,email: skbprezident@gmail.com

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Prezident: Ivan Droxel m: 0907/ 801 882 email: ivan.droxel@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje rozhodnutie VV BFZ, prijaté na zasadnutí dňa 09.03.2020 k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním spojené spôsobenie vírusového ochorenia COVID – 19.

VV BFZ presúva termín konferencie BFZ, ktorá sa mala konať dňa 02.04.2020 na neurčito.

Ruší všetky futbalové stretnutia vo všetkých vekových kategóriách od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ zmena hracích časov stretnutí

PRPK – 10.kolo: Kráľova – Ch.Grob, NE 5.4. o 10.00 hod.

PRPK – 13.kolo: Limbach – Ch.Grob, NE 3.5. o 13.00 hod.

PRPK – 14.kolo: Ch.Grob – Sl.Grob, SO 9.5. o 11.00 hod.

PRPK – 16.kolo: Ch.Grob – Sv.Jur A, PI 22.5. o 17.00 hod.

PRPK – 17.kolo: CFK Cajla – Ch.Grob, SO 30.5. o 10.00 hod.

PRPK – 18.kolo: Ch.Grob – Grinava , SO 6.6. o 11.00 hod.

PRSC – 15.kolo: N.Dedinka – Malinovo, ŠT 29.4. o 17.30 hod.

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6:  2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7:  2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM BFZ žiada účastníkov súťaže PMD U8, ktorí ešte nenahlásili termín konania turnaja U8, aby do 15.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové  adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk 

Nahlásené termíny:

Skupina A

T5 – FK Inter , NE 19.4. čas upresní ( 4 ihriská )

T6 –  ŠK Slovan , NE 3.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

T7 –  FKM K.Ves, NE 17.5. čas upresní ( 4 ihriská )

T8 –  FC Petržalka A , NE 31.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

Skupina B

T5 – FK Rača , SO 18.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina C

T6 – FK Dúbravka , SO  2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 – MFK Záhorská Bystrica, NE 17.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 – Lokomotíva DNV A, NE 31.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina D

T5 – TJ Záhoran Jakubov , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 –  FC Rohožník , SO  2.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  ŠK Žolík Malacky, SO 16.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina E

T5 – ŠK Závod , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Záhoran Kostolište , SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  FC IMAS , SO  30.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina F

T5 – PŠC Pezinok A , SO 18.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina G

T5 – ŠK Nová Dedinka, NE 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 – OŠK Chorvátsky Grob , NE 3.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Malinovo , NE 17.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  ŠK Atletiko Zálesie , SO 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina H

T5 – FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 19.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 – ŠKO Miloslavov, NE 3.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 – TJ Rovinka, NE 17.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina I

T6 – Slovan Ivanka , NE 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  OFK Dunajská Lužná , SO 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  MŠK Senec , SO 30.5. od 9.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

Skupina J

T6 – FC Petržalka B , NE 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  PŠC Pezinok B , SO 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 – Lokomotíva DNV B, NE 17.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Družstvá, ktoré ešte nenahlásili termíny:

    Skupina B: NMŠK 1922, SDM Domino, FKP Dúbravka

Skupina C: MŠK Iskra Petržalka

Skupina D: FKM Stupava A

Skupina E: FK Studienka

Skupina F: FK Karpaty Limbach, TJ Slovan Viničné, FK Cinemax Doľany

Skupina H: SFC Kalinkovo A

Skupina I:  ŠK Bernolákovo

Skupina J: FKM Stupava B, SFC Kalinkovo B

Komisia rozhodcov a delegátov

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a rozhodnutím VV BFZ (uverejnenom na stránke zväzu) odkladá termín opravného a náhradného zimného doškoľovacieho seminára na neurčito. Ďalšie súvisiace informácie budú oznámené elektronickou poštou a v príslušnej sekcii úradnej správy.

Ospravedlnenia: Szakáll 21.-22.3., 28.3.; Bogdáň zrušenie ospravedlnenia 27.-29.3.; Mydlárik 3.-6.4., 17.-22.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 23.04 2020 (štvrtok) praktický seminár trénerov na témuPríprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (možnosť prihlásiť sa aj trénerom bez licencie), ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriach. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.
Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke: www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 15.04.2020. Počet miest je obmedzený pre 40 ľudí. Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Prihlásení (24): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay, T. Juračka, S. Rapant, M. Potočný, T. Iró, F. Fabian, U. Busch, R. Szombat, Ml Gembeš, E. Nagy, A. Benko, L. Poór, M. Kastler, R. Bratko, F. Kamenistý.

Vzhľadom na naplnenie maximálneho počtu úchádzačov nie je možné prihlásiť sa na dané školenie.

V prípade záujmu o tento druh školenia kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

TMK BFZ informuje o predložených zoznamoch trénerov do jarnej častie regionálnych mládežníckych súťaží resp. nahlásené zmeny:

III. liga starší dorast:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FC Ružinov Bratislava Jozef Junek UEFA B
2 ŠK Bernolákovo Stanislav Kocák UEFA B
3 NMŠK 1922 Bratislava Ladislav Horvát ml. UEFA B
4 ŠK Žolík Malacky Branislav Juhás UEFA B
5 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Marian Kostolanský UEFA B
6 OFK Dunajská Lužná Marián Janšák UEFA A
7 FK Rača Martin Kadlečík UEFA B
8 Lokomotíva Devínska Nová Ves Rastislav Boris UEFA B
9 FC Zohor Milan Hrica UEFA B
10 FK Most pri Bratislave Miroslav Holčík UEFA A
11 FK Inter Bratislava „B“ Viktor Porth UEFA A
12 FC Petržalka „B“ Ladislav Snárik UEFA B
13 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B
14 FK Lozorno Miroslav Petriľák UEFA B

III. liga mladší dorast:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
SKUPINA A
1 PSČ Pezinok Andrej Lipták UEFA B
2 SDM Domino „B“ Samuel Karas UEFA A
3 FC Ružinov Bratislava Jozef Junek UEFA B
4 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Marian Kostolanský         UEFA B
5 MŠK Senec „B“ Michal Szabadoš UEFA B
6 OFK Dunajská Lužná Jozef Nespešný UEFA B
7 ŠK Svätý Jur Patrik Volf UEFA B
8 FK Rača Dominik Šturdík UEFA B
9 NMŠK 1922 Bratislava Ladislav Horvát ml. UEFA B
SKUPINA B
1. SFC Kalinkovo Emil Baláž UEFA B
2. MFK Rusovce Branislav Blahutiak UEFA B
3. FK Dúbravka  Peter Bogár UEFA A
4. FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Martin Krička UEFA B
5. MŠK Iskra Petržalka Tomáš Lojdl UEFA B
6. FC IMAS Ján Murár UEFA B
7. TJ Jarovce Bratislava Marian Koršepa                       UEFA B
8. TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčák UEFA B
9. TJ Žolík Malacky Vladimír Ďureček UEFA B

II.liga starší žiaci:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 ŠK Žolík Malacky Daniel Sakar UEFA B
2 ŠK Šenkvice Marian Tóth UEFA B
3 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Šindler UEFA B
4 FK Inter „B“ Rudolf Sekot UEFA B
5 NMŠK 1922 Bratislava Ladislav Horvát st. Neplatná licencia!
6 FC IMAS David Richnavský UEFA B
7 ŠK Bernolákovo Peter Zboniak UEFA B
8 MŠK Senec Patrik Szabo UEFA B
9 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B
10 FK Rača Bratislava Roman Fabšo UEFA B
11 ŠK Svätý Jur Peter Kučerka UEFA B
12 MFK Rusovce František Lošonský UEFA B
13 FKP Dúbravka Bratislava Štefan Gubrica UEFA B
14 PFA ŠTK Šamorín  Tomáš Kállay UEFA B

 II.liga mladší žiaci:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 ŠK Svätý Jur Peter Kučerka UEFA B
2 ŠK Šenkvice Marek Mifka UEFA B
3 MFK Rusovce František Lošonský UEFA B
4 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Šindler UEFA B
5 ŠK Žolík Malacky Andrej Hýll UEFA B
6 FK Inter „B“ Ľubomír Štefančík UEFA B
7 PFA ŠTK Šamorín Anton Daniel UEFA B
8 FKP Dúbravka Bratislava Ivan Pravda UEFA GC
9 ŠK Bernolákovo Peter Zboniak UEFA B
10 NMŠK 1922 Bratislava Tomáš Jurišta Neplatná licencia!
11 MŠK Senec Martin Šimončič UEFA B
12 FC IMAS Tomáš Hančík Neplatná licencia!
13 PŠC Pezinok Boris Hujbert UEFA C
14 FK Rača Bratislava Marek Meňhard UEFA B

Úsek mládeže: 

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (Domino) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
06.05.2020 Triangel BFZ U13 (Pezinok)  – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
14.05.2020 KZ BFZ U16 + BFZ U17 (Drieňová) – mimo FA BFZ U16, BFZ U17
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) – Petržalka BFZ U12 + kluby U12
20.05.2020 PZ JmkFS – BFZ U16/U17 BFZ U16, BFZ U17
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (Domino) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA (Rapid/Pasienky) BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava (Rapid) BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM (Stupava) U12,U13

TMK BFZ – Úsek mládeže informuje, že vzhľadom na okolnosti šírenia nákazy koronavírusom a nariadenie krízového štábu MV SR a  so súhlasom vedenia SFZ, že 1.kontrólne zrazy PPT projektu SFZ v pôvodnom termíne OBfZ BA Vidiek 23.3.2020 a OBfZ BA Mesto 24.3.2020 sa presúvajú na neurčito. O náhradných termínoch Vás budeme informovať.

Zápisnica č.26 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.26

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 09.marca 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Pálenčík, Medveď, Trnovský, Štofík ( v zastúpení ŠTK BFZ),

Ospravedlnení: Suchý, Richtárik, Jakubec

PROGRAM:

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu

2, Kontrola plnenia uznesení

3, Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020)

4, Schválenie žiadosti AR BFZ

5, Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

6, Schválenie doplnenia stanov BFZ

7, Schválenie ukončenia  RT výberu BFZ seniorov amatérov

8, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

9, Informácia k ZT seniorov a dorastu

10, Informácia z konferencie SFZ

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Člen VV BFZ p. Lônčík požiadal o preformulovanie bodu 4 na Informáciu k AR BFZ. Vedúci sekretár  BFZ požiadal prítomných členov VV BFZ o doplnenie programu zasadnutia a zaradenie ako  bod 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol navrhnutý na preformulovanie  členom VV BFZ p. Lônčíkom a  s doplnením o bod programu , ako navrhol vedúci sekretár BFZ

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá,, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ), Uzn. 1/25 splnené, Uzn. 2/25 trvá ( Auditor BFZ), Uzn. 3/25 splnené, Uzn. 4/25 splnené, Uzn. 5/25 ( Súťaže II.liga SD,MD SFZ), Uzn. 6/25 ( program konferencie BFZ  ) trvá.

Členovia VV BFZ diskutovali k uzn. 2/23 termínu konania konferencie BFZ na základe vývoja situácie ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/26

VV BFZ presúva termín konferencie BFZ, ktorá sa mala konať dňa 02.04.2020 na neurčito.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3:  Schválenie využitia systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige BFZ ( jarná časť s. r. 2019/2020).

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo GS SFZ p. Pálenčíkovi a zástupcovi SFZ p. Medveďovi, ktorí vysvetlili členom VV BFZ aplikovanie systému VAR do praxe a s ním spojené umožnenie využitia systému VAR.

Uznesenie 2/26

VV BFZ schvaľuje využitie systému VAR v domácich stretnutiach MŠK Senec v III.lige seniorov BFZ počas jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Informácia k  žiadosti AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Informáciu k AR BFZ predniesol  členom VV BFZ zástupca AR BFZ p. Štofík.

VV BFZ berie na vedomie a podporuje žiadosť AR BFZ. Po schválení nových stanov BFZ na konferencii BFZ odporúča prijať AR BFZ za pridruženého člena BFZ.

K bodu 5: Návrh na odloženie súťaží BFZ z dôvodu prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Návrh na odloženie súťaží predložil vedúci sekretár BFZ. Informoval členov VV BFZ o aktuálnej situácii a nariadení samospráv obcí, miest Bratislavského kraja a mestských častí hl. mesta SR Bratislavy ohľadne prevencie voči šíreniu koronavírusu a vírusového ochorenia COVID – 19.

Uznesenie 3/26

VV BFZ schvaľuje nariadenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním spojené spôsobenie vírusového ochorenia COVID – 19 od 9.3.2020 po dobu 14 dní.

Ruší všetky futbalové stretnutia vo všetkých vekových kategóriách od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

Do odvolania ruší úradné hodiny sekretariátu BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ alebo predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 6:Schválenie návrhu na ocenenie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol schváliť jubilantov, nahlásených na ocenenie pri príležitostí ich životných jubileí. Členovia VV BFZ navrhli posunúť termín nahlásenia jubilantov do 31.03.2020

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Uznesenie 4/26

VV BFZ schvaľuje návrh na ocenenia BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ Schvaľuje termín doplnenia nahlásenia jubilantov do 31.03.2020.

Ľudovít Horník 80 rokov

Alexander Ležovič 75 rokov

Jozef Minarovič 75 rokov

Ján Švehlík 70 rokov

Rudolf Líška 70 rokov

Adrián Darlea 65 rokov

Anton Valovič 60 rokov

Ľubomír Suchý 60 rokov

Ivan Kružliak st. 60 rokov

Ján Sloboda 50 rokov

Juraj Pinček 50 rokov

Patrik Vnuk 50 rokov

Jozef Keller 50 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie doplnenia stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil schválenie doplnenie stanov BFZ o pripomienky ObFZ Bratislava – mesto a LPK BFZ. Po diskusii členov VV BFZ sa riešenie doplnenia stanov BFZ odkladá do najbližšieho zasadnutia VV BFZ.

Uznesenie 5/26

VV BFZ odkladá riešenie doplnenia stanov BFZ do najbližšieho zasadnutia VV BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 8:Schválenie ukončenia RT výberu BFZ seniorov amatérov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil členom VV BFZ návrh na ukončenie  RT výberu BFZ seniorov amatérov

Uznesenie 6 /26

VV BFZ schvaľuje ukončenie  členov RT výberu BFZ seniorov amatérov. Ukladá predsedovi BFZ osloviť nového trénera, ktorý by zostavil nový RT výberu BFZ seniorov amatérov.

Z: Predseda BFZ                                                                T: 30.04.2020

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 9 : Informácia o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi ekonomickej komisie p. Trnovskému, ktorý informoval členov VV BFZ o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 7 /26

VV BFZ berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2019. Odporúča delegátom konferencie schváliť správu o hospodárení za rok 2019

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10 : Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predniesol vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval členov VV BFZ o priebehu, výsledkoch  a víťazoch ZT v oboch kategóriách

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT BFZ seniorov a dorastu

K bodu 11 : Informácia z konferencie SFZ

Informáciu z konferencie SFZ predniesol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o priebehu a prijatých uzneseniach na konferencii SFZ

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ.

K bodu 12 : Rôzne

VV BFZ berie na vedomie

 • Návrh Termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021
 • Informáciu predsedu KRaD BFZ o zimných doškoľovacích seminároch R a D BFZ
 • Informáciu vedúceho sekretára BFZ o zmenách štatutárnych zástupcoch v kluboch, ktoré boli doručené na sekretariát BFZ

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 09.03.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

KONFERENCIA BFZ ZRUŠENÁ

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 rozhodol o zrušení konferencie BFZ, ktorá sa mala uskutočniť dňa 02.04.2020. O náhradnom termíne budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

ROZHODNUTIE VV BFZ O ZRUŠENÍ STRETNUTÍ

Bratislavský futbalový zväz oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 sa zaoberal aktuálnou situáciou k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19. Plne rešpektuje všetky opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi a orgánmi samospráv k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19. Na základe daných skutočností prijal nasledovné opatrenia:

1, Ruší všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti BFZ na všetkých vekových úrovniach od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

2,Do odvolania ruší stránkové hodiny na sekretariáte BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ a predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 06.03.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur 

Predseda:  Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

Tajomník a ISSF manager: Lukáš Galovič, 0902 099 099 email:  lukasko5155@gmail.com

FCL D.N.Ves

Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

ŠK Bernolákovo

JUDr. Martin Mravec  m: 0910/ 994 499 ,email: skbprezident@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, ktorí pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 nahlásili zmenu hlavného trénera  v súťažiach TIPOS III.liga a IV.liga BFZ, že identifikačné karty trénerov si môžu vyzdvihnúť u vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu od pondelka 9.3.2020.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 10.02.2020 schválil nasledovný program konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:30 hod. v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Správa mandátovej komisie konferencie

4, Schválenie programu konferencie

5, Príhovory hostí

6, Odovzdávanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie výročnej správy o hospodárení BFZ a účtovnej závierky  za rok 2019

9, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

10, Správa predsedu revíznej komisie BFZ

11, Schválenie stanov BFZ

12, Diskusia

13, Schválenie návrhu uznesenia

14, Záver

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

28.kolo Tomášov – Ivanka 30.5. o 17:00

IV.liga:

20.kolo Lamač – Vajnory 10.4. o 10:00

U19:

23.kolo Pezinok – Dev.Nová Ves 3.5. o 15:30

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:   

U.č.236: Miroslav Mifkovič  1304427 (FC Zohor, ZT – dorast), od 2.03.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ predohrávky stretnutí

PRSC – 15.kolo: N.Dedinka – Malinovo, NE 5.4. o 10.00 hod.

PMC2 – 17.kolo: N.Dedinka – Ch.Grob, NE 5.4. o 9.00 hod.

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6:  2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7:  2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM BFZ žiada účastníkov súťaže PMD U8, ktorí ešte nenahlásili termín konania turnaja U8, aby do 10.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové    adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Nahlásené termíny:

Skupina A

T5 – FK Inter , NE 19.4. čas upresní ( 4 ihriská )

T6 –  ŠK Slovan , NE 3.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

T7 –  FKM K.Ves, NE 17.5. čas upresní ( 4 ihriská )

T8 –  FC Petržalka A , NE 31.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

Skupina B

T5 – FK Rača , SO 18.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina C

T6 – FK Dúbravka , SO  2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 – MFK Záhorská Bystrica, NE 17.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 – Lokomotíva DNV A, NE 31.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina D

T5 – TJ Záhoran Jakubov , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 –  FC Rohožník , SO  2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  ŠK Žolík Malacky, SO 16.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina E

T5 – ŠK Závod , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Záhoran Kostolište , SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  FC IMAS , SO  30.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina F

T5 – PŠC Pezinok A , SO 18.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina G

T6 – OŠK Chorvátsky Grob , NE 3.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Malinovo , SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  ŠK Atletiko Zálesie , SO 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina H

T5 – FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 19.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 – ŠKO Miloslavov, NE 3.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina I

T6 – Slovan Ivanka , NE 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  OFK Dunajská Lužná , SO 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  MŠK Senec , SO 30.5. od 9.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

Skupina J

T6 – FC Petržalka B , NE 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  PŠC Pezinok B , SO 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 – Lokomotíva DNV B, NE 17.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na zasadnutie v súvislosti s náhradným termínom zimného doškoľovacieho seminára dňa 13.3. o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: T. Srnu, P. Cvengroša, Ľ. Čižmára, M. Dúbravca, R. Hádeka, L. Lomňančíka, P. Piatku, M. Poláka, R. Tanglmayera, J. Valka a A. Vaneka. Na zasadnutie dňa 20.3. o 16.00 pozýva rozhodcov K. Kakaščika, D. Dujavu, M. Vašša a J. Triskala a delegátov A. Baniča, A. Hájeka, J. Hlavenku, T. Mókoša, J. Pavlíka a M. Viciana.

Berie na vedomie oznámenie K. Chrupku o pokračovaní svojej aktívnej činnosti v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek.

Ospravedlnenia: Harajbič 14.3.; Kakaščik 13.-17.3.; Ježík 13.-14.3., 16.-20.3., 17.-24.4.; Brody st. 21.3, Pavlík R. 11.-15.3., 20.-24.3., 9.-10.5., 20.-24.5.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať v termíne 23.04 2020 (štrvtok) praktický seminár trénerov na témuPríprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (možnosť prihlásiť sa aj trénerom bez licencie), ktorý bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v prípravkárskych kategóriach. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.
Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke: www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 15.04.2020. Počet miest je obmedzený pre 40 ľudí. Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 21.03.2020 sobota 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 08.04.2020 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 16.04.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 28.04.2020 utorok 14:30 – 19:30 Bratislava
B5 16.05.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.05.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Prihlásení (24): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay, T. Juračka, S. Rapant, M. Potočný, T. Iró, F. Fabian, U. Busch, R. Szombat, Ml Gembeš, E. Nagy, A. Benko, L. Poór, M. Kastler, R. Bratko, F. Kamenistý.

Vzhľadom na naplnenie maximálneho počtu úchádzačov nie je možné prihlásiť sa na dané školenie.

V prípade záujmu o tento druh školenia kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v mládežníckych regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych mládežníckych súťaží III. liga starší dorast Bratislava na jarnú časť, resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FC Ružinov Bratislava Jozef Junek UEFA B
2 ŠK Bernolákovo Stanislav Kocák UEFA B
3 NMŠK 1922 Bratislava Ladislav Horvát ml. UEFA B
4 ŠK Žolík Malacky Branislav Juhás UEFA B
5 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Marian Kostolanský UEFA B
6 OFK Dunajská Lužná Marián Janšák UEFA A
7 FK Rača Martin Kadlečík UEFA B
8 Lokomotíva Devínska Nová Ves Rastislav Boris UEFA B
9 FC Zohor Milan Hrica UEFA B
10 FK Most pri Bratislave Miroslav Holčík UEFA A
11 FK Inter Bratislava „B“ Pančík  Michal UEFA A
12 FC Petržalka „B“ Ján Horváth UEFA B
13 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B
14 FK Lozorno Miroslav Petriľák UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych mládežníckych súťaží III. liga mladší dorast Bratislava na jarnú časť,  resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
SKUPINA A
1 PSČ Pezinok Andrej Lipták UEFA B
2 SDM Domino „B“ Samuel Karas UEFA A
3 FC Ružinov Bratislava Jozef Junek UEFA B
4 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Marian Kostolanský         UEFA B
5 MŠK Senec „B“ Michal Szabadoš UEFA B
6 OFK Dunajská Lužná Jozef Nespešný UEFA B
7 ŠK Svätý Jur Patrik Volf UEFA B
8 FK Rača Dominik Šturdík UEFA B
9 NMŠK 1922 Bratislava Ladislav Horvát ml. UEFA B
SKUPINA B
1. SFC Kalinkovo Emil Baláž UEFA B
2. MFK Rusovce Branislav Blahutiak UEFA B
3. FK Dúbravka  Peter Gaži UEFA A
4. Lokomotíva Devínska Nová Ves Robert Kačeňák Neplatná licencia!
5. MŠK Iskra Petržalka Tomáš Lojdl UEFA B
6. FC IMAS Ján Murár UEFA B
7. TJ Jarovce Bratislava Marian Koršepa                       UEFA B
8. TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčák UEFA B
9. TJ Žolík Malacky Vladimír Ďureček UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych mládežníckych súťaží II. liga starší žiaci Bratislava na jarnú časť,  resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 ŠK Žolík Malacky Daniel Sakar UEFA B
2 ŠK Šenkvice Marian Tóth UEFA B
3 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Šindler UEFA B
4 FK Inter „B“ Rudolf Sekot UEFA B
5 NMŠK 1922 Bratislava Ladislav Horvát st. Neplatná licencia!
6 FC IMAS David Richnavský UEFA B
7 ŠK Bernolákovo Peter Zboniak UEFA B
8 MŠK Senec Patrik Szabo UEFA B
9 PŠC Pezinok Miroslav Terlanda UEFA B
10 FK Rača Bratislava Roman Fabšo UEFA B
11 ŠK Svätý Jur Peter Kučerka UEFA B
12 MFK Rusovce František Lošonský UEFA B
13 FKP Dúbravka Bratislava Štefan Gubrica UEFA B
14 PFA ŠTK Šamorín  Tomáš Kállay UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych mládežníckych súťaží III. liga mladší žiaci Bratislava na jarnú časť,  resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 ŠK Svätý Jur Peter Kučerka UEFA B
2 ŠK Šenkvice Marek Mifka UEFA B
3 MFK Rusovce František Lošonský UEFA B
4 ŠK Vrakuňa Bratislava Juraj Šindler UEFA B
5 ŠK Žolík Malacky Andrej Hýll UEFA B
6 FK Inter „B“ Ľubomír Štefančík UEFA B
7 PFA ŠTK Šamorín Anton Daniel UEFA B
8 FKP Dúbravka Bratislava Ivan Pravda UEFA GC
9 ŠK Bernolákovo Peter Zboniak UEFA B
10 NMŠK 1922 Bratislava Tomáš Jurišta Neplatná licencia!
11 MŠK Senec Martin Šimončič UEFA B
12 FC IMAS Tomáš Hančík Neplatná licencia!
13 PŠC Pezinok Boris Hujbert UEFA C
14 FK Rača Bratislava Meňhard Marek UEFA B


Úsek mládeže:
  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Marec:
23.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (Domino) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14

Máj:

06.05.2020 Triangel BFZ U13 (Pezinok)  – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
14.05.2020 KZ BFZ U16 + BFZ U17 (Drieňová) – mimo FA BFZ U16, BFZ U17
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) – Petržalka BFZ U12 + kluby U12
20.05.2020 PZ JmkFS – BFZ U16/U17 BFZ U16, BFZ U17
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (Domino) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK)

U12,U14

Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA (Rapid/Pasienky) BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava (Rapid) BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM (Stupava) U12,U13

 

V Pezinku sa uskutoční odborný seminár pre trénerov prípraviek

TMK BFZ v spolupráci s PŠC Pezinok organizuje dňa  23.4.2020 seminár trénerov futbalu na tému  „Príprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (možnosť prihlásiť sa aj trénerom bez licencie) bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií. Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v kategóriach prípraviek. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.

PRIHLASOVANIE:
Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 15.04.2020. Cena pre prvých 15 účastníkov je 20€, pre všetkých ostatných účastníkov je cena 25€. Poplatok za prihlasovanie sa bude hradiť na mieste počas prezentácie účastníkov.
Počet miest je obmedzený pre 40 ľudí.

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 7.-8.3. 2020 č. 20

Súťaže riadené SFZ

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 20. kolo

7.3. 11.00 Trnava – Nitra  Ruc, Henček, Volek; Kopča   

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 17. kolo

7.3. 9.00-11.30 Inter – Domino  Bohun, Krčová za Kachniča, Martiš, Líška (HP UT Stupava)

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – Finále

HP UT NTC Senec

8.3. 15.30 Ivanka p/D – Rusovce  Kišš, Vitko, Borsányi za SFZ

ZT BFZ – finále seniorov odohrajú treťoligisti, v doraste rozhodne vzájomný zápas v poslednom kole

Zimný turnaj Bratislavského futbalového zväzu v kategórii seniorov a dorastu sa blíži ku svojmu koncu. Počas najbližšieho víkendu 7. a 8.marca sa odohrajú posledné zápasy v kategórii dorastu a v nedeľu finále v kategórii seniorov. Dorastencom kraľuje družstvo FC Zohor, ktoré v doterajšom priebehu neukúsilo trpkosť prehry a iba jediný zápas remizovalo. So stratou dvoch bodov sú im v závese chlapci z NMŠK. Žreb rozhodol, že v poslednom kole nastúpia proti sebe o celkové prvenstvo v turnaji. Stretnutie sa odohrá v sobotu 7.3.2020 o 12:00 hod. na ihrisku UT SOŠ Kysucká v Senci.

V kategórii seniorov rozhodli o finalistoch semifinálové stretnutia, v ktorých sa predstavili účastníci najvyššej regionálnej súťaže. V prvom semifinále Ivanka porazila v derby Bernolákovo 5:2 a v druhom si Rusovce poradili s Mostom pri Bratislave 4:1. Finálové stretnutie sa odohrá v nedeľu 8.3.2020 o 15:30 hod. na UT NTC Senec. Tak, ako posledné kolo v skupine NTC Senec, semifinálové stretnutia, aj finálové budú rozhodovať rozhodcovia zo súťaží SFZ, ktorý online využívajú VAR systém pre prípad  správneho posúdenia priestupkov a porušení pravidiel futbalu.

Vedenie BFZ pozýva všetkých fanúšikov na obe stretnutia.

Obsadenie R a DS – PR BFZ 5.-8.3. 2020 č. 20

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 17. kolo

7.3. 9.00-11.30 Inter – Domino  Bohun, Kachnič, Martiš, Líška (HP UT Stupava)

Kontrolný zraz HP Senec

5.3. 10.00 (ŠTVRTOK) SR U15 – SR U15  Piatka

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – Finále

HP UT NTC Senec

8.3. Ivanka p/D – Rusovce  (R) za SFZ, (AR1) za SFZ, (AR2) za SFZ

Zimný turnaj dorast – 7. kolo

HP UT Montostroj Senec 

7.3. 12.00 NMŠK 1922 – Zohor  Piatka, Valko   

HP UT Iskra Petržalka   

8.3. 9.30 D. N. Ves – Ivanka p/D  Harajbič, Tramita

8.3. 11.30 Žolík Malacky – Rača  Tramita, Harajbič

KONFERENCIA BFZ bude 02.04.2020 o 17:30 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, konferencia BFZ,  sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:30 hod. v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

 

 

 

Program konferencie , schválený VV BFZ na zasadnutí 10.02.2020

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Správa mandátovej komisie konferencie

4, Schválenie programu konferencie

5, Príhovory hostí

6, Odovzdávanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie výročnej správy o hospodárení BFZ a účtovnej závierky  za rok 2019

9, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

10, Správa predsedu revíznej komisie BFZ

11, Schválenie stanov BFZ

12, Diskusia

13, Schválenie návrhu uznesenia

14, Záver

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.33 ZO DŇA 28.02.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

ŠK BernolákovoJUDr. Martin Mravec  m: 0910/ 994 499 ,email: skbprezident@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 10.02.2020 schválil nasledovný program konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:30 hod. v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Správa mandátovej komisie konferencie

4, Schválenie programu konferencie

5, Príhovory hostí

6, Odovzdávanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie výročnej správy o hospodárení BFZ a účtovnej závierky  za rok 2019

9, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

10, Správa predsedu revíznej komisie BFZ

11, Schválenie stanov BFZ

12, Diskusia

13, Schválenie návrhu uznesenia

14, Záver

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:   

U.č.231: Antonio Burian  1298407 (FC Jelka, ZT – seniori), od 24.02.2020. Do nového ročníka zimného turnaja sa disciplinárna sankcia neprenáša.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.232: Adam Horváth  1304109  (FK Rača Bratislava, ZT – dorast) , od 24.02.2020.

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.233: Martin Kovačič 1240102 (OŠK Slovenský Grob, ZT- seniori), vylúčený za HNS, hrubá urážka rozhodcu a vyhrážanie na HP, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac a pokuta klubu 50.-€, podľa čl.48/2b a 48/4 DP, od 24.02.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.234: TJ Malinovo. Na základe podnetu ŠTK za nenastúpenie na stretnutie 3. kola ZT a následné stanovisko a vyjadrenie p.Tibora Pellera – prezidenta klubu, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č.235: FK Inter Bratislava – S3BA. Na základe podnetu ŠTK za porušenie SP, čl.56/n a zaslanie písomného stanoviska prezidenta klubu JUDr. Jozefa Barmoša, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa

podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ schválené zmeny

12.kolo: FA Lafranconi – FK Rača, ŠT 23.4. ( 17.30 – 17.30. – 16.00 )

12.kolo: PŠC Pezinok – Bernolákovo, NE 17.5. ( 14.00 – 15.15 – 16.30 )

16.kolo: FA Lafranconi – FKP Dúbravka, NE 24.5. ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

18.kolo: FA Lafranconi – FK Dúbravka, NE 7.6. ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

  11.kolo: Vištuk – Vinosady, SO 18.4. o 10.00 hod. ( PRPK )

13.kolo: Vištuk – Modra, SO 2.5. o 10.00 hod. ( PRPK )

17.kolo: Vištuk – Sv.Jur B, SO 30.5. o 10.00 hod. ( PRPK )

13.kolo: N.Dedinka – Tomášov, SO 1.5. o 10.30 hod. ( PRSC )

18.kolo: D.Lužná – N.Dedinka, SO 6.6. o 15.00 hod. ( PRSC )

15.kolo: N.Dedinka – Vrakuňa B, SO 1.5. o 9.30 hod. ( PMC2 )

20.kolo: D.Lužná – Miloslavov , SO 6.6. o 13.00 hod. ( PMC2 )

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6:  2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7:  2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM BFZ žiada účastníkov súťaže PMD U8, ktorí ešte nenahlásili termín konania

turnaja U8, aby do 10.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové

adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk     

Nahlásené termíny:

Skupina A

T5 – FK Inter , NE 19.4. čas upresní ( 4 ihriská )

T6 –  ŠK Slovan , NE 3.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

T7 –  FKM K.Ves, NE 17.5. čas upresní ( 4 ihriská )

T8 –  FC Petržalka A , NE 31.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

Skupina B

T5 – FK Rača , SO 18.4. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina C

T6 – FK Dúbravka , SO  2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina D

T5 – TJ Záhoran Jakubov , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T6 –  FC Rohožník , SO  2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  ŠK Žolík Malacky, SO 16.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina E

T5 – ŠK Závod , SO 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Záhoran Kostolište , SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  FC IMAS , SO  30.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina F

T5 – PŠC Pezinok A , SO 18.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina G

T6 – OŠK Chorvátsky Grob , NE 3.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  TJ Malinovo , SO 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  ŠK Atletiko Zálesie , SO 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

Skupina H

T5 – FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 19.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Skupina I

T6 – Slovan Ivanka , NE 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  OFK Dunajská Lužná , SO 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T8 –  MŠK Senec , SO 30.5. od 9.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

Skupina J

T6 – FC Petržalka B , NE 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T7 –  PŠC Pezinok B , SO 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára bol určený na 20.3.2020.

Ospravedlnenia: Ralbovský predĺženie ospravedlnenia na neurčito; Sabela do 30.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie.

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 21.03.2020 sobota 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 08.04.2020 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 16.04.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 28.04.2020 utorok 14:30 – 19:30 Bratislava
B5 16.05.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.05.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Prihlásení (24): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay, T. Juračka, S. Rapant, M. Potočný, T. Iró, F. Fabian, U. Busch, R. Szombat, Ml Gembeš, E. Nagy, A. Benko, L. Poór, M. Kastler, R. Bratko, F. Kamenistý.

Vzhľadom na naplnenie maximálneho počtu úchádzačov nie je možné prihlásiť sa na dané školenie.

V prípade záujmu o tento druh školenia kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v mládežníckych regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava na jarnú časť, resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Rastislav Boris UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marian Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Maroš Jakim UEFA A
7 TJ Rovinka Marian Ďurša UEFA  B
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Daniel Federl UEFA B
12 ŠK Bernolakovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Vladimír Bertok UEFA A
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA A

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava na jarnú časť,  resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Peter Huk UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčík UEFA B
9 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Peter Cerovský UEFA B
11 FK Karpaty Limbach František Gyenes UEFA B
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Marec:
23.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (Domino) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
06.05.2020 Triangel BFZ U13 (Pezinok)  – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
14.05.2020 KZ BFZ U16 + BFZ U17 (Drieňová) – mimo FA BFZ U16, BFZ U17
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) – Petržalka BFZ U12 + kluby U12
20.05.2020 PZ JmkFS – BFZ U16/U17 BFZ U16, BFZ U17
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (Domino) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA (Rapid/Pasienky) BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava (Rapid) BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM (Stupava) U12,U13

Víťazmi Zimnej halovej ligy 2019/2020 sa stali mladší žiaci ŠK Žolík Malacky a starší žiaci FKP Dúbravka

Víťazmi jubilejného 25. ročníka Zimnej halovej ligy BFZ mladších a starších žiakov 2019/2020 o Pohár BSK, ktorú v zimnej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v dvoch vekových kategóriách – mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) a starší   žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) sa stali mladší žiaci ŠK Žolík Malacky a starší žiaci FKP Dúbravka.  Táto populárna dlhodobá súťaž vyvrcholila záverečnými ôsmimi zápasmi finálovej časti v sobotu 22. februára v športovej hale bratislavského Domu športu.

V kategórii mladších žiakov hralo 24 mužstiev, ktoré sa stretli každý s každým a následne o celkové umiestnenie, resp. postup do finálového turnaja. Do záverečného turnaja postúpili  ŠK Nová Dedinka, ŠKO Miloslav, ŠK Žolík Malacky a obhajca trofeje FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Chlapci z  ŠK Žolík Malacky si najprv v semifinále poradili so Slovanom Ivanka pri Dunaji a vo finále zmietli ŠK Nová Dedinka 9:1 (3:0). Jeho tréner Adam Kral nám povedal: ,,Počas celej ZHL chlapci podávali stabilné výkony, konečne to, čo sme natrénovali, sme uplatnili aj v zápasoch. V skupine sme odohrali kvalitné zápasy, ani raz sme nestratili tri body, vôbec celý turnaj mal slušnú úroveň. Každé mužstvo ukázalo nejaké kvality. V semifinále sme sa nevedeli vyrovnať s novým prostredím, preto aj naša hra bola trocha bojazlivá, ale finále sme zvládli excelentne. S víťazstvom v tejto kategórii sme teda spokojní a teraz treba už len napredovať a rozvíjať solídne schopnosti našich zverencov.“ Adam Král  spolu s Andrejom Hýllom týchto chlapcov trénujú druhú sezónu.

,,Teším sa, že župa podporuje tento turnaj a naďalej ho bude zastrešovať  aj finančne.Záleží nám totiž na tom, aby mladí ľudia po škole športovali a neflákali sa krížom-krážom. Aj takouto formou si môžeme pripravovať budúcu reprezentáciu.  Na finálovom turnaji ma zaujala bojovnosť všetkých mužstiev a hlavne veľké emócie v súboji o 3. miesto v kategórii mladších žiakov Miloslav – Ivanka pri Dunaji. Už len pre takéto zápasy sa oplatí organizovať  ZHL, aby deti zažívali takúto rivalitu a aby mohli dosiahnuť nejaký športový cieľ. Takže, ako som už povedal, župa takýto turnaj bude vždy podporovať,“ hovorí  Branislav Gröhling, poslanec NR SR a poradca predsedu BSK Juraja Drobu.

Ceny v kategórii mladší žiaci odovzdali: Juraj Jánošík, predseda BFZ, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Michal Salenka, predseda TMK BFZ a Alexander Teleky, predseda KM BFZ.  Mužstvá dostali pekné poháre, medaily a diplomy. Najlepším strelcom sa stal so 17 gólmi stal Nikolas Voška z ŠKO Miloslav.

Finálová časť ZHL BFZ mladších žiakov

VÝSLEDKY MLADŠÍCH ŽIAKOV U13:

1,semifinále: ŠK Nové Dedinka – ŠKO Miloslavov 2:1 (2:1), 5. a 10. Bognar – 18. Voška.

2,semifinále: ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 3:1 (0:1), 24. a 33. Kráľ, 40. Sopko – 13. Glodič.

O 3. miesto: ŠKO Miloslavov – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 3:3 (1:0) – na pok. kopy 2:0, 7. Púčik, 33. Smriga (vl.), 39. Voška – 23. Glodič, 38. Smriga, 40. Drobec.

FINÁLE: ŠK Nové Dedinka – ŠK Žolík Malacky 1:9 (0:3), 40. Bognar – 4., 11. a 27. Kavecký, 2. a 28. Sopko, 33. a 34. Peceň, 35. Valent, 38. Pollák.

NOVÁ DEDINKA: Nagy, Krajčík, Bognar, Ivanová, Árva, Repovský, Varga, Marušinec, Mikóczi. Tréner: Marek Poór.

ŽOLÍK MALACKY: Kováč, Josimovič, Kavecký, Kráľ, Pollák, Švarc, Sopko, Peceň, Vicen, Valent, Šimek, Veisman. Tréner: Andrej Hýll.

Celkové poradie strelcov:

17 – Voška (Miloslavov),

15 – Kazimír (Ivanka B), Džurný (Cajla),

12 – Gyurösi (Vrakuňa B), Vančo (Lamač), Bognar (N. Dedinka),

11 – Kavecký (Žolík),

10 – Harmata (Lamač), Hromádka (NMŠK A), Pollák (Žolík),

9 – Rigová (D. Lužná), Varga (Modra), Glodič (Ivanka A),

8 – Ašványi (Vrakuňa A), Kochan, Smriga (Ivanka A), Turner (Ivanka B), Bobovský (Cajla), Kráľ (Žolík),

7 – Víg (I. Petržalka A), Starinský (Lafranconi), Húska (Miloslavov), Hukel (NMŠK B), Hurný (Rača), Baričič (Šenkvice), Rigo (NMŠK A),

6 – Handlovská, Drobec (Ivanka A), Mikula, Gerhát (I. Petržalka A), Dubský (Vrakuňa A), Repovský, Varga (N. Dedinka), Senechkin, Landsmeer (NMŠK A), Trabalka (I. Petržalka B), Mil. Katrenčík (Vajnory), Švarc, Pečeň (Žolík),

5 – Vadovič (N. Dedinka), Čavoš (Ivanka B), Krajčí (Kalinkovo), Esler (Rovinka A), Hittner (Vrakuňa B), Lamprecht, Niepel (Lafranconi), Josimovič, Šimek (Žolík),

4 – Luknár, Krpelan (Rača), Zapletal, Walzer (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Boháč, Madleňák (Miloslavov), Hiadlovsky (Lafranconi), Tondra (Senec), Lukovský (Šenkvice), Duban (Modra), Dúbravka, Ďurák (NMŠK A), Prokop, Neštrák, Dananaj (FKP Dúbravka), Sabo (Lamač), Bandik (Rovinka A), Sopko (Žolík),

3 – A. Useini, Urbanec, Jurčík (Modra), Maniur, Kusý, Tiko (NMŠK B), Molnár (Kalinkovo), Ryzner (Lamač), Sorbyová, Bobek (FKP Dúbravka), Fedorco, Vodera, Gajdoš (Rovinka B), Žák (Lafranconi), Kysela, Šooš (NMŠK A), Vitáloš, Algayer (Senec), Poliačik (I. Petržalka B), Rothbauer, Sukič, Krištofič (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Bak (I. Petržalka A), Repkovský (NMŠK B), Palčák, Janek (Vajnory), Šesták (Vrakuňa B), Babača (Šenkvice), Púčik (Miloslavov), Valent (Žolík),

2 – Brňák, Chvostek, Swan, Mojžiš(Rača), Salkovič (Ivanka A), Schneider, Baka, Rózsa, Pridený (Kalinkovo), Hvolka, Beško, Sačurovský (FKP Dúbravka), Danihel, Kováč (Žolík), Moniss, Potisk (Rovinka B), Hinca (Miloslavov), Palko, Foltanovic (Cajla), Hudec, Adamovič, Pajerský, Sukič (Vrakuňa B), Peťovský, Kakaš, Baňas (Senec), Krásny, Košč, Adamčiak (D. Lužná), Fišer, Habáň, Horváthová, Zámečník, Sakáč (Rovinka A), Šarmír, Mifka, Jurícek (Šenkvice), Sláviček (I. Petržalka B), Huber, Lechnický, Sabo (Lafranconi), Marosz, Fröhlich (Ivanka B), Malík (Lamač), Kintler (Modra), Marušinec (N. Dedinka),

1 – Žitný, Taufer, Pitoňák (Rača), Artim, Senechkin (NMŠK B), Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Gajdoš, Kvašňovský, Záhorák (Kalinkovo), Kreutz (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic (Modra), Veisman, Vicen (Žolík), Gál, Bandík, C. Mihál, Komár, Vozáry (Rovinka B), Tomka, Foltín, Kobza (Lamač), Miškerik, Janáč, Rusnák (Cajla), Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay, Pravda (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov), Maniur, Hukel, Čačo, Hlavačka, Polom (NMŠK A), Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Greschner, Dubský (Vrakuňa B), Suchánek, Pokorný, Raček (Ivanka B), Végh, Nagy, Chmúra, Kopček, Knoška, Tužinský, Šušaník, Palkovič (Senec), Harenčár, Kraľovič (Lafranconi), Krásny, Grega, Hrazdílek, Turkovičová, Szabo (D. Lužná), Juraj Gretsch, Weber, Greschner (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš (N. Dedinka), Baláž, Šin, Tožička, Bandik(Rovinka A), Klein, Lanator (Šenkvice), Reingraber, Kusala, Lazo, Královič, Toman (Vajnory), Janočko (I. Petržalka B).

V kategórii starší žiaci hralo 14 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 7 – členných skupín, kde hrali každý s každým o celkové umiestnenie v skupine, resp. prvé dve družstvá z jednotlivých skupín postúpili do finálového turnaja. Boli to Slovan Ivanka pri Dunaji, FKP Dúbravka Bratislava, ŠK Žolík Malacky a FK Rača.

Dosť nečakaným víťazom sa stal FKP Dúbravka, ktorý najlepšie zvládol finálový turnaj. Vo finále jasne zdolal ŠK Žolík Malacky 5:1, hoci v polčase bol stav 1:1 a vyzeralo to na dramatickú zápletku. Lenže po obrátke Dúbravka zabrala hlavne strelecky a zaslúžene získala prvenstvo. ,,Úprimne hovorím, naše ambície nesiahali vybojovať si finálovú účasť, ale tajne som o nej sníval. Pravda, až v poslednom zápase v skupine sme rozhodli o našom postupe medzi štyri najlepšie tímy. Je to pre nás veľký úspech, nepamätám si totiž, že by sa Dúbravke  podarilo vyhrať jednu z týchto kategórií. Celý turnaj sme si veľmi užili, lebo viacerí chlapci hrajú spolu posledný rok. Som pri nich od mladších žiakov, ale hlavného trénera im robím rok. Vo finále sme narazili na Malacky, s ktorými hrávame dosť často, takže nemohli sme sa už nejako prekvapiť. Vyhrali sme preto, lebo sme nerobili chyby a hrali sme svoj futbal. Všetci sa tešíme z tohto úspechu, chlapci budú mať na čo spomínať,“ povedal nám tréner FKP Dúbravka  Jaroslav Garčár.

Juraj Jánošík, predseda BFZ nevynechá žiadny mládežnícky turnaj. ,,Som rád, že ZHL si už vybudovala peknú tradíciu a každý rok vyplní tak zimnú prestávku od novembra do februára. Veľmi ma teší, že predseda a poslanci BSK  výraznou mierou podporujú hlavne šport, mládež ,Takže aj touto cestou ďakujem všetkým ľuďom z BSK a tiež vedeniu BFZ, že tento turnaj existuje a má svoje veľké opodstatnenie.“

Michal Salenka, predseda TMK BFZ ponúkol svoj odborný pohľad na finálovú časť ZHL: ,,Z môjho pohľadu si myslím, že kategória mladších žiakov mala lepšiu úroveň, hlavne po  technickej, dynamickej a hernej stránke. S úrovňou hry starších žiakov som bol troška sklamaný hlavne z toho dôvodu, že im chýbala lepšia súčinnosť a kvalitnejšie individuálne výkony. Intenzita hry tiež bola slabšia, rovnako aj zápal pre hru, chlapci v tomto veku by už mali byť živší a viac sa pobiť o lepší výsledok. Všetky zápasy v tejto kategórii boli také stereotypné. Najviac ma upútali brankári, zrejme sa s nimi dobre pracuje a sú aj talentovaní.“

Finálový turnaj veľmi pozorne sledoval predseda KM BFZ Alexander Teleky. ,,V obidvoch kategóriách narazili na seba vyrovnané tímy, o čom svedčili výsledky semifinálových stretnutí a tiež zápasy o 3. miesto. Paradoxne, víťazi vo finále vyhrali vysokým rozdielom. Dobrá situácia je v kategórii mladších žiakov, kde sa do ZHL prihlásilo viac družstiev ako v uplynulých ročníkoch  a to aj vďaka zvýšenej starostlivosti  už od prípravky v jednotlivých kluboch, z ktorých potom prechádza väčší počet hráčov do tejto kategórie.  Naopak, negatívne sa prejavuje trend znižovania počtu družstiev starších žiakov. Tento problém je však väčší a bude sa treba nad ním vážne zamyslieť, ako chlapcov v ich ,,nebezpečnom“ veku pritiahnuť k futbalu.  ZHL je veľmi dôležitá nielen  z hľadiska ďalšieho vývoja mladých hráčov, ale slúži aj   k účelnému využitiu dlhého zimného obdobia pravidelnými, organizačne  zabezpečenými stretnutiami s rôznymi súpermi.“ 

Pavel Príkopa už roky patrí medzi hlavných organizátorov ZHL. ,,Jediná zmena nastala v tom, že v tejto sezóne v kategórii starších žiakov namiesto 16 tímov hralo 14. Mladší a starší žiaci znova mali vyplnený zimný program. Myslím si, že do finálovej časti zaslúžene postúpilo osem najlepších mužstiev. Viaceré zápasy boli celkom kvalitné a na dobrej úrovni. Rovnako zaujala pekná divácka kulisa a záujem o stretnutia zo strany rodičov. Všetky tímy sa venovali hry, preto turnaj prebehol bez nejakých rušivých momentov.  Aj touto cestou ďakujem Strednej odbornej škole na Pántoch, Lekárskej fakulte v Mlynskej Doline a Domu športu, ktorí nám poskytli vyhovujúce haly na odohranie ZHL. Tiež som rád, že turnaj sa hrá o Pohár BSK, ktorá ho výraznou podporuje. Komisie mládeže BFZ a ObFZ Bratislava-vidiek na čele s Alexandrom Telekym, Ivanom Konečným, Michalom Salenkom spolu so mnou zastrešujeme celú ZHL a už sa tešíme na jej ďalší ročník.“   

Ivana Konečného, predsedu komisie mládeže ObFZ Bratislava-.vidiek potešilo, že vidiecke mužstvá v slušnej konkurencii znova obstáli. ,,Mužstvá z vidieka znova prekvapili, v kategórii mladších žiakov obsadili prvé štyri miesta,  z toho vidieť, že  sa s nimi pracuje dobre. V kategórii starších žiakov sme skončili na druhom a štvrtom mieste. Osobne tu vidím stagnáciu hráčov vo veku 14 a 15 rokov nielen na klubovej úrovni, ale aj všeobecne. Chlapci buď nemajú záujem o futbal, alebo sa venujú iným veciam. Preto nám klesá počet družstiev medzi staršími žiakmi. Urobím si pre seba analýzu a s ňou pôjdem na VV ObFZ Bratislava-vidiek, ako zlepšiť situáciu.“

Ceny v kategórii starší žiaci odovzdali: Juraj Jánošík, predseda BFZ, Alena Čermáková, zástupkyňa BSK, Jozef Čapkovič, víťaz PVP z roku 1969, majster Európy z Belehradu 1976 a bývalý hráč ŠK Slovan Bratislava, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ a  Alexander Teleky, predseda KM BFZ. Mužstvá dostali pekné poháre, medaily a diplomy. V tejto kategórii najlepším strelcom s 18 gólmi sa stal Michal Svoboda z FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

VÝSLEDKY STARŠÍ ŽIACI U15:

1,semifinále: FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FKP Dúbravka Bratislava 2:3 (1:0), 10. a 31. Svoboda – 35. a 40. Račkay, 34. Kaniansky.

2,semifinále: ŠK Žolík Malacky – FK Rača Bratislava 2:2 (0:1) – na pok. kopy 4:3, 29. Šteflík, 37. Gašpar – 18. a 34. Taufer, ŽK: Švarc (Žolík).

O 3. miesto: FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Rača Bratislava 1:2 (1:0), 20. Svoboda – 34. a 37. Hudák.

FINÁLE: FKP Dúbravka Bratislava – ŠK Žolík Malacky 5:1 (1:1), 10. Poliak, 28. Hanzel, 32. Račkay, 36. Briestenský, 39. Kaniansky – 13. Michalica.

FKP DÚBRAVKA: Milata, Račkay, Briestenský, Ivak, Poliak, Kaniansky, Baliak, Hanzel, Váňa, Bridzik, Berki. Tréner: Štefan Gubrica.

ŽOLÍK MALACKY: Gulbiš, Vician, Salay, Višváder, Švarc, Gašpar, Mikulecký, Šteflík, Šauša, Petráš, Drahoš, Orgoň. Tréner: František Lörinczi.

Celkové poradie strelcov:

18 – Svoboda (Ivanka),

17 – Kaniansky (Dúbravka),

14 – Mundok, Moravčík (Šenkvice),

13 – Briestenský (Dúbravka),

9 – Hoffmann (Dúbravka), Michalica (Žolík),

8 – Tichý (Modra), Račkay (Dúbravka),

7 – Perduk (D. N. Ves), Neupauer (I. Petržalka), Steiner (Rača B),

6 – L. Šimočko (D. N. Ves), Podmanický (Ivanka), Šauša (Žolík), Šogor (Dúbravka), Taufer, Hudák (Rača),

5 – Knap, Fontány (Rača), Koník (Šenkvice), Danihel (Žolík), Ševčík, Prokop (Z. Bystrica A),

4 – Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák (Šenkvice), Mikuš (Rača), Melioris (Ivanka), Zatkovský, Mozolík, Urbanovský (Modra),

3 – Roller, Held (Ivanka), Barnáš, Markovič (Vrakuňa), Hurný, Mikuš, Fabšo (Rača), Tabaček (Modra), Gulbiš (Žolík), Vančo (Lamač), Poliak (Dúbravka),

2 – Kaniansky, Pečadný (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka, Čajkovič (Vrakuňa), Štepanovský, Pázmány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina, Vereš, Berrettini, Zeman (I. Petržalka), Sanz (Lamač), Macek, Švarc, Višváder, Gašpar (Žolík), D. Lenčeš, Morávek, Mader (Z. Bystrica A), Berki, Hanzel (Dúbravka),

1 – Hlavatý (D. N. Ves), Juráš (I. Petržalka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Znamenáček (Z. Bystrica B), Grus, Potočný, Bariny, Panenka, Borza, Gura (Šenkvice), Almáši, Steiner (Rača), Hájek, Depperu, Lacko, Czaja, Pír (Vrakuňa), Petrovský, Horváth (Ivanka), Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil, Alievski, Podolský, Gulej, Cvacho (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Obernauer, Ištvánffy, Vajcík, Bartolčič, Kovtun (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček, Ivančo (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik, Ivak (Dúbravka), Orgoň, Geleta, Halámek, Daniel, Šteflík (Žolík).

Finálový turnaj pred 200 divákmi rozhodovali  Martin Hajnala, Andrej Vanek a Milan Kardelis a celý turnaj moderovali František Zelený a Michal Salenka.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.32 ZO DŇA 21.02.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 10.02.2020 schválil nasledovný program konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:30 hod. v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Správa mandátovej komisie konferencie

4, Schválenie programu konferencie

5, Príhovory hostí

6, Odovzdávanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie výročnej správy o hospodárení BFZ a účtovnej závierky  za rok 2019

9, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

10, Správa predsedu revíznej komisie BFZ

11, Schválenie stanov BFZ

12, Diskusia

13, Schválenie návrhu uznesenia

14, Záver

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK berie na vedomie odstúpenie FK Blahová, Bellova Ves, zo súťaže ZT dorast, podané cez ISSF. FK vyžrebované s týmto družstvom budú mať voľný žreb. Ak si nájdu náhradného súpera, môžu toto stretnutie odohrať na ihrisku a v čase, v ktorom mali mať pôvodné stretnutie.

Kontumuje:

 1. kolo ZT skupina “A” Rapid Most – Malinovo 3:0 v zmysle SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/b.

Odstupuje na DK:

TJ Malinovo (ZT) za nenastúpenie na stretnutie 3. kola ZT skupiny “A”.

FK Inter Bratislava (TIPOS III. liga) za porušenie SP čl.56/n – povinnosti organizátora stretnutia (nezabezpečenie šatne so sociálnym vybavením, kde je možné sa riadne umyť, počas stretnutia 11. kola).

Disciplinárna komisia

U.č.230: Jozef Cighard 1232753 (SFC Kalinkovo, ZT- seniori), vylúčený za HNS, hrubá urážka rozhodcu, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 17.02.2020 /10.-€/.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                        

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ schválené zmeny

12.kolo: FA Lafranconi – FK Rača, ŠT 23.4.2020 ( 17.30 – 17.30. – 16.00 )

16.kolo: FA Lafranconi – FKP Dúbravka, NE 24.5.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

18.kolo: FA Lafranconi – FK Dúbravka, NE 7.6.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

  11.kolo: Vištuk – Vinosady, SO 18.4. o 10.00 hod. ( PRPK )

13.kolo: Vištuk – Modra, SO 2.5. o 10.00 hod. ( PRPK )

17.kolo: Vištuk – Sv.Jur B, SO 30.5. o 10.00 hod. ( PRPK )

13.kolo: N.Dedinka – Tomášov, SO 1.5. o 10.30 hod. ( PRSC )

18.kolo: D.Lužná – N.Dedinka, SO 6.6. o 15.00 hod. ( PRSC )

15.kolo: N.Dedinka – Vrakuňa B, SO 1.5. o 9.30 hod. ( PMC2 )

20.kolo: D.Lužná – Miloslavov , SO 6.6. o 13.00 hod. ( PMC2 )

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6:  2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7:  2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM BFZ žiada účastníkov súťaže PMD U8, ktorí ešte nenahlásili termín konania turnaja U8, aby do 10.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk     

Nahlásené termíny:

sk.A: FK Inter – T5 nedeľa 19.4. čas bude upresnený ( 4 ihriská )

sk.A: ŠK Slovan – T6 nedeľa 3.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.A: FC Petržalka A – T8 nedeľa 31.5. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.C: FK Dúbravka – T6 sobota 2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: TJ Záhoran Jakubov – T5 sobota 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: FC Rohožník – T6 sobota 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: ŠK Žolík Malacky – T7 sobota 16.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: ŠK Závod – T5 sobota 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: TJ Záhoran Kostolište – T7 sobota 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: FC IMAS – T8 sobota 30.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: OŠK Chorvátsky Grob – T6 nedeľa 3.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: TJ Malinovo – T7 sobota 16.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Atletiko Zálesie – T8 sobota 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: FC ŠTK 1914 Šamorín – T5 nedeľa 19.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: Slovan Ivanka pri Dunaji – T6 nedeľa 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: OFK Dunajská Lužná – T7 sobota 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J: FC Petržalka B – T6 nedeľa 19.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Termín a miesto konania

Finálová časť ZHL BFZ  žiakov bude dňa 22.2.2020 /sobota/ v športovej hale Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na stretnutia finálovej časti ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Program finálovej časti mladších žiakov U13:

1,semifinále: o 9,00 hod. ŠK N. Dedinka – ŠKO Miloslavov 

2,semifinále: o 9,50 hod. ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji  

O 10,40 hod. stretnutie o 3. miesto /porazené družstvá/

O 11,30 hod. finálové stretnutie o 1. miesto /víťazné družstvá/

Program finálovej časti starších žiakov U15:

1,semifinále: o 12,30 hod. FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FKP Dúbravka Bratislava

2,semifinále: o 13,20 hod. ŠK Žolík Malacky – FK Rača Bratislava

O 14,10 hod. stretnutie o 3. miesto /porazené družstvá/

O 15,00 hod. finálové stretnutie o 1. miesto /víťazné družstvá/

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov 29.2.-1.3.2020 (Senec). Pozvánky a program boli ich účastníkom poslané mailom.

Náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára bol určený na 20.3.2020.

Ospravedlnenia: Uram od 17.2. k dispozícii iba počas víkendov; Bogdáň 1.-3.3.; Triskal 29.2.-1.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

 ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 21.03.2020 sobota 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 08.04.2020 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 16.04.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 28.04.2020 utorok 14:30 – 19:30 Bratislava
B5 16.05.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.05.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!) – poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: Len elektronickou formou do 08.03.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/.

Prihlásení (18): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay, T. Juračka, S. Rapant, M. Potočný, T. Iró, F. Fabian, U. Busch, R. Szombat, Ml Gembeš.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 26.02.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do súťaže seniorov Tipos III. liga Bratislava na jesennú časť, resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Rastislav Boris UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marian Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Maroš Jakim UEFA A
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Daniel Federl UEFA B
12 ŠK Bernolakovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Miroslav Karhan UEFA PRO
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA A

Predložený zoznam trénerov do súťaže seniorov IV. liga Bratislava na jesennú časť,  resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Horváth Tibor UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov Ferenčák Jaroslav UEFA B
8 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Peter Cerovský UEFA B
11 FK Karpaty Limbach František Gyenes UEFA B
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Marec:
23.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
06.05.2020 Triangel BFZ U13 – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
14.05.2020 KZ BFZ U16 + BFZ U17 – mimo FA BFZ U16, BFZ U17
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
20.05.2020 PZ JmkFS – BFZ U16/U17 BFZ U16, BFZ U17
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM U12,U13

SFZ v spolupráci s BFZ organizuje v jarnej časti sezóny 2019/2020 futbalový turnaj „GRASSROOTS CUP U13“ pre kluby mimo FA a ÚTM (II.liga + III.liga). Projekt prebieha na mini-ihriskách s umelou trávou, kde sa hrá systémom 4+1 v predpokladanom termíne 13.5.2020.V každom regióne prebehne základne kolo, následné celoslovenské finále sa odohrá 3.6.2020. Bližšie informácie ako hrací čas a vylosovanie turnaja, budú zverejnené po presnom počte nahlásených tímov.

V prípade záujmu o organizáciu turnaja (pre klub zabezpečené MTZ od SFZ) alebo účasť na turnaji (do 20.2.2020) sa môžete informovať na: eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk.

 Prihlásené družstvá k 14.2.2020:

FK Mariathal Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

Futbalová Akadmémia Lafranconi FTVŠ UK

TJ Rovinka

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FKP Dúbravka

MŠK Senec

Zmeny v obsadení R 22.-23.2. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 5. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“   

23.2. 13.00 S. Grob – Malinovo  Hegedüs, Srna, Henček (AR2) za Tanglmayera      

Zimný turnaj dorast – 5. kolo

HP UT Montostroj Senec 

22.2. Bláhová – D. N. Ves  Dúbravec, Farkaš (Nehrá sa)   

Obsadenie R 22.-23.2. 2020

Súťaže riadené SFZ

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 18. kolo

22.2. 11.00 Senica – Michalovce  Parilák, Lauer, Henček; Richtárik

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 2. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“ – dozor Brody    

23.2. 9.00 NMŠK 1922 – Most p/B  Kachnič, Gosiorovský, Martiš 

23.2. 11.00 Miloslavov – Ivanka p/D  Martiš, Gosiorovský, Kachnič

23.2. 13.00 S. Grob – Malinovo  Hegedüs, Srna, Tanglmayer      

HP UT FC Petržalka – skupina – dozor Marczell

23.2. 15.00 Jablonové – Kalinkovo  Lomňančík, Uram, Hudy 

23.2. 17.00 Lamač – Rusovce  Hudy, Uram, Lomňančík     

23.2. 19.00 Vrakuňa – D. N. Ves  Choreň, Hajnala, Vanek   

HP UT NTC Senec – skupina „C“ – dozor Pinček  

23.2. 9.00 Kráľová p/S – Bernolákovo  Ochotnický, Ferenc, Borsányi za SFZ       

23.2. 11.00 N. Dedinka – Veľká Mača  Ruc, Kováč, Hrčka za SFZ    

23.2. 13.00 Jelka – Báhoň  Kráľovič, Štrbo, Vitko za SFZ 

Zimný turnaj dorast – 5. kolo

HP UT Montostroj Senec 

22.2. 10.00 NMŠK 1922 – Šamorín  Farkaš, Dúbravec

22.2. 12.00 Bláhová – D. N. Ves  Dúbravec, Farkaš   

HP UT Iskra Petržalka   

23.2. 9.30 Rača – Zohor  Abrman, Křivan za ObFZ-m    

23.2. 11.30 Žolík Malacky – Ivanka p/D  Křivan, Abrman za ObFZ-m 

Zimná halová liga BFZ ml. a st. žiakov – finálová časť

Hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava

22.2. 09.00 – 16.00 Kardelis, Volek, Vanek

 

Pozvánka na finálovú časť ZHL BFZ mladších a starších žiakov „O Pohár BSK“.

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ mladších a starších žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, vyrcholí v sobotu dňa 22.2. 2020 v športovej hale Domu športu, Junácka 6, Bratislava poslednými 8-imi zápasmi finálovej časti ZHL BFZ vo dvoch vekových kategóriách a to: mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) a starší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší). Do záverečných bojov finálovej časti ZHL BFZ sa prebojovali v kategórii mladších žiakov tieto družstvá: ŠK Nová Dedinka, ŠKO Miloslavov, ŠK Žolík Malacky a FK Slovan Ivanka pri Dunaji –  obhajujú prvenstvo aj z minulého ročníka 2018/2019. Stretnutia sú na programe dopoludnia začiatkom od 9,00 hod., finále o 11,30 hod. V kategórii starších žiakov si účasť zabezpečili: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FKP Dúbravka, ŠK Žolík Malacky a FK Rača Bratislava. Stretnutia v tejto kategórií začínajú popoludní od 12,30 hod., a finále je na programe o 15,00 hod.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.31 ZO DŇA 14.02.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 10.02.2020 schválil nasledovný program konferencie BFZ, ktorá sa uskutoční dňa 02.04.2020 o 17:30 hod. v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Správa mandátovej komisie konferencie

4, Schválenie programu konferencie

5, Príhovory hostí

6, Odovzdávanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Schválenie výročnej správy o hospodárení BFZ a účtovnej závierky  za rok 2019

9, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2020

10, Správa predsedu revíznej komisie BFZ

11, Schválenie stanov BFZ

12, Diskusia

13, Schválenie návrhu uznesenia

14, Záver

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019)

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ súťaž PMA1, PMB1, PMC1 – zmeny hracieho dňa stretnutí

12.kolo: FA Lafranconi – FK Rača, ŠT 23.4.2020 ( 17.30 – 17.30. – 16.00 )

16.kolo: FA Lafranconi – FKP Dúbravka, NE 24.5.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

18.kolo: FA Lafranconi – FK Dúbravka, NE 7.6.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

b/ súťaž PRPK – zmena hracieho dňa stretnutí

11.kolo: Vištuk – Vinosady, SO 18.4. o 10.00 hod.

13.kolo: Vištuk – Modra, SO 2.5. o 10.00 hod.

17.kolo: Vištuk – Sv.Jur B, SO 30.5. o 10.00 hod.

c/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6:  2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7:  2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM BFZ žiada účastníkov súťaže PMD U8, ktorí ešte nenahlásili termín konania turnaja U8, aby do 10.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové   adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk 

Nahlásené termíny:

sk.C: FK Dúbravka – T6 sobota 2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: FC Rohožník – T6 sobota 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: ŠK Žolík Malacky – T7 sobota 16.5. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: ŠK Závod – T5 sobota 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: FC IMAS – T8 sobota 30.5. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: OŠK Chorvátsky Grob – T6 nedeľa 3.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Atletiko Zálesie – T8 sobota 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: FC ŠTK 1914 Šamorín – T5 nedeľa 19.4. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: Slovan Ivanka – T6 nedeľa 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: OFK Dunajská Lužná – T7 sobota 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Termín a miesto konania

Finálová časť ZHL BFZ  žiakov bude dňa 22.2.2020 /sobota/ v športovej hale Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na stretnutia finálovej časti ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Program finálovej časti mladších žiakov U13:

1 semifinále: o 9,00 hod. ŠK N. Dedinka – ŠKO Miloslavov 

2 semifinále: o 9,50 hod. ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji  

O 10,40 hod. stretnutie o 3. miesto /porazené družstvá/

O 11,30 hod. finálové stretnutie o 1. miesto /víťazné družstvá/

Program finálovej časti starších žiakov U15:

1 semifinále: o 12,30 hod. FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FKP Dúbravka Bratislava

2 semifinále: o 13,20 hod. ŠK Žolík Malacky – FK Rača Bratislava

O 14,10 hod. stretnutie o 3. miesto /porazené družstvá/

O 15,00 hod. finálové stretnutie o 1. miesto /víťazné družstvá/

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Pozvánky a program oboch seminárov boli ich účastníkom poslané mailom.

Po schválení VV BFZ bol na nominačnú listinu delegátov BFZ zaradený J. Pavlík.

Ospravedlnenia: Polák 23.2.; Bogdáň 23.-25.2., 27.-29.3.; 26.4.-7.5.; Kožuch 17.-24.2.; Vasilenko 29.2.-1.3.; Ďurčo 18.-24.2.

Trénersko – metodická komisia 

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

 ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie :

Termín školenia:  21.03.2020 – 29.05.2020 + záverečné skúšky 12. – 13.06.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 21.03.2020 sobota 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 08.04.2020 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 16.04.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 28.04.2020 utorok 14:30 – 19:30 Bratislava
B5 16.05.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 29.05.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!) – poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: Len elektronickou formou do 08.03.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/.

Prihlásení (10): M. Csafík, R. Slivka, J. Daniel, M. Balog, M. Žilinčár, P. Masarovic, M. Tománek, J. Garčár, M. Uriča, T. Kállay.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 26.02.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava na jesennú časť, resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FC Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marian Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Maroš Jakim UEFA B
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Tomáš Kállay UEFA B
12 ŠK Bernolakovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Miroslav Karhan UEFA PRO
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava na jesennú časť,  resp. nahlásené zmeny:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Tibor Horváth UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov  Jaroslav Ferenčák UEFA B
9 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Dušan Vulin UEFA B
11 FK Karpaty Limbach František Gyenes UEFA B
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Február:
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Marec:
23.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
06.05.2020 Triangel BFZ U13 – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
14.05.2020 KZ BFZ U16 + BFZ U17 – mimo FA BFZ U16, BFZ U17
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
20.05.2020 PZ JmkFS – BFZ U16/U17 BFZ U16, BFZ U17
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM U12,U13

SFZ v spolupráci s BFZ organizuje v jarnej časti sezóny 2019/2020 futbalový turnaj „GRASSROOTS CUP U13“ pre kluby mimo FA a ÚTM (II.liga + III.liga). Projekt prebieha na mini-ihriskách s umelou trávou, kde sa hrá systémom 4+1 v predpokladanom termíne 13.5.2020.V každom regióne prebehne základne kolo, následné celoslovenské finále sa odohrá 3.6.2020. Bližšie informácie ako hrací čas a vylosovanie turnaja, budú zverejnené po presnom počte nahlásených tímov.

V prípade záujmu o organizáciu turnaja (pre klub zabezpečené MTZ od SFZ) alebo účasť na turnaji (do 20.2.2020) sa môžete informovať na: eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk.

Prihlásené družstvá k 14.2.2020:

 1. FK Mariathal Bratislava
 2. MFK Záhorská Bystrica
 3. Futbalová Akadmémia Lafranconi FTVŠ UK
 4. TJ Rovinka
 5. FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Zmeny v obsadení R ZT 15.-16.2. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 4. kolo

HP UT NTC Senec – skupina „C“

16.2. 13.00 Bernolákovo – Jelka  Lalo (R) za Henčeka, Kardelis, Klúčik

Zápisnica č.25 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Zápisnica č.25

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.februára 2020 v Bratislave, LOKO Pub, Černockého 2

Prítomní: Jánošík, Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, , Badinský, Farbula

Pozvaní: Trnovský, Richtárik

Ospravedlnený: Suchý

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

4, Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play – p. Jámošík

6, Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ – p. Kružliak

7, Informácia o konaní konferencie SFZ – p. Lônčík

8, Schválenie programu konferencie BFZ – p. Jánošík

9, Rôzne

10, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o schválenie programu zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia VV BFZ tak, ako bol predložený.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ), Uzn 1/24 ( Stanovy BFZ), Uzn 2/24 ( Rozpočet BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje schváliť ukončenie zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Qaulity Invest.

Uznesenie 1/25

VV BFZ schvaľuje ukončenie zmluvy o reklame a propagácií č.2/2019 medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest ku dňu 10.02.2020 v zmysle čl. IV, bod 1 c predmetnej zmluvy.. Ukladá vedúcemu sekretárovi informovať spoločnosť Quality Invest doporučenou poštou o ukončení zmluvy a vysporiadať finančné prostriedky, prijaté na účet BFZ od spoločnosti Quality Invest do 24.02.2020.

Z: Vedúci sekretár BFZ                                                      T. Uvedené v uzneseniach

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4:   Návrh na schválenie auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Bod programu uviedol predseda BFZ. Navrhuje p. Ing. Gabriela Machánka ako auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019

Uznesenie 2/25

VV BFZ schvaľuje p. Ing. Gabriela Machánka za auditora na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5:  Schválenie návrhu na udelenie ceny fair – play a zlatého  odznaku SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe návrhu ObFZ Bratislava – mesto navrhuje p. Ivana Hrdličku ako laureáta na udelenie ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka a návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Antona Valoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.

Uznesenie 3/25

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny fair – play MUDr.Ivana Chodáka pre p. Ivana Hrdličku a udelenie zlatého  odznaku SFZ p. Antonovi Valovičovi.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na doplnenie NL D BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi KRaD BFZ p. Kružliakovi, ktorý informoval, že KRaD BFZ navrhuje zaradiť na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 p. Jozefa Pavlíka

Uznesenie 4/25

VV BFZ schvaľuje zaradenie p. Jozefa Pavlíka na nominačnú listinu D BFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Informácia o konaní konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi VV BFZ p. Lônčíkovi, ktorý informoval o programe konferencie SFZ, ktorý schválil VV SFZ a je v ňom bod programu Schválenie reorganizácie súťaže 2.ligy SMD západ a východ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 5 /25

VV BFZ navrhuje ponechať štruktúru súťaže 2.ligy SMD západ a východ tak, ako sú v súčasnej podobe. Ukladá predsedovi BFZ predniesť argumenty k danej súťaži na najbližšom zasadnutí VV SFZ.

Z: Predseda BFZ                                                          T: Najbližšie zasadnutie VV SFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti:  0 Zdržal sa : 0

K bodu 8 : Schválenie programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o návrhu programu konferencie BFZ

Uznesenie 6 /25

VV BFZ schvaľuje program konferencie BFZ tak, ako bol predložený vedúcim sekretárom BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9: Rôzne

Na základe pripomienok k stanovám BFZ vyzval predseda BFZ členov VV BFZ, aby prípadné pripomienky zaslali elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ do termínu 15.02.2020.

VV berie na vedomie:

 • Informáciu k dodatku zmluvy medzi SFZ a RFZ
 • Informáciu o MHT Attract Kerobaj cup 2020
 • Informáciu k priebehu ZHL starších a mladších žiakov o pohár BSK
 • Informáciu k priebehu ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.03..2020 o 17:30 v sídle BFZ.

Bratislava, 10.02.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Výsledky posledného 7. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi posledného 7. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (8.2. 2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Nadstavbová časť – posledné 7. kolo : 

O 23. miesto: Iskra Petržalka B – TJ Rovinka B 3:3, na pok. kopy 5:4, Trabalka 2, Janočko – Moniss, Gajdoš, Vozáry.

O 21. miesto: NMŠK 1922 B – OFK Dun. Lužná 8:2, Hukel 6, Repkovský 2 – Szabo, Rigová.

O 19. miesto: FK Rača – Slovan Ivanka p./Dun. B 7:10, Hurný 3, Mojžiš a Krpelan po 2 – Turner 5, Kazimír 2, Čavoš, Fröhlich, Marosz.

O 17. miesto: FK Vajnory – FKP Dúbravka 5:5, na pok. kopy 2:1, Milan Katrenčík 2, Janek, Palčák, Toman – Dananaj 2, Neštrák, Bobek, Sačurovský.

O 15. miesto: ŠK Šenkvice – FK Lamač 5:7, Baričič 3, Juríček, Babača – Vančo 4, Malík, Sabo, Harmata.

O 13. miesto: SFC Kalinkovo – NMŠK 1922 A 1:13, Krajčí – Landsmeer, Hromádka, Rigo a Šooš po 3, Polom.

O 11. miesto: Slovan Modra – CFK Pezinok Cajla 2:7, Kintler, Varga – Džurný 3, Bobovský 2, Foltanovic, Rusnák.

O 9. miesto: ŠK Vrakuňa A – MŠK Senec 2:1, Weber, Greschner – Peťovský.

O 5. – 6. miesto: Iskra Petržalka A – TJ Rovinka A 0:9, Esler a Bandik po 3, Zámečník, Baláž, Sakáč.

O 5. – 6. miesto: ŠK Vrakuňa B – FA Lafranconi 3:4, Hittner 2, Šesták – Niepel, Lamprecht (PK), Sabo, Lechnický.

Zápas č. 1: ŠK N. Dedinka – Slovan Ivanka p./Dun. A 5:5, na pok. kopy 3:2, Varga 3, Bognar, Marušinec – Smriga 2, Walzer 2 (1 z 11 m), Glodič.

Zápas č. 2: ŠKO Miloslavov – ŠK Žolík Malacky 0:7, Kráľ 2 (1 z 11 m), Kavecký, Pollák, Šimek, Švarc, Josimovič.

Stretnutia rozhodovali Miroslav Ťažký a Samuel Stolárik.

Celkové poradie strelcov po poslednom 7. kole: 

15 gólov – Voška (Miloslavov), Kazimír (Ivanka B), Džurný (Cajla),

12 gólov – Gyurösi (Vrakuňa B), Vančo (Lamač),

10 gólov – Harmata (Lamač), Hromádka (NMŠK A),

9 gólov – Rigová (D. Lužná), Varga (Modra), Bognar (N. Dedinka), Pollák (Žolík),

8 gólov – Ašványi (Vrakuňa A), Kochan (Ivanka A), Turner (Ivanka B), Bobovský (Cajla), Kavecký (Žolík),

7 gólov – Víg (I. Petržalka A), Starinský (Lafranconi), Húska (Miloslavov), Hukel (NMŠK B), Hurný (Rača), Baričič (Šenkvice), Rigo (NMŠK A), Glodič, Smriga (Ivanka A),

6 gólov – Handlovská (Ivanka A), Mikula, Gerhát (I. Petržalka A), Dubský (Vrakuňa A), Repovský, Varga (N. Dedinka), Senechkin, Landsmeer (NMŠK A), Trabalka (I. Petržalka B), Mil. Katrenčík (Vajnory), Švarc, Kráľ (Žolík),

5 gólov – Drobec (Ivanka A), Vadovič (N. Dedinka), Čavoš (Ivanka B), Krajčí (Kalinkovo), Esler (Rovinka A), Hittner (Vrakuňa B), Lamprecht, Niepel (Lafranconi), Josimovič, Šimek (Žolík),

4 góly – Luknár, Krpelan (Rača), Zapletal, Walzer (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Pečeň (Žolík), Boháč, Madleňák (Miloslavov), Hiadlovsky (Lafranconi), Tondra (Senec), Lukovský (Šenkvice), Duban (Modra), Dúbravka, Ďurák (NMŠK A), Prokop, Neštrák, Dananaj (FKP Dúbravka), Sabo (Lamač), Bandik (Rovinka A),

3 góly – A. Useini, Urbanec, Jurčík (Modra), Maniur, Kusý, Tiko (NMŠK B), Molnár (Kalinkovo), Ryzner (Lamač), Sorbyová, Bobek (FKP Dúbravka), Fedorco, Vodera, Gajdoš (Rovinka B), Žák (Lafranconi), Kysela, Šooš (NMŠK A), Vitáloš, Algayer (Senec), Poliačik (I. Petržalka B), Rothbauer, Sukič, Krištofič (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Bak (I. Petržalka A), Repkovský (NMŠK B), Palčák, Janek (Vajnory), Šesták (Vrakuňa B), Babača (Šenkvice),

2 góly – Brňák, Chvostek, Swan, Mojžiš (Rača), Salkovič (Ivanka A), Schneider, Baka, Rózsa, Pridený (Kalinkovo), Hvolka, Beško, Sačurovský (FKP Dúbravka), Danihel, Kováč, Valent (Žolík), Moniss, Potisk (Rovinka B), Hinca, Púčik (Miloslavov), Palko, Foltanovic (Cajla), Hudec, Adamovič, Pajerský, Sukič (Vrakuňa B), Peťovský, Kakaš, Baňas (Senec), Krásny, Košč, Adamčiak (D. Lužná), Fišer, Habáň, Horváthová, Zámečník, Sakáč (Rovinka A), Šarmír, Mifka, Jurícek (Šenkvice), Sláviček (I. Petržalka B), Huber, Lechnický, Sabo (Lafranconi), Marosz, Fröhlich (Ivanka B), Malík (Lamač), Kintler (Modra), Marušinec (N. Dedinka),

1 gól – Žitný, Taufer, Pitoňák (Rača), Artim, Senechkin (NMŠK B), Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Gajdoš, Kvašňovský, Záhorák (Kalinkovo), Kreutz (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic (Modra), Sopko, Veisman, Vicen (Žolík), Gál, Bandík, C. Mihál, Komár, Vozáry (Rovinka B), Tomka, Foltín, Kobza (Lamač), Miškerik, Janáč, Rusnák (Cajla), Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay, Pravda (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov), Maniur, Hukel, Čačo, Hlavačka, Polom (NMŠK A), Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Greschner, Dubský (Vrakuňa B), Suchánek, Pokorný, Raček (Ivanka B), Végh, Nagy, Chmúra, Kopček, Knoška, Tužinský, Šušaník, Palkovič (Senec), Harenčár, Kraľovič (Lafranconi), Krásny, Grega, Hrazdílek, Turkovičová, Szabo (D. Lužná), Juraj Gretsch, Weber, Greschner (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš (N. Dedinka), Baláž, Šin, Tožička, Bandik (Rovinka A), Klein, Lanator (Šenkvice), Reingraber, Kusala, Lazo, Královič, Toman (Vajnory), Janočko (I. Petržalka B).

Finálová časť ml. žiaci – 22. 2. 2020 /sobota/ Športová hala Domu Športu, Junácka 6, Bratislava:

 1. semifinále: o 9,00 hod. ŠK N. Dedinka – ŠKO Miloslavov 
 2. semifinále: o 9,50 hod. ŠK Žolík Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji  

O 3. miesto /porazení/  –  o 10.40 hod. Finále o 1. miesto /víťazí/ – o 11.30 hod. 

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (9.2.2020 – Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina-BA)

Skupina A – posledné 7. kolo:

MFK Záh. Bystrica B – FK Rača A 0:10, Fontány 3, Taufer a Hurný po 2, Hudák, Pázmány, Mikuš. Iskra Petržalka – ŠK Vrakuňa 7:2, Berrettini, Zeman a Neupauer po 2, Vereš – Markovič, Pír. ŠK Šenkvice – Slovan Ivanka p/Dun. 3:4, Gura, Moravčík, Koník – Svoboda 2, Horváth, Melioris, ČK: Schwarz, ŽK: Koník (obaja Šenkvice).

 1. Ivanka             6    6    0    0    33:8    18
 2. Rača A            6    4    1     1    31:12   13
 3. Šenkvice         6    4    0    2    47:12   12
 4. I. Petržalka     6    2    0    4    18:27    6
 5. D. N. Ves        6    1    1    4    18:33    4
 6. Vrakuňa          6    1    1    4    15:33    4
 7. Z. Bystrica B   6    1    1    4    11:48    4

Poradie strelcov: 15 gólov – Svoboda (Ivanka), 14 – Mundok, Moravčík (Šenkvice), 7 – Perduk (D. N. Ves), Neupauer (I. Petržalka), 6 – L. Šimočko (D. N. Ves), Podmanický (Ivanka), 5 – Knap, Fontány (Rača), Koník (Šenkvice), 4 – Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák (Šenkvice), Taufer, Mikuš, Hudák (Rača), Melioris (Ivanka), 3 – Roller, Held (Ivanka), Barnáš, Markovič (Vrakuňa), Hurný (Rača), 2 – Kaniansky, Pečadný (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka, Čajkovič (Vrakuňa), Štepanovský, Pázmány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina, Vereš, Berrettini, Zeman (I. Petržalka), 1 – Hlavatý (D. N. Ves), Juráš (I. Petržalka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Znamenáček (Z. Bystrica B), Grus, Potočný, Bariny, Panenka, Borza, Gura (Šenkvice), Almáši, Steiner (Rača), Hájek, Depperu, Lacko, Czaja, Pír (Vrakuňa), Petrovský, Horváth (Ivanka).

Skupina B – posledné 7. kolo:

MFK Záh. Bystrica A – Slovan Modra 1:1, Mader – Tichý. Žolík Malacky – NMŠK 1922 B 7:0, Michalica 3, Gulbiš 2, Višváder, Geleta. FK Lamač – FKP Dúbravka 1:20, Vančo – Kaniansky 6, Briestenský 4, Račkay, Hoffmann a Berki po 2, Poliak, Šogor, Hanzel, Ivak.

 1. Žolík Malacky    6    6    0    0    37:6    18
 2. FKP Dúbravka   6    5    0    1    56:14  15
 3. Modra                 6    3    1    2    21:15  10
 4. Z. Bystrica A       6    3    1    2    20:14  10
 5. Lamač                 6    1    1    4      9:38    4
 6. Rača B                6    1    0    5    20:38    3
 7. NMŠK 1922 B    6    0    1    5      8:46    1

Poradie strelcov: 15 gólov – Kaniansky (Dúbravka), 12 – Briestenský (Dúbravka), 9 – Hoffmann (Dúbravka), 8 – Tichý (Modra), Michalica Žolík), 7 – Steiner (Rača B),  6 – Šauša (Žolík), Šogor (Dúbravka), 5 – Danihel (Žolík), Ševčík, Prokop (Z. Bystrica A), Račkay (Dúbravka), 4 – Zatkovský, Mozolík, Urbanovský (Modra), 3 – Mikuš, Fabšo (Rača), Tabaček (Modra), Gulbiš (Žolík), Vančo (Lamač), 2 – Sanz (Lamač), Macek, Švarc, Višváder (Žolík), D. Lenčeš, Morávek, Mader (Z. Bystrica A), Berki, Poliak (Dúbravka), 1 – Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil, Alievski, Podolský, Gulej, Cvacho (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Obernauer, Ištvánffy, Vajcík, Bartolčič, Kovtun (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček, Ivančo (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik, Hanzel, Ivak (Dúbravka), Geleta, Halámek, Daniel, Gašpar, Orgoň (Žolík).

Stretnutia rozhodoval Milan Kardelis a Andrej Vanek.

Celkové poradie strelcov po poslednom 7. kole: 

15 gólov – Svoboda (Ivanka), Kaniansky (Dúbravka),

14 gólov – Mundok, Moravčík (Šenkvice),

12 gólov – Briestenský (Dúbravka),

9 gólov – Hoffmann (Dúbravka),

8 gólov – Tichý (Modra), Michalica (Žolík),

7 gólov – Perduk (D. N. Ves), Neupauer (I. Petržalka), Steiner (Rača B),

6 gólov – L. Šimočko (D. N. Ves), Podmanický (Ivanka), Šauša (Žolík), Šogor (Dúbravka),

5 gólov – Knap, Fontány (Rača), Koník (Šenkvice), Danihel (Žolík), Ševčík, Prokop (Z. Bystrica A), Račkay (Dúbravka),

4 góly– Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák (Šenkvice), Taufer, Mikuš, Hudák (Rača), Melioris (Ivanka), Zatkovský, Mozolík, Urbanovský (Modra),

3 góly – Roller, Held (Ivanka), Barnáš, Markovič (Vrakuňa), Hurný (Rača), Mikuš, Fabšo (Rača), Tabaček (Modra), Gulbiš (Žolík), Vančo (Lamač),

2 góly – Kaniansky, Pečadný (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka, Čajkovič (Vrakuňa), Štepanovský, Pázmány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina, Vereš, Berrettini, Zeman (I. Petržalka), Sanz (Lamač), Macek, Švarc, Višváder (Žolík), D. Lenčeš, Morávek, Mader (Z. Bystrica A), Berki, Poliak (Dúbravka),

1 gól – Hlavatý (D. N. Ves), Juráš (I. Petržalka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Znamenáček (Z. Bystrica B), Grus, Potočný, Bariny, Panenka, Borza, Gura (Šenkvice), Almáši, Steiner (Rača), Hájek, Depperu, Lacko, Czaja, Pír (Vrakuňa), Petrovský, Horváth (Ivanka), Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil, Alievski, Podolský, Gulej, Cvacho (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Obernauer, Ištvánffy, Vajcík, Bartolčič, Kovtun (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček, Ivančo (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik, Hanzel, Ivak (Dúbravka), Geleta, Halámek, Daniel, Gašpar, Orgoň (Žolík).

Finálová časť st. žiakov – 22. 2. 2020 /sobota/ hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava:

 1. semifinále: o 12,30 hod. FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FKP Dúbravka Bratislava
 2. semifinále: o 13,20 hod. ŠK Žolík Malacky – FK Rača Bratislava

O 3. miesto /porazení/  –  o 14.10 hod. Finále o 1. miesto /víťazí/ – o 15.00 hod. 

Anton Valovič, ktorý má nos na talenty, oslávil 60 rokov

Anton Valovič, jeden z najlepších, najznámejších a najuznávanejších mládežníckych trénerov v sobotu 8. februára oslávil veľké životné jubileum 60 rokov. Trénerskému remeslu sa venoval viac ako 40 rokov.  Jeho rukami za ten čas prešli stovky talentov a viacerí z nich sa stali výbornými futbalistami.

Dubovský, Kinder, Hamšík, Škrtel, Németh, Mucha, Šesták, Janočko, Zabavník, Vittek, Mak… Menoslov hráčov, ktorých kariéru formoval, je dlhý. Nájdu sa však aj takí, ktorých mená verejnosti už nič nehovoria. A patrili vo Valovičovom trénerskom pôsobení do desiatky najväčších talentov, aké Slovensko malo.

Mládežnícke výbery od 15 do 19 rokov viedol v 276 medzištátnych zápasoch proti súperom z 52 krajín. Postúpil s nimi šesťkrát na ME a vybojoval bronz a dve piate miesta. Na MS 1993 sedemnásťročných v Japonsku obsadil s posledným československým výberom piatu priečku.  Proti jeho zverencom stáli aj mladíci, ktorí sa neskôr vypracovali na svetových hráčov.  Sú to Taliani Totti či Buffon, Holanďan Seedorf, Čech Rosický či Angličania Gerrard, Owen a Rooney, najlepší strelec v histórii  anglickej reprezentácie a rekordného 20-násobného majstra Manchestru United.

Všade kde pôsobil zanechal hlbokú stopu. Či to už bolo v Slovane, v štruktúrach SFZ a tiež aj v Interi. Má totiž jednu ohromnú vlastnosť, bez ktorých mládežnícki tréneri nemôžu byť úspešní. Nos na talenty.  V Slovane formoval azda najväčší talent v novodobej histórii slovenského futbalu Petra Dubovského, výborného strelca Szilárda Németha a tiež aj Mareka Hamšíka. A zásluhou Valoviča sa z Martina Škrtela stal stopér európskej triedy. Štvornásobný Futbalista roka k nemu na reprezentačný zraz tímu do 18 rokov prišiel ako útočník, ale do klubu AS Trenčín sa vrátil už ako stopér.

Anton Valovič, najskúsenejší slovenský mládežnícky tréner je už siedmy rok športovým riaditeľom FKM Karlova Ves Bratislava, kde odvádza tradične výbornú prácu. Známe je totiž jeho príkladné nasadenie, chuť, elán a dôslednosť popasovať sa s hocijakým problémom.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a OBFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a aby sme sa s ním ešte dlho stretávali na futbalových ihriskách.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Obsadenie R ZT 15.-16.2. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 4. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“   

16.2. 9.00 Malinovo – Miloslavov  Kakaščik, Tramita, Hajnala    

16.2. 11.00 Ivanka p/D – NMŠK 1922  Hajnala, Tramita, Kakaščik   

16.2. 17.00 Most p/B – S. Grob  Bogdáň, Krčová, Volek    

HP UT FC Petržalka – skupina „B“

16.2. 9.00 D. N. Ves – Lamač  Cvengroš, Dujava, Vanek    

16.2. 15.00 Rusovce – Jablonové  Lauer, Uram, Tománek      

16.2. 17.00 Kalinkovo – Vrakuňa  Tománek, Uram, Lauer

HP UT NTC Senec – skupina „C“

16.2. 9.00 Veľká Mača – Kráľová p/S  Ďurčo, Szakáll, Choreň    

16.2. 11.00 Báhoň – N. Dedinka  Choreň, Szakáll, Ďurčo  

16.2. 13.00 Bernolákovo – Jelka  Henček, Kardelis, Klúčik

Zimný turnaj dorast – 4. kolo

HP UT Montostroj Senec 

15.2. 10.00 Šamorín – Rača  Farkaš, Dujava P. (AR2) za ObFZ-v

15.2. 12.00 Zohor – Bláhová  Dujava P. (R) za ObFZ-v, Farkaš

HP UT Iskra Petržalka   

16.2. 9.30 Ivanka p/D – NMŠK 1922  Šusták, Veselý za ObFZ-m

16.2. 11.30 D. N. Ves – Žolík Malacky  Veselý, Šusták za ObFZ-m  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.30 ZO DŇA 07.02.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

Disciplinárna  komisia

U.č.225: Patrik Grman 1269042 (FC Jelka, ZT-seniori), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 27.01.2020 /10.-€/.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie ZT, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.226: Adrián Pintér  1168595  (FK Veľká Mača, ZT- seniori) , od 3.02.2020 / bez poplatku/

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.227: Samuel Mifkovič 1305413 (FC Zohor, ZT- dorast), vylúčený za HNS, udretie hráča do tela nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 3.02.2020 /10.-€/.

U.č.228: Radoslav Šipoš 1297086 (FK Blahová, Bellova Ves, ZT- dorast), vylúčený za HNS, sotenie do rozhodcu zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa 49/1d DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.49/2d DP, od 2.02.2020 /10.-€/.

U.č.229: Erik Novotný 1289691 (FK Blahová, Bellova Ves, ZT- dorast), vylúčený za HNS, hrubá urážka rozhodcu, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 2.02.2020 /10.-€/.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa

podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ).

Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať.

Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ súťaž PMA1, PMB1, PMC1 – zmeny hracieho dňa stretnutí

16.kolo: FA Lafranconi – FKP Dúbravka, NE 24.5.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

18.kolo: FA Lafranconi – FK Dúbravka, NE 7.6.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6: 2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7: 2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM žiada účastníkov súťaže PMD U8, aby do 10.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk

Nahlásené termíny:

sk.C: FK Dúbravka – T6 sobota 2.5. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: FC Rohožník – T6 sobota 2.5. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: ŠK Závod – T5 sobota 18.4. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: FC IMAS – T8 sobota 30.5. od 10,00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Atletiko Zálesie – T8 sobota 30.5. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: Slovan Ivanka – T6 nedeľa 3.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: OFK Dunajská Lužná – T7 sobota 16.5. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

c/ Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia 7. kola ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Program posledného 7. kola mladších žiakov – 8.2. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h O 23.miesto: Iskra Petržalka „B“ TJ Rovinka  „B“
09,30 h O 21. miesto: NMŠK 1922 „B“ OFK Dun. Lužná
10,15 h O 19. miesto: FK Rača Ivanka p./Dunaji „B“
11,00 h O 17. miesto:  FK Vajnory FKP Dúbravka
11,45 h O 15. miesto:  ŠK Šenkvice FK Lamač BA
12,30 h O 13. miesto:  SCF Kalinkovo NMŠK 1922 „A“
13,15 h O 11. miesto:  FC Slovan Modra CFK Pezinok Cajla
14,00 h O 9. miesto:  ŠK Vrakuňa „A“ MŠK Senec
14,45 h O 5. miesto:  Iskra Petržalka „A“ TJ Rovinka  „A“
15,30 h O 5. miesto:  ŠK Vrakuňa „B“ FA Lafranconi
16,15 h zápas č.1 ŠK Nová Dedinka Ivanka p./Dunaji „A“
17,00 h zápas č.2 ŠKO Miloslavov ŠK Žolík Malacky

Finálová časť ml.ž. – 22.02.2020/ sobota / športová hala Domu Športu, Junácka 6, Bratislava:

Víťaz zápasu č.1 bude zaradený v prvom semifinále  pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2  bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4.  Hrá sa systémom 1-4 o 9,00 h., 2-3 o 9,50 h. O 3. miesto – 10,40 h., finále – 11,30 hod.

Program posledného 7. kola starších žiakov – 9.2. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FKM Dev. N. Ves FK Rača „B“ Priat.zápas
10,00 h MFK Záh. Bystrica „B“ FK Rača „A“  
11,00 h MŠK Iskra Petržalka ŠK Vrakuňa  
12,00 h ŠK Šenkvice Ivanka p/Dunaji  
13,00 h MFK Záh. Bystrica „A“ FC Slovan Modra  
14,00 h ŠK Žolík Malacky NMŠK 1922 „B“  
15,00 h FK Lamač FKP Dúbravka  

Finálová časť st. ž. – 22.02.2020 /sobota/ hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava : Prvý v skupine „A“ bude zaradený v prvom semifinále  pod č. 1, druhý zo skupiny „B“ bude zaradený pod č. 4, prvý v skupine „B“  bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a druhý zo skupiny „A“ bude zaradený pod č. 3. Hrá sa systémom 1-4 o 12,30 h.,  2-3 o 13,20 h. O 3. miesto – 14,10 h., finále – 15,00 h.

Komisia rozhodcov a delegátov   

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Pozvánky a program oboch seminárov boli ich účastníkom poslané mailom.

Ospravedlnenia: Tramita 7.-9.2.; Polák 15.-16.2.

Trénersko – metodická komisia   

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu semináraV prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín marec – jún 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb. Predbežné prihlášky posielajte na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihlášky nájdete na stránke bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 26.02.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marián Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Pavol Jančovič UEFA A
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Tomáš Kállay UEFA B
12 ŠK Bernolákovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Miroslav Karhan UEFA PRO
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Tibor Horváth UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčák UEFA B
9 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Dušan Vulin UEFA B
11 FK Karpaty Limbach Miroslav Chvíla UEFA A
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

 Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Február:
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Marec:
23.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
24.03.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
Apríl:
06.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
07.04.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
21.04.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U14
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
06.05.2020 Triangel BFZ U13 – bez hráčov FA U13
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
11.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
12.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U13,U14
20.05.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U14
26.05.2020 Celodenný zraz BFZ U13 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U13
26.05.2020 TZ/TC PPT SFZ ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12,U14
Jún:
02.06.2020 KZ BFZ U12 – bez hráčov FA BFZ U12
03.06.2020 KZ BFZ U14 – s hráčmi FA BFZ U14
03.06.2020 Finále – Grassroots Cup U13 Kluby U13
08-09.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
08.06.2020 PZ BFZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, U13
09-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14
11-12.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
21.06.2020 MSR U14/U15 U14,U15
22.06-26.06.2020 Letné športové sústredenie U12, U13 – bez hráčov FA a ÚTM U12,U13

SFZ v spolupráci s BFZ organizuje v jarnej časti sezóny 2019/2020 futbalový turnaj „GRASSROOTS CUP U13“ pre kluby mimo FA a ÚTM (II.liga + III.liga). Projekt prebieha na mini-ihriskách s umelou trávou, kde sa hrá systémom 4+1 v termíne od 1.4.2020 do 8.5.2020. V každom regióne prebehne základne kolo, následné celoslovenské finále sa odohrá 10.6.2020. Bližšie informácie ako hrací čas a vylosovanie turnaja, budú zverejnené po presnom počte nahlásených tímov.

V prípade záujmu o organizáciu turnaja (pre klub zabezpečené MTZ od SFZ) alebo účasť na turnaji sa môžete informovať na: eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk.

Zmeny v obsadení R ZT 8.-9.2. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 3. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“ – dozor Marczell    

9.2. 13.00 Most p/B – Malinovo  Štofik (R) za Ďurča, Kakaščik, Gosiorovský

HP UT NTC Senec – skupina „C“ – dozor Keller

9.2. 9.00 N. Dedinka – Bernolákovo  Pati Nagy (R) za Malárika, Piatka, Malárik (AR2) za Pati Nagya    

9.2. 11.00 Jelka – Kráľová p/S  Malárik (R) za Pati Nagya, Piatka, Pati Nagy (AR2) za Malárika    

MěFS Brno víťazom 22. ročníka Attract Kerobaj CUP 2020, bratislavské výbery na medailových miestach

Výborná divácka kulisa a solídne športové výkony charakterizovali 22. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja prípraviek U-11 Attract Kerobaj Cup 2020, ktorého organizátormi boli Bratislavský futbalový zväz v spolupráci s Magistrátom hl. mesta Bratislavy a firmou Attract Kerobaj. Jeho víťazom sa po siedmich rokoch stal výber  MěFS Brno, ktorý v kvalitne hranom finále zdolal výber ObFZ Bratislava-mesto 3:1 (2:0).

Účastníci turnaja v sobotu 1. februára v športovej hale bratislavského Domu športu boli už tradične rozdelení do dvoch štvorčlenných skupín a podujatie malo opäť výbornú  športovú a spoločenskú úroveň. V A-skupine hrali ObFZ Bratislava-mesto, OFS Brno venkov, ObFZ Topoľčany a ObFZ Dunajská Streda. V B-skupine sa stretli ObFZ Bratislava-vidiek, MěFS Brno, výber  Györ-Moson-Sopron a ObFZ Trnava.

Obidva bratislavské výbery si veľmi dobre počínali a ObFZ Bratislava-vidiek prvý raz v histórii skončil na medailovom mieste! Mestský bratislavský FZ po vlaňajšom treťom mieste skončil druhý, jedine vo finále nestačil na MěFS Brno. Jeho tréner Milan Adámek, ktorý pôsobí v FK Rača nám povedal: ,,Celkovo sme spokojní s druhým miestom, aj keď po štyroch víťazstvách v rade sme chceli ešte viac, teda víťazstvo na turnaji. Vo finále sme v prvom polčase zaspali, súper na nás vyletel a strelil nám dva góly. A keď sme už prehrávali 0:3,vtedy sa už ťažko dalo niečo urobiť s výsledkom. Druhý polčas však z našej strany bol skvelý, náš výborný výkon ocenil aj náš súper, ktorý nám k nemu zagratuloval. Finále splnilo očakávanie, malo kvalitnú úroveň, Brnu sme nič nedali zadarmo. Sme teda veľmi radi, že sme sa ukázali v dobrom svetle. V tejto sezóne to bol pre nás druhý turnaj a zaujímavé je, že ten prvý v Brne sme vyhrali a tento raz bol úspešnejší výber z Moravy. Je dobré, že tento turnaj existuje a nech aj ďalšie ročníky majú takú dobrú úroveň.“

Výborným tretím miestom v kvalitnej konkurencii sa prezentoval vidiecky výber jedenásťročných hráčov. Po druhom mieste v základnej skupine a semifinálovej prehre s bratislavským mestským tímom si v súboji o bronzovú priečku poradili s výberom rovesníkov z ObFZ Topoľčany 4:2. ,,S pôsobením na tomto turnaji sme veľmi spokojní. V štyroch zápasoch  sme okrem semifinálového súboja s ObFZ Bratislava-mesto vyhrávali, žiaľ, nedotiahli sme ich do víťazného konca. Zrejme nám chýbala akási vodcovská osobnosť, ale chlapci ako kolektív zahrali dobre. Pravda, stále máme na čom pracovať. Teší ma, že práca s každým týmto výberom, s ktorým začíname o rok skôr, začína prinášať pekné ovocie,“ hovorí predseda komisie mládeže ObFZ Bratislava-vidiek Ivan Konečný, ktorý nevynechal ani jeden ročník tohto turnaja.  A v 22. ročníku sa konečne dočkal medailového umiestnenia.

V zaujímavom bratislavskom derby mal predsa len navrch mestský výber. ,,Vo svojom strede mal hráčov z akadémie Slovana a Petržalky. V posledných rokoch  sa obidva výbery U11 mesto a vidiek stretávajú v priateľských zápasoch s tým, že  tam nehrávajú chlapci, ktorí hrávajú prípravkársku I. ligu, ale čisto iba bratislavské súťaže. Takže tieto stretnutia sú dosť vyrovnané. A aj touto cestou ďakujem vedeniu ObFZ Bratislava-vidiek za maximálnu ústretovosť a podporu mládežníckeho futbalu,“ dodal ešte Ivan Konečný.

Samozrejme, slovo dostal aj ten najpovolanejší, Ladislav Jaborek,  majiteľ firmy Attract Kerobaj. ,,Som veľmi rád, že spoločne s predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom sme sa rozhodli potiahnuť ďalej tento turnaj minimálne do jeho štvrťstoročia. V tomto ročníku sme troška zmenili jeho systém, keď sme sa sústredili na oblastné a regionálne zväzy. Aj z tohto dôvodu sme tentoraz na turnaj nepozvali víťaza predchádzajúcich dvoch ročníkov MTK Budapešť. Neboli tu teda kluby, uvidíme či pri tomto modeli ostaneme, alebo sa vrátime k pôvodnému. Veľmi ma uchvátila výborná kulisa turnaja a tiež a úspešné vystúpenie obidvoch bratislavských výberov. Vo finále bolo družstvo MěFS Brno o niečo lepšie, pre mňa osobne je však najdôležitejšie, že turnaj vždy ponúka zaujímavú konfrontáciu so zahraničnými mužstvami. Takto sa nadväzujú popri športových výkonov aj nové kamarátstva.“ 

Turnaj veľmi pozorne sledoval aj Michal Salenka, predseda TMK BFZ. ,,Jeho úroveň bola v porovnaní s minulým rokom o niečo slabšia, lebo títo jedenásťroční chlapci z hľadiska individuálnej hernej činnosti by už mali viac ovládať loptu. Vo finále narazili na seba dve najlepšie mužstvá, ktoré mali vo svojom strede  hráčov pôsobiacich v najvyšších žiackych súťažiach. Jednoznačne u nich prevládala najväčšia kvalita, hrali rýchlo, dynamicky, na dva-tri dotyky. Úplne ináč riešili herné situácie, ako ostatné tímy.  Keď porovnám Trnavu, Topoľčany a Dunajskú Stredu, tak ich chlapci hrajú nižšie regionálne súťaže bez družstiev na úrovni ÚTM.  Takže z tohto pohľadu  to bol taký dosť značný rozdiel. Bratislavské výbery dobre obstáli, prekvapil  ma však pekný divácky záujem o tento turnaj. A keby tu hral Spartak Trnava,  tak povzbudzovanie na tribúne by bolo ešte väčšie. Celkovo môžem konštatovať, že 22. ročník Attract Kerobaj Cup prebehol k úplnej spokojnosti všetkých zúčastnených mužstiev.“

Predseda BFZ Juraj Jánošík nám na margo turnaja povedal: ,,Bolo vidieť, že má už nielen veľmi dobrú tradíciu, ale aj kvalitnú úroveň. Som rád, že sa o ňu pričinili aj obidva bratislavské výbery. Dvadsať ročníkov potiahla firma Attract Kerobaj na čele s  jej majiteľom Lackom Jaborkom a odvtedy BFZ pomáha s organizáciou tohto turnaja. Moje poďakovanie zasa patrí predsedovi BSK Jurajovi Drobovi, viceprimátorovi mesta Bratislavy Jurajovi Káčerovi, SFZ, BFZ a  sponzorom za podporu tohto tohto turnaja a rozvoja mládežníckeho futbalu. Už teraz sa všetci tešíme na 23. ročník Attract Kerobaj Cup.“

Alexander Teleky, predseda komisie mládeže BFZ mal takýto pohľad na turnaj: ,,Organizačne bol za posledné roky najlepšie pripravený.  Za to patrí vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili, vyzdvihol by som hlavne prácu Ivana Konečného.  Podujatie malo znova dobrú športovú a spoločenskú úroveň bez rušivých momentov na ihrisku a tiež v plnom hľadisku. Chcem sa poďakovať všetkým klubom, hráčom, realizačným tímom, rozhodcom a divákom za ich vysoko športový a korektný prístup k všetkým zápasom. Celkovo sa prejavila vyššia kvalita obidvoch finalistov, Brna a ObFZ Bratislava-mesto. Takáto medzinárodná konfrontácia pomáha mladým hráčom k zvyšovaniu ich futbalovej kvality. Z pohľadu nášho BFZ okrem výberu mesta potešil dobrou hrou a hlavne umiestnením aj výber vidieka.“ 

Pavel Príkopa spolu s Ladislavom Jaborkom založili tento turnaj pred 22. rokmi. Potešilo ho, že aj aktuálny 22. ročník Attract Kerobaj Cup 2020 splnil očakávanie. ,, Som osobne veľmi rád, že tento turnaj prípraviek U11 patril opäť medzi najlepšie ročníky v doterajšej histórii po organizačnej stránke. V kvalitnom finále narazili na sebe dve najlepšie družstvá v turnaji, ktoré ukázali veľmi dobrú výkonnosť. Vyzdvihol by som však aj  3. miesto nášho výberu ObFZ Bratislava-vidiek, ktorý sa konečne dočkal medailového umiestnenia a každým rokom sa snaží napredovať. Aj toto cestou sa chcem poďakovať Magistrátu hl.mesta Bratislavy a vedeniu BFZ za podporu tohto medzinárodného turnaja a tiež všetkým aktérom, ktorí sa podieľali na jeho kvalitnej organizácii a sponzorovaní. Poďakovanie patrí aj Peťkovi Rybárovi,  Ľubke Kleinovej a Katke Jelínkovej, ktorí sa vzorne starali o pozvaných hostí vo VIP priestoroch, ako aj Jožkovi Slezákovi a Františkovi Šmídovičovi, ktorí zabezpečovali pre družstvá občerstvovací servis počas turnaja”.

Organizátori turnaja vyhlásili za najlepšieho brankára Kristófa Liptáka z výberu ObFZ Dunajská Streda, najlepším hráčom bol Filip Maderič z OBFZ Bratislava-mesto a najlepším strelcom s 11 gólmi sa stal András Steszli z výberu župy Györ-Moson-Sopron. Ceny, poháre, diplomy, medaile, krásne torty družstvám a najlepším jednotlivcom turnaja odovzdali Juraj Jánošík, predseda BFZ, Ladislav Jaborek, majiteľ firmy Attract Kerobaj, Milan Služanič, prvý predseda SFZ, Marián Horský, prvý predseda BFZ, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Ivan Hrdlička, bývalý reprezentant, víťaz PVP z roku 1969 a hráč ŠK Slovan Bratislava,  Justín Javorek, ligový brankár a tréner viacerých ligových mužstiev a Alexander Teleky, predseda KM BFZ. Turnaj sledovali aj Miroslav Baxa, predseda ObFZ Bratislava-vidiek,Vladimír Wänke, bývalý generálny sekretár SFZ, Zoltán Csoka, bývalý známy funkcionár DAC Dunajská Streda a Peter Špilák, predseda TJ Trnávka.

Celý turnaj moderoval Michal Salenka a pred 250 divákmi rozhodovali Martin Křivan a Peter Jaborek.

ATTRACT KEROBAJ CUP 2020 VO VÝSLEDKOCH:

Skupina A:

ObFZ Bratislava-mesto – ObFZ Dunajská Streda 9:0, Kovář a Ricotti po 3, Maderič 2, Škrabák.

OFS Brno-venkov – ObFZ Topoľčany 2:3, Kudělka 2 – Paulovič, Rusňák, M. Macho.

ObFZ Bratislava-mesto – OFS Brno-venkov 5:1, Jančo, Vašíček, Marcelli, Kovář, Ricotti – Ošmera.

ObFZ Dunajská Streda – ObFZ Topoľčany 1:4, Tomaček – Paulovič, Rusňák, Jánošík, M. Macho.

ObFZ Topoľčany – ObFZ Bratislava-mesto 0:8, J. Červinka, Jančo, Maderič, Demjan, Kovář, Ricotti, Gjakova, L. Červinka.

OFS Brno-venkov – ObFZ Dunajská Streda 2:4, Huczman, Krejčí – Herberger, Vass, Tomaček, Szabad.

 1. ObFZ Bratislava-mesto     3    3   0   0    22:1     9
 2. ObFZ Topoľčany               3    2   0   1     7:11    6
 3. ObFZ Dunajská Streda     3    1   0    2    5:15    3
 4. OFS Brno-venkov             3     0   0   3    5:12    0

Poradie strelcov: 5 – Kovář, Ricotti (ObFZ Ba-m), 3 – Maderič (ObFZ Ba-m), 2 – Kudělka (OFS Brno-v), Paulovič, Rusňák, M. Macho (Topoľčany), Jančo (ObFZ Ba-m), Tomaček (D. Streda), 1 – Škrabák, Vašíček, Marcelli, J. Červinka, Demjan, Gjakova, L. Červinka (ObFZ Ba-m), Jánošík (Topoľčany), Ošmera, Huczman, Krejčí (OFS Brno-v), Herberger, Vass, Szabad (D. Streda)

Skupina B:

ObFZ Bratislava-vidiek – ObFZ Trnava 4:4, Klus, Adriaensen, Šimek, Kalakaj – Bodiš 2, Zemko, Holec.

MěFS Brno – Györ-Moson-Sopron 6:0, Zdráhal 2, Lužný, A. Viktorín, Dvořák, Navrátil.

ObFZ Bratislava-vidiek – MěFS Brno 3:6, Šimek 2, Palaj – T. Viktorín 3, Lužný, Dvořák, Podroužek.

ObFZ Trnava – Györ-Moson-Sopron 4:4, Bodiš 3, B. Nejedzchleb – Steszli 4.

ObFZ Bratislava-vidiek – Györ-Moson-Sopron 3:3, Danek, Adriaensen, Kalakaj – Steszli 3.

MěFS Brno – ObFZ Trnava 5:1, Dvořák 2, Maleček, Podroužek, Ivanya – Bodiš.

 1. MěFS Brno                       3       3       0       0     17:4       9
 2. ObFZ Bratislava-vidiek     3       0       2      1      10:13     2
 3. ObFZ Trnava                    3       0       2      1        9:13     2
 4. Györ-Moson-Sopron         3       0       2      1        7:13     2

Poradie strelcov: 7 – Steszli (Gy-Mo-So), 6 – Bodiš (Trnava), 4 – Dvořák (MěFS Brno), 3 – Šimek (ObFZ Ba-v), T. Viktorín (MěFS Brno), 2 – Zdráhal, Lužný, Podroužek (MěFS Brno), Adriaensen, Kalakaj (ObFZ Ba-v), 1 – Zemko, Holec, B. Nejedzchleb (Trnava), Klus, Palaj, Danek (ObFZ Ba-v), A. Viktorín, Navrátil, Maleček, Ivanya (MěFS Brno).

Stretnutia o umiestnenie:

1.semifinále: ObFZ Bratislava-mesto – ObFZ Bratislava-vidiek 5:1, Demjan a Kovář po 2, Pokus – Hergott.

2.semifinále: ObFZ Topoľčany – MěFS Brno 0:4, Zdráhal 2, A. Viktorín, Dvořák.

O 7. miesto: OFS Brno-venkov – Györ-Moson-Sopron 3:5, Merel, Júza, Němec – Steszli 4, Gerg.

O 5. miesto: Dunajská Streda – ObFZ Trnava 0:3, A. Nejedzchleb, Bodiš, Žemľa.

O 3. miesto: ObFZ Bratislava-vidiek – ObFZ Topoľčany 4:2, Šimek 2, Šutlák, Hergott – Paulovič, Rusňák.

FINÁLE: ObFZ Bratislava-mesto – MěFS Brno 1:3 (0:2), J. Červinka – Maleček, A. Viktorín, Pochop.

Celkové poradie strelcov: 11 – Steszli (Gy-Mo-So), 7 – Kovář (ObFZ Ba-m), Bodiš (Trnava), 5 – Ricotti (ObFZ Ba-m), Dvořák (MěFS Brno), Šimek (ObFZ Ba-v), 4 – Zdráhal (MěFS Brno), 3 – Maderič, Demjan (ObFZ Ba-m), T. Viktorín, A. Viktorín,    (MěFS Brno), Paulovič, Rusňák (Topoľčany), 2 – Kudělka (OFS Brno-v), M. Macho (Topoľčany), Jančo, J. Červinka (ObFZ Ba-m), Tomaček (D. Streda), Lužný, Podroužek, Maleček (MěFS Brno), Adriaensen, Kalakaj, Hergott (ObFZ Ba-v), 1 – Škrabák, Vašíček, Marcelli, Gjakova, L. Červinka, Pokus (ObFZ Ba-m), Jánošík (Topoľčany), Ošmera, Huczman, Krejčí, Merel, Júza, Němec (OFS Brno-v), Herberger, Vass, Szabad (D. Streda), Zemko, Holec, B. Nejedzchleb, A. Nejedzchleb, Žemľa (Trnava), Klus, Palaj, Danek, Šutlák (ObFZ Ba-v), Navrátil, Ivanya, Pochop (MěFS Brno), Gerg (Gy-Mo-So).

Najlepší brankár: Kristóf Lipták (ObFZ Dunajská Streda)

Najlepší hráč: Filip Maderič (ObFZ Bratislava-mesto)

Najlepší strelec: András Steszli (Výber Župa Györ-Moson-Sopron)

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Foto: Milina Strihovská

Výsledky 6. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi predposledného 6. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (1.2. 2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Nadstavbová časť – 6. kolo : 

A6 NMŠK 1922 B – D6 Iskra Petržalka B 6:2, Tiko a Kusý po 2, Hukel, Repkovský – Trabalka.

A5 FK Rača – D5 FK Vajnory 1:2, Swan – Lazo, Královič.

A4 SFC Kalinkovo – D4 ŠK Šenkvice 5:4, Kvašňovský, Schneider, Rózsa, Baka, Záhorák – Lukovský 2, Mifka, Baričič.

A3 FC Slovan Modra – D3 ŠK Vrakuňa A 3:3 – na PK 1:2, Jurčík, Duban, Varga – Ašványi 3.

Semifinále: A2 Iskra Petržalka A – D1 ŠK Nová Dedinka 2:4, Gerhát, Bak – Vadovič 2, Bognar, Repovský.

Semifinále: A1 Slovan Ivanka p./Dun. A – D2 TJ Rovinka A 5:2, Smriga 2, Kochan, Glodič, Salkovič – Zámečník, Bandik.

Semifinále: B1 Žolík Malacky – C2 FA Lafranconi 8:3, Peceň a Švarc po 2, Kavecký, Pollák, Valent, Josimovič – Niepel 2, Huber.

Semifinále: B2 ŠKO Miloslavov – C1 ŠK Vrakuňa B 4:4 – na PK 3:2, Húska 3, Voška – Sukič 2, Greschner, Dubský.

B3 CFK Pezinok Cajla – C3 MŠK Senec 2:6, Bobovský, Džurný – Algayer 3, Tužinský, Šušaník, Palkovič.

B4 FK Lamač – C4 NMŠK 1922 A 2:11, Kobza, Vančo – Senechkin 4, Rigo 3, Hromádka 2, Dúbravka, Ďurák.

B5 FKP Dúbravka – C5 Slovan Ivanka p.Dun. B 6:5, Neštrák a Bobek po 2, Prokop, Sačurovský – Kazimír 3, Turner, Fröhlich.

B6 TJ Rovinka B – C6 OFK Dun. Lužná 6:7, Vodera a Gajdoš po 2, Moniss, Komár – Rigová 4, Adamčiak 2, Turkovičová.

Stretnutia rozhodovali Miroslav Ťažký a Samuel Stolárik.

Celkové poradie strelcov po 6.kole: 

15 gólov – Voška (Miloslavov), 13 gólov – Kazimír (Ivanka B), 12 gólov – Gyurösi (Vrakuňa B), Džurný (Cajla), 9 gólov – Harmata (Lamač), 8 gólov – Varga (Modra), Ašványi (Vrakuňa A), Bognar (N. Dedinka), Kochan (Ivanka A), Pollák (Žolík), Vančo (Lamač), Rigová (D. Lužná), 7 gólov – Víg (I. Petržalka A), Starinský (Lafranconi), Kavecký (Žolík), Húska (Miloslavov), Hromádka (NMŠK A), 6 gólov – Handlovská, Glodič (Ivanka A), Mikula, Gerhát (I. Petržalka A), Dubský (Vrakuňa A), Repovský (N. Dedinka), Bobovský (Cajla), Senechkin (NMŠK A), 5 gólov – Drobec, Smriga (Ivanka A), Vadovič (N. Dedinka), Švarc (Žolík), 4 góly – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Krajčí (Kalinkovo), Šimek, Kráľ, Josimovič, Pečeň (Žolík), Boháč, Madleňák (Miloslavov), Čavoš (Ivanka B), Lamprecht, Hiadlovsky, Niepel (Lafranconi), Tondra (Senec), Mil. Katrenčík (Vajnory), Trabalka  (I. Petržalka B), Lukovský, Baričič (Šenkvice), Duban (Modra), Dúbravka, Ďurák, Rigo (NMŠK A), Prokop (FKP Dúbravka), 3 góly – A. Useini, Urbanec, Jurčík (Modra), Maniur, Kusý, Tiko (NMŠK B), Molnár (Kalinkovo), Sabo, Ryzner (Lamač), Sorbyová, Neštrák (FKP Dúbravka), Fedorco, Vodera (Rovinka B), Žák (Lafranconi), Kysela, Landsmeer (NMŠK A), Hittner (Vrakuňa B), Vitáloš, Algayer (Senec), Poliačik (I. Petržalka B), Rothbauer, Sukič (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Varga (N. Dedinka), Bak (I. Petržalka A), Turner (Ivanka B), 2 góly – Brňák, Chvostek, Krpelan, Swan (Rača), Walzer, Salkovič (Ivanka A), Schneider, Baka, Rózsa, Pridený (Kalinkovo), Hvolka, Dananaj, Beško, Bobek (FKP Dúbravka), Danihel, Kováč, Valent (Žolík), Potisk, Gajdoš (Rovinka B), Hinca, Púčik (Miloslavov), Palko (Cajla), Hudec, Adamovič, Šesták, Pajerský, Sukič (Vrakuňa B), Kakaš, Baňas (Senec), Krásny, Košč, Adamčiak (D. Lužná), Krištofič (Vrakuňa A), Fišer, Habáň, Horváthová, Esler (Rovinka A), Palčák, Janek (Vajnory), Šarmír, Babača, Mifka (Šenkvice), Sláviček (I. Petržalka B), Huber (Lafranconi),  1 gól – Žitný, Taufer, Pitoňák (Rača), Artim, Senechkin, Hukel, Repkovský (NMŠK B), Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Gajdoš, Kvašňovský, Záhorák (Kalinkovo), Kreutz (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic, Kintler (Modra), Sopko, Veisman, Vicen (Žolík), Gál, Bandík, C. Mihál, Moniss, Komár (Rovinka B), Malík, Tomka, Foltín, Kobza (Lamač), Miškerik, Janáč, Foltanovic (Cajla), Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay, Pravda, Sačurovský (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov), Maniur, Hukel, Čačo, Hlavačka (NMŠK A), Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Greschner, Dubský (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek, Pokorný, Raček, Fröhlich (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy, Chmúra, Kopček, Knoška, Tužinský, Šušaník, Palkovič (Senec), Harenčár, Lechnický, Sabo, Kraľovič (Lafranconi), Krásny, Grega, Hrazdílek, Turkovičová (D. Lužná), Juraj Gretsch, Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Marušinec (N. Dedinka), Sakáč, Šin, Tožička, Zámečník, Bandik (Rovinka A), Klein, Lanator, Jurícek (Šenkvice), Reingraber, Kusala, Lazo, Královič (Vajnory).

Program posledného 7. kola nadstavbovej časti – 8.2.2020 /sobota/ Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

08.45 hod. O 23. miesto: Iskra Petržalka B – TJ Rovinka B

09.30 hod. O 21. miesto: NMŠK 1922 B – OFK Dun. Lužná

10.15 hod. O 19. miesto: FK Rača – Slovan Ivanka p. Dunaji B

11.00 hod. O 17. miesto: FK Vajnory – FKP Dúbravka

11.45 hod. O 15. miesto: ŠK Šenkvice – Lamač

12.30 hod. O 13. miesto: SFC Kalinkovo – NMŠK 1922 A

13.15 hod. O 11. miesto: Slovan Modra – CFK Pezinok Cajla

14.00 hod. O 9. miesto: ŠK Vrakuňa A – MŠK Senec

14.45 hod.  O 5. – 6. miesto: Iskra Petržalka A – TJ Rovinka A

15.30 hod. O 5. – 6. miesto: ŠK Vrakuňa B – FA Lafranconi

16.15 hod. zápas č. 1: ŠK Nová Dedinka – Slovan Ivanka p. Dunaji A

17.00 hod. zápas č. 2: ŠKO Miloslavov – ŠK Žolík Malacky

Finálová časť  ml. žiaci – 22.02.2020/ sobota / športová hala Domu Športu, Junácka 6, Bratislava: Víťaz zápasu č.1 bude zaradený v prvom semifinále  pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2  bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4.  Hrá sa systémom 1-4 o 9,00 hod., 2-3 o 9,50 hod., o 3. miesto o 10,40 hod., finále 11,30 hod.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (2.2.2020 – Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina-BA)

Skupina A – 6. kolo: Slovan Ivanka p/D. – Iskra Petržalka 4:0, Svoboda 2, Podmanický, Petrovský, ČK: Jehlár, Juráš (I. Petržalka). FK Rača A – ŠK Šenkvice 2:1, Hudák 2 – Grus, ŽK: Hudák – Polakovič. ŠK Vrakuňa – FKM Dev. N. Ves 5:4, Depperu, Lacko, Markovič, Czaja, Čajkovič – Perduk 3, Pečadný.

 1. Ivanka             5    5    0    0    29:5    15
 2. Šenkvice         5    4    0    1    44:8    12
 3. Rača A            5    3    1    1    21:12   10
 4. Vrakuňa          5    1    1    3    13:26    4
 5. D. N. Ves         6    1    1    4    18:33    4
 6. Z. Bystrica B   5    1    1    3    11:38    4
 7. I. Petržalka     5    1    0    4    11:25    3

Poradie strelcov: 14 – Mundok (Šenkvice), 13 – Moravčík (Šenkvice), Svoboda (Ivanka), 7 – Perduk (D. N. Ves), 6 – L. Šimočko (D. N. Ves), 6 – Podmanický (Ivanka), 5 – Neupauer (I. Petržalka), Knap (Rača), 4 –Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák, Koník (Šenkvice), 3 – Roller, Melioris, Held (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Mikuš, Hudák (Rača), 2 – Kaniansky, Pečadný (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka, Čajkovič, Markovič (Vrakuňa), Taufer, Štepanovský, Fontány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina (I. Petržalka), 1 – Hlavatý (D. N. Ves), Juráš, Vereš (I. Petržalka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Znamenáček (Z. Bystrica B), Grus, Potočný, Bariny, Panenka, Borza (Šenkvice), Almáši, Steiner, Hurný, Pázmány (Rača), Hájek, Depperu, Lacko, Czaja (Vrakuňa), Petrovský (Ivanka).

Skupina B – 6. kolo: NMŠK 1922 B – MFK Záh. Bystrica A 0:7, Morávek a Prokop po 2, Ševčík, Mader, Ivančo. FKP Dúbravka – Žolík Malacky 3:6, Briestenský, Hoffmann, Poliak – Danihel 5, Šauša. Slovan Modra – FK Rača B 10:1, Tabaček, Tichý a Urbanovský po 3, Mozolík – Kovtun.

 1. Žolík Malacky    5    5    0    0    30:6    15
 2. FKP Dúbravka   5    4    0    1    36:13   12
 3. Modra                 5    3    0    2    20:14    9
 4. Z. Bystrica A       5    3    0    2    19:13    9
 5. Lamač                 5    1    1    3      8:18     4
 6. Rača B                6    1    0    5     20:38   3
 7. NMŠK 1922 B    5    0    1    4       8:39    1

Poradie strelcov: 9 – Kaniansky (Dúbravka), 8 – Briestenský (Dúbravka), 7 – Steiner (Rača B),  Hoffmann (Dúbravka), Tichý (Modra), 6 – Šauša (Žolík), 5 – Šogor (Dúbravka), Michalica, Danihel (Žolík), Ševčík, Prokop (Z. Bystrica A), 4 – Zatkovský (Žolík), Mozolík, Urbanovský (Modra), 3 – Mikuš, Fabšo, (Rača), Račkay (Dúbravka), Tabaček (Modra), 2 – Vančo, Sanz (Lamač), Macek, Švarc (Žolík), D. Lenčeš, Morávek (Z. Bystrica A), 1 – Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil, Alievski, Podolský, Gulej, Cvacho (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Obernauer, Ištvánffy, Vajcík, Bartolčič, Kovtun (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček, Mader, Ivančo (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik, Poliak (Dúbravka), Halámek, Orgoň, Gulbiš, Višváder, Daniel, Gašpar (Žolík).

Stretnutia rozhodoval Martin Abrman.

Program posledného 7. kola starších žiakov – 9.2. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FKM Dev. N. Ves FK Rača „B“ Priat.zápas
10,00 h MFK Záh. Bystrica „B“ FK Rača „A“
11,00 h MŠK Iskra Petržalka ŠK Vrakuňa
12,00 h ŠK Šenkvice Ivanka p/Dunaji
13,00 h MFK Záh. Bystrica „A“ FC Slovan Modra
14,00 h ŠK Žolík Malacky NMŠK 1922 „B“
15,00 h FK Lamač FKP Dúbravka

Finálová časť st. ž. – 22.02.2020 /sobota/ hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava : Prvý v skupine „A“ bude zaradený v prvom semifinále  pod č. 1, druhý zo skupiny „B“ bude zaradený pod č. 4, prvý v skupine „B“  bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a druhý zo skupiny „A“ bude zaradený pod č. 3. Hrá sa systémom 1-4 o 12,30 h.,  2-3 o 13,20 h. O 3. miesto – 14,10 h., finále – 15,00 h.

Obsadenie R ZT BFZ 6.-9.2. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 1. kolo – dohrávka  

HP UT FC Petržalka – skupina

6.2. 19.20 (ŠTVRTOK) Rusovce – D. N. Ves  Bohun, Bogdáň, Kardelis

Zimný turnaj seniori – 3. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“ – dozor Marczell    

9.2. 9.00 NMŠK 1922 – Miloslavov  Martiš, Kachnič, Krčová   

9.2. 11.00 S. Grob – Ivanka p/D  Krčová, Kachnič, Martiš

9.2. 13.00 Most p/B – Malinovo  Ďurčo, Kakaščik, Gosiorovský

HP UT FC Petržalka – skupina – dozor Brody 9.2.

8.2. 8.00 Kalinkovo – D. N. Ves  Straka T., Martinkovič, Srna

9.2. 11.00 Vrakuňa – Rusovce  Polák, Kožuch, Lomňančík   

9.2. 13.00 Jablonové – Lamač  Lomňančík, Kožuch, Polák

HP UT NTC Senec – skupina „C“ – dozor Keller

9.2. 9.00 N. Dedinka – Bernolákovo  Malárik, Piatka, Pati Nagy    

9.2. 11.00 Jelka – Kráľová p/S  Pati Nagy, Piatka, Malárik    

9.2. 13.00 Báhoň – Veľká Mača  Hegedüs, Lalo, Hajnala 

Zimný turnaj dorast – 2. kolo

HP UT Montostroj Senec 

8.2. 10.00 Rača – Ivanka p/D – Šamorín  Chranček, Dujava P. za ObFZ-v   

8.2. 12.00 Žolík Malacky – Blahová – NMŠK 1922  Dujava P., Chranček za ObFZ-v   

HP UT Iskra Petržalka   

9.2. 9.30 NMŠK 1922 – D. N. Ves  Abrman, Křivan za ObFZ-m

9.2. 11.30 Šamorín – Zohor  Křivan, Abrman za ObFZ-m

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.29 ZO DŇA 31.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 312 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Pozvánky a program oboch seminárov boli ich účastníkom poslané mailom.

Berie na vedomie oznámenie G. Matejovej o ukončení aktívnej činnosti rozhodkyne v súťažiach riadených BFZ a ďakuje menovanej za jej viacročné úspešné pôsobenie, vrátane pôsobenia na úrovni SFZ.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť uzavrieť s BFZ a SFZ dohody o pracovnej činnosti, resp. rámcové dohody podľa pokynov, ktoré dostali mailmi. Dohody s BFZ stačí prísť podpísať, ale je nutné dodržať termíny, ktoré boli ponúknuté sekretariátom BFZ.

Ospravedlnenia: Uram 8.-9.2.; Triskal od 27.1.; Martiš 16.-21.2.; Ralbovský do 29.2.; Dujava 29.2.-1.3.; Truchlý 8.-9.2., 15.2.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

 1. a)od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
 2. b)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
 3. c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
 4. d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
 5. e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) – BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky )

a/ súťaž PMA1, PMB1, PMC1 – zmeny hracieho dňa stretnutí

16.kolo: FA Lafranconi – FKP Dúbravka, NE 24.5.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

18.kolo: FA Lafranconi – FK Dúbravka, NE 7.6.2020 ( 9.00 – 10.30 – 12.00 )

b/ súťaž PMD U8 – termíny turnajov v jarnej časti roč.2019/2020

skupiny A – I

T5: 18.- 19.4.2020

T6: 2. – 3.5.2020

T7: 16. – 17.5.2020

T8: 30. – 31.5.2020

skupina J

T6: 18. – 19.4.2020

T7: 2. – 3.5.2020

T8: 16. – 17.5.2020

T9: 30. – 31.5.2020

T10: 6. – 7.6.2020

KM žiada účastníkov súťaže PMD U8, aby do 10.3.2020 nahlásili termín organizácie turnaja na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

c/ Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program nadstavby 6. kola mladších žiakov – 1.2. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h A6  NMŠK 1922 „B“ D6  Iskra Petržalka „B“
09,30 h A5  FK Rača D5  FK Vajnory
10,15 h A4  SCF Kalinkovo D4  ŠK Šenkvice
11,00 h A3  FC Slovan Modra D3  ŠK Vrakuňa „A“
11,45 h Semifinále: A2  Iskra Petržalka „A“ D1  ŠK Nová Dedinka
12,30 h Semifinále: A1  Ivanka p./Dunaji „A“ D2  TJ Rovinka „A“
13,15 h Semifinále: B1  ŠK Žolík Malacky C2   FA Lafranconi
14,00 h Semifinále: B2  ŠKO Miloslavov C1   ŠK Vrakuňa „B“
14,45 h B3  CFK Pezinok-Cajla C3   MŠK Senec
15,30 h B4  FK Lamač BA C4   NMŠK 1922 „A“
16,15 h B5  FKP Dúbravka C5   Ivanka p./D. „B“
17,00 h B6  TJ Rovinka „B“ C6   OFK Dun. Lužná

Program 6. kola starších žiakov – 2.2. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h MFK Záh. Bystrica B FK Lamač  priat. zápas Odložený
10,00 h NMŠK 1922 „B“ MFK Záh. Bystrica „A“
11,00 h FKP Dúbravka ŠK Žolík Malacky
12,00 h FC Slovan Modra FK Rača „B“
13,00 h Ivanka p/Dunaji MŠK Iskra Petržalka
14,00 h FK Rača „A“ ŠK Šenkvice
15,00 h ŠK Vrakuňa FKM Dev. N. Ves

KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

d/ OZNAM KM BFZ : V sobotu 1.2.2020 sa v športovej hale Domu športu v Bratislave uskutoční už 22.ročník medzinárodného halového futbalového turnaja prípraviek U11 „ATTRACT KEROBAJ CUP 2020“. Okrem domácich výberov ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek sa predstavia družobné výbery MFS Brno – mesto, OFS Brno – venkov a výber maďarskej župy Györ-Moson-Sopron, ktoré doplnia výbery Obl. FZ  Trnava, ObFZ Dunajská Streda a ObFZ Topolčany. Začiatok turnaja je o 9:00, finále turnaja je na programe o 15,00 hod. Vstup je voľný.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu semináraV prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín marec – jún 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb. Predbežné prihlášky posielajte na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihlášky nájdete na stránke bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 26.02.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marián Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Pavol Jančovič UEFA A
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Tomáš Kállay UEFA B
12 ŠK Bernolákovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Miroslav Karhan UEFA PRO
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Tibor Horváth UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčák UEFA B
9 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Dušan Vulin UEFA B
11 FK Karpaty Limbach Miroslav Chvíla UEFA A
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

 Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

SFZ v spolupráci s BFZ organizuje v jarnej časti sezóny 2019/2020 futbalový turnaj „GRASSROOTS CUP U13“ pre kluby mimo FA a ÚTM (II.liga + III.liga). Projekt prebieha na mini-ihriskách s umelou trávou, kde sa hrá systémom 4+1 v termíne od 1.4.2020 do 8.5.2020. V každom regióne prebehne základne kolo, následné celoslovenské finále sa odohrá 10.6.2020. Bližšie informácie ako hrací čas a vylosovanie turnaja, budú zverejnené po presnom počte nahlásených tímov.

V prípade záujmu o organizáciu turnaja (pre klub zabezpečené MTZ od SFZ) alebo účasť na turnaji sa môžete informovať na: eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk.

Zmeny v obsadení R ZT1.-2.2.2020

Súťaže riadené BFZ

HP UT FC Petržalka – skupina „B“ – dozor Marczell

2.2. 9.00 D. N. Ves – JablonovéKardelis, Hudy (AR1) za Chrupku, Lauer

2.2. 11.00 Lamač – VrakuňaLauer, Hudy (AR1) za Chrupku, Kardelis

2.2. 13.00 Rusovce – KalinkovoChromý,Henček (AR1) za Dujavu, Bogdáň

XXII. ročník ATTRACT KEROBAJ CUP 2020 už v sobotu 1.2.2020

V sobotu 1.2.2020 sa v športovej hale Domu športu v Bratislave uskutoční už 22.ročník medzinárodného halového futbalového turnaja prípraviek U11 „ATTRACT KEROBAJ CUP 2020“. Okrem domácich výberov ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek sa predstavia družobné výbery MFS Brno – mesto, OFS Brno – venkov a výber maďarskej župy Györ-Moson-Sopron, ktoré doplnia výbery Obl. FZ  Trnava, ObFZ Dunajská Streda a ObFZ Topolčany. Začiatok turnaja je o 9:00, finále turnaja je na programe o 15,00 hod. Vstup je voľný.

Výsledky 5. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi 5. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (25.1.2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina A – 5. kolo: Slovan Ivanka p/D. A – NMŠK 1922 B 8:1, Glodič a Handlovská po 3, Smriga 2 – Maniur. Slovan Modra – Iskra Petržalka A 0:7, Písečný a Gerhát po 2, Mikula, Vig, Bak. SFC Kalinkovo – FK Rača 5:0, Krajčí 2, Rózsa, Molnár, Gajdoš.

 1. Ivanka A            5    5    0    0    35:4    15
 2. I. Petržalka A    5    3    0    2    26:10   9
 3. Modra                5    3    0    2    24:16   9
 4. Kalinkovo          5    2    0    3    14:27   6
 5. Rača                  5    2    0    3    18:22   6
 6. NMŠK B            5    0    0    5      7:45   0

Poradie strelcov: 7 – Varga (Modra), Kochan (Ivanka A), Víg (I. Petržalka A), 6 – Handlovská (Ivanka A), Mikula (I. Petržalka A), 5 – Drobec, Glodič (Ivanka A), Gerhát (I. Petržalka A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Krajčí (Kalinkovo), 3 – Duban, A. Useini, Urbanec (Modra), Smriga (Ivanka A), Maniur (NMŠK B), Molnár (Kalinkovo), 2 – Brňák, Chvostek, Krpelan (Rača), Jurčík (Modra), Walzer (Ivanka A), Pridený (Kalinkovo), Bak (I. Petržalka A), 1 – Žitný, Taufer, Swan, Pitoňák (Rača), Tiko, Artim, Kusý, Senechkin (NMŠK B), Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Schneider, Baka, Rózsa, Gajdoš (Kalinkovo), Kreutz, Salkovič (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic, Kintler (Modra).

Skupina B – 5. kolo: FKP Dúbravka – TJ Rovinka B 9:1, Sorbyová a Prokop po 3, Beško 2, Pravda – Fedorco. ŠKO Miloslavov – FK Lamač 8:3, Voška 3, Boháč a Madleňák po 2, Húska – Malík, Vančo, Ryzner. CFK Cajla – Žolík Malacky 4:4,  Džurný 3, Palko – Pollák 3, Kráľ.

 1. Žolík Malacky    5    4    1    0    38:12  13
 2. Miloslavov          5    4    0    1    33:13  12
 3. CFK Cajla           5    3    1    1     21:25   10
 4. Lamač                 5    2    0    3    25:32   6
 5. FKP Dúbravka   5    1    0    4    18:24    3
 6. Rovinka B           5    0    0    5      9:38   0

Poradie strelcov: 14 – Voška (Miloslavov), 11 – Džurný (Cajla), 9 – Harmata (Lamač), 7 – Vančo (Lamač), Pollák (Žolík), 6 – Kavecký (Žolík), 5 – Bobovský (Cajla), 4 – Šimek, Kráľ (Žolík), Húska, Boháč, Madleňák (Miloslavov), 3 – Josimovič, Švarc (Žolík), Sabo, Ryzner (Lamač), Sorbyová, Prokop (FKP Dúbravka), Fedorco (Rovinka B), 2 – Hvolka, Dananaj, Beško (FKP Dúbravka), Danihel, Pečeň, Kováč (Žolík), Potisk (Rovinka B), Hinca, Púčik (Miloslavov), Palko (Cajla), 1 – Sopko, Veisman, Vicen, Valent (Žolík), Vodera, Gál, Bandík, C. Mihál (Rovinka B), Malík, Tomka, Foltín (Lamač), Miškerik, Janáč, Foltanovic (Cajla), Neštrák, Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay, Pravda (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov).

Skupina C – 5. kolo: FA Lafranconi – ŠK Vrakuňa B 3:3, Lamprecht, Starinský, Hiadlovsky – Gyurösi, Pajerský, Šesták.OFK Dun. Lužná – Slovan Ivanka p/D. B 4:3, Košč, Krásny, Grega, Hrazdílek – Kazimír 2, Raček. MŠK Senec – NMŠK 1922 A 5:2, Baňas 2, Tondra, Kopček, Knoška – Landsmeer, Hlavačka.

 1. Vrakuňa B         5    3    1    1    28:18  10
 2. Lafranconi         5    3    1    1    25:15  10
 3. MŠK Senec        5    2    1    2    17:20   7
 4. NMŠK 1922 A   5    2    0   3    24:18   6
 5. Ivanka B            5    2    0    3    20:24  6
 6. D. Lužná            5    1    1    3     11:30   4

Poradie strelcov: 12 – Gyurösi (Vrakuňa B), 10 – Kazimír (Ivanka B), 7 – Starinský (Lafranconi), 5 – Hromádka (NMŠK A), 4 – Rigová (D. Lužná), Čavoš (Ivanka B), Lamprecht, Hiadlovsky (Lafranconi), Tondra (Senec), 3 – Žák (Lafranconi), Kysela, Dúbravka, Ďurák, Landsmeer (NMŠK A), Hittner (Vrakuňa B), Vitáloš (Senec), 2 – Hudec, Adamovič, Šesták, Pajerský (Vrakuňa B), Niepel (Lafranconi), Kakaš, Baňas (Senec), Senechkin (NMŠK A), Turner (Ivanka B), Krásny, Košč (D. Lužná), 1 – Rigo, Maniur, Hukel, Čačo, Hlavačka (NMŠK A), Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek, Pokorný, Raček (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy, Chmúra, Kopček, Knoška (Senec), Harenčár, Lechnický, Sabo, Huber, Kraľovič (Lafranconi), Krásny, Grega, Hrazdílek (D. Lužná).

Skupina D – 5. kolo: ŠK Šenkvice – Iskra Petržalka B 4:3, Babača 2, Šarmír, Jurícek – Sláviček 2, Poliačik. TJ Rovinka A – FK Vajnory 1:0, Esler. ŠK N. Dedinka – ŠK Vrakuňa A 3:3, Vadovič 2, Bognar – Dubský, Juraj Gretsch, Sukič.

 1. N. Dedinka      5    4    1    0    21:7    13
 2. Rovinka A        5    4    0    1    14:7    12
 3. Vrakuňa A        5    3    1    1    21:11  10
 4. Šenkvice          5    2    0    3    13:21  6
 5. Vajnory            5    2    0    3    10:19  3
 6. I. Petržalka B   5    0    0    5      8:22 0

Poradie strelcov: 7 – Bognar (N. Dedinka), 6 – Dubský (Vrakuňa A), 5 – Repovský (N. Dedinka), Ašványi (Vrakuňa A), 4 – Mil. Katrenčík (Vajnory), 3 – Trabalka, Poliačik (I. Petržalka B), Rothbauer, Sukič (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Varga, Vadovič (N. Dedinka), Baričič  (Šenkvice), 2 – Krištofič (Vrakuňa A), Fišer, Habáň, Horváthová, Esler (Rovinka A), Palčák, Janek (Vajnory), Lukovský, Šarmír, Babača (Šenkvice), Sláviček (I. Petržalka B), 1 – Juraj Gretsch, Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Marušinec (N. Dedinka), Sakáč, Šin, Tožička (Rovinka A), Klein, Lanator, Jurícek (Šenkvice), Reingraber, Kusala (Vajnory).

Celkové poradie strelcov: 14 – Voška (Miloslavov), 12 – Gyurösi (Vrakuňa B), 11 – Džurný (Cajla), 10 – Kazimír (Ivanka B), 9 – Harmata (Lamač), 7 – Varga (Modra), Kochan (Ivanka A), Víg (I. Petržalka A), Vančo (Lamač), Pollák (Žolík), Starinský (Lafranconi), Bognar (N. Dedinka), 6 – Handlovská (Ivanka A), Mikula (I. Petržalka A), Kavecký (Žolík), Dubský (Vrakuňa A), 5 – Drobec, Glodič (Ivanka A), Gerhát (I. Petržalka A), Bobovský (Cajla), Hromádka (NMŠK A), Repovský (N. Dedinka), Ašványi (Vrakuňa A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Krajčí (Kalinkovo), Šimek, Kráľ (Žolík), Húska, Boháč, Madleňák (Miloslavov), Rigová (D. Lužná), Čavoš (Ivanka B), Lamprecht, Hiadlovsky (Lafranconi), Tondra (Senec), Mil. Katrenčík (Vajnory), 3 – Duban, A. Useini, Urbanec (Modra), Smriga (Ivanka A), Maniur (NMŠK B), Molnár (Kalinkovo), Josimovič, Švarc (Žolík), Sabo, Ryzner (Lamač), Sorbyová, Prokop (FKP Dúbravka), Fedorco (Rovinka B), Žák (Lafranconi), Kysela, Dúbravka, Ďurák, Landsmeer (NMŠK A), Hittner (Vrakuňa B), Vitáloš (Senec), Trabalka, Poliačik (I. Petržalka B), Rothbauer, Sukič (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Varga, Vadovič (N. Dedinka), Baričič (Šenkvice), 2 – Brňák, Chvostek, Krpelan (Rača), Jurčík (Modra), Walzer (Ivanka A), Pridený (Kalinkovo), Bak (I. Petržalka A), Hvolka, Dananaj, Beško (FKP Dúbravka), Danihel, Pečeň, Kováč (Žolík), Potisk (Rovinka B), Hinca, Púčik (Miloslavov), Palko (Cajla), Hudec, Adamovič, Šesták, Pajerský (Vrakuňa B), Niepel (Lafranconi), Kakaš, Baňas (Senec), Senechkin (NMŠK A), Turner (Ivanka B), Krásny, Košč (D. Lužná), Krištofič (Vrakuňa A), Fišer, Habáň, Horváthová, Esler (Rovinka A), Palčák, Janek (Vajnory), Lukovský, Šarmír, Babača (Šenkvice), Sláviček (I. Petržalka B), 1 – Žitný, Taufer, Swan, Pitoňák (Rača), Tiko, Artim, Kusý, Senechkin (NMŠK B), Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Schneider, Baka, Rózsa, Gajdoš (Kalinkovo), Kreutz, Salkovič (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic, Kintler (Modra), Sopko, Veisman, Vicen, Valent (Žolík), Vodera, Gál, Bandík, C. Mihál (Rovinka B), Malík, Tomka, Foltín (Lamač), Miškerik, Janáč, Foltanovic (Cajla), Neštrák, Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay, Pravda (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov), Rigo, Maniur, Hukel, Čačo, Hlavačka (NMŠK A), Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek, Pokorný, Raček (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy, Chmúra, Kopček, Knoška (Senec), Harenčár, Lechnický, Sabo, Huber, Kraľovič (Lafranconi), Krásny, Grega, Hrazdílek (D. Lužná), Juraj Gretsch, Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Marušinec (N. Dedinka), Sakáč, Šin, Tožička (Rovinka A), Klein, Mifka, Lanator, Jurícek (Šenkvice), Reingraber, Kusala (Vajnory).

Stretnutia rozhodovali Miroslav Ťažký a Samuel Stolárik.

Program 6. kola nadstavbovej časti / 1.2.2020 – sobota /: 

8,45 A6 NMŠK 1922 B – D6 I. Petržalka B, 9,30 A5 Rača – D5 Vajnory, 10,15 A4 Kalinkovo – D4 Šenkvice,  11,00 A3 Modra – D3 Vrakuňa A, 11,45 1. semifinále A2 I. Petržalka A – D1 Nová Dedinka, 12,30 2. Semifinále A1 Ivanka A – D2 Rovinka A, 13,15   3. semifinále B1 Žolík Malacky – C2 Lafranconi, 14,00 4. semifinále B2 Miloslavov – C1 Vrakuňa B, 14,45 B3 CFK Cajla – C3 MŠK Senec, 15,30 B4 Lamač – C4 NMŠK 1922 A, 16.15 B5 FKP Dúbravka – C5 Ivanka B, 17,00 B6 Rovinka B – C6 D. Lužná.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (26.1.2020 – Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina-BA)

Skupina A – 5. kolo: FKM Dev. N. Ves – Slovan Ivanka p/D. 2:7, L. Šimočko 2 – Svoboda 4, Held 2, Podmanický. Iskra Petržalka – FK Rača A 1:4, Neupauer – Mikuš 3, Knap. ŠK Šenkvice – MFK Záh. Bystrica B 12:1, Moravčík a Koník po 4, Mundok 2, Mosnák, Borza – Znamenáček.

 1. Šenkvice         4    4    0    0    43:6    12
 2. Ivanka             4    4    0    0    25:5    12
 3. Rača A             4    2    1    1    19:11     7
 4. D. N. Ves         5    1    1    3    14:28   4
 5. Z. Bystrica B    5    1    1    3    11:38   4
 6. I. Petržalka      4    1    0    3    11:21   3
 7. Vrakuňa           4    0    1    3      8:22   1

Poradie strelcov: 14 – Mundok (Šenkvice), 13 – Moravčík (Šenkvice), 11 – Svoboda (Ivanka), 6 – L. Šimočko (D. N. Ves), 5 – Podmanický (Ivanka), Neupauer (I. Petržalka), Knap (Rača), 4 – Perduk (D. N. Ves), Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák, Koník (Šenkvice), 3 – Roller, Melioris, Held (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Mikuš (Rača), 2 – Kaniansky (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka (Vrakuňa), Taufer, Štepanovský, Fontány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina (I. Petržalka), 1 – Pečadný, Hlavatý (D. N. Ves), Juráš, Vereš (I. Petržalka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Znamenáček (Z. Bystrica B), Potočný, Bariny, Panenka, Borza (Šenkvice), Almáši, Steiner, Hurný, Pázmány, Hudák (Rača), Čajkovič, Markovič, Hájek (Vrakuňa).

Skupina B – 5. kolo: FK Rača B – NMŠK 1922 B 11:4, Steiner 7, Fabšo 2, Vajcík, Bartolčič – Alievski, Podolský, Gulej, Cvacho. MFK Záh. Bystrica A – FKP Dúbravka 2:5, D. Lenčeš, Ševčík – Briestenský 2, Račkay, Kaniansky, Šogor. Žolík Malacky – FK Lamač 7:0, Švarc a Michalica po 2, Šauša 2 (1 z PK), Gašpar.

 1. FKP Dúbravka   4    4    0    0    33:7    12
 2. Žolík Malacky    4    4    0    0    24:3    12
 3. Z. Bystrica A       4    2    0    2    12:13   6
 4. Modra                 4    2    0    2    10:13   6
 5. Lamač                 5    1    1    3      8:18    4
 6. Rača B                5    1    0    4    19:28   3
 7. NMŠK 1922 B    4    0    1    3      8:32   1

Poradie strelcov: 9 – Kaniansky (Dúbravka), 7 – Steiner (Rača B), Briestenský (Dúbravka), 6 – Hoffmann (Dúbravka), 5 – Šogor (Dúbravka), Šauša, Michalica (Žolík), 4 – Zatkovský (Žolík), Tichý (Modra), Ševčík (Z. Bystrica A), 3 – Prokop (Z. Bystrica A), Mikuš, Fabšo, (Rača), Mozolík (Modra), Račkay (Dúbravka), 2 – Vančo, Sanz (Lamač), Macek, Švarc (Žolík), D. Lenčeš (Z. Bystrica A), 1 – Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil, Alievski, Podolský, Gulej, Cvacho (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Urbanovský, Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Obernauer, Ištvánffy, Vajcík, Bartolčič (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik (Dúbravka), Halámek, Orgoň, Gulbiš, Višváder, Daniel, Gašpar (Žolík).

Priateľský zápas: ŠK Vrakuňa – Slovan Modra 2:3, Čerňanský, Lacko – Tichý 2, Tabáček.

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Martin Křiván.

Obsadenie R ZT 1.-2.2. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 2. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“ – dozor Brody  

2.2. 9.00 Ivanka p/D – Most p/B  Choreň, Vanek, Cvengroš

2.2. 11.00 Malinovo – NMŠK 1922  Cvengroš, Vanek, Choreň  

2.2. 13.00 Miloslavov – S. Grob  Parilák, Volek, Orlíková   

HP UT FC Petržalka – skupina „B“ – dozor Marczell  

2.2. 9.00 D. N. Ves – Jablonové  Kardelis, Chrupka, Lauer   

2.2. 11.00 Lamač – Vrakuňa  Lauer, Chrupka, Kardelis  

2.2. 13.00 Rusovce – Kalinkovo  Chromý, Dujava, Bogdáň  

HP UT NTC Senec – skupina „C“ – dozor Pinček

2.2. 9.00 Kráľová p/S – N. Dedinka  Tanglmayer, Dúbravec, Čižmár  

2.2. 11.00 Bernolákovo – Báhoň  Čižmár, Dúbravec, Tanglmayer  

2.2. 13.00 Veľká Mača – Jelka  Ruc, Farkaš, Klúčik    

Zimný turnaj dorast – 2. kolo

HP UT Montostroj Senec 

1.2. 10.00 Ivanka p/D – Šamorín  Foltín, Turanský za ObFZ-v   

1.2. 12.00 Blahová – NMŠK 1922  Turanský, Foltín za ObFZ-v   

HP UT Iskra Petržalka   

2.2. 9.30 D. N. Ves – Rača  Stolárik, Šusták za ObFZ-m

2.2. 11.30 Zohor – Žolík Malacky  Šusták, Stolárik za ObFZ-m

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 24.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 321 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 5. kola mladších žiakov – 25.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h Ivanka p./Dunaji „A“ NMŠK 1922 „B“
09,30 h FC Slovan Modra Iskra Petržalka „A“
10,15 h SCF Kalinkovo FK Rača
11,00 h FKP Dúbravka TJ Rovinka  „B“
11,45 h ŠKO Miloslavov FK Lamač BA
12,30 h CFK Pezinok-Cajla ŠK Žolík Malacky
13,15 h FA Lafranconi ŠK Vrakuňa „B“
14,00 h OFK Dun. Lužná Ivanka p./D. „B“
14,45 h MŠK Senec NMŠK 1922 „A“
15,30 h ŠK Šenkvice Iskra Petržalka „B“
16,15 h TJ Rovinka „A“ FK Vajnory
17,00 h ŠK Nová Dedinka ŠK Vrakuňa „A“

Program 5. kola starších žiakov – 26.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FKM Dev. N. Ves Ivanka p/Dunaji  
10,00 h MŠK Iskra Petržalka FK Rača „A“  
11,00 h ŠK Šenkvice MFK Záh. Bystrica „B“  
12,00 h FK Rača „B“ NMŠK 1922 „B“  
13,00 h MFK Záh.Bystrica „A“ FKP Dúbravka  
14,00 h ŠK Žolík Malacky FK Lamač  
15,00 h ŠK Vrakuňa FC Slovan Modra Priat.zápas

 KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách. Pozvánky a program oboch seminárov budú poslané v krátkom čase.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť uzavrieť s BFZ a SFZ dohody o pracovnej činnosti, resp. rámcové dohody podľa pokynov, ktoré dostali mailmi. Dohody s BFZ stačí prísť podpísať, ale je nutné dodržať termíny, ktoré boli ponúknuté sekretariátom BFZ.

Ospravedlnenia: Kakaščik 23.1.-4.2.; Martinkovič 15.-23.2.; Farkaš M. 6.-10.2.; Bláha od 23.1.; Čižmár 13.-23.2.; Banič 26.1.-13.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín marec – jún 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb. Predbežné prihlášky posielajte na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihlášky nájdete na stránke bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 26.02.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marián Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Pavol Jančovič UEFA A
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Tomáš Kállay UEFA B
12 ŠK Bernolákovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Miroslav Karhan UEFA PRO
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Tibor Horváth UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčák UEFA B
9 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Dušan Vulin UEFA B
11 FK Karpaty Limbach Miroslav Chvíla UEFA A
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

 Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

SFZ v spolupráci s BFZ organizuje v jarnej časti sezóny 2019/2020 futbalový turnaj „GRASSROOTS CUP U13“ pre kluby mimo FA a ÚTM (II.liga + III.liga). Projekt prebieha na mini-ihriskách s umelou trávou, kde sa hrá systémom 4+1 v termíne od 1.4.2020 do 8.5.2020. V každom regióne prebehne základne kolo, následné celoslovenské finále sa odohrá 10.6.2020. Bližšie informácie ako hrací čas a vylosovanie turnaja, budú zverejnené po presnom počte nahlásených tímov.

V prípade záujmu o organizáciu turnaja (pre klub zabezpečené MTZ od SFZ) alebo účasť na turnaji sa môžete informovať na: eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk.

ObFZ Bratislava – vidiek hľadá rozhodcov

Zmeny v obsadení R ZT 25.-26.1. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 1. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“ – dozor Marczell  

26.1. 13.00 Ivanka p/D – Malinovo  Ďurčo, Martinkovič (AR1) za Kakaščika, Tramita

HP UT FC Petržalka – skupina „B“ – dozor Brody  

HP UT NTC Senec – skupina „C“ – dozor Mydlárik

Zápisnica č.24 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.24

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Havrila, Popelár( obaja Quality Invest), Surmajová, Jakubec, Zástupcovia AR BFZ

Ospravedlnení: Suchý,Surmajová

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k vzniku AR BFZ – Zástupcovia AR BFZ

4, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu stanov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

7, Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla – p. Farbula

8, Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ – p. Farbula

9, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi – p. Jánošík

10, Informácia k príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Informácia z VV SFZ

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o zmenu programu zasadnutia : bod 5 zaradiť ako bod 3 a bod 3 zaradiť ako bod 5 a na základe doručenia žiadosti FK Dúbravka navrhol zaradiť ako bod 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o vrátenie udelenej pokuty.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenou  tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie návrhu stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi LPK BFZ p. Jakubec, ktorý informoval členov BFZ o novelizácii stanov BFZ v súlade so stanovami SFZ a  zákonom o športe.

Uznesenie 1/24

VV BFZ súhlasí s návrhom stanov BFZ tak, ako ich vypracovala pracovná skupina. Odporúča delegátom konferencie BFZ na najbližšej konferencii BFZ schváliť stanovy BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 1

K bodu 4:  Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod 4 prekladá na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2020.

K bodu 5: Informácia k vzniku AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na zasadnutí privítal zástupcov novovzniknutej AR BFZ ppp. Bláhu, Čižmára a Štofíka. Pán Bláha ako predseda prípravného výboru AR BFZ  informoval, že AR BFZ vznikla dňa 30.12.2019 riadnym zaregistrovaním stanov. Na seminári R bude valné zhromaždenie, kde budú zvolené jednotlivé orgány.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o založení AR BFZ.

K bodu 6:  Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020. Poznamenal, že rozpočet BFZ na rok 2020 je vyvážený a postavený reálne.

Uznesenie 2/24

VV BFZ súhlasí s  návrhom rozpočtu BFZ pre rok 2020 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2020.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členom VV BFZ predložil cenové ponuky na odpredaj služobného motorového vozidla a zakúpenie nového vozidla. Tieto ponuky boli vypracované na základe aktuálneho stavu služobného vozidla a zvýhodnenej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Uznesenie 3 /24

VV BFZ schvaľuje odpredaj služobného vozidla BFZ a zakúpenie nového vozidla na základe predloženej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Predaj a zakúpenie vozidla nebol schválený

K bodu 8 : Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o úpravách odmien pre R a D BFZ.

Uznesenie 4 /24

VV BFZ schvaľuje úpravy odmien R a D BFZ v súťažiach BFZ tak, ako boli predložené vedúcim sekretárom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9:  Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje schváliť ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovíta Horníka.

Uznesenie 5 /24

VV BFZ schvaľuje navrhnúť na schválenie udelenie strieborného odznaku SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že FK Dúbravka požiadal listom o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019

Uznesenie 6/24

VV Schvaľuje žiadosť FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Žiadosť nebola schválená

K bodu 11: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu podal členom VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval, že v kategórii seniorov bolo miesto družstva Tomášikova zaradené družstvo Lokomotíva D.N.Ves. V kategórii seniorov je zaradených 16 družstiev a v kategórii dorastu je zaradených 8 družstiev.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 12: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV BFZ.

K bodu 13: Rôzne

Predseda BFZ predložil žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ  výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA Hat Trick V za Bratislavský futbalový zväz.

Uznesenie 7/24

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA HatTrick V za Bratislavský futbalový zväz.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ požiadal zástupcov ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v roku 2019 dožili životného jubilea, aby ich nahlásili na sekretariát BFZ do 29.2.2020.

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k návrhom vybudovania sídla BFZ
 • Informáciu z galavečera BFZ
 • Prípravu MHT Attract Kerobaj 2020
 • Informáciu o príprave nových súťaží SFZ
 • Informáciu o priebehu ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.02.2020 o 14:00 v reštaurácii LOKO Pub v Bratislave.

Bratislava, 13.01.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Výsledky 4. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi 4. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (18.1.2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina „A“ – 4. kolo: NMŠK 1922 B – SFC Kalinkovo 2:6, Maniur, Senechkin – Krajčí a Molnár po 2, Pridený, Baka. FK Rača – Slovan Modra 1:3, Krpelan – Jurčík, Urbanec, Kintler. Iskra Petržalka A – Ivanka p/D. A 2:3, Mikula 2 – Salkovič, Kochan, Glodič.

 1. Ivanka p/D. A           4    4    0    0    27:3    12
 2. FC Modra                 4    3    0    1    24:9     9
 3. Iskra Petržalka A     4    2    0    2    19:10   6
 4. FK Rača                   4    2    0    2    18:17   6
 5. SFC Kalinkovo         4    1    0    3      9:27   3
 6. NMŠK 1922 B          4    0    0    4      6:37  0

Poradie strelcov: 7 – Varga (Modra), Kochan (Ivanka A), 6 – Víg (I. Petržalka A),         5 – Drobec (Ivanka A), Mikula (I. Petržalka A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), 3 – Handlovská (Ivanka A), Gerhát (I. Petržalka A), Duban, A. Useini, Urbanec (Modra), 2 – Brňák, Chvostek, Krpelan (Rača), Jurčík (Modra), Walzer, Glodič (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Maniur (NMŠK B), Krajčí, Molnár, Pridený (Kalinkovo), 1 – Žitný, Taufer, Swan, Pitoňák (Rača), Tiko, Artim, Kusý, Senechkin (NMŠK B), Bak, Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Schneider, Baka (Kalinkovo), Smriga, Kreutz, Salkovič (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic, Kintler (Modra).

Skupina „B“ – 4. kolo: TJ Rovinka B – CFK Cajla 2:4, Bandík, C. Mihál – Džurný 2, Bobovský, Foltanovic. Žolík Malacky – ŠKO Miloslavov 5:1, Josimovič a Švarc po 2, Kavecký – Púčik. FK Lamač – FKP Dúbravka 4:2, Harmata a Vančo po 2 – Tvrdoň, Csicsay.

 1. Žolík Malacky        4    4    0    0    34:8    12
 2. ŠKO Miloslavov    4    3    0    1    25:10     9
 3. CFK Cajla             4    3    0    1    17:21     9
 4. FK Lamač              4    2    0    2    22:24    6
 5. FKP Dúbravka      4    0    0    4      9:23    0
 6. TJ Rovinka B        4    0    0    4      8:29    0

Poradie strelcov: 11 – Voška (Miloslavov), 9 – Harmata (Lamač), 8 – Džurný (Cajla), 6 – Kavecký (Žolík), Vančo (Lamač), 5 – Bobovský (Cajla), 4 – Šimek, Pollák (Žolík), 3 – Kráľ, Josimovič, Švarc (Žolík), Sabo (Lamač), Húska (Miloslavov), 2 – Ryzner (Lamač), Hvolka, Dananaj (FKP Dúbravka), Danihel, Pečeň, Kováč (Žolík), Fedorco, Potisk (Rovinka B), Boháč, Madleňák, Hinca, Púčik (Miloslavov), 1 – Sopko, Veisman, Vicen, Valent (Žolík), Vodera, Gál, Bandík, C. Mihál (Rovinka B), Tomka, Foltín (Lamač), Miškerik, Janáč, Palko, Foltanovic (Cajla), Neštrák, Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov).

Skupina „C“ – 4. kolo: ŠK Vrakuňa B – MŠK Senec 7:3, Gyurösi 4, Hittner 3 – Vitáloš, Tondra, Chmúra. NMŠK 1922 A – OŠK Dun. Lužná 11:3, Hromádka 5, Ďurák 3, Dúbravka 2, Landsmeer – Košč, Krásny, Rigová. Slovan Ivanka p/D. B – FA Lafranconi 3:6, Pokorný, Čavoš, Kazimír – Starinský 2, Lamprecht, Hiadlovský, Niepel, Kraľovič.

 1. ŠK Vrakuňa B         4    3    0    1    25:15   9
 2. FA Lafranconi        4    3    0    1    22:12   9
 3. NMŠK 1922 A        4    2    0    2    22:13   6
 4. Slovan Ivanka B    4    2    0    2    17:20   6
 5. MŠK Senec           4    1    1    2    12:18    4
 6. OFK Dun. Lužná   4    0    1    3      7:27    1

Poradie strelcov: 11 – Gyurösi (Vrakuňa B), 8 – Kazimír (Ivanka B), 6 – Starinský (Lafranconi), 5 – Hromádka (NMŠK A), 4 – Rigová (D. Lužná), Čavoš (Ivanka B), 3 – Žák, Lamprecht, Hiadlovsky (Lafranconi), Kysela, Dúbravka, Ďurák (NMŠK A), Hittner (Vrakuňa B), Vitáloš, Tondra (Senec), 2 – Hudec, Adamovič (Vrakuňa B), Niepel (Lafranconi), Kakaš (Senec), Senechkin, Landsmeer (NMŠK A), Turner (Ivanka B), Krásny (D. Lužná), 1 – Rigo, Maniur, Hukel, Čačo (NMŠK A), Šesták, Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Pajerský (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek, Pokorný (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy, Chmúra (Senec), Harenčár, Lechnický, Sabo, Huber, Kraľovič (Lafranconi), Košč (D. Lužná).

Skupina „D“ – 4. kolo: ŠK Vrakuňa A – TJ Rovinka A 0:4, Vodera 3, Horváthová. I. Iskra Petržalka B – ŠK N. Dedinka 0:2, Bognar, Varga. FK Vajnory – ŠK Šenkvice 2:6, Palčák, Reingraber – Lukovský 2, Šarmír, Baričič, Klein, Lanator.

 1. ŠK N. Dedinka       4    4    0    0    18:4    12
 2. ŠK Vrakuňa A        4    3    0    1    18:8     9
 3. TJ Rovinka A         4    3    0    1    13:7     9
 4. FK Vajnory             4    2    0    2    10:18 3
 5. ŠK Šenkvice           4    1    0    3      9:18   3
 6. Iskra Petržalka B   4    0    0    4      5:18 0

Poradie strelcov: 6 – Bognar (N. Dedinka), 5 – Repovský (N. Dedinka), Dubský, Ašványi (Vrakuňa A), 4 – Mil. Katrenčík (Vajnory), 3 – Trabalka (I. Petržalka B), Rothbauer (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Varga (N. Dedinka), Baričič (Šenkvice), 2 – Krištofič, Sukič (Vrakuňa A), Poliačik (I. Petržalka B), Fišer, Habáň, Horváthová (Rovinka A), Palčák, Janek (Vajnory), Lukovský (Šenkvice), 1 – Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Vadovič, Marušinec (N. Dedinka), Esler, Sakáč, Šin, Tožička (Rovinka A), Mifka, Šarmír, Klein, Lanator (Šenkvice), Reingraber, Kusala (Vajnory).

Stretnutia rozhodovali Miroslav Ťažký a Samuel Stolárik.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (19.1.2020 – Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina-BA)

Skupina „A“ – 4. kolo: FK Rača A – FKM Dev. N. Ves 4:4, Fontány 2, Štepanovský, Hudák – Šimočko a Perduk po 2. MFK Záh. Bystrica B – Iskra Petržalka 2:8, Paul, Jánošík – Neupauer 3, Jehlár a Dubina po 2, Vereš. Slovan Ivanka p/Dun. – ŠK Vrakuňa 2:1, Melioris, Podmanický – Hájek.

 1. ŠK Šenkvice                   3    3    0    0    31:5    9
 2. Slovan Ivanka p/Dun.     3    3    0    0    18:3    9
 3. FK Rača A                      3    1    1    1    15:10    4
 4. FKM Dev. N. Ves           4    1    1    2    12:21    4
 5. MFK Záh. Bystrica B     4    1    1    2    10:26   4
 6. Iskra Petržalka               3    1    0    2    10:17   3
 7. ŠK Vrakuňa                    4    0    1    3      8:22   1

Poradie strelcov: 12 – Mundok (Šenkvice), 9 – Moravčík (Šenkvice), 7 – Svoboda (Ivanka), 4 – Knap (Rača), Perduk, Šimočko (D. N. Ves), Jánošík (Z. Bystrica B), Neupauer (I. Petržalka), Podmanický (Ivanka), 3 – Roller, Melioris (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Mosnák (Šenkvice), 2 – Kaniansky (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka (Vrakuňa), Taufer, Štepanovský, Fontány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina (I. Petržalka), 1 – Pečadný, Hlavatý (D. N. Ves), Juráš, Vereš (I. Petržalka), Held (Ivanka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin (Z. Bystrica B), Potočný, Bariny, Panenka (Šenkvice), Almáši, Steiner, Hurný, Pázmány, Hudák (Rača), Čajkovič, Markovič, Hájek (Vrakuňa).

Skupina „B“ – 4. kolo: FK Lamač – MFK Záh. Bystrica A 1:4, Scholer – Znamenáček, Prokop, D. Lenčeš, Ševčík. FKP Dúbravka – FK Rača B 7:4, Kaniansky 3, Hoffmann 2, Briestenský, Šogor – Mikuš 3, Ištvánffy. NMŠK 1922 B – Slovan Modra 2:4, Srna, Zvozil – Mozolík 2, Pachinger, Tichý.

 1. FKP Dúbravka                3    3    0    0    28:5     9
 2. Žolík Malacky                 3    3    0    0    17:3      9
 3. MFK Zah. Bystrica A      3    2    0    1    10:8      6
 4. Slovan Modra                 4    2    0    2    10:13    6
 5. FK Lamač                       4    1    1    2      8:11     4
 6. NMŠK 1922 B                 3    0    1    2      4:21    1
 7. FK Rača B                       4    0    0    4      8:24   0

Poradie strelcov: 8 – Kaniansky (Dúbravka), 6 – Hoffmann (Dúbravka), 5 – Briestenský (Dúbravka), 4 – Zatkovský (Žolík), Šogor (Dúbravka), Tichý (Modra), 3 – Šauša, Michalica (Žolík), Prokop, Ševčík (Z. Bystrica A), Mikuš (Rača), Mozolík (Modra), 2 – Račkay (Dúbravka), Vančo, Sanz (Lamač), Macek (Žolík), 1 – Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Urbanovský, Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Fabšo, Obernauer, Ištvánffy (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček, D. Lenčeš (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik (Dúbravka), Halámek, Orgoň, Gulbiš, Višváder, Daniel (Žolík).

Priateľský zápas: Šenkvice – Žolík Malacky 5:4, Gabalec 3, Potočný, Borza – Vician 3, Mikulecký (PK).

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Martin Křiván.

Obsadenie R – ZT BFZ 25.-26.1. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 1. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“

26.1. 9.00 S. Grob – NMŠK 1922  Martiš, Kachnič, Hegedüs

26.1. 11.00 Most p/B – Miloslavov  Hegedüs, Kachnič, Martiš

26.1. 13.00 Ivanka p/D – Malinovo  Ďurčo, Kakaščik, Tramita

HP UT FC Petržalka – skupina „B“

25.1. 18.00 Rusovce – D. N. Ves  Bohun, Bogdáň, Kardelis

26.1. 11.00 Kalinkovo – Lamač  Tománek, Polák, Hudy

26.1. 13.00 Vrakuňa – Jablonové  Hudy, Polák, Tománek

HP UT NTC Senec – skupina „C“

26.1. 9.00 Bernolákovo – Veľká Mača Pati Nagy, Farkaš, Lalo

26.1. 11.00 Báhoň – Kráľová p/S Lalo, Farkaš, Pati Nagy

26.1. 13.00 N. Dedinka – Jelka Srna, Piatka, Dúbravec

Zimný turnaj dorast – 1. kolo

HP UT Montostroj Senec 

25.1. 10.00 Ivanka p/D – Zohor Gosiorovský, Henček

25.1. 12.00 Rača – Blahová, Bellova Ves  Henček, Gosiorovský

HP UT Budatínska

26.1. 9.30 Šamorín – D. N. Ves Lomňančik, Kožuch

26.1. 11.30 NMŠK 1922 – Žolík Malacky  Kožuch, Lomňančik

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 17.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 321 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 4. kola mladších žiakov – 18.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h ŠK Vrakuňa „A“ TJ Rovinka „A“
09,30 h Iskra Petržalka „B“ ŠK Nová Dedinka
10,15 h FK Vajnory ŠK Šenkvice
11,00 h NMŠK 1922 „B“ SCF Kalinkovo
11,45 h FK Rača FC Slovan Modra
12,30 h Iskra Petržalka „A“ Ivanka p./Dunaji „A“
13,15 h TJ Rovinka „B“ CFK Pezinok-Cajla
14,00 h ŠK Žolík Malacky ŠKO Miloslavov
14,45 h FK Lamač BA FKP Dúbravka
15,30 h ŠK Vrakuňa „B“ MŠK Senec
16,15 h NMŠK 1922 „A“ OFK Dunajská Lužná
17,00 h Ivanka p./D. „B“ FA Lafranconi

 

Program 4. kola starších žiakov – 19.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FK Lamač MFK Záh. Bystrica „A“  
10,00 h FKP Dúbravka FK Rača „B“  
11,00 h NMŠK 1922 „B“ FC Slovan Modra  
12,00 h FK Rača „A“ FKM Dev. N. Ves  
13,00 h MFK Záh.Bystrica „B“ MŠK Iskra Petržalka  
14,00 h Ivanka p/Dunaji ŠK Vrakuňa  
15,00 h ŠK Šenkvice ŠK Žolík Malacky Priat.zápas

KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách. Pozvánky a program oboch seminárov budú poslané v krátkom čase.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť uzavrieť s BFZ a SFZ dohody o pracovnej činnosti, resp. rámcové dohody podľa pokynov, ktoré dostali mailmi. Dohody s BFZ stačí prísť podpísať, ale je nutné dodržať termíny, ktoré boli ponúknuté sekretariátom BFZ.

Ospravedlnenia: Hádek 24.1.-25.2.; Lauer 23.-26.1., 4.-8.3.; Farkaš R. 25.1., 1.2., 6.2., 15.2.; Pavlík R. 18.-19.1., 25.-26.1., 6.-10.2., 15.2., 21.-23.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
11.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (3.kolo) Kluby BFZ U13
12.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) Kluby BFZ U15
16-18.01.2020 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
18.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) Kluby BFZ U13
19.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) Kluby BFZ U15
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

Majster Európy Ján Švehlík oslavuje 70 rokov

Ján Švehlík, jedna z výrazných postáv slovenského a československého futbalu, oslavuje v piatok 17. januára 70 rokov. Rodák z Lovče, ktorý je držiteľom strieborného odznaku SFZ,  striebornej plakety BFZ a s futbalom začal v Žiari nad Hronom sa  v roku 1969 stal hráčom ŠK Slovan Bratislava.

Jeho hlavným cieľom bolo však študovať právo, ale svoje nesporné schopnosti rýchlo ukázal najprv v B-tíme, ale už ako 20-ročný debutoval v najvyššej súťaži. A o dva roky už bol aj reprezentantom. Pre Janka Švehlíka veľmi významný bol dátum 13. október 1974, keď v súboji ČSSR – Švédsko strelil dva góly. Ako si na premiérové zásahy v najcennejšom drese spomína s odstupom viac ako 45 rokov?  ,,Ako som tie góly dal, si už presne nepamätám, ale v reprezentácii streliť góly či už v priateľskom, alebo v kvalifikačnom zápase, je vždy veľká udalosť. Samozrejme, skórovať doma, na Tehelnom poli pred výbornými a nadšenými divákmi, bola veľká vec a preto mám na toto stretnutie veľmi pekné spomienky,“ hovorí Ján Švehlík.

Člen Siene slávy Slovana Bratislava za belasých hral trinásť rokov, medzitým rok si odslúžil vojenskú službu v Dukle Praha. V lige odohral 296 zápasov a dal 79 gólov. V rokoch 1974 –1979 reprezentoval 18-krát, pričom 4-krát skóroval. Šestnásťkrát ho  povolali do juniorského družstva a raz hral za olympionikov. Je majstrom Európy do 23 rokov. Vrchol sa však dostavil v roku 1976, keď bol v kádri Václava Ježka a Jozefa Vengloša na ME v Belehrade. V prvom zápase s Holandskom vylúčil rozhodca Polláka, Švehlík ho nečakane a výborne nahradil. Bol dušou finálového mužstva a dal proti NSR jeden z gólov (2:2). Viacerí komentátori tvrdili, že to bol práve on, kto svojimi vlastnosťami umožnil aplikovať zámery trénerov a celú koncepciu hry.

So Slovanom získal tri majstrovské tituly (1970, 1974, 1975) a dvakrát bol víťazom Čs. Pohára (1974, 1982). Vyštudoval na doktora práv, kariéru dokončil v belgickom Hasselte a niektorých menších rakúskych kluboch. Po ukončení  aktívnej činnosti začal pracovať ako právnik, ale pri futbale to bolo zaujímavejšie. Stal sa asistentom pri A-mužstve Slovana, ba viedol ho aj sám, napr. zo dvakrát vo finále Slovenského pohára. S Dušanom Galisom má zásluhy aj na zisku titulov majstra a bol asistentom, tiež pri titule so Stanom Grigom. V súčasnosti je vedúci seniorského A-mužstva, s ktorým je na sústredení v Turecku.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Staň sa futbalovým rozhodcom

Výsledky 3. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi 3. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (11.1.2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina A – 3. kolo: Slovan Ivanka p/D. A – FK Rača 8:1, Kochan 4, Kreutz, Zapletal, Bednárik, Walzer – Pitoňák. Iskra Petržalka A – NMŠK 1922 B 8:1, Víg 3, Mikula a Písečný po 2, Dulla – Maniur. Slovan Modra – SFC Kalinkovo 10:1, Varga 5, Duban 2, A. Useini, Fraňo, Hanic – Pridený.

 1. Ivanka A           3    3    0    0    24:1    9
 2. Modra               3    2    0    1    21:8    6
 3. I.Petržalka A    3    2    0    1    17:7    6
 4. Rača                  3    2    0    1    17:14  6
 5. Kalinkovo        3    0    0    3     3:25  0
 6. NMŠK B          3    0    0    3      4:31  0

Poradie strelcov: 7 – Varga (Modra), 6 – Kochan (Ivanka A), Víg (I. Petržalka A), 5 – Drobec (Ivanka A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), 3 – Handlovská (Ivanka A), Gerhát, Mikula (I. Petržalka A), Duban, A. Useini (Modra), 2 – Brňák, Chvostek (Rača), Urbanec (Modra), Walzer (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), 1 – Žitný, Krpelan, Taufer, Swan, Pitoňák (Rača), Tiko, Artim, Kusý, Maniur (NMŠK B), Bak, Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Schneider, Pridený (Kalinkovo), Glodič, Smriga, Kreutz, Walzer (Ivanka A), Jurčík, Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic (Modra).

Skupina B – 3. kolo: FK Lamač – TJ Rovinka B 10:2, Harmata 5, Vančo 3, Tomka, Foltín – Fedorco, Potisk. FKP Dúbravka – Žolík Malacky 1:9, Ágh – Pollák 3, Kavecký 2, Kováč, Šimek, Valent, Švarc. ŠKO Miloslavov – CFK Cajla 11:1, Voška 4, Húska 3, Snopková, Boháč, Hinca, Madleňák – Bobovský.

 1. Žolík Malacky    3    3    0    0    29:7    9
 2. Miloslavov         3    3    0    0    24:5    9
 3. CFK Cajla           3    2    0    1    13:19   6
 4. Lamač                 3    1    0    2    18:22   3
 5. FKP Dúbravka  3    0    0    3      7:19   0
 6. Rovinka B          3    0    0    3      6:25  0

Poradie strelcov: 11 – Voška (Miloslavov), 7 – Harmata (Lamač), 6 – Džurný (Cajla), 5 – Kavecký (Žolík), 4 – Vančo (Lamač), Šimek, Pollák (Žolík), Bobovský (Cajla), 3 – Kráľ (Žolík), Sabo (Lamač), Húska (Miloslavov), 2 – Ryzner (Lamač), Hvolka, Dananaj (FKP Dúbravka), Danihel, Pečeň, Kováč (Žolík), Fedorco, Potisk (Rovinka B), Boháč, Madleňák, Hinca (Miloslavov), 1 – Sopko, Veisman, Vicen, Josimovič, Valent, Švarc (Žolík), Vodera, Gál (Rovinka B), Tomka, Foltín (Lamač), Miškerik, Janáč, Palko (Cajla), Neštrák, Korbel, Ágh (FKP Dúbravka), Púčik, Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov).

Skupina C – 3. kolo: FA Lafranconi – NMŠK 1922 A 4:2, Hiadlovsky 2, Starinský, Huber – Senechkin, Kysela. Slovan Ivanka p/D. B – ŠK Vrakuňa B 8:7, Kazimír 4, Turner 2, Čavoš, Suchánek – Gyürösi 3, Adamovič 2, Curko, Pajerský. OFK D. Lužná – MŠK Senec 2:2, Krásny, Rigová – Végh, Nagy.

 1. Lafranconi       3    2    0    1    16:9    6
 2. Vrakuňa B        3    2    0    1    18:12  6
 3. Ivanka B           3    2    0    1    14:14  6
 4. MŠK Senec       3    1    1    1      9:11  4
 5. NMŠK 1922 A   3    1    0    2    11:10  3
 6. D. Lužná           3    0    1    2      4:16  1

Poradie strelcov: 7 – Kazimír (Ivanka B), Gyurösi (Vrakuňa B), 4 – Starinský (Lafranconi), 3 – Žák (Lafranconi), Kysela (NMŠK A), Čavoš (Ivanka B), Rigová (D. Lužná), 2 – Hudec, Adamovič (Vrakuňa B), Lamprecht, Hiadlovsky (Lafranconi), Kakaš, Vitáloš, Tondra (Senec), Senechkin (NMŠK A), Turner (Ivanka B), 1 – Rigo, Landsmeer, Dúbravka, Maniur, Hukel, Čačo (NMŠK A), Šesták, Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Pajerský (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy (Senec), Harenčár, Lechnický, Niepel, Sabo, Huber (Lafranconi), Krásny (D. Lužná).

Skupina D – 3. kolo: FK Vajnory – Iskra Petržalka B 7:0, Mil. Katrenčík 3, Janek 2, Palčák, Kusala. ŠK Šenkvice – ŠK Vrakuňa A 2:5, Baričič 2 – Rothbauer 3, Ašványi 2. TJ Rovinka A – ŠK N. Dedinka 2:4, Habáň, Horváthová – Bognar a Varga po 2.

 1. Vrakuňa A       3    3    0    0    18:4    9
 2. N. Dedinka      3    3    0    0    16:4    9
 3. Rovinka A        3    2    0    1      9:7    6
 4. Vajnory             3    1    0    2      8:12  3
 5. I. Petržalka B   3    0    0    3      5:16  0
 6. Šenkvice           3    0    0    3      3:16  0

Poradie strelcov: 5 –Repovský, Bognar (N.Dedinka), Dubský, Ašványi (Vrakuňa A),  4 – Mil. Katrenčík (Vajnory), 3 – Trabalka (I. Petržalka B), Rothbauer (Vrakuňa A),      2 – Krištofič, Sukič (Vrakuňa A), Poliačik (I. Petržalka B), Fišer, Habáň  (Rovinka A), Janek (Vajnory), Baričič (Šenkvice), Varga (N. Dedinka), 1 – Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Vadovič, Marušinec (N. Dedinka), Esler, Sakáč, Šin, Tožička, Horváthová (Rovinka A), Mifka (Šenkvice), Palčák, Kusala (Vajnory).

Stretnutia rozhodovali Marián Veselý a Peter Duhaň.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (12.1.2020 – Hala Lekárskej fakulty, BA – Mlynská dolina)

Skupina A – 3. kolo: FKM D. N. Ves – Záh. Bystrica B 3:4, Šimočko 2, Hlavatý – D. Brezovský, Kusin, Jánošík, Paul. Iskra Petržalka – ŠK Šenkvice 1:12, Juráš – Mundok 5, Moravčík a Mosnák po 2, Bariny, Peško, Panenka. ŠK Vrakuňa – FK Rača A 2:10, Čajkovič, Markovič – Knap 4, Taufer 2, Steiner, Štepanovský, Hurný, Pázmány.

1. Šenkvice         3    3    0    0    31:5    9

2. Ivanka             2    2    0    0    16:2    6  

3. Z. Bystrica B   3    1    1    1      8:18  4

4. Rača A            2    1    0    1    11:6    3

5. D. N. Ves         3    1    0    2      8:17  3

6. Vrakuňa           3    0    1    2      7:20  1

7. I. Petržalka      2    0    0    2      2:15  0

Poradie strelcov: 12 – Mundok (Šenkvice), 9 – Moravčík (Šenkvice), 7 – Svoboda (Ivanka), 4 – Knap (Rača), 3 – Roller, Podmanický (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák (Šenkvice), 2 – Kaniansky, Perduk, Šimočko (D. N. Ves), Melioris (Ivanka), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka (Vrakuňa), Taufer (Rača), 1 – Pečadný, Hlavatý (D. N. Ves), Neupauer, Juráš (I. Petržalka), Held (Ivanka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Paul (Z. Bystrica B), Potočný, Bariny, Panenka (Šenkvice), Almáši, Steiner, Štepanovský, Hurný, Pázmány (Rača), Čajkovič, Markovič (Vrakuňa).

Skupina B – 3. kolo: Slovan Modra – FKP Dúbravka 1:6, Vyskočil – Račkay a Briestenský po 2, Schifferer, Kaniansky. FK Rača B –  FC Lamač 2:3, Fabšo (11 m), Obernauer – Sanz 2, Polák (11 m). Záh. Bystrica A – Žolík Malacky 1:5, Broš – Gulbiš, Šauša, Zatkovský, Daniel, Michalica.

1. Žolík Malacky    3    3    0    0    17:3    9

2. FKP Dúbravka   2    2    0    0    21:1    6

3. Lamač                3    1    1    1      7:7    4 

4. Z. Bystrica A      2    1    0    1      6:7    3

5. Modra                3    1    0    2      6:11  3

6. NMŠK 1922 B   2    0    1    1       2:17  1

7. Rača B               3    0    0    3       4:17  0

Poradie strelcov: 5 – Kaniansky (Dúbravka), 4 – Hoffmann, Briestenský (Dúbravka), Zatkovský (Žolík), 3 – Šogor (Dúbravka), Tichý (Modra), Šauša, Michalica (Žolík), 2 – Prokop, Ševčík (Z. Bystrica A), Račkay (Dúbravka), Vančo, Sanz (Lamač), Macek (Žolík), 1 – Mocný, Hedrik (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák (Lamač), Urbanovský, Mozolík, Vyskočil (Modra), Almáši, Neupauer, Fabšo, Obernauer (Rača B), Hollý, Broš (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik (Dúbravka), Halámek, Orgoň, Gulbiš, Višváder, Daniel (Žolík).

Priateľský zápas: Ivanka p/D. – NMŠK 1922 B 2:2, Šlesárik, Podmanický – Zvozil 2.

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Miroslav Ťažký.

Víťazom 13. ročníka Referee Cup 2020 sa stal Senec a jeho priatelia

Víťazom 13. ročníka turnaja rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu REFEREE CUP 2020 sa stal výber Senec a jeho priatelia. V peknej športove hale v Cíferi sa odohrali kvalitné a neraz aj dramatické zápasy.

Mužstvo Senec a jeho priatelia ukázalo najlepšiu výkonnosť, keď turnajom prešlo ako nôž maslom.  S prehľadom vyhralo všetky tri zápasy a jeho manažér a zakladateľ turnaja Mihajlo Gilbert nám povedal: ,,Pred 13 rokmi som Referee Cup založil spolu s Martinom Borsányim a Vladimírom Jendrušom, ktorému sa ospravedlňujem, že som na neho zabudol. Vtedy som ešte rozhodoval v bratislavských súťažiach a rozhodcovia sa stretávali iba na rôznych seminároch.  Tak sme rozmýšľali nad tým, akoby sme si aspoň raz za rok nejako spríjemnili voľný deň a stretli sa tak aj v rámci nejakej športovej aktivity. Takto teda vznikol tento turnaj a som veľmi rád, že sa z neho stala už pekná tradícia. Dopredu sa vie, kto bude organizátorom. Hráva sa v Bratislave, Malackách, Pezinku. Žiaľ, v Senci nemáme vyhovujúcu halu, preto keď sme organizátormi turnaja, hrávame v jeho blízkom okolí. Či už v Tomášove, 10. ročník sme organizovali v lete a teraz sme ho prvý raz odohrali v Cíferi. Aj touto cestou sa chcem poďakovať tejto obci a jeho starostovi Marošovi Saganovi, ktorý nám veľmi vyšiel v ústrety. Tento 13. ročník bol tiež vydarený a ešte k tomu ho umocnilo naše víťazstvo Senec a jeho priatelia  Každý chce vyhrať a boli aj také ročníky, keď o víťazovi rozhodlo lepšie skóre.“ Zaujímavé je tiež, že Adam Somoláni na Referee Cup získal už sedem prvenstiev, tri s výberom Bratislavy a štyri s výberom Senec a jeho priatelia.

Mužstvo Pezinka tiež zaujalo dobrou hrou a preto jeho manažér Roman Farkaš ocenil druhé miesto: ,,Vzhľadom k tomu, že sme mali mužstvo s najstarším vekovým priemerom vystužené dvomi mladými vysokoškolákmi a nádejnými rozhodcami, Marekom Farkašom a Martinom Turanským, ktorí toho najviac nabehali, tak môžem byť spokojný s druhým miestom. V bráne sme mali istotu Martina Orlického a vpredu sa zaskvel niekoľkými gólmi Marián Fischer. Bol som tu ako náš kľúčový hráč, lebo som mal kľúče od šatne,“ vtipne poznamenal Roman Farkaš.

Referee Cup 2020 pozorne sledoval aj Ivan Kružliak st., predseda KRaD BFZ. ,,Vidieť, že nastupuje nová generácia rozhodcov, mužstvá svoje kádre omladzujú a podujatie už získava taký profesionálny štatút. Príprava na turnaj zo strany všetkých štyroch výberov je už oveľa zodpovednejšia, ukázali dobrú fyzickú pripravenosť. V minulosti sa stávalo, že súťaživosť prerástla až do určitej agresivity medzi niektorými jednotlivcami. V tomto 13. ročníku všetko prebehlo v duchu  fair-play. Víťazstvo Senca je zaslúžené, aj keď troška mi vadí, že vo svojom strede mal niekoľkých naturalizovaných hráčov. Organizačne tiež všetko bolo na dobrej úrovni, kvalitná hala v Cíferi ma príjemne prekvapila, rozhodcovia tiež zvládli svoje úlohy, takže tento ročník určite patrí medzi vydarené. A verím, že bude neustále napredovať.“

Na turnaj sa prišli pozrieť aj Juraj Jánošík, predseda BFZ, Miroslav Baxa, predseda ObFZ Bratislava-vidiek, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Ivan Kružliak, predseda KRaD BFZ, František Košičár, predseda komisie delegátov SFZ, Miroslav Bóc, predseda DK BFZ  a ďalší funkcionári.

Na spoločenskom vyhodnotení v reštaurácii Lipa Mihajlo Gilbert privítal všetkých prítomných a osobitne Juraja Jánošíka, predsedu BFZ, ktorý povedal: ,,V prvom rade želám vám všetko dobré v novom roku. Som rád, že tradícia tohto kvalitného turnaja pokračuje a že  si nielen dobre zahráte, ale aj posedíte a vychutnáte tieto vzácne chvíle. BFZ komisii rozhodcov a delegátov venuje veľkú pozornosť a teší ma, že ju dobre vedie jeho predseda Ivan Kružliak st.“ Mihajlo Gilbert odovzdal Jurajovi Jánošíkovi diplom ako poďakovanie za účasť na Referee Cup 2020 a také isté diplomy dostali aj niekoľkí ďalší rozhodcovia.

Organizátori za najlepšieho brankára vyhlásili Mateja Choreňa z mužstva Senec a jeho priatelia, najlepším hráčom sa stal Milan Kardelis z Pezinka a najlepším strelcom  bol Pavol Hrnčiar zo Senca. Víťazné mužstvo Senec a jeho priatelia okrem pohára za prvenstvo dostalo ešte aj Putovný pohár, ďalšie tri mužstvá tiež obdržali pekné poháre.

Rozhodovali Mária Krčová, Igor Kočický a Mário Belavý. Na budúci rok sa Referee Cup uskutoční v Pezinku.

Výsledky: Senec – Malacky 4:0,  Pezinok – Bratislava 2:1, Bratislava – Senec 1:5, Malacky – Pezinok 2:3, Senec – Pezinok 4:1,  Malacky – Bratislava 2:4.

Konečné poradie

1, Senec a jeho priatelia 9 bodov

2, Pezinok 6

3,Bratislava 3

4,Malacky 0

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

13.ROČNÍK REFEREE CUP ZAJTRA V CÍFERI

Športová hala v Cíferi bude zajtra 11.1.2020 od 9:00 hod. dejiskom 11.ročníka turnaja rozhodcov a delegátov BFZ „REFEREE CUP 2020“. vstup na podujatie je voľný.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 10.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 321 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – III. kolo 11.1.2020, IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 3. kola mladších  žiakov – 11.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h FA Lafranconi NMŠK 1922 „A“
09,30 h Ivanka p./D.„B“ ŠK Vrakuňa „B“
10,15 h OFK Dun. Lužná MŠK Senec
11,00 h FK Vajnory Iskra Petržalka „B“
11,45 h ŠK Šenkvice ŠK Vrakuňa „A“
12,30 h TJ Rovinka „A“ ŠK Nová Dedinka
13,15 h Iskra Petržalka „A“ NMŠK 1922 „B“
14,00 h Ivanka p./Dunaji „A“ FK Rača
14,45 h FC Slovan Modra SCF Kalinkovo
15,30 h FK Lamač BA TJ Rovinka  „B“
16,15 h FKP Dúbravka ŠK Žolík Malacky
17,00 h ŠKO Miloslavov CFK Pezinok-Cajla

Program 3. kola starších  žiakov – 12.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h Ivanka p/Dunaji NMŠK 1922 „B“ Priat.zápas
10,00 h FKM Dev. N. Ves MFK Záh. Bystrica „B“  
11,00 h Iskra Petržalka ŠK Šenkvice  
12,00 h ŠK Vrakuňa FK Rača „A“  
13,00 h FC Slovan Modra FKP Dúbravka  
14,00 h FK Rača „B“ FK Lamač  
15,00 h MFK Z.Bystrica „A“ ŠK Žolík Malacky  

 KM BFZ Vám v Novom roku 2020 želá veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov. PF 2020!!!

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Ospravedlnenia: Vašš 8.1.-12.3.; Uram 19.1.-2.2.; .Krčová 24.1.-2.2., 22.-23.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
11.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (3.kolo) Kluby BFZ U13
12.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) Kluby BFZ U15
16-18.01.2020 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
18.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) Kluby BFZ U13
19.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) Kluby BFZ U15
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • JAKO
  VINO LEVICE
  DEMISPORT
  TOP 4
  FUTBAL SERVIS
  SLOVNAFT
  ROYAL BUS TRAVEL
  MATEP
  EAV