Category Archives: Oznamy a pozvánky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 14.01.2022

Sekretariát

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti usmernenie SFZ  k organizácii tréningového procesu a súťaží (vrátane turnajov) vo futbalových kluboch, nájdete ho TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti  Osobitné podmienky pre špecifické typy hromadných podujatí, medzi ktoré je zaradené aj Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do veku 12 rokov a dva mesiace.

Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov sú zaradené aj tréningy pre deti,

Športovo- technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje

 • Vyžrebovanie ZT dorastu je zverejnené na webovom sídle zväzu
 • Propozície ZT dorastu budú zúčastneným FK zaslané elektronickou poštou

Matrika

Zimné prestupové obdobie s obmedzením začalo 01.01.2022 a končí 31.03.2022.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára pre delegátov zväzu, ktorý sa bude konať 15.1.2022 v Bratislave: Jaroslav Švarc – predseda, Pavol Páchnik – člen, Ján Farbula – člen.

Opustil nás bývalý delegát BFZ Juraj Vaško

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Vyhlásenie volebnej komisie BFZ k voľbám do orgánov BFZ

Volebná komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2021  pripravila v zmysle stanov BFZ podmienky pre návrhy kandidátov na volené funkcie do orgánov BFZ.

 Volebná Komisia  BFZ vyhlasuje riadne voľby do orgánov BFZ na deň 29.01.2022, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, na Seberíniho ulici č. 9, v budove Hotela Bratislava počas rokovania volebnej konferencie BFZ, konanej v čase od 10,00 hod.  v súlade s ustanoveniami Stanov BFZ , čl. 32.

Konferencia BFZ volí v súlade so Stanovami BFZ, čl. 29 bod 1 f.

Predsedu BFZ, ktorý je zároveň kandidátom za člena VV SFZ za amatérsky futbal za BFZ,

Člena VV BFZ – predsedu Komisie rozhodcov a delegátov BFZ,

Predsedu Odvolacej komisie BFZ,

Predsedu Revíznej komisie BFZ,

Predsedu Disciplinárnej komisie BFZ.

Písomné návrhy kandidátov na funkcie v rámci BFZ, ktoré odvodzujú svoju legitimitu nielen od výsledkov Konferencie BFZ, ale zároveň i od výsledkov Konferencií ObFZ Bratislava–mesto a ObFZ Bratislava–vidiek, konaných 13.1.2022 resp. 14.1.2022, musia byť doručené doporučenou poštou ( nie podané ) alebo osobne vedúcemu sekretárovi BFZ na sekretariát BFZ tak, aby boli k dispozícii VK BFZ najneskôr do 17.1.2022 do 11:59 hod.

Návrhy kandidátov doručené po uvedenom termíne sa považujú za neplatné!

Prihláška kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať

údaje o kandidátovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska kandidáta, telefonický a emailový kontakt

Spolu s prihláškou kandidáta na volenú funkciu je povinné doložiť:

 • Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ
 • Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou (bez nutnosti overenia podpisu notárom/na matrike) , ktorý je možné odvolať do momentu voľby/aktu potvrdenia.
 • Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov

identifikáciu navrhovateľa  – v rovnakej štruktúre, ak je ten fyzickou osobou, pri  právnickej osobe má štruktúru – názov, IČO, sídlo a štatutárnym orgán (bez nutnosti overenia podpisu notárom na matrike), inak je neplatná.

Všetci kandidáti na funkcie v rámci BFZ sa majú právo konferencie BFZ zúčastniť,  a v súlade so Stanovami BFZ, Prvá hlava, čl. 35, sa časť z nich môže zúčastniť i ako delegáti riadnej Konferencie BFZ.

Predseda VK BFZ predkladá návrhy na kandidátov na volené funkcie Konferencii BFZ. 

VZORY PODANÍ

Návrh kandidáta na volenú funkciu TU
Súhlas s kandidatúrou TU
Vyhlásenie o individuálnom členstve TU
Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti TU
Súhlas so spracovaním osobných údajov TU

 

PREDVIANOČNÝ ROZHOVOR S PREDSEDOM BFZ JURAJOM JÁNOŠÍKOM

Určite ste rád, že na rozdiel od vlaňajška sa podarilo odohrať jesennú časť tohto súťažného ročníka, hoci pred jej začiatkom ste museli riešiť nepríjemnosť, keď sa ŠK Báhoň odhlásil z III. ligy. 

Sezóna 2019/2020, ktorá nebola dohratá a jej jarná časť sa zrušila – bola ozaj náročná. Výkonný výbor BFZ musel prijímať rozhodnutia doslova za pochodu podľa aktuálnej pandemickej situacie. Som veľmi rád, že aj za týchto okolnosti sa sezóna 2021/2022 začala bez problémov. Rok 2021 bol náročný nielen pre samosprávu miest a obcí, ale aj pre funkcionárov a  futbalové kluby na každej úrovni. Tesne pred začiatkom súťažného ročníka musel VV BFZ riešiť odhlásenie sa ŠK Báhoň z III. ligy. Nakoniec všetko dobre dopadlo, do III. ligy postúpilo družstvo ŠK Nová Dedinka a príjemným prekvapením je ŠK Vrakuňa Bratislava, ktorá nahradila už spomínaný Báhoň. V sezóne 2021/2022 má IV.liga BFZ netradične 18 účastníkov a nováčikmi súťaže sa stali NŠK 1922 Bratislava a TJ Slovan Vištuk.

Máte dokonalý prehľad o III. a IV. lige, ako ste spokojný s úrovňou dvoch najvyšších regionálnych súťaží?

Počas jesennej časti som navštívil takmer všetky zápasy a štadióny III. a IV. ligy. Myslím si, že aj v tejto zložitej situácii sa odohrali zápasy na dobrej úrovni, veľmi ma potešila zvýšená návštevnosť divákov na zápasoch a slušné férové vystupovanie či už hráčov, trénerov alebo funkcionárov klubov.

V III. lige sa nečakaným jesenným víťazom stal FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ktorý v aktuálnej sezóne vyhral až trinásť z pätnástich jesenných kôl. Pritom v minulom ročníku skončil až siedmy. Čo sa skrýva za jeho veľkým vzostupom výkonnosti?

Musím sa priznať, že aj mňa hra FK Slovan Ivanka pri Dunaji a jeho výsledky mierne prekvapili, ale zas na druhej strane treba povedať, že v Ivanke je dlhodobo kvalitné funkcionárske zázemie, skvelý odborník tréner Dušan Barkol, a samozrejme aj hráči a posily, ktoré prišli v lete a dobre zapadli do tímu. V Ivanke sa vytvoril skvelý kolektív nielen na ihrisku ale aj mimo neho a výborné divácke zázemie, ktoré môže byť príkladom aj pre iné kluby nielen v našom regióne.

Naopak, veľkým sklamaním je Lokomotíva Devínska Nová Ves, ktorá ako jediná na jeseň ani raz nevyhrala…

V Lokomotíve Devínska Nová Ves riešia vnútroklubové problémy, čo sa odzrkadlilo aj na výkonoch. Družstvo sa pred začiatkom súťaže výrazne neposilnilo,za klub hrajú mladí hráči, ktorí potrebujú ešte dorásť, aby ich výkony boli stabilné. Verím, že tradičný účastník III. ligy Lokomotíva Devínska Nová Ves aj vďaka prezidentovi klubu Róbertovi Kačenákovi tieto problémy prekoná. Herný prejav družstva je určite kvalitnejší ako konečné výsledky zápasov.

Zrejme vás veľmi mrzí, že pre pandémiu koronavírusu BFZ už druhý rok nemôže zorganizovať viaceré významné halové mládežnícke turnaje?

Áno, veľmi ma mrzí, že výbery mládeže sa nemohli zúčastniť na tradičných turnajoch v Belehrade, Ljublani, Krakowe. Dokonca sme museli zrušiť aj náš turnaj Danubia – Moravia Cup a presunúť ho na budúci rok. Ale aj v tejto ťažkej situácii sme sa tréningovo stihli pripraviť a absolvovať s mládežníckymi dievčenskými a chlapčenskými výbermi turnaje na Morave – Harašta Cup, kde chlapci  dosiahli historický úspech a výber U17 zvíťazil. Moje poďakovanie patrí trénerom Ľubomírovi Kordaničovi,  Edovi Vilčinskému a vedúcemu družstva Marekovi Porvazníkovi. Výber U17 bez hráčov akadémie vyhral aj ďalší turnaj v Česku – Memoriál J. Sommernitze vedený Marekom Porvazníkom a Reném Féderom. Výber U15 sa zúčastnil na mládežníckom Turnaji Gejzu Princa a obsadil pekné 3. miesto. Trénermi boli Michal Polčic, Jan Hullman, Maroš Skovajsa a vedúci výpravy Eduard Vilčinský. Po dlhšom čase sa nám podarilo vyhrať regionálny turnaj, kedy kategória chlapcov U14 (rok narodenia 2008) absolútne dominovala na domácej pôde v Senci. Získali sme všetky individuálne ocenenia a ani raz neinkasovali, za čo patrí chlapcom a realizačnému tímu v zložení Maroš Skovajsa, Attila Illés, Rudolf Gajdúšek a František Žák obrovské poďakovanie. Dievčatá vycestovali na Kouba Cup a v silnej konkurencii 14 výberov krajských futbalových zväzov Čiech a Moravy skončili na 4.mieste a prehrali len jeden zápas. S dievčatami pracovali ako hlavná trénerka Ivana Balážiková, asistentka Alexandra Števaňáková, vedúca tímu Gabriela Matejová, trénerka brankárok Lucia El-Dahabiová a lekár Jozef Hlavenka.

Na druhej strane je iste dobré, že poznáme už dvojice prvého kola Pohára BFZ, ktorý sa uskutoční v prvej polovici marca budúceho roka.

V sezóne 2021/2022 sa prihlasilo 14 klubov. STK vyžrebovala dvojice, ktoré by mali odohrať prvé kolo 13.3. 2022. Víťaz Pohára BFZ  bude hrať už tradične Superpohár s víťazom Pohára Juhomoravského krajského futbalového zväzu, ktorý sa uskutoční na území nášho regiónu.

Od ročníka 2021/2022 mali byť iba dve III. ligy, východ a západ. Myslíte si, že reorganizácia súťaží sa uskutoční od novej sezóny 2022/2023?

 Reorganizácia súťaže seniorov a vznik dvoch III. líg bola schválená už pre súťažný ročník 2021/2022. Kvôli nedohratiu súťaží sa na konferencii SFZ schválilo, že termín sa posúva o rok. Plán je zriadiť  dve III. ligy Skupina Západ a Východ, ktoré budú riadené SFZ a štyri regionálne futbalové ligy, riadené regionálnymi futbalovými zväzmi.

 BFZ dobre funguje aj preto, lebo sa môže oprieť o kvalitnú spoluprácu s BSK a výdatne mu pomáhajú aj ďalší podporovatelia?

 Čo sa týka podpory, musím spomenúť SFZ a už spomínaný BSK. Chápem, že sponzori to mali tento rok veľmi ťažké, ale dúfam, že nový rok už bude pre všetkých priaznivejší.

SFZ z postupu na Euro 2020 rozdelí v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry pre amatérske kluby vo výške 2 550 000 eur. A to 30 percent pre projekty v rámci Západoslovenského, Stredoslovenského, Východoslovenského futbalového zväzu a 10 percent pre Bratislavský futbalový zväz… Aj tých 255 tisíc eur je slušná finančná pomoc pre kluby z bratislavského regiónu.

Od roku 2018 prebehli tri etapy rekonštrukcie a výstavby štadiónov od III. ligy nižšie a rozdelilo sa   na všetky regionálne futbalové zväzy 9,5 miliónov eur, z toho pre BFZ v troch etapách 950 tisíc eur na modernizáciu futbalových štadiónov, ktoré patria pod BFZ a oblastné futbalové zväzy ObFZ vidiek a ObFZ mesto. Z postupu našich reprezentantov na Euro amatérsky šport získal dotáciu 2 550 000 eur, čo pre BFZ predstavuje čiastku 255 000 eur. Kluby môžu podať žiadosť o príspevok Euro z Eura na SFZ do 10. januára 2022. Minimálna dotačná čiastka  je 10 tisíc eur, podmienkou je aspoň jedno mládežnícke družstvo. Všetky informácie sú zverejnené na webových stránkach SFZ a na www.futbalbfz.sk.

Do 31. decembra tohto roku má navrhnúť prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik spolu s viceprezidentom pre reprezentáciu Karolom Belaníkom meno nového trénera reprezentácie Slovenska. Kto to podľa vás bude?

Na poslednom zasadnutí VV SFZ sa riešila aj otázka trénera reprezentácie. Dnes ešte nechcem predbiehať, sám som zvedavý, aké meno bude navrhnuté na januárovom zasadnutí Výkonného výboru SFZ.

 Začiatkom roka 2022 sa uskutoční volebná konferencia BFZ, budete kandidovať na post predsedu zväzu?

Áno, 29.1.2022 sa v hoteli Bratislava uskutoční volebná konferencia BFZ, na ktorej budem kandidovať na post predsedu BFZ.

Aký máte názor na 3. skupinu C-divízie Ligy národov 2022/2023, v ktorej sa Slovensko stretne s Bieloruskom, Azerbajdžanom a z víťazom baráže medzi Kazachstanom a Moldavskom?

Myslím si, že skupina je prijateľná a pevne verím, že naši reprezentanti sa stanú jej víťazmi a postúpia do skupiny B.

Aké je vaše najväčšie želanie pred začiatkom roka 2022?

Najväčšie želanie je vyhrať nad covidom. Aby sa dokončili súťaže na všetkých úrovniach a aby bol v každom smere rok 2022 lepší ako tento.

 Milan Valko – PR manager BFZ

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 43 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.12.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, , Paška,  Páchnik, Badinský, Štofík Farbula,

Ospravedlnený: Kovačič

Prítomný ONLINE: Suchý, Baxa, Ferik, Trnovský

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie návrhu programu konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Informácia k návrhu rokovacieho  poriadku BFZ na konferenciu BFZ – p. Badinský

5, Informácia k návrhu volebného  poriadku BFZ na konferenciu BFZ – p. Badinský

6, Schválenie návrhu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

7, Schválenie návrhu AR BFZ do projektu šanca SFZ  pre súťažný ročník 2021/2022 – p. Páchnik

8, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťaží BFZ – p. Štofík

9, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022 – p. Trnovský

10, Informácia k projektu „Eurá z Eura“ – p. Jánošík

11, Informácia z VV SFZ zo dňa 07.12.2021 – p. Jánošík

12, Rôzne

13,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, ,Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ), Uzn. 2/42( Miesto konania volebnej konferencie BFZ) trvá, Uzn. 3/42( Členovia volebnej komisie BFZ) trvá, Uzn. 4/42( ZT dorastu) trvá, Uzn. 5/42( Ocenenia na konferenciu BFZ) trvá.

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie návrhu programu konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Predložil na schválenie návrh programu konferencie BFZ v nasledovnom znení:

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Uznesenie 1/43

VV BFZ schvaľuje návrh programu konferencie BFZ tak, ako bol navrhnutý predložený predsedom BFZ

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia k návrhu rokovacieho  poriadku BFZ na konferenciu BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rokovacieho poriadku volebnej konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2022.

VV berie na vedomie návrh rokovacieho poriadku volebnej konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ.

K bodu 5: Informácia k návrhu volebného  poriadku BFZ na konferenciu BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi RK BFZ p. Badinskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu volebného poriadku volebnej konferencie BFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2022.

VV berie na vedomie návrh volebného poriadku volebnej konferencie BFZ a odporúča ho schváliť delegátom konferencie BFZ.

K bodu 6: , Schválenie návrhu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022 za AR pp. T.Somolániho a M.Jankoviča, ktorí ukončili aktívnu činnosť AR. KRaD BFZ navrhuje na NL SFZ AR BFZ pp. T. Ralbovského a M.Lala.

Uznesenie 2/43

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ pp. T. Ralbovského a M.Lala na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu AR BFZ do projektu šanca SFZ  pre súťažný ročník 2021/2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi, ktorý predložil návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ do projektu šanca na NL AR SFZ pre súťažný ročník 2021/2022. KRaD BFZ navrhuje zaradiť do projektu šanca SFZ  AR BFZ pp.P. Štepanovského a Š.Tramitu.

Uznesenie 3/43

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ k zaradeniu AR BFZ pp. P. Štepanovského a Š. Tramitu do projektu šanca SFZ pre súťažný ročník 2021/2022

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťaží BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý informoval členov VV BFZ o vyhodnotení súťaží po jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení súťaží po  jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

K bodu 9: , Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý informoval o príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2022.

K bodu 10: , Informácia k projektu „Eurá z Eura“

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ o projekte SFZ „Eurá z Eura“, v ktorom SFZ poskytne na futbalovú infraštruktúru amatérskych futbalových klubov čiastku 2 550 000€, z ktorej pre BFZ prináleží 255 000€.Všetky podrobné informácie boli FK zaslané prostredníctvom ISSF systému a sú zverejnené na webovom portáli SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k projektu „Eurá z Eura“.

K bodu 11: , Informácia z VV SFZ zo dňa 07.12.2021

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o VV SFZ zo dňa 07.12.2021.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 07.12.2021

K bodu 12: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o prihlásených družstvách do ZT dorastu. Ukladá ŠTK BFZ pripraviť propozície, rozpis jednotlivých stretnutí a zverejniť ho na webovom sídle BFZ.
 • Informáciu predsedu BFZ k turnaju Region’s cup seniorov.

K bodu 13: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.01.2022 o 17:00 hod. v sídle BFZ,

Bratislava, 13.12.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 17.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 16.12.2021 novú vyhlášku č. 307/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť od piatoku 17.12.2021. 

Touto vyhláškou je povolená tréningová činnosť v športových kluboch, výlučne iba v režime OP. Tréningy v režime OP sú povolené od piatka 17.12.2021 bez obmedzenia počtu účastníkov tréningu a bez sektorovania športoviska. Za plne zaočkovanú osobu sa podľa vyhlášky zároveň považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Sekretariát BFZ oznamuje, že ÚS č. 25 je posledná v roku 2021. Prvá ÚS v roku 2022 vyjde 14.01.2022.

Sekretariát BFZ ďakuje všetkým FK za spoluprácu v roku 2021, želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2022.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Propozície a vyžrebovanie ZT dorastu bude zverejnené v US.č.26 dňa 14.01.2022. Štartovný vklad bude prihláseným FK zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry prostredníctvom ISSF systému. Predpokladaný začiatok je 5-6.2.2022.

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Volebná konferencia BFZ – Program konferencie

Výkonný výbor BFZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 schválil návrh programu volebnej konferencie BFZ.

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3, Príhovory hostí

4, Odovzdávanie ocenení

5, Správa mandátovej komisie BFZ

6, Schválenie programu konferencie BFZ

7,  Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

9, Správa  revíznej komisie BFZ

10, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2021

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2022

12, Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

13, Voľba predsedu BFZ

14, Voľba kontrolóra BFZ

15, Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

16, Voľba predsedu DK BFZ

17, Voľba predsedu OK BFZ

18, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ   za ObFZ Bratislava –  Mesto

19, Potvrdenie podpredsedu BFZ a členov VV BFZ  za ObFZ Bratislava –  Vidiek

20, Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

21, Vyhlásenie výsledkov volieb a aktov potvrdenia do orgánov BFZ a SFZ

22, Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

23, Diskusia

24, Schválenie návrhu uznesenia

25, Záver

Posledná rozlúčka s Františkom Košičárom bude 20.12.2021 o 12:00 hod. na cintoríne v Dúbravke

Opustil nás František Košičár

Staré Slovenské príslovie hovorí, že smrť nechodí po horách ale po ľudoch. Dnešné sobotné predpoludnie nás zasiahla smutná správa o úmrtí bývalého dlhoročného delegáta v súťažiach BFZ a súčastného predsedu komisie delegátov SFZ Františka Košičára. Jeho aktivity v delegátskej oblasti sa spájajú s rokom 1996, kedy sa stal členom komisie delegátov BFZ. Bol človek priamy, ktorý v aplikovaní a dodržovaní futbalových noriem neuhol. Vo svojej funkcii nechcel vychovávať, ale vedel poradiť a usmerniť. Jeho odbornosť ho v roku 2012 vyniesla do funkcie predsedu komisie delegátov SFZ, kde zúročil všetky svoje nadobudnuté skúsenosti a vážnosť funkcie delegáta zväzu nadstavil na rešpektovanú úroveň. V jeho osobe strácame  výborného kamaráta a jedného z najlepších delegátov zväzu na Slovensku.

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyslovuje hlbokú úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Ferko, ďakujeme ti za všetko, odpočívaj v pokoji kamarát

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 10.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že v zmysle vyhlášky k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021 sú zakázané akékoľvek športové podujatia v amatérskom športe, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je predĺžená do 17.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZNoví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.23 ZO DŇA 03.12.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Disciplinárna komisia

U215: Berie na vedomie podnet klubu FKP Bratislava,  v zast. Štefanom Gubricom ( nevyplatenie odstupného za preregistráciu hráčov do klubu FK Dúbravka )  a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň klubu FKP Bratislava oznamuje, že orgánom oprávneným na prerokovanie veci a uloženie DS je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 42a, ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.

U216: FK Jablonové. Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie OK 002/2021 zo dňa 25.11.2021, kde bolo zamietnuté odvolanie klubu voči udelenej pokute,  za Odvolanie voči rozhodnutiu DK BFZ zaplatí klub poplatok 50.-€, v zmysle RS BFZ čl. 12.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022. Súčasne im želá príjemné a pokojné Vianoce s minimom stresov a maximom radosti so svojimi blízkymi.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

Prihlasovanie do projektu EURÁ z EURA je spustené

Prihlasovanie do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry s názvom EURÁ z EURA bolo spustené.
Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať do 10. januára 2022. Všetky potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf

Opustil nás Alojz Puškáč

OŠK Plavecký Štvrtok so zármutkom oznamuje že zomrel náš priateľ, fanúšik športu a hlásateľ futbalových zápasov Alojz Puškáč vo veku 78 rokov. Kto ste ho poznali, viete že za posledných 25 rokov na našom štadióne dokázal povýšiť funkciu obyčajného dedinského hlásateľa až na úroveň nezabudnuteľného záhoráckeho komentátora.

Česť jeho pamiatke.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.22 ZO DŇA 26.11.2021

Sekretariát

Oznamuje FK, že s účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach.

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ prijala dňa 25.11.2021 nasledovné rozhodnutie:

OK 002/2021

Odvolanie FK Jablonové zo dňa 01.11.2021 voči rozhodnutiu DK BFZ U165: k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové – TJ Slovan Vištuk (hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera), ktorým uložila DS – finančnú pokutu 250 EUR podľa čl. 57/1a, 57/2 a čl. 12/6 DP, zverejneným v ÚS č. 18 zo dňa 29.10.2021, v zmysle čl. 60 ods. 13 písm. b) Stanov SFZ    z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 13.3.2022 o 15:00

IV. liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 12.3.2022 o 15:00

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Rača Bratislava dňa 12.3.2022 o 14:00

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka dňa 12.3.2022 o 15:00

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC – Žolík Malacky dňa 12.3.2022 o 13:00

14.kolo SDM Domino “B” – OFK Dunajská Lužná odložené na neurčito

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky odložené na neurčito

U17 A

12.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok dňa 19.3.2022 o 13:00

U15 / U13

11.kolo (U15) MFK Rusovce – FKP Bratislava dňa 19.3.2022 o 9:30

11.kolo (U13) PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava dňa 12.3.2022 o 12:00

12.kolo (U13) FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok dňa 19.3.2022 o 10:45

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U212: Jurij Beresh  1385447 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 22.11.2021.

U213: Patrik Škyrta  1268173 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 22.11.2021.

U214: Filip Šimora  1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga), od 22.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ vyjadruje úprimnú vďaku rozhodcom, delegátom zväzu a svojim spolupracovníkom za prácu, ktorú zvládli v náročných podmienkach jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

SFZ – Aktuálne informácie k zákazu organizácie športových podujatí s výnimkou profesionálnych súťaží

BRATISLAVA (SFZ) – Vláda SR svojím uznesením č. 695 z 24.11.2021 vyhlásila núdzový stav a obmedzila slobodu pohybu zákazom vychádzania a zákazom organizácie hromadných podujatí s presne určenými výnimkami.

S účinnosťou od štvrtka 25. novembra.2021, zatiaľ na dobu 14 dní do 9.decembra 2021, sú zakázané akékoľvek športové podujatia, a to vrátane tréningového procesu na všetkých úrovniach. Zákaz sa nevzťahuje na podujatia, ktoré sú nevyhnutné na priebeh profesionálnych súťaží, a to II. futbalovej ligy mužov a Fortuna ligy. Pre profesionálne ligy platí zákaz diváckej účasti s tým, že tréningy a súťažné stretnutia sa riadia rovnakými pravidlami ako doteraz.
Kluby zodpovedné za organizáciu športových aktivít sú povinné riadiť sa uvedenou úpravou, zabezpečiť jej plnenia a rešpektovať dočasné pozastavenie všetkých tréningových aj súťažných aktivít.
O akejkoľvek zmene pravidiel a nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR Vás budeme obratom informovať na našom oficiálnom webovom sídle: www.futbalsfz.sk.

SFZ – Doplnenie k usmerneniu o testovaní detí do 12 rokov na tréningy

BRATISLAVA (SFZ) – Na základe včerajších informácií rezortu zdravotníctva je testovanie detí od 2 do 12 rokov a dvoch mesiacov veku možné aj samotestami, ktoré spolu s čestným vyhlásením rodiča/zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa môžu slúžiť ako oficiálny doklad o negatívnom výsledku antigénového testu.

Týmto odporúčame futbalovým klubom akceptovať s cieľom účasti na tréningovej aktivite dieťaťa aj túto formu formu dokladu za dodržania ostatných ustanovených podmienok. Nakoľko dnes 24.11.2021 rozhodne vláda o nových opatreniach, rokovanie budeme sledovať a všetky nové informácie poskytneme hneď, ako budú obmedzenia zverejnené. 

Klikni na link : Kompletné usmernenie SFZ k vyhláške ÚVZ

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.11.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Zápisnica č. 42 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 15.11.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27 a online spôsobom prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška,  Páchnik, Farbula, Badinský

Prítomný ONLINE: Suchý

Pozvaný: Štofík

Ospravedlnený: Štofík

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie miesta konania konferencie BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie členov volebnej komisie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie organizovania ZT dorastu – p. Jánošík

6, Schválenie zástupcu BFZ v komisii ženského futbalu SFZ – p. Jánošík

7, Schválenie návrhu ocenení – p. Jánošík

8, Informácia k priebehu súťaží a prípravy pohára BFZ seniorov – p. Štofík

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 02.11.2021 – p. Jánošík

10, Rôzne

11,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ ),Uzn. 2/41 ( Volebná konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie miesta konania volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ. Požiadal o zmenu miesta konania volebnej konferencie BFZ z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. Miesto hotela Senec navrhuje Hotel Bratislava v pôvodne schválenom termíne 29.1.2022 o 10:00 hod.

Uznesenie 1/42

VV BFZ schvaľuje zmenu miesta konania volebnej konferencie tak, ako navrhol predseda BFZ. Miestom konania bude kongresová sála hotela Bratislava v pôvodne schválenom termíne 29.1.2022 o 10:00 hod.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: , Schválenie členov volebnej komisie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. K schválenému predsedovi volebnej komisie BFZ boli doručené návrhy na členov volebnej komisie z ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek pp. Milana Lônčíka a Kamila Kyselicu. ObFZ Bratislava – mesto zaslal návrh aj na náhradníka v osobe p. Borisa Šimoniča. Predseda RK BFZ p. Badinský navrhol, aby členmi volebnej komisie boli členovia revíznej komisie BFZ pp. Pavlík a Kyselica. Po diskusii členov VV BFZ sa hlasovalo samostatne k obom návrhom a boli prijaté uznesenia

Uznesenie 2/42

VV BFZ schvaľuje za členov volebnej komisíie BFZ pp. Lônčíka a Kyselicu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 3 , Proti :   0 , Zdržal sa: 4

Návrh nebol schválený

Uznesenie 3/42

VV BFZ schvaľuje za členov volebnej komisie BFZ pp.Pavlíka  a Kyselicu

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 5 , Proti : 1 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie organizovania ZT dorastu

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol organizáciu ZT dorastu v prípade, že pandemická situácia bude priaznivá. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 4/42

VV BFZ schvaľuje organizovanie ZT dorastu v prípade priaznivej pandemickej situácie. Štartovný vklad do ZT schvaľuje vo výške 250€/ družstvo. Termín podania prihlášok prostredníctvom ISSF systému je 10.12.2021.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:  7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie zástupcu BFZ v komisii ženského futbalu SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Schválením predsedu komisie ženského futbalu SFZ navrhuje za člena komisie ŽF SFZ za BFZ p. Ivanu Balážikovú, ktorá súhlasí s kandidatúrou.

Uznesenie 4/42

VV BFZ schvaľuje navrhnúť p. Ivanu Balážikovú za členku komisie ženského futbalu SFZ. Ukladá vedúcemu sekretárovi zaslať návrh na SFZ do termínu 25.11.2021

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie návrhu ocenení

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Navrhuje oceniť nasledovných  jubilantov pri príležitosti ich životných jubileí a p. Pavlíkovú pri príležitosti ukončenia aktívnej rozhodcovskej kariéry.

Zlatý odznak SFZ : Alexander Marczell,

Strieborný odznak SFZ : Miroslav Jablonický,

Bronzový odznak SFZ: Petra Pavlíková, Ladislav Čas, Karol Puhovich, Michal Vlček

Plaketa BFZ: Karol Puhovich, Darina Deáková, Dušan Šebok,

Uznesenie 5/42

VV BFZ schvaľuje ocenenia tak, ako boli navrhnuté.

Zlatý odznak SFZ : Alexander Marczell,

Strieborný odznak SFZ : Miroslav Jablonický,

Bronzový odznak SFZ: Petra Pavlíková, Ladislav Čas, Karol Puhovich, Michal Vlček

Plaketa BFZ: Karol Puhovich, Darina Deáková, Dušan Šebok,

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 8: Informácia k priebehu súťaží a prípravy pohára BFZ seniorov

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Na základe neprítomnosti predsedu ŠTK BFZ nebola podaná informácia k priebehu súťaží BFZ, ale vedúci sekretár BFZ informoval, že do pohára BFZ sa prihlásilo 14 seniorských družstiev a navrhol schváliť ich zaradenie. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 6/42

VV BFZ schvaľuje zaradenie všetkých prihlásených družstiev do pohára BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za:   7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 9: Informácia z VV SFZ zo dňa 02.11.2021

Informáciu z VV SFZ, konaného dňa 02.11.2021 predniesol predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 02.11.2021

K bodu 10: Rôzne

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k pripravovaným pracovným stretnutiam prezidenta SFZ so zástupcami FK v pôsobnosti ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek.
 • Informáciu o neorganizovaní ZT seniorov

K bodu 11: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.12.2021 o 15:00 hod. V Loko pube, Černockého 2, Bratislava

Bratislava, 15.11.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

PROJEKT EURÁ Z EURA

Slovenský futbalový zväz v týchto dňoch predstavil nový projekt pre amatérske kluby EURÁ Z EURA. Aj týmto spôsobom sa chce podeliť o finančné prostriedky, ktoré získal slovenský futbal za postup na EURO 2020.

Kto môže požiadať o podporu a aké sú podmienky? Medzi uchádzačov môžu byť zaradení tí žiadatelia, ktorí majú v súťažiach SFZ, RFZ alebo ObFZ minimálne jedno mládežnícke družstvo v aktuálnej sezóne 2021/2022. Pri žiadostiach sa budú akceptovať aj spojené družstvá futbalových klubov, a to na oboch stranách.  Výška finančnej podpory na jeden projekt je od 10 000 eur do 50 000 eur. Uchádzač musí  zároveň projekt spolufinancovať minimálne 25 percentami z celkovej sumy projektu. Finančný príspevok musí byť viazaný napr. na výstavbu alebo obnovu tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou, hlavných hracích plôch futbalových ihrísk a štadiónov, výstavbu a rekonštrukciu tribún, športového zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa), na nákup a inštaláciu zavlažovacích systémov, vybudovanie osvetlenia hracích plôch atď…  Konkrétny postup pre žiadateľov je nasledovný: V pondelok 29. novembra 2021 sa spustí prihlasovanie – to znamená registrácia formou elektronického formulára, ktorý nájdete na webovej stránke  https://sfz.egrant.sk/.  Do 10. januára 2022 musí žiadateľ predložiť svoj projekt a výsledky zverejní SFZ do 15. marca 2022. Podrobné informácie a pokyny k obsahu predkladaných projektov nájdete na stránke SFZ – EURÁ Z EURA.

Upozornenie: Cieľom projektu Eurá z Eura je podporiť amatérsky futbal s dôrazom na deti a mládež, preto o podporu nemôžu požiadať  profesionálne futbalové kluby z Fortuna ligy a II. futbalovej ligy mužov.

SFZ – Vyjadrenie k schváleniu nových pravidiel pre športové podujatia v rámci Covid automatu

BRATISLAVA (SFZ) – Vo štvrtok 18. novembra Vláda Slovenskej republiky schválila nový Covid automat, ktorého návrh bol predmetom internej diskusie na úrovni vlády už od utorka (16. novembra). Komunikácia a konzultácia ohľadne nastavenia opatrení smerom von však opätovne zlyhala. Až do štvrtkového poobedia SFZ nemal žiadnu možnosť oboznámiť sa s tým, aké úpravy sa od pondelka (22. novembra) chystajú. Po zverejnení materiálov, ako je už zvykom až pár hodín po ich schválení vládou, sme ostali mierne paralyzovaní.

SFZ s plnou vážnosťou berie do úvahy súčasnú situáciu v nemocniciach, rekordné počty infikovaných a skutočnosť, že podľa odborníkov sme v najhoršej fáze od začiatku pandémie. Nebudeme polemizovať, čo presne je za tým, určite však k dnešnému stavu prispela aj nízka zaočkovanosť populácie. Nespochybňujeme kritickosť situácie a úplne súhlasíme s tým, že bolo načase prijať náležité zmeny a opatrenia. Výsledok, ktorým je nový Covid automat, považujeme za neadekvátny. Nové opatrenia vyvolávajú dojem, že ide o rozhodnutie šité horúcou ihlou na zalátanie zúfalej situácie. Opatrenia sú vo vzájomnom logickom rozpore, čo ich robí na niektorých miestach až „smiešnymi“. Nik predsa nemôže myslieť vážne limit šiestich divákov v režime OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní) či 200 v režime OP (očkovaní/prekonaní) v červenom okrese na otvorenom futbalovom štadióne.

Šport týmto dostáva ďalšiu silnú ranu, navyše slabošsky odzadu. Nový Covid automat, ktorý sa deklaruje ako dočasný na tri týždne (už máme skúsenosť s dočasnosťou niektorých opatrení), hádže dnes celé Slovensko a všetky jeho okresy de facto do jedného vreca. Jedna vec sú fanúšikovia a profesionálne súťaže, druhá ešte esenciálnejšia vec je v amatérskom a mládežníckom športe hra samotná a možnosť trénovať. Nový Covid automat však zabil šancu dohrať amatérske a mládežnícke súťaže a zakázal aj tréningy, keďže sa nemôže športovať v inom režime ako podľa protokolu OP. Čo k tomu dodať… Všetci vieme, že na mládežníckej úrovni a v regiónoch nie je reálne zabezpečiť, aby boli samotní hráči očkovaní. Spoliehať sa na prekonanie ochorenia je úplne scestné. Zároveň aj nenápadná zmena definície plne očkovanej osoby, za ktorú sa po novom považujú deti do 12 rokov len s testom, je úprimne, klinec do rakvy práve súťažnému a tréningovému procesu mládeže.

Čo sa týka účasti fanúšikov, vláda si nedala námahu urobiť aspoň spravodlivé aj keď sprísnené percentuálne obmedzenie, ktoré berie do úvahy kapacitu priestoru. Neinšpirovala sa ani zahraničím a krajinami EÚ, ktorej sme súčasťou, pretože napr. v Česku a v Rakúsku sú predsa štadióny pre zaočkovaných a prekonaných dostupné bez obmedzení. Áno, možno sa to zmení, ale stav je aktuálne taký. Divácka kulisa je z našich podujatí vyoutovaná, teda ak neberieme ako náležitú kulisu šesť divákov v režime OTP v akomkoľvek okrese od červenej farby.

Ešte raz opakujeme. V plnej miere si uvedomujeme krízový stav v slovenských nemocniciach, vôbec situáciu nezľahčujeme a vyzývame všetkých na rešpekt a podporu lekárov a zdravotníkov, rovnako ako už pol roka apelujeme na našich členov a celú futbalovú komunitu, aby sa dali zaočkovať.

Nemáme však kapacitu na pochopenie opätovného nastolenia totálnej ignorancie športového hnutia pri tvorbe opatrení. Nový Covid automat sa nezrodil za dve hodiny, a aký taký priestor na krátku diskusiu o alternatívach riešenia tu istotne bol. Pravdepodobne nebola vôľa. Toto rozhodnutie o nás, bez nás, jednoducho, nechápeme.

Máme za to, že nedôvera v opatrenia v spoločnosti nie je už spôsobená tým, že opatrenia sú nepopulárne a obmedzujúce, je spôsobená formou ich komunikácie, lepšie povedané nekomunikácie s verejnosťou v dostatočnom predstihu predtým, než sú schválené. A to vrhá zlé svetlo aj na samotné športové federácie a zväzy, ktoré verejnosť v prvej línii obviňuje z obmedzovania športu.

Áno, mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia, ale riešenia mimoriadne efektívne a premyslené, nie len mimoriadne rýchle bez splnenia akýchkoľvek iných atribútov.

Zdroj: www.futbalsfz.sk

Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu, súťažných i priateľských zápasov

Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu, súťažných a pristeľský zápasov nájdete TU

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 19.11.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že z dôvodu sprísnených protipandemických opatrení sa rušia pracovné stretnutia zástupcov FK s prezidentom SFZ a predsedom BFZ, ktoré sa mali konať v dňoch 22 a 23.11.2021. O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Sekretariát BFZ oznamuje, že informáciu o nových protipandemických opatreniach a s tým súvisiace pravidlá pre organizáciu športových podujatí, ktoré boli schválené vládou SR a vojdú do platnosti od 22.11.2021, zverejní na webovom sídle zväzu po ich zverejnení zo strany úradu verejného zdravotníctva SR.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT dorastu U19 so začiatkom v januári 2022. Termín uzávierky prihlášok je 10.12.2021. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Śtartovný vklad do turnaja vo výške 250€ schválil VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 15.11.2021 a prihláseným klubom bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry po prijatí prihlášky do ZT dorastu.

ŠTK BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.11. v sídle BFZ vyžrebovala prvé kolo Pohára BFZ, ktoré sa uskutoční 13.3.2022 o 15:00 hod., pričom družstvá FK Slovan Ivanka pri Dunaji a TJ Rovinka budú nasadené do druhého kola.

TJ Slovan Viničné – ŠK Svätý Jur

ŠK Krasňany Bratislava – FK Inter Bratislava

ŠKO Miloslavov – OFK Dunajská Lužná

MŠK Kráľová pri Senci – ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Tomášov – FK Vajnory

NŠK 1922 Bratislava – ŠK Nová Dedinka

Schvaľuje:

U19

15.kolo FK Rača Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 30.11. o 16:00 (HP UT Mladá Garda)

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

15.kolo FK Lamač Bratislava – CFK Pezinok – Cajla dňa 27.11. o 13:00

U19

11.kolo MŠK Kráľová pri Senci  – FK Rača Bratislava dňa 27.11. o 13:00

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka dňa 4.12. o 11:00

U17 B

13.kolo MFK Záhorská Bystrica – FC IMAS dňa 20.11. o 11:00

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava dňa 12.3.2022 o 14:30

13.kolo TJ Jarovce Bratislava – FK Lamač Bratislava dňa 19.3.2022 o 11:30

U15 / U13

11.kolo MFK Rusovce – FKP BRATISLAVA dňa 27.11. o 11:00

Kontumuje:

stretnutie 8.kola U13 BFZ – FC Slovan Modra – TJ Jarovce Bratislava v zmysle SP čl. 82 ods. 1 písm. b). V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu TJ Jarovce Bratislava tri body a aktívne skóre 3:0.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U197: Štefan Krištofič 1235924 (ŠK Bernolákovo, lll. liga ) vylúčený za HNS,  udretie súpera nadmernou silou do chrbta v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.49/2bDP, od 15.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U198: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 14.11.2021.

U199: Nazar Savchuk 1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 14.11.2021.

U200: Ľuboš Koberčík 1271444 (MŠK Senec, lll. liga), od 13.11.2021.

U201: Samuel Polčič 1303898 ( PŠC Pezinok III. liga SD-U19 ) od 18.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U202: Patrik Dugovič  1302925 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 15.11.2021.

U203: Peter Lehotský  1295843 (ŠK Vrakuňa, lll. liga), od 14.11.2021.

U204: Tomáš Zajíček 1240086 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 14.11.2021

U205: Stanislav Krútil 1260528 (FK Jablonové, IV. liga), od 15.11.2021

U206: Karim Abdellaoui  1355522 ( NŠK 1922 Bratislava III. liga SD U-19 ), od 15.11.2021.

U207: Ján Berky  1421667 ( FC Ružinov Bratislava III. liga MD-U-17 ), od 15.11.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U208: Michal Pančík, tréner  1046870 (FK Inter Bratislava, lll. liga), vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovaným osobám na hracej ploche (hrubé urážky) podľa čl.48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne a finančná pokuta 100.-€, podľa čl.48/2b DP, od 13.11.2021.

U209: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu  ( U196), k HNS divákov (zapálená pyrotechnika v hľadisku, následné prerušenie hry pre zadymenie hracej plochy a nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov lôpt ) v stretnutí 14. kola CFK Pezinok-Cajla – FK Karpaty Limbach, podľa čl. 57/1b a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 57/2 a 12 DP.

U210: MFK Rusovce, lll. liga.  Berie na vedomie písomné stanovisko klubu( U195), k HNS divákov počas a po stretnutí (zapálená pyrotechnika v objekte štadióna ) 14. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl. 57/1b a ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U211: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Za hrubé nešportové správanie diváka (hrubé urážky a zosmiešňujúce a ponižujúce výroky na delegované osoby a na hráčov ) počas stretnutia 15. kola FK Slovan Most pri Bratislave – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, podľa čl. 58/1a a 57/1a DP, ukladá klubu FK Slovan Most pri Bratislave DS – pokutu 200.-€, podľa čl. 58/3 a 57/2 DP. Ďalej ukladá klubu, aby v záujme prevýchovy p. Petra Švihela prerokoval podstatu jeho disciplinárneho previnenia pred výborom klubu v termíne do 31.12.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – chýba meno vedúceho družstva D v stretnutí mladších žiakov, resp. informácia, kto danú funkciu vykonával.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že školenie trénerov UEFA B licencie 21/22 v Bratislave v termíne 20.11.2021 – 03.05.2022 je z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených zrušené.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude Konferenciu trénerov SFZ 2021 dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostupný od 2. polovice decembra a bude dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke a v úradnej správe SFZ a budú zaslané trénerom cez ISSF.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Úsek mládeže

Oznamuje, že všetky plánované akcie ( Halový turnaj Bratislava cup 2021 a halová sezóna mládeže) sa z dôvodu zhoršenej pandemickej situácii rušia.

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 20.11-24.11. 2021 č. 18

Súťaže riadené SFZ

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

24.11. 15.00-17.00 Slovan – Karlova Ves  Ďurčo, Henček, Bródy za Hudyho

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 12. kolo

20.11.  10:00 Rohožník – Jarovce  Kožuch, Tománek L. za Tománek E.

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 13. kolo

20.11.  13:00 Vrakuňa – PŠC Pezinok  Fischer, Bródy za Urama

21.11.  10:30 Blatné – Dunajská Lužná  Piatka, Hádek za Valka, Valko za AR2

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 13. kolo

20.11.  11:00 Záhorská Bystrica – IMAS  Hudy za Tománka, Mikulecký za Hudyho

Žiaci II. liga starší a mladší U13 – 12. kolo

20.11. 10.00 Rača – PŠC Pezinok  Křivan (ObFZ-m) za Tanglmayera (HP Mladá Garda)

Obsadenie R a DS – PR BFZ 17.11. – 21.11. 2021 č. 18

Súťaže riadené SFZ

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

21.11. 10.00-12.00 Petržalka – Dubnica nad Váhom  Hádek, Dubravec, Valko

Ženy I. liga – 14. kolo

17.11. 14.00 Slovan – Petržalka  Krčová, Tanglmayer

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 10. kolo

20.11. 15.00 Petržalka – NŠK 1922 Foltín

Žiačky I. Liga – WU15 – 10. kolo

20.11. 17.00 Petržalka – NŠK 1922 Foltín

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 12. kolo

21.11 .   13.00 Nová Dedinka – Vrakuňa  Vašš, Šafárik, Kachnič, Truchlý

Seniori III. liga Bratislava – 13. kolo

21.11 .   13.00 Most p/B – PŠC Pezinok  Hegedűs, Bláha, Martiš. Darlea

Seniori III. liga Bratislava – 14. kolo

21.11 .   13.00 Rovinka – Senec  Bohun, Martinkovič, Kardelis, Perašin

St. dorast SD3R – U19 – 11. kolo

20.11.   11:00 Dunajská Lužná – Ivanka  Hajnala, Kachnič

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

17.11.   13:00 Dunajská Lužná – Dúbravka  Martiš, Kachnič 

St. dorast SD3R – U19 – 13. kolo

20.11.   13:00 Kráľová p/S – Rača  Lalo, Dubravec

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 12. kolo

20.11.  10:00 Rohožník – Jarovce  Kožuch, Tománek E.

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 13. kolo

20.11.  11:00 Záhorská Bystrica – IMAS  Tománek, Hudy

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 13. kolo

20.11.  13:00 Vrakuňa – PŠC Pezinok  Fischer, Uram

Žiaci II. liga starší a mladší U13 – 12. kolo

20.11. 10.00 Rača – PŠC Pezinok  Tanglmayer (HP Mladá Garda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 12.11.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 15.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do 1.stupňa ohrozenia( červená farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

nový termín na podanie prihlášky do Pohára BFZ. Prihlášku je možné poslať prostredníctvom ISSF do 14.11.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený pred jarnou časťou súťažného ročníka podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

U19

14.kolo FC IMAS – PŠC Pezinok dňa 17.11. o 10:00

U15/U13

12.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok U13 20.11. o 10:00 (UT Mladá Garda)

Nariaďuje odohrať:

III. liga

14.kolo TJ Rovinka – MŠK Senec dňa 21.11. o 13:00

IV.liga

14.kolo OŠK Láb – SDM Domino dňa 17.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U184: Martin Roháč 1303705 (FK Slovan Most pri Bratislave, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 8.11.2021.

U185: Martin Zechel 1306087 (SFC Kalinkovo, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 8.11.2021.

U186: Adam Plevák 1303672 (FK Lamač Bratislava, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 7.11.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U187: Patrik Várady 1299309 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 8.11.2021.

U188: Matúš Šlehofer 1288512 (ŠK Vrakuňa Bratislava, lll. liga), od 7.11.2021.

U189: Martin Brunner 1299233 (TJ Čunovo, lV. liga), od 8.11.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U190: Tomáš Raschmann  1182514 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 8.11.2021.

U191: Erik Baďura  1303791 (ŠK Svätý Jur, lV. liga), od 7.11.2021.

U192: Dominik Kopča  1338262 (TJ Veľké Leváre, lV. liga), od 8.11.2021.

U193: Jozef Granec 1364693 (TJ Družstevník Blatné, III. liga MD U-17), od 8.11.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U194: Tomáš Lopoš 1311045 (ŠK Závod, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U153, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 týždeň ) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2022, podľa čl. 41 DP.

U195: MFK Rusovce, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konaniežiada  klub o písomné stanovisko k HNS divákov počas a po stretnutí (zapálená pyrotechnika v hľadisku ) v stretnutí 14. kola MFK Rusovce – FK Slovan Most pri Bratislave, do 16.11.2021.

U196: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konaniežiada  klub o písomné stanovisko k HNS divákov počas stretnutia ( zapálená pyrotechnika v hľadisku a nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov lôpt ) v stretnutí 14. kola CFK Pezinok-Cajla – FK Karpaty Limbach, do 16.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a / odložené stretnutia na jar 2022

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B, 27.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 6.kolo: Častá – Budmerice, 26.3.2022 o 10.30 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 19.3.2022 o 11.00 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 27.3.2022 o 11.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Tanglmayer – chýba výsledok konfrontácie v stretnutí starších žiakov;

M.Vašš – chýba meno vedúceho družstva D v stretnutí mladších žiakov, resp. informácia, kto danú funkciu vykonával.

Pozýva na zasadnutie dňa 12.11. E. Bogdáňa, F. Foltína, A. Gosiorovského a J. Valka (R. Farkaš sa ospravedlnil).

Ospravedlnenia: Farkaš R. 15.-30.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Úsek mládeže a TÚ SFZ informujú o zrušení projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2021/2022 pre vekové kategórie U13, U15 a WU13, WU15 a halového turnaja BRATISLAVA CUP U13.

Keďže ide športové podujatia realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 12.11-17.11. 2021 č. 17

Súťaže riadené SFZ

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

13.11. 10.00-17.00 Slovan – Levice  Martinkovič za Krčovú, Šafárik za Martinkoviča, AR2

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 15. kolo

13.11 .   13.30 Dunajská Lužná – Rovinka  Krčová, Kardelis, Lalo, Lônčik (stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne)

Seniori IV. liga Bratislava – 15. kolo

13.11.   13.30 Karlova Ves – Láb  Piatka, Ralbovský za Kardelisa, Bláha za Lala, Farkaš

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

13.11.   13:30 Domino – Ivanka p/D  Abrman (ObFZ-m) za Bláha, Oto Brož za ObFZ-m

14.11.   10:00 Bernolákovo – NŠK 1922  Hádek, Tabiš za ObFZ-m, Stolárik za ObFZ-m

14.11.   13:30 Dunajská Lužná – Kráľová p/S  Tabiš (ObFZ-m) za Hádeka, Stolárik za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 13. kolo

14.11.  09:00 Ivanka p/B – Vrakuňa  Koštrna za ObFZ-m, Oto Brož za ObFZ-m, Kačmár za ObFZ-m

14.11.  10:00 PŠC Pezinok – Malinovo  Almáši za ObFZ-v, Tahotný za ObFZ-v

14.11.  10:30 Blatné – Dunajská Lužná  Valko za Piatku, AR1

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 13. kolo

13.11.  11:30 Jarovce – Lamač  Bohun, Slavomír Zaťko za ObFZ-m (odložené na neurčito)

14.11.  12:00 NŠK 1922 – Iskra Petržalka  Křivan za ObFZ-m, Oto Brož za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 11. kolo

17.11.  10:30 PŠC Pezinok – Dunajská Lužná  Srna, Lalo za Ježíka

Obsadenie R a DS – PR BFZ 12.11. – 17.11. 2021 č. 17

Súťaže riadené SFZ

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

13.11. 10.00-17.00 Slovan – Levice  Krčová, Martinkovič, Šafárik

13.11. 10.00-12.00 Domino – Trnava  Tanglmayer, Bródy, Gosiorovský

14.11. 10.00-12.00 Inter – Nitra  Hajnala, Tanglmayer, Mikulecký

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

17.11. 10.00-17.00 Slovan – Karlova Ves  Ďurčo, Henček, Hudy

Žiačky I. Liga – WU15 – 7. kolo

17.11. 10.30 NŠK 1922 – Trnava  Martiš

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 15. kolo

12.11 .   18.30 Senec – Inter  Hajnala, Ralbovský, Bródy, Dobrovský

13.11 .   13.30 Dunajská Lužná – Rovinka  Krčová, Kardelis, Lalo, Lônčik (odložené na neurčito)  

13.11  .  13.30 Vrakuňa – Rusovce  Hegedűs, Kachnič, Martiš, Líška

14.11 .   10.30 Rača – PŠC Pezinok  Pavlíková, Bláha, Ralbovský, Darlea

14.11.    13.30 Most p/B – Ivanka p/D  Ďurčo, Srna, Dubravec, Mydlárik

14.11.    13.30 Kalinkovo – Bernolákovo  Tománek, Štepanovský, Lalo, Keller

14.11.    13.30 D.N.Ves – Nová Dedinka  Hudy, Kardelis, Kožuch, Lazar

14.11.    13.30 Tomášov – Malacky  Bohun, Tramita, Vašš, Jablonický

Seniori IV. liga Bratislava – 14. kolo

13.11.   13.30 Karlova Ves – Láb  Piatka, Kardelis, Lalo, Farkaš

13.11.   13.30 Závod – NŠK 1922 Hádek, Foltín, Valko, Slezák

13.11.   13.30 Limbach – Jarovce  Dubravec, Uram, Szakáll, Príkopa

13.11.   13.30 Lamač – CFK Pezinok  Srna, Hajnala, Štepanovský, Hlavenka

13.11.   13.30 Jakubov – Vištuk Polák, Kožuch, Mikulecký, Perašin

14.11.   13.30 Domino – Čunovo  Henček, Bródy, Gosiorovský, Pavlík R.   

14.11.   13.30 Jablonové – Sv. Jur  Ježík, Hegedűs, Martinkovič, Pinček.

14.11.   13.30 Kostolište – Vajnory  Bogdáň, Krčová, Šafárik, Vnuk  

14.11.   13.30 Slovenský Grob – Veľké Leváre  Fischer, Martiš, Kachnič, Schmidt

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

13.11.   10:00 PŠC Pezinok – Ružinov  Uram, Szakáll

13.11.   10:30 Rača – Žolík Malacky  Henček, Tramita

13.11.   13:30 Domino – Ivanka p/D  Bláha, ObFZ-m

14.11.   09:00 Dúbravka – IMAS  Štepanovský, Šafárik

14.11.   10:00 Bernolákovo – NŠK 1922  Hádek, ObFZ-m

14.11.   13:30 Dunajská Lužná – Kráľová p/S  Hádek, ObFZ-m

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

17.11.   10:00 IMAS – PŠC Pezinok  Bláha, Hajnala

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

17.11.   13:00 Dunajská Lužná – Dúbravka  Krčová, Kachnič

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 13. kolo

14.11.  09:00 Ivanka p/B – Vrakuňa  ObFZ-m, ObFZ-m

14.11.  10:00 PŠC Pezinok – Malinovo  ObFZ-v, ObFZ-v

14.11.  10:30 Blatné – Dunajská Lužná  Piatka, Valko

14.11.  13:00 Rača – Vajnory  Ralbovský, Bláha

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 13. kolo

13.11.  10:00 Rohožník – Domino  Foltín, Hádek, Valko

13.11.  11:30 Jarovce – Lamač  Bohun, ObFZ-m

13.11.  12:30 Záhorská Bystrica– IMAS  Tománek, Hudy

14.11.  12:00 Ružinov – Inter  Foltín, Uram

14.11.  12:00 NŠK 1922 – Iskra Petržalka  ObFZ-m, ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 11. kolo

17.11.  10:30 PŠC Pezinok – Dunajská Lužná  Srna, Ježík

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

13.11. 09.30-12.00 Rusovce – FKP Bratislava  Vašš

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 6. kolo

13.11. 10.00-12.00 Iskra Petržalka – Bernolákovo  ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 10. kolo

13.11. 10.00-12.00 Senec – PŠC Pezinok  ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 8. kolo

14.11. 09.30-12.00 Modra – Jarovce ObFZ-v

Opustil nás Bohuslav Lopoš

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 05.11.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 08.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do 1.stupňa ohrozenia( červená farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Nový termín podania prihlášky do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 14.11.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený pred jarnou časťou súťažného ročníka podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

U19

13.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 20.11. o 11:00

14.kolo SDM Domino – OFK Dunajská Lužná dňa 27.11. o 11:00

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC- Žolík Malacky dňa 27.11. o 10:00

U17 A

12.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – PŠC Pezinok 17.11. o 13:00

U17 B

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava 20.11. o 10:00 (HP Malacky)

U15/U13

12.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC IMAS 7.11. U15 o 11:00 / U13 o 12:45

12.kolo PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava U13 17.11. o 13:00

Nariaďuje odohrať:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok dňa 21.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U172: Lukáš Frič 1173882 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga) vylúčený za HNS, udretie súpera hlavou nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl.49/2b DP, od 31.10.2021.

U173: Matej Bučič 1304568 (SDM Domino, IV. liga) vylúčený za HNS, udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl.49/2b DP, od 31.10.2021.

U174: Zdeno  Šipoš 1378384 ( FC Ružinov Bratislava MD3R U-17 ) . Vylúčený za HNS, úmyselné udretie do oblasti tváre a krku nie zanedbateľnou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2bDP, od 28.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U175: Nazar Savchuk 1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 1.11.2021.

U176: Valentín Majerčák 1258300 (TJ Rovinka, lll. liga), od 1.11.2021.

U177: David Scholtés 1296892 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 31.10.2021

U178: Šimon Hamšík 1371989 ( FK Lamač MD3R U-17 ), od 28.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U179: Leandro Luis Alberto Pereyra 1411301 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 1.11.2021.

U180: Kristián Molnár 1303008 (SFC Kalinkovo, lll. liga), od 1.11.2021.

U181: Martin Csiba 1334394 (NŠK 1922 Bratislava, SD3R U-19), od 31.10.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U182: FK Jablonové. Berie na vedomie odvolanie klubu voči U165 (doručené elektronickou formou dňa 1.11.2021.) Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii BFZ.

U183: Branislav Blahutiak (MFK Rusovce, lll. liga). Na základe správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta BFZ, písomného stanoviska KR BFZ a vlastných zistení, za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou, čím bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť protihráča D10 v súboji o loptu počas stretnutia 13. kola lll. ligy OFK Dunajská Lužná – MFK Rusovce, ukladá podľa čl. 46/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 1.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4 ( dohrávky )

B/ MFK Záhorská Bystrica – 7.11. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ TJ Rovinka A – 6.11. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ TJ Rovinka B – 6.11. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku háčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4 ( dohrávky )

B/ MFK Záhorská Bystrica – 7.11. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

D/ TJ Rovinka – 6.11. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

K/ Slovan Ivanka – 6.11. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára.

c / dohrávky stretnutí

PMA1 – 8.kolo: MŠK Senec – SFA, 6.11. o 11.00 hod. ( Hrubý Šúr )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo, 7.11. o 10.00 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: FK Dúbravka B – Rača, 7.11. o 9.00 hod.

PMA1 – 8.kolo: Sv.Jur – Vrakuňa, 6.11. o 9.30 hod.

PMB1 – 9.kolo: FKM Stupava – FA Lafranconi, 7.11. o 11.30 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PRSC – 9.kolo: Rovinka – N.Dedinka, 7.11. o 10.30 hod.

PRSC – 7.kolo: Rovinka – Miloslavov, 5.11. o 17.00 hod.

PRSC – 6.kolo: Rovinka – Danubia V.Biel, 11.11. o 17.00 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 8.kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 9.kolo: CFK Cajla – Sl.Grob, 7.11. o 10.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 6.11. o 11.00 hod.

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník , 7.11. o 10.00 hod.

PRMA – 9.kolo: FC/Žolík Malacky B – Sološnica, 6.11. o 13.00 hod.

PRMA – 8.kolo: Rohožník – FC/Žolík Malacky B, 5.11. o 16.30 hod.

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb , 6.11. o 10.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 13.11. o 13.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Mikulecký –chýba meno vedúceho družstva H v stretnutí mladších žiakov.

Ospravedlnenia: Szakáll od 20.11. do začiatku jarnej časti; Hájek 14.-16.11.; Truchlý 14.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 5.11-7.11. 2021 č. 16

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 15. kolo

6.11. 10.00-12.30 Senec – Inter  Bródy, Krčová, Valko za Dubravca, Lazar

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U17 – 15. kolo

7.11. 12.30 Karlova Ves – Trnava  Foltín, Gosiorovský, AR2

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 10. kolo

6.11. 10.00-12.00 Karlova Ves – Domino  Srna, Ralbovský, AR2  (HP Kalinčiakova)

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 14. kolo

6.11 .   13.30 Inter – Tomášov  Parilák (SFZ) za Vašša, Kachnič, Martiš, Keller

6.11  .  13.30 PŠC Pezinok – Vrakuňa  Hegedűs, Straka (SFZ) za Henčeka, Uram, Príkopa

Seniori IV. liga Bratislava – 14. kolo

6.11.   13.30 Sv. Jur – Závod  Kožuch, Mikulecký za Tománka, Lalo, Farkaš

7.11.   13.30 Veľké Leváre – Jakubov Srna, Hudy, Bogdáň za Henčeka, Slezák

7.11.   13.30 Vajnory – Jablonové  Polák, Dubravec za Vašša, Tanglmayer, Vnuk  

7.11.   13.30 Láb – Domino  Malárik za SFZ, Choreň za SFZ, Lauer za SFZ, Lônčik

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

6.11.   09:00 IMAS – PŠC Pezinok  Bláha, Hajnala (odložené na neurčito)

6.11.   13:00 Ružinov – Bernolákovo  Vašš za Šafárika

6.11.   13:30 Kráľová p/S – Dúbravka  Piatka, Dubravec za Valka

7.11.   09:00 NŠK 1922 – Rača  Chálka za ObFZ-m, Šusták za ObFZ-m

7.11.   10:00 Ivanka p/B – Žolík Malacky  Hajnala, Tramita (odložené na neurčito)

7.11.   12:00 Domino – Dunajská Lužná  R, AR1  (zmena termínu 27.11. o 11:00)

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 12. kolo

6.11.  13:00 Vrakuňa – PŠC Pezinok  Fischer, AR1 (zmena termínu 17.11. o 13:00)

6.11.  14:00 Dunajská Lužná – Ivanka p/B  R, AR1 (zmena termínu 20.11. o 11:00)

7.11.  10:45 Modra – Blatné  Olša D. za ObFZ-v, Almáši za ObFZ-v

7.11.  11:00 Malinovo – Vajnory  Knopp za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 12. kolo

6.11.  13:30 Inter – NŠK 1922  Bohun, AR1

6.11.  14:00 Domino – Iskra Petržalka  Fischer za R, AR1

7.11.  09:00 IMAS – Ružinov  Mikulecký, Kožuch

7.11.  10:00 Rohožník – Jarovce  Kožuch, Tománek E. za ObFZ-v (odložené na neurčito)

7.11.  10:30 Lamač – Záhorská Bystrica  Křivan za ObFZ-m, Ťažký za ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

6.11. 13.00-14.45 Iskra Petržalka – Senec  Soviš za ObFZ-m

7.11. 09.00-11.00 Vrakuňa – Ružinov  Soviš za ObFZ-m

7.11. 11.00-12.45 NŠK 1922 – IMAS  Vašš za R

Obsadenie R a DS – PR BFZ 5.11. – 7.11. 2021 č. 16

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 15. kolo

6.11. 10.00-12.30 Senec – Inter  Bródy, Krčová, Dubravec, Lazar

7.11. 10.00-12.30 Karlova Ves – Trnava  Bogdáň, Foltín, Gosiorovský, Farkaš  (HP Kalinčiakova)

Ml. dorast I. liga  I. LMD – U17, U16 – 14. kolo

6.11. 11.00-13.15 Slovan – Košice  Tramita, Kardelis, Štepanovský

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 10. kolo

5.11. 15.00-17.00 Petržalka – Púchov  Tanglmayer, Bródy, Uram

6.11. 10.00-12.00 Karlova Ves – Domino  Srna, Ralbovský, Uram  (HP Kalinčiakova)

Ženy I. liga – 13. kolo

7.11. 17.00 Petržalka – Ružomberok  Martiš, Bródy

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 14. kolo

6.11 .   13.30 Inter – Tomášov  Vašš, Kachnič, Martiš, Keller

6.11 .   13.30 Bernolákovo – Rača  Hudy, Polák, Martinkovič, Pinček  

6.11  .  13.30 PŠC Pezinok – Vrakuňa  Hegedűs, Henček, Uram, Príkopa

7.11 .   13.30 Rovinka – Senec Bohun, Martinkovič, Kardelis, Perašin

7.11.    13.30 Malacky – D.N.Ves  Krčová, Kožuch, Kachnič, Dobrovský

7.11.    13.30 Nová Dedinka – Kalinkovo  Bláha, Hegedűs, Ralbovský, Jablonický

7.11.    13.30 Rusovce – Most p/B  Lalo, Štepanovský, Ježík, Lazar

7.11.    13.30 Ivanka p/D – Dunajská Lužná  Tománek, Hajnala, Tramita, Hájek

Seniori IV. liga Bratislava – 14. kolo

6.11.   13.30 Vištuk – Lamač  Hajnala, Bogdáň, Hádek, Truchlý

6.11.   13.30 Sv. Jur – Závod  Kožuch, Tománek, Lalo, Farkaš

6.11.   13.30 NŠK 1922 – Karlova Ves  Foltín, Bláha, Gosiorovský, Hlavenak

7.11.   13.30 Čunovo – Slovenský Grob  Šafárik, Martiš, Bródy, Darlea

7.11.   13.30 Veľké Leváre – Jakubov Srna, Hudy, Henček, Slezák

7.11.   13.30 CFK Pezinok – Limbach  Fischer, Mikulecký, Uram, Mydlárik   

7.11.   13.30 Jarovce – Kostolište  Piatka, Hádek, Valko, Pavlík R.

7.11.   13.30 Vajnory – Jablonové  Polák, Vašš, Tanglmayer, Vnuk  

7.11.   13.30 Láb – Domino  SFZ, SFZ, SFZ, Lônčik

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

6.11.   09:00 IMAS – PŠC Pezinok  Bláha, Hajnala

6.11.   13:00 Ružinov – Bernolákovo  Šafárik, ObFZ-m

6.11.   13:30 Kráľová p/S – Dúbravka  Piatka, Valko

7.11.   09:00 NŠK 1922 – Rača  ObFZ-m, ObFZ-m

7.11.   10:00 Ivanka p/B – Žolík Malacky  Hajnala, Tramita

7.11.   12:00 Domino – Dunajská Lužná  ObFZ-m, ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 12. kolo

6.11.  13:00 Vrakuňa – PŠC Pezinok  Fischer, ObFZ-m

6.11.  14:00 Dunajská Lužná – Ivanka p/B  ObFZ-m, ObFZ-m

7.11.  10:45 Modra – Blatné  ObFZ-v, ObFZ-v

7.11.  11:00 Malinovo – Vajnory  ObFZ-m, ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 12. kolo

6.11.  13:30 Inter – NŠK 1922  Bohun, ObFZ-m

6.11.  14:00 Domino – Iskra Petržalka  ObFZ-m, ObFZ-m

7.11.  09:00 IMAS – Ružinov  Mikulecký, Kožuch

7.11.  10:00 Rohožník – Jarovce  Kožuch, ObFZ-v

7.11.  10:30 Lamač – Záhorská Bystrica  ObFZ-m, ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

6.11. 09.00-12.00 Rača – PŠC Pezinok  Tanglmayer

6.11. 09.30-11.00 Modra – Bernolákovo  Lalo

6.11. 10.00-11.15 FKP Bratislava – Žolík Malacky Šafárik

6.11. 13.00-12.00 Iskra Petržalka – Senec  ObFZ-m

7.11. 09.00-12.00 Vrakuňa – Ružinov  ObFZ-m

7.11. 09.00-12.00 Jarovce – Rusovce  Hádek, Valko

7.11. 10.00-12.00 NŠK 1922 – IMAS  ObFZ-m

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 29.10-31.10. 2021 č. 15

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 13. kolo

31.10 .   14.00 Ivanka P/B – Rovinka Hajnala, Parilák (SFZ) za Kožucha, Hudy, Líška

31.10.    14.00 Tomášov – Senec  Malárik (SFZ)  za Srnu, Hegedűs za Ralbovského, Ježík, Hájek

Seniori IV. liga Bratislava – 13. kolo

31.10.   14.00 Karlova Ves – Sv. Jur Chromý za SFZ, Tanglmayer, Ralbovský za Hegedűsa, Pavlík R.

31.10.   14.00 Závod – Vajnory  Ruc za SFZ, Štofík za SFZ, Choreň za SFZ, Lazar   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 11. kolo

29.10.  11:00 Rača – Malinovo Valko

31.10.  11:30 Ivanka P/B – Modra  Hudy za Kožucha

31.10.  14:00 PŠC Pezinok – Dunajská Lužná  Srna za R

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 11. kolo

30.10.  11:45 Rohožník – Záhorská Bystrica  Lomňančík za ObFZ-v, Tománek E. za ObFZ-v, Janco za ObFZ-v

31.10.  10:30 Iskra Petržalka – Inter  Samko za ObFZ-m, Štofík J. za ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

30.10. 10.00-12.00 PŠC Pezinok – Vrakuňa  Hádek, Almáši za ObFZ-v

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 29.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 01.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

III. liga

15.kolo SFC Kalinkovo – ŠK Bernolákovo 13.11. o 13:30

U17 A

11.kolo PŠC Pezinok – OFK Dunajská Lužná 17.11. o 10:30

13.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Vrakuňa Bratislava 14.11. o 9:00

U15/U13

11.kolo PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava 4.11. o 15:00

Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

10.kolo MŠK Senec – PŠC Pezinok 13.11. U15 o 10:00 / U13 o 12:00

11.kolo MFK Rusovce – FKP Bratislava 13.11. U15 o 9:30 / U13 o 11:15

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U151: Filip Novotný 1343075 ( ŠK Bernolákovo SD3R ) vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl.49 /1b. DS pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2 DP, od 24.10.2021.

U152: Marek Malík 1242304 (ŠK Závod, IV. liga) – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 25.10.2021.

U153: Tomáš Lopoš 1311045 (ŠK Závod, IV. liga), vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl.48/1c DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.10.2021.

U154: Igor Turinič 1177882 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za HNS, pokus o udretie diváka nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 18.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U155: Viktor Kálmán 1249581 (ŠK Tomášov, lll. liga), od 25.10.2021.

U156: Samuel Rak 1303695 (ŠK Svätý Jur, IV. liga), od 24.10.2021

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U157: Tomáš Rišo 1295602 (FC-Žolík Malacky, Ill. liga), od 25.10.2021.

U158: Branislav Hulák 1160634 (PŠC Pezinok, Ill. liga), od 24.10.2021.

U159: Oleksandr Popovych 1384760 (OFK Dunajská Lužná, Ill. liga), od 24.10.2021.

U160: Juraj Borčin 1304488 (SFC Kalinkovo, Ill. liga), od 24.10.2021.

U161: Tomáš Lukáč 1272539 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, Ill. liga), od 23.10.2021.

U162: Michal Vozár 1155477 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 25.10.2021

U163: Martin Petrík 1229776 (ŠK Závod, IV. liga), od 25.10.2021

U164: Lukáš Szabo 1245436 (TJ Jarovce Bratislava, IV. liga), od 25.10.2021

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U165: FK Jablonové, lV. liga. Berie na vedomie písomné stanovisko klubu   ( U145), k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk ( hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera) a ukladá DS – finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 57/1a, 57/2  a čl. 12/6 DP.

U166: TJ Slovan Vištuk, lV. liga. Berie na vedomie písomné aj osobné stanovisko zástupcu klubu k U146 na zasadnutí komisie a za odmietnutie družstva nastúpiť do druhého polčasu, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€ , podľa čl. 60 DP.

U167: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. Liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U48  (hrubé nešportové prejavy člena US voči delegovanej osobe ) v stretnutí 11. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Tomašov a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/2c a čl. 12/6 DP.

U168: FC Rohožník, MD3R-U17.  Klub nezaslal požadované stanovisko k porušeniu RS BFZ, bod 9.2 ( na stretnutí nebol zdravotník, napriek tomu, že bol uvedený v ZoS v 7. kole FC Rohožník – FK Inter Bratislava B, kde prišlo k vážnemu zraneniu hráča ) a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/1a a 64/4 DP.

U169: FC Ružinov, II liga žiaci-U13. Berie na vedomie osobné stanovisko zástupcu klubu k U150 a za porušenie SP bod 82/1f v stretnutí 8. kola FC Ružinov – ŠK Bernolákovo, ukladá DS – UPOZORNENIE, podľa čl. 53/4 a čl. 10 DP.

U170: FK Lamač Bratislava, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 11. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U171: Martin Duračka 1259209 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U133 a žiadosť zamieta.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4

B/ MFK Záhorská Bystrica – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ FK FK Malé Leváre – 30.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko )

F/ FC Rohožník – 31.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ FC Slovan Modra – 31.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M / MŠK Kráľova – 30.10. od 9.00 hod.

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4

B/ MFK Záhorská Bystrica – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

C/ SDM Domino – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FC IMAS – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Slovenský Grob – 30.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

I/ SFC Kalinkovo B – 31.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Kaplná – 30.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ FC Slovan Ivanka – 30.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ SFC Kalinkovo A – 31.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov

aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára.

c / zmeny ( jesenné prázdniny, pandemické opatrenia )

PMA1 – 8.kolo: MŠK Senec – SFA, 6.11. o 11.00 hod. ( Hrubý Šúr )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 8.kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B , 6.11. o 13.00 hod.

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb , 6.11. o 10.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 13.11. o 13.00 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FK Dúbravka B – PŠC Pezinok, 3.11. o 17.30 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo ( nahlásiť termín )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Rača – FK Dúbravka B ( nahlásiť termín )

PMA1 – 9.kolo: Sv.Jur – Vrakuňa ( nahlásiť termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Upozorňuje na predbežný dátum konania licenčného seminára na získanie / obnovenie licencie A delegáta stretnutia, ktorý sa v spolupráci so SFZ bude konať v dňoch 15.-16.1.2022. Podrobnejšie informácie budú uverejnené na stránke Bratislavského futbalového zväzu. Seminár bude určený pre nových záujemcov o vykonávanie funkcie delegáta, ako aj pre všetkých delegátov kmeňovo príslušných k Bratislavskému futbalovému zväzu, vrátane delegátov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

E.Bogdáň – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

R.Mikulecký – v zázname rozhodcu chýba popis priestupku pri udelení OT-ŽK trénerovi D;

M.Dubravec – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK.

Ospravedlnenia: Szakáll 6.-7.11; Polakovič od 25.10.; Pavlík R. 13.11., 20.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Obsadenie R a DS – PR BFZ 28.10 – 31.10. 2021 č. 15

Súťaže riadené SFZ

Ženy I. liga – 12. kolo

31.10. 10.30 Slovan – Nitra  Hajnala, Martiš

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 9. kolo

29.10. 13.00 Petržalka – Myjava  Hajnala

29.10. 13.00 NŠK 1922 – Trnava  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

29.10. 15.00 Petržalka – Myjava  Hajnala

29.10. 15.00 NŠK 1922 – Trnava  Martiš

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 13. kolo

30.10 .   14.00 Most P/B – PŠC Pezinok  Hegedűs, Bláha, Martiš, Darlea

30.10 .   14.00 Vrakuňa – Bernolákovo  Bohun, Šafárik, Lalo, Truchlý  

31.10  .  10.30 Rača – Nová Dedinka  Tománek, Martinkovič, Bogdáň, Príkopa

31.10 .   14.00 Ivanka P/B – Rovinka Hajnala, Kožuch, Hudy, Líška

31.10.    14.00 Dunajská Lužná – Rusovce  Vašš, Dubravec, Kardelis, Schmidt

31.10.    14.00 Kalinkovo – Malacky  Henček, Polák, Kachnič, Mydlárik

31.10.    14.00 D.N.Ves – Inter  Lalo, Tramita, Martiš, Lônčik

31.10.    14.00 Tomášov – Senec  Srna, Ralbovský, Ježík, Hájek

Seniori IV. liga Bratislava – 12. kolo

30.10.   14.00 Domino – NŠK 1922  Dubravec, Szakáll, Gosiorovský, Perašin

30.10    14.00 Lamač – Veľké Leváre  Tramita, Tanglmayer, Bródy, Keller

30.10.   14.00 Jakubov – Slovenský Grob  Polák, Kožuch, Mikulecký, Dobrovský

31.10.   14.00 Láb – Čunovo  Hádek, Piatka, Valko, Hlavenka

31.10.   14.00 Karlova Ves – Sv. Jur SFZ, Tanglmayer, Hegedűs, Pavlík R.

31.10.   14.00 Závod – Vajnory  SFZ, SFZ, SFZ, Lazar   

31.10.   14.00 Jablonové – Jarovce  Bláha, Šafárik, Štepanovský, Farkaš

31.10.   14.00 Kostolište – CFK Pezinok  Krčová, Mikulecký, Bródy, Slezák  

31.10.   14.00 Limbach – Vištuk  Fischer, Gosiorovský, Foltín, Jablonický

St. dorast SD3R – U19 – 13. kolo

28.10.   09:00 Dúbravka – Domino   ObFZ-m, ObFZ-m

28.10.   10:00 Bernolákovo – IMAS  Piatka, Valko

28.10.   10:30 Rača – Ružinov  ObFZ-m, ObFZ-m

30.10.   09:30 Malacky – NŠK 1922  Hudy, Tománek

30.10.   10:00 Dunajská Lužná – Ivanka P/B  Hajnala, Krčová

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 11. kolo

29.10.  11:00 Rača – Malinovo ObFZ-m, ObFZ-m

30.10.  14:00 Vajnory – Vrakuňa  Martinkovič, Foltín

31.10.  11:30 Ivanka P/B – Modra  Kožuch, Hudy

31.10.  14:00 PŠC Pezinok – Dunajská Lužná  ObFZ-v, ObFZ-v

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 11. kolo

30.10.  11:30 Jarovce – Domino  Fischer, Ralbovský

30.10.  11:45 Rohožník – Záhorská Bystrica  ObFZ-v, ObFZ-v

31.10.  10:30 Iskra Petržalka – Inter  ObFZ-m, ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

30.10. 10.00-12.00 PŠC Pezinok – Vrakuňa  ObFZ-v

31.10. 09.00-11.00 Jarovce – Iskra Petržalka  Fischer

31.10. 09.30-11.15 Žolík Malacky – NŠK 1922 Mikulecký

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 22.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 25.10.2021. Okresy Bratislava I -V, a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okresy Malacky a Senec do 1.stupňa ohrozenia (červená farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok 30.10. o 14:00

U19

12.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – NŠK 1922 Bratislava 23.10. o 10:00

13.kolo FK Dúbravka – SDM Domino “B” 28.10. o 9:00

13.kolo FK Rača Bratislava – FC Ružinov Bratislava 28.10. o 10:30

U17 A

10.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Vajnory 23.10. o 14:00

11.kolo FK Rača Bratislava – TJ Malinovo 29.10. o 11:00

U17 B

11.kolo FC Ružinov Bratislava – FK Lamač Bratislava 27.10. o 16:00

U15/U13

11.kolo MFK Rusovce – FKP Bratislava 26.10. U13 o 15:00 / U15 o 16:30

11.kolo FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec 28.10. U15 o 13:30 / U13 o 15:00

Nariaďuje odohrať:

III. liga

12.kolo ŠK Nová Dedinka – ŠK Vrakuňa dňa 21.11.2021 o 13:00

15.kolo OFK Dunajská Lužná – TJ Rovinka dňa 13.11. o 13:30

U19

12.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Rača Bratislava dňa 20.11. o 13:00

15.kolo OFK Dunajská Lužná – MŠK Kráľová pri Senci dňa 14.11. o 13:30

Odstupuje na DK:

FK Lamač Bratislava (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 11. kola do 48 hodín.

Kontumuje:

stretnutie 11.kola S4BA FK Jablonové – TJ Slovan Vištuk (2:0) v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. c) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu FK Jablonové tri body a aktívne skóre 3:0.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

Andrej Polkoráb (PŠC Pezinok)

František Somorovský (PŠC Pezinok)

Bruno Sirota (FC IMAS)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U132: Michal Gubrický 1252696 (CFK Pezinok – Cajla, IV. liga) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2 DP, od 18.10.2021

U133: Martin Duračka 1259209 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl.46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 18.10.2021

U134: Igor Turinič 1177882 (TJ Slovan Vištuk, IV. liga) vylúčený za HNS, pokus o udretie diváka nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre. Menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP od 18.10.2021.

U135:  Karim Abdellaoui 1355522 (NŠK 1922 Bratislava,SD3R)  vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl.48/1c DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 18.10.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U136: Matej Ružička 1301061 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, lll. liga), od 18.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U137: Matúš Šteberla 1304332 (FK Karpaty Limbach, IV. liga), od 18.10.2021

U138: Michal Šimunek 1148608 (TJ Čunovo, IV. liga), od 18.10.2021

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6 DP:   

U139: Rastislav Boris, tréner 1320806 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga), od 18.10.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U140: Lukáš Baďurík – HU 1244371,MŠK Senec, lll. LigaBerie na vedomie stanovisko menovaného a klubu k U129 a za hrubé nešportové správanie k delegovaným osobám po stretnutí, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 48/2b DP, od 9.10.2021.

U141: MŠK Senec, lll. Liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U129  (hrubé nešportové prejavy HU voči delegovanej osobe, neumožnenie klubu DZ pozrieť si videozáznam po stretnutí, ktorý nezaznamenáva odchod hráčov z HP a odchod HU z areálu pred vyhodnotením stretnutia DZ v stretnutí 10. kola MŠK Senec – FK Rača Bratislava, ukladá DS – finančnú pokutu 150.-€, podľa čl. 48/4, čl. 64/1a a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U142: FK Karpaty Limbach, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U130 k neuzatvorenej nominácii 30 minút pred stretnutím 9. kola FK Karpaty Limbach – FK Lamač Bratislava a podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.

U143: FKM Karlova Ves, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U131 k porušeniu RS BFZ bod 9.7nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov počas celého stretnutia 9. kola FKM Karlova Ves – TJ Slovan Vištuk a podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.

U144: ŠK Závod, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch za nedostatočnú usporiadateľskú službu, hrubé nešportové správanie diváka voči AR2 a za jeho nepovolený vstup na hraciu plochu po stretnutí 11. kola ŠK Závod – CFK Pezinok-Cajla podľa čl.58/1a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U145: FK Jablonové, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie za hrubé nešportové správanie diváka – obliatie hráčov oboch tímov pivom, následnú fyzickú konfrontáciu diváka s hráčom súpera a NS člena US – pokrikovanie na hráčov súpera. Berie na vedomie stanovisko klubu k udalostiam v stretnutí 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk a pokračuje v šetrení prípadu.

U146: TJ Slovan Vištuk, lV. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia 11. kola FK Jablonové  – TJ Slovan Vištuk a odmietnutie pokračovania v hre po prvom polčase, predvoláva zástupcu klubu na svoje rokovanie dňa 28.10.2021 o 16,00 hodine.

U147: Športový klub Nová Dedinka, lll. Liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch za hrubé nešportové správanie divákov vo vyhradenom sektore hostí v stretnutí 11. kola FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Nová Dedinka podľa čl.58/1a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U148: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. Liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko klubu k HNS člena US Michala Gaľbu, (urážlivé výroky a vyhrážanie počas stretnutia smerom k asistentovi rozhodcu 2) v stretnutí 11. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Tomašov, do 26.10.2021.

U149: FC Rohožník, MD3R-U17. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 9.2 – na stretnutí nebol zdravotník, napriek tomu, že bol uvedený v ZoS 7. kola FC Rohožník – FK Inter Bratislava B, kde prišlo k vážnemu zraneniu hráča a bola privolaná RZS, do 26.10.2021.

U150: FC Ružinov, II liga žiaci-U13. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu SP bod 82/1f, 8. kola FC Ružinov – ŠK Bernolákovo, do 26.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4 ( predohrávky )

A/ FKP Bratislava – 23.10. 2021 od 14,00 hod. ( 2 ihriská )

C/ ŠK Vrakuňa – 23.10. od 15,15 hod. ( 2 ihriská )

G/ OFK Vysoká pri Morave – 23.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ FK Karpaty Limbach – 24.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ FK Slovan Most – 23.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Nová Dedinka – 23.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4 ( predohrávky )

A/ FKM Karlová Ves – 24.10. od 9.00 hod. ( 4 ihriská)

H/ CFK Pezinok Cajla – 23.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

c / zmeny ( jesenné prázdniny, pandemické opatrenia )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Jarovce – PŠC Pezinok, 26.10. o 16.45 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: Svätý Jur – ŠK Vrakuňa, 27.10. o 16.30 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PMA3 – 9.kolo: Domino C – Vajnory B, 27.10. o 17.00 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník ( nahlásiť termín )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – FC/Žolík Malacky B ( nahlásiť termín )

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb ( nahlásiť termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov boli poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pavlíková – v zázname rozhodcu chýba popis priestupku pri udelení OT-ŽK masérovi D;

Ľ. Polakovič – zmätočne vysvetlená neprítomnosť trénera H resp. jeho zástupcu na lavičke náhradníkov (nie je jasné, kto danú funkciu vykonával);

E. Bogdáň – neuvedené meno hlavného usporiadateľa.

Pozýva na zasadnutie dňa 26.10. L. Tománka, M. Perašína, R. Pavlíka, P. Vnuka a R. Farkaša.

Ospravedlnenia: Polakovič 27.10.-2.11; Ďurčo 29.10.-10.11.

Trénersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 22.10-28.10. 2021 č. 14

Súťaže riadené SFZ

Ml. dorast I. liga  I. LMD – U17, U16 – 13. kolo

28.10. 10.00-12.15 Slovan – Petržalka  Kardelis za Tanglmayera, Foltín, Bródy

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

23.10. 09.00-11.00 Domino – Dunajská Streda  Uram, Čižmár, Tanglmayer (zmena hracieho času)

23.10. 10.00-12.00 Inter – Zlaté Moravce  Vašš, Kachnič, AR2 za Mikuleckého

24.10. 10.00-12.00 Slovan – Karlova Ves  Ďurčo, Henček, Hudy za Srnu

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 5. kolo

28.10. 14.00-16.00 Petržalka – Spartak Trnava  Tománek, Kožuch za Hudyho, AR2 za Mikuleckého

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 7. kolo

23.10. 16.00 Petržalka – Nové Zámky  Tanglmayer za Mikuleckého

Žiačky I. Liga – WU15 – 7. kolo

23.10. 18.00 Petržalka – Nové Zámky  Tanglmayer za Mikuleckého

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 12. kolo

23.10 .   14.00 Inter – Kalinkovo  Bohun za Tománka, Polakovič, Martiš, Líška  

23.10 .   14.00 PŠC Pezinok – Dunajská Lužná Henček, Martinkovič za Hudyho, Polák, Jablonický

24.10.    14.00 Nová Dedinka – Vrakuňa  Vašš, Šafárik, Kachnič, Darlea (odložené na neurčito)

Seniori IV. liga Bratislava – 12. kolo

23.10.   13.30 NŠK 1922 – Láb  Fischer za Srnu, Roszbeck za Fischera, Bródy, Lônčik

23.10    14.00 Vištuk – Kostolište  Srna za Lala, Valko, Hádek, Mydlárik

23.10.   14.00 Sv. Jur – Domino  Bogdáň, Gosiorovský, Piatka za Kardelisa, Truchlý

24.10.   14.00 Veľké Leváre – Limbach  Polakovič, Mikulecký, Srna za Hudyho, Farkaš

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

23.10.   09:00 IMAS – Rača   Hádek za R, Valko za AR1

23.10.   10:00 Ivanka P/D – NŠK 1922  Hudy za Martinkoviča, Šusták za ObFZ-m (zmena hracieho času)

23.10.   14:00 Kráľová P/S – Bernolákovo  Dubravec za Piatku

24.10.   12:00 Domino – PŠC Pezinok  Tramita za R, Šafárik za AR1

24.10.   13:00 Ružinov – Žolík Malacky  Čižmár za R, Kachnič za AR1

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

28.10.   10:00 Bernolákovo – IMAS  Piatka, Valko za AR1

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

23.10.  13:00 Vrakuňa – Rača Gvora za ObFZ-m, Bočák Jo. za ObFZ-m

23.10.  14:00 Dunajská Lužná – Vajnory  Abrman za ObFZ-m, Tabiš za ObFZ-m

24.10.  10:30 Blatné – Ivanka P/D  Ťažký za ObFZ-m

24.10.  10:45 Modra – PŠC Pezinok Olša M. za ObFZ-v, Olša D. za ObFZ-v

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 10. kolo

23.10.  14:30 Rohožník – Ružinov  Mikulecký za R

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 10. kolo

23.10. 09.30-11.30 Modra – Žolík Malacky  Janco za ObFZ-v

23.10. 10.00-12.00 FKP Bratislava – Jarovce Samko za ObFZ-m, Rataj za ObFZ-m

23.10. 14.15-16.15 Senec – PŠC Pezinok  Foltín za Szakálla

24.10. 10.00-11.45 NŠK 1922 – Rusovce  Bočák Jo. za ObFZ-m, Kačmár za ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

28.10. 09.30-11.30 Modra – IMAS  Janco za ObFZ-v

28.10. 12.30-14.15 Bernolákovo – Rača Piatka za R, Valko za AR1

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 18.10.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č. 41 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 18.10.2021 v sídle BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Baxa, Kovačič, Ferik, Paška,  Páchnik, Farbula, Badinský ( od bodu 4)

Pozvaný: Bláha

Ospravedlnený: Suchý

Program zasadnutia:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie pridruženého člena BFZ – p. Jánošík

4, Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ – p. Jánošík

5, Schválenie predsedu volebnej komisie BFZ – p. Jánošík

6,Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z NL R BFZ – p. Páchnik

7, Informácia o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ p. Milana Lônčíka – p. Jánošík

8, Informácia z konferencie SFZ – p. Jánošík

9, Informácia z konferencie BFZ – p. Jánošík

10,Informácia z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ – p. Farbula

11, Rôzne

12,Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Predseda BFZ navrhol schváliť program tak, ako bol predložený na zasadnutie.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6   , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 3/36 ( Zmena poplatku pre ObFZ ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok

K bodu 3: Schválenie pridruženého člena BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ a odovzdal slovo zástupcovi AR BFZ p. Bláhovi, ktorý predložil žiadosť AR BFZ na prijatie za pridruženého člena SFZ. Vedúci sekretár BFZ p. Farbula tlmočil upozornenie od predseda RK BFZ a upozornil členov VV BFZ na skutočnosť, že stanovy BFZ čl. 17 bod 4, v ktorom sa píše, že zástupca pridruženého člena BFZ sa môže zúčastňovať konferencie BFZ bez práva hlasovať a stanovy AR BFZ čl. 4 bod 4.5. hovoria o tom, že predseda AR BFZ má právo zúčastniť sa na rokovaní konferencie BFZ ako riadny delegát s právom hlasovať sú v rozpore. Týmto nemôže byť AR BFZ prijatá za pridruženého člena BFZ. Po diskusii členov VV BFZ bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 1/41

VV BFZ berie na vedomie žiadosť o prijatie AR BFZ za pridruženého člena BFZ. Po úprave stanov AR BFZ tak, aby boli kompatibilné so stanovami BFZ bude AR BFZ prijatá za pridruženého člena BFZ.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 , Proti :   0 , Zdržal sa: 0

K bodu 4: Schválenie termínu volebnej konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý navrhuje termín konania volebnej konferencie BFZ dňa 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále hotela Senec v Senci. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 2/41

VV BFZ schvaľuje termín konania volebnej konferencie BFZ tak, ako bol predložený predsedom BFZ a to 29.01.2022 o 10:00 hod. v kongresovej sále hotela Senec v Senci.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  5, Proti :   0 , Zdržal sa: 1

K bodu 5: Schválenie predsedu volebnej komisie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ, ktorý na funkciu predsedu volebnej komisie na volebnú konferenciu BFZ navrhuje predsedu RK BFZ p. Dušana Badinského. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie 3/41

VV BFZ schvaľuje za predsedu volebnej komisie na volebnú konferenciu  BFZ p. Dušana Badinského.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 6: Schválenie návrhu KRaD BFZ na vyradenie R p. Pati Nagya z NL R BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi KRaD BFZ p. Páchnikovi. Ten predložil na schválenie návrh KRaD BFZ o vyradení R p. Petra Patiho Nagya z NL R BFZ pre súťažný ročnik 2021/2022 z dôvodu jeho písomného sa vzdania výkonu funkcie R v súťažiach BFZ

Uznesenie 4/41

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ a vyraďuje R p.Petra Pati Nagya z NL R BFZ pre súťažný ročník 2021/2022.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:   6 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0

K bodu 7: Informácia o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ p. Milana Lônčíka

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ, že dňa 23.09.2021 bol elektronickou poštou vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi doručený abdikačný list člena VV BFZ p. Milana Lônčíka z dôvodu možného konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti funkcií, čo by bolo v rozpore so stanovami BFZ, schválenými na konferencii BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu p. Milana Lônčíka o vzdaní sa funkcie člena VV BFZ ku dňu 23.09.2021.

K bodu 8: Informácia z konferencie SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o priebehu konferencie SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ

K bodu 9: Informácia z konferencie BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý informoval členov VV BFZ o  konferencii BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie BFZ

K bodu 10: Informácia z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o priebehu pracovného stretnutia s prezidentom SFZ, ktorého sa zúčastnili predseda BFZ p. Jánošík, vedúci sekretár BFZ p. Farbula, predseda ObFZ Bratislava – vidiek p. Baxa a v zastúpení predsedu ObFZ Bratislava – mesto p. Suchého p. Lônčík. Na pracovnom stretnutí boli prediskutované nasledovné body:

 • Rozpočet SFZ bude zostavovaný rovnakým spôsobom, ako tomu bolo doteraz.
 • Od sezóny 2022 / 2023 budú všetky odmeny delegovaných osôb v mládežníckych súťažiach hradené SFZ.
 • Ročná dotácia pre BFZ sa zvýši od 1.1.2022 z doterajších 65 000 € na 100 000 €.
 • Novovzniknutá súťaž III. liga SFZ dospelých sk. západ a existujúca II. Liga SD,MD západ od súťažného ročníka 2021/2022. Obe budú mať16 účastníkov a BFZ budú v nich zastupovať 3 kluby.
 • Problematika nedostatku rozhodcov. Podporou zo strany SFZ bude poskytnutie rozhodcovského výstroja pre všetkých rozhodcov na úrovni RFZ a ObFZ.
 • SFZ uvoľní finančné prostriedky vo výške 2 550 000 € na infraštruktúru štadiónov  pre amatérsky futbal. Výzva by mala byť zverejnená do konca roku 2021.
 • SFZ poskytne BFZ dotáciu na výstavbu svojho sídla . Podmienkou je min. vydané územné rozhodnutie.
 • SFZ bude žiadať o daľšiu dotáciu z MŠVVaŠ SR na infraštruktúru štadiónov v amatérskom futbale pre roky 2022-2026.
 • Prezident SFZ oznámil svoju kandidatúru na funkciu Prezidenta SFZ pri nasledujúcich voľbách.
 • Zástupca ObFZ BA – mesto p. Lônčík požiadal o informáciu, či SFZ neuvažuje o navýšení výšky mzdy sekretárov ObFZ. Generálny sekretár informoval, že s jeho pohľadu je výška mzdy sekretárov ObFZ primeraná pracovnému času. Prezident SFZ doplnil, že je v kompetencii ObFZ schváliť sekretárom finančné prostriedky formou odmeny z dotácie od SFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia s prezidentom SFZ

K bodu 11: Rôzne

VV berie na vedomie

 • List p. Alexandra Matláka k problematike nezverejňovania tabuliek a výsledkov v súťažiach prípraviek.
 • Informáciu o novom klube FC Spoje v  pôsobnosti ObFZ Bratislava – mesto, ktorý bol prijatý za nového člena SFZ.
 • Informáciu k prihlasovaniu klubov do pohára BFZ v kategórii seniorov.

VV BFZ sa zaoberal otázkou organizácie ZT seniorov a dorastu počas zimného prechodného obdobia bez prijatých záverov.

K bodu 11: Záver

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, konštruktívne rokovanie a ukončil ho.

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 15.11.2021 o 17:00 hod. V sídle BFZ.

Bratislava, 18.10.2021             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 22.10 – 28.10. 2021 č. 14

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 13. kolo

23.10. 10.00-12.30 Senec – Karlova Ves  Bohun, Kožuch, Foltín, Príkopa

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 13. kolo

28.10. 12.00-14.30 Domino – Zlaté Moravce  Hajnala, Martiš, Hádek, Schmidt

28.10. 12.00-14.30 Inter – Piešťany  Krčová, Šafárik, Polák, Líška

Ml. dorast I. liga  I. LMD – U17, U16 – 12. kolo

23.10. 11.00-13.15 Petržalka – Košice  Bláha, Šafárik, Ďurčo

Ml. dorast I. liga  I. LMD – U17, U16 – 13. kolo

28.10. 10.00-12.15 Slovan – Petržalka  Tanglmayer, Foltín, Bródy

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

23.10. 10.00-12.00 Domino – Dunajská Streda  Uram, Čižmár, Tanglmayer  

23.10. 10.00-12.00 Inter – Zlaté Moravce  Vašš, Kachnič, Mikulecký

24.10. 10.00-12.00 Slovan – Karlova Ves  Ďurčo, Henček, Srna

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 5. kolo

28.10. 14.00-16.00 Petržalka – Spartak Trnava  Tománek, Hudy, Mikulecký

28.10. 14.00-16.00 Slovan – Skalica  Bláha, Fischer, Bogdáň

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 7. kolo

23.10. 16.00 Petržalka – Nové Zámky  Mikulecký

Žiačky I. Liga – WU15 – 7. kolo

23.10. 18.00 Petržalka – Nové Zámky  Mikulecký

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 12. kolo

22.10 .   18.30 Senec – D.N.Ves  Lalo, Ďurčo, Srna, Schmidt

23.10 .   14.00 Inter – Kalinkovo  Tománek, Polakovič, Martiš, Líška  

23.10  .  14.00 Bernolákovo – Most P/B  Tramita, Štepanovský, Hajnala, Perašin

23.10 .   14.00 PŠC Pezinok – Dunajská Lužná Henček, Hudy, Polák, Jablonický

24.10.    14.00 Rovinka – Tomášov  Bláha, Kardelis, Martiš, Lazar  

24.10.    14.00 Malacky – Rača  Hegedűs, Martinkovič, Ježík, Keller

24.10.    14.00 Nová Dedinka – Vrakuňa  Vašš, Šafárik, Kachnič, Darlea

24.10.    14.00 Rusovce – Ivanka P/D  Kožuch, Bogdáň, Ralbovský, Dobrovský

Seniori IV. liga Bratislava – 12. kolo

23.10.   13.30 NŠK 1922 – Láb  Srna, Fischer, Bródy, Lônčik

23.10    14.00 Vištuk – Kostolište  Lalo, Valko, Hádek, Mydlárik

23.10.   14.00 Sv. Jur – Domino  Bogdáň, Gosiorovský, Kardelis, Truchlý

24.10.   14.00 Čunovo – Jakubov  Uram, Štepanovský, Bródy, Príkopa

24.10.   14.00 Slovenský Grob – Lamač Hajnala, Bohun, Foltín, Pavlík R.

24.10.   14.00 Vajnory – Karlova Ves  Krčová, Hádek, Valko, Hájek   

24.10.   14.00 Veľké Leváre – Limbach  Polakovič, Mikulecký, Hudy, Farkaš

24.10.   14.00 CFK Pezinok – Jablonové  Dubravec, Piatka, Fischer, Slezák  

24.10.   14.00 Jarovce – Závod  Polák, Szakáll, Gosiorovský, Hlavenka

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

23.10.   09:00 IMAS – Rača   ObFZ-v, ObFZ-v

23.10.   13:00 Ivanka P/D – NŠK 1922  Martinkovič, ObFZ-m

23.10.   14:00 Kráľová P/S – Bernolákovo  Piatka, Dubravec

24.10.   12:00 Domino – PŠC Pezinok  ObFZ-m, ObFZ-m

24.10.   13:00 Ružinov – Žolík Malacky  ObFZ-m, ObFZ-m

St. dorast SD3R – U19 – 12. kolo

28.10.   10:00 Bernolákovo – IMAS  Piatka

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

23.10.  13:00 Vrakuňa – Rača ObFZ-m, ObFZ-m

23.10.  14:00 Dunajská Lužná – Vajnory  ObFZ-m, ObFZ-m

24.10.  10:30 Blatné – Ivanka P/D  ObFZ-m, ObFZ-m

24.10.  10:45 Modra – PŠC Pezinok ObFZ-v, ObFZ-v

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 10. kolo

23.10.  11:30 Jarovce – Záhorská Bystrica  Hegedűs

23.10.  14:30 Domino – Inter  Čižmár, Uram

23.10.  14:30 Rohožník – Ružinov  ObFZ-v, ObFZ-v

24.10.  09:00 IMAS – Iskra Petržalka  Šafárik, Kožuch

24.10.  10:30 Lamač – NŠK 1922 Mikulecký, Polakovič

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 11. kolo

26.10.  15:00 NŠK 1922 – IMAS  Hajnala, Martiš

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 10. kolo

23.10. 09.00-10.45 Rača – IMAS  Hajnala

23.10. 09.30-11.30 Modra – Žolík Malacky  ObFZ-v

23.10. 10.00-12.00 FKP Bratislava – Jarovce ObFZ-m

23.10. 13.00-14.45 Iskra Petržalka – Ružinov Ralbovský

23.10. 14.15-16.15 Senec – PŠC Pezinok  Szakáll

24.10. 09.00-11.00 Vrakuňa – Bernolákovo Hajnala

24.10. 10.00-11.45 NŠK 1922 – Rusovce  ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 11. kolo

28.10. 09.30-11.30 Modra – IMAS  ObFZ-v

28.10. 12.30-14.15 Bernolákovo – Rača ObFZ-m

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 16.10-17.10. 2021 č. 13

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 9. kolo

17.10 .   15.00 Ivanka P/D – PŠC Pezinok Pavlíková, Šafárik, Bogdáň za Lala, Keller

17.10.   15.00 Most P/B – Nová Dedinka  Bohun, Tramita, Lauer za SFZ, Lônčik

Seniori IV. liga Bratislava – 9. kolo

17.10.   15.00 Láb – Sv. Jur  Henček, Bródy, Štepanovský, Pinček za SFZ  

17.10.   15.00 Závod – CFK Pezinok  Kožuch, Krčová, Straka za SFZ, Vnuk   

17.10.   15.00 Kostolište – Veľké Leváre  Chromý za SFZ, Malárik za SFZ, Roszbeck za SFZ, Dobrovský  

17.10.   15.00 Limbach – Slovenský Grob  Ježík, Hádek, Štofík za SFZ, Perašin

St. dorast SD3R – U19 – 9. kolo

16.10.   14:00 Kráľová P/S – Rača   Lalo, Bogdáň

17.10.   12:00 Domino – Bernolákovo  Kravárik za ObFZ-m, Bodnár za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 7. kolo

17.10.  10:45 Modra – Vajnory Tahotný (ObFZ-v) za Lala, Turanský za ObFZ-v

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 6. kolo

16.10.  11:30 Jarovce – Ružinov  Tománek, Samko za ObFZ-m

16.10.  12:30 Záhorská Bystrica – Domino  Ťažký za ObFZ-m, Bodnár za ObFZ-m

16.10.  14:30 Rohožník – NŠK 1922  Michalovič za ObFZ-v, Tománek E. za ObFZ-v

17.10.  12:30 IMAS – Inter  Dujava P. za ObFZv, Bublávek za ObFZ-v

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 7. kolo

17.10. 09.00-10.45 IMAS – Vrakuňa  Bublávek za ObFZ-v

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 15.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 18.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okres Malacky prechádza do 1.stupňa ohrozenia (červená farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie.

Schvaľuje:

IV.liga

13.kolo TJ Záhoran Jakubov – OŠK Slovenský Grob dňa 30.10. o 14:00

15.kolo TJ Záhoran Jakubov – TJ Slovan Vištuk dňa 13.11. o 13:30

15kolo SDM Domino – TJ Čunovo dňa 14.11. o 13:30

U19

11.kolo FC Ružinov Bratislava – NŠK 1922 Bratislava dňa 17.10. o 10:00

12.kolo FC Ružinov Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 24.10. o 13:00

15.kolo SDM Domino – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 13.11. o 13:30

U15/U13

11.kolo ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava 28.10. U15 o 12:30 / U13 o 14:15

Nariaďuje odohrať:

U17 B

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava dňa 7.11. o 10:00 (HP Rohožník)

Odstupuje na DK:

FC Rohožník (U17 BFZ) – za porušenie RS BFZ v stretnutí 7. kola U17 B – FC Rohožník – FK Inter Bratislava „B“:

– bod 2. Ustanovenia k organizácii stretnutia – nedostatočná US

– bod 9.2 nedostatočné zdravotné zabezpečenie stretnutia

MŠK Senec (S3BA) – za porušenie RS BFZ (ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu) neumožnenie vzhliadnutia vidoezáznamu PR po stretnutí + videozáznam nezachytáva úplný odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna.

Kontumuje:

stretnutie U13 BFZ 8.kolo FC Ružinov Bratislava – ŠK Bernolákovo (5:2) v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu ŠK Bernolákovo tri body a aktívne skóre 0:3. V zmysle čl. 82 ods. 2 SP odstupuje klub FC Ružinov Bratislava na DK.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Šramota (PŠC Pezinok)
 • Richard Matúš (MŠK Senec)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U113: Michal Kmiť 1282414 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.10.2021.

U114: Branislav Kažimír 1396671 (ŠK Bernolákovo, ll. Liga SŽ-U15 ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou v PÚ , podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.10.2021.

U115 Samuel Vaniš 1298233 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga ) vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu , podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 11.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U116: Stanislav Lapin 1230373 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 10.10.2021.

U117: Nazar Savchuk  1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 11.10.2021.

U118: Michal Dziaba  1268003 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 11.10.2021.

U119: Bruno Galovič  1304963 (MŠK Senec, lll. liga), od 9.10.2021.

U120: Viliam Verníček 1299598 (FK Karpaty Limbach, IV. liga), od 11.10.2021

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U121: Tomáš Nagy  1198940 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 11.10.2021.

U122: Samuel Čaputa  1304640 (MFK Rusovce, lll. liga), od 10.10.2021.

U123: Lukáš Varga 1298143 (NŠK 1922 Bratislava, IV liga), od 10.10.2021

U124: Filip Zmij 1240691 (CFK Pezinok – Cajla, IV. liga), od 11.10.2021

U125: Roman Jakubec 1224775 (SDM Domino, IV. liga), od 11.10.2021

U126: Patrik Žonda 1262611 (FK Jablonové, IV. liga), od 11.10.2021

U127: Samuel Valúch 1306059 (TJ Záhoran Kostolište, IV. liga), od 11.10.2021

U128: Gabriel Zeman 1304166 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 11.10.2021 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U129: Lukáš Baďurík – HU 1244371,MŠK Senec, lll. Liga.  Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o podrobné písomné stanovisko k HNS po stretnutí k delegovaným osobám, neumožnenie klubu DZ pozrieť si videozáznam po stretnutí a odchod HU z areálu pred vyhodnotením stretnutia DZ v stretnutí 10. kola MŠK Senec – FK Rača Bratislava, do 19.10.2021 a zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

U130: FK Karpaty Limbach, lV. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 5.9.1 – neuzatvorenie nominácie 30 minút pred stretnutím 9. kola FK Karpaty Limbach – FK Lamač Bratislava, do 19.10.2021.

U131: FKM Karlova Ves, lV. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 9.7 – nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov počas celého stretnutia 9. kola FKM Karlova Ves – TJ Slovan Vištuk, do 19.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T3

A/ FA Lafranconi – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ NŠK 1922 B – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ FK Vajnora – 17.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ Lokomotíva DNV B – 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá)

E/ ŠK Gajary – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ ŠK Lozorno – 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FKM Stupava – 16.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská – HP Borinka )

H/ OŠK Slovenský Grob – 16.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ FC Slovan Častá – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / FC ŠTK 1914 Šamorín – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J / ŠK Hamuliakovo – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Bernolákovo – 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ MŠK Senec B – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr )

M/ ŠK Veľký Grob – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T3

A/ ŠK Slovan Bratislava – 16.10. od 14.30 hod. ( 4 ihriská – HP UT Prievoz)

B/ Lokomotíva DNV A – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

C/ NŠK 1922 – 16.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Rača – 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Kostolište – 16.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

F / FC/Žolík Malacky – 17.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

G / FC Rohožník – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok B – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ TJ Slovan Viničné – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ OFK Dunajská Lužná – 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J/ MŠK Senec B – 16.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr)

K/ FC ŠTK 1914 Šamorín – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Bernolákovo – 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára

c/ odložené stretnutia na neurčito (pandemické opatrenia )

PRMA – 7.kolo: Jabloňové – FC – Žolík Malacky B

d / zmeny

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplna, 6.11. o 9.30 hod.

e/ neschválené zmeny

PMA1, PMB1 – 9.kolo: ŠK Svätý Jur – ŠK Vrakuňa ( chýba súhlas súpera )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

L.Tománek – žiadna konkretizácia hrubého nešportového správania hlavného usporiadateľa;

P.Hegedüs – nedostatočný popis priestupku pri udelení 2 OT-ŽK;

P.Pavlíková – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

M.Brody – nesprávny popis priestupok pri udelení OT-ŽK.

Ospravedlnenia: Cvengroš 26.10.; Uram 30.-31.10.; Krčová 21.-23.10.; Farkaš R. 23.10.

Trénersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia: UEFA B licencia 2021/22 – Bratislava

Miesto školenia: Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia: 20.11.2021 – 03.05.2022

Organizácia školenia: 11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná 20.11.2021 sobota 09:00 – 17:00 učebňa
dištančná 30.11.2021 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
B2 dištančná 08.12.2021 streda 18:30 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 12.12.2021 nedeľa 09:00 – 16:00 učebňa
dištančná 12.01.2022 streda 18:30 – 20:30 online – Microsoft Teams
B3 kontaktná forma 15.01.2022 sobota 09:00 – 16:00 učebňa
B4 dištančná 25.01.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 27.01.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B5 dištančná 08.02.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 10.02.2022 štvrtok 15:00 – 19:30 učebňa / ihrisko
B6 dištančná 22.02.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 24.02.2022 štvrtok 09:00 – 12:30 učebňa / ihrisko
B7 kontaktná forma 05.03.2022 sobota 09:00 – 15:00 učebňa
B8 dištančná 15.03.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 17.08.2022 štvrtok 15:00 – 20:00 učebňa / ihrisko
B9 dištančná 29.03.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 31.03.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B10 dištančná 12.04.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 14.04.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B11 dištančná 28.04.2022 štvrtok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 03.05.2022 utorok 16:00 – 20:00 učebňa / ihrisko
Mikroskupiny 01.03. – 13.05.2022
Záverečné skúšky 27.05. – 29.05.2022

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:         350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:len elektronickou formou do 15.11.2021, online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Obsadenie R a DS – PR BFZ 16.10-17.10. 2021 č. 13

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 12. kolo

16.10. 10.00-12.30 Inter – Šamorín  Dubravec, Mikulecký, Čižmár, Darlea

16.10. 10.00-12.30 Domino – Skalica  Foltín, Bródy, Fischer, Mydlárik

17.10. 10.00-12.30 Karlova Ves – Piešťany  Bogdáň, Čižmár, Gosiorovský, Hájek

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 8. kolo

16.10. 10.00-12.00 Karlova Ves – Spartak Trnava  Polakovič, Hajnala, Šafárik

17.10. 10.00-12.00 Petržalka – Domino  Piatka, Valko, Srna

Ženy II. liga – 8. kolo

17.10. 10.00 Dunajská Lužná – Kozmos  Hajnala

17.10. 11.00 NŠK 1922 – Dunajská Lužná  Martiš

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 5. kolo

16.10. 17.00 Petržalka – Slovan  Tománek

Žiačky I. Liga – WU15 – 5. kolo

13.10. 15.00 Petržalka – Slovan  Tománek

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 11. kolo

16.10 .   15.00 Vrakuňa – Malacky  Hegedűs, Kardelis, Martinkovič, Hájek  

17.10 .   10.30 Rača – Inter  Ďurčo, Srna, Ježík, Jablonický  

17.10  .  15.00 Rusovce – Rovinka  Hajnala, Polák, Kardelis, Darlea

17.10 .   15.00 Ivanka P/D – PŠC Pezinok Pavlíková, Šafárik, Lalo, Keller

17.10.    15.00 Dunajská Lužná – Bernolákovo  Bláha, Ralbovský, Kachnič, Mydlárik  

17.10.   15.00 Most P/B – Nová Dedinka  Bohun, Tramita, SFZ, Lônčik

17.10.   15.00 Kalinkovo – Senec  Polakovič, Dubravec, Martiš, Príkopa

17.10.   15.00 D.N.Ves – Tomášov  Vašš, Uram, Ďurčo, Truchlý

Seniori IV. liga Bratislava – 11. kolo

16.10.   15.00 Domino – Vajnory  Fischer, Foltín, Bródy, Lazar 

16.10    15.00 Lamač – Jakubov  Krčová, Hádek, Valko, Hlavenka

17.10.   15.00 Čunovo – NŠK 1922  Srna, Piatka, Valko, Schmidt

17.10.   15.00 Láb – Sv. Jur  Henček, Bródy, Štepanovský, SFZ  

17.10.   15.00 Karlova Ves – Jarovce Hudy, Martinkovič, Foltín, Farkaš  

17.10.   15.00 Závod – CFK Pezinok  Kožuch, Krčová, SFZ, Vnuk   

17.10.   15.00 Jablonové – Vištuk  Tománek, Mikulecký, Hegedűs, Pavlík R.

17.10.   15.00 Kostolište – Veľké Leváre  SFZ, SFZ, SFZ, Dobrovský  

17.10.   15.00 Limbach – Slovenský Grob  Ježík, Hádek, SFZ, Perašin

St. dorast SD3R – U19 – 11. kolo

16.10.   14:00 Kráľová P/S – Rača   Lalo, ObFZ-m

16.10.   15:30 IMAS – Žolík Malacky  Hajnala, Polakovič

17.10.   09:00 Dúbravka – Ivanka P/D  Hegedűs, Šafárik

17.10.   10:00 Ružinov – NŠK 1922  Bródy, Štepanovský

17.10.   12:00 Domino – Bernolákovo  ObFZ-m, ObFZ-m

17.10.   12:30 Dunajská Lužná – PŠC Pezinok  Ralbovský, Kachnič

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 9. kolo

16.10.  13:00 Vrakuňa – Malinovo Martinkovič, Kardelis

16.10.  14:00 Dunajská Lužná – Rača  Martiš, Srna

17.10.  10:30 Blatné – PŠC Pezinok  Dubravec, Hádek

17.10.  10:45 Modra – Vajnory Lalo, ObFZ-v

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 9. kolo

16.10.  11:30 Jarovce – Ružinov  Tománek, ObFZ-m

16.10.  12:30 Záhorská Bystrica – Domino  ObFZ-m, ObFZ-m

16.10.  14:30 Rohožník – NŠK 1922  ObFZ-v, ObFZ-v

17.10.  10:30 Lamač – Iskra Petržalka Krčová, Kožuch

17.10.  12:30 IMAS – Inter  ObFZ-m, ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 9. kolo

16.10. 09.00-11.00 Bernolákovo – Senec  Bogdáň

16.10. 09.30-11.15 Rusovce – Modra  Martiš

16.10. 10.00-12.00 FKP Bratislava – Iskra Petržalka  Štepanovský

16.10. 10.00-12.00 PŠC Pezinok – Ružinov Lalo

16.10. 11.00-12.45 Rača – Žolík Malacky Uram

17.10. 09.00-11.00 Jarovce – NŠK 1922 Kardelis

17.10. 09.00-10.45 IMAS – Vrakuňa  ObFZ-m

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 08.10.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 11.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Oznamuje

ŠTK BFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 14. 10. o 16:30 v sídle BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave rozhodcov Tomáš Chranček (1263567) a Michal Ďuďák (1301628).

 • Upozorňuje

Všetky kluby v pôsobnosti BFZ, že v zmysle RS BFZ bod 9.2 je usporiadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaží povinný zabezpečiť na stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí. Zdravotnícky a ostatný materiál potrebný pre prvú pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy) musí zodpovedať predpisom a musí byť v náležitom poriadku.

 • Schvaľuje

U19

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka 17.11. o 13:00

13.kolo ŠK Bernolákovo – FC IMAS 28.10. o 10:00

U17 B

11.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC IMAS 26.10. o 15:00

U15/U13

8.kolo FC Slovan Modra – TJ Jarovce Bratislava 14.11. U15 o 9:30 / U13 o 11:30

 • Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

8.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Bernolákovo 13.11. U15 o 10:00 / U13 o 11:45

 • Odstupuje na DK

FK Karpaty Limbach (S4BA) – za porušenie RS BFZ bod 5.9.1 – neuzatvorená nominácia hráčov 30 minút pred stretnutím.

FKM Karlova Ves (S4BA) –  za porušenie RS BFZ bod 9.7 – Ihriská a lopty (nezabezpečenie min. dvoch podávačov lôpt počas celého stretnutia)

 • Kontumuje

stretnutie U15 BFZ 7.kolo FKP BRATISLAVA – FC Slovan Modra v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu FKP BRATISLAVA tri body a aktívne skóre 3:0.

 • Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur)

Maxim Adam Amrich (FK Inter Bratislava)

Hric Juraj (FK Inter Bratislava)

Vasyl Mateleha (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U102: Richard Zaduban 1296378 (PŠC Pezinok, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.10.2021.

U103: Juraj Brunclík 1215129 ( ŠK Závod, IV liga ) vylúčený za surovú hru , podrazenie súpera nadmernú silou v súboji o loptu v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 4.10.2021.

U104: Denis Zeman 1262846 ( CFK Pezinok-Cajla, IV liga ) vylúčený za vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP,od 3.10.2021.

U105: Tomáš Mrocek 1303016 ( SDM Domino, IV liga ) vylúčený za vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 3.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U106: Patrik Špak 1218817 (FK Inter Bratislava, lll. liga), od 4.10.2021.

U107: Jozef Vlašič 1304925 (Lok. Devínska Nová Ves, lll. liga), od 4.10.2021.

U108: Matúš Slovinsky 1304260 (ŠK Závod, lV. liga), od 4.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U109: Ľuboš Koberčík  1271444 (MŠK Senec, lll. liga), od 3.10.2021.

U110: Denis Michael Kintler  1357181 ( FC Slovan Modra, SŽ-U15), od 26.09.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U111: MŠK Senec, lll. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 7. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U112: TJ Čunovo, lV. Liga. Berie na vedomie podnet klubu prostredníctvom ISSF, ktorý zamieta, nakoľko uznesenie U98 bolo vydané v súlade s disciplinárnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ odložené stretnutia na neurčito ( pandemické opatrenia )

PMA1 – 6.kolo: PŠC Pezinok A – ŠK Svätý Jur

b/ zmeny

PMB2 – 6.kolo: ŠK Vrakuňa B – PŠC Pezinok B, 9.10. o 10.30 hod.

c/ dohrávky stretnutí

PMB1 – 5.kolo: Rača – Jarovce ( nenahlásený termín )

PRMA – 4.kolo: Sološnica – FC/Žolík Malacky, 13.10. o 16.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 20.10. o 16.00 hod.

PRSC – 5.kolo: Čataj – Kaplná ( nenahlásený termín )

PRSC – 5.kolo: Rovinka – Most ( nenahlásený termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Mikulecký – nahlásenú diagnózu zranenia hráča je nutné uviesť priamo v príslušnej rubrike;

Ľ. Polakovič – nesprávny popis priestupku pri udelení 2. ŽK–ČK;

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK (zakázaná hra rukou nie je sama osebe dôvodom na udelenie ŽK);

I.Kachnič – 4-krát (!!!) nedostatočný popis priestupkov pri udelení OT-ŽK hráčom;

P.Piatka – nezdôvodnené zdvojenie funkcie hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva D, neuvedenie zdravotníka bez ďalšieho zdôvodnenia;

B.Parilák – neuvedený vedúci družstva H.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.10. Ľ. Polakoviča, M. Dubravca, M. Urama a J. Slezáka.

Ospravedlnenia: Kožuch 16.10.; Tanglmayer 14.-19.10.; Pavlík R. 16.10. (do 14.00).

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ WU-14 (nar. po 1.1.2008)

            na regionálny turnaj SFZ – 12.10.2021 od 12:30 ihrisko NŠK Bratislava

Hráčky:

FC Petržalka (5): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, ŠOLTÝSOVÁ Tereza

SDM Domino (3): VAŽANOVÁ Paulina, MICHALIKOVÁ Hana, LEHOCKÁ Michaela

FK Inter Bratislava (2): BOLFOVÁ Katarína, VRBIKOVÁ Nina

PŠC Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

FC Rohožník (2): KOLLÁROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

NŠK 1922 Bratislava (1): HABEROVÁ Ema

ŠK Slovan Bratislava (1): KOZUBOVÁ Lea

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVÁ Zuzana

Náhradníčky:

FK Inter Bratislava (2): HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

FC Petržalka (1): GRAMBLIČKOVÁ Laura

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : ivana.balazikova@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0915518616.   

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
12-13.10.2021 RT SFZ WU14 (Bratislava) BFZ WU14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 8.10-10.10. 2021 č. 12

Súťaže riadené SFZ

Ml. dorast I. liga  I. LMD – U17, U16 – 11. kolo

9.10. 13.00-15.15 Slovan – Podbrezová  Martiš za Čižmára, Martinkovič, Šafárik (zmena hracieho času)

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 7. kolo

8.10. 14.00-16.00 Karlova Ves – Levice Šafárik za Hajnalu, Martiš, Bródy

9.10. 09.00-11.00 Slovan – Petržalka  Krčová, Martiš, Bródy (zmena hracieho času)

Ženy I. liga – 11. kolo

10.10. 18.00 Petržalka – Trnava  Tanglmayer za Čižmára, Uram

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 8. kolo

9.10.   15.30 Slovan – Senica  Martiš (odohrá sa v obrátenom poradí)

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 5. kolo

16.10. 17.00 Petržalka – Slovan  Tománek (zmena hracieho dňa)

Žiačky I. Liga – WU15 – 8. kolo

9.10.   17.30 Slovan – Senica  Martiš  (odohrá sa v obrátenom poradí)

Žiačky I. Liga – WU15 – 5. kolo

16.10. 17.00 Petržalka – Slovan  Tománek (zmena hracieho dňa)

Súťaže riadené BFZ

St. dorast SD3R – U19 – 10. kolo

9.10.   10:00 Žolík Malacky – Kráľová P/S   Polák, Lomňančík za ObFZ-v

9.10.   13:00 Ivanka P/D – Ružinov  Tománek, AR1

10.10. 09:00 NŠK 1922 – IMAS  Uram, Foltín za Čižmára

10.10. 10:30 Rača – Domino  Tománek, Koštrna za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 8. kolo

9.10.   15:30 Vajnory – Blatné Piatka za Šafárika, Valko za Martinkoviča

9.10.   14:00 Malinovo – Dunajská Lužná  Polakovič, Mikulecký (zmena hracie dňa, času)

10.10. 13:00 Rača – Modra Koštrna za ObFZ-m, Tománek

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 8. kolo

10.10. 12:00 NŠK 1922 – Jarovce  Foltín za Čižmára, Uram

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 6. kolo

9.10. 10.00-12.00 Senec – IMAS  Kardelis za Hádeka

9.10. 10.00-11.45 NŠK 1922 – FKP Bratislava  Hádek za Kardelisa

ZÁPISNICA z konferencie Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 23.09.2021, Hotel Nivy

ZÁPISNICA

Z  konferencie Bratislavského futbalového zväzu, konanej dňa 23.09.2021, Hotel Nivy

Prítomní: Viď prezenčná listina

Program konferencie

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia bola zvolaná v zmysle stanov BFZ

2, Schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3,Správa mandátovej komisie

4,Schválenie programu konferencie BFZ

5, Príhovory hostí

6, Odovzdanie ocenení

7, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

8, Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

9, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2019 – 2020

10, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie

11, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021

12, Schválenie stanov BFZ

13, Diskusia

14, Schválenie návrhu uznesenia

15, Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

Konferenciu otvoril a všetkých prítomných privítal predseda BFZ p. Juraj Jánošík. Prehlásil, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ, druhá hlava článok 37. Ako predsedajúceho konferencie poveril p. Kamila Kyselicu. Pred začiatkom pracovnej časti konferencie  požiadal prítomných o minútu ticha ako uctenie si pamiatky  zosnulých funkcionárov a činovníkov futbalového hnutia v BFZ od poslednej konferencie.

K bodu 2 – Schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

Návrh na schválenie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice predložil predsedajúci konferencie nasledovne:

Pracovné predsedníctvo:

Juraj Jánošík , Ľubomír Suchý , Miroslav Baxa , Kamil Kyselica, Ján Farbula

Mandátová komisia:

Miroslav Bóc – predseda  , Pavel Príkopa

Návrhová komisia:

Pavol Adamčiak – predseda , Ján Palenčár, Štefan Lukačovič

Skrutátori

Dušan Štofík , Mária Krčová

Zapisovateľ a overovatelia zápisnice:

Jana Škreková , Dominik Tóth, Tibor Peller

Uznesenie č. 1

Konferencia schvaľuje návrh na zloženie pracovného predsedníctva, pracovných komisií, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice tak, ako bol predložený predsedajúcim konferencie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  50

Za:  50  , Proti: 0 , Zdržal sa: 0    , Nehlasoval: 0

K bodu 3 – Správa mandátovej komisie

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Miroslav Bóc. Po skontrolovaní prezenčných listín mandátová komisia skonštatovala:

Na  konferenciu BFZ bolo pozvaných 13 hostí,  65 delegátov s právom hlasovať

Prítomných je  7   hostí,  51  delegátov , s toho za ObFZ Bratislava – mesto 19    delegátov a za ObFZ Bratislava – vidiek   32   delegátov, čo predstavuje 76,92%.

Mandátová komisia prehlasuje, že konferencia BFZ je uznášania schopná

Konferencia BFZ berie na vedomie správu mandátovej komisie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  51

Za: 51  , Proti: 0   , Zdržal sa: 0  , Nehlasoval:  0

K bodu 4 – Schválenie programu konferencie

Predsedajúci konferencie predložil delegátom konferencie návrh na schválenie programu konferencie tak, ako ho schválil  VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.07.2021

Uznesenie č. 2

Konferencia BFZ schvaľuje program konferencie bez pripomienok tak, ako bol predložený predsedajúcim konferencie.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  51

Za:  51 , Proti:  0   , Zdržal sa:  0 , Nehlasoval: 0

K bodu 5- Príhovory hostí

Delegátom konferencie sa prihovoril vedúci LPO SFZ p. Pitek, ktorý ospravedlnil z účasti a odovzdal pozdrav od prezidenta SFZ p. Kováčika  a GS SFZ p. Pálenčíka. Konštatoval, že BFZ je vnímane zo strany SFZ ako dôstojný partner, s ktorým má korektné a nadštandardné vzťahy. Delegátom poprial úspešné rokovanie.

K bodu 6 – Odovzdávanie ocenení

Pri príležitosti životných jubileí boli ocenení nasledovní činovníci FK

Strieborný odznak SFZ

Miroslav Baxa        55 rokov

Ján Blecha             70 rokov

Boris Kitka             50 rokov

Milan Lônčík          60 rokov

Bronzový odznak SFZ

Branko Kovačič      50 rokov

Plakety BFZ

Miroslav Baxa        55 rokov

Ľubomír Suchý       60 rokov

Branko Kovačič      50 rokov

Ondrej Trnovský    70 rokov

K bodu 7 – Správa predsedu BFZ o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi BFZ p. Jánošíkovi, ktorý predniesol správu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu predsedu BFZ o činnosti BFZ a VV BFZ bez pripomienok.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 53

Za: 53  , Proti:  0   , Zdržal sa: 0  , Nehlasoval: 0

K bodu 8 – Správa o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

Informáciu o hospodárení BFZ za rok 2017 predložil delegátom konferencie predseda EK BFZ p. Ondrej Trnovský. Skonštatoval, že hospodárenie bolo transparentné s kladným hospodárskym výsledkom.

Na návrh predsedu EK BFZ p. Trnovského sa  hlasovalo spoločne o bodoch 8 a 9

K bodu 9 – Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za roky 2019 – 2020

Návrh na schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za roky 2019 a 2020 predložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že za roky 2019 a 2020 boli vypracované účtovné závierky a výročné správy o hospodárení BFZ externou firmou PRO – ZUMA s.r.o a nezávislým auditorom p. Gabrielom Machánekom. Tento konštatoval, že účtovné závierky poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie v BFZ a výročné správy sú v súlade s účtovnou závierkou a obsahujú informácie podľa zákona o účtovníctve.

Uznesenie č. 3

Konferencia schvaľuje zlúčenie bodov programu 8 a 9

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

Uznesenie č.4

Konferencia BFZ schvaľuje správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2019

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

Uznesenie č.5

Konferencia BFZ schvaľuje správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2020

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 53 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K bodu 10 – Správa predsedu RK BFZ

RK BFZ v zložení Dušan Badinský – predseda , Kamil Kyselica – člen za ObFZ vidiek, Radovan Pavlík – člen za ObFZ mesto, za obdobie od poslednej konferencie absolvovala 4 zasadnutia a to aj  napriek epidemiologickej  situácie od marca 2020.

Revízna komisia svoju činnosť zameriava najmä na:

a) kontrolu efektívnosti hospodárenia s prostriedkami BFZ, posudzovanie dodržiavania efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých členom BFZ,

b) posudzovanie dodržiavania stanov, organizačného poriadku a ďalších noriem schválených orgánmi BFZ

c) počas celého obdobia sledovala plnenie úloh na zasadnutiach VV BFZ, sledovala prácu jednotlivých komisií

Za obdobie od poslednej konferencie riešili dva podnety. V prípade zaradenia/ nezaradenia FK Dúbravka do súťaže pre nevyhovujúce rozmery ihriska potvrdila jednohlasne rozhodnutie VV BFZ, a v druhom prípade tiež RK jednohlasne nezhliadla porušenie stanov BFZ zo strany predsedu pána Jánošíka pri podnete podanom VV ObFZ Bratislava – mesto.

Účtovne uzávierky za roky 2019 a 2020 boli riadne spracované externou firmou PRO -ZUMA s.r.o, čím boli splnené všetky zákonné normy SR .

RK BFZ konštatuje, že rozpočet BFZ na rok 2021 je postavený a hlavne sa prispôsobuje epidemiologickej situácii na Slovensku a z nej vyplývajúcich opatrení, ktoré vydáva vláda SR.

Konferencia BFZ berie na vedomie správu RK BFZ, prednesenú predsedom RK BFZ p. Dušanom Badinským.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  53

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 1, Nehlasoval: 0

K bodu 11 – Schválenie rozpočtu BFZ

Návrh na schválenie rozpočtu BFZ na rok 2021 preložil predseda EK BFZ p. Trnovský. Informoval, že rozpočet bol vypracovaný  reálne ,  na základe aktuálnej situácie a s kladným HV.

Uznesenie č.6

Konferencia BFZ schvaľuje rozpočet BFZ na rok 2021 bez pripomienok tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 53

Za: 52   , Proti: 0  , Zdržal sa:  1 , Nehlasoval: 0

Predseda EK BFZ predložil na schválenie vylúčenie nedobytných a premlčaných pohľadávok z aktív BFZ a ich vyňatie z účtovníctva BFZ v roku 2021 podľa zoznamu:

Peter Lang – Limetka trade – JTL HALA – 450€

LEXXUS a.s. – 1000€

Solárny východ s.r.o. – 500€

Ing. Matej Šimkovič – DODO – 250€

Športprojekt s.r.o. – 800€

Uznesenie č.7

Konferencia BFZ schvaľuje vylúčenie nedobytných a premlčaných pohľadávok s aktív BFZ tak, ako boli predložené predsedom EK BFZ

Peter Lang – Limetka trade – JTL HALA – 450€

LEXXUS a.s. – 1000€

Solárny východ s.r.o. – 500€

Ing. Matej Šimkovič – DODO – 250€

Športprojekt s.r.o. – 800€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania: 52

Za:  51 , Proti:   0 , Zdržal sa : 1

Predseda EK navrhol preúčtovať kladný hospodársky výsledok z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ použiť na činnosť BFZ.

Uznesenie č. 8

Konferencia BFZ schvaľuje preúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ tento použiť na činnosť BFZ.

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania: 52

Za: 52 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K bodu 12 – Schválenie stanov BFZ

Návrh na schválenie stanov BFZ predložil člen LPK BFZ p. Jakubec. K schváleniu stanov BFZ sa hlasovalo kvalifikovanou väčšinou prítomných delegátov. Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č. 9

Konferencia BFZ schvaľuje stanovy BFZ v plnom znení, ako boli predložené.

Hlasovanie

Hlasovanie delegátov ObFZ BA – mesto

Počet prítomných v čase hlasovania : 18

Za:  13 , Proti:  3  , Zdržal sa : 2

Hlasovanie delegátov ObFZ BA – vidiek

Počet prítomných v čase hlasovania : 29

Za:  29 , Proti:  0  , Zdržal sa : 0

K bodu 13 – Diskusia

V diskusii vystúpili :

Ivan Húska ( ŠKO Miloslavov) – Požiadal o informáciu, ako bude zväz pristupovať a sankcionovať FK , ktoré nemajú kvalifikovaných trénerov v súťažiach prípraviek, akým spôsobom bude riešená otázka rozhodcov na súťažiach prípraviek U11.

Na otázky odpovedali predseda TMK BFZ p. Salenka a podpredseda KRaD BFZ p. Páchnik. P. Salenka informoval, že TMK BFZ pripravuje materiál k trénerom prípraviek tak, aby bol zväz nápomocný. Po vypracovaní a schválení materiálu bude tento zverejnený na webovom sídle BFZ. P. Páchnik k otázke rozhodcov informoval, že momentálne je nedostatok rozhodcov. Požiadal zástupcov FK, ak majú vo svojom okolí záujemcov o túto funkciu, aby sa prihlásili na školenie , ktoré BFZ organizuje zdarma.

Miroslav Janky (FK Dúbravka) – Ohradil sa voči konaniu a neodbornosti vedenia BFZ a športovo – technickej komisie BFZ vo veci nezaradenia družstva seniorov FK Dúbravka do IV.ligy BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020 z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry štadióna FK Dúbravka ( rozmery HP) , čím došlo k zániku družstva seniorov. Jediní funkcionári, ktorí sú v BFZ schopní sú pp. Suchý a Lônčík, ktorí hájili záujmy FK Dúbravka a podporili zaradenie spomínaného družstva do súťaže. Požiadal o vrátenie finančných prostriedkov zo strany BFZ voči FK Dúbravka na základe udelených pokút za nenastúpenia na stretnutia a následné vylúčenie zo súťaže. Verejne požiadal, aby sa predseda BFZ p. Juraj Jánošík a vtedajší predseda ŠTK BFZ p. Miroslav Richtárik písomne ospravedlnili FK Dúbravka za podľa slov p. Jankyho „ likvidáciu futbalu v Dúbravke“.

K bodu 14 – Schválenie návrhu uznesenia

Predsedajúci odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý v zastúpení predsedu návrhovej komisie p. Adamčiaka prečítal návrh uznesenia konferencie BFZ

A) Konferencia schválila:

 • pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: pp. Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Kamil Kyselica, Ján Farbula
 • mandátovú komisiu v zložení: Miroslav Bóc – predseda , Pavel Príkopa
 • návrhovú komisiu v zložení: Pavol Adamčiaka – predseda, Ján Palenčár , Štefan Lukačovič – členovia
 • Zapisovateľa a overovateľov zápisnice: p. Janu Škrekovú ako zapisovateľa konferencie a pp. Dominika Tótha a Tibora Pellera ako overovateľov zápisnice
 • skrutátorov konferencie p. Dušan Štofíka a slečnu Mária Krčová
 • program konferencie BFZ
 • správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2019
 • správu o hospodárení, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení BFZ za rok 2020
 • Rozpočet BFZ na rok 2021
 • Vylúčenie pohľadávok s aktív BFZ
 • preúčtovanie kladného hospodárskeho výsledku z roku 2020 na účet BFZ a v súlade so stanovami BFZ tento použiť na činnosť BFZ.
 • Stanovy BFZ v plnom znení tak, ako boli predložené
 • Návrh uznesenia z konferencie BFZ zo dňa 23.09.2021

B) Konferencia zobrala na vedomie:

 • Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie
 • Správu predsedu BFZ o činnosti BFZ za obdobie od poslednej konferencie
 • Správu predsedu RK BFZ za obdobie od poslednej konferencie
 • Diskusné príspevky p. Ivana Húsku s ŠKO Miloslavov a p. Miroslava Jankyho s FK Dúbravka

C) Konferencia ukladá

 • Zabezpečiť registráciu – vzatie na vedomie stanov BFZ na MV SR a následne ich zverejniť  na webových portáloch BFZ a zaslať LPO SFZ.

Z: Predseda BFZ a Vedúci sekretár BFZ                                 T: Bezodkladne

 • VV BFZ venovať sa pripomienkam a požiadavkám, ktoré odzneli v diskusii

Hlasovanie

Prítomných v čase hlasovania  48

Za: 45 , Proti: 1 , Zdržal sa: 2, Nehlasoval: 0

Predsedajúci konferencie odovzdal slovo predsedovi BFZ, ktorý poďakoval delegátom konferencie za účasť na konferencii, priebeh rokovania a ukončil ho.

Bratislava , 23.09.2021

Zapísal: Jana Škreková –  sekretár BFZ a zapisovateľ konferencie

Overovatelia zápisnice:                       Dominik Tóth   v.r

Tibor Peller    v.r

Obsadenie R a DS – PR BFZ 8.10-10.10. 2021 č. 12

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 11. kolo

10.10. 11.00-13.30 Senec – Piešťany  Foltín, Tanglmayer, Štepanovský, Keller

Ml. dorast I. liga  I. LMD – U17, U16 – 11. kolo

9.10. 11.00-13.15 Slovan – Podbrezová  Čižmár, Martinkovič, Šafárik

9.10. 11.00-13.15 Petržalka – Trenčín  Fischer, Tramita, Gosiorovský

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 7. kolo

8.10. 14.00-16.00 Karlova Ves – Levice Hajnala, Martiš, Bródy

9.10. 10.00-12.00 Slovan – Petržalka  Krčová, Martiš, Bródy

9.10. 10.00-12.00 Domino – Nitra  Hudy, Ralbovský, Kožuch

9.10. 10.00-12.00 Inter – Prievidza  Bláha, Bogdáň, Ďurčo

Ženy I. liga – 11. kolo

10.10. 18.00 Petržalka – Trnava  Čižmár, Uram

Ženy II. liga – 7. kolo

10.10. 11.00 NŠK 1922 – Dunajská Lužná  Martiš

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 8. kolo

9.10.   15.30 Slovan – Senica  Martiš

Dorastenky I. Liga –  WU 19 – 5. kolo

13.10. 19.00 Petržalka – Slovan  Tománek

Žiačky I. Liga – WU15 – 8. kolo

9.10.   17.30 Slovan – Senica  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 5. kolo

13.10. 17.00 Petržalka – Slovan  Tománek

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 10. kolo

8.10 .    18.30 Senec – Rača  Tománek, Hajnala, Krčová, Perašin  

9.10 .    15.30 Inter – Vrakuňa  Pavlíková, Vašš, Kardelis, Príkopa  

9.10  .   15.30 Bernolákovo – Ivanka P/D  Henček, Ralbovský, Štepanovský, Lazar

9.10 .    15.30 PŠC Pezinok – Rusovce Ďurčo, Bláha, Bogdáň, Dobrovský

10.10.   15.30 Rovinka – D.N.Ves  Bohun, Srna, Lalo, Líška  

10.10.   15.30 Tomášov – Kalinkovo  Polakovič, Tramita, Polák, Schmidt

10.10.   15.30 Malacky – Most P/B  Hudy, Kachnič, Martiš, Mydlárik

10.10.   15.30 Nová Dedinka – Dunajská Lužná  Hegedűs, Martinkovič, Ježík, Truchlý

Seniori IV. liga Bratislava – 10. kolo

9.10.     15.30 Vištuk – Závod  Uram, Lalo, Srna, Farkaš 

9.10.     15.30 Láb – Vajnory  Polák, Dubravec, Hádek, Lônčik

9.10.     15.30 Sv. Jur – NŠK 1922  Hajnala, Foltín, Tanglmayer, Hlavenka

10.10.   15.30 Čunovo – Lamač  Fischer, Krčová, Hádek, Hájek  

10.10.   15.30 Jakubov – Limbach Bláha, Mikulecký, Ďurčo, Vnuk  

10.10.   15.30 Slovenský Grob – Kostolište  Vašš, Szakáll, Dubravec, Slezák   

10.10.   15.30 Veľké Leváre – Jablonové  Bogdáň, Kožuch, Piatka   , Jablonický

10.10.   15.30 CFK Pezinok – Karlova Ves  Kardelis, Valko, Ralbovský, Pavlík R.  

10.10.   15.30 Jarovce – Domino  Šafárik, Gosiorovský, Bródy, Darlea

St. dorast SD3R – U19 – 10. kolo

9.10.   10:00 Žolík Malacky – Kráľová P/S   Polák, ObFZ-v

9.10.   10:00 PŠC Pezinok – Dúbravka  Piatka, Valko

9.10.   13:00 Ivanka P/D – Ružinov  Tománek, Kachnič

10.10. 09:00 NŠK 1922 – IMAS  Uram, Čižmár

10.10. 10:00 Bernolákovo – Dunajská Lužná  Piatka, Bogdáň

10.10. 10:30 Rača – Domino  Tománek, ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 8. kolo

9.10.   15:30 Vajnory – Blatné Šafárik, Martinkovič

10.10. 10:00 PŠC Pezinok – Ivanka P/D  Lalo, Srna

10.10. 13:00 Malinovo – Dunajská Lužná  ObFZ-m, ObFZ-m

10.10. 13:00 Rača – Modra ObFZ-m, Tománek

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 8. kolo

9.10.   14:30 Domino – IMAS  Kožuch, Hudy

9.10.   15:30 Inter – Lamač   Bródy, Krčová

10.10. 10:30 Iskra Petržalka – Rohožník  Bródy, Gosiorovský

10.10. 12:00 NŠK 1922 – Jarovce  Čižmár, Uram

10.10. 12:00 Ružinov – Záhorská Bystrica  Hádek, Krčová

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 6. kolo

9.10. 09.00-11.00 Ružinov – Bernolákovo  Hajnala

9.10. 09.00-10.45 Rača – Rusovce  Štepanovský

9.10. 09.30-11.30 Modra – Jarovce  Lalo

9.10. 10.00-12.00 Senec – IMAS  Hádek

9.10. 10.00-11.45 NŠK 1922 – FKP Bratislava  Kardelis

9.10. 13.00-14.45 Iskra Petržalka – PŠC Pezinok Hegedűs

10.10. 09.00-11.00 Vrakuňa – Žolík Malacky  Hajnala

6.10.2021 – Miniturnaj trangel ( BFZ,ZsFZ, Szekesfehervár) U13,U14 od 9:00 do cca 15:00  ihrisko D. Lužná : Hajnala, Martiš, Křivan, Hlavenka

6.10.2021 – Župná olympiáda študentov župných stredných škôl – UT Mladá Garda  od 8 : 00 do 14:00 : Šafárik, Bláha, Bródy, Ľupták, Koštrna, Turanský

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 2.10-6.10. 2021 č. 11

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 8. kolo

6.10. 14.00-16.30 Senec – Zlaté Moravce  Piatka, Hádek, Valko za Kardelisa,  Vnuk

6.10. 11.00-13.30 Karlova Ves – Krakovany  Krčová, Bohun, Foltín,  Keller

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 6. kolo

2.10. 10.00-12.00 Petržalka – Spartak Trnava Polakovič za Tománka, Hudy, Mikulecký (odložené na neurčito)

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 4. kolo

6.10. 17.00-19.00 Petržalka – Dunajská Streda Fischer, Hajnala za Urama, Bródy

 Dorastenky I. Liga –  WU 19– 7. kolo

2.10. 09.00 NŠK 1922 – Nitra  Krčová za Martiša

2.10. 15.00 Petržalka – Nové Zámky Martinkovič za Tanglmayera

 Žiačky I. Liga – WU15 – 7. kolo

2.10. 11.00 NŠK 1922 – Nitra  Krčová za Martiša

2.10. 17.00 Petržalka – Nové Zámky Martinkovič za Tanglmayera

 Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 9. kolo

3.10  . 10.30 Rača – Tomášov  Bláha, Henček, Chromý (SFZ) za Lala, Hájek

Seniori IV. liga Bratislava – 9. kolo

2.10.   15.30 Domino– CFK Pezinok  Henček za Foltína, Valko, Bródy, Mydlárik

3.10.   15.30 Kostolište – Jakubov  Parilák za SFZ, Lauer za SFZ, Malárik za SFZ, Truchlý  

St. dorast SD3R – U19 – 9. kolo

2.10. 10:00 PŠC Pezinok – Ivanka P/B   Lalo, Huska za ObFZ-v

3.10. 10:30 Kráľová P/S – NŠK 1922 Piatka

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 7. kolo

3.10.   10:45 Modra – Malinovo  Lalo, Huska za ObFZ-v

12.10. 16:00 Ivanka P/B – Vajnory  Martiš, Kachnič (zmena termínu)

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 6. kolo

2.10. 11:30 Jarovce – Iskra Petržalka  Gosiorovský za Krčovú

2.10. 12:30 Záhorská Bystrica – NŠK 1922   Bláha, Kravárik (ObFZ-m) za AR1

3.10. 10:00 Rohožník – Inter  Chranček za ObFZ-v, Ďuďák za (ObFZ-v)

3.10. 12:00 Ružinov– Domino  Tanglmayer za Henčeka

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 7. kolo

2.10. 09.30-11.00 Rusovce – Vrakuňa  Tabiš za ObFZ-m

2.10. 09.30-11.00 Žolík Malacky – Senec  Lomňančík za ObFZ-v

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 6. kolo

6.10. 15.00-16.30 Iskra Petržalka – Bernolákovo  Martiš za Urama

7.10. 15.00-16.30 Senec – Rusovce   Hádek

6.10.2021Miniturnaj trangel ( BFZ,ZsFZ, Szekesfehervár) U13,U14 od 9:00 do cca 15:00  ihrisko D. Lužná : Hajnala, Martiš, Křivan

6.10.2021 – Župná olympiáda študentov župných stredných škôl – UT Mladá Garda  od 8 : 00 do 14:00 : Šafárik, Bláha, Bródy, Ľupták, Koštrna, Turanský

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 01.10.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 04.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

IV.liga

15.kolo ŠK Závod – NŠK 1922 Bratislava dňa 13.11. o 13:30

U19

9.kolo MŠK Kráľová pri Senci – NŠK 1922 Bratislava 3.10. o 10:30

U17 A

7.kolo FK Ivanka pri Dunaji – FK Vajnory 12.10. o 16:00

U15/U13

9.kolo FC – Žolík Malacky – FK Rača Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 9. kolo 16.10.2021 U15 o 11:00, U13 o 12:45 v Rači a 22. kolo 21.5.2022 U15 o 09:30, U13 o 11:15 v Malackách.

11.kolo FC IMAS – FC Slovan Modra odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 11. kolo 28.10.2021 U15 o 09:30, U13 o 11:30 v Modre a 24. kolo 5.6.2022 U15 o 09:00, U13 o 10:45 v Stupave.

Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

6.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Bernolákovo 6.10. o 15:00 U13 / o 16:30 U15

6.kolo MŠK Senec – MFK Rusovce 7.10. o 15:00 U13 / o 16:30 U15

Odstupuje na DK:

MŠK Senec (S3BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 8. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Fraňo (Lokomotíva Devínska Nová Ves)
 • Max Harceg (FK Inter Bratislava)
 • Samuel Popelák (FK Inter Bratislava)
 • Marcel Klimek (FK Inter Bratislava)
 • Matúš Kollár (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U86: Jurij Beresh 1385447 ( ŠK Nová Dedinka, III. Liga )  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou v PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U87: Tomáš Porázik 1259594 (OŠK Slovenský Grob, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U88: František Chrappa 1189138 (ŠK Svätý Jur, lV. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U89: Marián Boldiš 1365174 (ŠK Vrakuňa Bratislava, ll. Liga SŽ-U15 ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.9.2021.

U90: Jakub Hanic 1402240 (FC Slovan Modra, ll. Liga MŽ-U13) vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U91: Filip Žilavý 1304950 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 27.9.2021.

U92: Pablo Valls Polonyi 1304911 (MFK Rusovce, lll. liga), od 27.9.2021.

U93: Adam Sokol 1275863 (FKM Karlova Ves Bratislava, lV. liga), od 27.9.2021.

U94: Roman Kostka 1129438 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

U95: Róbert Kain 1149434 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U96: Michal Tomášek  118049 (Obecný športový klub Láb, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6 DP:   

U97: Mário Šimek  1035498 (TJ Záhoran Jakubov, lV. liga), od 27.9.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U98 : Ján Bodics 1110854- zdravotník (TJ Čunovo, lV. liga ) vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne a pokuta 100.-€, podľa čl. 48/2b DP, od 27.9.2021.

U99 : ŠK Tomašov, lll. Liga. Na základe písomného vyjadrenia klubu, opravuje U82, kde zadávateľ podnetu je člen SFZ Marek Habaj  1148390 a nie ŠK Tomašov, ako bolo v správe napísané.

U100: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 7. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U101: TJ Záhoran Jakubov, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie správneho videozáznamu do archívu zo stretnutia 6. kola lV. ligy a písomného  vyjadrenia klubu, že omylom nahrali starší záznam s TJ Jarovce, ale správny video záznam nie je k dispozícii ani po dvoch týždňoch v archíve, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 64/1a a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T2

A/ Lokomotíva DNV – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ TJ Čunovo – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ FK Rača – 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ NŠK 1922 Bratislava – 2.10. od 9.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá)

E/ FC/Žolík Malacky A – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FC/Žolík Malacky B – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FC Zohor – 2.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ ŠK Svätý Jur – 3.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ ŠK Igram – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

I / OFK D.Lužná – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J / ŠKO Miloslavov – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

K/ OŠK Chorvátsky Grob – 3.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Danubia Hrubý Šúr – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ Š.Ú.R. – 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T2

A/ FK Inter Bratislava – 3.10. od 16.00 hod. ( 4 ihriská – HP Drieňova)

B/ FK Dúbravka B – 3.10. od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – 2.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka A – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Jakubov – 3.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

F / ŠK Závod – 2.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

G / FK v Sološnici – 3.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ ŠK Svätý Jur – 2.10. od 10.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ OŠK Ch.Grob – 3.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ ŠK Hamuliakovo – 2.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ ŠK Nová Dedinka – 3.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ TJ Malinovo – 2.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

L/ MŠK Senec – 2.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr)

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára – zdravotníka.

c/ odložené stretnutia na neurčito (pandemické opatrenia )

PMB1 – 5.kolo: Rača B – Jarovce

PRSC – 5.kolo: Rovinka – Most pri Bratislave

d / zmeny

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FA Lafranconi – FKP Bratislava, 21.10. o 17.30 (súbežne)

PMC – T4: OFK Vysoká pri Morave, 23.10. od 10.00 hod.

PMC . T4: FK Karpaty Limbach, 24.10. od 10.00 hod.

PMD – T4: CFK Pezinok Cajla, 23.10. od 13.00 hod.

e/ súťaž PMD U8 – odhlásenie družstva zo súťaže

skupina E: dňa 30.9. odstúpilo zo súťaže družstvo FC IMAS „B“

FC IMAS bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 200,- €. Skupina dokončí jesennú časť s 3 účastníkmi.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie emailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

F.Foltín – chýba meno hlásateľa;

M.Dubravec – nesprávny popis priestupku pri udelení OT-ČK;

P.Pavlíková – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi D;

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ČK členovi realizačného tímu D;

T.Srna a P. Martinkovič – neuvedený vedúci družstva D.

Ospravedlnenia: Bogdáň 1.-2.10. (3.10. k dispozícii po 12.00); Dujava do dátumu zimného seminára.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na Turnaj Triangel U14 dňa 06.10.2021 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FKM Karlova Ves (8): KRAĽOVIČ Adam, BREZINA Martin, BARTOŇ Bruno, MAŤO Sebastian, JAGERSKÝ Hugo, BOBOVSKÝ Samuel, PETERSKÝ Lukáš, KOLLÁR Leo

SDM Domino (4): STADNIČÁR Peter, MICHALÍK Jakub, ÁRVAI Ladislav, COPÁK Jakub

FK Inter Bratislava (2): REDENKOVIČ Andrej, KAZIMÍR Marcus

PŠC Pezinok (2): ŠARMÍR Gabriel, BÚCI Tomáš

FC Ružinov (1): KATONÁK Šimon

MŠK Senec (1): POMŠAHÁR Oliver

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FK Inter Bratislava (3): MORTREUX Oliver, RAVASZ Andy Max, TAKÁČ Matej

MŠK Senec (2): TUŽINSKÝ Milan, POÓR Patrik

SDM Domino (1): ZAČKA Marko

PŠC Pezinok (1): NAGY Samuel

FKM Karlova Ves (1): POLYAKOV Grigori

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (prírodná + umelá tráva).

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 06.10.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 14:45 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                         na Turnaj Triangel U13 dňa 06.10.2021 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FKM Karlova Ves (7): HRABOVSKÝ David, LAUKO Tomáš, MAGDOLÉN Maximilián, PAŠMÍK Christian, POKORNÝ Ryan, STRAKA Matúš, PRAČKO Eduard

FK Inter Bratislava (6): BOLJEŠÍK Šimon, FEKETE Richard, KALAKAJ Dominik, ŠIMEK Tomáš, VRÁNA Samuel, POKUS Matej

SDM Domino (4): VOŠTINÁR Jakub, BLAŽEK Filip, BUJNA Slavomír, BODORÍK Ondrej

PŠC Pezinok (1): PÍŠ Luis

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FKM Karlova Ves (3): BALÁŽ Adam, ADAMEC Ondrej, ZÁLEŽÁK Adam

PŠC Pezinok (3): BALÁŽ Matej, DOMINÍK Dávid, DIAN Oliver

FK Inter Bratislava (2): OLÁH Denis, GÁLIK Timotej

SDM Domino (2): ZAPPE Gael, SZIKORA David

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Lukáš STRELKA, Michal POLČIC

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: František ŽÁK

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (kopačky prírodná tráva + umelá tráva)

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 06.10.2021 o 08:45 hod. – ihrisko Dunajská Lužná (Športová 749, 900 42 Dunajská Lužná) Ukončenie zrazu bude cca o 14:45 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: L. Strelka   – 0915 731 735.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2009)

                         na kontrolný zraz 7.10.2021 od 14:00 v Dunajskej Lužnej

Hráči:

FC Petržalka (6): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, GRAMBLIČKOVÁ Laura, ŠOLTÝSOVÁ Tereza

FK Inter Bratislava (4): BOLFOVÁ Katarína, HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara, VRBIKOVÁ Nina

SDM Domino (3): VAŽANOVÁ Paulina, MICHALIKOVÁ Hana, LEHOCKÁ Michaela

PŠC Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

FC Rohožník (2): KOLLÁROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

NŠK 1922 Bratislava (2): BUTAŠOVÁ Alexandra, HABEROVÁ Ema

TJ Záhoran Jakubov (2): FAJNOROVÁ Vanesa, DANČÍKOVÁ Patrícia

ŠK Slovan Bratislava (1): KOZUBOVÁ Lea

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

ŠK Závod (1): ŠIMKOVIČOVÁ Nina

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVÁ Zuzana

FK v Sološnici (1): HERDOVÁ Agáta

FK Dubová (1): KLEYNA Chiara

FK Malé Leváre (1): SKÝPALOVÁ Katarína

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : ivana.balazikova@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0915518616.

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
07.10.2021 KZ WU14 (Dunajská Lužná) BFZ WU14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Konferencia BFZ po otvorenej diskusii schválila novelizáciu stanov

Vo štvrtok 23. septembra sa v kongresovej sále hotela Nivy uskutočnila riadna konferencia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ). Zo 65 pozvaných delegátov, 40 z ObFZ Bratislava-vidiek a 25 z ObFZ Bratislava-mesto bolo prítomných 53.  Z vidieka 33 a z mesta 20. Za predsedníckym stolom sedeli Juraj Jánošík, predseda BFZ, Ľubomír Suchý, predseda ObFZ Bratislava-mesto, Miroslav Baxa, predseda ObFZ Bratislava-vidiek, Lukáš Pitek, vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Janka Škreková, sekretárka BFZ a Kamil Kyselica, predseda RK ObFZ Bratislava-vidiek, ktorý viedol rokovanie. Medzi hosťami boli aj ľudia s predchádzajúcimi osobnými väzbami na BFZ – bývalí predsedovia BFZ Vladimír Wänke a Andrej Machovič.

Program plynule postupoval po jednotlivých bodoch, Lukáš Pitek vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že SFZ vníma BFZ ako dôstojného partnera v rámci hierarchie štyroch regionálnych zväzov a takisto ocenil veľmi dobrú spoluprácu medzi prezidentom zväzu Jánom Kováčikom a  predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom.

Na konferencii ocenili Strieborným odznakom SFZ Miroslava Baxu, Jána Blechu, Borisa Kitku a Milana Lônčíka. Bronzový odznak SFZ obdržal Branko Kovačič. K životnému jubileu pamätné plakety BFZ dostali títo páni: Ondrej Trnovský 70 rokov, Ľubomír Suchý 60 rokov a Radoslav Šimonič 50 rokov.

Juraj Jánošík predniesol tradičnú hodnotiacu Správu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie v roku 2019. Správa zahŕňala činnosť zväzu, odborných komisií i prácu ľudí na všemožných futbalových úrovniach. Delgátom takisto dal do pozornosti personálne zmeny na BFZ – Miroslava Richárika vystriedal na pozícii predsedu ŠTK Dušan Štofík. Náročnú funkciu predsedu KRaD po Ivanovi Kružliakovi st. prevzal Pavol Páchnik, Novým predsedom komisie mládeže sa stal Marek Porvazník, ktorý tak nahradil Alexandra Telekyho.

,,Mrzí ma, že v tomto ťažkom období sa neuskutočnil hodnotný turnaj Danubia Moravia Cup za účasti našich družobných zväzov, ktorý sme posunuli na budúci rok. Na druhej strane ma  teší, že známy tréner Boris Kitka sa stal ambasádorom mládeže BFZ a veľkú radosť mám aj z vystúpenia našich mládežníckych výberov. Na 19. ročníku Memoriálu Františka Harašty na Južnej Morave výber BFZ U17 skončil prvý. V auguste sa naše futbalistky WU 15 nestratili v náročnej konkurencii na 1. ročníku Kouba Cupu v ČR a obsadili 4. miesto. Na Memoriáli Jaroslava Sommernitza na južnej Morave naši chlapci U17 uspeli v konkurencii Juhomoravského kraja, KFS Plzeň a KFS Vysočina, keď vyhrali všetky tri zápasy. Mládežnícke turnaje veľmi podporujeme po všetkých stránkach. Pre futbal bolo dobré, že v najvyšších regionálnych súťažiach sme odohrali aspoň polovicu minulého ročníka.“

V ďalšej časti J. Jánošík hovoril o dotáciách zo SFZ. Od roku 2018 na infraštruktúru štadiónov išlo 950 tisíc eur. Jednotlivé výkonné výbory obidvoch oblastí predložili na BFZ svoje žiadosti o dotácie a tie boli schválené. ŠK Slovan bola na nový trávnik schválená dotácia 100 tisíc eur. Predsedu mrzí, že BFZ stále nemá svoje sídlo, naďalej funguje v prenajatých priestoroch, ale verí, že sa situácia čoskoro zmení v prospech nášho zväzu.

Pred schválením Stanov BFZ sa rozprúdila podnetná diskusia s príspevkami či už funkcionárov, hostí i samotných delegátov klubov. Odznelo tu viacero zaujímavých podnetov p. Palenčára, p. Suchého, p. Adamčiaka či p. Derkaya.

Nakoniec po takmer dvoch hodinách delegáti konferencie schválili novelizáciu stanov BFZ v plnom znení, ako boli predložené. Za ObFZ-mesto z 18 prítomných delegátov boli 13 za schválenie stanov, traja proti a dvaja sa zdržali hlasovania, za ObFZ Bratislava-vidiek všetkých 29 delegátov podporilo schválenie stanov, čo je 100 % percent.

,,Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť, že sme to zvládli, skutočne sme sa zas posunuli niekde ďalej. Prajem vám, aby sme boli zdraví, aby sme dokončili všetky súťaže a nech máme radosť z dobrého futbalu,“ povedal na záver konferencie Juraj Jánošík.

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 2. – 6.10. 2021 č. 11

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. liga II. LSMD – U19, U17 – 10. kolo

2.10. 10.00-12.30 Senec – Partizánske  Šafárik, Čižmár, Štepanovský,  Lônčik

2.10. 10.00-12.30 Inter – Krakovany  Kardelis, Polák, Kožuch,  Slezák

2.10. 10.00-12.30 Domino – Komárno  Henček, Bródy, Valko,  Dobrovský

3.10. 10.00-12.30 Karlova Ves – Šamorín  Srna, Bogdáň, Uram,  Líška

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 6. kolo

2.10. 10.00-12.00 Petržalka – Spartak Trnava Tománek, Hudy, Mikulecký

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 4. kolo

6.10. 17.00-19.00 Petržalka – Dunajská Streda Fischer, Uram, Bródy

Ženy II. liga – 6. kolo

2.10. 15.00 Kozmos – Prievidza  Mikulecký

3.10. 10.00 Dunajská Lužná – Kopčany  Kardelis, Kožuch

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 7. kolo

2.10. 09.00 NŠK 1922 – Nitra  Martiš

2.10. 15.00 Petržalka – Nové Zámky Tanglmayer

Žiačky I. Liga – WU15 – 7. kolo

2.10. 11.00 NŠK 1922 – Nitra  Martiš

2.10. 17.00 Petržalka – Nové Zámky Tanglmayer

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 9. kolo

2.10 .  15.30 PŠC Pezinok – Rovinka  Hegedűs, Polakovič, Tramita, Perašin   

2.10 .  15.30 Vrakuňa – Senec  Hudy, Srna, Dubravec, Darlea   

3.10  . 10.30 Rača – Tomášov  Bláha, Henček, Lalo, Hájek

3.10 .  15.30 Rusovce – Bernolákovo Vašš, Ježík, Hajnala, Lônčik

3.10.   15.30 Ivanka P/D – Nová Dedinka  Tománek, Kachnič, Martiš, Jablonický  

3.10.   15.30 Dunajská Lužná – Malacky  Krčová, Šafárik, Ralbovský, Lazar

3.10.   15.30 Most P/B – Inter  Bohun, Kožuch, Kardelis, Schmidt  

3.10.   15.30 Kalinkovo – D.N.Ves  Pavlíková, Štepanovský, Martinkovič, Dobrovský

Seniori IV. liga Bratislava – 9. kolo

2.10.   15.30 NŠK 1922 – Vajnory  Uram, Krčová, Martiš, Líška 

2.10.   15.30 Domino– CFK Pezinok  Foltín, Valko, Bródy, Mydlárik

2.10.   15.30 Karlova Ves – Vištuk  Bogdáň, Ralbovský, Piatka, Vnuk  

3.10.   15.30 Čunovo – Sv. Jur  Mikulecký, Tanglmayer, Henček, Farkaš   

3.10.   15.30 Láb – Jarovce  Hádek, Piatka, Hegedűs, Príkopa  

3.10.   15.30 Závod – Veľké Leváre  Polakovič, Bródy, Dubravec, Pavlík R.   

3.10.   15.30 Jablonové – Slovenský Grob  Fischer, Gosiorovský, Tramita, Keller  

3.10.   15.30 Kostolište – Jakubov  SFZ, SFZ, SFZ, Truchlý  

3.10.   15.30 Limbach – Lamač  Polák, Hudy, Lalo, Slezák   

St. dorast SD3R – U19 – 9. kolo

2.10. 10:00 PŠC Pezinok – Ivanka P/B   Lalo, ObFZ-v

2.10. 10:30 Rača – Dunajská Lužná  Martinkovič, Tanglmayer

2.10. 14:00 Kráľová P/S – NŠK 1922 ObFZ-m, ObFZ-m

2.10. 15:30 IMAS – Ružinov  Kožuch, Polák

3.10. 09:00 Dúbravka – Bernolákovo  Hajnala, Šafárik

3.10. 12:00 Domino – Žolík Malacky  Hajnala, Martiš

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 7. kolo

2.10. 13:00 Dunajská Lužná – Vrakuňa Kachnič, AR1

3.10. 10:30 Blatné – Rača Dubravec, ObFZ-v

3.10. 10:45 Modra – Malinovo  ObFZ-v, ObFZ-v

3.10. 13:00 Ivanka P/B – Vajnory  Martiš, Kachnič

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 7. kolo

2.10. 11:30 Jarovce – Iskra Petržalka  Krčová, Uram

2.10. 12:30 Záhorská Bystrica – NŠK 1922   Bláha, AR1

3.10. 10:00 Rohožník – Inter  ObFZ-v, ObFZ-v

3.10. 10:30 Lamač – IMAS  Štepanovský, AR1

3.10. 12:00 Ružinov– Domino  Henček, Tanglmayer

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 6. kolo

2.10. 09.00-11.00 Bernolákovo – PŠC Pezinok  Piatka

2.10. 09.30-11.00 Rusovce – Vrakuňa  ObFZ-m

2.10. 09.30-11.00 Žolík Malacky – Senec  ObFZ-v

2.10. 10.00-11.00 FKP Bratislava – Modra  Ralbovský

3.10. 09.00-11.00 Jarovce – Rača  Fischer

3.10. 09.00-11.00 IMAS – Ružinov  Tramita

3.10. 10.00-11.00 NŠK 1922 – Iskra Petržalka  ObFZ-m

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 24.09.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 27.9.2021. Okresy Bratislava I-V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ v zmysle RS BFZ bod 9.7 schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom v areáli OFK Dunajská Lužná pre súťaž U17 – v prípade nepriaznivého počasia.

Schvaľuje:

liga

7.kolo OŠK Láb – TJ Slovan Vištuk 29.9. o 16:00

U17 A

6.kolo FK Vajnory – PŠC Pezinok 25.9. o 13:30

Nariaďuje odohrať:

U19

6.kolo FC – Žolík Malacky – NŠK 1922 Bratislava 30.10. o 9:30

U15 / U13

11.kolo FC – Žolík Malacky – NŠK 1922 Bratislava 31.10. o 9:30 U15 a o 11:15 U13

Odstupuje na DK:

FK Most pri Bratislave (S3BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 7. kola do 48 hodín).

TJ Záhoran Jakubov (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ – ustanovenia k organizácii stretnutia (nenahratie správneho videozáznamu zo stretnutia 6. kola do 48 hodín).

ŠK Závod (S4BA) – za porušenie bodu 9.2 RS BFZ – zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Sebastián Tyko (PŠC Pezinok)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U75: Samuel Hrnčíř 1366755 ( MŠK Kráľová pri Senci, III. liga SD – 19)  vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U76: Adam Zbudila 1306086 (FK Inter Bratislava, lll. liga), od 20.9.2021.

U77: Matej Galovič 1182513 ( MŠK Senec , III. liga) od 20.9.2021.

U78: Filip Boušek 1306560 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji , III. liga SD – 19) od 20.9.2021.    

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U79: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U70 a za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po stretnutí 6. kola ŠK Nová Dedinka – ŠK Bernolákovo , podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 57/2, čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U80: Peter Fridrich 1153280, vedúci družstva SFC Kalinkovo – lll. Liga. Na základe Správy delegáta zväzu  a Zápisu rozhodcu za HNS (hrubá urážka voči delegovanej  osobe) v 2. polčase v stretnutí 7. kola IIl. ligy, FK Rača – SFC Kalinkovo, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U81: CFK Pezinok-Cajla, lV. liga. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k uzneseniu k U73 a oznamuje klubu, že proti rozhodnutiu rozhodcu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť riadiacemu zväzu, prostredníctvom ISSF na príslušnú športovo-technickú komisiu.

U82: ŠK Tomašov, lll. liga. Berie na vedomie  podnet klubu za porušenie RS zo strany FK Slovan Most pri Bratislave – napísanie trénera, ktorý reálne na lavičke nepôsobí. Podnet odstupuje na TMK na prešetrenie. Po prešetrení TMK a po zaslaní vyjadrenia žiadateľovi, DK BFZ  bude postupovať v zmysle DP.

U83: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U69 a za HNS diváka (vniknutie diváka na hraciu plochu)  počas stretnutia 6. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Slovan Most pri Bratislave , podľa čl. 58/2d DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa           čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP.

U84: FK Slovan Most pri Bratislave, lll. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za ojedinelé HNS divákov (urážlivé pokrikovanie na hráčov a rozhodcov ) počas stretnutia 7. kola FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Tomašov, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U85: ŠK Závod, lV. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za porušenie RS čl. 9/2  (neskorý príchod lekára v priebehu stretnutia ) 7. kola ŠK Závod – TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP a RS čl. 9/2.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

a/ Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

b/ KM oznamuje FK, že aj v súťažiach prípraviek platí povinnosť mať v ISSF nahrané nasledovné funkcie v stretnutí: hlavný usporiadateľ, lekár, vedúci tímový manažér a pokiaľ máte tak aj kvalifikovaný trener. Vyplýva to zo zákona, FN ako aj RS BFZ. FK ktoré to nebudú mať budú odstúpené na DK BFZ. V 2.kole všetkých súťaží prípraviek sa vyskytlo veľmi veľa prípadov, že domáce družstvo nemalo nahratého HU, lekára, resp. hosťujúce družstvo nemalo v realizačnom tíme nahratú žiadnu dospelú osobu ( vedúci ).

c/ KM oznamuje FK, že stretnutia súťaží prípraviek BFZ – PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2  rozhodujú rozhodcovia – laici. Kluby sú povinné dohodnúť sa na takomto rozhodcovi.

2./ zmeny

PMA1, PMB1 – 4.kolo: NŠK 1922 A – MŠK Iskra, 26.9. o 9.00 hod. ( HP UT Budatínska )

PMA1 – 7.kolo: FC/ Žolík Malacky – MŠK Iskra, 16.10. o 11.00 hod.

3./ nedostavenie sa na stretnutie

PMD U8 – skupina F: TJ Veľké Leváre sa nedostavili bez oznámenia na T1 hraného dňa 18.9. v Studienke. TJ Veľké Leváre bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50,- € ( RS BFZ čl.3.5 )

4./ odhlásenie zo súťaže

PMD U8: TJ Veľké Leváre odhlásili dňa 20.9. družstvo prípravky U8 zo súťaže, poplatok 200,- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

5./ odložené stretnutia na neurčito ( pandemické opatrenia )

PRMA – 4.kolo: Sološnica – FC / Žolík Malacky ( pandemické opatrenia )

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica ( pandemické opatrenia )

Komisia rozhodcov a delegátov

Termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 bude oznámený po jeho definitívnom potvrdení.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.9.2021 R. Hudyho, P. Ježíka a D. Bláhu.

Ospravedlnenia: Čižmár 21.-24.9.; Piatka 21.9.; Szakáll 2.-3.10., 16.-17.10., 23.10, 31.10; Dujava 21.9.; Cvengroš od 21.9.; Uram nedelegovať v pracovné dni (pondelok až streda) do konca jesennej časti; Ježík 1.-8.10. (3.10. k dispozícii); Truchlý 2.10.

Trenersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 24.9-29.9. 2021 č. 10

Súťaže riadené BFZ

Seniori III. liga Bratislava – 8. kolo

25.9  . 16.00 Bernolákovo – PŠC Pezinok  Bohun, Martiš za Vašša, Kachnič, Hájek

26.9.   16.00 Malacky – Ivanka P/B  Choreň za Hudyho, Uram, Polakovič, Príkopa

26.9.   16.00 Nová Dedinka – Rusovce  Ruc za Bláhu, Dubravec, Kardelis za Cvengroša, Mydlárik  

26.9.   16.00 Tomášov – Vrakuňa  Hegedűs, Martinkovič, Kachnič za Ježíka, Líška

Seniori IV. liga Bratislava – 8. kolo

25.9.   16.00 Vištuk – Domino  Dúbravec, Srna, Bogdaň, Hlavenka za Slezáka

25.9.   16.00 Lamač – Kostolište  Kožuch, Hádek za Čižmára, Szakáll, Jablonický 

26.9.   16.00 Jakubov – Jablonové  Chromý za Vašša, Lalo, Ralbovský, Schmidt  

26.9.   16.00 Čunovo – Limbach  Polák, Mikulecký, Hudy za Čižmára, Slezák za Hlavenka   

26.9.   16.00 Závod – Slovenský Grob  Bogdáň, Roszbeck za Dujavu, Krčová, Farkaš  

26.9.   16.00 CFK Pezinok – Láb  Srna, Lauer za Urama, Straka za Hádeka, Vnuk  

26.9.   16.00 Jarovce – NŠK 1922  Parilák za Piatku, Valko, Bródy, Perašin  

26.9.   16.00 Vajnory – Sv. Jur  Šafárik, Foltín za Kachniča, Gosiorovský, Dobrovský   

Seniori IV. liga Bratislava – 7. kolo

29.9.   16.00 Láb – Vištuk  Fischer za Bláhu, Kožuch za Ježíka, Martinkovič,  Hlavenka   

St. dorast SD3R – U19 – 8. kolo

25.9. 13:00 Ivanka P/D – IMAS  Knopp za ObFZ-m, Vargová za ObFZ-m

25.9. 13:00 Ružinov – Kráľová P/S  Bočák Jozef za ObFZ-m, Bodnár za ObFZ-m, Zaťko Slavomír

26.9. 09:00 NŠK 1922 – Domino  Bródy, Henček za Gosiorovského

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 6. kolo

25.9. 13:00 Vrakuňa – Modra  Ťažký za ObFZ-m, Brož Oto za ObFZ-m

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 6. kolo

25.9. 11:00 IMAS – Rohožník  Hádek za Čižmára, Szakáll

Žiaci II. liga starší a mladší U15+U13 – 6. kolo

25.9. 09.00-11.00 Ružinov – Žolík Malacky  Stolárik za ObFZ-m, Rataj za ObFZ-m

25.9. 09.30-11.30 Modra – NŠK 1922  Turanský (ObFZ-v) za Bogdáňa

25.9. 10.00-12.00 PŠC Pezinok – IMAS  Tahotný za ObFZ-v

25.9. 10.00-12.00 Senec – Rusovce   Piatka za Hádeka


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • JAKO
  MATEP
  PANINI
  TOP 4
  EAV