Category Archives: Oznamy a pozvánky

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.28 ZO DŇA 24.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 321 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 5. kola mladších žiakov – 25.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h Ivanka p./Dunaji „A“ NMŠK 1922 „B“
09,30 h FC Slovan Modra Iskra Petržalka „A“
10,15 h SCF Kalinkovo FK Rača
11,00 h FKP Dúbravka TJ Rovinka  „B“
11,45 h ŠKO Miloslavov FK Lamač BA
12,30 h CFK Pezinok-Cajla ŠK Žolík Malacky
13,15 h FA Lafranconi ŠK Vrakuňa „B“
14,00 h OFK Dun. Lužná Ivanka p./D. „B“
14,45 h MŠK Senec NMŠK 1922 „A“
15,30 h ŠK Šenkvice Iskra Petržalka „B“
16,15 h TJ Rovinka „A“ FK Vajnory
17,00 h ŠK Nová Dedinka ŠK Vrakuňa „A“

Program 5. kola starších žiakov – 26.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FKM Dev. N. Ves Ivanka p/Dunaji  
10,00 h MŠK Iskra Petržalka FK Rača „A“  
11,00 h ŠK Šenkvice MFK Záh. Bystrica „B“  
12,00 h FK Rača „B“ NMŠK 1922 „B“  
13,00 h MFK Záh.Bystrica „A“ FKP Dúbravka  
14,00 h ŠK Žolík Malacky FK Lamač  
15,00 h ŠK Vrakuňa FC Slovan Modra Priat.zápas

 KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách. Pozvánky a program oboch seminárov budú poslané v krátkom čase.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť uzavrieť s BFZ a SFZ dohody o pracovnej činnosti, resp. rámcové dohody podľa pokynov, ktoré dostali mailmi. Dohody s BFZ stačí prísť podpísať, ale je nutné dodržať termíny, ktoré boli ponúknuté sekretariátom BFZ.

Ospravedlnenia: Kakaščik 23.1.-4.2.; Martinkovič 15.-23.2.; Farkaš M. 6.-10.2.; Bláha od 23.1.; Čižmár 13.-23.2.; Banič 26.1.-13.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje v roku 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: .michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín marec – jún 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb. Predbežné prihlášky posielajte na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Prihlášky nájdete na stránke bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ.

TMK BFZ upozorňuje FK pôsobiace v regionálnych súťažiach BFZ na povinnosť predložiť prípadne zmeny hlavných trénerov. Zmenu je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 26.02.2020
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 10.03.2020

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov Tipos III. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner Trénerská licencia
1 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves Jozef Balog UEFA B
2 SFC Kalinkovo Atila Pinte UEFA PRO
3 FC Malacky Štefan Horný UEFA PRO
4 FC Rohožník Marián Tóth UEFA B
5 OFK Dunajská Lužná Karol Brezík UEFA PRO
6 ŠK Tomášov Pavol Jančovič UEFA A
7 TJ Rovinka Vladimír Beszédes UEFA A
8 MŠK Senec Jozef Majoroš UEFA PRO
9 FK Inter Bratislava Michal Pančík UEFA A
10 FK Rača Lukáš Luknár UEFA B
11 PŠC Pezinok Tomáš Kállay UEFA B
12 ŠK Bernolákovo Ján Cséfalvay UEFA B
13 MFK Rusovce Peter Čapla UEFA B
14 FK Slovan Ivanka pri Dunaji Dušan Barkol UEFA B
15 ŠK Báhoň Miroslav Karhan UEFA PRO
16 FK Slovan Most pri Bratislave Pavol Šiška UEFA B

Predložený zoznam trénerov do regionálnych súťaží seniorov IV. liga Bratislava na jesennú časť:

por. Klub Hlavný tréner  Trénerská licencia
1 CFK Pezinok-Cajla Juraj Mrva UEFA B
2 TJ Záhoran Kostolište Vladimir Kožuch UEFA B
3 SDM Domino Bratislava Eduard Pázmány UEFA B
4 ŠK Svätý Jur Štefan Maťaš UEFA A
5 TJ Veľké Leváre Tibor Horváth UEFA B
6 ŠK Vrakuňa Bratislava Viliam Opálek UEFA B
7 FKM Karlova Ves Bratislava Ľubomír Gálik UEFA PRO
8 TJ Záhoran Jakubov Jaroslav Ferenčák UEFA B
9 ŠK Závod Roman Babirát UEFA B
10 TJ Čunovo Dušan Vulin UEFA B
11 FK Karpaty Limbach Miroslav Chvíla UEFA A
12 Obecný športový klub Láb Igor Gábriš UEFA B
13 FK Lamač Bratislava Jozef Pšenek UEFA PRO
14 FK Vajnory Martin Rejžek UEFA B
15 OŠK Slovenský Grob Rastislav Kunst UEFA PRO

 Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

SFZ v spolupráci s BFZ organizuje v jarnej časti sezóny 2019/2020 futbalový turnaj „GRASSROOTS CUP U13“ pre kluby mimo FA a ÚTM (II.liga + III.liga). Projekt prebieha na mini-ihriskách s umelou trávou, kde sa hrá systémom 4+1 v termíne od 1.4.2020 do 8.5.2020. V každom regióne prebehne základne kolo, následné celoslovenské finále sa odohrá 10.6.2020. Bližšie informácie ako hrací čas a vylosovanie turnaja, budú zverejnené po presnom počte nahlásených tímov.

V prípade záujmu o organizáciu turnaja (pre klub zabezpečené MTZ od SFZ) alebo účasť na turnaji sa môžete informovať na: eduard.vilcinsky@futbalsfz.sk.

ObFZ Bratislava – vidiek hľadá rozhodcov

Zmeny v obsadení R ZT 25.-26.1. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 1. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“ – dozor Marczell  

26.1. 13.00 Ivanka p/D – Malinovo  Ďurčo, Martinkovič (AR1) za Kakaščika, Tramita

HP UT FC Petržalka – skupina „B“ – dozor Brody  

HP UT NTC Senec – skupina „C“ – dozor Mydlárik

Zápisnica č.24 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.24

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 13.januára 2020 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak, ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Havrila, Popelár( obaja Quality Invest), Surmajová, Jakubec, Zástupcovia AR BFZ

Ospravedlnení: Suchý,Surmajová

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Informácia k vzniku AR BFZ – Zástupcovia AR BFZ

4, Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest – p. Jánošík

5, Schválenie návrhu stanov BFZ – p. Jánošík

6, Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

7, Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla – p. Farbula

8, Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ – p. Farbula

9, Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi – p. Jánošík

10, Informácia k príprave ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

11, Informácia z VV SFZ

12, Rôzne

13, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ o zmenu programu zasadnutia : bod 5 zaradiť ako bod 3 a bod 3 zaradiť ako bod 5 a na základe doručenia žiadosti FK Dúbravka navrhol zaradiť ako bod 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o vrátenie udelenej pokuty.

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia so zmenou  tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Ukončenie zmluvy BFZ – Quality Invest, Uzn. 2/23 ( Konferencia BFZ),

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Schválenie návrhu stanov BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo členovi LPK BFZ p. Jakubec, ktorý informoval členov BFZ o novelizácii stanov BFZ v súlade so stanovami SFZ a  zákonom o športe.

Uznesenie 1/24

VV BFZ súhlasí s návrhom stanov BFZ tak, ako ich vypracovala pracovná skupina. Odporúča delegátom konferencie BFZ na najbližšej konferencii BFZ schváliť stanovy BFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 1

K bodu 4:  Schválenie ukončenia zmluvy medzi BFZ a spoločnosťou Quality Invest

Bod 4 prekladá na zasadnutie VV BFZ v mesiaci február 2020.

K bodu 5: Informácia k vzniku AR BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík, ktorý na zasadnutí privítal zástupcov novovzniknutej AR BFZ ppp. Bláhu, Čižmára a Štofíka. Pán Bláha ako predseda prípravného výboru AR BFZ  informoval, že AR BFZ vznikla dňa 30.12.2019 riadnym zaregistrovaním stanov. Na seminári R bude valné zhromaždenie, kde budú zvolené jednotlivé orgány.

VV BFZ berie na vedomie informáciu o založení AR BFZ.

K bodu 6:  Schválenie návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý členov VV BFZ informoval o návrhu rozpočtu BFZ na rok 2020. Poznamenal, že rozpočet BFZ na rok 2020 je vyvážený a postavený reálne.

Uznesenie 2/24

VV BFZ súhlasí s  návrhom rozpočtu BFZ pre rok 2020 tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ. Odporúča delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet BFZ na rok 2020.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: Schválenie odpredaja služobného vozidla BFZ a zakúpenia nového vozidla

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členom VV BFZ predložil cenové ponuky na odpredaj služobného motorového vozidla a zakúpenie nového vozidla. Tieto ponuky boli vypracované na základe aktuálneho stavu služobného vozidla a zvýhodnenej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Uznesenie 3 /24

VV BFZ schvaľuje odpredaj služobného vozidla BFZ a zakúpenie nového vozidla na základe predloženej cenovej ponuky od spoločnosti KIA Slovensko.

Hlasovanie: 7

Počet prítomných v čase hlasovania:7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Predaj a zakúpenie vozidla nebol schválený

K bodu 8 : Schválenie návrhu úpravy odmien delegovaných osôb v súťažiach BFZ

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý informoval členov VV BFZ o úpravách odmien pre R a D BFZ.

Uznesenie 4 /24

VV BFZ schvaľuje úpravy odmien R a D BFZ v súťažiach BFZ tak, ako boli predložené vedúcim sekretárom.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 9:  Schválenie návrhu na ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje schváliť ocenenie strieborným odznakom SFZ p. Ľudovíta Horníka.

Uznesenie 5 /24

VV BFZ schvaľuje navrhnúť na schválenie udelenie strieborného odznaku SFZ p. Ľudovítovi Horníkovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Schválenie žiadosti FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že FK Dúbravka požiadal listom o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019

Uznesenie 6/24

VV Schvaľuje žiadosť FK Dúbravka o zrušenie finančnej pokuty rozhodnutím Disciplinárnej komisie BFZ pod uznesením č. 75, ktoré bolo zverejnené v úradnej správe č. 10 zo dňa 06.09.2019.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa : 1

Žiadosť nebola schválená

K bodu 11: Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu podal členom VV BFZ predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval, že v kategórii seniorov bolo miesto družstva Tomášikova zaradené družstvo Lokomotíva D.N.Ves. V kategórii seniorov je zaradených 16 družstiev a v kategórii dorastu je zaradených 8 družstiev.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZT seniorov a dorastu

K bodu 12: Informácia z VV SFZ

Informáciu z VV SFZ podal predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV BFZ.

K bodu 13: Rôzne

Predseda BFZ predložil žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ  výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA Hat Trick V za Bratislavský futbalový zväz.

Uznesenie 7/24

VV BFZ schvaľuje žiadosť ŠK Slovan Bratislava o zaradenie do projektu SFZ výmeny povrchov na tréningových ihriskách s umelou trávou financovaný z programu UEFA HatTrick V za Bratislavský futbalový zväz.

Hlasovanie:

Počet prítomných v čase hlasovania: 7

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa : 0

Predseda BFZ požiadal zástupcov ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v roku 2019 dožili životného jubilea, aby ich nahlásili na sekretariát BFZ do 29.2.2020.

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu k návrhom vybudovania sídla BFZ
 • Informáciu z galavečera BFZ
 • Prípravu MHT Attract Kerobaj 2020
 • Informáciu o príprave nových súťaží SFZ
 • Informáciu o priebehu ZHL starších a mladších žiakov

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.02.2020 o 14:00 v reštaurácii LOKO Pub v Bratislave.

Bratislava, 13.01.2020                     Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Výsledky 4. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi 4. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (18.1.2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina „A“ – 4. kolo: NMŠK 1922 B – SFC Kalinkovo 2:6, Maniur, Senechkin – Krajčí a Molnár po 2, Pridený, Baka. FK Rača – Slovan Modra 1:3, Krpelan – Jurčík, Urbanec, Kintler. Iskra Petržalka A – Ivanka p/D. A 2:3, Mikula 2 – Salkovič, Kochan, Glodič.

 1. Ivanka p/D. A           4    4    0    0    27:3    12
 2. FC Modra                 4    3    0    1    24:9     9
 3. Iskra Petržalka A     4    2    0    2    19:10   6
 4. FK Rača                   4    2    0    2    18:17   6
 5. SFC Kalinkovo         4    1    0    3      9:27   3
 6. NMŠK 1922 B          4    0    0    4      6:37  0

Poradie strelcov: 7 – Varga (Modra), Kochan (Ivanka A), 6 – Víg (I. Petržalka A),         5 – Drobec (Ivanka A), Mikula (I. Petržalka A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), 3 – Handlovská (Ivanka A), Gerhát (I. Petržalka A), Duban, A. Useini, Urbanec (Modra), 2 – Brňák, Chvostek, Krpelan (Rača), Jurčík (Modra), Walzer, Glodič (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), Maniur (NMŠK B), Krajčí, Molnár, Pridený (Kalinkovo), 1 – Žitný, Taufer, Swan, Pitoňák (Rača), Tiko, Artim, Kusý, Senechkin (NMŠK B), Bak, Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Schneider, Baka (Kalinkovo), Smriga, Kreutz, Salkovič (Ivanka A), Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic, Kintler (Modra).

Skupina „B“ – 4. kolo: TJ Rovinka B – CFK Cajla 2:4, Bandík, C. Mihál – Džurný 2, Bobovský, Foltanovic. Žolík Malacky – ŠKO Miloslavov 5:1, Josimovič a Švarc po 2, Kavecký – Púčik. FK Lamač – FKP Dúbravka 4:2, Harmata a Vančo po 2 – Tvrdoň, Csicsay.

 1. Žolík Malacky        4    4    0    0    34:8    12
 2. ŠKO Miloslavov    4    3    0    1    25:10     9
 3. CFK Cajla             4    3    0    1    17:21     9
 4. FK Lamač              4    2    0    2    22:24    6
 5. FKP Dúbravka      4    0    0    4      9:23    0
 6. TJ Rovinka B        4    0    0    4      8:29    0

Poradie strelcov: 11 – Voška (Miloslavov), 9 – Harmata (Lamač), 8 – Džurný (Cajla), 6 – Kavecký (Žolík), Vančo (Lamač), 5 – Bobovský (Cajla), 4 – Šimek, Pollák (Žolík), 3 – Kráľ, Josimovič, Švarc (Žolík), Sabo (Lamač), Húska (Miloslavov), 2 – Ryzner (Lamač), Hvolka, Dananaj (FKP Dúbravka), Danihel, Pečeň, Kováč (Žolík), Fedorco, Potisk (Rovinka B), Boháč, Madleňák, Hinca, Púčik (Miloslavov), 1 – Sopko, Veisman, Vicen, Valent (Žolík), Vodera, Gál, Bandík, C. Mihál (Rovinka B), Tomka, Foltín (Lamač), Miškerik, Janáč, Palko, Foltanovic (Cajla), Neštrák, Korbel, Ágh, Tvrdoň, Csicsay (FKP Dúbravka), Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov).

Skupina „C“ – 4. kolo: ŠK Vrakuňa B – MŠK Senec 7:3, Gyurösi 4, Hittner 3 – Vitáloš, Tondra, Chmúra. NMŠK 1922 A – OŠK Dun. Lužná 11:3, Hromádka 5, Ďurák 3, Dúbravka 2, Landsmeer – Košč, Krásny, Rigová. Slovan Ivanka p/D. B – FA Lafranconi 3:6, Pokorný, Čavoš, Kazimír – Starinský 2, Lamprecht, Hiadlovský, Niepel, Kraľovič.

 1. ŠK Vrakuňa B         4    3    0    1    25:15   9
 2. FA Lafranconi        4    3    0    1    22:12   9
 3. NMŠK 1922 A        4    2    0    2    22:13   6
 4. Slovan Ivanka B    4    2    0    2    17:20   6
 5. MŠK Senec           4    1    1    2    12:18    4
 6. OFK Dun. Lužná   4    0    1    3      7:27    1

Poradie strelcov: 11 – Gyurösi (Vrakuňa B), 8 – Kazimír (Ivanka B), 6 – Starinský (Lafranconi), 5 – Hromádka (NMŠK A), 4 – Rigová (D. Lužná), Čavoš (Ivanka B), 3 – Žák, Lamprecht, Hiadlovsky (Lafranconi), Kysela, Dúbravka, Ďurák (NMŠK A), Hittner (Vrakuňa B), Vitáloš, Tondra (Senec), 2 – Hudec, Adamovič (Vrakuňa B), Niepel (Lafranconi), Kakaš (Senec), Senechkin, Landsmeer (NMŠK A), Turner (Ivanka B), Krásny (D. Lužná), 1 – Rigo, Maniur, Hukel, Čačo (NMŠK A), Šesták, Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Pajerský (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek, Pokorný (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy, Chmúra (Senec), Harenčár, Lechnický, Sabo, Huber, Kraľovič (Lafranconi), Košč (D. Lužná).

Skupina „D“ – 4. kolo: ŠK Vrakuňa A – TJ Rovinka A 0:4, Vodera 3, Horváthová. I. Iskra Petržalka B – ŠK N. Dedinka 0:2, Bognar, Varga. FK Vajnory – ŠK Šenkvice 2:6, Palčák, Reingraber – Lukovský 2, Šarmír, Baričič, Klein, Lanator.

 1. ŠK N. Dedinka       4    4    0    0    18:4    12
 2. ŠK Vrakuňa A        4    3    0    1    18:8     9
 3. TJ Rovinka A         4    3    0    1    13:7     9
 4. FK Vajnory             4    2    0    2    10:18 3
 5. ŠK Šenkvice           4    1    0    3      9:18   3
 6. Iskra Petržalka B   4    0    0    4      5:18 0

Poradie strelcov: 6 – Bognar (N. Dedinka), 5 – Repovský (N. Dedinka), Dubský, Ašványi (Vrakuňa A), 4 – Mil. Katrenčík (Vajnory), 3 – Trabalka (I. Petržalka B), Rothbauer (Vrakuňa A), Vodera (Rovinka A), Varga (N. Dedinka), Baričič (Šenkvice), 2 – Krištofič, Sukič (Vrakuňa A), Poliačik (I. Petržalka B), Fišer, Habáň, Horváthová (Rovinka A), Palčák, Janek (Vajnory), Lukovský (Šenkvice), 1 – Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Vadovič, Marušinec (N. Dedinka), Esler, Sakáč, Šin, Tožička (Rovinka A), Mifka, Šarmír, Klein, Lanator (Šenkvice), Reingraber, Kusala (Vajnory).

Stretnutia rozhodovali Miroslav Ťažký a Samuel Stolárik.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (19.1.2020 – Hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina-BA)

Skupina „A“ – 4. kolo: FK Rača A – FKM Dev. N. Ves 4:4, Fontány 2, Štepanovský, Hudák – Šimočko a Perduk po 2. MFK Záh. Bystrica B – Iskra Petržalka 2:8, Paul, Jánošík – Neupauer 3, Jehlár a Dubina po 2, Vereš. Slovan Ivanka p/Dun. – ŠK Vrakuňa 2:1, Melioris, Podmanický – Hájek.

 1. ŠK Šenkvice                   3    3    0    0    31:5    9
 2. Slovan Ivanka p/Dun.     3    3    0    0    18:3    9
 3. FK Rača A                      3    1    1    1    15:10    4
 4. FKM Dev. N. Ves           4    1    1    2    12:21    4
 5. MFK Záh. Bystrica B     4    1    1    2    10:26   4
 6. Iskra Petržalka               3    1    0    2    10:17   3
 7. ŠK Vrakuňa                    4    0    1    3      8:22   1

Poradie strelcov: 12 – Mundok (Šenkvice), 9 – Moravčík (Šenkvice), 7 – Svoboda (Ivanka), 4 – Knap (Rača), Perduk, Šimočko (D. N. Ves), Jánošík (Z. Bystrica B), Neupauer (I. Petržalka), Podmanický (Ivanka), 3 – Roller, Melioris (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Mosnák (Šenkvice), 2 – Kaniansky (D. N. Ves), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka (Vrakuňa), Taufer, Štepanovský, Fontány (Rača), Paul (Z. Bystrica B), Jehlár, Dubina (I. Petržalka), 1 – Pečadný, Hlavatý (D. N. Ves), Juráš, Vereš (I. Petržalka), Held (Ivanka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin (Z. Bystrica B), Potočný, Bariny, Panenka (Šenkvice), Almáši, Steiner, Hurný, Pázmány, Hudák (Rača), Čajkovič, Markovič, Hájek (Vrakuňa).

Skupina „B“ – 4. kolo: FK Lamač – MFK Záh. Bystrica A 1:4, Scholer – Znamenáček, Prokop, D. Lenčeš, Ševčík. FKP Dúbravka – FK Rača B 7:4, Kaniansky 3, Hoffmann 2, Briestenský, Šogor – Mikuš 3, Ištvánffy. NMŠK 1922 B – Slovan Modra 2:4, Srna, Zvozil – Mozolík 2, Pachinger, Tichý.

 1. FKP Dúbravka                3    3    0    0    28:5     9
 2. Žolík Malacky                 3    3    0    0    17:3      9
 3. MFK Zah. Bystrica A      3    2    0    1    10:8      6
 4. Slovan Modra                 4    2    0    2    10:13    6
 5. FK Lamač                       4    1    1    2      8:11     4
 6. NMŠK 1922 B                 3    0    1    2      4:21    1
 7. FK Rača B                       4    0    0    4      8:24   0

Poradie strelcov: 8 – Kaniansky (Dúbravka), 6 – Hoffmann (Dúbravka), 5 – Briestenský (Dúbravka), 4 – Zatkovský (Žolík), Šogor (Dúbravka), Tichý (Modra), 3 – Šauša, Michalica (Žolík), Prokop, Ševčík (Z. Bystrica A), Mikuš (Rača), Mozolík (Modra), 2 – Račkay (Dúbravka), Vančo, Sanz (Lamač), Macek (Žolík), 1 – Mocný, Hedrik, Srna, Zvozil (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák, Scholer (Lamač), Urbanovský, Vyskočil, Pachinger (Modra), Almáši, Neupauer, Fabšo, Obernauer, Ištvánffy (Rača B), Hollý, Broš, Znamenáček, D. Lenčeš (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik (Dúbravka), Halámek, Orgoň, Gulbiš, Višváder, Daniel (Žolík).

Priateľský zápas: Šenkvice – Žolík Malacky 5:4, Gabalec 3, Potočný, Borza – Vician 3, Mikulecký (PK).

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Martin Křiván.

Obsadenie R – ZT BFZ 25.-26.1. 2020

Súťaže riadené BFZ

Zimný turnaj seniori – 1. kolo

HP UT Rapid – skupina „A“

26.1. 9.00 S. Grob – NMŠK 1922  Martiš, Kachnič, Hegedüs

26.1. 11.00 Most p/B – Miloslavov  Hegedüs, Kachnič, Martiš

26.1. 13.00 Ivanka p/D – Malinovo  Ďurčo, Kakaščik, Tramita

HP UT FC Petržalka – skupina „B“

25.1. 18.00 Rusovce – D. N. Ves  Bohun, Bogdáň, Kardelis

26.1. 11.00 Kalinkovo – Lamač  Tománek, Polák, Hudy

26.1. 13.00 Vrakuňa – Jablonové  Hudy, Polák, Tománek

HP UT NTC Senec – skupina „C“

26.1. 9.00 Bernolákovo – Veľká Mača Pati Nagy, Farkaš, Lalo

26.1. 11.00 Báhoň – Kráľová p/S Lalo, Farkaš, Pati Nagy

26.1. 13.00 N. Dedinka – Jelka Srna, Piatka, Dúbravec

Zimný turnaj dorast – 1. kolo

HP UT Montostroj Senec 

25.1. 10.00 Ivanka p/D – Zohor Gosiorovský, Henček

25.1. 12.00 Rača – Blahová, Bellova Ves  Henček, Gosiorovský

HP UT Budatínska

26.1. 9.30 Šamorín – D. N. Ves Lomňančik, Kožuch

26.1. 11.30 NMŠK 1922 – Žolík Malacky  Kožuch, Lomňančik

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.27 ZO DŇA 17.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 321 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 4. kola mladších žiakov – 18.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h ŠK Vrakuňa „A“ TJ Rovinka „A“
09,30 h Iskra Petržalka „B“ ŠK Nová Dedinka
10,15 h FK Vajnory ŠK Šenkvice
11,00 h NMŠK 1922 „B“ SCF Kalinkovo
11,45 h FK Rača FC Slovan Modra
12,30 h Iskra Petržalka „A“ Ivanka p./Dunaji „A“
13,15 h TJ Rovinka „B“ CFK Pezinok-Cajla
14,00 h ŠK Žolík Malacky ŠKO Miloslavov
14,45 h FK Lamač BA FKP Dúbravka
15,30 h ŠK Vrakuňa „B“ MŠK Senec
16,15 h NMŠK 1922 „A“ OFK Dunajská Lužná
17,00 h Ivanka p./D. „B“ FA Lafranconi

 

Program 4. kola starších žiakov – 19.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FK Lamač MFK Záh. Bystrica „A“  
10,00 h FKP Dúbravka FK Rača „B“  
11,00 h NMŠK 1922 „B“ FC Slovan Modra  
12,00 h FK Rača „A“ FKM Dev. N. Ves  
13,00 h MFK Záh.Bystrica „B“ MŠK Iskra Petržalka  
14,00 h Ivanka p/Dunaji ŠK Vrakuňa  
15,00 h ŠK Šenkvice ŠK Žolík Malacky Priat.zápas

KM BFZ žiada zúčastnené družstvá FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava, hotel Nivy) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách. Pozvánky a program oboch seminárov budú poslané v krátkom čase.

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť uzavrieť s BFZ a SFZ dohody o pracovnej činnosti, resp. rámcové dohody podľa pokynov, ktoré dostali mailmi. Dohody s BFZ stačí prísť podpísať, ale je nutné dodržať termíny, ktoré boli ponúknuté sekretariátom BFZ.

Ospravedlnenia: Hádek 24.1.-25.2.; Lauer 23.-26.1., 4.-8.3.; Farkaš R. 25.1., 1.2., 6.2., 15.2.; Pavlík R. 18.-19.1., 25.-26.1., 6.-10.2., 15.2., 21.-23.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
11.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (3.kolo) Kluby BFZ U13
12.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) Kluby BFZ U15
16-18.01.2020 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
18.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) Kluby BFZ U13
19.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) Kluby BFZ U15
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

Majster Európy Ján Švehlík oslavuje 70 rokov

Ján Švehlík, jedna z výrazných postáv slovenského a československého futbalu, oslavuje v piatok 17. januára 70 rokov. Rodák z Lovče, ktorý je držiteľom strieborného odznaku SFZ,  striebornej plakety BFZ a s futbalom začal v Žiari nad Hronom sa  v roku 1969 stal hráčom ŠK Slovan Bratislava.

Jeho hlavným cieľom bolo však študovať právo, ale svoje nesporné schopnosti rýchlo ukázal najprv v B-tíme, ale už ako 20-ročný debutoval v najvyššej súťaži. A o dva roky už bol aj reprezentantom. Pre Janka Švehlíka veľmi významný bol dátum 13. október 1974, keď v súboji ČSSR – Švédsko strelil dva góly. Ako si na premiérové zásahy v najcennejšom drese spomína s odstupom viac ako 45 rokov?  ,,Ako som tie góly dal, si už presne nepamätám, ale v reprezentácii streliť góly či už v priateľskom, alebo v kvalifikačnom zápase, je vždy veľká udalosť. Samozrejme, skórovať doma, na Tehelnom poli pred výbornými a nadšenými divákmi, bola veľká vec a preto mám na toto stretnutie veľmi pekné spomienky,“ hovorí Ján Švehlík.

Člen Siene slávy Slovana Bratislava za belasých hral trinásť rokov, medzitým rok si odslúžil vojenskú službu v Dukle Praha. V lige odohral 296 zápasov a dal 79 gólov. V rokoch 1974 –1979 reprezentoval 18-krát, pričom 4-krát skóroval. Šestnásťkrát ho  povolali do juniorského družstva a raz hral za olympionikov. Je majstrom Európy do 23 rokov. Vrchol sa však dostavil v roku 1976, keď bol v kádri Václava Ježka a Jozefa Vengloša na ME v Belehrade. V prvom zápase s Holandskom vylúčil rozhodca Polláka, Švehlík ho nečakane a výborne nahradil. Bol dušou finálového mužstva a dal proti NSR jeden z gólov (2:2). Viacerí komentátori tvrdili, že to bol práve on, kto svojimi vlastnosťami umožnil aplikovať zámery trénerov a celú koncepciu hry.

So Slovanom získal tri majstrovské tituly (1970, 1974, 1975) a dvakrát bol víťazom Čs. Pohára (1974, 1982). Vyštudoval na doktora práv, kariéru dokončil v belgickom Hasselte a niektorých menších rakúskych kluboch. Po ukončení  aktívnej činnosti začal pracovať ako právnik, ale pri futbale to bolo zaujímavejšie. Stal sa asistentom pri A-mužstve Slovana, ba viedol ho aj sám, napr. zo dvakrát vo finále Slovenského pohára. S Dušanom Galisom má zásluhy aj na zisku titulov majstra a bol asistentom, tiež pri titule so Stanom Grigom. V súčasnosti je vedúci seniorského A-mužstva, s ktorým je na sústredení v Turecku.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Staň sa futbalovým rozhodcom

Výsledky 3. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi 3. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (11.1.2020 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina A – 3. kolo: Slovan Ivanka p/D. A – FK Rača 8:1, Kochan 4, Kreutz, Zapletal, Bednárik, Walzer – Pitoňák. Iskra Petržalka A – NMŠK 1922 B 8:1, Víg 3, Mikula a Písečný po 2, Dulla – Maniur. Slovan Modra – SFC Kalinkovo 10:1, Varga 5, Duban 2, A. Useini, Fraňo, Hanic – Pridený.

 1. Ivanka A           3    3    0    0    24:1    9
 2. Modra               3    2    0    1    21:8    6
 3. I.Petržalka A    3    2    0    1    17:7    6
 4. Rača                  3    2    0    1    17:14  6
 5. Kalinkovo        3    0    0    3     3:25  0
 6. NMŠK B          3    0    0    3      4:31  0

Poradie strelcov: 7 – Varga (Modra), 6 – Kochan (Ivanka A), Víg (I. Petržalka A), 5 – Drobec (Ivanka A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), Zapletal (Ivanka A), 3 – Handlovská (Ivanka A), Gerhát, Mikula (I. Petržalka A), Duban, A. Useini (Modra), 2 – Brňák, Chvostek (Rača), Urbanec (Modra), Walzer (Ivanka A), Písečný (I. Petržalka A), 1 – Žitný, Krpelan, Taufer, Swan, Pitoňák (Rača), Tiko, Artim, Kusý, Maniur (NMŠK B), Bak, Köszegi, Dulla (I. Petržalka A), Pridená, Schneider, Pridený (Kalinkovo), Glodič, Smriga, Kreutz, Walzer (Ivanka A), Jurčík, Richter, D. M. Useini, Tichý, Fraňo, Hanic (Modra).

Skupina B – 3. kolo: FK Lamač – TJ Rovinka B 10:2, Harmata 5, Vančo 3, Tomka, Foltín – Fedorco, Potisk. FKP Dúbravka – Žolík Malacky 1:9, Ágh – Pollák 3, Kavecký 2, Kováč, Šimek, Valent, Švarc. ŠKO Miloslavov – CFK Cajla 11:1, Voška 4, Húska 3, Snopková, Boháč, Hinca, Madleňák – Bobovský.

 1. Žolík Malacky    3    3    0    0    29:7    9
 2. Miloslavov         3    3    0    0    24:5    9
 3. CFK Cajla           3    2    0    1    13:19   6
 4. Lamač                 3    1    0    2    18:22   3
 5. FKP Dúbravka  3    0    0    3      7:19   0
 6. Rovinka B          3    0    0    3      6:25  0

Poradie strelcov: 11 – Voška (Miloslavov), 7 – Harmata (Lamač), 6 – Džurný (Cajla), 5 – Kavecký (Žolík), 4 – Vančo (Lamač), Šimek, Pollák (Žolík), Bobovský (Cajla), 3 – Kráľ (Žolík), Sabo (Lamač), Húska (Miloslavov), 2 – Ryzner (Lamač), Hvolka, Dananaj (FKP Dúbravka), Danihel, Pečeň, Kováč (Žolík), Fedorco, Potisk (Rovinka B), Boháč, Madleňák, Hinca (Miloslavov), 1 – Sopko, Veisman, Vicen, Josimovič, Valent, Švarc (Žolík), Vodera, Gál (Rovinka B), Tomka, Foltín (Lamač), Miškerik, Janáč, Palko (Cajla), Neštrák, Korbel, Ágh (FKP Dúbravka), Púčik, Snopek, Stopiak Snopková (Miloslavov).

Skupina C – 3. kolo: FA Lafranconi – NMŠK 1922 A 4:2, Hiadlovsky 2, Starinský, Huber – Senechkin, Kysela. Slovan Ivanka p/D. B – ŠK Vrakuňa B 8:7, Kazimír 4, Turner 2, Čavoš, Suchánek – Gyürösi 3, Adamovič 2, Curko, Pajerský. OFK D. Lužná – MŠK Senec 2:2, Krásny, Rigová – Végh, Nagy.

 1. Lafranconi       3    2    0    1    16:9    6
 2. Vrakuňa B        3    2    0    1    18:12  6
 3. Ivanka B           3    2    0    1    14:14  6
 4. MŠK Senec       3    1    1    1      9:11  4
 5. NMŠK 1922 A   3    1    0    2    11:10  3
 6. D. Lužná           3    0    1    2      4:16  1

Poradie strelcov: 7 – Kazimír (Ivanka B), Gyurösi (Vrakuňa B), 4 – Starinský (Lafranconi), 3 – Žák (Lafranconi), Kysela (NMŠK A), Čavoš (Ivanka B), Rigová (D. Lužná), 2 – Hudec, Adamovič (Vrakuňa B), Lamprecht, Hiadlovsky (Lafranconi), Kakaš, Vitáloš, Tondra (Senec), Senechkin (NMŠK A), Turner (Ivanka B), 1 – Rigo, Landsmeer, Dúbravka, Maniur, Hukel, Čačo (NMŠK A), Šesták, Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík, Curko, Pajerský (Vrakuňa B), Marosz, Suchánek (Ivanka B), Peťovský, Végh, Nagy (Senec), Harenčár, Lechnický, Niepel, Sabo, Huber (Lafranconi), Krásny (D. Lužná).

Skupina D – 3. kolo: FK Vajnory – Iskra Petržalka B 7:0, Mil. Katrenčík 3, Janek 2, Palčák, Kusala. ŠK Šenkvice – ŠK Vrakuňa A 2:5, Baričič 2 – Rothbauer 3, Ašványi 2. TJ Rovinka A – ŠK N. Dedinka 2:4, Habáň, Horváthová – Bognar a Varga po 2.

 1. Vrakuňa A       3    3    0    0    18:4    9
 2. N. Dedinka      3    3    0    0    16:4    9
 3. Rovinka A        3    2    0    1      9:7    6
 4. Vajnory             3    1    0    2      8:12  3
 5. I. Petržalka B   3    0    0    3      5:16  0
 6. Šenkvice           3    0    0    3      3:16  0

Poradie strelcov: 5 –Repovský, Bognar (N.Dedinka), Dubský, Ašványi (Vrakuňa A),  4 – Mil. Katrenčík (Vajnory), 3 – Trabalka (I. Petržalka B), Rothbauer (Vrakuňa A),      2 – Krištofič, Sukič (Vrakuňa A), Poliačik (I. Petržalka B), Fišer, Habáň  (Rovinka A), Janek (Vajnory), Baričič (Šenkvice), Varga (N. Dedinka), 1 – Krištofič (Vrakuňa A), Krajčík, Kajoš, Vadovič, Marušinec (N. Dedinka), Esler, Sakáč, Šin, Tožička, Horváthová (Rovinka A), Mifka (Šenkvice), Palčák, Kusala (Vajnory).

Stretnutia rozhodovali Marián Veselý a Peter Duhaň.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (12.1.2020 – Hala Lekárskej fakulty, BA – Mlynská dolina)

Skupina A – 3. kolo: FKM D. N. Ves – Záh. Bystrica B 3:4, Šimočko 2, Hlavatý – D. Brezovský, Kusin, Jánošík, Paul. Iskra Petržalka – ŠK Šenkvice 1:12, Juráš – Mundok 5, Moravčík a Mosnák po 2, Bariny, Peško, Panenka. ŠK Vrakuňa – FK Rača A 2:10, Čajkovič, Markovič – Knap 4, Taufer 2, Steiner, Štepanovský, Hurný, Pázmány.

1. Šenkvice         3    3    0    0    31:5    9

2. Ivanka             2    2    0    0    16:2    6  

3. Z. Bystrica B   3    1    1    1      8:18  4

4. Rača A            2    1    0    1    11:6    3

5. D. N. Ves         3    1    0    2      8:17  3

6. Vrakuňa           3    0    1    2      7:20  1

7. I. Petržalka      2    0    0    2      2:15  0

Poradie strelcov: 12 – Mundok (Šenkvice), 9 – Moravčík (Šenkvice), 7 – Svoboda (Ivanka), 4 – Knap (Rača), 3 – Roller, Podmanický (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Jánošík (Z. Bystrica B), Mosnák (Šenkvice), 2 – Kaniansky, Perduk, Šimočko (D. N. Ves), Melioris (Ivanka), Schwarz, Peško (Šenkvice), Mitošinka (Vrakuňa), Taufer (Rača), 1 – Pečadný, Hlavatý (D. N. Ves), Neupauer, Juráš (I. Petržalka), Held (Ivanka), T. Čimo, Mader, D. Brezovský, Kusin, Paul (Z. Bystrica B), Potočný, Bariny, Panenka (Šenkvice), Almáši, Steiner, Štepanovský, Hurný, Pázmány (Rača), Čajkovič, Markovič (Vrakuňa).

Skupina B – 3. kolo: Slovan Modra – FKP Dúbravka 1:6, Vyskočil – Račkay a Briestenský po 2, Schifferer, Kaniansky. FK Rača B –  FC Lamač 2:3, Fabšo (11 m), Obernauer – Sanz 2, Polák (11 m). Záh. Bystrica A – Žolík Malacky 1:5, Broš – Gulbiš, Šauša, Zatkovský, Daniel, Michalica.

1. Žolík Malacky    3    3    0    0    17:3    9

2. FKP Dúbravka   2    2    0    0    21:1    6

3. Lamač                3    1    1    1      7:7    4 

4. Z. Bystrica A      2    1    0    1      6:7    3

5. Modra                3    1    0    2      6:11  3

6. NMŠK 1922 B   2    0    1    1       2:17  1

7. Rača B               3    0    0    3       4:17  0

Poradie strelcov: 5 – Kaniansky (Dúbravka), 4 – Hoffmann, Briestenský (Dúbravka), Zatkovský (Žolík), 3 – Šogor (Dúbravka), Tichý (Modra), Šauša, Michalica (Žolík), 2 – Prokop, Ševčík (Z. Bystrica A), Račkay (Dúbravka), Vančo, Sanz (Lamač), Macek (Žolík), 1 – Mocný, Hedrik (NMŠK B), Farkas, Gerbery, Polák (Lamač), Urbanovský, Mozolík, Vyskočil (Modra), Almáši, Neupauer, Fabšo, Obernauer (Rača B), Hollý, Broš (Z. Bystrica A), Schifferer, Brenčič, Bridzik (Dúbravka), Halámek, Orgoň, Gulbiš, Višváder, Daniel (Žolík).

Priateľský zápas: Ivanka p/D. – NMŠK 1922 B 2:2, Šlesárik, Podmanický – Zvozil 2.

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Miroslav Ťažký.

Víťazom 13. ročníka Referee Cup 2020 sa stal Senec a jeho priatelia

Víťazom 13. ročníka turnaja rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu REFEREE CUP 2020 sa stal výber Senec a jeho priatelia. V peknej športove hale v Cíferi sa odohrali kvalitné a neraz aj dramatické zápasy.

Mužstvo Senec a jeho priatelia ukázalo najlepšiu výkonnosť, keď turnajom prešlo ako nôž maslom.  S prehľadom vyhralo všetky tri zápasy a jeho manažér a zakladateľ turnaja Mihajlo Gilbert nám povedal: ,,Pred 13 rokmi som Referee Cup založil spolu s Martinom Borsányim a Vladimírom Jendrušom, ktorému sa ospravedlňujem, že som na neho zabudol. Vtedy som ešte rozhodoval v bratislavských súťažiach a rozhodcovia sa stretávali iba na rôznych seminároch.  Tak sme rozmýšľali nad tým, akoby sme si aspoň raz za rok nejako spríjemnili voľný deň a stretli sa tak aj v rámci nejakej športovej aktivity. Takto teda vznikol tento turnaj a som veľmi rád, že sa z neho stala už pekná tradícia. Dopredu sa vie, kto bude organizátorom. Hráva sa v Bratislave, Malackách, Pezinku. Žiaľ, v Senci nemáme vyhovujúcu halu, preto keď sme organizátormi turnaja, hrávame v jeho blízkom okolí. Či už v Tomášove, 10. ročník sme organizovali v lete a teraz sme ho prvý raz odohrali v Cíferi. Aj touto cestou sa chcem poďakovať tejto obci a jeho starostovi Marošovi Saganovi, ktorý nám veľmi vyšiel v ústrety. Tento 13. ročník bol tiež vydarený a ešte k tomu ho umocnilo naše víťazstvo Senec a jeho priatelia  Každý chce vyhrať a boli aj také ročníky, keď o víťazovi rozhodlo lepšie skóre.“ Zaujímavé je tiež, že Adam Somoláni na Referee Cup získal už sedem prvenstiev, tri s výberom Bratislavy a štyri s výberom Senec a jeho priatelia.

Mužstvo Pezinka tiež zaujalo dobrou hrou a preto jeho manažér Roman Farkaš ocenil druhé miesto: ,,Vzhľadom k tomu, že sme mali mužstvo s najstarším vekovým priemerom vystužené dvomi mladými vysokoškolákmi a nádejnými rozhodcami, Marekom Farkašom a Martinom Turanským, ktorí toho najviac nabehali, tak môžem byť spokojný s druhým miestom. V bráne sme mali istotu Martina Orlického a vpredu sa zaskvel niekoľkými gólmi Marián Fischer. Bol som tu ako náš kľúčový hráč, lebo som mal kľúče od šatne,“ vtipne poznamenal Roman Farkaš.

Referee Cup 2020 pozorne sledoval aj Ivan Kružliak st., predseda KRaD BFZ. ,,Vidieť, že nastupuje nová generácia rozhodcov, mužstvá svoje kádre omladzujú a podujatie už získava taký profesionálny štatút. Príprava na turnaj zo strany všetkých štyroch výberov je už oveľa zodpovednejšia, ukázali dobrú fyzickú pripravenosť. V minulosti sa stávalo, že súťaživosť prerástla až do určitej agresivity medzi niektorými jednotlivcami. V tomto 13. ročníku všetko prebehlo v duchu  fair-play. Víťazstvo Senca je zaslúžené, aj keď troška mi vadí, že vo svojom strede mal niekoľkých naturalizovaných hráčov. Organizačne tiež všetko bolo na dobrej úrovni, kvalitná hala v Cíferi ma príjemne prekvapila, rozhodcovia tiež zvládli svoje úlohy, takže tento ročník určite patrí medzi vydarené. A verím, že bude neustále napredovať.“

Na turnaj sa prišli pozrieť aj Juraj Jánošík, predseda BFZ, Miroslav Baxa, predseda ObFZ Bratislava-vidiek, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Ivan Kružliak, predseda KRaD BFZ, František Košičár, predseda komisie delegátov SFZ, Miroslav Bóc, predseda DK BFZ  a ďalší funkcionári.

Na spoločenskom vyhodnotení v reštaurácii Lipa Mihajlo Gilbert privítal všetkých prítomných a osobitne Juraja Jánošíka, predsedu BFZ, ktorý povedal: ,,V prvom rade želám vám všetko dobré v novom roku. Som rád, že tradícia tohto kvalitného turnaja pokračuje a že  si nielen dobre zahráte, ale aj posedíte a vychutnáte tieto vzácne chvíle. BFZ komisii rozhodcov a delegátov venuje veľkú pozornosť a teší ma, že ju dobre vedie jeho predseda Ivan Kružliak st.“ Mihajlo Gilbert odovzdal Jurajovi Jánošíkovi diplom ako poďakovanie za účasť na Referee Cup 2020 a také isté diplomy dostali aj niekoľkí ďalší rozhodcovia.

Organizátori za najlepšieho brankára vyhlásili Mateja Choreňa z mužstva Senec a jeho priatelia, najlepším hráčom sa stal Milan Kardelis z Pezinka a najlepším strelcom  bol Pavol Hrnčiar zo Senca. Víťazné mužstvo Senec a jeho priatelia okrem pohára za prvenstvo dostalo ešte aj Putovný pohár, ďalšie tri mužstvá tiež obdržali pekné poháre.

Rozhodovali Mária Krčová, Igor Kočický a Mário Belavý. Na budúci rok sa Referee Cup uskutoční v Pezinku.

Výsledky: Senec – Malacky 4:0,  Pezinok – Bratislava 2:1, Bratislava – Senec 1:5, Malacky – Pezinok 2:3, Senec – Pezinok 4:1,  Malacky – Bratislava 2:4.

Konečné poradie

1, Senec a jeho priatelia 9 bodov

2, Pezinok 6

3,Bratislava 3

4,Malacky 0

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

13.ROČNÍK REFEREE CUP ZAJTRA V CÍFERI

Športová hala v Cíferi bude zajtra 11.1.2020 od 9:00 hod. dejiskom 11.ročníka turnaja rozhodcov a delegátov BFZ „REFEREE CUP 2020“. vstup na podujatie je voľný.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 10.01.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych zástupcov vo FK

ŠK Svätý Jur – Ľubomír Polakovič m: 0903 264 543 email: lpolakovic@chello.sk

FCL D.N.Ves – Peter Špacír m: 0905 321 204 email: peter.spaco@gmail.com

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ZT BFZ seniorov: Do skupiny “Petržalka” bolo doplnené mužstvo Lokomotíva D.N.Ves namiesto Tomášikova. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. Propozície ZT seniorov a dorastu nájdete TU

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – III. kolo 11.1.2020, IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 3. kola mladších  žiakov – 11.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h FA Lafranconi NMŠK 1922 „A“
09,30 h Ivanka p./D.„B“ ŠK Vrakuňa „B“
10,15 h OFK Dun. Lužná MŠK Senec
11,00 h FK Vajnory Iskra Petržalka „B“
11,45 h ŠK Šenkvice ŠK Vrakuňa „A“
12,30 h TJ Rovinka „A“ ŠK Nová Dedinka
13,15 h Iskra Petržalka „A“ NMŠK 1922 „B“
14,00 h Ivanka p./Dunaji „A“ FK Rača
14,45 h FC Slovan Modra SCF Kalinkovo
15,30 h FK Lamač BA TJ Rovinka  „B“
16,15 h FKP Dúbravka ŠK Žolík Malacky
17,00 h ŠKO Miloslavov CFK Pezinok-Cajla

Program 3. kola starších  žiakov – 12.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h Ivanka p/Dunaji NMŠK 1922 „B“ Priat.zápas
10,00 h FKM Dev. N. Ves MFK Záh. Bystrica „B“  
11,00 h Iskra Petržalka ŠK Šenkvice  
12,00 h ŠK Vrakuňa FK Rača „A“  
13,00 h FC Slovan Modra FKP Dúbravka  
14,00 h FK Rača „B“ FK Lamač  
15,00 h MFK Z.Bystrica „A“ ŠK Žolík Malacky  

 KM BFZ Vám v Novom roku 2020 želá veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov. PF 2020!!!

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Ospravedlnenia: Vašš 8.1.-12.3.; Uram 19.1.-2.2.; .Krčová 24.1.-2.2., 22.-23.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
11.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (3.kolo) Kluby BFZ U13
12.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) Kluby BFZ U15
16-18.01.2020 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
18.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) Kluby BFZ U13
19.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) Kluby BFZ U15
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

Známy mládežnícky tréner Ľudovít Horník sa dožíva 80 rokov

Ľudovít Horník, jeden  z najlepších mládežníckych trénerov  sa v pondelok 23. decembra v celkom dobrom zdraví dožíva krásnych 80 rokov. Bratislavský rodák futbal hrával vo vtedy dobre známej ČH, kde ho trénovali Jozef Gogh a Arnošt Hložek.

,,Do tohto klubu som prišiel v 13 rokoch a odtiaľ som v roku 1958  narukoval do Mariánskych Lázní, kde som hral divíziu za tamojší Slavoj. Žiaľ, na západe Čiech ma postihli také veľké problémy s chrbticou, že som musel prestať hrať futbal. Lekári ma upozornili, že by som mohol ostať ležať v posteli.  Pravda, po návrate domov som ešte skúšal v Krasňanoch hrať futbal, lebo som bol vtedy v takom veku, keď som mohol naplno rozvinúť svoje schopnosti. Bolesti sa však znova ozvali a tak som v 23 rokoch definitívne skončil s aktívnou činnosťou,“ loví v spomienkach dnešný veľký oslávenec.

Ľudovít Horník chcel ostať pri futbale a tak sa hneď vrhol na trénerstvo. Od roku 1964 až do roku 2016 nebol nikdy ani na chvíľu bez mužstva. ,,Začal som trénovať dorast v Krasňanoch a počas desaťročného pôsobenia v tomto klube som s ním z  V. ligy postúpil až do I. ligy. Jediným problémom bolo, že sme nemali vlastné ihrisko a už v tom čase som pre chlapcov kúpil dresy a lopty. Už na tréningoch sme boli jednotne oblečení. Ďalšími mojimi zastávkami boli Vinohrady, Rapid a potom Inter, kde som pôsobil ako profesionálny tréner nepretržite 20 rokov. Tam som učil aj telesnú výchovu a športovú prípravu. Na Pasienky ma pritiahli moji kamaráti Gusto Mráz a Miro Gajdoš. Boli časy, keď som išiel s chlapcami od prípravky až po starších žiakov a s mladšími som sa stal aj majstrom Slovenska. Za ten čas s týmito mužstvami som získal na rôznych turnajoch množstvo cenných trofejí. Keď Inter v roku 2008 na istý čas zanikol, tak štyri roky som bol v ŠKP a potom som sa na dva roky vrátil do Interu, ale už to tam nebolo také dobré ako voľakedy ,“ vraví Ľ. Horník.

Počas 52-ročnej neuveriteľnej trénerskej kariéry prešlo jeho rukami tisícky mladých chlapcov, z ktorých viacerí boli reprezentanti, či kvalitní ligoví hráči. Ich menoslov je veľmi bohatý.  Vladimír Weiss st., Vladimír Weiss ml., Peter Fieber ml., Filip Mentel, bratia Szabovci, Štefan Maixner, Martin Jurkemik, Pavol Barmoš, Marek Krejčí, Ján Hikl, Tomáš Gajdoš, Marek Bončo, Martin Maroši,  Matej Chlebo, Martin Krnáč, Tomáš Majtán, Kristián Kolčák, Andrej Hodek, Marián Kopča, Ernest Lopu, Alexander Meszároš, Roman Tarek, Andrej Pernecký, Oliver Práznovský a mnohí ďalší. Zaujímavé  tiež, že Ľudovít Horník v Krasňanoch  trénoval aj Juraja Schenka, bývalého ministra zahraničných vecí SR a v Rapide Mareka Maďariča, dlhoročného ministra kultúry SR.

Hoci Ľudovít Horník, ktorý je držiteľom bronzového odznaku SFZ, zlatej plakety BFZ a čestného odznaku Rapidu,  tri roky netrénuje, futbal je naďalej jeho veľkou láskou. Navštevuje ligové zápasy Slovana, chodí na treťoligový Inter do Stupavy a pravidelne sleduje  stretnutia rôznych mládežníckych súťaží.

,,V tréningu som veľký dôraz kládol na prácu s loptami, aby deti mali s loptou čo najviac kontaktov a časom ju aj dobre ovládali. Vo vyspelých krajinách je popri obratnosti a rýchlosti prvoradá herná činnosť. Futbal bol a stále je môj život,“ dodal na záver naše debaty Ľ. Horník.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a OBFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Hodnotné stretnutie Juraja Jánošíka s bývalými predsedami BFZ

Juraj Jánošík,  predseda Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) v strede tohto týždňa zorganizoval v jednej  z bratislavských reštaurácii milé predvianočné stretnutie s bývalými dlhoročnými predsedami BFZ.  Na stretnutí sa okrem Ladislava Bernera, ktorý sa ospravedlnil, zúčastnil Marián Horský, prvý predseda BFZ, túto funkciu vykonával v rokoch 1980 a 1993 a v 36 rokoch bol najmladším predsedom zväzu. Vladimír Wänke  bol na čele BFZ v rokoch 1993 a 1998. Po ňom prevzal štafetu  Andrej Machovič  a tri volebné obdobia v rokoch 1998 a 2010  viedol BFZ.

Predvianočný rozhovor s predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom

V posledných rokoch vždy na jeho konci s predsedom Bratislavského futbalového zväzu Jurajom Jánošíkom sme na našej webovej stránke priniesli tradičný predvianočný rozhovor. V tejto tradícii pokračujeme, lebo tém je viac ako dosť a o nich sme sa aj teraz porozprávali.

Ako hodnotíte rok 2019 z pohľadu BFZ, v čom bol dobrý a čo vás sklamalo?   

Tento rok 2019 hodnotím pozitívne, všetky súťaže nám prebehli s menšími problémami a z môjho pohľadu dobré výkony podávali aj rozhodcovia.  Do II. ligy postúpil Slovan Bratislava B, do III. ligy zostúpil Inter Bratislava a postúpili SFC Kalinkovo a MŠK Senec. Najväčší problém sme mali s FK Dúbravka, ktorý vyhral V. ligu ObFZ Bratislava – mesto. Keďže však nesplnil infraštruktúrne podmienky a hlavne rozmery ihriska pre IV. ligu, ktoré boli v roku 2016 jednohlasne schválené Výkonným výborom BFZ, napriek umožneniu zaradenia do súťaže nemohol klub hrať domáce stretnutia na ihrisku v Dúbravke. Klub bol písomne vyzvaný k nahláseniu štadióna, vyhovujúceho pre danú súťaž. Toto sa však nestalo a FK Dúbravka bol po vyhlásení 3 kontumačných výsledkov v zmysle platného Súťažného poriadku vylúčený zo súťaže. Týmto problémom sa  zaoberalo aj najvyššie vedenie SFZ na čele s jeho prezidentom Jánom Kováčikom a generálnym sekretárom Jozefom Klimentom. Ich stanovisko bolo jednoznačné, SFZ a jeho RFZ sú samostatné orgány, ktoré dbajú na to, aby sa normy dodržiavali a nie porušovali, prípadne udeľovali výnimky.  Zúčastnili sme sa viacerých mládežníckych turnajov doma a u našich družobných partnerov, či už v Srbsku, Slovinsku, na Morave, v Maďarsku a na konci novembra sme v Pezinku zorganizovali už 25. ročník Bratislava Cup-u. Najväčším negatívom je však to, že v Bratislave bol a stále je úbytok štadiónov a ihrísk. Pritom máme veľa mládežníckych družstiev a žiaľ, deti neraz nemajú kde hrať futbal. A katastrofálny je aj stav športových hál v našom hlavnom meste. Pritom na vidieku, či už je to v Senci, Malackách, Pezinku alebo v Modré sú športové haly na dobrej úrovni.

O vás je známe, že cez víkend navštívite viacero zápasov v III. a v IV. lige. Aký je váš názor na ich úroveň?

Úroveň našej III. a IV. ligy určite nezaostáva za ostatnými tretími ligami v rámci Slovenska. Možno tímy zo západného Slovenska, ktoré majú vybudovanú najkvalitnejšiu infraštruktúru, sú o niečo lepšie, ale s ostatnými regiónmi sa môžeme rovnať. Navštívil som aj zápasy III. a IV. ligy na východnom a strednom Slovensku a prvých sedem-osem tímov BFZ, môžu hrať v hociktorej súťaži v rámci Slovenska. Takže naša III. a IV. liga má vcelku dobrú úroveň.

V TIPOS III. lige sa  jesenným víťazom stal OFK Dunajská Lužná, ktorý v minulom ročníku skončil na 6. mieste a za prvým Slovanom B zaostal o 32 bodov. Čím si vysvetľujete jeho veľký vzostup výkonnosti?

V Dunajskej Lužnej v rámci tejto najvyššej regionálnej súťaže sú vytvorené nadštandardné podmienky. Klub má štyri ihriská, kvalitné sociálne zázemie a celý areál štadióna je veľmi dobrý. Mužstvu veľmi pomohol návrat niekoľkých futbalistov, ktorí v minulosti za OFK hrávali. Priniesli kvalitu. Skúsený tréner Karol Brezík vytvoril veľmi dobrú partiu, ktorá ťahá za jeden koniec povrazu. Osobne ma po 23 rokoch funkcionárčenia znova teší, že Dunajská Lužná hrá o špicu tabuľky. Takže jar z pohľadu boja o postup do II. ligy medzi Dunajskou Lužnou a Interom bude iste veľmi zaujímavá a dramatická.

Zato vo IV. lige pokračuje pád ŠK Svätý Jur, ktorý ešte v ročníku 2016/2017 pôsobil v II. lige skupina Západ. Čo si o tom myslíte?

ŠK Svätý Jur má celkom dobré zázemie a viem, že aj mestu záleží na ďalšom skrášľovaní štadióna. V klube sa vymenilo vedenie, novým funkcionárom želám, aby sa im darilo v tejto zložitej situácii. Mrzí ma, že Svätý Jur vo IV. lige bude bojovať o záchranu, lebo má slušnú históriu, a preto by mal hrať aspoň najvyššiu regionálnu súťaž. Verím, že klub sa dá dokopy a pomalými krokmi sa posunie tam, kde patrí.

V tomto roku ŠTK a DK nemusela riešiť s výnimkou zápasu Rusovce – Inter, kde si domáci funkcionári a hlavný usporiadateľ neplnili dôsledne svoje funkcie, žiadny závažnejší prípad, ktorý by vrhol zlé svetlo na najvyššie regionálne súťaže…

V priebehu celého roka som videl veľa zápasov v III. a vo IV. lige a vo väčšine z nich bolo prostredie dobré a všetko prebehlo bez problémov. Takisto aj vystupovanie hráčov a funkcionárov.  Incident v Rusovciach riešila DK BFZ, ktorá vyniesla verdikt a pre Rusovce, kde dobre robia futbal je to poučenie, že aj na zápasoch mužov ide v prvom rade o zábavu a radosť. Takto musia v zmysle fair-play vystupovať čelní funkcionári klubov a pokiaľ to tak bude, tak sa to kladne prejaví na všetkých stretnutiach najvyšších regionálnych súťaží.

Bratislavskému futbalu robí najlepšiu reklamu ŠK Slovan, ktorý oslávil storočnicu založenia klubu majstrovským titulom a postupom do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA. Na druhej strane, žiaľ, Inter vypadol do III. ligy a FC Petržalka sa nečakane zaplietol do boja o záchranu v II. lige…

ŠK Slovan dokazuje, že je oprávnene najlepší a historicky najúspešnejší klub na Slovensku. K jeho návratu na stratené pozície veľmi pomohol krásny nový štadión na Tehelnom poli. Želám mu teda, aby pokračoval v nastúpenom trende a vo svojej akadémii vychoval veľa mladých a dobrých hráčov. Slovan je vrchol ľadovca v bratislavskom futbale a preto som veľmi rád, že je na území nášho hlavného mesta. Osobne som bol dosť sklamaný z vypadnutia Interu do III. ligy. Myslím si totiž, že Bratislava by mala mať minimálne dvoch účastníkov v najvyššej súťaži a aspoň jedného v II. lige. Žiaľ, ešte horšie je, že Inter, ktorý hráva v Stupave, nemá svoj vlastný štadión. FC Petržalka tiež chýba kvalitný stánok, aby jeho zápasy mohla vidieť niekoľkotisícová návšteva. Na jeseň som bol na štyroch domácich stretnutiach FC, v ktorých o výsledku rozhodovali malé detaily. Žiaľ, viaceré mu nevyšli, stratil dosť bodov. Verím však, že Petržalka sa cez zimnú prípravu dá dokopy a v jarnej časti získa toľko bodov, aby nemala problémy so záchranou v II. lige.

BFZ dobre funguje aj preto, lebo sa môže oprieť o kvalitnú spoluprácu s BSK a výdatne mu pomáhajú aj ďalší podporovatelia?

Veľmi si vážime podporu BSK.  Samozrejme, BFZ ako najväčší zväz v BSK, ktorý má taký veľký počet aktívnych futbalistov, ako všetky ostatné zväzy dokopy, je dostatočne podporovaný. Viaceré mládežnícke turnaje, ako Bratislava Cup a najmä Zimná halová liga BFZ starších a mladších žiakov o Pohár BSK, do ktorej je zapojených okolo 800 detí, existuje hlavne pričinením BSK. Takisto ďakujem za podporu spoločnostiam Slovnaft, Futbal servis, Západoslovenská energetika a ďalším partnerom, ktorí nám pomáhajú, či už finančne alebo materiálne, lebo bez nich by sme tieto naše projekty nikdy nemohli zrealizovať. Samozrejme, výdatnú pomoc máme aj  od SFZ. Štvorročná zmluva medzi SFZ a ostatnými regiónmi v roku 2019 znamená, že BFZ dostane každý rok 60 tisíc eur, ktoré slúžia na činnosť zväzu a časť sa v zmysle zmluvy prerozdeľuje na ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava  – vidiek.

SFZ rozdelí v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 spolu 3,5 milióna eur pre 298 klubov či samospráv. Určite je to veľká finančná pomoc aj pre kluby z bratislavského regiónu?

Zo strany SFZ je to nebývalá finančná podpora pre amatérsky futbal. V prvej a druhej vlne to bolo 3 milióny eur a v tretej vlne 3,5 milióna eur. Takže dokopy do amatérskeho futbalu pritieklo 9,5 milióna eur. Pre BFZ sa z týchto peňazí vyčlenilo desať percent, čo je 950 tisíc eur. Následne VV BFZ, VV ObFZ Bratislava – mesto a ObF Bratislava – vidiek riešilo do ktorých klubov podľa mládežníckych družstiev a iných kritérií sa tieto peniaze prerozdelili. Takto sa mohli rekonštruovať  viaceré štadióny.

Slovenská reprezentácia nepostúpila priamo z F-skupiny na záverečný turnaj ME 2020.  Šancu na nápravu má v marcovom play-off, v ktorom najskôr v semifinále vyzve Írsko a pokiaľ by postúpila, tak vo finále narazí na víťaza zápasu Bosna a Hercegovina – Severné Írsko. Ako vnímate túto konfrontáciu a týchto súperov?

Myslím si, že slovenská reprezentácia má v osobe Pavla Hapala a jeho asistenta Ota Brunegrafa kvalitných trénerov. Rovnako ako v minulej kvalifikácii MS 2018 aj v tejto kvalifikácii ME 2020 nám k priamemu postupu chýbal krôčik. Škoda, že sme nezvládli dva zápasy s Walesom, najmä ten doma, v ktorom sme mali vyhrať, ale sme iba remizovali. Wales potom ponúknutú šancu využil a postúpil na ME z druhého miesta. Stále sme však v hre, verím teda, že doma proti Írsku uspejeme. Som presvedčený, že kvalita nášho tím je tak dobrá, a pokiaľ na ihrisku hráči nechajú celé srdce, marec bude pre nás šťastný mesiac a Slovensko postúpi na EURO 2020.

Aké je vaše najväčšie želanie v novom roku 2020?

Ako funkcionár SFZ a BFZ si želám postup Slovenska na ME 2020 a tiež postup mládežníckych reprezentačných mužstiev na ďalšie významné podujatia. Z pohľadu BFZ by som bol rád, keby sme konečne uspeli v turnaji Majstrovstiev Slovenska amatérov. Želám si tiež, aby v Bratislave neubúdali družstvá a hlavne ihriská. Rátame s ďalším nárastom mládežníckych tímov v prípravkách a v súťaži mladších žiakov. Slovenskému a Bratislavskému futbalu želám len to najlepšie. Slovanu úspešnú obhajobu majstrovského titulu a nech naše regionálne a mládežnícke výbery uspejú na rôznych  turnajoch doma a v zahraničí. Zároveň ďakujem všetkým funkcionárom klubov za odvedenú prácu, VV BFZ, mesta a  vidieka, predsedovi ObFZ Bratislava-mesto Ľubomírovi Suchému, predsedovi ObFZ Bratislava-vidiek Miroslavovi Baxovi, sekretariátu BFZ na čele s jeho vedúcim Jánom Farbulom a predsedom odborných komisií. A tiež komunikačnému manažérovi Milanovi Valkovi a fotografke Miline Strihovskej, ktorí kvalitne medializujú na našom webe rôzne akcie. Nech futbalový rok 2020 bude zasa o niečo lepší, ako tento. Všetkým ľuďom želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a rodinnej pohody.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.25 ZO DŇA 20.12.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ žiada FK: FK Scorpions Bratislava ( október a november), ŠK Hamuliakovo( október a november), FK MARIATHAL Bratislava ( október), SFC Kalinkovo ( november ), OFK Dunajská Lužna ( november )a Lokomotíva D. N. Ves ( november ) o úhradu mesačných zberných faktúr.

Sekretariát BFZ žiada FK : FC Malacky, FK Kapraty Limbach, FK Šamorín – Hamuliakovo, Lokomotíva D.N.Ves, OFK Dunajská Lužná, OŠK Slovenský Grob, FK Atletiko Zálesie, ŠK Bernolákovo, ŠK Tomášov, TJ Rovinka, TJ Veľké Leváre oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený). Týmto Vám oznamujeme, že v prípade, že Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení za Váš klub zapísaný štatutárny orgán v súlade so zákonom č. 346/2018 Z.z., v priebehu januára 2020 Vám do mesačnej zbernej faktúry dáme položku so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 1.7.2019, ktoré musíme podľa zákona vrátiť ministerstvu.Žiadame Vás aby ste BEZODKLADNE vyplnnili elektronický formulár v ISSF, doložili potrebné údaje a BEZODKLADNE zaslali na Ministerstvo vnútra do konca roku 2019.Dňa 2.1.2020 skontrolujeme registrácie a uzavrieme podklady pre vyššie spomínané pridanie do faktúr tým, ktorí registráciu nevygenerujú a nepošlú.

Sekretáriát BFZ ďakuje všetkým členom VV BFZ, predsedom a členom odborných komisií, trénerom regionálnych výberov, fanúšikom a všetkým FK v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek za spoluprácu v roku 2019, praje pokojné prežitie vianočných sviatkov a želá do nového roku 2020 veľa športových a osobných úspechov.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Odhlásenie sa FC Tomášikovo zo ZT BFZ. FK vyžrebované s týmto klubom budú mať voľný žreb.

Do semifinále ZT postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z druhého miesta. V skupinách Rapid a Senec sa po poslednom kole odrátajú všetkým družstvám získané body s účastníkom umiestneným na poslednom mieste a až potom vznikne tabuľka s konečným umiestnením pre postup do semifinále. Celé propozície budú uverejnené na stránke BFZ po novom roku.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – III. kolo 11.1.2020, IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 3. kola mladších  žiakov – 11.1. 2020 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h FA Lafranconi NMŠK 1922 „A“
09,30 h Ivanka p./D.„B“ ŠK Vrakuňa „B“
10,15 h OFK Dun. Lužná MŠK Senec
11,00 h FK Vajnory Iskra Petržalka „B“
11,45 h ŠK Šenkvice ŠK Vrakuňa „A“
12,30 h TJ Rovinka „A“ ŠK Nová Dedinka
13,15 h Iskra Petržalka „A“ NMŠK 1922 „B“
14,00 h Ivanka p./Dunaji „A“ FK Rača
14,45 h FC Slovan Modra SCF Kalinkovo
15,30 h FK Lamač BA TJ Rovinka  „B“
16,15 h FKP Dúbravka ŠK Žolík Malacky
17,00 h ŠKO Miloslavov CFK Pezinok-Cajla

Program 3. kola starších  žiakov – 12.1. 2020 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h Ivanka p/Dunaji NMŠK 1922 „B“ Priat.zápas
10,00 h FKM Dev. N. Ves MFK Záh. Bystrica „B“
11,00 h Iskra Petržalka ŠK Šenkvice
12,00 h ŠK Vrakuňa FK Rača „A“
13,00 h FC Slovan Modra FKP Dúbravka
14,00 h FK Rača „B“ FK Lamač
15,00 h MFK Z.Bystrica „A“ ŠK Žolík Malacky

 KM BFZ Vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov v roku 2020. PF 2020!!!

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Ospravedlnenia: Sabela do začiatku jarnej časti.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom a svojim spolupracovníkom za ich pôsobenie v prospech bratislavského futbalu v uplynulom roku, želá im príjemné prežitie Vianoc medzi svojimi blízkymi a veľa zdravia, šťastia a pozitívneho myslenia v roku 2020.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
11.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (3.kolo) Kluby BFZ U13
12.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) Kluby BFZ U15
16-18.01.2020 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
18.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) Kluby BFZ U13
19.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) Kluby BFZ U15
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
22.02.2020 Finálová časť ZHL BFZ – Dom Športu Kluby BFZ U15, U13
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

 

V Jedenástke roka 2019 deväť nováčikov a prevaha hráčov OFK Dunajská Lužná

Vo veľkom štýle v sobotu 14. decembra v známom divadle Aréna po ôsmy  raz vyhlásili Jedenástku roka 2019 Bratislavského futbalového zväzu (BFZ). Po hlasovaní zástupcov klubov, VV BFZ, odborných komisií  ŠTK, DK, TMÚ a KM v nej figurujú hráči zo šiestich mužstiev. Najväčšie – až päťčlenné zastúpenie – má OFK Dunajská Lužná, po jednom futbalistovi dodali FC Malacky, FK Inter Bratislava, MŠK Senec, Lokomotíva Devínska Nová Ves, FK Slovan Ivanka pri Dunaji a FK Slovan Most pri Bratislave.

Prvý raz pod moderátorskou taktovkou Filipa Mentela a po tradičnom príhovore predsedu BFZ Juraja Jánošíka sa Galavečer  Bratislavského futbalu začal privítaním všetkých hostí. Na vyhlásení sa ich zúčastnilo okolo dvesto,  medzi nimi známi funkcionári, tréneri, niekoľkí bývalí skvelí hráči a tiež významní hostia. Jozef Kliment, generálny sekretár SFZ, Juraj Jánošík, predseda BFZ, zamestnankyne odboru školstva, mládeže a športu, Štefan Tarkovič, technický riaditeľ SFZ, Vladimír Wänke  a Mikuláš Tarči, bývalí generálni sekretári SFZ, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Dušan Paška, Milan Lônčík, členovia VV BFZ, Michal Salenka, predseda TMK,  Ondrej Trnovský,  predseda  EMK a Alexander Teleky, predseda KM.

,,Ďakujem za pozvanie na túto krásnu slávnosť. Vždy som rád, keď sa môžem stretnúť s toľkými ľuďmi z našej veľkej futbalovej rodiny. Takéto akcie sú veľmi dôležité a najviac ma teší vidieť, tak veľa mladých futbalistov na jednom mieste. Verím, že vo svojej kariére to dotiahnu ďaleko a vyrastú  z nich výborní hráči,“ povedal Jozef Kliment.  Spolu s Jurajom Jánošíkom odovzdali zlatý odznak  SFZ Ľudovítovi Cvetlerovi, víťazovi PVP z roku 1969, striebornému medailistovi  z OH 1964 a bývalému výbornému hráčovi Slovana Bratislava. Keďže na vyhlásenie nemohol prísť,  zlatý odznak si Ľ. Cvetler preberie na konferencii SFZ  28. februára 2020 v Senci.

Ešte pred slávnostným vyhlásením ankety Jedenástka roka 2019 na Galavečere bol prvý ocenený výber BFZ U14, ktorý skončil na prvom mieste regionálneho turnaja SFZ, takisto na treťom mieste  turnaja Trofej Beograda v Belehrade a na prvom mieste na turnaji Memoriálu Gejza Princa v Košiciach. Jeho trénermi boli Walter Rischer a Ján Hullman. ,,Pri tomto výbere sme skončili, preto týmto chlapcom želám veľa šťastia a  hlavne nech sa im darí v ich ďalšej futbalovej kariére,“ hovorí W. Rischer.

V ďalšom bode programu boli ocenení tréneri za rozvoj mládežníckeho futbalu: Miroslav Holienka, Ján Tóth, Ján Hucko a Viliam Luknár.

Ocenení tréneri in Memoriam za rozvoj mládežníckeho futbalu: Vojtech Varadin,  František Korček, Ladislav Kačáni, Viliam Hasprún.

,,Som veľmi rád, že VV BFZ schválim všetky tieto ocenenia, hlavne in Memoriam, lebo boli to nielen skvelí futbalisti, ale aj tréneri. Veľmi ma teda teší, že BFZ na nich nezabudol a aspoň takto sme si na nich spomenuli a odovzdali ocenenia za ich prácu a najmä za to, čo urobili pre slovenský a čs. futbal,“ povedal Juraj Jánošík.

V Jedenástke roka 2019 sa premiérovo objavilo deväť nových mien a vlaňajšie pozície si prvý raz v histórii neudržal ani jeden hráč! Druhý raz sa v nej objavili Branislav Frátrič a František Lády. Doteraz  v Jedenástke roka trikrát boli Ján Belica, Roman Kratochvíl,  Stanislav Angelovič, Peter Polgár a Ján Kadera.  V doterajších 8. ročníkoch sa v najlepšej Jedenástke predstavilo celkovo 70 hráčov.

Najznámejším hráčom v tomto menoslove je bývalý ligový futbalista  a odchovanec bratislavského Interu Tomáš Majtán. Najkrajšie obdobie doterajšej kariéry zažil v MŠK Žilina. Okrem dvoch titulov majstra SR a triumfoch v Slovenskom pohári i Superpohári, si v drese MŠK zahral aj skupinovú fázu Ligy majstrov, kde boli súpermi zverencov vtedajšieho trénera Pavla Hapala Chelsea Londýn, Olympique Marseille a Spartak Moskva. Hrával ešte aj za Petržalku, Senicu, Trnavu, Skalicu a má aj zahraničné skúsenosti z pôsobenia v Česku, Poľsku, Maďarsku a Taliansku. Na jeseň dal 14 gólov a jeho zásluhou má Inter najlepší  útok.

Brankára OFK Dunajská Lužná Milana Valašíka veľmi potešila premiérová účasť v tejto ankete. ,,Som veľmi rád, že po tých všetkých rokoch, čo som obetoval futbalu, som sa dočkal takého pekného ocenenia. Ďakujem zaň svojej rodine a spoluhráčom. Máme za sebou výbornú jeseň, sme však iba v polčase. Nechcem nič predbiehať, určite sa aj na jar celé mužstvo vynasnažíme bojovať o prvenstvo. Najkrajšie by bolo byť na na konci súťaže na takom mieste, ako sme teraz po jeseni. Tvoríme výborný kolektív, spolhráči lavne v obrane mi veľmi pomáhajú, možno aj preto som dostal najmenej gólov. Bez nejakého zveličovania, mám pocit, že keby sme mali v tejto Jedenástke roka ešte o dvoch hráčov viac, úplne by sme túto anketu ovládli,“ povedal nám M. Valašík.

Záhorie zastupoval obranca Štefan Kovárik z FC Malacky. ,,Účasť v tejto ankete ma veľmi potešila, som veľmi šťastný, že som sa dostal medzi výkvet III. ligy. Je to pre mňa zároveň veľké povzbudenie do ďalšej tréningovej činnosti. Tento rok hodnotím veľmi kladne, máme výborného trénera Štefana Horného, ktorý mi dal veľa. Vôbec celý náš realizačný tím je na úrovni, v klube výborne fungujeme. Malacky majú slušnú futbalovú históriu a preto verím, že raz postúpia do II. ligy. Pravda, chce to potrebné finančné zabezpečenie, podporu mesta a sponzorov. Pracujeme na veľa projektoch, som teda optimista, máme v klube na čom stavať,“  vraví 35-ročný kapitán FC Malacky.

Rozhodca Mário Bohun v počte prvenstiev dobehol Petru Pavlíkovú, keď túto anketu obidvaja vyhrali trikrát. Ako to vníma? ,,V prvom rade ďakujem za hlasy, ktoré som dostal od ľudí, ale aj od tých, ktorí mi ich nedali. Po štyroch rokoch som znova rozhodcom roka a som rád, že som sa vyrovnal  dobrej kolegyne a tiež kamarátke Petre Pavlíkovej. Tento rok na rozdiel od minulého, kedy som bol zranený hodnotím veľmi dobre. Rozhodujem aj futsal, takže som stále v plnej permanencii. Sledujem aj mladších kolegov, máme medzi nimi niekoľko talentov. Sú to Matej Choreň, ktorý sa ukazuje veľmi dobre, v jeho tesnom závese je David Bláha, takže by sme mali mať dobrých nasledovníkov,“ vraví M. Bohun.

Premiérovo najlepším trénerom sa stal Lukáš Luknár z FK Rača, ktorý v poslednom čase prežíva skutočný boom. ,,Toto moje individuálne ocenenie je dôsledkom kvalitnej spolupráce s vedením klubu a s hráčmi. Som veľmi rád, že sa nám podarilo za dva a pol roka, čo som v Rači vybudovať silnejší klub, ktorý je už rešpektovaný aj medzi verejnosťou. Verím, že sa nám takto dobre bude dariť aj naďalej a že ešte v tabuľke postúpime aspoň o jedno miesto vyššie.  O vzostup našej výkonnosti sa veľmi pričinil Peter Polgár, ktorý minulý rok na jeseň u  nás skončil s aktívnou kariérou. Je to veľká škoda, lebo je to obrovská osobnosť. Mám s ním výborný vzťah, v kabíne chýba jeho kvalita a skúsenosti. Má obrovský ľudský rozmer, takí ľudia sa narodia raz za sto rokov,“ vraví L. Luknár.

Všetci ocenení dostali pekné dresy so svojimi menami.

Na záver krásneho podujatia Juraj Jánošík a Ján Farbula ocenili pekným darom Jozefa Klimenta a poďakovali sa mu za dlhoročnú spoluprácu. ,,Z pozície svojej funkcie generálneho sekretára SFZ  sa nám nikdy neotočil chrbtom, pravidelne navštevoval naše podujatia, za čo mu patrí veľká vďaka a obdiv. Už dlhšie je známe, že k 31. decembra odchádza pracovať do sídla centrály UEFA do Švajčiarska a na staronovom pôsobisku mu želáme všetko najlepšie,“ vraví J. Farbula.

J.Jánošík ešte zdôraznil, že jeho dvaja podpredsedovia BFZ, Ľubomír Suchý a Miroslav Baxa sa kvôli zdravotným problémom ospravedlnili z účasti na tomto Galavečeri. ,, Sú tu však členovia VV BFZ, predsedovia odborných komisií, ktorým chcem veľmi pekne poďakovať a strašne som rád, že naše pozvanie prijali moji traja predchodcovia. Medzi nás zavítali Marián Horský, Vladimír Wänke a Andrej Machovič. Verím, že sa začala nová éra vyhlasovania tejto ankety. Táto akcia sa nám podarila zorganizovať vďaka BSK a jeho predsedovi Jurajovi Drobovi. A tiež zamestnankyňám odboru školstva, mládeže a športu. Za to im patrí veľká vďaka.  Rovnako aj vedúcemu sekretárovi BFZ Jánovi Farbulovi a sekretárovi Pavlovi Príkopovi. Potlesk si tiež zaslúži klub spoločenského tanca Petan Pezinok, speváčka Veronika Strapková, ktorí sa postarali o dobrú náladu a najmä moderátor Filip Mentel,“ dodal ešte J. Jánošík.

Ján Farbula zaželal všetkým prítomným krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2020.

VIdeozáznam nájdete TU

Jedenástka roka 2019 Bratislavského futbalového zväzu: 

Milan Valašík (OFK Dunajská Lužná) –  Daniel Sopota (Lokomotíva Devínska Nová Ves), Branislav Frátrič (OFK Dunajská Lužná), Štefan Kovárik (FC Malacky), Adam Dunda (FK Slovan Most pri Bratislave) – Marián Kvašňovský (OFK Dunajská Lužná), Matej Rúžička (Slovan Ivanka pri Dunaji), Ján Andrejko (OFK Dunajská Lužná),  František Lády (OFK Dunajská Lužná) – Tomáš Majtán (FK Inter), Mate Marafkó (MŠK Senec)

Najlepší tréner: Lukáš Luknár (FK Rača)

Najlepší rozhodca: Mário Bohun

Najlepší strelci mládeže BFZ 2018/2019:

SD3R             Matej Kudrnáč MŠK Senec –                    37 gólov

MD3R            Marcel Plavník SFC Kalinkovo      –        31 gólov

Maximilián Träutlein PŠC Pezinok –        31 gólov

SZRL             Ladislav Botló PFA ŠTK Šamorín   –        59 gólov

MZRL             Hugo Krošlák NMŠK 1922 Bratislava – 33 gólov

PMA1             sk. A Rudolf Pajdlhauser FK Rača –        34 gólov

sk.B Alex Husvéth FC ŠTK Šamorín – 62 gólov

PMB1             sk. A        Daniel Schmidt FKP Dúbravka  –       42 gólov

sk.B Samuel Fojta SFC Kalinkovo – 85 gólov

PMC1            sk. A Filip Federič NMŠK 1922 –                 59 gólov

sk.B Teodor Hošek SFC Kalinkovo 91 gólov

PMA2             Marek Žúbor FKM Stupava                       34 gólov

PMB2             Adam Wang FKM Stupava                        45 gólov

PMA3             Damián Lisický FK Rača                           45 gólov

PRMA            Dominik Kalakaj TJ Záhoran Jakubov     115 gólov

PRPK            Lukáš Peterský OŠK Slov. Grob              80 gólov

PRSC            Alan Maël Lembakoali FK Slovan Most pri BA 67 gólov

PMC2            Matej Šefčik OŠK Slov. Grob                    68 gólov

PMD               Dominik Fojta        SFC Kalinkovo         107 gólov

 

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Foto: Milina Strihovská

Výsledky 2. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2019/2020 „O Pohár BSK“, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) pokračovala cez víkend zápasmi 2. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (14.12.2019 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina A – 2. kolo: NMŠK 1922 B – Modra 0:11, Urbanec, A. Useini a Varga po 2, Jurčík, Richter, Duban, D. M. Useini, Tichý. Kalinkovo – Ivanka p/D. A 0:9, Drobec 4, Zapletal a Handlovská po 2, Smriga. Rača – I. Petržalka A 4:3, Chvostek 2, Taufer, Swan – Köszegi, Gerhát, Víg.

 1. Ivanka A           2    2    0    0    16:0    6
 2. Rača                2    2    0    0    16:6    6
 3. Modra              2    1    0    1    11:7    3
 4. I. Petržalka A   2    1    0    1      9:6    3
 5. Kalinkovo         2    0    0    2      2:15  0
 6. NMŠK B           2    0    0    2      3:23   0

Poradie strelcov: 5 – Drobec (Ivanka A), 4 – Hurný, Luknár (Rača), 3 – Zapletal, Handlovská (Ivanka A), Gerhát, Víg (I. Petržalka A), 2 – Brňák, Chvostek (Rača), Kochan (Ivanka A), Urbanec, A. Useini, Varga (Modra), 1 – Žitný, Krpelan, Taufer, Swan (Rača), Tiko, Artim, Kusý (NMŠK B), Mikula, Bak, Köszegi (I. Petržalka A), Pridená, Schneider (Kalinkovo), Glodič, Walzer, Smriga (Ivanka A), Jurčík, Richter, Duban, D. M. Useini, Tichý (Modra).

Skupina B – 2. kolo: Rovinka B – Miloslavov 1:8, Potisk – Voška 4, Snopek, Boháč, Hinca, Stopiak. CFK Cajla – FKP Dúbravka 5:3, Džurný 3, Bobovský 2 – Dananaj 2, Korbel. Žolík Malacky – Lamač 13:3, Kráľ a Šimek po 3, Danihel 2, Kavecký, Veisman, Vicen, Josimovič, Malík (vl.) – Harmata 2, Sabo.

 1. Žolík Malacky    2    2    0    0    20:6    6
 2. Miloslavov         2    2    0    0    13:4    6
 3. CFK Cajla           2    2    0    0    12:8    6
 4. FKP Dúbravka   2    0    0    2      6:10  0
 5. Rovinka B           2    0    0    2     4:15  0
 6. Lamač                 2    0    0    2     8:20  0

Poradie strelcov: 7 – Voška (Miloslavov), 6 – Džurný (Cajla), 3 – Bobovský (Cajla), Kavecký, Kráľ, Šimek (Žolík), Sabo (Lamač), 2 – Valent, Danihel, Pečeň (Žolík), Ryzner, Harmata (Lamač), Hvolka, Dananaj (FKP Dúbravka), 1 – Kováč, Sopko, Pollák, Veisman, Vicen, Josimovič (Žolík), Vodera, Fedorco, Gál, Potisk (Rovinka B), Vančo (Lamač), Miškerik, Janáč, Palko (Cajla), Neštrák, Korbel (FKP Dúbravka), Púčik, Madleňák, Snopek, Boháč, Hinca, Stopiak (Miloslavov).

Skupina C – 2. kolo: Vrakuňa B – D. Lužná 6:0, Gyürösi 2, Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík. MŠK Senec – FA Lafranconi 5:4, Vitáloš a Tondra po 2, Kakaš – Žák, Starinský, Niepel, Sabo. NMŠK 1922 A – Ivanka p/D. B 5:1, Dúbravka, Maniur, Hukel, Čačo, Senechkin – Kazimír.

 1. Vrakuňa B      2    2    0    0    11:4    6
 2. Lafranconi     2    1    0    1    12:7    3
 3. NMŠK A         2    1    0    1      9:6    3
 4. Ivanka B         2    1    0    1      6:7    3
 5. MŠK Senec    2    1    0    1      7:9    3
 6. D. Lužná         2    0    0    2      2:14  0

Poradie strelcov: 4 – Gyurösi (Vrakuňa B), 3 – Žák, Starinský (Lafranconi), Kazimír (Ivanka B), 2 – Kysela (NMŠK A), Hudec (Vrakuňa B), Čavoš (Ivanka B), Lamprecht (Lafranconi), Rigová (D. Lužná), Kakaš, Vitáloš, Tondra (Senec), 1 – Rigo, Landsmeer, Dúbravka, Maniur, Hukel, Čačo, Senechkin (NMŠK A), Šesták, Kalmár, Nagy, Elsaka, Kovalčík (Vrakuňa B), Marosz (Ivanka B), Peťovský (Senec), Harenčár, Lechnický, Niepel, Sabo  (Lafranconi).

Skupina D – 2. kolo: I. Petržalka B – Rovinka A 3:4, Poliačik 2, Trabalka – Fišer 2, Šin, Tožička. N. Dedinka – Šenkvice 8:1, Repovský 4, Bognar 2, Vadovič, Marušinec – Mifka. Vrakuňa A – Vajnory 8:0, Dubský 3, Krištofič a Sukič po 2, Ašványi.

 1. Vrakuňa A          2    2    0    0    13:2    6
 2. N. Dedinka         2    2    0    0    12:2    6
 3. Rovinka A          2    2    0    0      7:3    6
 4. I. Petržalka B     2    0    0    2      5:9    0
 5. Šenkvice            2    0    0    2      1:11  0
 6. Vajnory               2    0    0    2      1:12  0

Poradie strelcov: 5 – Repovský (N. Dedinka), Dubský (Vrakuňa A), 3 – Trabalka (I. Petržalka B), Bognar (N. Dedinka), Ašványi (Vrakuňa A), 2 – Krištofič, Sukič (Vrakuňa A), Poliačik (I. Petržalka B), Fišer (Rovinka A), 1 – Krištofič (Vrakuňa A), Mil. Katrenčík (Vajnory), Krajčík, Kajoš, Vadovič, Marušinec (N. Dedinka), Habáň, Esler, Sakáč, Šin, Tožička (Rovinka A), Mifka (Šenkvice).

Stretnutia rozhodovali Milan Kardelis a Martin Křiván.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (15.12.2019 – Hala Lekárskej fakulty, BA – Mlynská dolina)

Skupina A – 2. kolo: Rača A – Ivanka p/D. 1:4, Almáši – Roller 2, Svoboda, Podmanický. Šenkvice – FKM D. N. Ves 12:2, Mundok 6, Moravčík 4, Potočný, Mosnák – Perduk 2. Záh. Bystrica B – Vrakuňa 3:3, T. Čimo, Jánošík, Mader – Barnáš 2, Mitošinka.

 1. Šenkvice            2    2    0    0    19:4    6
 2. Ivanka p/D.       2    2    0    0    16:2    6
 3. D. N. Ves           2    1    0    1      5:13   3
 4. Vrakuňa             2    0    1    1      5:10   1
 5. Z. Bystrica B     2    0    1    1      4:15    1
 6. I. Petržalka        1    0    0    1       1:3     0
 7. Rača A                1    0    0    1       1:4     0

Poradie strelcov: 7 – Svoboda (Ivanka), Moravčík, Mundok (Šenkvice), 3 – Roller, Podmanický (Ivanka), Barnáš (Vrakuňa), Kaniansky, Perduk (D. N. Ves), Melioris (Ivanka), Schwarz (Šenkvice), Jánošík (Z. Bystrica B), Mitošinka (Vrakuňa), 1 – Pečadný (D. N. Ves), Neupauer (I. Petržalka), Held (Ivanka), T. Čimo, Mader (Z. Bystrica B), Peško, Potočný, Mosnák (Šenkvice), Almáši (Rača).

Skupina B – 2. kolo: FKP Dúbravka – NMŠK 1922 B 15:0, Kaniansky a Hoffmann po 4, Šogor 3, Briestenský 2, Brenčič, Bridzik. Lamač – Modra 2:3, Vančo, Gerbery – Tichý 2, Mozolík. Žolík Malacky – Rača B 9:0, Šauša, Michalica a Macek po 2, Halámek, Višváder, Orgoň.

 1. Žolík Malacky     2    2    0    0    12:2    6
 2. FKP Dúbravka    1    1    0    0    15:0    3
 3. Z. Bystrica A       1    1    0    0      5:2    3
 4. Modra                 2    1    0    1      5:5    3
 5. Lamač                 2    0    1    1      4:5    1
 6. NMŠK B              2    0    1    1      2:17  1
 7. Rača B                2    0    0    2      2:14  0

Poradie strelcov: 4 – Kaniansky, Hoffmann (Dúbravka), 3 – Zatkovský (Žolík), Šogor (Dúbravka), Tichý (Modra), 2 – Prokop, Ševčík (Z. Bystrica A), Briestenský (Dúbravka), Vančo (Lamač), Šauša, Michalica, Macek (Žolík), 1 – Mocný, Hedrik (NMŠK B), Farkas, Gerbery (Lamač), Urbanovský, Mozolík (Modra), Almáši, Neupauer (Rača B), Hollý (Z. Bystrica A), Brenčič, Bridzik (Dúbravka), Halámek, Višváder, Orgoň (Žolík).

Priateľský zápas: I. Petržalka – Záh. Bystrica A 1:10, Vereš – Ševčík 3, Prokop, Jánošík a Bros po 2, Zamenáček.

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Miroslav Ťažký.

Opustil nás Roman Mészáros

V nedeľu 15.12.2019 nás nečakane opustil funkcionár FK Lamač Roman Mészáros. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 18.12.2019 o 13:00 hod. na cintoríne v Čunove.

Vedenie Bratislavského futbalového zväzu vyslovuje úprimnú sústrasť pozostalým.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.24 ZO DŇA 13.12.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že GALAVEČER Bratislavského futbalu sa uskutoční dňa 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave. Všetkým FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek bola pozvánka zaslaná elektronickou poštou.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – II. kolo 15.12. 2019, III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – II. kolo 14.12. 2019, III. kolo 11.1.2020, IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 2. kola mladších  žiakov – 14.12. 2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h TJ Rovinka  „B“ ŠKO Miloslavov
09,30 h CFK Pezinok-Cajla FKP Dúbravka
10,15 h ŠK Žolík Malacky FK Lamač BA
11,00 h ŠK Vrakuňa „B“ OFK Dun. Lužná
11,45 h MŠK Senec FA Lafranconi
12,30 h NMŠK 1922 „A“ Ivanka p./D. „B“
13,15 h Iskra Petržalka „B“ TJ Rovinka „A“
14,00 h ŠK Nová Dedinka ŠK Šenkvice
14,45 h ŠK Vrakuňa „A“ FK Vajnory
15,30 h NMŠK 1922 „B“ FC Slovan Modra
16,15 h SCF Kalinkovo Ivanka p./Dun. „A“
17,00 h FK Rača Iskra Petržalka „A“

Program 2. kola starších  žiakov – 15.12. 2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h Iskra Petržalka MFK Záh. Bystrica „A“ Priat.zápas
10,00 h FKP Dúbravka NMŠK 1922 „B“  
11,00 h FK Lamač FC Slovan Modra  
12,00 h ŠK Žolík Malacky FK Rača „B“  
13,00 h FK Rača „A“ Ivanka p/Dunaji  
14,00 h ŠK Šenkvice FKM Dev. N. Ves  
15,00 h MFK Z.Bystrica „B“ ŠK Vrakuňa  

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom a svojim spolupracovníkom za ich pôsobenie v prospech bratislavského futbalu v uplynulom roku, želá im príjemné prežitie Vianoc medzi svojimi blízkymi a veľa zdravia, šťastia a pozitívneho myslenia v roku 2020.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
December:
14.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (2.kolo) Kluby BFZ U13
15.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (2.kolo) Kluby BFZ U15

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

Dátum Akcia Kategória
Január:
11.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (3.kolo) Kluby BFZ U13
12.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (3.kolo) Kluby BFZ U15
16-18.01.2020 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
18.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (4.kolo) Kluby BFZ U13
19.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (4.kolo) Kluby BFZ U15
25.01.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (5.kolo) Kluby BFZ U13
26.01.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (5.kolo) Kluby BFZ U15
Február:
01.02.2020 MHT–ATTRACT KEROBAJ CUP (Dom Športu) ObFZ BA Mesto U11, ObFZ BA Vidiek U11
01.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (6.kolo) Kluby BFZ U13
02.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (6.kolo) Kluby BFZ U15
08.02.2020 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (7.kolo) Kluby BFZ U13
09.02.2020 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (7.kolo) Kluby BFZ U15
Apríl:
15.04.2020 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2020 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2020 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2020 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
01-02.06.2020 Školský pohár SFZ U13 – Finále ZŠ/hráči U13
04-05.06.2020 McDonald´s Cup U10 – Finále ZŠ/ hráči U10
9-11.06.2020 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

Výsledky 1. kola ZHL BFZ starších a mladších žiakov „ O Pohár BSK“

Tradičná dlhodobá Zimná halová liga BFZ žiakov 2018/2019 o Pohár BSK, ktorú v zimnej futbalovej prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz v dvoch vekových kategóriách – starší žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) a mladší žiaci (nar. po 1. 1. 2007 a mladší) začala cez víkend  zápasmi 1. kola.

Výsledky – MLADŠÍ ŽIACI (7.12.2019 – Telocvičňa SOŠ, Na Pántoch 9, BA – Rača)

Skupina A – 1. kolo: Rača – NMŠK 1922 B 12:3, Hurný a Luknár po 4, Brňák 2, Žitný, Krpelan – Tiko, Artim, Kusý. I. Petržalka A – Kalinkovo 6:2, Gerhát a Víg po 2, Mikula, Bak – Pridená, Schneider. Ivanka A – Modra 7:0, Kochan 2, Drobec, Zapletal, Glodič, Handlovská, Walzer.

 1. Rača                 1    1    0    0    12:3   3
 2. Ivanka A           1    1    0    0     7:0    3
 3. I. Petržalka A   1    1    0    0     6:2    3
 4. Kalinkovo         1    0    0    1     2:6    0
 5. Modra              1    0    0    1     0:7    0
 6. NMŠK B            1    0    0    1    3:12   0

Poradie strelcov: 4 – Hurný, Luknár (Rača), 2 – Brňák (Rača), Gerhát, Víg (I. Petržalka A), Kochan (Ivanka A), 1 – Žitný, Krpelan (Rača), Tiko, Artim, Kusý (NMŠK B), Mikula, Bak (I. Petržalka A), Pridená, Schneider (Kalinkovo), Drobec, Zapletal, Glodič, Handlovská, Walzer (Ivanka A).

Skupina B – 1. kolo: Žolík Malacky – Rovinka B 7:3, Kavecký a Valent po 2, Kováč, Sopko, Pollák – Vodera, Fedorco, Gál. Lamač – CFK Cajla 5:7, Ryzner a Sabo po 2, Vančo – Džurný 3, Bobovský, Miškerik, Janáč, Palko. FKP Dúbravka – Miloslavov 3:5, Hvolka 2, Neštrák – Voška 3, Púčik, Madleňák.

 1. Žolík Malacky  1    1    0    0    7:3    3
 2. CFK Cajla          1    1    0    0    7:5    3
 3. Miloslavov        1    1    0    0    5:3    3
 4. Lamač               1    0    0    1    5:7    0
 5. FKP Dúbravka  1    0    0    1    3:5    0
 6. Rovinka B         1    0    0    1    3:7    0

Poradie strelcov: 3 – Džurný (Cajla), Voška (Miloslavov), 2 – Kavecký, Valent (Žolík), Ryzner, Sabo (Lamač), Hvolka (FKP Dúbravka), 1 – Kováč, Sopko, Pollák (Žolík), Vodera, Fedorco, Gál (Rovinka B), Vančo (Lamač), Bobovský, Miškerik, Janáč, Palko (Cajla), Neštrák (FKP Dúbravka), Púčik, Madleňák (Miloslavov).

Skupina C – 1. kolo: NMŠK 1922 A – Vrakuňa B 4:5, Kysela 2, Rigo, Landsmeer – Gyurösi a Hudec po 2, Šesták. Ivanka p/D. B – MŠK Senec 5:2, Čavoš a Kazimír po 2, Marosz – Kakaš, Peťovský. FA Lafranconi – D. Lužná 8:2, Žák, Lamprecht a Starinský po 2, Harenčár, Lechnický – Rigová 2.

 1. Lafranconi   1    1    0    0    8:2    3
 2. Ivanka B       1    1    0    0    5:2    3
 3. Vrakuňa B    1    1    0    0    5:4    3
 4. NMŠK A        1    0    0    1    4:5    0
 5. MŠK Senec   1    0    0    1    2:5    0
 6. D. Lužná       1    0    0    1    2:8    0

Poradie strelcov: 2 – Kysela (NMŠK A), Gyurösi, Hudec (Vrakuňa B), Čavoš, Kazimír (Ivanka B), Žák, Lamprecht, Starinský (Lafranconi), Rigová (D. Lužná), 1 – Rigo, Landsmeer (NMŠK A), Šesták (Vrakuňa B), Marosz (Ivanka B), Kakaš, Peťovský (Senec), Harenčár, Lechnický (Lafranconi).

Skupina D – 1. kolo: Vrakuňa A – I. Petržalka B 5:2, Ašványi a Dubský po 2, Krištofič – Trabalka 2. Vajnory – N. Dedinka 1:4, Mil. Katrenčík – Krajčík, Kajoš, Bognar, Repovský. Šenkvice – Rovinka A 0:3, Habáň, Esler, Sakáč.

 1. Vrakuňa A       1    1    0    0    5:2    3
 2. N. Dedinka      1    1    0    0    4:1    3
 3. Rovinka A        1    1    0    0    3:0    3
 4. I. Petržalka B   1    0    0    1    2:5    0
 5. Vajnory            1    0    0    1    1:4    0
 6. Šenkvice          1    0    0    1    0:3    0

Poradie strelcov: 2 – Ašványi a Dubský (Vrakuňa A), Trabalka (I. Petržalka B), 1 – Krištofič (Vrakuňa A), Mil. Katrenčík (Vajnory), Krajčík, Kajoš, Bognar, Repovský (N. Dedinka), Habáň, Esler, Sakáč (Rovinka A).

Stretnutia rozhodovali Rastislav Tanglmayer a Martin Křiván.

Výsledky – STARŠÍ ŽIACI (8.12.2019 – Hala Lekárskej fakulty, BA – Mlynská dolina)

Skupina A – 1. kolo: D. N. Ves – I. Petržalka 3:1, Kaniansky 2, Pečadný – Neupauer. Ivanka p/D. – Záh. Bystrica B 12:1, Svoboda 6, Melioris a Podmanický po 2, Roller, Held – Jánošík. Vrakuňa – Šenkvice 2:7, Mitošinka, Barnáš – Moravčík 3, Schwarz 2, Peško, Mundok.

 1. Ivanka            1    1    0    0   12:1    3
 2. Šenkvice        1    1    0    0     7:2    3
 3. D. N. Ves        1    1    0    0     3:1    3
 4. I. Petržalka     1    0    0    1    1:3    0
 5. Vrakuňa          1    0    0    1    2:7    0
 6. Z. Bystrica B   1    0    0    1    1:12  0

Rača A ešte nehrala.

Poradie strelcov: 6 – Svoboda (Ivanka), 3 – Moravčík (Šenkvice), 2 – Kaniansky (D. N. Ves), Melioris, Podmanický (Ivanka), Schwarz (Šenkvice), 1 – Pečadný (D. N. Ves), Neupauer (I. Petržalka), Roller, Held (Ivanka), Jánošík (Z. Bystrica B), Mitošinka, Barnáš (Vrakuňa), Peško, Mundok (Šenkvice).

Skupina B – 1. kolo: NMŠK 1922 B – Lamač 2:2, Mocný, Hedrik – Vančo, Farkas. Modra – Žolík Malacky 2:3, Tichý, Urbanovský – Zatkovský 3. Rača B – Záh. Bystrica A 2:5, Almáši, Neupauer – Prokop a Ševčík po 2, Hollý.

 1. Z. Bystrica A     1    1    0    0    5:2    3
 2. Žolík Malacky   1    1    0    0    3:2    3
 3. NMŠK B             1    0    1    0    2:2    1
 4. Lamač                1    0    1    0    2:2    1
 5. Modra                1    0    0    1    2:3    0
 6. Rača B                1    0    0    1    2:5    0

FKP Dúbravka ešte nehrala.

Poradie strelcov: 3 – Zatkovský (Žolík), 2 – Prokop, Ševčík (Z. Bystrica A), 1 – Mocný, Hedrik (NMŠK B), Vančo, Farkas (Lamač), Tichý, Urbanovský (Modra), Almáši, Neupauer (Rača B), Hollý (Z. Bystrica A).

Priateľský zápas: Rača A – FKP Dúbravka 2:3, Knap, Fontány – Heger, Račkay, Briestenský.

Stretnutia rozhodovali Martin Abrman a Martin Křiván.

Galavečer Bratislavského futbalu bude 14.12.2019

Zápisnica č.23 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.23

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.decembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,  Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Badinský, Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala ,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Bláha, Hajnala

Ospravedlnení: Suchý, Paška

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 – p. Jánošík

4, Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020 – p. Trnovský

5, Schválenie termínu konferencie BFZ – p. Jánošík

6, Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019 – p.Jánošík

7, Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ – p. Richtárik

8, Informácia k ZT seniorov a dorastu – p. Richtárik

9, Informácia k ZHL st. a ml. žiakov – p. Farbula

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 3 : Informácia o zakladaní AR BFZ

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 6

Za: 6  Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 7/22( Galavečer BFZ) trvá

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 3: Informácia o zakladaní AR BFZ

Informáciu o zakladaní AR BFZ predniesli členom VV BFZ zástupcovia R BFZ pp. Bláha a Hajnala,VV BFZ berie na vedomie informáciu pp. Bláhu a Hajnalu o zakladaní AR BFZ.

Poveruje predsedu BFZ rokovať so spoločnosťou Quality Invest o ukončení zmluvy o reklame a propagácii č.2/2019.

T: 15.12.2019                                                            Z: Predseda BFZ ,predseda KRaD BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za:  6 Proti: 0  Zdržal sa : 0

K bodu 4: Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020

Návrh na schválenie termínov zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 predložil členom VV BFZ predseda BFZ p. Jánošík nasledovne:

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Uznesenie 1/23

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 1.polroku 2020 tak, ako boli predložené predsedom BFZ

Január – 13.1.2020

Február – 10.2.2020

Marec – 9.3.2020

Apríl – 6.4.2020

Máj – 4.5.2020

Jún – 15.6.2020

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 5: Informácia k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020

Informáciu o príprave rozpočtu BFZ a návrh rozpočtu BFZ na rok 2020 predložil členom VV BFZ predseda EK BFZ p. Trnovský

VV BFZ berie na vedomie informáciu k príprave rozpočtu BFZ na rok 2020.

K bodu 6:  Schválenie termínu konferencie BFZ

Návrh na schválenie termínu konferencie BFZ predložil predseda BFZ. Termín konania konferencie BFZ 18.3.2020 o 18:00 v rokovacej sále BSK. Po diskusii, aby sa termín konferencie uskutočnil až po vypracovaní účtovnej závierky začiatkom mesiaca apríl 2020 bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2/23

VV BFZ schvaľuje termín konferencie BFZ na deň  02.04.2020 o 18:00 hod. V rokovacej sále BSK.

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 7: , Informácia o hlasovaní k 11-ke roka BFZ 2019

Informáciu o hlasovaní k 11-ke roka 2019 BFZ v kategórii seniorov predložil členom VV BFZ vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval, že hlasovania sa okrem 1 klubu zúčastnili všetky FK , pôsobiace v TIPOS III. lige, daľej hlasovali všetci členovia VV BFZ, 3 zástupcovia TKM BFZ a 3 zástupcovia KRaD BFZ.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu k 11-ke roka BFZ 2019.

K bodu 8: Informácia k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020  súťaží BFZ

Informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k vyhodnoteniu jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 bez pripomienok

K bodu 9:  Informácia k ZT seniorov a dorastu

Informáciu k ZT seniorov a dorastu predložil predseda ŠTK BFZ p. Richtárik. Informoval o počte prihlásených družstiev, 8 v kategórii dorastu a 16 v kategórii seniorov. Informoval, že  po termíne podania prihlášok sa prihlásili ešte družstvá FK Lamač a TJ Malinovo. Po diskusii ukladá predsedovi ŠTK BFZ zaradiť družstvá FK Lamač a TJ Malinovo do ZT seniorov s počtom druždtiev 18 a vytvoriť 3 skupiny po 6 družstiev.

T: 15.12.2019                                             Z: Predseda ŠTK BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania:

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

K bodu 10: Informácia k ZHL st. a ml. žiakov

Informáciu k ZHL st. a ml. žiakov predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Informoval o počte prihlásených družstiev – 14 v kategórii st. žiakov a 24 v kategórii ml. žiakov, ktoré sú rozdelené do skupín.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k ZHL st. a ml. žiakov

K bodu 11: Rôzne

VV BFZ sa zaoberal listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš. BFZ nieje kompetentný rozhodovať o zaradení  družstvá do súťaží, riadených ObFZ Bratislava – vidiek.

VV BFZ ukladá vedúcemu sekretárovi odpovedať listom FK Záhorák Plavecký Mikuláš.

T: 15.12.2019                                  Z: Vedúci sekretár BFZ

Počet prítomných v čase hlasovania: 6

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa : 0

VV BFZ berie na vedomie:

 • Informáciu o výsledkoch medzinárodného turnaja Bratislava cup 2019
 • Informáciu o stretnutí so zástupcami FK, ktorým boli schválené finančné prostriedky v rámci projektu podpory futbalovej infraštruktúry.

 

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 13.01.2020 o 17:00 v sídle BFZ.

Bratislava, 02.12.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.23 ZO DŇA 06.12.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že GALAVEČER Bratislavského futbalu sa uskutoční dňa 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave. Všetkým FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek bola pozvánka zaslaná elektronickou poštou.

Odvolacia komisia

Odvolacia komisia BFZ prijala dňa 28.11.2019 nasledovné rozhodnutie:

OK 008/2019

Odvolanie Andreja Šišoláka, reg. číslo 1143815, vedúci mužstva ŠK Závod, S4BA a Pavla Dvořáka, reg. číslo 1041833, fyzioterapeut ŠK Závod, S4BA voči rozhodnutiam DK BFZ U.č. 200 a U.č. 201, ktorými bola menovaným udelená finančná pokuta 150 EUR podľa čl. 48/2b DP, zverejnenými v ÚS č. 19 zo dňa 08.11.2019, v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ    z a m i e t a.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – I.kolo 8.12.2019, II. kolo 15.12. 2019, III. kolo 12.1.2020,IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – I.kolo 7.12.2019, II. kolo 14.12. 2019, III. kolo 11.1.2020,IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 1. kola mladších  žiakov – 7.12. 2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h FK Rača NMŠK 1922 „B“
09,30 h Iskra Petržalka „A“ SCF Kalinkovo
10,15 h Ivanka p./Dunaji„A“ FC Slovan Modra
11,00 h ŠK Žolík Malacky TJ Rovinka  „B“
11,45 h FK Lamač BA CFK Pezinok-Cajla
12,30 h FKP Dúbravka ŠKO Miloslavov
13,15 h NMŠK 1922 „A“ ŠK Vrakuňa „B“
14,00 h Ivanka p./D. „B“ MŠK Senec
14,45 h FA Lafranconi OFK Dun. Lužná
15,30 h ŠK Vrakuňa „A“ Iskra Petržalka „B“
16,15 h FK Vajnory ŠK Nová Dedinka
17,00 h ŠK Šenkvice TJ Rovinka „A“

Program 1. kola starších  žiakov – 8.12. 2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FKM Dev. N. Ves MŠK Iskra Petržalka  
10,00 h Ivanka p/Dunaji MFK Záh.Bystrica „B“  
11,00 h ŠK Vrakuňa ŠK Šenkvice  
12,00 h NMŠK 1922 „B“ FK Lamač  
13,00 h FC Slovan Modra ŠK Žolík Malacky  
14,00 h FK Rača „B“ MFK Záh.Bystrica „A“  
15,00 h FK Rača „A“ FKP Dúbravka Priat.zápas

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Berie na vedomie oznámenie D. Olšu o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ k 28.11.2019. Ďakuje menovanému za jeho pôsobenie a želá mu v ďalšom osobnom aj športovom živote veľa úspechov.

Ospravedlnenia: Vasilenko od 5.12. do prihlásenia.

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ ďakuje všetkým rozhodcom, delegátom a svojim spolupracovníkom za ich pôsobenie v prospech bratislavského futbalu v uplynulom roku, želá im príjemné prežitie Vianoc medzi svojimi blízkymi a veľa zdravia, šťastia a pozitívneho myslenia v roku 2020.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

 

Dátum Akcia Kategória
December:
07.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (1.kolo) Kluby BFZ U13
08.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (1.kolo) Kluby BFZ U15
15.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (2.kolo) Kluby BFZ U13
16.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (2.kolo) Kluby BFZ U15

  

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2020

 

Dátum Akcia Kategória
Január:
16-18.01.2019 Finále HSM SFZ Púchov (chlapci+ dievčatá) Kluby U13/U15
Apríl:
15.04.2019 Triangel U13/U14 (Bratislava) – mimo FA BFZ U13, BFZ U14
22.04.2019 Turnaj 8 U12 (OblFZ BA Mesto + BA Vidiek) BFZ U12 + kluby U12
25-29.04.2019 Regionálny turnaj U14 (Senec) – s hráčmi FA BFZ U14
Máj:
08-10.05.2019 MT Belehrad U14 –  s hráčmi FA BFZ U14
Jún:
9-11.06.2019 MT V4 Krakow U14 – s hráčmi FA BFZ U14

Výber Ľubľany víťazom BRATISLAVA CUP 2019, výber BFZ skončil štvrtý

Jubilejný 25. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja mladších žiakov U13 BRATISLAVA CUP 2019 sa vydaril po všetkých stránkach. Priniesol hodnotné športové výkony, výbornú organizáciu  a hoci oproti predchádzajúcim ročníkom sa zmenilo dejisko kvôli rozsiahlej rekonštrukcii Domu Športu v Bratislava, v športovej hale v Pezinku všetko klapalo na sto percent.  V tomto roku sa okrem výberu BFZ na turnaji predstavili výbery Belehradu, Ľubľany, Székeszveherváru, Západného Slovenska, Južnej Moravy a Krakova.

Víťazom tohto veľkolepého turnaja, ktorý sa radí medzi ojedinelé na Slovensku, sa prvý raz stal výber Ľubľany, ktorý zo šiestich stretnutí päť vyhral, raz remizoval s výborným  skóre 21:8. Výber Bratislavského futbalového zväzu sa v kvalitnej konkurencii nestratil. Neobhájil síce vlaňajšie 3. miesto, ale aj 4. miesto medzi viacerými dobrými mužstvami  má svoju cenu.

,,Turnaj sme začali veľmi ustráchane, keď sme s neskorším víťazom Ľubľanou prehrali 1:5. Chlapci akoby sa tohto výborného súpera zo Slovinska zľakli, ale v ďalších zápasoch sme už podávali dobré výkony. Myslím si, že sme ukázali kvalitu, ktorá v rámci Bratislavy tu je. Postarali sa o ňu šikovní chlapci zo Slovana, Petržalky, alebo z Karlovej Vsi. Škoda, že nám nevyšli k našej spokojnosti posledné dva zápasy, keď sme Južnej Morave podľahli 1:2 a výberu Belehradu 2:3. Vlastnými chybami sme si v závere tieto stretnutia prehrali, ale aj tak si myslím, že na našich chlapcov môžeme byť právom hrdí. Ukázali totiž veľký potenciál do budúcnosti. Hlavne posledný zápas s Belehradom o druhé miesto mal ohromný náboj, veľa emócií a súper vyhral iba so šťastím po našich chybách.  Celkovo však turnaj aj s mojimi kolegami hodnotíme veľmi dobre. Zohrali sme šesť kvalitných stretnutí, so silami sme vydržali v každom preto, lebo chlapci vo svojich kluboch trénujú na úrovni. Striedali sme rovnomerne tri štvorky a takto sa sily rozložili na každého hráča. Mali sme si teda z čoho vyberať. Táto konfrontácia so zahraničnými súpermi bola pre nás náročnejšia, ale o to poučnejšia. Sme teda veľmi radi, že sme sa na tomto turnaji zúčastnili. Chlapci museli siahnuť na dno síl a svoje hranice znova o niečo ďalej posunuli. Takisto bolo dobré, že sme na rozdiel od minulosti odohrali viac zápasov. Pred týmto turnajom sme mali iba jeden zraz, v hale sme sa stretli minulý štvrtok. V budúcnosti by bolo lepšie, keby tento výber absolvoval aspoň dva spoločné tréningy,“ povedal nám tréner výberu BFZ Michal Polčic.

,,Tento jubilejný 25. ročník Bratislava CUP 2019 sa vydaril po všetkých stránkach. Bol určite jeden z najkvalitnejších  v jeho histórii. Môžem porovnávať, lebo som videl všetky turnaje od roku 2000. Každé mužstvo malo aspoň dve väčšie individuality, ktoré vedeli ovplyvniť hru a tým pádom aj výsledok. V podstate všetci chlapci už slušne ovládajú loptu, čo je zrejme zásluha  kvalitných tréningov. Takisto sú aj dobre technicky vybavení a preto som veľmi rád, že sme videli také hodnotné zápolenia. Takisto turnaj bol na vysokej úrovni aj po organizačnej stránke. Náš výber BFZ síce skončil až štvrtý, myslím si však, že na rozdiel od minulosti odohral kvalitnejšie zápasy.  Škoda, že v závere súbojov proti Južnej Morave a Belehradu doplatil na zbytočné chyby,“ vraví predseda komisie mládeže BFZ Alexander Teleky.

Turnaj po celý deň pozorne sledoval predseda TMK BFZ Michal Salenka, ktorý nám povedal: ,,Posledné tri ročníky tohto turnaja boli skutočne vydarené. A tento bol dobrý aj z toho dôvodu, že každé mužstvo až na výber  Székeszveherváru malo hráčov, ktorí vo svojich kluboch pôsobia na najvyššej úrovni. Sú teda súčasťou akadémie a útvaru talentovanej mládeže. Majú teda zabezpečený kvalitný tréningový proces a aj preto úroveň jednotlivých zápasov bola veľmi dobrá. Vek 13 rokov je taký zlatý pre týchto chlapcov pred príchodom do puberty. V tomto 25. jubilejnom ročníku jasne dominovali tímy Ľubľane a Belehradu, lebo vo svojom strede mali najkvalitnejších hráčov vrátane najlepšieho hráča a strelca. A vôbec na turnaji sa ukázali viacerí rozdieloví hráči. V hre nášho výberu mi troška v poslednom zápase chýbali zo strany trénerov  nejaké taktické veci. Pravda, na druhej strane som ich chápal, išlo im o výsledok, lebo len víťazstvo nám zabezpečilo druhé miesto.  Hrali teda na výhru, ale nakoniec súperov najlepší hráč s číslom 10 Maksimovič dal rozhodujúci  víťazný gól. V tomto výbere sme mali najlepšieho brankára a tiež šikovných hráčov zo Slovana, Petržalky a Karlovky. Boli to teda top chlapci z nášho bratislavského regiónu. Prekvapil ma Krakov a bolo dobré, že Poliaci prvý raz prišli na tento turnaj, lebo ho oživili. Vynikali viac dôrazom, ako nejakou taktikou.  Sklamal ma Západoslovenský zväz, začal celkom dobre, vo svojom strede mal kvalitných hráčov z Trenčína a z Trnavy, záver  mu však nevyšiel. Dobre vybavená hala a prostredie v Pezinku boli oveľa lepšie ako  v Dome športu. Jedine mi chýbalo, že hala má iba štyri šatne, čo na sedem mužstiev je málo, ale ináč Bratislava CUP 2019 mal nielen organizačnú kvalitu, ale aj hernú.“    

   

Predseda BFZ Juraj Jánošík na margo turnaja vyjadril takýto názor: ,,Zo známych dôvodov sa prvý raz uskutočnil v Pezinku, ale si myslím, že toto malokarpatské mestečko sa zhostilo úlohy organizátora veľmi dobre. Tamojšia hala spĺňa prísnejšie kritéria. Tento jubilejný 25. ročník je významný aj tým, že so siedmich mužstiev bolo päť zo zahraničia. Chlapci zo Slovinska, Srbska, Maďarska, Česka, Poľska spolu s našim výberom BFZ a výberom Západoslovenského futbalového zväzu sa postarali o výbornú úroveň turnaja.  Všetky zápasy mali dostatočný náboj a kvalitu. V tomto roku nám na poslednú chvíľu odriekol účasť Györsky  futbalový zväz. Takže nechali sme sedem mužstiev s tým, že si vyskúšame nový model. Podľa mňa je celkom dobrý, lebo šesť zápasov dostatočne preverili všetky mužstvá po fyzickej a hernej stránke.  Moje poďakovanie patrí  ľuďom, ktorí turnaj vzorne pripravili, hlavne vedúcemu sekretárovi BFZ Jánovi Farbulovi a matrikárovi a sekretárovi  BFZ Pavlovi Príkopovi.  A tiež všetkým partnerom a to BSK, Nadácie Joj, Futbal servis, Quality invest a  SFZ.  Bola to dobrá konfrontácia rôznych herných štýlov a ponímaní. Takže tento turnaj má už roky zmysel a opodstatnenie a treba len v tom pokračovať, aby sme si udržali vysokú latku náročnosti.“     

Výsledky turnaja vyhlásil vedúci sekretár BFZ  Ján Farbula. Diplomy všetkým mužstvám, poháre a medaile prvým trom  odovzdali predseda BFZ Juraj Jánošík, predseda TMK BFZ Michal Salenka a predseda komisie mládeže Alexander Teleky.

Organizátori za najlepšieho brankára vyhlásili Dávida Baloga z výberu BFZ, najlepším strelcom sa so 7 gólmi stal Jakob Raspet z výberu Ľubľane a najlepším hráčom bol Andrija Maksimovič z výberu Belehradu.

Celý turnaj moderoval Michal Salenka, ktorému výdatne sekundoval Alexander Teleky. A tiež ho sledovali Peter Židovský a Vladimír Wänke, bývalí generálni sekretári SFZ.  A o hostí sa vzorne starali Ľubka Kleinová,  Peter Rybár a Miroslav Bóc.

Výsledky: Bratislava – Ľubľana 1:5, Krakov – Belehrad 2:3,  Západ – Južná Morava 1:3, Székeszvehervár – Bratislava 0:2, Ľubľana – Krakov 3:3, Belehrad – Západ 0:2,  Južná Morava – Székeszvehervár 1:1, Bratislava – Krakov 4:2, Ľubľana – Západ 2:1, Belehrad –  Južná Morava 5:0, Krakov – Székeszvehervár 6:2,  Západ – Bratislava 0:2, Južná Morava – Ľubľana 2:3,  Székeszvehervár – Belehrad 2:5,  Krakov – Západ 2:0,  Bratislava – Južná Morava 1:2,  Ľubľana – Belehrad 2:0,  Západ – Székeszvehervár 5:1, Južná Morava – Krakov 0:4, Belehrad – Bratislava 3:2, Székeszvehervár – Ľubľana 1:6.

Konečné poradie:

1, výber Ľubľany    /20:8/  16 bodov

2,výber Belehradu /16:10/ 12 bodov

3,výber Krakova    /19:12/ 10 bodov

4, výber BFZ      /13:12/  9 bodov

5, výber Južnej Moravy /8:15/  7 bodov

6, výber Západoslovenského zväzu / 9:10/ 6 bodov

7, výber Székeszveherváru  /7:25/ 1 bod

Pred 200 divákmi rozhodovali Peter Hegedüs, Róbert  Henček a Matej Choreň.

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Foto: Milina Strihovská

25.ročník BRATISLAVA CUP 2019 v sobotu 30.11.2019 v Pezinku

Zajtra 30.11.2019 od 9:00 hod.  sa v športovej hale v Pezinku uskutoční jubilejný 25.ročník medzinárodného halového futbalového turnaja mladších žiakov U13 „BRATISLAVA CUP 20189“. Oproti predchádzajúcim ročníkom sa zmenilo dejisko kvôli rozsiahlej rekonštrukcii Domu Športu v Bratislava. V tomto roku sa okrem výberu BFZ predstavia  výbery Belehradu, Ljubľjany, Székeszveherváru, Západného Slovenska, Južnej Moravy a Krakowa. Turnaj  sa odohrá systémom každý s každým. Víťazstvo z minulého roku obhajujú chlapci s metropoly Srbska. Vedenie BFZ pozýva všetkých fanúšikov futbalu, vstup je voľný

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.22 ZO DŇA 29.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že GALAVEČER Bratislavského futbalu sa uskutoční dňa 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave. Všetkým FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek bude pozvánka zaslaná elektronickou poštou.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí:

Starší žiaci /nedeľa/ – I.kolo 8.12.2019, II. kolo 15.12. 2019, III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – I.kolo 7.12.2019, II. kolo 14.12. 2019, III. kolo 11.1.2020,IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Program 1. kola mladších  žiakov – 7.12. 2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

08,45 h FK Rača NMŠK 1922 „B“
09,30 h Iskra Petržalka „A“ SCF Kalinkovo
10,15 h Ivanka p./Dunaji„A“ FC Slovan Modra
11,00 h ŠK Žolík Malacky TJ Rovinka  „B“
11,45 h FK Lamač BA CFK Pezinok-Cajla
12,30 h FKP Dúbravka ŠKO Miloslavov
13,15 h NMŠK 1922 „A“ ŠK Vrakuňa „B“
14,00 h Ivanka p./D. „B“ MŠK Senec
14,45 h FA Lafranconi OFK Dun. Lužná
15,30 h ŠK Vrakuňa „A“ Iskra Petržalka „B“
16,15 h FK Vajnory ŠK Nová Dedinka
17,00 h ŠK Šenkvice TJ Rovinka „A“

Program 1. kola starších  žiakov – 8.12. 2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h FKM Dev. N. Ves MŠK Iskra Petržalka
10,00 h Ivanka p/Dunaji MFK Záh.Bystrica „B“
11,00 h ŠK Vrakuňa ŠK Šenkvice
12,00 h NMŠK 1922 „B“ FK Lamač
13,00 h FC Slovan Modra ŠK Žolík Malacky
14,00 h FK Rača „B“ MFK Záh.Bystrica „A“
15,00 h FK Rača „A“ FKP Dúbravka Priat.zápas

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2007)
na MT Bratislava Cup 30.11.2019 – Športová hala Pezinok

Hráči:

FC Petržalka (6): Jakub KUSALÍK, ADAM ĎURDÍK, Šimon VLNA, Samuel ŠUBERT, Nicolas SAGAN, Šimon MELO

ŠK Slovan Bratislava (6): Šimon POLAKOVIČ, Alex VEĽKÝ, Rafael VALCH, Michal HRMO, Marko PERNIČKA, Dávid BALOG

FKM Karlova Ves (2): Oskar OLLE, Alex KOTÚČEK

Náhradníci:

FC Petržalka (2): Maxim MÉSZÁR, Martin HLAVATÝ

ŠK Slovan Bratislava (2): Artur HABA, Oliver ĎURÍK

FKM Karlova Ves (2): Matej ŠTEPANOVSKÝ, Tomáš TÓTH

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Michal DEMETER

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Výstroj hráčov :halovky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, umelohmotná fľaša na pitie

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu dňa 30.11.2019 o 08:00 hod. v Pezinku (Športová hala SOŠ, Komenského 2758/41, 902 01 Pezinok). Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic – 0911 499 144.

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

 

Dátum Akcia Kategória
November:
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup (Pezinok) BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 (Pezinok) Kluby BFZ U15
07.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (1.kolo) Kluby BFZ U13
08.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (1.kolo) Kluby BFZ U15
15.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (2.kolo) Kluby BFZ U13
16.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (2.kolo) Kluby BFZ U15

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 30.11.-7.12. 2019 č. 18

Súťaže riadené SFZ

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 10. kolo

3.12. 14.00 (UTOROK) D. Streda – Ružomberok  Marsal, Volek, Henček za (AR2); Likavský   

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 17. kolo

7.12. 11.00-13.15 Slovan – Ružomberok  Hegedüs, Piatka za Krčovú, Čižmár

Propozície ZHL starších a mladších žiakov o Pohár BSK

Propozície na stiahnutie vo formáte PDF nájdete TU

Ivan Kružliak st. oslavuje 60 rokov

Ivan Kružliak  starší, bývalý futbalista a rozhodca, v súčasnosti šéf komisie rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu (BFZ), v utorok 26. novembra oslavuje 60 rokov.

Bratislavský rodák pochádza z Rače, v deviatich rokoch  začal hrávať futbal za Inter. Jeho prvým trénerom bol nezabudnuteľný Viktor Tegelhof. V tomto klube ako obranca pôsobil do dvadsiatich rokov a odohral zaň sedem ligových stretnutí. Vtedy  boli v mužstve žltočiernych veľké osobnosti, ako Ladislav Jurkemik či Jozef Barmoš. Po vojenčine v Dukle Prešov a vážnejšom zranení  ešte hrával za Lokomotívu Bratislava. ,,Rád spomínam na toto obdobie, lebo sme v ročníku 1983/84 postúpili do II. SNL. V zrelom futbalovom veku po tridsiatke sme sa viacerí v Rači rozhodli, že sa budeme venovať rozhodovaniu,“ vraví veľký jubilant.

,,Začal som rozhodovať nižšie súťaže, ale môj postup do najvyšších líg bol dosť rýchly. Vtedajšia komisia rozhodcov totiž preferovala bývalých futbalistov a záležalo jej na tom, aby sa rýchlejšie dostali do vyšších súťaží. Na rozhodcovskú dráhu sa so mnou vydali aj v súčasnosti známi funkcionári, Ľubomír Suchý (predseda ObFZ Bratislava-mesto), Vladimír Medveď, takisto Ľubomír Udvardy a ďalší. Rozhodoval som od 31 do 44 rokov. V podstate som prešiel všetky súťaže, jednu sezónu som bol hlavným rozhodcom v najvyššej slovenskej lige a viac rokov asistentom. Väčšinu času som strávil v I. a II. SNL. Na rozhodovanie mám veľmi dobré spomienky, spoznal som veľa ľudí a aj rôzne štýly hry mužstiev,“ spomína na vydarenú rozhodcovskú kariéru Ivan Kružliak st.

Po jej skončení pokračoval ako delegát, jednu sezónu bol  ako delegát stretnutia SFZ. ,,Potom prišlo také rozhodnutie, že otec a syn nemôžu byť v rovnakej súťaži a keďže syn postúpil do slovenských súťaží, ja som z nich vypadol do III. Bratislavskej ligy, v ktorej som pôsobil rok. Túto činnosť hlavne z pracovných dôvodov som na určitý čas zanechal. Keď však v roku 2012 nečakane zomrel skvelý človek a rozhodca Vladimír Hriňák, tak som prebral jeho funkciu a dodnes som predsedom komisie rozhodcov a delegátov BFZ,“ vraví ďalej I. Kružliak st.  A jedným dychom dodal, že za všetko čo v živote dokázal,  vďačí milujúcej a tolerantnej manželke Blanke. A aj touto cestou jej vyslovuje veľké uznanie!

Jeho syn Ivan Kružliak ml., ktorý sa na listinu FIFA dostal už v 26 rokoch, je už niekoľko rokov najlepším slovenským rozhodcom. Viedol finále ME hráčov do 17 rokov, zápasy finálového turnaja MS do 20 rokov, ME do 21 rokov, kvalifikácie MS, ME, Ligy majstrov a aj súboje skupinovej fázy EL. Mimochodom, UEFA zaradila Ivana Kružliaka ml. do 26-člennej elite skupiny arbitrov na sezónu 2019/2020.  A preto má pred sebou nový cieľ – účasť na finálovom turnaji Eura 2020.

Vedenie BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a OBFZ Bratislava-vidiek sa pripájajú k početným gratulantom, oslávencovi k veľkému životnému jubileu želajú veľa zdravia, rodinnej pohody a životného optimizmu!

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 30.11.-7.12. 2019 č. 18

Súťaže riadené SFZ

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 16. kolo

30.11. 11.00 Senica – Podbrezová  Chromý, Bláha, Ralbovský; Cuninka  

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 10. kolo

3.12. 14.00 (UTOROK) D. Streda – Ružomberok  Marsal, Volek, (AR2); Likavský   

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 17. kolo

7.12. 11.00-13.15 Slovan – Ružomberok  Hegedüs, Krčová, Čižmár

Halová sezóna mládeže SFZ žiačok WU 15 (ŠH Mladosť)

2.12. 8.00-12.00 (Pondelok)  Martiš, Hajnala

Súťaže riadené BFZ

Bratislava Cup 2019 U13 (ŠH Pezinok)

30.11. 9.00-18.30 Henček, Hegedüs, Choreň 

V stredu 27.11.2019 o 17:00 hod. odveta mládežníckej ligy majstrov

V stredu 27.11.2019 o 17:00 hod. bude štadión na Pasienkoch dejiskom odvety 2.kola mládežníckej ligy majstrov. Starší dorastenci úradujúceho majstra SR ŠK Slovan Bratislava vyzvú Škótsky FC Rangers. Belasí mladíci na pôde svojho súpera prehrali pred dvoma týždňami 0:2 a tak majú svojmu súperovi čo vracať. Vedenie ŠK Slovan Bratislava pozýva všetkých fanúšikov futbalu povzbudiť belasé nádeje.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 22.11.2019

 

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ upozorňuje FK TIPOS III.ligy BFZ, že im elektronickou poštou boli zaslané anketové lístky k hlasovaniu najlepšej 11-ky roka 2019 BFZ v kategórii seniorov. Žiadame tie FK, ktoré ešte nezaslali vyplnený anketový lístok na sekretariát BFZ, aby tak bezodkladne urobili do termínu 25.11.2019. V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Farbulu. Slávnostné vyhlásenie 11-ky roka 2019 BFZ v kategórii seniorov sa uskutoční dňa 14.12.2019 o 15:00 hod. v divadle Aréna v Bratislave.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.220: Miroslav Mifkovič  1304427 (FC Zohor, SD3R) , od 18.11.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.221: Roman Jakubec  1224775 (SDM Domino, S4BA), od 17.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.222: Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R).Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 214 a za HNS voči rozhodcovi(kritizovanie) počas stretnutia 15. kola FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 od 11.11.2019.

U.č.223: Miloš Lalo 1223990 – rozhodca. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie a vyjadrenie sa k okolnostiam po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo.

U.č.224: Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera(ŠK Bernolákovo, SD3R).Dostavil sa na zasadnutie komisie, vyjadril sa k okolnostiam a k písomnému vyjadreniu rozhodcu počas a po stretnutí13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo. DK BFZ ruší svoje uznesenie č.207     a podľa čl. 64/1a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, od 04.11.2019, podľa čl.64/3.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiacha to:a)od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                        

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráčapodľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších  žiakov BFZ „O Pohár BSK“. 

Termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci /nedeľa/ – I.kolo 8.12.2019, II. kolo 15.12. 2019, III. kolo 12.1.2020, IV. kolo 19.1.2020, V.kolo 26.1.2020, VI. kolo 2.2.2020, VII. kolo 9.2.2020.

Mladší žiaci /sobota/ – I.kolo 7.12.2019, II. kolo 14.12. 2019, III. kolo 11.1.2020,IV. kolo 18.1.2020, V.kolo 25.1.2020, VI. kolo 1.2.2020, VII. kolo 8.2.2020.

ZARADENIE DRUŽSTIEV  DO  SKUPÍN:

STARŠÍ ŽIACI: /po 1.1.2005 a mladší/ – hala Lekárskej fakulty Mlynská Dolina

A skupina: 1. FK Rača BA „A“ B skupina: 1. FKP Dúbravka BA
2. Slovan Ivanka p/Dun. 2. NMŠK 1922 BA „B“
3. ŠK Vrakuňa BA 3. FC Slovan Modra
4. FKM Dev. N. Ves 4. FK Rača BA „B“
5. MŠK Iskra Petržalka 5. MFK Záh. Bystrica „A“
6. ŠK Šenkvice 6. ŠK Žolík Malacky
7. MFK Záh. Bystrica „B“ 7. FK Lamač BA

MLADŠÍ  ŽIACI: /po 1.1.2007 a mladší/ –  SOŠ Na Pántoch č.9, Bratislava – Rača

A skupina: 1. FK Rača BA B skupina: 1. ŠK Žolík Malacky
2. Iskra Petržalka „A“  2. FK Lamač BA
3. Slovan Ivanka p.D.„A“ 3. FKP Dúbravka BA
4. FC Slovan Modra 4. ŠKO Miloslavov
5. SCF Kalinkovo 5. CFK Pezinok-Cajla
6. NMŠK 1922 „B“ 6. TJ Rovinka  „B“
C skupina: 1. NMŠK 1922 „A“ D skupina: 1. ŠK Vrakuňa „A“
2. Slovan Ivanka p.D.„B“ 2. FK Vajnory
3. FA Lafranconi FTVŠ 3. ŠK Šenkvice
4. OFK Dunajská Lužná 4. TJ Rovinka „A“
5. MŠK Senec 5. ŠK Nová Dedinka
6. ŠK Vrakuňa „B“ 6. Iskra Petržalka „B“

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Propozície a vyžrebovanie  ZHL BFZ nájdete od pondelka 25.11.2019 na stránke fubalbfz.sk a bfz.futbalnet.sk.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Ospravedlnenia: Harajbič od 20.11. do začiatku jarnej časti.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihláškunájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15
07.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (1. kolo) Kluby BFZ U13
08.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (1. kolo) Kluby BFZ U15
15.12.2019 ZHL BFZ – hala SOŠ Na Pántoch (2. kolo) Kluby BFZ U13
16.12.2019 ZHL BFZ – hala Mlynská Dolina (2. kolo) Kluby BFZ U15

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 23.-24.11. 2019 č. 17

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 16. kolo

23.11. 11.00-13.30 Inter – PúchovTománek, Bogdáň za Harajbiča, Kožuch;Líška(HP UT Stupava)

Obsadenie R a DS – PR BFZ 23.-24.11. 2019 č. 17

Súťaže riadené SFZ

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 15. kolo

23.11. 13.00 D. Streda – Poprad  Mastiš, Roszbeck, Lauer; Likavský 

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 16. kolo

23.11. 9.00-11.30 MŠK Senec – FC Petržalka  Henček, Srna, Čižmár; Pinček  

23.11. 11.00-13.30 Inter – Púchov  Tománek, Harajbič, Kožuch; Líška (HP UT Stupava)

23.11. 13.00-15.30 Domino – Skalica  Lalo, Vasilenko, Tanglmayer; Perašín (HP UT Pasienky)

24.11. 10.00-12.30 K. Ves – Z. Moravce  Hajnala, Piatka, Fischer; Brody (HP UT Prievoz)

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 15. kolo

23.11. 11.00-13.15 Slovan – Žilina  Bláha, Bohun, Martiš  (HP Prievoz)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 15.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 19.11.2019 ( utorok) bude s dôvodu účasti vedúceho sekretára a sekretára BFZ sekretariát zatvorený.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Berie na vedomie námietku ŠK Bernolákovo (TIPOS III.liga) a vyjadrí sa po prešetrení všetkých skutočností uvedených v námietke.

Schvaľuje:

TIPOS III.liga:

15.kolo Pezinok – Dev. Nová Ves 16.11. o 13:00

IV.liga:

15.kolo Domino – Sv.Jur 16.11. o 17:00 na UT (Pasienky)

U19:

15.kolo Pezinok – Zohor 17.11. o 13:00

U17:

15.kolo Domino B – Dunajská Lužná 16.11. o 11:30 na UT (Dunajská Lužná)

U15 / U13:

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U19:

15.kolo Devínska Nová Ves – Bernolákovo 17.11. o 10:00

U17:

15.kolo Kalinkovo – Dev. Nová Ves 17.11. o 10:00 (HP X-Bionic Sphere Šamorín).

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.208: Vladimír Ronec 1312663 (FC Rohožník, S3BA).  Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR BFZ, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 15. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Bernolákovo zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U.č.209: Branislav Kocian 1153669 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa 49/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 11.11.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.210: Štefan Krištofič  1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 11.11.2019.

U.č.211: Martin Štefunko  1231627 (TJ Rovinka, S3BA), od 11.11.2019.

U.č.212: Tomáš Zajíček  1240086 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 11.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.213: Stanislav Tomiš 1157105 (ŠK Závod – hráč, S4BA). Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 202 a za HNS voči rozhodcovi( ponižujúci výrok) pri vchode do kabín po stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 DP,  od 4.11.2019.

U.č.214: Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R). Na základe Zápisu o stretnutí a udelenia ČK menovanému v 77 minúte v stretnutí 15. kola SD3R, medzi FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, konaného dňa 10.11.2019 začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vylúčeniu a vykázaniu z TZ, podľa čl. 71/1,3a DP do 19.11.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 11.11.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.215: Daniel Ihnacík 1245962 (rozhodca). Žiada menovaného o doplnenie správy v ZoS – uvedenie dôvodu udelenia ČK trénerovi hostí, v stretnutí 15. kola SD3R, FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, konaného dňa 10.11.2019 v termíne do 18.11.2019 a zaslanie kópie na DK BFZ. Zároveň Daniela Ihnacíka odstupuje za administratívne pochybenie KR BFZ.

U.č.216: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov ( použitie pyrotechniky ) a nedostatočnú US     ( umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky ) počas stretnutia 15. kola S3BA FC Malacky – MFK Rusovce, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U.č.217: Andrej Šišolák 1143815 a  Pavol Dvořák 1041833 (ŠK Závod, S4BA). Odvolaniu voči udelenej disciplinárnej sankcii v U.č. 200 a 201 v plnom rozsahu nevyhovuje a vec postupuje na rozhodnutie odvolacej komisii BFZ.

U.č.218: Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera  (ŠK Bernolákovo, SD3R). Na základe písomného odvolania predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 20.11.2019 o 15,45.

U.č.219: Miloš Lalo 1223990 – rozhodca. Predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 20.11.2019 o 15,45, k vyjadreniu sa okolnostiam po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 20.11.2019 streda o 15,30 hod. v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov BFZ. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Účasť potvrdili tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, Slovan Ivanka p.Dunaji, FK Rača, ŠK Žolík Malacky, FKP Dúbravka, NMŠK 1922, Iskra Petržalka, FKM Dev. N. Ves, ŠK Vrakuňa, FKLamač /13/.

 Mladší žiaci: Slovan Ivanka p.Dunaji „A“ a „B“, FK Rača „A“ a „B“, SFC Kalinkovo,    TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka, ŠK Žolík Malacky, ŠK Vrakuňa „A“ a „B“, OFK Dun. Lužná, CFK Pezinok-Cajla, FA Lafranconi FTVŠ UK, FKP Dúbravka, NMŠK 1922 „A“ a „B“, FK Lamač, MŠK Senec, ŠKO Miloslavov, FK Vajnory „A“ a „B“ /26/.

Termín uzávierky prihlášok bol do 10.11.2019.

FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Do kategórie ml. žiakov môžeme zaradiť max. 24 družstiev. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov. Seminár rozhodcov plánuje začať s časovým posunom, aby bolo účastníkom umožnené zúčastniť sa na voľbách.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená! Viď aj opakujúce sa nedostatky v zápisoch o stretnutí.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Vašš – po preverení situácie a porovnaní verzií Pravidiel futbalu z rokov 2018 a 2019 s platnou originálnou verziou konštatuje, že jeho postup v stretnutí 13. kola SD3R bol správny čo sa týka udelenia OT-ŽK aj popisu priestupku hráča (viď ÚS z 31.10.);

M.Vašš – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK vedúcemu družstva D;

R.Henček – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK trénerovi družstva H.

Ospravedlnenia: Lauer 24.11.-8.12.; Vanek 22.-24.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 16.-17.11. 2019 č. 16

Súťaže riadené SFZ

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 12. kolo

16.11. 11.00-13.15 Slovan – B. Bystrica  Straka SFZ za Pati Nagya, Srna, Ralbovský

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 12. kolo

16.11. 12.30-14.15 Inter – Senica  Sabela, Dúbravec, Vašš (AR2) za Tramitu (HP UT Stupava) (Zmena UHČ)  

Súťaže riadené BFZ

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

16.11. 17.00 Domino – Sv. Jur  Cvengroš, Gosiorovský, Uram; Schmidt (D) za Dobrovského (HP UT Pasienky)

Seniori Pohár BFZ– 1. kolo

16.11. 13.00 FK Mariathal – Lamač  Kardelis, Hajnala, Piatka (AR2) za Čižmára; Pavlík R.

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

17.11. 10.00 D. N. Ves – Bernolákovo  Křivan, Abrma, Šafárik za ObFZ-m  

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 15. kolo

17.11. 10.00 Kalinkovo – D. N. Ves  Chalka (R) za ObFZ-m (HP X-Bionic Sphere Šamorín)

Obsadenie R a DS – PR BFZ 12.-17.11. 2019 č. 16

Súťaže riadené SFZ

Medzištátne priateľské stretnutia U15 (HP Akadémia DAC D. Streda)

12.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Wales  Malárik, Lauer, Henček   

14.11. 11.00 (ŠTVRTOK) Slovensko – Wales  Parilák, Ralbovský, Volek   

Ptiateľslé stretnutie WU19 (HP V. Biel)

15.11. 10.00 (PIATOK) Slovensko – Spartak Trnava  Piatka, Hádek, Dúbravec

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 15. kolo

17.11. 10.00-12.30 K. Ves – Piešťany  Piatka, Vašš, Hádek; Marczell

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 12. kolo

16.11. 11.00-13.15 Slovan – B. Bystrica  Pati Nagy, Srna, Ralbovský

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 12. kolo

16.11. 13.00-15.00 Domino – Prievidza  Vasilenko, Tanglmayer, Vanek (HP UT Pasienky)  

16.11. 13.00-15.00 Inter – Senica  Sabela, Dúbravec, Tramita  

16.11. 17.15-15.15 Slovan – Púchov  Tománek, Lomňančík, Kožuch (HP UT Prievoz)

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 15. kolo

16.11. 13.00 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Hudy, Bláha,  Bogdáň; Príkopa  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

16.11. 17.00 Domino – Sv. Jur  Cvengroš, Gosiorovský, Uram; Dobrovský (HP UT Pasienky)

Seniori Pohár BFZ– 1. kolo

16.11. 13.00 NMŠK 1922 – Vrakuňa  Martiš, Hegedüs, Kachnič; Brody  

16.11. 13.00 FK Mariathal – Lamač  Kardelis, Hajnala, Čižmár; Pavlík R.

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

17.11. 13.00 PŠC Pezinok – Zohor  Srna, Pati Nagy  

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 15. kolo

12.11. 13.30 (UTOROK) NMŠK 1922 – Rača  Durkač, Ťažký za ObFZ-m

16.11. 11.30 Domino „B“ – D. Lužná  Valko  (HP D. Lužná)  

Opustil nás Dušan Černay

V stredu 6.11  vo veku 53 rokov zomrel p. Dušan Černay. V mladosti hrával za Ch.Grob, Šenkvice a GFC Grinava. Po skončení aktívnej činnosti pôsobil ako tréner mládeže a seniorov Grinave, Šenkviciach a v Pezinku – Cajle. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 12.11.2019 o 14:00 hod. na hornom cintoríne v Šenkviciach.

 

Vedenie BFZ vyslovuje smútiacej rodine hlbokú úprimnú sústrasť

Dušan, odpočívaj v pokoji, česť tvojej pamiatke

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 9.-10.11. 2019 č. 15

Súťaže riadené SFZ

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

9.11. 10.00-12.00 Inter – Levice  Bláha, Choreň, Sabela (HP Drieňova)    

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 15. kolo

9.11. 13.30 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Hudy, Volek, Bogdáň; Príkopa (D) za  Perašína  

10.11. 13.30 Ivanka p/D – Rača  Choreň, Ralbovský (AR1) za Ježíka, Martiš; Schmidt  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

10.11. 13.30 Láb – Vajnory  Cvengroš, Vasilenko, Piatka (AR2) za Orlíkovú; Pavlík R.  

10.11. 13.30 V. Leváre – Jakubov  Čižmár, Tanglmayer, Triskal; Perašín (D) za Príkopu  

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

9.11. 10.30 Most p/B – NMŠK 1922  Gvora, Šusták, Bočák Jo. (AR1) ObFZ-m za Veselého

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 15. kolo

10.11. 9.30 Kalinkovo – D. N. Ves  Chalka (R) za ObFZ-m (Zmena dňa)  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 08.11.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Schvaľuje:

U17:

15.kolo Kalinkovo – Devínska Nová Ves 10.11. o 09:30

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.184: Jakub Rečlo 1340647 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v PÚ bez úmyslu hrať s loptou, podľa 46/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 2.11.2019.

 Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.185: Dominik Bartoš  1230436  (ŠK Závod, S4BA) , od 04.11.2019.

U.č.186: Matej Barta  1208873  (ŠK Svätý Jur, S4BA) , od 01.11.2019.

U.č.187: Rastislav Haramia  1304092  (ŠK Žolik Malacky, MD3R B) , od 03.11.2019.

U.č.188: Szilárd Csánó  1345973  (PFA ŠTK Šamorín, SZRL) , od 03.11.2019.

U.č.189: Viktor Mudok  1326544  (ŠK Šenkvice, SZRL) , od 03.11.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.190: Karol Stifter  1233883 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.191: Juraj Senaši  1184658 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.192: András Šándor  1236058 (ŠK Tomašov, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.193: Filip Šimora  1298245 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.194: Dávid Kočik  1289742 (MŠK Senec, S3BA), od 03.11.2019.

U.č.195: Kristián Múdri  1297697 (ŠK Báhoň, S3BA), od 04.11.2019.

U.č.196: Andrej Džubák  1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 04.11.2019.

U.č.197: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves BA, S4BA), od 01.11.2019.

U.č.198: Samuel Filip Antal  1314013 (FC Ružinov Bratislava, SD3R), od 31.10.2019.

U.č.199: Dominik Hlinčík  1329166 (FK Ivanka pri Dunaji, SD3R), od 03.11.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.200: Andrej Šišolák 1143815 (ŠK Závod – vedúci družstva, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche a vyhrážaním pokračoval aj mimo hracej plochy. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie, podľa 37/3, od 04.11.2019 a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b.

U.č.201: Pavol Dvořák 1041833 (ŠK Závod – fyzioterapeut, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK v technickej zóne a následne ČK v stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod sa správal hrubo nešportovo, vyhrážanie rozhodcovi na hracej ploche a vyhrážaním pokračoval aj mimo hracej plochy. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie, podľa 37/3, od 04.11.2019 a finančná pokuta 150.-€, podľa čl.48/2b.

U.č.202: Stanislav Tomiš 1157105 (ŠK Závod – hráč, S4BA). Predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu za HNS voči rozhodcovi( ponižujúci výrok) pri vchode do kabín po stretnutí 14. kola TJ Záhoran Jakubov – ŠK Závod, od 4.11.2019. Žiada menovaného o písomné stanovisko v termíne do 12.11.2019.

U.č.203: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KRaD BFZ a za kopnutie súpera v súboji o loptu v 86 minúte stretnutia 13. kola S3BA FK Slovan Most pri Bratislave – FK Rača Bratislava, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a, od 28.10.2019.

U.č.204: Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.168 a žiadosť zamieta.

U.č.205: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.178 a žiadosť zamieta.

U.č.206: ŠK Bernolákovo, SD3R. Berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania škody na majetku PŠC Pezinok v U.č.180 a informáciu, že sediaci v TZ p. Jozef Matula nefiguruje v štruktúrach klubu ŠK Bernolákovo. Za poškodenie majetku klubu a za prítomnosť Jozefa Matulu, v TZ, kde môžu byť prítomné presne určené osoby na základe ich funkcií, podľa čl.47/1c a 64/1a ukladá klubu pokutu 100.-€, podľa čl. 47/4 a 12 DP.

U.č.207: Miroslav Gál 1067380 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Za uvedenie nesprávneho mena na lavičke náhradníkov ( nesprávna identifikácia lekára Igora Luljaka, ktorým v skutočnosti bol nečlen klubu Jozef Matula ) rozhodcovi stretnutia 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, podľa čl. 64/1d ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 04.11.2019, podľa čl.64/3 s prerušením počas zimnej prestávky.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude dňa 13.11.2019 streda o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra, alebo prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM a vyplnenú prihlášku pošlite na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

Prihlášku zatiaľ poslali tieto družstvá – starší žiaci: MFK Záh. Bystrica, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, Slovan Ivanka p.Dunaji, FK Rača, ŠK Žolík Malacky, FKP Dúbravka „A“ a „B“, NMŠK 1920, MŠK Iskra Petržalka /10/.

Mladší žiaci: TJ Rovinka „A“ a „B“, Slovan Modra, ŠK Šenkvice, ŠK N. Dedinka, Slovan Ivanka p.Dunaji „A“ a „B“, FK Rača „A“ a „B“, SFC Kalinkovo, ŠK Žolík Malacky, FK Vajnory „bieli“ a „modrí“, OFK Dun. Lužná, CFK Pezinok-Cajla,FA FTVŠ Lafranconi,  FKP Dúbravka, NMŠK 1920 „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“ /21/.

Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019.

FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.  Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.                            Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

Upozorňuje rozhodcov, že v zápisoch o stretnutí je už možné (a nutné, ak sa taký prípad vyskytne), uvádzať pri menách členov realizačného tímu aj druh OT a časový údaj. Povinnosť charakterizovať priestupok v zázname rozhodcu ostáva nezmenená.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M. Polák –charakteristika priestupku, za ktorý udelil hráčovi OT-ŽK, nie je v súlade s PF;

R. Tanglmayer – neúplný (nepresný) popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

R. Hádek – neúplný (nepresný) popis priestupku hráča, ktorému udelil OT-ŽK;

L. Tománek – konfrontácia v súťažiach mládeže je povinná.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.11. o 17.30 L. Tománka a o 17.45 A. Darleu a M. Ďurča.

Ospravedlnenia: Szakáll od 11.11. do začiatku jarnej časti súťažného ročníka; Martinkovič 15.-17.11.; Ježík 10.11.; Perašín 9.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ bude v termínoch 2.-3.12.2019 (pondelok, utorok) organizovať v Senci Konferenciu trénerov SFZ 2019 v rozsahu 5 + 5 hodín. Konferencia je určená pre trénerov s UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licenciou v rozsahu 5 + 5 hodín. Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019, len elektronickou formou. Online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk. Na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v  https://my.sportnet.online/. Počet miest v jeden deň je obmedzený na 250 osôb. Podrobné informácie spolu s programom sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
28.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) ŠH Pezinok BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
December:
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 

Informácia pre zástupcov FK k čerpaniu kreditov prostredníctvom E – shopu SFZ

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých zástupcov FK v pôsobnosti BFZ, že termín čerpania kreditov prostredníctvom E – shopu SFZ končí dňom 30.11.2019. Z tohto dôvodu žiadame všetkých o vyčerpanie kreditov.

Prehľad čerpania nájdete na : http://podporamladeze.futbalsfz.sk/

Zápisnica č.22 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Zápisnica č.22

Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 4.novembra 2019 v Bratislave, Sídlo BFZ, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík,Baxa,Paška, Ferik, Kovačič, Lônčík, Kružliak,Farbula

Pozvaní:Trnovský, Richtárik, Špaček, Bóc

Ospravedlnení: Badinský, Suchý, Špaček

PROGRAM:

1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula

3,Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce – p. Bóc

4, Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK – p. Jánošík

5, Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka – p. Špaček

6, Schválenie návrhu na ocenenie – p. Jánošík

7, Schválenie organizovania galavečera BFZ – p. Jánošík

8, Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 – p. Jánošík

9, Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – p. Jánošík

10, Rôzne

11, Záver

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Požiadal prítomných členov VV BFZ k doplneniu programu rokovania zaradiť ako bod 9 : Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ a bod 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako navrhol predseda BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0  Zdržal sa: 0

 K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Uzn. 1/21 Novelizácia stanov BFZ (trvá), Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/21 ( prihlášky do ZT ) trvá, Uzn. 3/21 ( štartovný vklad ) trvá, Uzn. 4/21 ( Prihlášky do ZHL žiakov) trvá

K uzneseniu 4/21 VV BFZ mení termín podania prihlášok do ZHL st. a ml. žiakov z pôvodne schváleného 31.10.2019 do termínu 10.11.2019

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

K bodu 3: Informácia predsedu DK BFZ k udeleným trestom DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná a klubu a predsedovi MFK Rusovce

Informáciu o udelených trestoch zo strany DK BFZ voči hráčom OFK D.Lužná, klubu a predsedovi MFK Rusovce podal členom VV BFZ predseda DK BFZ p. Bóc.

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu DK BFZ k udeleným trestom.

K bodu 4:  Schválenie uzatvorenia zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským športovým centrom BSK

Návrh na schválenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK predložil predseda BFZ p. Juraj Jánošík.

Uznesenie 1 / 22

VV BFZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o podpore a rozvoji medzi BFZ a krajským strediskom športu pri BSK

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 5:  Schválenie podnetu OK BFZ vo veci FK Dúbravka

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie štartovného vkladu klubu FK Dúbravka v plnej sume 450€.

Po diskusii bolo prijaté uznesenie

Uznesenie 2 / 22

VV BFZ schvaľuje vrátenie štartovného vkladu vo IV.lige BFZ voči  FK Dúbravka  v súťažnom ročníku 2019/202 v plnej sume 450€

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Schválenie podnetu OK BFZ predložil v zastúpení predsedu OK BFZ p. Špačeka vedúci sekretár BFZ p. Farbula. OK BFZ navrhuje VV BFZ, aby  po oboznámení sa s písomným rozhodnutím OK BFZ schválil vrátenie uloženej pokuty  klubu FK Dúbravka v plnej sume 800€ za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Po diskusii, v ktorej bolo viac návrhov, boli prijaté uznesenia

Uznesenie 3 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie uloženej pokuty vo výške  800€ voči  FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 1  Proti:  4    Zdržal sa: 2

Predseda BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 200€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 4 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 200€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Predseda KRaD BFZ dal návrh, aby bola FK Dúbravka vrátená suma 400€ s celkovej pokuty 800€

Uznesenie 5 / 22

VV BFZ schvaľuje  vrátenie sumy 400€  z uloženej pokuty   800€ pre FK Dúbravka za vylúčenie zo súťaže IV. liga BFZ seniorov v súťažnom ročníku 2019/2020.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 3  Proti:  4    Zdržal sa: 0

Uznesenia 3,4 a 5 neboli schválené

K bodu 6: Schválenie návrhu na ocenenie

Schválenie návrhu na ocenenie predložil predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov navrhuje udeliť zlatý odznak SFZ p. Viliamovi Luknárovi, dlhoročnému pracovníkovi pri vzdelávaní trénerov.

Uznesenie 6 / 22

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Viliamovi Luknárovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 7: Schválenie organizovania galavečera BFZ 

Návrh na schválenie organizovania galavečera BFZ  predložil predseda BFZ p. Jánošík. Informoval, že v rámci galavečera BFZ, ktorý sa uskutoční 14.12.2019 o 15:00 hod. V divadle Aréna v Bratislave budú ocenení najlepší strelci v mládežníckych kategóriach za súťažný ročník 2018/2019 a tiež bude vyhodnotená 11-ka roka BFZ za rok 2019, ktorá bývala súčasťou plesu BFZ, ale tento sa v roku 2020 organizovať nebude.

Uznesenie 7 / 22

VV BFZ schvaľuje organizovanie galavečera BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 8:  Schválenie termínu hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019

Návrh na schválenie k hlasovaniu 11-ky roka BFZ za rok 2019 predložil predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol zmenu hlasovania oproti minulým rokom, keď sa do hlasovania veľmi málo zapojili zástupcovia FK IV.ligy BFZ, preto by hlasovanie malo nasledovnú podobu:

8 členov VV BFZ

3 zástupcovia TMK BFZ

3 zástupcovia KRaD BFZ

16 zástupcov TIPOS III.ligy BFZ

Spolu 30 hlasujúcich, termín hlasovania do 21.11.2019

Uznesenie 8 / 22

VV BFZ schvaľuje termín hlasovania k 11-ke roka BFZ 2019 do 21.11.2019 a počet hlasujúcich tak ako bol predložený predsedom BFZ

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za: 7 Proti:  0    Zdržal sa:0

K bodu 9: Schválenie odporučenia na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ

Návrh na schválenie predložil na základe žiadosti MŠK Senec predseda BFZ p. Jánošík. MŠK Senec požiadal o doporučenie zaradenia do programu Útvaru talentovej mládeže, nakoľko disponuje 13 mládežníckymi družstvami

Uznesenie 9 / 22

VV BFZ schvaľuje odporučenie na zaradenie MŠK Senec do programu ÚTM v rámci SFZ.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania : 7

Za:  7 Proti:  0    Zdržal sa:

K bodu 10: Informácia k hlasovaniu per rollam

Informáciu k hlasovaniu per rollam predložil vedúci sekretár BFZ p. Farbula. Hlasovanie per rollam prebehlo k návrhu prerozdelenia  finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

VV BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam

K bodu 11: Informácia k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry predložil predseda BFZ p. Jánošík

VV BFZ berie na vedomie informáciu k prerozdeleniu finančných prostriedkov v rámci projektu podpory, rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

K bodu 12: Rôzne

VV berie na vedomie

 • Informáciu k účasti výberov BFZ na turnajoch
 • Informáciu k príprave MHT Bratislava cup 2019
 • Informáciu k pracovnému stretnutiu predsedov RFZ v B. Bystrici
 • Informáciu k príprave ZT seniorov a dorastu

Najbližšie zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 02.12.2019 o 17:00 v sídle BFZ.

 

Bratislava, 04.11.2019                      Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

Obsadenie R a DS – PR BFZ 5.-15.11. 2019 č. 15

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 17. kolo

10.11. 10.30 Šamorín – B. Bystrica  Ruc, Sluk, Bláha, Kačenga; Budáč; Richtárik

Medzištátne priateľské stretnutie U16 (HP Akadémia DAC D. Streda)

5.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Srbsko  Chromý, Straka, Bláha  

Medzištátne priateľské stretnutia U15 (HP Akadémia DAC D. Streda)

12.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Wales  Malárik, Lauer, Henček   

14.11. 11.00 (ŠTVRTOK) Slovensko – Wales  Parilák, Ralbovský, Volek   

Ptiateľslé stretnutie WU19 (HP V. Biel)

15.11. 10.00 (PIATOK) Slovensko – Spartak Trnava  Piatka, Hádek, Dúbravec

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 14. kolo

8.11. 13.00-15.30 (PIATOK) Inter – K. Ves  Hajnala, Bláha, Dúbravec; Vnuk

9.11. 9.00-11.30 MŠK Senec – Partizánske  Hegedüs, Bohun, Martiš; Truchlý   

9.11. 10.00-12.30 FC Petržalka – L. Trnava  Srna, Čižmár, Kožuch; Farkaš

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 11. kolo

8.11. 17.00-15.00 (PIATOK) FC Petržalka – D. Streda  Choreň, Vasilenko, Tanglmayer

9.11. 10.00-12.00 Inter – Levice  Bláha, Choreň, Sabela    

10.11. 10.00-12.00 K. Ves – Domino  Bogdáň, Vanek, Gosiorovský        

Ženy I. Liga – 9. kolo

10.11. 14.00 Slovan – Bardejov  Vašš, Volek, Uram  

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 9. kolo

10.11. 15.00 FC Petržalka – NMŠK 1922  Tramita      

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

10.11. 17.00 FC Petržalka – NMŠK 1922  Tramita

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 11. kolo

6.11. 17.00 (STREDA) Inter – Bernolákovo  Vašš, Martinkovič, Kakaščik; Truchlý  

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 15. kolo

9.11. 13.30 Inter – Most p/B  Henček, Harajbič, Kakaščik; Líška

9.11. 13.30 MŠK Senec – Tomášov  Polakovič, Hajnala, Kachnič; Darlea  

9.11. 13.30 PŠC Pezinok – D. N. Ves  Hudy, Volek, Bogdáň; Perašín  

9.11. 13.30 FC Malacky – Rusovce  Pati Nagy, Ďurčo, Kardelis; Mydlárik  

9.11. 13.30 Báhoň – Kalinkovo  Vašš, Ralbovský, Martinkovič; Jablonický   

10.11. 13.30 Ivanka p/D – Rača  Choreň, Ježík, Martiš; Schmidt  

10.11. 13.30 D. Lužná – Rovinka  Bohun, Hegedüs, Krčová; Pinček   

10.11. 13.30 Rohožník – Bernolákovo  Pavlíková, Dujava, Srna; Bóllo

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 15. kolo

9.11. 13.30 Domino – Sv. Jur  Farkaš, Gosiorovský, Uram; Keller  

9.11. 13.30 Kostolište – Limbach  Fischer, Piatka, Valko; Lazar  

9.11. 13.30 Závod – Vrakuňa  Lauer, Dúbravec, Vanek; Hlavenka  

9.11. 13.30 Lamač – CFK Pezinok  Lomňančík, Polák, Tramita; Marczell  

10.11. 13.30 Láb – Vajnory  Cvengroš, Vasilenko, Orlíková; Pavlík R.  

10.11. 13.30 V. Leváre – Jakubov  Čižmár, Tanglmayer, Triskal; Príkopa  

10.11. 13.30 K. Ves – S. Grob  Sabela, Hádek, Szakáll; Brody  

St. dorast SD3R – U19 – 15. kolo

9.11. 9.30 D. N. Ves – Bernolákovo  Šafárik, Malovec Ri., Duhaň za ObFZ-m

9.11. 10.30 Most p/B – NMŠK 1922  Gvora, Šusták, Veselý za ObFZ-m

9.11. 15.30 FC Petržalka „B“ – Žolík Malacky  Turčan, Malovec Ro., Kravárik za ObFZ-m

10.11. 9.00 PŠC Pezinok – Zohor  Polák, Farkaš  

10.11. 10.30 Rača – Ivanka p/D  Křivan, Koštrna za ObFZ-m

10.11. 11.00 Ružinov – Lozorno  Ihnacik, Šafárik za ObFZ-m   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 15. kolo

9.11. 10.00 Domino „B“ – D. Lužná  Gosiorovský, Uram  

9.11. 13.00 NMŠK 1922 – Rača  Durkač, Ťažký za ObFZ-m

10.11. 12.30 Rača – MŠK Senec „B“  Koštrna, Křivan za ObFZ-m

10.11. 13.30 Sv. Jur – Ivanka p/D  Martinkovič    

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 15. kolo

9.11. 10.00 Žolík Malacky – Jakubov  Tománek

9.11. 13.00 Kalinkovo – D. N. Ves  Chalka (R) za ObFZ-m   

10.11. 9.30 FK Dúbravka – Rusovce  Kožuch, Lomňančik   

10.11. 13.00 FC IMAS – Jarovce  Tománek

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 2.-3.11. 2019 č. 14

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 14. kolo

3.11. 13.30 Rusovce – Rohožník  Chromý (R) SFZ za Ďurča, Ralbovský, Martinkovič; Truchlý  

Obsadenie R a DS – PR BFZ 29.10.-5.11. 2019 č. 14

Súťaže riadené SFZ

Medzištátne priateľské stretnutie U16 (HP Akadémia DAC D. Streda)

5.11. 15.30 (UTOROK) Slovensko – Srbsko  Chromý, Straka, Bláha  

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 13. kolo

31.10. 11.00 (ŠTVRTOK) D. Streda – Michalovce  Kišš, Straka, Lauer; Richtárik  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 13. kolo

30.10. 11.00-13.30 (STREDA) Domino – FC Petržalka  Piatka, Harajbič, Hádek; Príkopa  

31.10. 11.00-13.30 (ŠTVRTOK) K. Ves – Skalica  Bláha, Choreň, Hegedüs; Líška

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 13. kolo

31.10. 11.00-13.15 (ŠTVRTOK) Slovan – Trnava  Bohun, Čižmár, Martiš   

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 10. kolo

30.10. 13.00-15.00 (STREDA) Slovan – Z. Moravce  Tománek, Henček, Sabela   

31.10. 11.30-13.30 (ŠTVRTOK) Domino – Púchov  Vašš, Kakaščik, Volek   

Ženy II. Liga – 11. kolo

31.10. 18.00 (ŠTVRTOK) D. Lužná – Sv. Jur  Martiš

3.11. 17.00 FC Petržalka – FC Čaka  Vanek

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 9. kolo

29.10. 12.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

29.10. 14.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 11. kolo

6.11. 17.00 (STREDA) Inter – Bernolákovo  Vašš, Martinkovič, Kakaščik; Darlea  

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 14. kolo

2.11. 13.30 D. N.Ves – MŠK Senec  Harajbič, Pati Nagy, Kardelis; Lazar

3.11. 10.30 Rača – Báhoň  Lalo, Volek, Kakaščik; Líška  

3.11. 13.30 Kalinkovo – FC Malacky  Lauer, Henček, Vašš; Brody

3.11. 13.30 Rusovce – Rohožník  Ďurčo, Ralbovský, Martinkovič; Truchlý  

3.11. 13.30 Bernolákovo – D. Lužná  Hajnala, Bláha, Bogdáň; Bóllo  

3.11. 13.30 Rovinka – PŠC Pezinok  Choreň, Martiš, Kachnič; Mókoš  

3.11. 13.30 Tomášov – Inter  Hegedüs, Krčová, Srna; Príkopa

3.11. 13.30 Most p/B – Ivanka p/D  Bohun, Hudy, Dujava; Schmidt  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 14. kolo

31.10. 14.00 (ŠTVRTOK) Sv. Jur – K. Ves  Vasilenko, Valko, Tanglmayer; Vnuk

2.11. 13.30 CFK Pezinok – V. Leváre  Hádek, Orlíková, Vanek; Farkaš

2.11. 13.30 Vrakuňa – Kostolište  Čižmár, Cvengroš, Gosiorovský; Slezák

3.11. 13.30 S. Grob – Lamač  Uram, Piatka, Triskal; Dobrovský   

3.11. 13.30 Jakubov – Závod  Polák, Farkaš, Kožuch; Kroneraff  

3.11. 13.30 Limbach – Čunovo  Dúbravec, Fischer, Lomňančík; Hájek  

3.11. 13.30 Vajnory – Domino  Tramita, Vasilenko, Szakáll; Mydlárik   

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

30.10. 10.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Ružinov  Vasilenko

30.10. 13.00 (STREDA) Zohor – FC Petržalka „B“  Lomňančík

2.11. 10.00 Lozorno – D. N. Ves  Tománek, Kožuch

2.11. 13.00 Ivanka p/D – Most p/B  Tanglmayer, Uram

2.11. 13.30 D. Lužná – PŠC Pezinok  Srna, Valko   

3.11. 10.00 Inter „B“ – Rača  Kardelis, Harajbič   

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 14. kolo

31.10. 14.30 (ŠTVRTOK) PŠC Pezinok – Domino „B“  Farkaš   

3.11. 10.30 Ivanka p/D – Rača  Cvengroš       

3.11. 11.00 MŠK Senec „B“ – NMŠK 1922  Valko

3.11. 11.00 D. Lužná – Sv. Jur  Hádek

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 14. kolo

2.11. 12.30 Rusovce – Žolík Malacky  Bogdáň

2.11. 13.00 Iskra Petržalka – FC IMAS  Malovec Ri. (R) za ObFZ-m       

3.11. 11.00 Jarovce – Kalinkovo  Gosiorovský  

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 12. kolo

29.10. 15.00-13.30 (UTOROK) PFA ŠTK Šamorín – Bernolákovo  Hajnala   

30.10. 14.00-12.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Rusovce  Dúbravec

31.10. 12.00-10.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Rača  Uram

1.11. 9.00-11.00 (PIATOK) PŠC Pezinok – FC IMAS  Farkaš   

2.11. 9.00-11.00 Sv. Jur – Vrakuňa  Polák

2.11. 10.00-12.00 FKP Dúbravka – Šenkvice  Vasilenko    

3.11. 9.30-11.30 Žolík Malacky – MŠK Senec  Tománek

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

Ml. žiaci MZM „A“ – 10. kolo

3.11. 11.00 Tomášov – Iskra Petržalka  Krčová       

Ml. žiaci MZM „B“ – 10. kolo

3.11. 10.30 Kalinkovo – Iskra Petržalka ,,B”  Henček

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 25.10.2019

Sekretariát

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: marek.spacek@hotmail.com

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje ZT seniorov a dorastu so začiatkom v januári 2020. Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:.

U.č.153: Štefan Krištofič 1235924 (ŠK Bernolákovo, S3BA), vylúčený za HNS, úmyselné kopnutie súpera na zemi nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 21.10.2019.

U.č.154: Marek Ulrich 1180799 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 20.10.2019.

U.č.155: Miroslav Budinský 1300925 (FK Karpaty Limbach, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 21.10.2019.

U.č.156: Alex Zeman 1304164 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R B), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením riskantným spôsobom pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 21.10.2019.

U.č.157: Bruno Kovár 1324961 (MŠK Iskra Petržalka, MD3R B), vylúčený za HNS, pohoršujúci výrok smerom k rozhodcovi, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 21.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.158: Marek Zigo  1154685  (FK Karpaty Limbach, S4BA) , od 21.10.2019.

U.č.159: Martin Brunner  1299233  (TJ Čunovo, S4BA). Po obdržaní 2 ŽK a následne ČK sa správal hrubo nešportovo, provokatívne zatlieskal rozhodcovi na hracej ploche, podľa 48/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP a 1 súťažné stretnutie, podľa 37/3 DP, spolu pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, od 21.10.2019 .

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.160: Marek Krajčír  1159477 (SFC Kalinkovo, S3BA), od 21.10.2019.

U.č.161: Zoltán Gyurász  1240099 (SDM Domino, S4BA), od 21.10.2019.

U.č.162: Martin Turner  1304897 (ŠK Lozorno, FO, SD3R), od 20.10.2019. .

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.163: Roman Csőlle 1249618 (SFC  Kalinkovo, S3BA). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k situácii z 71. minúty (kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v neprerušenej hre bez možnosti hrať s loptou – bez zranenia súpera) v stretnutí 12. kola S3BA medzi SFC Kalinkovo – OFK Dunajská Lužná, konaného dňa 20.10.2019, podľa čl. 71/1,3b,d DP do 29.10.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 21.10.2019 až do rozhodnutia DK.

U.č.164: ŠK Svätý Jur, MZRL. Na základe podnetu ŠTK BFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 9. kola MZRL Žolík Malacky – ŠK Svätý Jur ukladá DS – finančnú pokutu 150.-€, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 3.5 RS.

U.č.165: OFK Dunajská Lužná, S3BA. Berie na vedomie podnet na komisiu v ISSF na prešetrenie zákroku na hráča OFK Dunajská Lužná a oznamuje klubu, že začala disciplinárne konanie v U.č.163.

U.č.166: SFC Kalinkovo, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k podnetu na komisiu OFK Dunajská Lužná a oznamuje klubu, že začala disciplinárne konanie v U.č.163.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením skončil dňom 30.9.2019, najbližší termín je od 1.1.2020 do 31.3.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP majú platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia

KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť  termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí   v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).

a/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2019/2020 organizuje KM BFZ Zimnú halovú ligu starších a mladších  žiakov. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v  predchádzajúcom ročníku 2018/2019.

Vekové kategórie:

starší žiaci: ročník 2005 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2007 a mladší.

Miesto konania:

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Predbežné termíny jednotlivých 7 kôl:

Starší žiaci – 8.12.2019, 15.12.2019, 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.2020 /nedeľa/.

Mladší žiaci– 7.12.2019, 14.12.2019, 11.1., 18.1., 25.1., 1.2. a 8.2.2020 /sobota/.

Prihlásiť družstvo je potrebné cez ISSF manažéra a prihlášku nájdete aj na stránke https://www.futbalbfz.sk/ – ŠTK/KM. Termín uzávierky prihlášok je do 10.11.2019. FK budú rozdelené do skupín podľa prihlášok a počtu družstiev. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 22.2.2020 /sobota/ v Domu športu, Junácka 6, Bratislava.

b/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom , kde každý účastník skupiny organizuje na domácom ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), Bránky majú rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v prerušenej hre. Hrací čas je 2x 15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán. Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).

ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1.stretnutím zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ).Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky výsledky ( aj polčasové, strelcov gólov – minutáž ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk konecny58@centrum.sk

c/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T4

sk.A: FKM Karlová Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B : SDM Domino, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C: MŠK Iskra Petržalka, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D: ŠK Žolík Malacky, SO 26.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.E: FK Studienka, NE 27.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F: TJ Slovan Viničné, SO 26.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.G: ŠK Nová Dedinka, SO 26.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.H: TJ Rovinka, SO 26.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I: MŠK Senec, SO 26.10. od 10.00 hod. ( HP Čataj – 1 ihrisko )

sk.J : FCL D.N.Ves, NE 27.10. od 10.00 hod. ( HP ZŠ P.Horova – 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 16.2.2020 (Bratislava) seminár delegátov, 29.2.-1.3.2020 (Senec) seminár rozhodcov.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor BFZ sa uskutoční 16.-17.11.2019 v centre X-BIONIC Sphere v Šamoríne. Ďalšie podrobnosti budú oznámené v pozvánke pre účastníkov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Polák – nesprávny popis vzájomného NS hráčov, ktorým udelil OT-ŽK;

R.Tanglmayer – nesprávny popis priestupku hráča, ktorému udelil 2. ŽK.

Ospravedlnenia: Polakovič 30.10.-3.11., 12.-26.11.; Hajnala zrušenie ospravedlnenia 25.-27.10.; Pati Nagy 3.11.; Szakáll 2.11., 9.11.; Cvengroš 9.11.; Brody st. 2.11.; Banič 1.-9.11.; Hájek 9.-11.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia Kategória
Október:
28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14
30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
06.11.2019 TU – Triangel U13,U14 Székesfehervár BFZ U13,U14 bez FA
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 26.-27.10. 2019 č. 13

Súťaže riadené SFZ

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 12. kolo

26.10. 9.00-11.30 MŠK Senec – L. Trnava  Hajnala za Lala, Piatka, Valko; Slezák

26.10. 10.00-12.30 FC Petržalka – Púchov  Lalo za Hajnalu, Martiš, Kožuch; Kroneraff

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

27.10. 11.30-13.30 K. Ves – Prievidza  Kakaščik, Tománek za Srnu, Kachnič za Henčeka (Zmena UHČ, zmena HP Lamač)     

Ženy II. Liga – 10. kolo

26.10. 14.00 FK Dúbravka – FC Petržalka  Uram za (R) 

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 13. kolo

27.10. 14.00 Most p/B – Rača  Ďurčo, Lalo, Hajnala (AR1) za Kachniča; Darlea  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 13. kolo

27.10. 14.00 Láb – Limbach  Čižmár, Srna (AR1) za Tománka, Szakáll; Hlavenka

27.10. 14.00 V. Leváre – S. Grob  Fischer, Henček (AR1) za Hajnalu, Orlíková; Hájek

St. dorast SD3R – U19 – 13. kolo

26.10. 11.00 Ružinov – Most p/B  Vašš (R) za Hegedüsa

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 11. kolo

26.10. 9.00-11.00 Bernolákovo – FKP Dúbravka  Kachnič (R) za Urama

Obsadenie R a DS – PR BFZ 23.-31.10. 2019 č. 13

Súťaže riadené SFZ

Seniori II. Liga – 15. kolo

26.10. 14.30 Slovan „B“ – Podbrezová  Kozák, Poracký, Vass; Tománek; Budáč; Cuninka  

St. dorast I. Liga LSD – U19 – 12. kolo

26.10. 11.00 Senica – Trenčín  Valent, Bosányi, Volek; Likavský  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 12. kolo

26.10. 9.00-11.30 MŠK Senec – L. Trnava  Lalo, Piatka, Valko; Slezák

26.10. 10.00-12.30 FC Petržalka – Púchov  Hajnala, Martiš, Kožuch; Kroneraff

26.10. 10.00-12.30 Inter – Gabčíkovo  Polák, Tanglmayer, Fischer; Schmidt  

St. Ml. dorast II. Liga II. LSMD – U19, U17 – 13. kolo

30.10. 11.00-13.30 (STREDA) Domino – FC Petržalka  Piatka, Harajbič, Hádek; Príkopa  

31.10. 11.00-13.30 (ŠTVRTOK) K. Ves – Skalica  Bláha, Choreň, Hegedüs; Líška

Ml. dorast LMD – U17, U16 – 13. kolo

31.10. 11.00-13.15 (ŠTVRTOK) Slovan – Trnava  Bohun, Čižmár, Martiš   

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 9. kolo

25.10. 18.00-16.00 (PIATOK) FC Petržalka – Slovan  Hajnala, Vasilenko, Martiš 

26.10. 10.00-12.00 Inter – D. Streda  Polakovič, Bláha, Martinkovič

27.10. 10.00-12.00 K. Ves – Prievidza  Kakaščik, Srna, Henček     

St. žiaci I. Liga  I. LSŽ – U15, U14 – 10. kolo

30.10. 13.00-15.00 (STREDA) Slovan – Z. Moravce  Tománek, Henček, Tramita   

31.10. 11.30-13.30 (ŠTVRTOK) Domino – Púchov  Vašš, Kakaščik, Volek   

Ženy I. Liga – 8. kolo

27.10. 14.30 NMŠK 1922 – FC Nitra  Vasilenko, Ralbovský

Ženy II. Liga – 10. kolo

26.10. 10.00 D. Lužná – Kopčany  Krčová

27.10. 14.00 Sv. Jur – Komárno  Farkaš

Dorastenky I. Liga –  WU 19– 9. kolo

29.10. 12.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Žiačky I. Liga – WU15 – 9. kolo

29.10. 14.00 (UTOROK) Slovan – D. Streda  Martiš

Súťaže riadené JmKFS

Krajský přebor – 13. kolo  

26.10. 14.30 FC Kuřim – Moravská Slávia Brno  Henček, Kakaščik, Tramita; Perašín   

Súťaže riadené BFZ

Seniori Tipos III. Liga Bratislava – 13. kolo

26.10. 14.00 Inter – D. N. Ves  Kocman, Budovič, Pátek za JmKFS; Keller

26.10. 14.00 PŠC Pezinok – Bernolákovo  Lauer, Ralbovský, Srna; Jablonický  

27.10. 14.00 Most p/B – Rača  Ďurčo, Lalo, Kachnič; Darlea  

27.10. 14.00 Ivanka p/D – Tomášov  Vašš, Polakovič, Kardelis; Mydlárik  

27.10. 14.00 Rovinka – MŠK Senec  Hudy, Hegedüs, Dujava; Líška  

27.10. 14.00 D. Lužná – Rusovce  Krčová, Bohun, Martiš; Páchnik  

27.10. 14.00 Rohožník – Kalinkovo  Chromý (R) za SFZ, Martinkovič, Volek; Pnček  

27.10. 14.00 FC Malacky – Báhoň  Bláha, Harajbič, Bogdáň; Lazar  

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 13. kolo

26.10. 14.00 Lamač – K. Ves  Farkaš, Vasilenko, Gosiorovský; Vician  

27.10. 14.00 Vajnory – Sv. Jur  Vanek, Dúbravec, Triskal; Pavlík R.

27.10. 14.00 Láb – Limbach  Čižmár,Tománek, Szakáll; Hlavenka  

27.10. 14.00 Čunovo – Vrakuňa  Piatka, Hádek, Uram; Banič  

27.10. 14.00 Kostolište – Jakubov  Pati Nagy, Ježík, Lomňančík; Marczell  

27.10. 14.00 Závod – CFK Pezinok  Cvengroš, Polák, Sabela; Brody  

27.10. 14.00 V. Leváre – S. Grob  Fischer, Hajnala, Orlíková; Hájek

Seniori IV. Liga Bratislava S4BA – 14. kolo

31.10. 14.00 (ŠTVRTOK) Sv. Jur – K. Ves  Vasilenko, Valko, Tanglmayer; Vnuk

St. dorast SD3R – U19 – 13. kolo

26.10. 9.30 D. N. Ves – NMŠK 1922  Kardelis, Čižmár

26.10. 11.00 Ružinov – Most p/B  Hegedüs, Vašš

26.10. 15.30 FC Petržalka „B“ – D. Lužná  Bogdáň, Triskal

27.10. 9.00 PŠC Pezinok – Bernolákovo  Lalo, Ježík

27.10. 10.00 Inter „B“ – Ivanka p/D  Kožuch, Lomňančík

27.10. 10.30 Rača – Žolík Malacky  Vasilenko, Lauer   

St. dorast SD3R – U19 – 14. kolo

30.10. 10.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Ružinov  Vasilenko

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 10. kolo

23.10. 15.30 (STREDA) PŠC Pezinok – Ružinov  Bogdáň 

Ml. dorast MD3R „A“ – U17 – 13. kolo

26.10. 13.00 NMŠK 1922 – Ivanka p/D  Cvengroš

27.10. 12.00 Sv. Jur – PŠC Pezinok  Farkaš

27.10. 12.30 Rača – D. Lužná  Lauer   

27.10. 13.00 Ružinov – MŠK Senec „B“  Tramita

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 14. kolo

23.10. 15.00 (STREDA) D. N. Ves – FK Dúbravka  Vasilenko

Ml. dorast MD3R „B“ – U17 – 13. kolo

26.10. 13.00 Kalinkovo – Iskra Petržalka  Hádek  

26.10. 14.00 Jakubov – Rusovce  Hudy

26.10. 15.00 Žolík Malacky – D. N. Ves  Lomňančík

27.10. 9.30 FK Dúbravka – Jarovce  Sabela    

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 11. kolo

26.10. 9.00-11.00 Bernolákovo – FKP Dúbravka  Uram

26.10. 9.00-11.00 FC IMAS – Vrakuňa  Harajbič

26.10. 9.30-11.30 Šenkvice – NMŠK 1922  Pati Nagy

26.10. 9.30-11.30 Rusovce – PŠC Pezinok  Koštrna (R) za ObFZ-m

26.10. 13.30-15.00 Rača – Žolík Malacky  Vanek

26.10. 13.30-15.30 MŠK Senec – PFA ŠTK Šamorín  Dúbravec

27.10. 10.00-12.00 Inter „B“ – Sv. Jur  Gosiorovský

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 12. kolo

29.10. 15.00-13.30 (UTOROK) PFA ŠTK Šamorín – Bernolákovo  Hajnala   

30.10. 14.00-12.30 (STREDA) NMŠK 1922 – Rusovce  Dúbravec

31.10. 12.00-10.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Rača  Uram

Súťaže riadené ObFZ BA-Mesto

St. žiaci SZM „A“ – 10. kolo

27.10. 11.30 Ivanka p/D – Scorpions  Polakovič

Ml. žiaci MZM „A“ – 9. kolo

27.10. 11.00 Vajnory – Ch. Grob  Triskal


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  TIPOS
 • JAKO
  VINO LEVICE
  DEMISPORT
  TOP 4
  FUTBAL SERVIS
  SLOVNAFT
  ROYAL BUS TRAVEL
  MATEP
  EAV
  QI gold