Výzva na zaplatenie členského poplatku za klub

Sekretariát BFZ týmto vyzýva FK, ktoré sú uvedené v zozname k okamžitému uhradeniu členského poplatku za klub za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2017. V prípade neuhradenia členského poplatku SFZ zablokuje FK v ISSF systéme a nebude možné ho prihlásiť do súťaží.Návod k úhrade nájdete pod zoznamom FK.

FC Malacky
FK Lamač Bratislava
MFK Rusovce
MŠK Kráľová pri Senci
OŠK Slovenský Grob
PŠC Pezinok
TJ Záhoran Jakubov
TJ Čunovo
ŠK Bernolákovo
ŠK Tomášov
FA Bratislava
FC Petržalka, futbalový klub
FC Volkswagen Bratislava
FK MARIATHAL BRATISLAVA
FK Scorpions Bratislava
FK The Dragons
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
MFK Podunajské Biskupice
MŠK Iskra Petržalka
PFA ŠTK Šamorín
TJ Malinovo
ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA
ŠK Kaplna
FC Suchohrad
FK Družstevník Blatné
FK Malé Leváre
FKK Limbach 2015
Futbalový klub Dubová
Grinavský futbalový klub 1923
Obecný športový klub Láb
TJ Záhoran Kostolište
ŠFK Prenaks Jablonec
ŠK Láb

Úhrada členského - návod


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI