Propozície a program ZHL starších a mladších žiakov o pohár predsedu BSK

ZIMNÁ HALOVÁ LIGA BFZ STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV

ročník 2017/2018

O POHÁR PREDSEDU BSK“

 1. PROPOZÍCIE TURNAJA.

 2. ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SKUPÍN.

 3. ROZPIS STRETNUTÍ.

I. PROPOZÍCIE TURNAJA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Organizátor:

Bratislavský futbalový zväz – Organizačný výbor zabezpečuje priebeh turnaja v celom rozsahu

2. Miesto:

Starší žiaci: hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina, Bratislava.

Mladší žiaci: telocvičňa SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

3. Termín:

St. žiaci (nar. po 1. 1. 2003 a mladší) 1.kolo: 3.12.2017 , 2.kolo: 10.12.2017, 3.kolo: 17.12. 2017 , 4. kolo: 14.1.2018 , 5.kolo: 21.1.2018 , 6.kolo: 28.1.2018 , 7. kolo: 4.2.2018 .

Ml. žiaci (nar. po 1. 1. 2005 a mladší) – 1.kolo: 25.11.2017, 2.kolo: 9.12.2017, 3.kolo: 16.12. 2017, 4.kolo: 13.1.2018, 5.kolo: 20.1.2018, 6.kolo: 27.1.2018, 7.kolo: 3.2.2018.

Finálová časť st. a ml. žiakov 10. 2. 2018 /sobota/ v hale Domu Športu, Junácka 6, Bratislava.

4. Organizačný výbor:

predseda p. Teleky Alexander

tajomník p. Príkopa Pavel

členovia pp. Kováč Michal, Hupka Rudolf, Ivan Konečný.

5. Ceny:

Prvé štyri družstvá vo finálovej časti získajú v kategórii mladších a starších žiakov poháre a diplomy.

6. Zdravotné zabezpečenie:

Zdravotné zabezpečenie a poistenie účastníkov ide na náklady vysielajúceho FK.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

1. Predpis:

Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a usmernení v týchto propozíciach:

Výnimky:

 • hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov, postavenie hráča mimo hru neplatí.

 • brankár nemôže loptu prehodiť ani vykopnúť z ruky cez polovicu ihriska s bránkového územia bez dotyku hráča resp. dotyku lopty o palubovku na vlastnej polovici. Pri tomto porušení rozohrá družstvo súpera NVK zo stredu ihriska.

 • brankár môže rozohrať kop od bránky iba nohou, lopta ale nesmie prejsť cez polovicu ihriska bez dotyku hráča resp. dotyku lopty o palubovku na vlastnej polovici. Pri tomto porušení rozohrá družstvo súpera NVK zo stredu ihriska. Každý voľný kop musí byť rozohraný do 5 sekúnd /od pokynu R/ a hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní kopu vo vzdialenosti 5 m.

 • v prípade, že sa lopta dotkne stropu, zahráva sa NVK proti družstvu, ktoré sa previnilo, /zahráva sa z polovice ihriska/ auty a rohy sa kopú /priamo z autu gól neplatí – nasleduje kop od brány/.

 • ŽK – vylúčenie na 2 minúty, v prípade udelenia ŽK brankárovi, tento môže pokračovať v hre a vylúčený na 2´ je jeden z hráčov, v tom čase hrajúci na palubovke.

 • ČK – vylúčenie na 2 minúty, /hráč je vylúčený do konca stretnutia a po vypršaní jeho trestu dvoch minút, môže nastúpiť iný spoluhráč/.

2. Počet hráčov:

Každé družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár / 4 + 1 /.

3. Striedanie:

Družstvá môžu striedať hokejovým spôsobom v priestore pred striedačkami družstiev vo vyhradenom priestore zo súhlasom rozhodcu. V prípade vyššieho počtu hráčov na hracej ploche bude družstvo, ktoré sa previnilo potrestané vylúčením hráča na 2 min.

4. Výstroj:

Hrať je povolené v športovej obuvi s hladkou podrážkou – nie tarfy a pod. V prípade nevhodnej obuvi nebude hráč pripustený k hre. Každé družstvo musí mať k dispozícii vlastnú loptu. Na stretnutie sa bude používať halová lopta č.4. futsal pre obe vekové kategórie. Domáce družstvo musí mať k dispozícií dve sady dresov, alebo druhú sadu rozlišovačky inej farby ako súprava dresov.

5. Hrací čas:

V skupinách :

Starší žiaci – 1 x 45 min. ( bez prestávky)

Mladší žiaci – 1 x 40 min. ( bez prestávky)

Finálová časť /hala Domu Športu/:

Starší žiaci – 2 x 20 min ( prestávka len na výmenu strán)

Mladší žiaci – 2 x 20 min ( prestávka len na výmenu strán)

6. Umiestnenie

 O konečnom poradí v skupinách sú stanovené nasledovné kritéria :

1. Vyšší počet bodov zo vzájomného stretnutia

2. Vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí

3. Gólový rozdiel zo všetkých stretnutí

4. Vyšší počet víťazstiev

5. Vyšší počet nerozhodných výsledkov

Ak budú všetky pomocné kritéria rovnaké, rozhoduje žreb.

7. Prezentácia:

Vedúci družstiev /tréneri/ sú povinní vyplniť zápis o stretnutí pred každým stretnutím a predložiť ku kontrole registračné preukazy.

UPOZORNENIE:

Z priestorových dôvodov žiadame všetky družstvá, aby sa k svojim stretnutiam dostavovali podľa vyžrebovania, cca 30 min. pred začiatkom stretnutia a po jeho odohraní urýchlene opustili priestory šatní. Zároveň žiadame zodpovedných vedúcich jednotlivých družstiev o zabezpečenie disciplíny hráčov tak, aby nedošlo narušeniu priebehu zápasov, príp. poškodenie zariadenia športovej haly, telocvične. Tiež upozorňujeme na zákaz rozcvičovania sa s loptou v priestoroch šatní, prípadne na chodbe ŠH alebo telocvične.

Družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase, v prípade, že družstvo nebude do 10 minút od stanoveného začiatku pripravené na stretnutie na hracej ploche, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0. Družstvo za nenastúpenie na stretnutie zaplatí poriadkovú pokutu 20,-€.

II. ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SKUPÍN:

STARŠÍ ŽIACI: /po l. l . 2003 a mladší/ – hala Lekárskej fakulty Mlynská Dolina

A skupina: 1. FK Rača Bratislava B skupina: 1. FKP Dúbravka „A“
2. Lokomotíva Dev. N. Ves 2. ŠK Vrakuňa BA
3. ŠK Šenkvice 3. ŠK Žolík Malacky
4. FKP Dúbravka „B“ 4. FK Slovan Ivanka p/Dunaji
5. MŠK Iskra Petržalka 5. OFK Dunajská Lužná
6.SFC Kalinkovo 6. MFK Rusovce
7.ŠK Nová Dedinka 7. FK Lamač Bratislava
8. TJ Jarovce 8. FK Slovan Most pri Bratislave

MLADŠÍ ŽIACI: /po l.l. 2005 a mladší/ – SOŠ, Na Pántoch č. 9, Bratislava – Rača

A skupina: 1. FK Rača B skupina: 1. MŠK Senec
2. MŠK Iskra Petržalka 2. FKP Dúbravka „A“
3. PFA ŠTK Šamorín 3. OFK Dunajská Lužná
4. TJ Malinovo 4. NMŠK 1922 BA „B“
5. FK Blatné 5. MFK Záhorská Bystrica
6. TJ Čunovo 6. FC Slovan Modra
C.skupina: 1. ŠK Šenkvice D.skupina: 1. ŠK Žolík Malacky
2. ŠK Vrakuňa BA 2. NMŠK 1922 BA „A“
3. ŠK Svätý Jur 3. FK Slovan Ivanka p./Dunaji
4. MŠK Kráľová p/Senci 4. MFK Rusovce
5. FKP Dúbravka „B“ 5. FK Vajnory
6. FK Lamač Bratislava 6. FK v Sološnici
III. ROZPIS STRETNUTÍ

MLADŠÍ ŽIACI – telocvična SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava-Rača

1.kolo – 25. 11. 2017 – sobota

08,30 h

FK Rača

TJ Čunovo

09,15 h

MŠK Iskra Petržalka

FK Blatné

10,00 h

PFA ŠTK Šamorín

TJ Malinovo

10,45 h

MŠK Senec

FC Slovan Modra

11,30 h

FKP Dúbravka „A“

MFK Záhorská Bystrica

12,15 h

OFK Dunajská Lužná

NMŠK 1922 „B“

13,00 h

ŠK Vrakuňa

FKP Dúbravka „B“

13,45 h

ŠK Šenkvice

FK Lamač

14,30 h

ŠK Svätý Jur

MŠK Kráľová p/Senci

15,15 h

ŠK Žolík Malacky

FK v Sološnici

16,00 h

NMŠK 1922 „A“

FK Vajnory

16,45 h

FK Ivanka p/Dunaji

MFK Rusovce

2. kolo – 9. 12. 2017 – sobota

08,30 h

FK Vajnory

FK Ivanka p/D. 

09,15 h

FK v Sološnici

MFK Rusovce

10,00 h

ŠK Žolík Malacky

NMŠK 1922 „A“

10,45 h

TJ Čunovo

TJ Malinovo

11,30 h

FK Blatné

PFA ŠTK Šamorín

12,15 h

FK Rača

MŠK Iskra Petržalka

13,00 h

FC Slovan Modra

NMŠK 1922 „B“

13,45 h

MFK Záhorská Bystrica

OFK Dunajská Lužná

14,30 h

MŠK Senec

FKP Dúbravka „A“

15,15 h

FK Lamač

MŠK Kráľová p/Senci

16,00 h

FKP Dúbravka „B“

ŠK Svätý Jur

16,45 h

ŠK Šenkvice

ŠK Vrakuňa

3.kolo – 16. 12. 2017 – sobota

08,30 h

ŠK Vrakuňa

FK Lamač

09,15 h

NMŠK 1922 „B“

MFK Záhorská Bystrica

10,00 h

ŠK Svätý Jur

ŠK Šenkvice

10,45 h

FK Ivanka p/Dunaji

ŠK Žolík Malacky

11,30 h

NMŠK 1922 „A“

FK v Sološnici

12,15 h

MFK Rusovce

FK Vajnory

13,00 h

PFA ŠTK Šamorín

FK Rača

13,45 h

TJ Malinovo

FK Blatné

14,30 h

MŠK Iskra Petržalka

TJ Čunovo

15,15 h

FKP Dúbravka „A“

FC Slovan Modra

16,00 h

OFK Dunajská Lužná

MŠK Senec

16,45 h

MŠK Kráľová p/Senci

FKP Dúbravka „B“

– 6 –

4. kolo – 13. 1. 2018 – sobota

08,30 h

FKP Dúbravka „A“

OFK Dunajská Lužná

09,15 h

MŠK Senec

NMŠK 1922 „B“

10,00 h

FC Slovan Modra

MFK Záhorská Bystrica

10,45 h

FK Lamač

FKP Dúbravka „B“

11,30 h

ŠK Šenkvice

MŠK Kráľová p/Senci

12,15 h

ŠK Vrakuňa

ŠK Svätý Jur

13,00 h

FK v Sološnici

FK Vajnory

13,45 h

ŠK Žolík Malacky

MFK Rusovce

14,30 h

NMŠK 1922 „A“

FK Ivanka p/Dunaji

15,15 h

TJ Čunovo

FK Blatné

16,00 h

FK Rača

TJ Malinovo

16,45 h

MŠK Iskra Petržalka

PFA ŠTK Šamorín

5. kolo – 20. 1. 2018 – sobota

08,30 h

TJ Čunovo

PFA ŠTK Šamorín

09,15 h

FK Blatné

FK Rača

10,00 h

TJ Malinovo

MŠK Iskra Petržalka

10,45 h

OFK Dunajská Lužná

FC Slovan Modra

11,30 h

MFK Záhorská Bystrica

MŠK Senec

12,15 h

NMŠK 1922 „B“

FKP Dúbravka „A“

13,00 h

ŠK Svätý Jur

FK Lamač

13,45 h

FKP Dúbravka „B“

ŠK Šenkvice

14,30 h

MŠK Kráľová p/Senci

ŠK Vrakuňa

15,15 h

FK Ivanka p/Dunaji

FK v Sološnici

16,00 h

MFK Rusovce

NMŠK 1922 „A“

16,45 h

FK Vajnory

ŠK Žolík Malacky

6. kolo – 27.01. 2018– sobota

08,30 h

A6

C6

09,15 h

A5

C5

10,00 h

A4

C4

10,45 h

A3

C3

11,30 h

Semifinále:

A2

C1

12,15 h

Semifinále:

A1

C2

13,00 h

B6

D6

13,45 h

B5

D5

14,30 h

B4

D4

15,15 h

B3

D3

16,00 h

Semifinále:

B2

D1

16,45 h

Semifinále:

B1

D2

Poznámka: Víťazné družstvá zo semifinále postupujú do finálovej časti, ktoré sa uskutoční dňa 10.02. 2018 /sobota/ v športovej hale Domu Športu, Junácka 6, Bratislava.

7. kolo – 3.02. 2018 – sobota

08,30 h

O 23.miesto

poraz. A6-C6

poraz. B6-D6

09,15 h

O 21.miesto

víťaz A6-C6

víťaz B6-D6

10,00 h

O 19.miesto

poraz. A5-C5

poraz. B5-D5

10,45 h

O 17.miesto

víťaz A5-C5

víťaz B5-D5

11,30 h

O 15.miesto

poraz. A4-C4

poraz. B4-D4

12,15 h

O 13.miesto

víťaz A4-C4

víťaz B4-D4

13,00 h

O 11.miesto

poraz. A3-C3

poraz. B3-D3

13,45 h

O 9.miesto

víťaz A3-C3

víťaz B3-D3

14,30 h

7.- 8.miesto

poraz. A2-C1

poraz. B2-D1

15,15 h

5.- 6.miesto

poraz. A1-C2

poraz. B1-D2

16,00 h

Zápas č.1

víťaz A2-C1

víťaz. B2-D1

16,45 h

Zápas č.2

víťaz A1-C2

víťaz B1-D2

Poznámka:. Finálová časť – 10.02.2018 / sobota /: Víťaz zápasu č.1 bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, porazený zo zápasu č. 1 bude zaradený pod č. 3, víťaz zápasu č. 2 bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a porazený zo zápasu č. 2 bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-4, 2-3.

 

STARŠÍ ŽIACI – hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina – Bratislava

 

1.kolo – 03.12.2017 – nedeľa

09,00 h

FK Rača

TJ Jarovce

10,00 h

Lokomotíva Dev. N. Ves

ŠK Nová Dedinka

11,00 h

ŠK Šenkvice

SFC Kalinkovo

12,00 h

FKP Dúbravka „B“

MŠK Iskra Petržalka

13,00 h

ŠK Žolík Malacky

MFK Rusovce

14,00 h

FKP Dúbravka „A“

FK Slovan Most p/BA

15,00 h

ŠK Vrakuňa

FK Lamač

16,00 h

FK Slovan Ivanka p/D.

OFK Dunajská Lužná

2. kolo – 10. 12. 2017 – nedeľa

09,00 h

FKP Dúbravka „A“

ŠK Vrakuňa

10,00 h

FK Lamač

ŠK Žolík Malacky

11,00 h

FK Slovan Most p/BA

OFK Dunajská Lužná 

12,00 h

MFK Rusovce

FK Slovan Ivanka p/D.

13,00 h

TJ Jarovce

MŠK Iskra Petržalka

14,00 h

SFC Kalinkovo

FKP Dúbravka „B“

15,00 h

ŠK Nová Dedinka

ŠK Šenkvice

16,00 h

FK Rača

Lokomotíva Dev. N. Ves

3.kolo – 17.12. 2017 – nedeľa

09,00 h

MŠK Iskra Petržalka

SFC Kalinkovo

10,00 h

Lokomotíva Dev. N. Ves

TJ Jarovce

11,00 h

ŠK Šenkvice

FK Rača

12,00 h

FKP Dúbravka „B“

ŠK Nová Dedinka

13,00 h

ŠK Vrakuňa BA

FK Slovan Most p/BA

14,00 h

ŠK Žolík Malacky

FKP Dúbravka „A“

15,00 h

FK Slovan Ivanka p/D.

FK Lamač

16,00 h

OFK Dunajská Lužná

MFK Rusovce

4. kolo – 14. 01. 2018 – nedeľa

09,00 h

FK Lamač

OFK Dunajská Lužná

10,00 h

FK Slovan Most p/BA

MFK Rusovce

11,00 h

ŠK Vrakuňa BA

ŠK Žolík Malacky

12,00 h

FKP Dúbravka „A“

FK Slovan Ivanka p/D.

13,00 h

TJ Jarovce

SFC Kalinkovo

14,00 h

FK Rača

FKP Dúbravka „B“

15,00 h

ŠK Nová Dedinka

MŠK Iskra Petržalka

16,00 h

Lokomotíva Dev. N. Ves

ŠK Šenkvice


5.kolo – 21. 01. 2018 – nedeľa

09,00 h

MŠK Iskra Petržalka

FK Rača

10,00 h

ŠK Šenkvice

TJ Jarovce

11,00 h

SFC Kalinkovo

ŠK Nová Dedinka

12,00 h

FKP Dúbravka „B“

Lokomotíva Dev. N. Ves

13,00 h

ŠK Žolík Malacky

FK Slovan Most p/BA

14,00 h

OFK Dunajská Lužná

FKP Dúbravka „A“

15,00 h

FK Slovan Ivanka p/D.

ŠK Vrakuňa

16,00 h

MFK Rusovce

FK Lamač

6. kolo – 28.01.2018 – nedeľa

09,00 h

FKP Dúbravka „A“

MFK Rusovce

10,00 h

ŠK Vrakuňa

OFK Dunajská Lužná

11,00 h

FK Slovan Most p/BA

FK Lamač

12,00 h

ŠK Žolík Malacky

FK Slovan Ivanka p/D.

13,00 h

TJ Jarovce

ŠK Nová Dedinka

14,00 h

FK Rača

SFC Kalinkovo

15,00 h

Lokomotíva Dev. N. Ves

MŠK Iskra Petržalka

16,00 h

ŠK Šenkvice

FKP Dúbravka „B“

7. kolo – 04. 02. 2018 – nedeľa

09,00 h

SFC Kalinkovo

Lokomotíva Dev. N. Ves

10,00 h

MŠK Iskra Petržalka

ŠK Šenkvice

11,00 h

FKP Dúbravka „B“

TJ Jarovce

12,00 h

ŠK Nová Dedinka

FK Rača

13,00 h

FK Lamač

FKP Dúbravka „A“

14,00 h

MFK Rusovce

ŠK Vrakuňa

15,00 h

FK Slovan Ivanka p/D.

FK Slovan Most p/BA

16,00 h

OFK Dunajská Lužná

ŠK Žolík Malacky

Poznámka:. Finálová časť – 10.02.2018 /sobota/ hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava : Prvý v skupine „A“ bude zaradený v prvom semifinále pod č. 1, druhý zo skupiny „B“ bude zaradený pod č. 3, prvý v skupine „B“ bude zaradený v druhom semifinále pod č. 2 a druhý zo skupiny „A“ bude zaradený pod č. 4. Hrá sa systémom 1-3, 2-4.                                                                                                                                                                      

Finálová časť – 10. 2. 2018 / sobota /Hala Domu športu, Junácka 6, Bratislava

                                                                                                             

MLADŚÍ ŽIACI:

9,00 h

1. semifinále

1 – 4

9,50 h

2. semifinále

2 – 3

10,40 h

o 3. miesto

porazení:

11,30 h

o 1. miesto

finále:

12,20 h vyhodnotenie turnaja mladších žiakov a odovzdávanie cien

STARŠÍ ŽIACI:

12,30h

1. semifinále

1 – 3

13,20h

2. semifinále

2 – 4

14,10h

o 3. miesto

porazení:

15,00 h

o 1. miesto

finále:

15,50 h vyhodnotenie turnaja starších žiakov a odovzdávanie cien

 Propozície vo formáte PDF nájdete TU


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI