Školenie trénerov UEFA B licencie – Bratislava

Informácie pre záujemcov o školenie trénerov UEFA B licencie

Pre záujemcov, ktorí vlastnia platnú trénerskú licenciu GRASSROOTS C organizuje Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK BFZ školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa  UEFA B licencie.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

a)  minimálny vek 18 rokov,

b)  prihláška na školenie,

c)  zaplatenie I. splátky za školenie,

d)  odoslaná kópia výpisu z registra trestov, resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

e)  odoslaná kópia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať školenie trénerov,

f) minimálne 1 rok vykonávanie preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“.

Maximálna kapacita prijatých záujemcov je 24 osôb.

Prihlášku na školenie, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a doklad o zaplatení I. splátky je potrebné zaslaťdo 12.10.2018 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Presné termíny,  miesto konania školenia a podmienky nájdete TU.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI