Na Konferencii BFZ sa najviac hovorilo o novom registračnom a prestupovom poriadku SFZ

Vo štvrtok 7. marca sa v hoteli Nivy Konferencia Bratislavského futbalového zväzu. Za ObFZ Bratislava-mesto dostalo pozvánku 25 delegátov (prítomných bolo 21), za ObFZ Bratislava-vidiek 40 delegátov (prítomných bolo 26) s právom hlasovať.  Na konferencii, ktorá trvala takmer dve a pol hodiny bolo 47 delegátov, čo je 72,3 percenta. Vedením Konferencie bol predsedom BFZ poverený Miroslav Baxa, podpredseda BFZ a predseda ObFZ Bratislava-vidiek, ktorý privítal okrem delegátov aj vzácnych hostí a  to  Igora Urbančíka, riaditeľa odboru  školstva na Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), Lukáša Piteka, vedúceho legislatívno-právnej komisie na SFZ, Vladimíra Kristýna, predsedu Jihomoravského krajského fotbalového svazu (JmKFS) a  Josefa Dvořáčka, sekretára Jihomoravského krajského fotbalového svazu ( jmKFS).

1 2 3 4 5

Konferencia pozostávala z 13 bodov. Pred schválenéím programu vystúpili hostia so svojimi príhovormi.Prvý z hostí vystúpil  predseda JmKFS Vladimír Kristýn. Ocenil veľmi dobré vzťahy medzi obidvomi zväzmi, hlavne obidvaja sekretári Ján Farbula a Josef Dvořáček vychádzajú priam ukážkovo. ,,Nadviazali sme veľmi dobrú spoluprácu, čo je veľká zásluha predsedu BFZ Juraja Jánošíka, ktorý je človekom na správnom mieste a môjho predchodcu Pavla Blahu. Táto spolupráca sa neustále rozvíja, už sme sa dostali do takého štádia, kde niektoré výmenné akcie, sú už nielen automatické, ale sa posúvajú na ešte vyššiu úroveň. Na Slovensko vždy veľmi radi chodíme a napriek  tomu, že obidva štáty sa rozdelili, máme k sebe veľmi blízko,“ vraví Vladimír Kristýn.

Igor Urbančík povedal, že je veľmi rád, že sa mohol zúčastniť tejto konferencie a ocenil prácu všetkých aktívnych funkcionárov hlavne pri organizovaní rôznych mládežníckych turnajov. ,,Som veľmi rád, že sa nám po dlhej práci podarilo uzavrieť zmluvu  o spolupráci medzi BFZ a BSK, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku. A tento smer určil aj spoluprácu s ďalšími športovými zväzmi, dokopy je ich až 23. Aj z toho dôvodu sme od 1. januára zriadili Krajské stredisko športu, ktoré bude podporovať športové zväzy na území BSK“  hovorí Igor Urbančík.

Predseda BFZ Juraj Jánošík predniesol tradične veľmi zaujímavú a vyčerpávajúcu správu o činnosti nášho zväzu. Najprv ešte raz osobne zablahoželal všetkým oceneným funkcionárom a jubilantom, lebo si veľmi dobre uvedomuje, ako sa futbal na Slovensku hlavne v regiónoch ťažko robí. Svoju správu rozdelil do desiatich bodov. Najprv  ocenil prácu ľudí vo VV BFZ, tiež predsedov a členov  odborných  komisií. Bez týchto ľudí si nevie predstaviť činnosť zväzu. Teší ho, že sa darí napĺňať projekty v mládežníckom futbale, BFZ každý rok usporiada veľa hodnotných turnajov s medzinárodnou účasťou.

,,V januári 2019 bola podpísaná zmluva medzi SFZ a regionálnymi futbalovými zväzmi na obdobbie štyroch rokov. V zmysle tejto zmluvy prináleži pre náš zväz suma  60 000 € ročne.V rokoch 2017 a 2018 sa podarilo získať s úrady vlády SR na rekonštrukciu a infraštruktúru štadiónov dotácia  6 miliónov eur. Na náš zväz bolo vyčlenených 600 tisíc eur. Tieto boli prerozdelené na FK, ktoré v 2.etapách podali žiadosť o dotáciu. Z celkového počtu 39 žiadateľov traja ( Most pri Bratislave, CFK Pezinok – Cajla a FK Karpaty Limbach nesplnili podmienky, stanovené SFZ a o schválenú dotáciu prišli. vraví Juraj Jánošík.

Systematická je tiež spolupráca na úrovni družobných futbalových zväzo a to Jihomoravského, Belehradského, Ľublanského, a Györského a Západoslovenského  futbalového zväzu. V blízkej budúcnosti plánuje vedenie BFZ vytvoriť spoluprácu aj s Krakovským futbalovým zväzom. Dôležitou súčasťou fungovania BFZ sú partneri, bez ktorých by nebolo možné realizovať viaceré projekty.

,,Bez partnerov BFZ, bez kontaktov, známostí a rôznych iných metód, ktoré som povedal, by činnosť zväzu bola ťažko možná.Všetkým partnerom, ktorý náš zväz podporujú, úprimne ďakuje lebo aj vďaka nim môže BFZ napredovať,“ hovorí ďalej Juraj Jánošík.

Predseda BFZ Juraj Jánošík spolu so svojimi kolegami vyvíjajú veľké úsilie na získanie nového dôstojného sídla. Preto jeden z jeho najväčších cieľov je, aby rovnako ako aj ostatné tri regionálne zväzy mali vlastný domov. Črtajú sa im dve-tri lokality, v Ružinove, Dúbravke, kde okrem vlastného objektu by bolo aj jedno ihrisko s umelou trávou. Druhým veľkým cieľom predsedu BFZ je vybudovať nový štadión v Petržalke. Už prebehlo konkrétnejšie  stretnutie medzi zúčastnenými stranami na úrovni predsedu BSK, prezidenta SFZ, činovníkov Petržalky a predsedu BFZ.

Vo veľmi zaujímavej diskusii sa znova rozvinula debata ohľadne  registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý sa bude novelizovať.  Predseda akadémie Lafranconi FTVŠ  UK Miroslav Holienka, prezident FK Inter Jozef Barmoš a ďalší ich  kolegovia poukázali na to, že odchody veľmi mladých hráčov za minimálne odstupné môže znamenať likvidáciu ich mužstiev, mládežníckych, ale aj seniorských. V takomto duchu hovoril nielen predseda FK Vajnory Richard Fekete, ale aj ostatní funkcionári. ,,Pokiaľ by bol tento registračný a prestupový poriadok, aký je doteraz, tak hrozí zánik amatérskeho futbalu, doslova ich likvidácia. Základné sumy od žiakov cez seniorov musia byť vyššie, súčasné pre mňa ako šéfa amatérskeho a klubového futbalu sú neprijateľné. Nech mladí a talentovaní hráči idú do akadémií, ktoré dostávajú z rozpočtu  SFZ 100 tisíc eur ročne a ÚTM 35 tisíc eur. Kluby však musia za nich dostať   primerané odstupné. Vo vytvorenej pracovnej skupine je Milan Lônčík za II. ligu a Ján Farbula za náš regionálny zväz,“ zdôraznil Juraj Jánošík.

,,Z tohto miesta vás môžem ubezpečiť, že v spolupráci s mojimi regionálnymi kolegami zo Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského futbalového zväzu  sme sa dostali k prestupovým poriadkom Rakúskeho, Poľského futbalového zväzu a Českej futbalovej asociácie. Za amatérsky futbal určite tabuľka odstupného a výchovného tam bude navrhnutá. Jedine vám neviem sľúbiť, či bude schválená,“ povedal vedúci sekretár BFZ Ján Farbula.

Predseda BFZ Juraj Jánošík a vedúci sekretár BFZ  Ján Farbula v priebehu konferencie ocenili jubilantov a funkcionárov za dlhoročnú prácu.

Strieborný odznak SFZ: Alexander Berkovič 80 rokov, Ladislav Jaborek 60 rokov

6 7

 

Bronzový odznak SFZ: František Zelený 70 rokov, Miroslav Bóc 65 rokov, Ladislav Jaborek 60 rokov, Renáta Tomašová 50 rokov

8 9 10

Ocenenia BFZ:

Jozef Mesároš 80 rokov, funkcionár FK Rača –    Plaketa BFZ

11

Alexander Teleky 75 rokov – Plaketa BFZ

12

Jozef Chocholouš 70 rokov – Plaketa BFZ

16

Jozef Haraslín 70 rokov, dlhoročný funkcionár FK Lamač – Plaketa BFZ

15

Peter Farkaš 70 rokov, dlhoročný funkcionár TJ Slávia Ekonóm – Plaketa BFZ

13

Stanislav Gajdoš 70 rokov, dlhoročný funkcionár TJ Rovinka – Plaketa BFZ

14

Alojz Banič 70 rokov,  dlhoročný rozhodca a delegát BFZ – Plaketa BFZ

Ivan Konečný 60 rokov, dlhoročný rozhodca a funkcionár BFZ – Plaketa BFZ

18

Peter Augustovič 60 rokov – Plaketa BFZ.

17

Milan Valko, manažér komunikácie PR BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI